اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

شعار آنها صنفی بود، و ریشه ایدئو لوژیک نداشت

سید احمد حسینی ماهینی | دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

مسابقات علمی کنکور برای ورود به دانشگاهها،  جشنواره های جوان و: برگزاری  امتحانات تیزهوشان، مراکز تربیت نیرو، پرورش متخصصان و کادر سازی برای مدیریت جهان است. گرچه ایران سابقه طولانی در مدیریت جهان دارد، ولی چند سالی به ظاهر این کار به تعویق افتاد. ولی بعد از انقلاب اسلامی شدت گرفت. برخی ها به اشتباه آن را فرار مغزها می دانند ولی، اگر گزارش کوتاهی از این چهل سال فرار مغزها در دست داشته باشیم، خواهیم دید که همه آنها در بهترین مراکز مدیریتی جهان نفوذ کرده، و جایگزین نیروهای دیگر شده اند. نتیجه آن اجرای کامل سیاست های ایران، یعنی اقتصاد مقاومتی است. در ابعاد دیگر هم این موضوع قابل مشاهده است: بجز نیروهای خط مقاومت که کلا، در جبهه ای واحد هستند. آثار ان در درون جبهه استکبار هم دیده می شود. انتخاب جلیقه زرد برای قیام فرانسه، اشاعه آن به اسرائیل و دیگر کشورها، بظاهر تصادفی است اما اینطور نیست. رنگ زرد در پرچم حزب الله لبنان، نماد  روشنی دارد. براساس روایات کسانی که اسرائیل را شکست می دهند، دارای پرچم های زرد هستند! و انتخاب این رنگ برای حزب الله لبنان، کاملا آگاهانه و برمبنای اعتقادات اسلامی است. لبنان کشوری فرانسه زبان است، و با فرانسوی ها بیش از دیگران تعامل دارد. فرانسه نیز از مردم لبنان بخوبی حمایت می کند، غالب مهاجرین یا رنگین پوستان فرانسوی هم، از کشورهای عرب زبان است. همانطور که لیبی و ایتالیا کنش های نزدیک به هم دارند. لذا مردم فرانسه که تجربیات تلخی از شکست: قیام های اخیر خود داشتند، با تحلیل علل شکست ها فهمیدند که: نداشتن جهت فکری و ایدئولوژی، عامل اصلی شکست ها بوده! زیرا در گذشته برای انقلاب و قیام خود، یک تعریف صنفی و یا هدف اقتصادی داشتند. دشمنان با دادن وعده های دروغین، یا شعار های بهتری آن را مصادره می کردند. از زمان جنگ جهانی دوم زمان ژنرال دوگل و ژرژ پمپیدو، لیبرال ها این شعار های صنفی را مصادره کردند. و حکومت ظالمانه خود را به بهانه: بازسازی با کمک آمریکا(سرمایه داری)  بر مردم فرانسه تحمیل کردند. (درست مشابه ایران در زمان پهلوی دوم) اما قیام مردمی وسیعی در آن زمان صورت گرفت، ناچار سوسیالیزیم را به میدان آوردند! هدف سوسیالیزم مبارزه با خیزش مردمی، و سرکوب آن بود! و توانست با مصادره شعارهای مردمی، موفقیت هایی را به دست آورد. ولی مردم باگذشت چند دهه متوجه شدند که: سوسیالیزم هم مانند لیبرالیزم است: دو طرف یک سکه هستند. لذا قیامهای انان با تاثیر از انقلاب اسلامی (نه شرقی و نه غربی) آغاز شد. این تحولات در حالی بود که همه اروپا، و حتی امریکا و اسرائیل هم به آن پیوستند! سوسیالیزم بطور رقیق تری در امریکا نیز روی کار امده بود! دولتی کردن بسیاری از خدمات، در کشوری که دولت را تاجر خوبی نمی دانست، به همین دلیل بود.(مانند طرح بیمه اوباما) ولی مردم آمریکا که فهمیدند سوسیالیزم چه رقیق و چه غلیظ، سراب دروغین است، لذا نهضت 99درصدی معروف را به راه انداختند. ولی چون شعار آنها صنفی بود، و ریشه ایدئو لوژیک نداشت مانند اروپایی ها، به شکست انجامید. در اسرائیل و انگلیس هم، پیروزی حزب کارگر نشان پیروزی: شعار های سوسیالیستی در آنها بود. لذا همه دنیا لازم دیدند دوباره مروری بر: حرکت های انحرافی داشته باشند! سوسیالیزم ولیبرالیزم(چپ و راست) راست را کنار گذاشتند.این امر به کمک ایران بود که: توانست به آنها نشان دهد: تنها راه رهایی، مبارزه در راه خدا است. این مبارزه دو سو پیروز است!اگر کشته شوند به بهشت می روند، و اگر پیروز شوند، عوامفریبی نمی کنند.

Cadastre for the Global Union Organization

Contest scientific competitions for entry to universities, youth festivals: Gifted exams, training centers, training specialists and cadres for managing the world. Although Iran has a long history of managing the world, it has been postponed for some years. But after the Islamic Revolution, it intensified. Some mistakenly believe it to be brain drain, but if we have a brief report of this forty years of brain drain, we will see that all of them have penetrated the best management centers of the world, and replaced the other forces. The result is the full implementation of Iran's policies, resistance economy. On the other dimensions, this is also evident: except for the forces of the resistance line, which are, on the whole, on the same front. Its works are also seen in the archery front. The choice of yellow vest for the French uprising, its spread to Israel and other countries, is seemingly random, but it is not. The yellow color on the flag of Hezbollah, Lebanon, has a clear symbol. According to the narrations, those who defeat Israel have yellow flags! And choosing this color for Hezbollah in Lebanon is completely conscious and based on Islamic beliefs. Lebanon is a French-speaking country, and interacts with the French more than anyone else. France also strongly supports the Lebanese people, most of the French immigrants or colorful people are from Arabic languages. As Libya and Italy have close interactions. Thus, the French people who had bitter experiences of failure: their recent uprisings, by analyzing the causes of the failures, realized that: lack of intellectual and ideological direction was the main factor behind failures! Because: in the past, for their revolution and their uprising, they had a trade definition or an economic goal. Enemies confiscated it by giving false promises or better slogans. From the time of World War II, General De Gaulle and Georges Pompidou, the liberals seized these trade slogans. And: imposed their outrageous rule on the pretext of rebuilding the French people with the help of the United States (capitalism). (Just like Iran at the time of Pahlavi II), but a massive popular uprising at that time had to bring socialism to the fore! The goal of socialism was to fight the uprising and suppress it! And he succeeded in confiscating popular slogans. But people over decades realized that: Socialism is like liberalism: the two sides are a coin. Therefore, their uprisings began with the influence of the Islamic Revolution (neither East nor the West). These developments were at the same time that all of Europe, and even the United States and Israel joined it! Socialism was even more diligent in the United States! For many reasons, the government did not consider it to be a good businessman in a country that did not know the government as a good businessman (like Obama's insurance plan). But the American people who figured out whether dilution and concentration of socialism were false miracles led the 99 percent popular movement to Threw But because their slogan was a guild, and did not have the root of the ideological logic, as did the Europeans, it failed. In Israel and Britain, the victory of the Labor Party was also a victory: socialist slogans were in them. So the whole world needed to re-review: Deviant movements! Socialism and liberalism (left and right) left the right. It was with the help of Iran that: He was able to show them: the only way to escape is to fight in the way of God. This fight is victorious! If they are killed, they will go to Paradise, and if they win, they will not be demagogic.

السجل العقاری لمنظمة الاتحاد العالمی

المسابقات الأکادیمیة الامتحانات لدخول الجامعات والمهرجانات الشبابیة والامتحانات القابضة، الموهوبین، ومحطات القطار، وتدریب المهنیین وموظفی الدعم لإدارة العالم. على الرغم من أن إیران لدیها تاریخ طویل فی إدارة العالم ، إلا أنه تم تأجیلها لعدة سنوات. لکن بعد الثورة الإسلامیة ، اشتدت. والنتیجة هی التنفیذ الکامل لسیاسات إیران واقتصاد المقاومة. على الأبعاد الأخرى ، هذا واضح أیضا: باستثناء قوى خط المقاومة ، التی هی ، على وجه العموم ، على نفس الجبهة. وینظر أیضا أعماله فی جبهة الرمایة. یبدو أن اختیار السترة الصفراء للانتفاضة الفرنسیة ، وانتشارها إلى إسرائیل وبلدان أخرى ، أمر عشوائی ، ولکنه لیس کذلک. اللون الأصفر على علم حزب الله ، لبنان ، له رمز واضح. حسب الروایات ، أولئک الذین یهزمون إسرائیل لدیهم أعلام صفراء! واختیار هذا اللون لحزب الله فی لبنان هو وعی کامل ویعتمد على المعتقدات الإسلامیة. لبنان بلد یتحدث الفرنسیة ویتفاعل مع الفرنسیین أکثر من أی شخص آخر. کما تدعم فرنسا بقوة الشعب اللبنانی ، ومعظم المهاجرین الفرنسیین أو الأشخاص الملونین هم من اللغات العربیة. لأن لیبیا وإیطالیا لدیهما تفاعلات وثیقة. لأنه فی الماضی ، ولثورتهم وانتفاضتهم ، کان لدیهم تعریف تجاری أو هدف اقتصادی. قام الأعداء بمصادرة ذلک بإعطاء وعود کاذبة أو شعارات أفضل. من وقت الحرب العالمیة الثانیة ، الجنرال دیغول وجورج بومبیدو ، استولى اللیبرالیون على هذه الشعارات التجاریة. وفرض حکمهم الفاحش على ذریعة إعادة بناء الشعب الفرنسی بمساعدة الولایات المتحدة (الرأسمالیة). (على غرار إیران خلال بهلوی)، ولکن فی ذلک الوقت کان انتفاضة شعبیة واسعة أجبرت سوسیالیزیه جلبت إلى المیدان! کان هدف الاشتراکیة هو محاربة الانتفاضة وقمعها! ونجح فی مصادرة الشعارات الشعبیة. لکن الناس على مدى عقود أدرکوا أن: الاشتراکیة تشبه اللیبرالیة: الجانبان عملة معدنیة. لذلک ، بدأت ثوراتهم بتأثیر الثورة الإسلامیة (لا الشرقی ولا الغربی). کانت هذه التطورات فی نفس الوقت الذی انضمت إلیه کل أوروبا ، وحتى الولایات المتحدة وإسرائیل! کانت الاشتراکیة أکثر اجتهادا فی الولایات المتحدة! الحکومة الکثیر من الخدمات، فی بلد التاجر غیر معروف جیدا، وهذا هو السبب فی ذلک. (على سبیل المثال خطة التأمین أوباما)، ولکن الشعب الأمریکی الذی یفهم الاشتراکیة إما تمییع أو مرکزة، میراج غیر صحیح، لذلک حرکة 99 فی المئة مع الطریق بها. ولکن عندما کان الاتحاد شعارهم، ولیس الجذور الأیدیولوجیة کما الأوروبیین، فشلت. فی إسرائیل وبریطانیا ، کان انتصار حزب العمل أیضاً نصراً: کانت الشعارات الاشتراکیة فیها. لذلک کان العالم کله بحاجة إلى إعادة النظر: الحرکات المنحرفة! الاشتراکیة واللیبرالیة (الیسار والیمین) ترکت الیمین. وبمساعدة من إیران: کان قادراً على إظهارها: الطریقة الوحیدة للهروب هی القتال فی سبیل الله. هذه المعرکة منتصرة ، إذا قُتلوا فسوف یذهبون إلى الفردوس ، وإذا فازوا ، فلن یکونوا دیماغوجیین.

Global Alliance Box

Akademik Müsabiqələr imtahanları ali, gənclər festival və keçirilməsi imtahanları, istedadlı, qatar stansiyaları, dünya idarə etmək üçün mütəxəssislər və yardımçı heyət təlim daxil etmək. Baxmayaraq ki, İranda dünyanın idarə uzun bir tarixi var, lakin yəqin ki, bir neçə il təxirə salınıb. Amma İslam İnqilabından sonra güclənib. İranın siyasət, müqavimət iqtisadiyyatının tam həyata keçirilməsi nəticəsində. Bu da digər ölçüləri görünür: bölmənin qarşısında müqavimət xətti nümayiş qüvvələr istisna olmaqla. Onun təsiri təkəbbür ərzində görülə bilər. Sarı Özüllər Fransa dirilməsi üçün bilet, İsrail və digər ölkələrin, zahirən təsadüfi yayılır, lakin bu deyil. Livanda Hizbullah, açıq-aydın bir simvolu Yellow bayrağı. sarı bayraqları olan ilə İsrail məğlub Rəvayətə görə! Və tam şüurlu və İslam inanclarına əsaslanır Livan Hizbullah üçün rəng seçin. Lebanon-nin fransızdilli ölkə və Fransa daha çox qarşılıqlı əlaqəsidir. rəng fransız, ərəb dilli ölkələrə üstünlük Fransa də tam Livan xalqı, köçkünlərin və ya insanlar dəstəkləyir. Liviya və İtaliya kimi fəaliyyət baş. məğlubiyyətin acı təcrübə fransız xalqının: intellektual və ideoloji uğursuzluq olmaması əsas səbəbi onların son səbəb, təhlili uğursuzluq səbəbləri ki, tapılmadı! Çünki inqilab və üsyan üçün keçmişdə, ticarət və iqtisadi məqsədi müəyyən idi. yalan vədlər, və ya daha yaxşı şüarlar verərək Düşmənləri götürülüb. General de Gaulle və Georges Pompidou, liberal şüar ticarət müsadirə II Dünya müharibəsi ildən. Və Amerika (kapitalist) köməyi ilə yenidən qurulması adı altında onun zalım qayda fransız xalqının tətbiq. (Pəhləvi dövründə İran kimi), lakin zaman bir böyük xalq qiyamı Svsyalyzym sahəsində gətirdi məcbur idi! sosializm məqsədi üsyan mübarizə və yazmaq idi! Və məşhur şüarlar müsadirə bacardı, uğur əldə olunacaq. sosializm, liberalizm eyni sikkə iki tərəf kimi: bir neçə onilliklər ərzində, lakin insanlar ki, tapılmadı. uprisings onlar başladı (nə də qərbdə şərq nə) İslam İnqilabı təsir. Bu inkişaflar isə Amerika və İsrail bütün Avropa və hətta qoşulmaq! Amerikada sosializm də kiçik ola kimi ortaya çıxdı! Hökumət xidmətləri bir çox tacir də məlum deyil bir ölkədə ki, (Məsələn sığorta plan Obama). Buna görə, lakin sosializm aydın Amerika xalqı mayeləşdirmək və ya qatılaşdırılmış ya Mirage, yalan yol kimi 99 faiz hərəkəti belə out. Union onların devizi və avropalılar kimi ideoloji kökləri idi zaman, uğursuz. İsrail və Britaniya, İşçi Partiyası qələbə kuboku: onlara sosialist şüarlar. Bütün dünya zəruri hərəkət qaçırmaq üçün nəzərdən tapılmadı! Sosializm və liberalizm (sol və sağ) kənara qoydu. Bu, onlara azadlıq üçün yeganə yol göstərmək Allah yolunda mübarizə ki, İran kömək etmək idi. Siz demaqoqluq qazanmaq əgər iki tərəf döyüş siz cənnətə gedəcək həlak əgər qazandı olunur.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی