اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

۱۶ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

: باز گشت به ملت و توانایی های آن، تنها ضمانت قوی برای داشتن قدرت اجتماعی است

سید احمد حسینی ماهینی | جمعه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

توصیه به منصور هادی و دیگران

منصور هادی رئیس جمهور: خود خوانده یمن که: مورد حمایت ریاض بود و: مدتها در انجا دولت در تبعید را تشکیل داد، و برعلیه انقلاب ملت خودش قیام کرد، امروزه حال خوشی ندارند! زیرا آل سعود فرمان اخراج: دسته جمعی آنها را داده است. طبیعتا دولتهای مزدوری مثل قطر و امارات هم، جرات راه دادن او را ندارند. این سرنوشتی محتوم برای: دیکتاتورهایی است که برعلیه ملت خود حرکت کرده اند. از همان ابتدای فرار منصور هادی، ایران او را با شاه فراری مقایسه کرده بود، و به وی اخطار داده بود که اسیر: وعده های پوچ آل سعود نباشند، آنها هم خود میدانستند! ولی کاری از دستشان برنمی آمد، و کاملا دست خالی بودند. عین همین سرنوشت خود آل سعود است! زیرا که مردم عربستان آنها را اخراج کردند، آنها به ظاهر برای خوشگذرانی و: درعمل برای فرار به اندونزی رفته اند. این سرنوشت در انتظار عمال: قطر و امارات و بحرین هم هست و: شامل بقیه کسانی هم که: در مسیر ضد مردمی حرکت می کنند می شود. لذا ما پیشنهادی داریم و آن اینکه: لازم نیست آنها دنبال جایی بگردند، حتی نیازی به سرگردانی نیست! انها توبه کنند و یک کلام بگویند اشتباه کردند! می ینند که در میان مردم خود خواهند بود. بهر حال آنها یمنی هستند، خانواده و بستگان و ملک و املاک و علاقه های: مادی و معنوی دارند. شایسته نیست از وطن رانده شوند. و این خوادث باید آنها را به این حقیقت رسانده باشد، که آمریکا و عربستان و اسرائیل قابل اعتماد نیستند. آنها امروزه کلاه خود را هم نمی توانند حفظ کنند، چه رسد به دیگران . طبیعت کار سیاسی هم قربانی کردن نزدیکان خود است! مگر نادر شاه فرزند خود را کور نکرد؟ مگر مامون برادر بزرگش امین را نکشت؟ لذا این کار ها تعارف بردار نیست. امریکا و اسرائیل و آل سعود و امثال آنها، اگر احساس خطر کنند اولین قربانیان آنها، دوستان و افراد فامیل خواهند بود. کشتار های وسیع و مخفیانه ای که در آل سعود رخ می دهد، موید همین حرف است. اما ملت ها اینطور نیستند! آنها مردان و قهرمانان خود را دوست دارند، ممکن است مدتی در سختی باشند، ولی آسایش در جلو دیدگان آنها است. فردا متعلق به ملت ها و: کسانی است که خادم ملت ها باشند. لذا ما به منصور هادی پیشنهاد می کنیم: اگر به الحوثی ها پناهنده شوند، بهتر است از پناهندگی به آل سعود و امثال آنها است. ما حتی برای اوباما و کلینتون هم، همین پیشنهاد را داریم: باز گشت به ملت و توانایی های آن، تنها ضمانت قوی برای داشتن قدرت اجتماعی است. در تجربه ای نه چندان دور، رئیس جمهور مصر را هم می تواند حفظ کند. اخیرا مصر توانسته در مقابل وطن فروشی و: فروش جزایر مصری به آل سعود مقاومت کند. اگر به همین روش ادامه دهند، السیسی خود تبدیل به یک محمد مرسی می شود، امام محمد مرسی که دیگر هوادار داعش نیست. بلکه با آن مبارزه هم می کند. در ایران هم بارها آشتی عمومی برای: ایرانیان فراری اعلام شده، به نظر می رسد اگر آنها به ایران بیایند، حتی مجازات هم بشوند، برایشان بهتر است تا اینکه: هر روز در سرزمینی باشند! و هر لحظه برای یک نقطه دیگر انتظار بکشد. البته فقط کسانی مجازات می شوند: که جنایت کرده یا کسی را کشته باشند. والا اکثریت ایرانیان خارج از کشور، که لب به توبه گشودند تا آخر عمر، در ایران بودند و در ایران هم دفن شدند.

Recommendations on Hadi and others

President Mansour Hadi: Yemen called that, was backed by Riyadh: There has long formed the government in exile, and he rose up against the people's revolution today is not good! Because the Al Saud ordered the expulsion: they have mass. Naturally wage countries such as Qatar and the UAE, dare not admit him. This is the fate for: dictators that have moved against the nation. From the beginning of escape Mansour Hadi, Iran had compared him with the Shah fled, and he warned that the captives: the House of Saud are not empty promises, they knew! But nothing they do not come, and were completely empty-handed. The same is self-Saud! For the Saudis expelled them, and they appear to be merry: actually gone to Indonesia to escape. This fate awaits agents: Qatar and the United Arab Emirates and Bahrain and also includes all those who in the course of the unpopular move. Therefore, we have proposed, that is: they do not have to look for a place, even without drifting! They will repent and say a word wrong! You will see that in the midst of his people. However, they are Yemenis, relatives and properties of interest: material and spiritual. Not worthy to be driven home. These incidents have led them to this fact, that America can not be trusted, Saudi Arabia and Israel. They can not keep their hats today, let alone others. Political nature of the work is to sacrifice your family! Nader Shah was blind unless your child? But Ma'mun Amin did not kill his brother? So do not take the offer. America and Israel and the Saudis and others like them, if they feel threatened they are the first victims, friends and family members will be. Killing vast and secret that the House of Saud falls, confirms the same thing. But nations do not! They love their men and heroes may be hard for some time, but being in front of their eyes. Tomorrow belongs to the people and those that are a servant of the people. Therefore, we propose Mansour Hadi: If the Houthi are refugees, asylum better than the Saudis and others like them. We even Obama and Clinton together, so we offer: a return to the nation and its abilities, the only guarantee for social power is strong. The experience not so long ago, the president of Egypt could not keep. Recently, Egypt has the traitors and sales Islands withstand Egyptian Al Saud. If we continue this way, Sisi Mohamed Morsi is to become an Imam Mohammed Morsi, who does not seek other fans. But it also does fighting. Iran has repeatedly reconciliation in general: Ferrari announced Iranians, it seems, if they come to Iran, even be punished, it is better to make every day are in the land! The wait for a spot at any moment. The only punished those that committed crimes or who are killed. Otherwise, the majority of Iranians abroad, who face a lifetime to repent opened, in Iran and in Iran were buried.

توصیات بشأن هادی وغیرهم

الرئیس منصور هادی: دعا الیمن الذی تم بدعم من الریاض: وهناک تشکیل الحکومة منذ فترة طویلة فی المنفى، وانه انتفض ضد ثورة الشعب الیوم لیست جیدة! لأن آل سعود أمر بطرد: لدیهم کتلة. شن طبیعی دول مثل قطر والإمارات العربیة المتحدة، لا تجرؤ على الاعتراف به. هذا هو مصیر ل: الطغاة التی انتقلت ضد الأمة. من البدایة للهروب منصور هادی، ان ایران مقارنة له مع فرار الشاه، وحذر من أن الأسرى: بیت آل سعود لیست وعود فارغة، کانوا یعلمون! ولکن لا شیء أنها لا تأتی، وکانت تماما خالی الوفاض. ونفس الشیء الذاتی سعود! للسعودیین طردهم، ویبدو أنها مرح: ذهب فعلا إلى إندونیسیا من الفرار. هذا المصیر ینتظر وکلاء: قطر والإمارات العربیة المتحدة والبحرین ویشمل أیضا جمیع الذین فی سیاق هذه الخطوة التی لا تحظى بشعبیة. ولذلک، اقترحنا، وهذا هو: لم یکن لدیهم للبحث عن مکان، حتى من دون الانجراف! یتوبون وأقول کلمة خاطئة! سترى أنه فی خضم شعبه. ومع ذلک، فهی الیمنیین والأقارب وخصائص الفائدة: المادیة والروحیة. لا تستحق أن تکون مدفوعة المنزل. وقد أدت هذه الحوادث لهم هذه الحقیقة، أن أمریکا لا یمکن الوثوق بها، والمملکة العربیة السعودیة وإسرائیل. أنهم لا یمکن أن تبقی قبعاتهم الیوم، وتدع الآخرین وحدها. الطبیعة السیاسیة للعمل هو تضحیة عائلتک! وکان نادر شاه الأعمى ما لم طفلک؟ ولکن المأمون أمین لم یقتل أخیه؟ حتى لا تأخذ هذا العرض. أمریکا وإسرائیل والسعودیین وغیرهم مثلهم، وإذا کانوا یشعرون بالتهدید هم أول الضحایا، الأصدقاء وأفراد العائلة وسیکون. قتل واسعة وسرا أن آل سعود السقوط، یؤکد نفس الشیء. ولکن الدول لا! انهم یحبون الرجال وأبطالهم قد یکون من الصعب لبعض الوقت، ولکن یجری أمام أعینهم. غدا ملک للشعب وتلک التی هی خادمة للشعب. لذلک، نقترح منصور هادی: إذا کان الحوثی من اللاجئین وطالبی اللجوء أفضل من السعودیین وغیرهم مثلهم. ونحن حتى أوباما وکلینتون معا، لذلک نحن نقدم: العودة إلى الوطن وقدراته، والضمان الوحید لسلطة اجتماعیة قویة. لم یمض التجربة وقتا طویلا، رئیس مصر لا یمکن الاحتفاظ بها. فی الآونة الأخیرة، ویوجد فی مصر خونة وجزر مبیعات الصمود المصریة آل سعود. إذا واصلنا بهذه الطریقة، سیسی محمد مرسی هو أن تصبح الإمام محمد مرسی، الذی لا یسعى المشجعین الآخرین. ولکنه أیضا لا القتال. وتملک ایران مرارا المصالحة بشکل عام: أعلنت فیراری الإیرانیین، على ما یبدو، إذا جاءوا إلى إیران، حتى أن یعاقب، فمن الأفضل لجعل کل یوم هم فی الأرض! الانتظار للحصول على بقعة فی أی لحظة. ویعاقب فقط تلک التی ارتکبوا جرائم أو الذین یتعرضون للقتل. خلاف ذلک، فإن الغالبیة العظمى من الإیرانیین فی الخارج، الذین یواجهون العمر لالتوبة فتحت، فی إیران وفی إیران تم دفن.

Hadi və digər tövsiyələr

Prezident Mansour Hadi: Yəmən, Ər-Riyad tərəfindən dəstəklənən edilmişdir ki, deyilən Uzunmüddətli sürgündə hökumət var formalaşır və o, yaxşı deyil, bu gün xalq inqilabı qarşı yüksəldi! Al Saud xaric sifariş Çünki onlar kütləvi var. Təbii edər deyil, cəsarət, belə Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələr əmək. millətə qarşı köçürülüb diktatorlar: bu taleyi deyil. escape Mansour Hadi əvvəlindən Şah qaçdı ilə İran onu müqayisə və o, əsir ki, xəbərdarlıq: Səud House boş vədlər deyil, onlar bilirdi! Amma heç bir şey onlar gəlmək və tamamilə əliboş idi yoxdur. eyni self-Saud edir! Səudiyyəlilər qovdular və onlar şən görünür üçün: həqiqətən qaçmağa İndoneziyaya getdi. Bu taleyi agentləri gözləyir: Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Bəhreyn və həmçinin olan qeyri-populyar hərəkət zamanı bütün bu daxildir. Ona görə də biz təklif ki: onlar hətta üzən olmadan, bir yer axtarmaq üçün yoxdur! Onlar tövbə bir söz yanlış deyəcəklər! Siz öz xalqının ortasında olduğunu görəcəksiniz. maddi və mənəvi Lakin, onlar Yemenis, qohumları və faiz xassələri vardır. layiqli ev idarə etmək. Bu hadisələr, Amerika etibar edilə bilməz ki, bu fakt Səudiyyə Ərəbistanı və İsrail onları gətirib çıxarmışdır. Onlar tək başqaları bildirin bu gün papaqlar davam edə bilməz. iş Siyasi təbiət ailə qurban üçün! Nader Shah uşaq halda kor idi? Lakin Məmun Amin qardaşını öldürmək etmədi? Belə ki, təklif etmirlər. Amerika və İsrail və onlar kimi Səudiyyəlilər və başqaları onlar hiss əgər onlar olacaq qurbanlarının dostları və ailə üzvləri ilk hədələyib. Səud House düşür ki, böyük və gizli həlak eyni şey təsdiqləyir. Amma millətlər yoxdur! Onlar kişi və qəhrəmanları bir müddət çətin ola bilər sevgi, lakin onların gözləri qarşısında olan. Sabah insanların və xalqın xidmətçisi olan məxsusdur. Ona görə də biz Mansour Hadi təklif: Houthi onlar kimi Səudiyyəlilər daha yaxşı qaçqınlar, sığınacaq və başqaları edin. Biz hətta Obama və Klinton birlikdə, biz təklif edirik: millət və onun qabiliyyət bir dönüş, sosial güc yalnız zəmanət güclüdür. təcrübə belə uzun əvvəl, Misir prezidenti saxlaya bilmədi. Bu yaxınlarda Misir xainlər və satış adaları Misir Al Saud tab gətirmək var. Bu şəkildə davam edərsə, Sisi Mohamed Morsi digər azarkeşləri axtarmaq olmayan İmam Məhəmməd Morsi, olmaqdır. Lakin bu da mübarizə edir. İran ümumiyyətlə dəfələrlə barışıq var: Ferrari İranlılar elan, onlar İrana gəlmək əgər, hətta hər gün torpaq var etmək daha yaxşıdır, cəzalandırılmalıdır, görünür! hər an bir spot üçün gözləyin. yalnız cinayət törətmiş və ya kim həlak olanlar cəzalandırılır. Əks halda, bir ömür boyu üz xaricdə iranlıların əksəriyyəti İranda açdı tövbə və İranda torpağa verildi.

  • سید احمد حسینی ماهینی

رئیس حمهور فقط باید تعهد بدهد که مجری خوبی باشد

سید احمد حسینی ماهینی | چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۶، ۱۰:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

نیازی به برنامه نیست!   برخی ها معتقدند که: رئیس جمهور باید برنامه داشته باشد! ولی این درست نیست، زیرا به معنی نفی برنامه های موجود است. ولذا رئیس جمهور: از زمان کاندیداتوری یاد می گیرد، یا مجبور می شود: اپوزیسیون باشد و منتقد! برای همین است که غالبا، همه مسئولین ایرانی برای محبوب شدن، یا محبوب ماندن موضع مخالف دارند! حتی برنامه های مصوب خودشان را هم، زیر سوال می برند و مثلا می گویند: نگذاشتند ما کار کنیم. لذا برای یکبار هم شده، با خود رو راست باشیم که: ما موافق جمهوریت هستیم یا مخالف آن؟ اگر موافق هستیم که، نیازی به برنامه نداریم. جمهوری اسلامی برنامه های: بلند مدت کوتاه مدت و میانمدت را دارد، که کارشناسان ادارات تهیه و: به هیات دولت داده اند، آنها هم بررسی و به مجلس ارائه داده، و مجلس و شورای نگهبان تایید کرده است. علاوه بر برنامه های توسعه پنجساله، همه ساله برنامه و بودجه: سال بعد هم تهیه می شود. زیر سوال بردن این برنامه با: جمهوریت یعنی کار جمعی: براساس مواضع قانونی نمی سازد. علاوه بر آن سند چشم انداز و: اسناد بالا دستی و پایین دستی موجود است، که مجمع تشخیص مصلحت، آنها را بررسی و تهیه کرده است. ضمن آنکه سیاست های کلی نظام هم، از سوی رهبری اعلام شده است. پس برنامه رئیس جمهور جدید، چه چیز تازه ای خواهد داشت؟ که عقل هیچکس تا به حال به آن نرسیده باشد. لذا در جمهوریت نظام اگر شک نداشته باشیم، رئیس جمهور ایدئولوگ، نظریه پرداز یا برنامه نویس نیست، بلکه فقط مجری است. او باید فقط بگوید چشم! و اجرا کند. و مجری خوبی باشد. والا هر کاردیگری بخواهد انجام دهد، باید یکی از قوانین را باید زیرپا بگذارد. لذا کسانی که برنامه می دهند، باید علنی بگویند کجای قانون اشکال داشته، و آنها چه کاری می خواهند بکنند، که دراین پروژه 60ساله: سازمان برنامه و بودجه، نایدیده گرفته شده است؟ از همین جا است که مجبور هستند: به موضع مخالف شیفت کنند! و همیشه منتقدانه حرف بزنند، و طلبکار باشند. وظیفه اصلی خود را فراموش کنند، و بجای سه قوه تصمیم بگیرند. حتی در مقابل رهبری هم زاویه داشته باشند. کسی که ناظر بر اجرای قانون است، قوه قضائیه است، و نباید ناظر موازی آن ایجاد شود. کسی که قانون می نویسد، و برنامه تصویب می کند مجلس است، نفر دیگری ولو رئیس جمهور، حق ندارد به تنهایی یا فقط با باند خود، برنامه بنویسد. فرض کنید شما می خواهید اعتدال را تعریف کنید، یا برای عدالت برنامه ریزی نمایید. ایا قانون اساسی ضد اعتدال است؟ یا آنکه با عدالت میانه ندارد؟ کسی که سفره خود را جدا می کند، و می گوید من اگر رئیس جمهور شوم، فلان کار را می کنم. باید پرسید چرا آن کار نشده؟ آیا قانون اساسی ایراد دارد؟ و آن را پیش بینی نکرده، یا مجلس و دولت ها به آن بی توجه بودند؟ طبیعتا کسی که باید به قانون اساسی سوگند بخورد، نباید آن را ناقص و به درد نخور بداند. در نهایت می رسیم به اینکه: قانون خوب است برنامه ها هم خوب هستند، ولی خوب اجرا نشده است. در واقع رئیس جمهور باید اجرا را ضمانت کند. و اجرای و یا ضمانت اجرا، نیاز به تعهد دارد نه قانون و برنامه! مثل این است که بگوییم: برنامه ریزی کنیم: تا برنامه ریزی را اجرا کنیم! این نقض غرض یا تناقض گویی است. برنامه برای اجرا است، و رئیس قوه مجریه هم، فقط مسئول اجرا است..

There is no need to program! Some believe that the President must have app! But this is not true, because it means rejecting programs available. And so the President: the candidate learns, or to be the opposition and critics alike! So often, all Iranian authorities to popular or popular opposition to stay there! Even adopted their own programs, the following questions are for example say we did not do. So for once, the self's face it: we are in favor of the Republic or against it? If we agree that there is no need to program. The Islamic Republic plans: short-term and medium-term is long term, experts and authorities prepared to have a government, they are investigated and presented to parliament, and the parliament and the Guardian Council has approved. In addition to the five-year development program, the annual program and budget will be prepared next year. Questioning of this program: the republic's collective work: The legal position does not. In addition visions and documents upstream and downstream is available, the Expediency Council, review them and has prepared. While the general policies of the system, the leadership has been announced. After the President's new, what's new? The reason no one has had to be reached. In the republic if we do not doubt President Ideologue, theorist or programmer, but only the presenter. He should just say eye! And execute. And be a good host. Otherwise, anything else wants to do, you need to have violated one of the rules. Therefore, those who plan the day, we must say openly that forms part of the law, and what they want to do, that this 60-year project: Management and Planning Organization, not taken? So here are forced to shift their opposition! And always speak critically, and not the creditor. Forgot your main task, and instead of the three branches of government to decide. Even the leadership will have angle. Who oversees law enforcement, the judiciary, and observers should be parallel. Who writes the law, and approval of the parliament, others even though the president has no right to be alone or just with his band, writing programs. Suppose you want to define moderation, or plan to justice. Does the constitution is anti moderation? Or the middle with no justice? Who separates his way, and tells me if I become president, I will do so. Why should it not work? Is the constitution is wrong? And it did not foresee, or parliament and government were oblivious to it? Naturally, someone must swear to the constitution, should consider it incomplete and unusable. Finally it comes to the law is good both programs are good, but it has not been implemented. The president should guarantee. And implementation or enforcement, not law requires commitment and application! It is as if to say: we're planning: planning to run! This is defeating the purpose or contradiction. To run the program, and the head of the executive branch, is responsible for implementation.

لیست هناک حاجة لبرنامج!

یعتقد البعض أن الرئیس یجب أن یکون التطبیق! ولکن هذا لیس صحیحا، لأنه یعنی برامج رفض المتاحة. وبالتالی فإن الرئیس: یتعلم المرشح، أو أن تکون المعارضة والنقاد على حد سواء! فی کثیر من الأحیان، وجمیع السلطات الإیرانیة المعارضة الشعبیة، أو شعبیة للبقاء هناک! حتى اعتمدت برامجها الخاصة، الأسئلة التالیة على سبیل المثال نقول أننا لم نفعل. حتى لمرة واحدة، وجها الذات انها: نحن فی صالح الجمهوریة أو ضدها؟ إذا کنا نتفق على أن هناک حاجة إلى البرنامج. الجمهوریة الاسلامیة تخطط: على المدى القصیر والمتوسط ​​الأجل أعدت على المدى الطویل والخبراء والسلطات لدینا حکومة، والتحقیق فیها وعرضها على البرلمان، والبرلمان، وافق مجلس صیانة الدستور. بالإضافة إلى برنامج التنمیة الخمسیة، وسیتم إعداد البرنامج السنوی ومیزانیة العام المقبل. استجواب من هذا البرنامج: العمل الجماعی للجمهوریة: موقف قانونی لا. فی الرؤى إضافة وثائق هو المنبع والمصب المتاحة، ومجلس تشخیص مصلحة النظام، مراجعتها وأعدت. فی حین أن السیاسات العامة للنظام، وقد أعلنت القیادة. بعد الرئیس الجدید، ما هو الجدید؟ السبب ولم یستطع أحد أن التوصل إلیها. فی الجمهوریة إذا کنا لا نشک الرئیس المنظر، منظر أو مبرمج، ولکن فقط مقدم. کان یجب أن أقول العین! وتنفیذ. ویکون مجموعة جیدة. خلاف ذلک، أی شیء آخر یرید أن یفعل، تحتاج إلى انتهکت واحدة من القواعد. لذلک، أولئک الذین یخططون الیوم، یجب أن نقول بصراحة أن یشکل جزءا من القانون، وما ترید القیام به، أن هذا المشروع منذ 60 عاما: إدارة وتنظیم التخطیط، تم تجاهلها؟ حتى هنا یضطرون لتحویل معارضتهم! ودائما ینتقدون، ولیس للدائن. نسیت المهمة الرئیسیة الخاصة بک، وبدلا من الفروع الثلاثة للحکومة لاتخاذ قرار. وحتى القیادة لدیها زاویة. الذی یشرف على إنفاذ القانون، والقضاء، ویجب أن یکون المراقبون الموازی. الذی یکتب القانون، وموافقة البرلمان، والبعض الآخر على الرغم من أن الرئیس لیس لدیه الحق فی أن یکون وحده أو فقط مع فرقته، وکتابة البرامج. افترض أنک ترید أن تعرف الاعتدال، أو تخطط للعدالة. هل الدستور هو مکافحة الاعتدال؟ أو الوسط مع عدم وجود العدالة؟ الذی یفصل طریقه، ویقول لی إذا کنت یصبح رئیسا، وسوف تفعل ذلک. لماذا یجب أن لا تعمل؟ هل الدستور هو الخطأ؟ وأنها لم تتوقع، أو کان البرلمان والحکومة غافلة عن ذلک؟ وبطبیعة الحال، یجب أن شخص أقسم على الدستور، یجب أن تنظر فیه ناقصة وغیر صالحة للاستعمال. وأخیرا یصل الأمر إلى قانون غیر طیبة سواء برامج جیدة، ولکن لم یتم تنفیذه. یجب أن یضمن رئیس الجمهوریة. وتنفیذ أو تطبیق، لا یتطلب القانون الالتزام والتطبیق! یبدو الأمر کما لو أن أقول: نحن نخطط: التخطیط لتشغیل! هذا هو هزیمة الغرض أو التناقض. لتشغیل البرنامج، ورئیس السلطة التنفیذیة، هی المسؤولة عن التنفیذ.

proqram üçün heç bir ehtiyac yoxdur!

Bəzi prezidenti app olmalıdır ki, iman! Bu rədd proqramları mövcud deməkdir, çünki Lakin bu, doğru deyil. Və prezidenti: namizəd öyrənir və ya müxalifət və eyni tənqidçilər olmaq! Belə ki, tez-tez, məşhur, və ya məşhur müxalifət bütün İran hakimiyyəti orada qalmaq üçün! Hətta öz proqramları qəbul aşağıdakı suallar biz etmədik deyə misal üçün. Belə bir dəfə üçün, özünü bu üzləşirlər: biz Respublikasının və ya ona qarşı tərəfdarıyıq? biz razı Əgər proqram üçün heç bir ehtiyac yoxdur. İslam Respublikası planlaşdırır: qısamüddətli və ortamüddətli uzunmüddətli, ekspertlər və orqanları bir hökumət, onlar tədqiq və parlamentə təqdim olunur və parlament və Nəzarət Şurası təsdiqləyib üçün hazır deyil. beşillik inkişaf proqramı ilə yanaşı, illik proqramı və büdcə gələn il hazır olacaq. Bu proqramın sorğu-sual: respublikanın kollektiv iş: hüquqi mövqeyi deyil. əlavə görüntüləri və sənədlərdə qazıntıların çıxarılması və emal Məsləhət Şurası onları nəzərdən və hazırlamışdır mövcuddur. sisteminin ümumi siyasəti olsa da, rəhbərliyi müəyyən oldu. Prezident yeni, yeni nə var sonra? heç kim etdi səbəbi əldə etmək. respublikada prezident ideoloqu nəzəriyyəçi və ya proqramçı, lakin yalnız aparıcısı şübhə yoxdur. O, yalnız göz demək lazımdır! Və icra. Və yaxşı ev sahibliyi. Əks halda, başqa bir şey etmək istəyir, siz qaydaları bir pozub lazımdır. İdarəetmə və Planlaşdırma Təşkilatının yayınmamalıdır edilmişdir: Buna görə də, gün planlaşdırırıq edənlər, biz qanunun hissəsi və bu 60 illik layihə ki, nə onlar, nə etmək istəyirəm ki, açıq demək lazımdır? Belə ki, burada onların müxalifət keçmək məcburiyyətində qalırlar! Və həmişə kreditor tənqidi danışmaq deyil. Sizin əsas vəzifəsi unutmusunuz və əvəzinə hökumət üç filial qərar. Hətta rəhbərliyi bucağı olacaq. Kim hüquq-mühafizə, məhkəmə nəzarət və müşahidəçilər paralel olmalıdır. qanun və parlamentin təsdiqi yazır Kim prezident proqramları yazılı onun band ilə tək və ya olmaq hüququ yoxdur, baxmayaraq ki, başqaları. Siz insaf müəyyən və ya ədalət planlaşdırırıq istəyirəm düşünək. Mu konstitusiya anti insaf var? Və ya heç bir ədalətlə orta? Kim onun yolu ayıran, mən prezident olmaq əgər, mən bunu edəcəyik mənə deyir. Nə iş deyil lazımdır? konstitusiya səhv deyilmi? Və qabaqcadan deyil, və ya parlament və hökumət bu unutqan idi? Təbii ki, kimsə natamam və yararsız hesab etməlidir, konstitusiya and lazımdır. Nəhayət ki, qanun gəlir, həm də proqramları yaxşı yaxşı, lakin bu tətbiq edilməmişdir. prezident təmin etməlidir. Və həyata keçirilməsi və ya mühafizə deyil, hüquq öhdəlik və tətbiqi tələb edir! biz planlıyorsanız: demək kimi Bu planlaşdırma run! Bu məqsədi və ya ziddiyyət məğlub edir. proqramı və icra hakimiyyətinin başçısı çalıştırmak üçün, həyata keçirilməsi üçün məsuliyyət daşıyır.

  • سید احمد حسینی ماهینی

انتخابات ریاست حمهوری آغاز شد ولی ...

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

سیاه نمایی ممنوع !

 ایرانی ظرفیت جهانی دارد، و ایدئولوژی اش انترناسیونالیستی است، و کسانی که در غرب یا شرق، این مفهوم را درک نمی کنند، سیاه نمایی پیشه می کنند و این ها دو دسته هستند: یا می گویند: چرا ایرانی ها به خارج می روند؟ و آن را فرار مغزها می دانند!  یا می گویند چرا کالاها یا افراد خارجی، به داخل می آید این کار تولید ملی را نابود می کند! بنابراین هر گونه ارتباط با جهان خارج، یک وسیله برای سیاه نمایی شده است. در حالیکه تفکر ایرانی ملی گرایی را طرد کرده، و کسی طرفدار ملی گرایی نیست. از نظر ایرانیان خرید کالای خارجی، کمک به اشتغال جهانیان است. این یعنی بیکاری، نه فقط برای ایرانیان بد است، بلکه اگر کارگران خارجی هم، بیکار شوند فرقی نمی کند. علت وابستگی خودرو سازی در ایران، همین فلسفه را دارد. تالبوت شهر نمونه ای است که: برای ایران خودرو کار می کند، لذا برای بیکار نشدن آنها، ایران خودرو سراغ دیگران نمی رود! پژو فرانسه و بنز و: ب ام و آلمان هم همینطور. حتی تویوتای ژاپن و: کیای کره از این قاعده مستثنی نیستند. گوشت برزیلی را چرا ایرانیان می خرند؟ چون می خواهند به این وسیله هم که شده، آنها را مسلمان کنند. به بهانه یاد دادن نحوه ذبح حیوانات کشتارگاه، مذهب تشیع را به آنان انتقال میدهند. به همین دلیل ترکمنستان اجازه نمی دهد: منزل امام رضا ع در آن شهر مرمت شود، چون می گوید ایرانی ها به بهانه مرمت، مردم مرو را شیعه خواهند کرد! واقعا هم اگر مردم ترکمنستان و: شهر مرو بدانند که منزل اصلی امام رضا، آنجا بوده و مشهد فقط محل شهید شدن ایشان، به دست مامون نه اینکه محل اقامت باشد، اوضاع فرق خواهد کرد. اگر مردم روم و یونان بدانند که: دختر قیصر آنها، همسر امام و مادر امام معصوم بوده، این آگاهی برای آنها تغییراتی را در پی خواهد داشت. اگر کورش پرستان ایرانی! بدانند که وی همان ذوالقرنین است، یا مردم مصر اگر بدانند که: مالک اشتر برای فرمانروایی بر آنها انتخاب شده بود، و اگر همه دنیا، از واقعیتهایی که ایرانیان خبر دارند، آگاه شوند جهان تغییر خواهد کرد. ولذا خرید کالاهای آنان، یا مصرف کالاهای خارجی، کمترین هزینه ای است که برای خود آگاهی: ملت های جهان باید انجام شود. این هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است. اسرای ایرانی در عراق شکنجه می شدند، به همین دلیل الان در ایران، وفادارترین عناصر همین اسرای: آزاد شده یا ازادگان هستند. برعکس اسرای عراقی 8سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، در کمپ های ما، بهترین زندگی ممکن را داشتند، و از انها به عنوان مهمان یاد می شد. به همین دلیل الان سردمداران عراق، از همان ها هستند و در وفاداری: آنها به ایران شکی نیست. قریب به تمام مراجع آنها ایرانی الاصل هستند، نام شهر خودشان را یدک می کشند. آیه الله سیستانی هنوز با گذرنامه ایرانی، در نجف زندگی می کند و: تابعیت ایرانی خود را لغو نکرده است. امام رضا ع و شاهچراغ و حضرت معصومه، اصالتا ایرانی نیستند، ولی کسی مجبوتر از انها در ایران  نیست. حضرت احمد شاهچراغ، با اینکه 20سال از امام رضا بزرگتر بود، در برابر وسوسه دیگران، برای ادامه امامت، ایستادگی کرد. مردم را جمع نمود و گفت: درست است که من بزرگترم، ولی برادرم امام رضا شایستگی بیشتری دارد. و او امام است. این حرکت فقط از سوی: ایرانیان قابل فهم است، در حالیکه سیاه نماها می گویند: وی عقل سیاسی نداشته.

Demonizing banned! Iranian capacity of the world, and its ideology internationalist, and those in the West or East, this concept does not understand, demonizing business, and these fall into two categories: or say why the Iranians go abroad? And brain drain knows it! Or say why the goods or foreign, comes into this national production destroys! So any communication with the outside world, it is a means to demonize. While Iranian thinking rejects nationalism and nationalism is not a fan of anyone. The Iranians buy foreign goods, contributing to the creation of the worlds. This means that unemployment is not just bad for the Iranians, but if foreign workers, the unemployed, it does not matter. The cause of automobile dependency in Iran, has the same philosophy. Talbot Town is an example that works for Iran Khodro, therefore they are not unemployed, Iran Khodro not another one! Benz and Peugeot France: BMW Germany as well. Even Toyota Japan: Kiai Korea is not an exception. Why buy Brazilian meat Iranians? This means that because they want to, they are Muslim. Under the pretext of teaching how to slaughter animal’s slaughterhouse, Shiite carry them. Why not allow Turkmenistan: House of Imam Reza in the city restoration, as says Iran is under construction, people will Shi'ite Merv! If people really Turkmenistan: Marv know that the original home of Imam Reza, Mashhad and the only place he become a martyr at the hands of al-Ma'mun rather than accommodation, things will be different. If people know that the Greeks and Romans: Caesar's daughter, the wife of Imam and the Imam's mother, this awareness will lead to changes in them. If Cyrus the Persian worshipers! Dhul know that he is the same, or the Egyptian people if they know that Malek was chosen to rule over them, and if all the world that Iranians are aware of the facts, are aware of the world will change. Then buy their goods or consumption of foreign goods, cost of which is self-awareness: the nations of the world must be done. This is not a cost but an investment. Prisoners were tortured in Iraq, so now in Iran, loyal elements of the prisoner is released or are prisoners of war. Conversely Iraqi prisoners 8-year Iraqi imposed war against Iran, in camps we had the best life possible, and was referred to them as guests. So now the leaders of Iraq are the same and the loyalty they doubt Iran. Almost all the references they are of Iranian origin, they carry the name of the city. Ayatollah Sistani is still an Iranian passport, lives in Najaf: Iranian citizenship has been revoked. Imam Reza (AS) and Imam Reza Shahcheragh and, not Iranian origin, but who is more popular in Iran. Imam Ahmad Shahcheragh, with 20 years of Imam Reza, the bigger the temptation to others, to continue leadership, stand out. People gathered and said: It is true that I'm older, but my brother Imam Reza is more competent. And he is Imam. The move is just the Iranians to understand that, while Black Views saying he had no political reason.

شیطنة المحظورة

 القدرة الإیرانیة من العالم، وأممی أیدیولوجیتها، وتلک الموجودة فی الغرب أو الشرق، لا یفهم هذا المفهوم، تشویه صورة العمل، وهذه تنقسم إلى قسمین: أو یقول لماذا تذهب الإیرانیین فی الخارج؟ وهجرة الأدمغة یعرفون ذلک! أو نقول لماذا البضاعة أو أجنبیة، ویأتی فی هذا یدمر الإنتاج الوطنی! لذلک فإن أی اتصال مع العالم الخارجی، بل هو وسیلة لتشویه صورة. فی حین التفکیر الإیرانی رفض القومیة، والقومیة لیست من محبی أحد. الإیرانیون شراء السلع الأجنبیة، والمساهمة فی خلق العالمین. وهذا یعنی أن البطالة لیست مجرد سیئة للإیرانیین، ولکن إذا العمال الأجانب والعاطلین عن العمل، لا یهم. سبب تبعیة السیارات فی إیران، لدیه نفس الفلسفة. تالبوت تاون مثال الذی یعمل لایران خودرو، وبالتالی هم لیسوا عاطلین عن العمل، ایران خودرو لیست واحدة أخرى! بنز وبیجو فرنسا: BMW ألمانیا أیضا. حتى تویوتا الیابان: کیای کوریا لیست استثناء. لماذا تشتری اللحوم البرازیلی الإیرانیین؟ وهذا یعنی أن لانهم یریدون، هم مسلم. بحجة تعلیم کیفیة ذبح الحیوانات مسلخ الشیعی حملها. لماذا لا تسمح ترکمانستان: بیت الإمام الرضا فی استعادة المدینة، کما تقول ایران قید الإنشاء، والناس سوف الشیعیة میرف! إذا کان الناس حقا ترکمانستان: میرف یعرفون أن الموطن الأصلی للإمام الرضا ومشهد والمکان الوحید الذی أصبح شهیدا على ید المأمون بدلا من الإقامة، فإن الأمور ستکون مختلفة. إذا کان الناس یعرفون أن الإغریق والرومان: ابنة قیصر، زوجة الإمام والدة الإمام، وهذا الوعی سوف یؤدی إلى تغیرات فی نفوسهم. إذا کورش الفارسی المصلین! ذی نعرف انه هو نفسه، أو الشعب المصری إذا کانوا یعرفون أن مالک اختیر للسیطرة علیهم، وإذا کان کل العالم أن الإیرانیین یدرکون الحقائق، على بینة من العالم سوف یتغیر. ثم شراء السلع أو استهلاک البضائع الأجنبیة، وتکلفة وهو الوعی الذاتی لهم: یجب أن یتم فی دول العالم. هذه لیست التکلفة ولکن الاستثمار. تعرضوا للتعذیب السجناء فی العراق، وحتى الآن فی إیران، وإطلاق سراح عناصر موالیة للسجین أو سجناء الحرب. وعلى العکس من المفروض السجناء العراقیین من العمر 8 العراقیة الحرب ضد إیران، فی مخیمات کان لدینا أفضل حیاة ممکنة، وکان یشار لهم کضیوف. وحتى الآن قادة العراق هی نفسها ولاء انهم یشکون فی إیران. تقریبا کل المراجع هم من أصل إیرانی، فإنها تحمل اسم المدینة. آیة الله السیستانی لا یزال یحمل جواز سفر إیرانی، یعیش فی النجف: تم إبطال الجنسیة الإیرانیة. الإمام الرضا (ع) والإمام رضا شاه جراغ و، لا أصل إیرانی، ولکن من هو أکثر شعبیة فی إیران. الإمام أحمد شاه جراغ، مع 20 عاما من الإمام الرضا، وأکبر إغراء للآخرین، لمواصلة قیادة، تبرز. تجمع الناس وقال: صحیح أننی فی السن، ولکن أخی الإمام الرضا هو أکثر کفاءة. وهو الإمام. وتأتی هذه الخطوة لیست سوى الإیرانیین أن یفهموا أن، فی حین أسود المشاهدات قائلا انه لیس لدیه سبب سیاسی

Demonizing qadağan edildi! İran dünya gücü və onun ideologiya beynəlmiləlçi, Qərb və ya Şərq o, bu anlayış biznes qisası, dərk etmir, və bu iki kateqoriyaya bölünür: ya İranlılar xaricə getmək nə demək? Və beyin axını bunu! mal və ya xarici, bu milli istehsal dağıtmalarından minir niyə və ya demək! Belə ki, xarici dünya ilə heç bir rabitə, bu demonize bir vasitədir. İran düşüncə isə millətçilik rədd və millətçilik hər kəs bir fan deyil. İranlılar aləmlərin yaradılmasına töhfə xarici mal almaq. Bu işsizlik iranlılar üçün yalnız pis deyil, lakin xarici işçi əgər, işsiz, əhəmiyyətli deyil deməkdir. İranda avtomobil asılılıq səbəb eyni fəlsəfə var. Talbot Town buna görə də onlar işsiz deyil, Iran Khodro üçün çalışır nümunəsidir, İran Khodro başqa bir! Benz və Peugeot Fransa: BMW Almaniya həmçinin. Hətta Toyota Yaponiya: Kiai Koreya istisna deyil. Niyə Braziliya ət İranlılar almaq? Bu istəyirəm, çünki onlar müsəlman deməkdir. heyvanlar mezbaha qətl necə tədris adı altında şiə onlara keçirir. İran tikilir dediyi kimi insanlar Merv şiə edəcək, şəhər bərpa İmam Rza House: Niyə Türkmənistan icazə verməyəcəyik! insanlar həqiqətən Türkmənistan bilər: Merv Imam Reza, Məşhəd və yalnız yer orijinal ev o əl-Məmun daha çox yaşayış əlində şəhid olmaq bilirik ki, hər şeyi fərqli olacaq. Sezar qızı, İmam İmam anası yoldaşı bu şüurla onlara dəyişikliklərə səbəb olacaq: insanlar yunanlar və romalılar bilirsinizsə. Fars ibadət Cyrus varsa! Dhul onlar Malek onlara istisna seçilmişdir bilirik ki, əgər o, eyni və ya Misir xalqı olduğunu bilirik, və iranlılar faktlar bilirik ki, bütün dünyada, əgər dünya dəyişəcək bilirik. Dünyanın millətlər edilməlidir: Sonra onların mal və ya self-məlumatlandırma edir dəyəri olan xarici malların istehlakını almaq. Bu dəyəri lakin investisiya deyil. Məhbus İraqda işgəncə, belə ki, indi İranda, məhbus sadiq elementləri azad və ya müharibə məhbus var. Əksinə İraq məhbus 8 illik İraq ən yaxşı həyat mümkün idi düşərgələrində, İrana qarşı müharibə tətbiq və qonaqlar onlara sövq edildi. Belə ki, indi İraq liderləri eyni və onlar İrana şübhə sədaqət var. Onlar İran məəli demək olar ki, bütün istinadlar, onlar şəhərin adını daşıyır. Ayətullah Sistani, hələ İran pasport var Nəcəf yaşayır İran vətəndaşlıq ləğv edildi. Biz İran əsilli, lakin İmam Rza (ə) və İmam Rza Shahcheragh və İranda daha populyardır. İmam Əhməd Shahcheragh, liderlik davam İmam Rza, digər böyük temptation, 20 il, seçilir. İnsanlar toplanmış və dedi: Mən yaşlı Ben ki, doğrudur, mma qardaşım İmam Rza daha səlahiyyətli. O Imam edir. hərəkət yalnız iranlılar Black Views deyərkən o, heç bir siyasi səbəb idi ki, anlamaq üçün.

  • سید احمد حسینی ماهینی

زور زدن باعث پرس: کبد و روده ها می شود،

سید احمد حسینی ماهینی | جمعه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

طب رایگان 4

رعایت آداب یکی دیگر از روشهای: درمانی و پیش درمانی مهم است. مثلا در اسلام گفته شده با: دست راست غذا بخورید و با دست چپ خود را بشویید، زیرا که این کار مانع انتقال ضایعات دفعی، و بیماری های انگلی از مقعد به دهان می شود. همیشه کار های ارزشی با دست راست است، تا دست راست آلوده نباشد. دیگر از آداب رفتن به خلا اینست که: با پای چپ وارد شوید، زیرا که علاوه بر تقسیمات ذکر شده، چون پای چپ به قلب نزدیکتر بوده، قوی تر است و پای راست، ضربه پذیر تر می باشد. و اگر احیانا ایست قلبی اتفاق بیافتد، ابتدا پای راست خم می شود. لذا اگر وارد توالت می شوید، درصورت بروز سکته قلبی و مانند آن، خود بخود به عقب خم می شوید. در مساجد و جاهای مقدس که: با پای راست وارد می شوید، خم شدن شما به درون مکانهای مقدس خواهد بود. نقل است: موقع تخلی نباید ایستاده باشید، باید نشسته باشید. زیرا که نشستن و قشار آوردن بر: ماهیچه های پا و شکم، باعث دوری از بیماریهایی می شود. یکی از انها واریس یا خونمردگی پا هست، زیرا براثر پرس رگها، خون از انها خارج می شود. حتی زور زدن باعث پرس: کبد و روده ها می شود، که این خود بیرون راندن صفرا، و مواد زاید ذخیره شده را به دنبال دارد.

در آداب غذا خوردن ذکر شده که: غذا را خوب بجوید و لقمه را کوچک بردارید، این موارد که بسیار دلایل ساده ای دارد، یکی از انها هم از دید طب رایگان، جذب موادی از غذا در فک ودهان از طریق پوست می باشد. برای همین کسانی که به سرعت غذا می خورند، دچار چروکی و پیری زودرس پوست، و فک دهان و صورت می شوند. اما کسانی که کم و با صبر و حوصله، غذا میل می کنند گونه هایی صاف و رسیده دارند.

در نماز خواندن هم گفته شده که: همه اعمال نماز باید بجای آورده شود، این یعنی حرکت پا و دست و: گردن و بدن وهمه اعضا بدن، زیرا بدن بیش از دویست قطعه استخوان دارد، که با ششصد قطعه ماهیچه به هم وصل شده. در همه ورزشها حداکثر تا بیست درصد آنها فعال می شوند، ولی در نماز همه آنها فعال است. حتی نشستن دو زانو نیز برای واریس پا، یک نوع مداوا می باشد. گفتن ذکر تسبیحات اربعه، در واقع تنفس عمیق است و انجام: سجده یعنی فرصت دادن به مویرگهای مغز، تا به راحتی از قلب تغذیه شوند. زیرا که همیشه قلب پایین تر از مغز است، و سردرد های مزمن به همین دلیل است: که خون و اکسیژن در سربالایی قلب تا مغز، کاهش می یابد و با سجده در فواصل زمانی مناسب، میتوان از این ضعف جلوگیری کرد.

شب ها خوابیدن در اول شب، مناسبتر از خوابیدن در دیر وقت می باشد، و هر بار قبل از خواب کمی غذا، و آب فراوان باید نوشید، تا سموم بدن راحت تر دفع شود. ازدیاد ادرار خود نشان دفع مواد زائد است. البته همه اینها از دید طب رایگان است! وگرنه بسیاری از بیماریها در انسان باید تحمل شود. زیرا انسان کامل وجود ندارد،(بجزمعصومین ع) و هرکس ایرادی دارد. برخی از این ایراد ها، مشهود است و برخی نامشهود، یکی در راه رفتن ایراد دارد، که همه می بینند! دیگری هم نارسایی قلبی یا کبدی دارد. و.. لذا نباید وحشت کرد، بلکه باید تحمل کرد و: با آن ساخت و خدا را شکر کرد، تا ارامش روانی بوجود آید.

Free medicine 4

The formality another method of treatment and pre-treatment is important. For example, Islam has said: Eat right hand and with his left hand wash, as this prevents the transfer of fecal waste, and parasitic diseases of the anus to mouth. Value is always with the right hand, the right hand is not contaminated. Another practice is to vacuum: with his left foot sign, because in addition to the listed divisions, because it was closer to the heart of the left leg, right leg is stronger, is more vulnerable. And should cardiac arrest occur, the right leg is bent. So if you enter the toilet, in case of myocardial infarction and the like, cannot bend them backwards. In mosques and holy places that enter with the right foot, bend your will to the holy places. Transport is not timely OF DISCHARGE stand, must be sitting. Because I sit down and get pressure on the muscles of the legs and abdomen, causing the disease to be avoided. One of them is varicose veins or leg bruising as a result of the inquiry arteries, the blood out of them. Even straining triggers presses: liver and intestine, which in turn expel the bile, and waste stored to follow.

So those who eat quickly, with wrinkles and premature aging of the skin, face and jaw are. But those less patiently, eat the species that have been smooth.

In prayer it is said that all acts of prayer should instead be brought, that means moving the feet and hands and neck and body and all members of the body, because the body more than two hundred pieces of bone, with six pieces of muscles are attached. Up to twenty percent of them are active in all sports, but all of them are active in prayer. Even sitting, kneeling for Varicose is a type of treatment. To say the Sojood, in fact, deep breathing and prostration that allows the capillaries of the brain, to easily feed the heart.

At night, sleeping on the first night of sleeping in late is better, and every time before going to bed a little food, and plenty of water to drink, the body of toxins excreted more easily. Increased urinary excretion of wastes is shown. Of course, all this from the perspective of medicine is free! Otherwise, a lot of diseases in humans should be tolerated. Because there is no perfect man, (except infallible AS) and everyone is wrong. Some of these objections are visible and some invisible, a walking problem, which everyone can see! There are other heart failure or liver. Etc. We should not panic, but should be tolerated and with it, and gave thanks to God, to create psychological comfort.

الدواء مجانا 4

شکلی طریقة أخرى للعلاج والمعالجة المسبقة هو المهم. على سبیل المثال، قال سیف الاسلام: أکل الید الیمنى والیسرى مع نظیره غسل ​​الید، وهذا یمنع نقل النفایات برازی، والأمراض الطفیلیة من فتحة الشرج إلى الفم. القیمة هی دائما مع الید الیمنى، لیست ملوثة الید الیمنى. ممارسة أخرى تتمثل فی الفراغ: مع علامة قدمه الیسرى، لأنه بالإضافة إلى الأقسام المذکورة، لأنها کانت أقرب إلى قلب الساق الیسرى والساق الیمنى أقوى، هو أکثر عرضة للخطر. وینبغی أن تحدث السکتة القلبیة، الساق الیمنى عازمة. حتى إذا کنت دخول الخلاء، فی حالة احتشاء عضلة القلب، وما شابه ذلک، لا یمکن أن ینحنی أنفسهم إلى الوراء. فی المساجد والأماکن المقدسة التی تدخل مع القدم الیمنى، وثنی إرادتک إلى الأماکن المقدسة. النقل لیس الوقت المناسب للموقف التفریغ، لا بد من الجلوس. لأن أجلس والحصول على الضغط على عضلات الساقین والبطن، مما تسبب فی المرض التی ینبغی تجنبها. واحد منهم هو الدوالی أو کدمات فی الساق نتیجة الشرایین التحقیق، والدم للخروج منها. حتى اجهاد یطلق المطابع: الکبد والأمعاء، والتی بدورها طرد الصفراء، والنفایات تخزین لمتابعة.

حتى أولئک الذین یأکلون بسرعة، مع التجاعید والشیخوخة المبکرة للجلد والوجه والفک هی. ولکن من هم أقل بصبر، وتناول الأنواع التی کانت على نحو سلس.

فی الصلاة ویقال أن جمیع أعمال الصلاة بدلا من ذلک ینبغی أن تتحقق، وهذا یعنی تحریک القدمین والیدین والعنق والجسم وجمیع أعضاء الجسم، لأن الجسم أکثر من مئتی قطعة من العظام، مع ست قطع من العضلات هی التی تعلق. تصل إلى عشرین فی المئة منهم تنشط فی جمیع الألعاب الریاضیة، ولکن کل منهم ینشطون فی الصلاة. حتى یجلس، والرکوع للتوسع، هو نوع من العلاج. لقول السجود، فی الواقع، والتنفس العمیق والسجود التی تسمح الشعیرات الدمویة فی الدماغ، لتغذی بسهولة القلب.

فی اللیل، والنوم فی اللیلة الأولى من النوم فی وقت متأخر من الأفضل، وفی کل مرة قبل الذهاب إلى الفراش قلیلا من الطعام، والکثیر من الماء للشرب، والجسم من السموم تفرز أکثر سهولة. وأظهرت زیادة إفراز البول من النفایات. بالطبع، کل هذا من وجهة نظر الطب مجانی! خلاف ذلک، یجب أن یکون هناک تسامح مع الکثیر من الأمراض لدى البشر. لأن لیس هناک رجل مثالی، (باستثناء معصوم AS) والجمیع على خطأ. بعض من هذه الاعتراضات تکون مرئیة وغیر مرئیة بعض، وهی مشکلة المشی، والتی یمکن أن یرى الجمیع! هناک قصور القلب أو غیرها من الکبد. وما إلى ذلک ینبغی ألا نشعر بالذعر، ولکن ینبغی السکوت ومعها، وشکر الله، لخلق الراحة النفسیة.

Free tibb 4

rəsmiyyət müalicə və pre-müalicə bir üsul vacibdir. Məsələn, İslam buyurur: sağ yeyin və onun sol əl yuma ilə, bu nəcisli tullantıların transfer, və ağız göt parazitar xəstəliklərin qarşısını alır kimi. Value sağ əli ilə həmişə sağ çirklənmiş deyil. Başqa bir təcrübə vakuum edir: onun sol ayaq işarəsi ilə, çünki siyahıda bölmələri ilə yanaşı, sol ayaq ürək yaxın idi, çünki, sağ ayaq güclü, daha həssasdır. Və ürək həbs baş verdikdə, sağ ayaq əyilmiş. Siz tualet daxil Belə ki, miokard infarktı halda və kimi, geri özlərini əymək edə bilməz. məscid və sağ ayaq ilə daxil müqəddəs yerlərdə, müqəddəs yerləri üçün iradə əyilmək. Nəqliyyat atılması stendi vaxtında deyil, oturub olmalıdır. Mən xəstəlik səbəb aşağı oturmaq və ayaqları və qarın əzələlərinin təzyiq çünki yol etmək. Onlardan biri sorğu damarların, onlardan qan nəticəsində Varis və ya ayaq göyərmə var. Hətta nuru presleri tetikler: qaraciyər və bağırsaq, öz növbəsində öd xaric, və tullantıların izləmək saxlanılır.

qırışların və dəri, üz erkən yaşlanma və çənə ilə, tez yemək olan Belə ki, o var. Lakin həmin az səbir, hamar olmuşdur növ yemək.

Namaz bu bədən əzələlərinin altı ədəd sümük daha iki yüz ədəd əlavə olunur, çünki ayaqları və əlləri və boyun və bədən və bədənin bütün üzvləri hərəkət deməkdir, namaz bütün aktları yerinə gətirilməsi lazım olduğunu söylədi. qədər onların iyirmi faizi bütün idman fəaldırlar, lakin onların hamısı namaz fəaldırlar. Hətta Varis üçün diz, oturan müalicə növüdür. Sojood, əslində, beyin capillaries imkan dərin nəfəs və səcdə asanlıqla ürək qidalandırmaq üçün demək.Gecə, yataq ilk gecə yuxu gec yaxşıdır və içmək yataq bir az qida və su bol gedən əvvəl hər zaman, toksinlerin orqanı daha asan xaric. tullantıların artması sidik ifraz göstərilir. Əlbəttə ki, tibb baxımından bütün bu pulsuzdur! Əks halda, insanlarda xəstəliklər bir çox yol olmalıdır. orada (məsum ə istisna olmaqla) heç bir kamil insan, və, çünki hər kəs səhv edir. Bu etirazların bəzi görünən və bəzi görünməz, hər kəs görə bilərsiniz bir gəzinti problem! digər ürək çatışmazlığı və ya qaraciyər var. S psixoloji rahatlıq yaratmaq üçün Allaha şükür Panik deyil, lakin bu yol və olmalıdır, və verdi.

  • سید احمد حسینی ماهینی

ستون اصلی همه اختلاس ها بانکها هستند!

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

بانک ها، عامل جنون گاوی در اقتصاد ایران هستند.

در باره جنون گاوی زیاد شنیده شده، ولی کسی آن را برای ما روشن نساخته! براساس نظر یک کارشناس اقتصادی، جنون گاوی محصول نقشه های شیطانی و: دستبرد در طرح های رحمانی و الهی است. بطور طبیعی گاونر و گاو ماده، باید با هم جفت گیری کنند تا گوساله ای بوجود آید. این کار هم بقای نسل هست و: هم سلامت روحی و روانی حاصل از: ارضای غریزه جنسی دو طرف. اما براساس طرح صنعت گاوداری، گاوهای ماده آماده باروری را، که تلیسه می گویند، تلقیح مصنوعی می کنند! یعنی دامپزشک با دست خود، در رحم گاو نطفه مصنوعی را جاسازی می کند. و لذا از جفت گیری گاوها ممانعت می نماید. از سوی دیگر بخاطر رشد سریع گوساله های نر، و ارسال آنها به کشتار گاهها، مواد محرک و مغذی زیادی به آنان خورانده می شود، بنابراین دو طرف قضیه به گاو فشار روانی وارد می کند. از یکسو خیلی قوی و محرک برای جفت گیری است، و از سوی دیگر از جفتگیری او کاملا جلوگیری می شود، لذا گاو های جوان و پر زور، فقط می توانند نعره بکشند! و این کار آنها جنون گاوی نام دارد. در اقتصاد ایران هم لقاح مصنوعی: اعطای جوایز پس انداز از یکسو، و ممانعت از دادن وام از سوی دیگر، جوانان و کار آفرینان را به مرز جنون گاوی رسانده! بطوریکه حتی امید به ادامه زندگی  را هم از آنان سلب کرده! فقط دامپزشکان اقتصادی را بسوی: حقوق های نجومی می برد! بنابر این به دلایل زیاد بانکها عامل مخرب اقتصاد، و مانع اصلی اشتغال و تولید هستند. دلیل اول که همان فلسفه بانکداری، و ایجاد بانک هست. یعنی تعدادی کارمند که هیچ کار تولیدی نکنند، و کارشان فقط شمردن پول، دریافت و پرداخت یا نگهداری آن باشد. لذا یکی از مشاغل پر طرفدار در همه جا است. آرزوی هر جوان و کار آفرین، ایجاد بانک یا کارمند شدن در بانک است. و این درست برخلاف الگوی اشتغال و کار است، که انسان باید زحمت بکشد و عرق بریزد، تا دستمزد خود را دریافت کند. در حالیکه بانکداری میز و موقعیت اجتماعی، در کنار پول بی اندازه را به جوانان آموزش می دهد. دلیل دوم دریافت پس اندازهای مردمی است. زیرا زیر بنای این فکر یعنی: مردم پول دارند ولی عقل استفاده از آن را ندارند! و باید به هر ترتیبی شده، از دست آنها خارج کرد. البته اسم علمی آن: هدایت سرمایه های سرگردان جامعه است. دلیل سوم اصالت سود است، بانکها چه در پس انداز ها و چه در وام ها، یعنی منابع  ومصارف خود، فقط به سود های بالا می اندیشند، و از هر راهی می خواهند خط قرمز ها را بشکنند، و این خط قرمز فروشی، باعث ایجاد و توسعه اباحیگری در جامعه می شود. هرکس خود را مجاز می داند فقط در اندیشه سود باشد. فکر بانکداری اجتماعی، گرچه پادزهری برای این کار است، ولی زیربنایی نیست! یعنی اول باید آنها سود را به حداکثر برسانند، بعد در راستای اهداف بانک، به فکر جامعه باشند. به فکر جامعه بودن هم باز، برای سود بیشتر با: ترفند های مردم پسند است. دلایل دیگر را مردم بهتر می دانند، مثلا ستون اصلی همه اختلاس ها بانکها هستند! بیشترین جوانان زندانی سارقان بانک یا بدهکاران به بانکها هستند. بانکها برای دریافت طلب خود، خانه و کارخانه ها را مصادره می کنند، و بعد برای سود آوری بیشتر، آنها را تغییر کاربری می دهند.

Banks, of mad cow disease in the Iranian economy.

Heard about mad cow disease, but who did not make it clear to us! According to an economic expert, mad cow evil and map products: theft schemes and divine mercy. Naturally bull and cow, with a calf mating to occur. This is the generation and survival of both mental and emotional health of: satisfying sexual sides. But according to industry initiatives cattle, cows ready to fertility, which heifers say, artificial insemination are! The vet with his hand, cattle embryo in the womb of the embedded artificial. And therefore are prevented from mating cows. On the other hand, because of the rapid growth of young bulls, and send those to slaughter dungeons, stimulants and nutrients fed a lot of them, so the two sides to beef imports stress. On the one hand is very strong stimulus for mating and mating On the other hand, he absolutely prevented, the cattle young and brawny, can only kill yell! And so they called mad cow disease. Iran's economy is in vitro fertilization: Awards savings on the one hand, and to prevent loans on the other hand, young people and entrepreneurs brought to the brink of mad cow! So even hope to survive both of them denied! Only veterinarians toward economic rights was astronomical! So devastating economic agent bank for many reasons, and the main obstacle to employment and production. The first reason is that the banking philosophy, and create a database. The number of employees who do not produce anything, and they only count the money, receive payment or hold it. Therefore, one of the jobs of fans everywhere. Every young entrepreneur, Bank or an employee of the bank. This is in contrast to the pattern of employment and work, that man must toil and sweat trickle down, to get their wages. While banking desks and social status, as well as money to the young people is immeasurable. The second reason people get savings. Because underpin the idea that people have money but do not have the wisdom to use it! And have otherwise been out of their hands. However, its scientific name: wandering guiding investment community. The third reason authenticity profits, banks in savings or loans, the resources and expenditure, just for the benefit of high thinking, and any way you want the line to break, and this red line retail lead development of promiscuity in society. Everyone knows just thought allowed he to be profitable. Think of social banking, although it is an antidote for it, but not underlying! First, the need to maximize profit, in line with the objectives of the bank, thinking society. The idea of ​​the open society, to gain further tweaks friendly people. Other causes people to better understand, for example, are the backbone of all bank embezzlement! Most young people are imprisoned bank robbers or owes the bank. Ask the bank to get their confiscated homes and factories, and later more profitable for them to change the day.

البنوک، من مرض جنون البقر فی الاقتصاد الإیرانی.

سمعت عن مرض جنون البقر، ولکن الذی لا یکون واضحا لنا! ووفقا للخبیر الاقتصادی، جنون البقر الشر وخریطة المنتجات: خطط السرقة والرحمة الإلهیة. وبطبیعة الحال الثور والبقرة، مع التزاوج عجل تحدث. هذا هو الجیل وبقاء کل من الصحة العقلیة والعاطفیة لل: إرضاء الجانبین الجنسیة. ولکن وفقا لصناعة المبادرات الماشیة والأبقار مستعدة للخصوبة، التی تقول الأبقار، التلقیح الاصطناعی و! التعلیم والتدریب المهنی بیده، جنین الماشیة فی رحم اصطناعیة المضمنة. وبالتالی یمنعون من الأبقار التزاوج. من ناحیة أخرى، وذلک بسبب النمو السریع للثیران، وإرسالها إلى ذبح الأبراج المحصنة، والمنشطات والمواد المغذیة تغذیة الکثیر منهم، وبالتالی فإن الجانبین لتعزیز واردات الإجهاد. من جهة غیر حافزا قویا جدا للتزاوج والتزاوج من ناحیة أخرى، وقال انه یمنع على الاطلاق، الماشیة الصغار ومفتول العضلات، یمکن أن تقتل فقط یصیح! وهکذا أسموه مرض جنون البقر. الاقتصاد الإیرانی التخصیب فی المختبر: الادخار جوائز من جهة، ومنع القروض من جهة أخرى، وجهت الشباب ورجال الأعمال إلى حافة جنون البقر! وذلک حتى الأمل فی البقاء على قید الحیاة کل منهما نفى! کان الأطباء البیطریین الوحید نحو الحقوق الاقتصادیة الفلکیة! مدمرا البنک حاجب لأسباب کثیرة، والعقبة الرئیسیة فی العمل والإنتاج. السبب الأول هو أن الفلسفة المصرفیة، وإنشاء قاعدة بیانات. عدد الموظفین الذین لا تنتج أی شیء، وأنها تعول فقط على المال، الحصول على السداد أو الاحتفاظ بها. لذلک، واحدة من وظائف من المشجعین فی کل مکان. کل رجل الأعمال الشاب، البنک أو موظف فی البنک. هذا هو على النقیض من نمط العمالة والعمل، یجب أن الإنسان یکدح والعرق تنساب، للحصول على أجورهم. بینما المصرفیة مکاتب والوضع الاجتماعی، وکذلک الأموال إلى الشباب لا یقاس. السبب الذی یدفع الناس الثانی الحصول على الادخار. لأن تدعم فکرة أن الناس لدیهم المال ولکن لیس لدیهم الحکمة لاستخدامها! وکان خلاف ذلک من أیدیهم. ومع ذلک، اسمها العلمی: تجول توجیه المجتمع الاستثماری. السبب الثالث الأرباح صحة والبنوک فی المدخرات أو القروض، والموارد والنفقات، فقط لصالح التفکیر عالیة، وبالطریقة التی ترید خط لکسر، وهذا یؤدی التجزئة خط أحمر تطویر الاختلاط فی المجتمع. الجمیع یعرف بس سمح لنفسه أن یکون مربحا. أعتقد المصرفیة الاجتماعی، على الرغم من أنها تریاق لذلک، ولکن لا الکامنة! أولا، الحاجة إلى تحقیق أقصى قدر من الأرباح، وذلک تمشیا مع أهداف البنک، والتفکیر المجتمع. فکرة المجتمع المفتوح، للحصول على مزید من القرص شعب ودود. أسباب أخرى الناس على فهم أفضل، على سبیل المثال، هی العمود الفقری لجمیع اختلاس البنک! وسجن معظم الشباب صوص البنوک أو مدینا للبنک. طرح البنک للحصول على منازلهم التی صودرت والمصانع، وبعد أکثر ربحیة بالنسبة لهم لتغییر الیوم.

Banklar, İran iqtisadiyyatında dəli inək xəstəliyi.

dəli dana xəstəliyi haqqında eşitdim, lakin bizə aydın etməyib! oğurluq sxemləri və ilahi mərhəmət iqtisadi ekspert, dəli inək pis və xəritə məhsulları görə. Təbii bir buzov çiftleşme ilə öküz və inək, baş. cinsi tərəfləri qane Bu nəsil və həm əqli və emosional sağlamlıq yaşaması deyil. Lakin sənaye təşəbbüslər mal-qara görə, düyə demək məhsuldarlıq hazır inək, süni mayalanma var! əlaqədar süni bətnində əlini, mal-qara rüşeym ilə baytar. Ona görə də çiftleşme inək qarşısı alınır. Bir tərəfdən yalnız fəğan öldürmək olar, o, tamamilə, mal-qara gənc və brawny qarşısı Digər tərəfdən çiftleşme və çiftleşme üçün çox güclü stimuldur! Və onlar dəli inək xəstəliyi çağırıb. İran iqtisadiyyatı balon körpə edir: bir tərəfdən Awards qənaət və digər tərəfdən kreditlər qarşısını almaq üçün, gənclər və sahibkarlar dəli inək eşiyinə gətirdi! Belə ki, hətta onların hər ikisi təkzib yaşamaq üçün ümid! iqtisadi hüquqlarının qarşı yalnız baytar astronomik idi! bir çox səbəblərə görə So dağıdıcı iqtisadi agent bank və məşğulluq və istehsal üçün əsas maneə. Birinci səbəb bank fəlsəfəsi ki, bir verilənlər bazası yaratmaq. bir şey, və yalnız pul saymaq ödəniş almaq və ya saxlamaq yoxdur işçilərin sayı. Buna görə də, hər yerdə azarkeşləri iş biridir. Hər bir gənc sahibkar, Bank və ya bank əməkdaşı. Bu məşğulluq və iş model fərqli olaraq, ki, insan onların əmək haqqı almaq üçün, süzülmək zəhmət və tər lazımdır. gənclərə masaları və sosial statusu, eləcə də pul bank isə ölçüyəgəlməz deyil. İkinci səbəb insanlar qənaət almaq. fikir dəstəkləyən Çünki insanlar pul var, lakin istifadə etmək hikmət yoxdur ki! Və başqa onların əlindən olmuşdur. Lakin, onun elmi adı: investisiya icma rəhbər gəzən. Üçüncü səbəb orijinallığını mənfəət, yalnız yüksək düşüncə xeyrinə və siz line qırmaq istədiyiniz hər hansı bir şəkildə, bu qırmızı xətt pərakəndə qurğuşun qənaət və ya kreditlər, resursları və xərcləri banklar, cəmiyyətdə promiscuity inkişafı. Hər kəs yalnız özünü gəlirli olmaq üçün icazə fikir bilir. bu onun üçün dərmanı, lakin əsas deyil, baxmayaraq ki, ictimai bank düşünün! Birincisi, ehtiyac cəmiyyəti düşünür, bankın hədəfləri istiqamətində, mənfəət maksimize üçün. açıq cəmiyyətin fikir daha tweaks dost xalqına qazanmaq. Daha yaxşı, məsələn, bütün bank mənimsəmə onurğa anlamaq üçün səbəb olur! Ən gənclər bank quldur həbs və ya bank borcu olunur. onlara gün dəyişdirmək üçün onların müsadirə evləri və fabriklər, və sonra daha sərfəli almaq üçün bank soruşun.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

تمام شاهزاده ها ی سعودی پروند قتل و تجاوز دارند،

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

آل سعود زندانی شدند

علنی کردن ریخت و پاش های سعودی در اندونزی، نشان داد که آل سعود قصد برگشت به کشور را ندارد! و با اینکه سفر یکماهه اعلام شده بود، و فقط 1500نفر قرار بود در رکاب شاه عربستان باشند، ولی هنوز خبری از برگشت آنها منتشر نشده، و بیشتر خبرها مربوط به عیاشی های آنان است. از این خبرسازی ها دو قصد عمده مطرح است: اول اینکه برگشت آنان از این سفر، هرگز به ذهن ها نیاید، دوم اینکه جنایات آنها در اندونزی و جهان پوشیده بماند. زیرا سفارت عربستان در اندونزی، از مدتها قبل تدارک وسیعی دیده است تا: برای همیشه آل سعود در آنجا ماندگار باشد. مخالفان در جاکارتا و جاوا و دیگر جاهای اندونزی، یا کشته شدند و یا از خانه های خود رانده شدند. علت این همه بگیر و ببند این است که: آل سعود میل ندارد به ریاض برگردد، زیرا ریاض در تیررس موشکهای یمن است. تا بحال چند بار به صورت آزمایشی و مخفی، و چند بار به صورت علنی، مورد اصابت موشک های بالستیک قرار گرفته است. شهرهای دیگر عربستان نیز، یه دلیل مخالفت های زیاد، برای اقامت آل سعود مناسب نبود. مردم شمال و شرق عربستان که: بیش از نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند، همگی شیعه بوده و مخالف شدید: خاندان جنایتکار آل سعود هستند. آنها میدانند جد ششم آل سعود، تمام مقبره امامان شیعه را تخریب کردند، و حتی کشور را بنام خودشان در سازمان ملل ثبت نمودند! سازمان ملل هم در مقابل دلار های نفتی آل سعود، از جنایات آنان چشم پوشید، و حتی آنان را به عضویت شورای حقوق بشر برگزید. البته شیعیان به دلیل کشتار های وحشیانه آل سعود، مدتها دین خود را مخفی نگه داشته بودند، اما بعد از حمله به یمن و: آشکار شدن جنایت های آل سعود، به مبارزات خود جان تازه ای بخشیدند، آل سعود باز هم آنها را، با اعدام رهبرانشان مانند شیخ نمر، به سکوت واداشت، ولی فرار او به اندونزی نشان داد که: شیعیان در عربستان هم مانند بحرین و یمن و: عراق و لبنان بیدار شده و: اکثریت جمعیتی خود را به اثبات رسانده اند. حالا آل سعود در واقع زندانی شده است. یعنی یا باید در تبعید باشد و: زندگی خود را در اندونزی ادامه دهد و: یا اگر به عربستان بر گردد، باید در زیر زمین های مخوف زندگی نماید، تا بتواند چند روزی بیشتر عمر نماید، و از تیررس موشک ها در امان باشد. در واقع سرنوشت سلمان رشدی را پیدا کرده اند، که گرچه ظاهرا کشته نشدند، ولی در عمل زندگی ندارند. اخیرا شاه سعودی برای تبرئه خود، به کشتار فامیلی هم دست زده است! ولی اینهم مردم را فریب نمی دهد. زیرا اکثر شاهزاده های سعودی، هم مرتکب زنا و تجاوز به عنف می شوند، و هم بعد از تجاوز قربانی را می کشند. تمام شاهزاده ها پروند قتل و تجاوز دارند، که همیشه با دلار های نفتی آن را بسته نگه میداشتند، ولی امروزه دیگر امکان آن نیست، و با یک جستجو در اینترنت، براحتی می توان به همه این جنایت ها یا: بخشی از آن که به رسانه ها درز کرده، دسترسی پیدا کرد. دنیا امیدوار است که آل سعود، هرچه سریعتر سقوط کند و: مکه و مدینه آزاد شود، تا مردم به راحتی و رایگان، به زیارت خانه خدا بروند. شیعیان جهان هم بتوانند گنبد و بارگاه بقیع را بازسازی کنند.

Saudis were imprisoned

Splurge Saudi public in Indonesia indicated that Saudis are not going back to the country! And while the one-month trip was announced, and only 1,500 people were supposed to be the king of Saudi pedal, but still no sign of returning unpublished, and more news about their orgy. The news comes two main objectives: first, their return from the trip, did not come to mind, second, that masked their crimes in Indonesia and the world. Because the Saudi Embassy in Indonesia, providing long range has seen: for all the Saudis there will be lasting. Opponents in Jakarta and Java and elsewhere in Indonesia, or were killed or were driven from their homes. The reason for this is that all the arrests and locks: The House of Saud has no desire to return to Riyadh, Riyadh within range of missiles for Yemen. So far, several times, hiding on a trial basis, and many times in public, has been hit by ballistic missiles. Saudi Arabia's other cities, a lot of opposition, the House of Saud was not suitable for accommodation. People in the North and East of Saudi Arabia that more than half of the population are all Shia and extreme opposite: the House of Saud are criminal. They know the sixth ancestor of the House of Saud, the tombs of imams destroyed, and even the country had registered their name in the United Nations! UN against the dollar petroleum Al Saud, the crimes they ignored, and even they chose to join the Human Rights Council. The Shiites because of brutal massacres of Saud, while their religion were kept secret, but after the attack in Yemen: the revelation of the crimes of Al-Saud, to campaign new life brought, Saudis still them, leaders like Sheikh Nimr execution, forced into silence, but he fled to Indonesia showed that the Shiites in Saudi Arabia, Bahrain and Yemen and Iraq and Lebanon awakened and the majority of its population have proved. Now the Saudis are actually imprisoned. Ie either in exile or living in Indonesia continue: if the Saudi return, in the basement of the dreaded live, to take a few days longer provide, and the range of the missiles is safe. In fact, the fate of Salman Rushdie have found that, although apparently were not killed, but they do not live in action. Recently, the Saudi king for his acquittal, accused of killing family is together! But this, too, will not deceive the people. Because most Saudi princes, committed adultery, rape, and kill the victim after the rape. All the princes case of murder and rape, which always with dollar oil closed it kept, but today it would be impossible, and a search on the internet, you can easily see all these crimes or part of it to media leaks and accessed. The world hopes that the House of Saud, and quickly fall: Mecca and Medina to be released, so that people easily and for free, go to the religious rituals. Shiite world are able to reconstruct or tombs Baqi.

سجنوا السعودیین

وأشار تفاخر الجمهور السعودی فی إندونیسیا أن السعودیین لن یعود إلى البلاد! وبینما تم الإعلان عن رحلة لمدة شهر واحد، وکان من المفترض 1500 شخص فقط أن یکون الملک من دواسة السعودیة، ولکن لا یوجد حتى الآن علامة على عودة غیر منشورة، والمزید من الأخبار حول العربدة بهم. وتأتی هذه الانباء هدفین رئیسیین: أولا، عودتهم من الرحلة، لم یتبادر إلى الذهن، والثانیة، أن ملثمین جرائمهم فی اندونیسیا والعالم. لأن السفارة السعودیة فی إندونیسیا، شهد تقدیم بعیدة المدى: لجمیع السعودیین هناک سوف یکون دائما. المعارضین فی جاکرتا وجاوة وأماکن أخرى فی إندونیسیا، أو قتلوا أو طردوا من منازلهم. والسبب فی ذلک هو أن جمیع عملیات الاعتقال والأقفال: آل سعود لیس لدیه رغبة فی العودة إلى الریاض، الریاض ضمن مدى الصواریخ للیمن. وحتى الآن، عدة مرات، یختبئ على أساس تجریبی، ومرات عدیدة فی الأماکن العامة، وقد ضرب الصواریخ البالیستیة. المدن السعودیة الأخرى، والکثیر من المعارضة، وکان بیت آل سعود لا تصلح للسکن. الناس فی شمال وشرق المملکة العربیة السعودیة أن أکثر من نصف السکان هم کل الشیعة والعکس المدقع: آل سعود هم الجنائی. وهم یعرفون الجد السادس من آل سعود، قبور الأئمة دمرت، وکان حتى البلاد سجلت باسمها فی الأمم المتحدة! الأمم المتحدة لمناهضة البترول الدولار آل سعود، والجرائم التی تجاهلها، وحتى أنها اختارت الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان. الشیعة بسبب المجازر الوحشیة آل سعود، فی حین تم الاحتفاظ بها دینهم سرا، ولکن بعد الهجوم الذی وقع فی الیمن: الکشف عن جرائم آل سعود، للقیام بحملة الحیاة الجدیدة التی وسعودیون لا یزال لهم، أظهر قادة مثل إعدام الشیخ نمر، وأجبرت على الصمت، لکنه فر إلى إندونیسیا أن الشیعة فی المملکة العربیة السعودیة والبحرین والیمن والعراق ولبنان استیقظ وأثبتت غالبیة سکانها. الآن مسجونون فی الواقع السعودیین. أی إما فی المنفى أو الذین یعیشون فی اندونیسیا متابعة: إذا کان العائد السعودیة، فی الطابق السفلی من العیش اللعین، ویستغرق وقتا أطول بضعة أیام تقدم، ومدى الصواریخ آمنة. فی الواقع، فإن مصیر سلمان رشدی وجدت أنه على الرغم من ما یبدو لم یقتلوا، لکنهم لا یعیشون فی العمل. فی الآونة الأخیرة، والملک السعودی لتبرئته، المتهم بقتل أسرة معا! ولکن هذا أیضا لن خداع الناس. لأن معظم الأمراء السعودیین، ملتزمة الزنا والاغتصاب وقتل الضحیة بعد الاغتصاب. کل حالة أمراء القتل والاغتصاب، الذی دائما مع زیت الدولار إغلاقه أبقى، ولکن الیوم سیکون من المستحیل، والبحث على شبکة الإنترنت، یمکنک بسهولة رؤیة کل هذه الجرائم أو جزء منه ل وسائل الإعلام تسریبات والوصول إلیها. ویأمل العالم أن آل سعود، وتسقط بسرعة: مکة المکرمة والمدینة المنورة التی ستصدر، حتى یتمکن الناس بسهولة ومجانا، انتقل إلى الطقوس الدینیة. العالم الشیعی قادرون على إعادة بناء أو المقابر الباقی.

Səudiyyəlilər həbs edildi

İndoneziyada savurganlık Səudiyyə ictimai Səudiyyəlilər ölkəyə geri niyyətində deyil ki, qeyd! Və bir aylıq səfər elan edilib, yalnız və yalnız 1500 insanlar qrup Səudiyyə ayaq padşahı, lakin hələ də nəşr qaytarılması heç bir işarə və daha çox xəbər olması ehtimal edildi. ilk səfər onların qaytarılması, İndoneziya və dünyada öz cinayətləri maskalı ikinci ağıl, gəlmədi: news iki əsas məqsəd gəlir. İndoneziya Səudiyyə səfirliyi Çünki təmin uzunmüddətli olub: orada bütün Səudiyyəlilər davam edəcək. Jakarta və Java və digər İndoneziyada Müxaliflər, şəhid olan və ya onların evlərindən qovulmuşdur və ya. Səud House Yemen raketlərin daxilində Riyad Riyad qayıtmaq üçün heç bir arzusu var: Bunun səbəbi bütün həbslər və qıfıllar edir. Bu günə qədər bir neçə dəfə ictimai bir sınaq əsasında və bir çox dəfə gizlətmək, ballistik raketlər ilə hit edilmişdir. Səudiyyə Ərəbistanı digər şəhərləri müxalifətin bir çox Səud House yaşayış üçün əlverişli deyil. Səud House cinayət var: Səudiyyə Ərəbistanı Şimal və Şərq insanlar əhalinin yarısı bütün şiə və ifrat əks olunur. Onlar Səud Palatasının altıncı ulu bilirik, imamların türbə məhv və hətta ölkə Birləşmiş Millətlər öz adı qeydiyyatdan idi! dollar neft Al Səud qarşı BMT-nin, onlar rədd və hətta İnsan Hüquqları Şurasına qoşulmaq seçdi cinayətlər. Onların din gizli saxlanılır isə çünki Səud qəddar qırğınların şiə, lakin Yəməndə hücumdan sonra Əl-Səud cinayətlərinə nazil, hələ onları Səudi Ərəbistan gətirdi yeni həyat kampaniyası Şeyx Nimr edam kimi liderləri sükutla məcbur, lakin o, İndoneziya qaçdı Səudiyyə Ərəbistanı, Bəhreyn və Yəmən və İraq və Livanda şiə awakened və onun əhalisinin əksəriyyəti sübut etdik ki, göstərdi. İndi Səudiyyəlilər həqiqətən həbsdədir. dreaded canlı Bodrumda Səudiyyə qaytarılması, bir neçə gün artıq təmin etmək, əgər və raketlər sıra təhlükəsiz: Ie sürgün və ya İndoneziya yaşayan və ya davam edir. Əslində, Salman Rüşdi taleyi yəqin qətlə deyil, baxmayaraq ki, gördük, lakin onlar fəaliyyət yaşamaq deyil. Bu yaxınlarda onun bəraət Səudiyyə kralı, ailə öldürməklə günahlandırılan birlikdə! Amma bu da insanları aldatmaq olmaz. ən Səudiyyə şahzadələr, törədilmiş zina, təcavüz və təcavüz sonra qurban öldürmək, çünki. qətl və zorlama, həmişə dollar neft ilə saxlanılır bağlıdır, lakin bu gün bütün şahzadələri halda qeyri-mümkün olacaq, və internet axtarış, siz asanlıqla bütün bu cinayətləri və ya onun bir hissəsini görmək olar media sızması və əldə. Dünya sürətlə Səud House, və düşür ki, ümid edir: asanlıqla və pulsuz üçün, dini mərasimlər getmək ki, Məkkə və Mədinə azad olunacaq. Şiə dünya Baqi yenidən qurulması və ya türbələrdən edə bilərlər.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

مردم را به خرید های مضاعف تشویق می کنند

سید احمد حسینی ماهینی | شنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۶، ۰۷:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

راز پرخوری ایرانیان کشف شد!

آنطور که آمار ها نشان می دهد: مصرف گوشت و حبوبات و مرغ و: پنیر و ماست و بقیه چیزها، در ایران سه برابر متوسط جهانی است. یک آمار داخلی هم نشان می دهد: روزانه غذای 15میلیون نفر دور ریز می شود. این دو خبر نشان می دهد: که راز پرخوری ایرانیان در سه چیز است: اول تبلیغات هماهنگ خارجی و داخلی، که مردم ایران را مفلوک و بیچاره نشان می دهند.با اینکه روی گنج خوابیدند، ولی سر گرسنه بر بالین می گذارند! ساخت آمار هایی که نشان می دهد 40میلیون ایرانی، زیر خط فقر هستند و 7 میلیون نفر انان، در فقر مطلق به سر می برند. دوم جدایی رسانه ها از واقعیت مردمی است، چرا که در رسانه ها و مخصوصا رسانه های خارجی، ایرانیان دستفروش و یچه های طلاق هستند، و برای غذای خود درآمدی ندارند، و از بیکاری به اعتیاد و تن فروشی روی می آورند، در گورستان ها می خوابند و..

ولی مردم شب عید که می شود: قطار میلیونی ماشین های شاسی بلند را در: تمام جاده های کشور، هواپیماها و قطارها را راه می اندازند که بلیط آنها، تا چند برابر رشد می کند. از پرشدن هتل ها ناچار در منازل مسکونی بیتوته می کنند، و یا در کاروانها و ماشین های خود استراحت می کنند. فقط در مسیر تهران مشهد، هزار کیلومتر ماشین در 15 روز روز متوالی، با کمترین سرعت ممکنه در حال حرکت هستند. رستوران ها با اینکه غذاهای خود را گرانتر، و بی کیفیت تر کرده اند هرگز خالی نمی مانند. مصرف بنزین به بالای 100میلیون لیتر در روز می رسد.

سوم جنگ روانی : بررسی های روانشناسی نشان می دهد که: اگر بازار بتواند احساس کمبود کالایی را، در بین مردم ایجاد کند، مصرف آن تا سه برابر افزایش می یابد. به همین دلیل آمریکا بر طبل تحریم می کوبد و: مردم را به دنبال کلاه باد برده می فرستد! مسئولان هم در یک عمل انجام شده، عکس العمل مورد دلخواه آنها را انجام می دهند،با واردات بی رویه سعی می کنند: این عامل روانی را برطرف کنند. لذا مصرف بی رویه شکل می گیرد. واردات کالاها بازار را اشباع می کند، لذا تولید کنندگان داخلی تضعیف می شوند، و برای اینکه ضرر خود را جبران کنند، به خرید و توزیع کالاهای خارجی، و فروش آن بعنوان عمده فروش، مردم را به خرید های مضاعف تشویق می کنند. مردم هم از ترس قحطی و تحریم، و گرانی بعد از این، تا سه برابر مصرف خود خرید می کنند! و چون این آثار روانی همیشه تبلیغ می شود، لذا کالاها را انبار می کنند، تا روز مباد گرسنه نمانند! و بعد این کالاها خراب می شود، و دور می ریزند. شاید صدا و سیما در اینجا بیشترین اثر را داشته باشد، زیرا وقتی صحنه گرسنگی مردم آفریقا، یا مرگ کودکان یمنی در اثر بی دارویی، نشان می دهد، اثر روانی آن بر مردم این است که: با خود می گویند: اینها را نشان می دهند تا: ما بیشتر مواظب باشیم، به درد آنها دچار نشویم! این است باز به بازار می روند، می خرند و انبار می کنند.  وقتی حلسه کنگره آمریکا را پشت سرهم نشان می دهد که: به دنبال تحریم های تازه هستند؛ باز مردم می گویند تا تحریم نشده ایم  برویم خرید کنیم!.

Iranians discovered the secret of overeating!

As statistics show consumption of meat and beans and chicken and cheese and yogurt and everything else in Iran is three times the global average. Internal statistics also show a daily food waste is 15 million. The report shows that overeating Iranian secret is in three things: first coordinated external and internal advertising, which the Iranian people miserable and poor shows that the treasure Dhnd.ba ties, but they head to bed hungry! Construction statistics show that 40 million Iranians, are below the poverty line and 7 million of them are living in absolute poverty. The second major media of the reality of the people, because the media, especially foreign media, Iranians Salesman and A little of divorce, and to food cannot make money, and from unemployment to drug addiction, prostitution turn, in cemeteries sleep, etc.

But people who are Eve: Train million cars and SUVs in all state roads, planes and trains to launch the tickets they grow to several times. The filling hotels have resided in their homes, or in a caravan and your car will break. Only in the course of Mashhad Tehran, thousands of kilometers a day for 15 consecutive days, with the slowest speed possible are on the move. Although their products more expensive restaurants, and more quality have never not remain empty. Gasoline consumption of 100 million liters per day.

Third psychological warfare: psychological studies show that if the market will feel the shortage of commodities, among the people create, consume up to three times increased. That's why America are beating the drums of sanctions: the slave sends people to follow the wind hat! Authorities in a fait accompli, the desired reaction they are doing, trying to excessive imports: the psychological factor to solve. The indiscriminate use is formed. Import goods market is saturated, so domestic manufacturers are weakening, and to compensate their losses, the purchase and distribution of foreign goods, and sell it as a wholesaler, encourage people to buy double. People are in fear of famine and sanctions, and expensive after that, up to three times its consumption will buy! And as always promoted the psychological effects, the goods to the warehouse, to the day lest not go hungry! After the goods destroyed, and throw away. Perhaps IRIB here have the greatest effect, because when the starving people of Africa, or the death of Yemeni children in the effect of a drug, shows, the psychological impact on people is that with say they represent so we are more careful, to not suffer pain! It is open to the market trend, buy and warehouse them. When America's Congress Hls·h row shows: Looking for new sanctions are open to people say sanctions have not we go shopping!.

اکتشف الإیرانیون سرا من الإفراط فی تناول الطعام!

کما تظهر إحصاءات استهلاک اللحوم والبقولیات والدجاج والجبن واللبن وکل شیء آخر فی إیران هو ثلاثة أضعاف المتوسط ​​العالمی. تظهر الإحصاءات الداخلیة أیضا فضلات الطعام الیومیة 15 ملیون نسمة. ویبین التقریر أن سر الإیرانی إفراط فی ثلاثة أشیاء: أولا منسقة الإعلان الخارجی والداخلی، والتی للشعب الإیرانی البائس والعروض الفقیرة أن العلاقات Dhnd.ba الکنز، لکنهم یتوجهون إلى الفراش جائعا! وتشیر إحصاءات البناء أن 40 ملیون إیرانی، هم تحت خط الفقر و 7 ملایین منهم یعیشون فی فقر مدقع. وسائل الإعلام الرئیسیة الثانیة من واقع الناس، لأن وسائل الإعلام، وخاصة وسائل الإعلام الأجنبیة، الإیرانیین بائع وقلیلا من الطلاق، وفی الغذاء لا یمکن کسب المال، ومن البطالة إلى إدمان المخدرات، والدعارة بدوره فی المقابر النوم، الخ

ولکن الناس الذین هم حواء: قطار ملیون سیارة والسیارات الریاضیة متعددة الاستخدامات فی کل الطرق الدولة والطائرات والقطارات لإطلاق تذاکر أنها تنمو لعدة مرات. وقد أقام فنادق ملء فی منازلهم، أو فی القافلة، وسوف سیارتک کسر. فقط فی سیاق مشهد طهران، آلاف الکیلومترات یومیا لمدة 15 یوما متتالیة، مع أبطأ سرعة ممکنة هی على هذه الخطوة. على الرغم من أن منتجاتها المطاعم أکثر تکلفة، وأکثر جودة لم لا تبقى فارغة. استهلاک البنزین من 100 ملیون لتر یومیا.

الحرب النفسیة ثالثا: تشیر الدراسات النفسیة أنه إذا کان السوق سوف یشعر النقص فی السلع، من بین خلق الناس، وتستهلک ما یصل إلى ثلاثة أضعاف زیادة. هذا هو السبب فی أمریکا یقرعون طبول العقوبات: العبد یرسل الناس إلى اتباع قبعة الریح! السلطات فی أمر واقع، فإن رد الفعل المطلوب الذی یقومون به، فی محاولة لالواردات المفرطة: العامل النفسی لحلها. یتم تشکیل الاستخدام العشوائی. غیر المشبعة استیراد سوق السلع، وبالتالی المصنعین المحلیین تضعف، وتعویض خسائرهم، وشراء وتوزیع السلع الأجنبیة، وبیعه باعتباره تاجر الجملة، وتشجیع الناس على شراء مزدوجة. الناس فی خوف من المجاعة والعقوبات، ومکلفة بعد ذلک، تصل إلى ثلاثة أضعاف واستهلاکها شراء! وکما هو الحال دائما الترویج الآثار النفسیة، والسلع إلى المستودع، إلى الیوم ئلا لا یجوع! بعد البضاعة دمرت، ورمی بعیدا. ربما IRIB هنا یکون لها أکبر تأثیر، لأنه عندما الناس یتضورون جوعا فی أفریقیا، أو وفاة الأطفال الیمنیین فی تأثیر المخدرات، ویظهر، والأثر النفسی على الناس هو أنه مع القول أنها تمثل لذلک نحن أکثر حذرا، للا تعانی من الألم! فهو مفتوح لاتجاه السوق، وشراء ومستودع لهم. عندما یظهر الکونغرس HLS · ح الصف أمیرکا: أبحث عن عقوبات جدیدة مفتوحة إلى الناس یقولون العقوبات لها لا نذهب للتسوق!.

İranlılar overeating sirrini kəşf!

statistika İranda ət və lobya və toyuq və pendir və qatıq və başqa hər şey istehlak göstərmək kimi üç dəfə qlobal orta edir. Daxili statistika da gündəlik qida tullantıları 15 milyon göstərir. acınacaqlı İran xalqı və yoxsul göstərir xəzinə Dhnd.ba əlaqələri, lakin onlar ac yatmağı rəhbərlik ki, ilk razılaşdırılmış xarici və daxili reklam: Hesabat overeating İran gizli üç şey olduğunu göstərir! insanların reallıq ikinci əsas media, çünki media, qəbiristanlıqlarda xüsusilə xarici media, İran satıcı və pul edə bilməz A boşanma az və qida, və işsizlikdən narkomaniya üçün fahişəlik növbəsində, yuxu, və s.

Lakin Eve insanlar: Train milyon avtomobil və lar bütün dövlət yollar, təyyarə və qatarlar onlar bir neçə dəfə artacaq bilet başlamaq üçün. doldurulması otel evlərində yaşayan və ya karvan və avtomobil qırmaq edəcək var. Yalnız Məşhəd Tehranın zamanı mümkün yavaş sürətlə minlərlə kilometr 15 ardıcıl gün üçün bir gün, hərəkət edir. öz məhsullarını daha bahalı restoranlar, və daha keyfiyyətli olsa da boş qalır heç vaxt. gündə 100 milyon litr benzin istehlakı.

Üçüncü psixoloji müharibə: psixoloji tədqiqatlar bazar malların çatışmazlığı hiss əgər insanlar yaratmaq arasında artıb üç dəfə istehlak göstərir. Amerika sanksiyaların zərb məğlub niyə ki var: qul külək papaq izləmək insanların göndərir! bir oldubittiye Səlahiyyətlilər, istənilən reaksiya onlar həddindən artıq idxal üçün çalışırıq, edirik: psixoloji amil həll etsin. dolaşıq istifadə formalaşır. İdxal mal bazar belə yerli istehsalçıların zəifləməsi və onların zərərləri alınması və xarici malların bölüşdürülməsi kompensasiya və toptancı kimi satmaq, ikiqat almaq üçün təşviq etmək, doymuş olur. İnsanlar aclıq və sanksiyaların qorxu və onun istehlak almaq üç dəfə, sonra bahalı! həmişə psixoloji təsirləri təşviq kimi, anbar mal, gün ac getmək deyil deyə! mal məhv və tullamaq sonra. Bəlkə IRIB burada böyük təsiri var, Afrika ac insanlar, və ya bir narkotik təsiri Yəmən uşaqların ölüm göstərir çünki, insanlar psixoloji təsir demək onlar təmsil edir belə ki, biz ağrı əziyyət deyil, daha diqqətli var! Bu bazar trend üçün açıqdır, almaq və anbar onları. Amerikanın Konqresində Hls · h sıra göstərir zaman: biz alış-veriş getmək insanlar sanksiyalar demək yeni sanksiyalar Axtarıram açıqdır.

  • سید احمد حسینی ماهینی

آیا کورش بالاتر از خدا است؟

سید احمد حسینی ماهینی | چهارشنبه, ۹ فروردين ۱۳۹۶، ۰۵:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

َفرّ فار فارس فاِرس فارسی َفرس  فرسان فوارس فراسب  افره َفره فرح رَه روح  فررخ فرّخ رو پارس پارسا پارسه  پرس پر پری  پرسیا پرشن پارت پارتیان پارسیان

کورش کوروش کورلوش کوراوغلی کو –ر- َاش کورو کره  کورشی قرشی سیروس سایروس سایپروس قبرس کی روش

آیا کورش بالاتر از خدا است؟

کورش به معنی جهان گیر و: هم به معنی کودک رشد یافته آمده است. ولی از آنجا که کلمه ای جهان شمول بوده، و در تمام سرزمین ها از او نام برده می شده، لذا لهجه های گوناگون شکل های مختلفی به آن داده است: در ایران و مرکز زبان فارسی، کورش یا کوروش خوانده می شود، در کتیبه های باستان کو_ر_ َاش نوشته شده، در اروپا سیروس یا سایروس و سیپروس یا سایپروس نوشته شده است پرتقالی ها کی روش می گویند. در ترکی کوراوغلو است که البته اشتباها، به نابینا ترجمه شده است. حتی دشمنی سزارها باعث نشد تا نام کورش، در شبه جزیره بالکان هم ماندگار شود، و جزیره قبرس در اصل جزیره کورش است، به لهجه محلی. در کردی و لری، کور همان کودک یا کره گفته می شود،  و درمیان اعراب هم قوم کورش، آوازه ای داشته و لی به لفظ آنها، ک با ق تعویض شده و قرشی گفته شده، و بصورت غلیظ قریش، در قران آمده. که بدلیل نسبت این افراد با حضرت ابراهیم ع، آنها را عرب نمی دانستند و: قومٌ مِن کورش می گفتند.

البته بسیاری سعی کردند که: کورش را آنقدر بزرگ کنند که جای خدا را بگیرد، ولی متون باستانی ایران برای خدای واحد هم، کلمات زیبا و متعدد دارد. فر یا فره یا ره و روح، نشان از ایزد یکتا است. زیرا بسیاری تصور می کنند: دین زرتشتی دین ثنویت یا دوخدایی است! و اهریمن را هم سنگ اهورا، و درمقابل او می دانند، ولی اینطور نیست اهورا، فره ایزدی و اهرمن را، آفریده است تا مردمان آزموده شوند، مانند تاریکی و روشنایی. نباید تصور کرد که زرتشت، آتش پرست بوده و آتش را خدا می دانسته، بلکه پرست در اینجا به معنی پرستاری است. لذا پایه و اساس تفکر دین زرتشتی، همان آموزه های حضرت ابراهیم ع است . حضرت ابراهیم ع در حدود شش هزار سال پیش، در ایران زندگی می کرده و: روز سیزده بدر بت ها را شکست. وبعد یک فرزند خود را به عربستان فرستاد، تا آن قوم را تربیت کند، و فرزند دیگرش اسحاق را، به فلسطین گسیل داشت. در حالیکه زرتشت در حدود 4هزار سال پیش ، و مسیح ع دوهزار سال بوده. لذا آموزه های همه آنها خدای واحد است. توصیه سه گانه زرتشت برگرفته از: ده فرمان حضرت موسی هم هست. لذا ایرانیان در میان تمام اقوام، به فر یزدانی معروف بودند: فر در اثر تلفظ زیاد فار یا پر هم گفته می شود. مثلا در انگلیسی فار و فر، یک جور نوشته می شود. در عربی چون حرف پ ندارند، پر یا پری به فر یا فره نوشته می شود. پارس هم همان فارس است، فارسی همان پارسی است. علت اضافه شدن س بر این دو کلمه، در واقع نشان اسبی است که: حضرت ابراهیم با آن اسماعیل را به عربستان برد.( مانند لهراسب و گرشاسب). و عرب ها شتر داشتند و نمی دانستند اسب چیست، لذا فارس به معنی اسب یا اسب سوار هم آمده، یعنی مردم ایران یا قوم ایرانی، به قومی اسب سوار نزد عرب معروف بودند. یکی از لقب های امام زمان فارس الحجاز است.

Is Cyrus is higher than God?

Cyrus and universal meaning: it means children are grown. However, since the word universal, and in all the land he named would, therefore, accent a variety of different forms, it is in Iran and the Persian, Cyrus or Cyrus called in the Scrolls ancient its Kv_R_ written, or Cyrus Cyrus and Syprvs in Europe or Cyprus are written in Portuguese Queiroz said. Koroghlu is in Turkish, but mistakenly, to blind translated. Caesars enemy was not even allowed to Cyrus, in the Balkans is to be lasting, and Cyprus, the island is Cyrus, the local dialect. In Kurdish and Lori, the baby Korea is said to be blind, and among the Arab people, K, and Li in terms of reputation, which has been replaced and AH Qureshi said, and concentrated Quraish, the Qur'an says. Because of the people of Prophet Ibrahim (AS), they did not know Arabic and my people said Cyrus.

Many tried: Cyrus so great that take the place of God, but for God's ancient texts, and has multiple beautiful words. Pans or charisma or intercepted and spirit, shows God is one. Because many think: Zoroastrianism is the religion of duality or two gods! Ahura and Ahriman stone, and in contrast he knows, but is not it Ahura, and Devil's divine charisma, created people to be tested, such as darkness and light. Should not imagine that Zoroaster, the fire and the fire-worshipers knew God, but worshipers here means nursing. The basis for thinking Zoroastrian religion, the teachings of the Prophet Ibrahim (AS). Abraham as about six thousand years ago, living in Iran and day thirteen Badr Bat defeat. After a child sent to Saudi Arabia, to train people, and his son, Isaac, was sent to Palestine. While Zarathustra about 4 thousand years ago, and Christ as two thousand years. The teachings of all of them is God. Zoroaster three recommendations from the Ten Commandments of Moses as well. The Iranians among all nationalities, Yazdani were known to the oven: the oven at most pronounced effect called phase or feathers. For example, in English Farr and oven, a sort is written. In Arabic the word is not c, full or fullness or splendor is written into the oven. The same is the Persian Gulf, the Persian Farsi. Q due to the addition of the word, in fact, show horse that Prophet Ibrahim and Ismail in Saudi range. (Eg: Lohrasb and Garshasp). Arabs, camels and horses, and did not know what it means horse or horseman come Fars, the Iranian people or the Iranian people, the Arab people were known to ride horses. One of his nicknames is time-Hijaz Gulf.

غیر سایروس هو أعلى من الله؟

سایروس والمعنى الشامل: وهو ما یعنی تزرع الأطفال. ومع ذلک، لأن کلمة عالمیة، وفی کل أرض سماها سوف، وبالتالی، لهجة مجموعة متنوعة من أشکال مختلفة، فهو فی إیران والفارسیة، ودعا سایروس سایروس أو فی مخطوطات وقال القدیمة Kv_R_ لها مکتوبة، أو مکتوبة سایروس سایروس وSyprvs فی أوروبا أو قبرص باللغة البرتغالیة کیروش. Koroghlu فی الترکیة، ولکن عن طریق الخطأ، لأعمى المترجمة. لم یسمح حتى القیاصرة العدو لسایروس، فی البلقان هو أن تکون دائمة، وقبرص، الجزیرة سایروس، لهجة محلیة. باللغة الکردیة ووری، ویقال للطفل کوریا لیکون أعمى، وبین الشعب العربی، K، ولى من حیث السمعة والتی تم استبدال وقال أه کوریشی، وتترکز قریش، ویقول القرآن الکریم. ونظرا للشعب نبی الله إبراهیم (ع)، لم یعرفوا العربیة وقال شعبی سایروس.

العدید حاولت: سایروس کبیرة بحیث تحل محل الله، ولکن لنصوص الله القدیمة، ولها العدید من الکلمات الجمیلة. المقالی أو الکاریزما أو اعتراضها وروح، ویظهر الله واحد. لأن الکثیرین یعتقدون: الزرادشتیة دین ازدواجیة أو اثنین من الآلهة! أهورا وأهریمان الحجر، وعلى النقیض کان یدری، ولکن لیس هو أهورا، والکاریزما الإلهیة الشیطان، والناس خلق لفحصها، مثل الظلام والنور. لا ینبغی أن نتصور أن زرادشت، النار وعبدة النار عرف الله، ولکن المصلین هنا یعنی التمریض. أساس للتفکیر الدین الزرادشتی، وتعالیم النبی إبراهیم (ع). إبراهیم علیه قبل نحو ستة آلاف سنة، وعاش فی ایران: هزیمة الیوم الثالث عشر من الأصنام. بعد طفل إرسالها إلى المملکة العربیة السعودیة، لتدریب الناس، وأرسل ابنه إسحاق، إلى فلسطین. فی حین زرادشت قبل حوالی 4000 سنة، والمسیح من ألفی سنة. تعالیم کل منهم هو الله. زرادشت ثلاث توصیات من الوصایا العشر موسى کذلک. الإیرانیون بین جمیع الجنسیات، کانت معروفة یزدانی إلى الفرن: الفرن على معظم تأثیر تسمى مرحلة أو الریش وضوحا. على سبیل المثال، فی اللغة الإنجلیزیة فار والفرن، یتم کتابة نوع. فی العربیة کلمة لیست ج، کاملة أو الامتلاء أو روعة هو مکتوب فی الفرن. ونفس الشیء فی الخلیج الفارسی، والفارسیة الفارسیة. Q نظرا لإضافة کلمة، فی الواقع، تظهر الحصان الذی النبی إبراهیم وإسماعیل فی النطاق السعودی. (على سبیل المثال وهراسبی وGarshasp). العرب والإبل والخیول، وانه لا یعرف ما یعنیه حصان أو فارسا یأتی فارس، الشعب الإیرانی أو الشعب الإیرانی، کانت معروفة للشعب العربی لرکوب الخیل. واحدة من ألقابه حان الوقت الحجاز الخلیج.

Cyrus Allahdan daha yüksək deyilmi?

Cyrus və universal mənası: bu uşaqlar yetişdirilir deməkdir. Lakin söz universal bəri, və bütün yer üzündə o İran və fars edir, buna görə də, müxtəlif formalarda müxtəlif vurğu edirəm adlı Cyrus və ya Cyrus Lülə ​​halında bükülmüş kağızlar adlı qədim onun Kv_R_ yazılı və ya Avropa və ya Kipr Cyrus Cyrus və Syprvs Portuqaliya Queiroz yazılmışdır bildirib. Koroğlu türk, lakin səhvən tərcümə kor. Caesars düşmən belə Balkanlarda qalıcı olmaq, Cyrus üçün icazə, və Kipr, ada Cyrus, yerli dialekt var deyil. Kürd və Lori, körpə Koreya kor olduğu ifadə edilir, və ərəb xalq arasında, K, və Li nüfuzuna baxımından əvəz edilmiş və AH Qureshi dedi və Quraish cəmlənmişdir, Quran deyir. Çünki İbrahimin (ə) xalqının, onlar ərəb bilmirdim və xalqım Cyrus bildirib.

Bir çox çalışmışıq: Cyrus Allahın keçiriləcək ki, böyük, lakin Allahın qədim mətnlər üçün, və çox gözəl sözləri var. Tava və ya karizma və ya ələ və ruh göstərir Allah biridir. Çünki çox edirəm: zərdüştilik ikilik və ya iki tanrıların din! Ahura və Əhrimən daş, və o bilir, lakin bu Ahura deyil əksinə, və Şeytanın ilahi xarizma, yaradılmış insanlar belə qaranlıq və işıq kimi, test ediləcək. təsəvvür olmamalıdır Zərdüşt, yanğın və yanğın ibadət Allah bilirdi, lakin ibadət burada qocalar deməkdir. Zərdüşt dini düşüncə üçün əsas, İbrahimin təlimlərinə (ə). Abraham altı min il əvvəl, və İranda yaşamış: bütləri on üçüncü gün məğlub. Səudiyyə Ərəbistanı göndərilən uşaq sonra, insanlar yetişdirmək və onun oğlu İshaq, Fələstinə göndərildi. təxminən 4 min il əvvəl Zərdüşt baxmayaraq, Məsih kimi iki min il. Onların bütün təlimlərinə Allahdır. Zərdüşt həmçinin Musanın on komandanlığı üç tövsiyələr. bütün millətlərin arasında İran, Yazdani soba məlum idi: ən bariz təsiri deyilən mərhələdə və ya lələk da soba. Məsələn, ingilis Farr və soba, bir növ yazılmışdır. Ərəb sözü ocağa yazılı tam və ya dolğunluq və ya əzəmət c deyil. Eyni Fars körfəzi, fars Farsi edir. Q sözü əlavə, əslində, at göstərir görə ki, Peyğəmbər İbrahim və İsmail Səudiyyə intervalında. (Məsələn Lohrasbi və Garshasp). Ərəblər, dəvə və atlar və bu at və ya atlı Fars, İran xalqını və ya İran xalqını gəlmək nə deməkdir bilmirəm, ərəb insanlar atları gəzmək məlum idi. Onun ləqəb Bir dəfə-Hicaz Gulf edir.

  • سید احمد حسینی ماهینی

لذا پیشنهاد می شود تهرانگردی و تهرانشناسی، تقویت گردد

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

تهران را ببینید

خیلی جالب است بدانید: تهران به این بزرگی دیده نمی شود! دلیل آن هم این است که تا عید یا تعطیلات می آید، ناگهان خالی شده مثل شهر اموات می شود! الان به مدد تعطیلات نوروزی 20روزی است که: تهران خالی از سکنه شده. تبلیغات شهرداری برای تور تهرانگردی، یکی از پادزهر های این بیماری است، ولی چندان رونقی به حال این بیمار نداده است.

اصولا از نظر جامعه شناسی، شهر یا روستا و کشور یا قاره، فقط بعنوان زادگاه شخص اهمیت دارد، در بقیه موارد جایی برای گذران عمر است، نه محلی برای دوست داشتن. لذا شهر های بزرگ، که محل تولد مهاجرین نیستند، معمولا بعنوان خوابگاه از آن استفاده می شود، حتی شهرک های اطراف هم، چنین خاصیتی دارند. در شهر تهران براساس برخی مطالعات میدانی، مردم بر سه گروه تقسیم می شوند : افرادی که در خارج از تهران بدنیا آمده، ولی برای کار و در آمد یا تحصیل، به آن مهاجرت کرده اند. دسته دوم افرادی هستند که براثر تصادف، در تهران به دنیا آمده اند و: بیشتر زندگانی آنها در خارج از تهران هست. مانند کودکانی که در محل ماموریت یا تحصیلات: پدرانشان در تهران بدنیا آمده اند. این دو گروه هیچ احساسی نسبت به تهران، به عنوان سر زمین مادری یا وطن خود ندارند. لذا با فرصت های به دست آمده، بسوی اصل خود برمی گردند، و ثروتهای تولید کرده در تهران را، در آنجا هزینه می کنند. بیشترین گروه مهاجران به تهران، از طریق دانشگاهها و پادگان های نظامی و انتظامی، وارد تهران می شوند. جوانها یا برای تحصیل، و قبولی در کنکور راهی تهران می شوند، یا دوران سربازی خود را در تهران می گذرانند، و دیگر برگشت به شهر خودشان را فراموش می کنند. دسته سوم کسانی هستند که: تهرانی الاصل هستند. که البته بسیار کم هستند و پراکنده. اینها هم دو گروه هستند: یا در جمعیت تهران تحلیل رفته و: باز احساسی نسبت به تهران ندارند. گروه دوم هم که گروه فرار هستند، یعنی مایلند به شهر هایی بزرگتر یا: معروفتر از تهران بروند. اغلب اینها در خارج هستند، و یا برای گذراندن اوقات تعطیل به خارج می روند. بنابر این تهران ناگهان، از همه آنها خالی می شود، تعدادی به شهرستان ها و روستاهای خود می روند. تعدادی هم به خارج از کشور پناه می برند. افرادی هم که جایی ندارند، و یا خوش نشین هستند به: مقصد شهر های زیارتی مانند: مشهد و قم و شیراز می روند، یا در شهر های سیاحتی مانند: اصفهان و تبریز و اهواز گذران می کنند. یا برای تفریح در کنار دریاهای پر از ساحل: جنوب و شمال به شادی می پردازند. لذا پیشنهاد می شود تهرانگردی و تهرانشناسی، تقویت گردد. گرچه همان هایی هم که در تهران باقی می مانند، به این مسئله توجه نمی کنند، و بیشتر از خلوت بودن تهران لذت می برند! و از نبود ترافیک بیشترین بهره را می برند. به نظر می رسد رسانه های پر مخاطب هم، چنین هستند یعنی بیشتر به سفر مردم: اهمیت می دهند تا ماندن آنها. روزها و ساعت ها قبل، دستگاههای تبلیغی با سرعت و شدت زیادی، از سفر سخن می گویند: دولت و ارگانهای نظامی و انتظامی هم، به کمک آنها می روند و: رشد سفر را نسبت به سالهای قبل، بیشتر و بهتر نشان می دهند.

See Tehran

It is interesting to know: Tehran have not seen this big! The reason for this is that the Easter holidays come suddenly as the necropolis is empty! Now, thanks to spring break 20 is the day that Tehran was evacuated. Advertising Tehran Municipality for tour guides, an antidote for the disease, but the patient has not had much boom.

Basically, in terms of sociology, town or village and country or continent, just as the birthplace of the matter, in other cases, where to make a life, not a place for love. So the big city, the birthplace of immigrants are often used as residences of it, even the surrounding towns also have such a property. In Tehran, according to some studies, people are divided into three groups: those who were born outside of Tehran, but came to work and or study, they have migrated. The second category are those who caused the accident, was born in Tehran and most of their life is out of Tehran. Like children at the mission or education: their fathers were born in Tehran. The two groups have no feeling for Tehran, as the native land or their home. So the opportunities to come, will return to the original, and generates wealth in Tehran, where they cost. Most immigrants to Tehran, through universities and military barracks and police, are in Tehran. Young or to study, and pass the exam to Tehran are, or his military career spent in Tehran, and Back to forget their own city. The third category are those that Tehran origin. Which of course are very few and far between? These two groups: or in Tehran and analysis: do not open feel to Tehran. The second group, which groups are volatile, that is willing to larger cities or: popular from Tehran to go. These are often outside or spending time outside are shut down. Therefore, Tehran suddenly, all of them empty, a number of the city and its villages. Others seek refuge abroad. People who have no place, or newcomer are: pilgrimage destination cities such as Mashhad and Qom and Shiraz are, or sightseeing in cities such as Isfahan and Tabriz, Ahvaz their spending. Or for fun in the seas of the coast: south and north to their happiness. Therefore, it is suggested Tehran Tourism and Science, will be strengthened. However, those who remain in Tehran, do not pay attention to this issue, and more than deserted Tehran and enjoy! And the lack of traffic are the biggest beneficiaries. It seems full media audience, so that means more to Travel People care about their stay. Days and hours before, devices promo quickly and very strongly, visit their say: the government and the military and police as well, to help them process and growth in travel over the past years, more and better show.

ترى طهران

ومن المثیر للاهتمام أن نعرف: وطهران لم أر بهذا الحجم! والسبب فی ذلک هو أن عطلة عید الفصح تأتی فجأة کما مقبرة فارغة! الآن، وبفضل عطلة الربیع 20 هو الیوم ان طهران إخلاؤها. لم زیارتها بلدیة الإعلان طهران لالمرشدین السیاحیین، وتریاق لهذا المرض، ولکن المریض الکثیر من الازدهار.

فی الأساس، من حیث علم الاجتماع أو بلدة أو قریة وبلد أو قارة، تماما کما مهد لهذه المسألة، فی حالات أخرى، حیث لجعل حیاة، لا مکان للحب. حتى المدینة الکبیرة، مسقط رأس المهاجرین غالبا ما تستخدم للسکن من ذلک، حتى یکون البلدات المحیطة بها أیضا مثل هذه الممتلکات. فی طهران، وفقا لبعض الدراسات، وتنقسم الناس إلى ثلاث مجموعات: أولئک الذین ولدوا خارج طهران، ولکن جاء للعمل وأو الدراسة، فقد تم ترحیله. هم أولئک الذین تسبب فی الحادث، ولدت الفئة الثانیة فی طهران ومعظم حیاتهم خارج طهران. مثل الأطفال فی البعثة أو التعلیم: ولدت آبائهم فی طهران. المجموعتین لیس لدیهم شعور لطهران، والأرض الأم أو وطنهم. وبالتالی فإن فرص قادمة، وسوف یعود إلى النص الأصلی، ویولد الثروة فی طهران، حیث أنها تکلف. معظم المهاجرین إلى طهران، من خلال الجامعات والثکنات العسکریة والشرطة، هی فی طهران. الشباب أو للدراسة، واجتیاز الامتحان لطهران هی، أو قضى حیاته العسکریة فی طهران، والعودة إلى نسیان مدینتهم. الفئة الثالثة هی تلک التی طهران المنشأ. والتی بالطبع هی قلیلة جدا ومتباعدة. هاتین المجموعتین: أو فی طهران وتحلیل: لا تفتح یشعر طهران. أما المجموعة الثانیة التی تضم متقلبة، وهذا هو على استعداد لالمدن الکبرى أو: شعبیة من طهران للذهاب. هذه غالبا ما تکون خارج، أو قضاء الوقت خارج وإیقاف. ولذلک، طهران فجأة، وکلها فارغة، وعدد من المدینة وقراها. ویسعى آخرون اللجوء فی الخارج. الناس الذین لیس لدیهم مکان، أو الوافد الجدید هم: المدن الوجهة الحج مثل مشهد وقم وشیراز هی، أو مشاهدة المعالم السیاحیة فی مدن مثل أصفهان وتبریز والأهواز إنفاقهم. أو للمتعة فی البحار من الساحل: الجنوب والشمال إلى سعادتهم. لذلک، یقترح طهران طهران السیاحة والعلوم، سیتم تعزیزها. ومع ذلک، أولئک الذین ما زالوا فی طهران، لا تولی اهتماما لهذه المسألة، وأکثر من مهجورة طهران والتمتع به! وعدم وجود حرکة المرور هم أکبر المستفیدین. یبدو الجمهور إعلامیة کاملة، وهذا یعنی المزید من الجهود لسفر الناس یهتمون إقامتهم. أیام وساعات قبل والأجهزة الترویجی بسرعة وبقوة، زیارة یقولوا کلمتهم: الحکومة والجیش والشرطة کذلک، لمساعدتهم على عملیة والنمو فی السفر على مدى السنوات الماضیة، أکثر وأفضل عرض.

Tehran bax

Bu bilmək maraqlıdır: Tehran bu böyük görmədim! Bunun səbəbi nekropolu boş kimi Pasxa bayramları qəflətən gəlir ki! İndi yaz fasilə 20 sayəsində Tehran evakuasiya edilib ki, gün. Reklam Tehran tur təlimatlar üçün Bələdiyyəsi, xəstəlik üçün bir dərmanı, lakin xəstə çox bumu yoxdur.

Əsasən, sosiologiya, şəhər və ya kənd və ölkə və ya qitə baxımından, yalnız məsələ doğulduğu kimi, digər hallarda olduğu bir həyat, sevgi üçün bir yer etmək. Belə ki, böyük şəhər, immiqrant doğulduğu tez-tez hətta ətraf mahalları də belə bir əmlak var, onun yaşayış kimi istifadə olunur. Tehran, bəzi işlərə görə, insanlar üç qrupa bölünür: Tehran kənarda anadan olanların, lakin onlar hicrət, iş və ya təhsil gəldi. İkinci kateqoriya qəzaya səbəb olanlar, Tehran-ci il təvəllüdlü və onların həyatının ən Tehran deyil edildi. missiya və ya təhsil uşaqlar kimi onların ataları Tehranda doğulub. iki qrup doğma torpaq və ya onların ev kimi, Tehran ostanı üçün heç bir hissi var. Belə imkanlar orijinal dönəcək gəlib və onlar başa Tehran, sərvət yaradır üçün. universitet və hərbi barak və polis vasitəsilə Tehrana ən immiqrantlar, Tehran var. Gənc və ya öyrənmək, və Tehrana imtahanı və ya hərbi karyera Tehranda sərf və Back öz şəhər unutmaq. Üçüncü kateqoriya o ki Tehran məəli var. Əlbəttə Hansı çox seyrek var. Bu iki qrup: ya Tehran və təhlili: Tehran hiss açmaq yoxdur. böyük şəhərlərdə istəyən və ya qruplar uçucu ikinci qrup: Tehrandan məşhur getmək. Bu tez-tez kənarda, və ya kənarda vaxt sərf bağlamaq olunur. Buna görə də, birdən Tehran, onların hamısı boş, şəhər və onun qəsəbələrinin bir sıra. Digərləri xaricdə sığınıram. heç bir yer, və ya newcomer olan insanlardır belə Məşhəd və Qum və Şiraz kimi ziyarət təyinat şəhərlərdir, və ya İsfahan və Təbriz, Əhvaz onların xərclənməsi kimi şəhərlərdə sightseeing. Yoxsa sahilində dəniz əyləncə üçün onların xoşbəxtlik cənub və şimal. Buna görə də, Tehran Tehran Turizm və Elm təklif olunur, gücləndiriləcək. Lakin, Tehranda qalanlar bu məsələyə diqqət və daha boş Tehran çox və zövq deyil! Və yol olmaması ən böyük benefisiarları var. ki, insanlar qaldıqdan qayğı Travel çox deməkdir, belə ki, tam media tamaşaçı görünür. Gün və saat əvvəl cihazlar onların söz ziyarət, tez və çox güclü promo: hökumət və hərbi və polis, eləcə də, daha yaxşı şou son illər ərzində səyahət onlara prosesi və artım kömək edir.

  • سید احمد حسینی ماهینی

Протесты в России серьезно.

سید احمد حسینی ماهینی | دوشنبه, ۷ فروردين ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

اعتراضات در روسیه جدی گرفته شود.

در آستانه سفر رئیس جمهور ایران به روسیه، تظاهرات اعتراضات آمیز وسیعی در روسیه، بر علیه وضع موجود برگزار شد، و مردم خواستار تغییر حداقلی، یعنی نخست وزیر شدند. البته این اعتراضات به شدت سرکوب شد، و فردی را که گفته می شد: رهبر معترضان است دستگیر نمودند. حتی در بسیاری موارد پوتین، آمریکا را مقصر این اعتراضات می داند. ولی یکطرفه به قاضی رفتن درست نیست. شاید واقعا آنها حرفی برای گفتن داشته باشند، که باید شنیده شود.یکی از راههای شنیده شدن یا شنیده حرفهای مخالفین، رجوع به رسانه های آنها اعم از: نوشتاری یا دیداری می باشد و این امر، لزوم توجه به زبان مشترک را یاد آوری می کند. مردم روسیه برای اینکه حرفشان شنیده شود، باید به زبان فارسی و یا انگلیسی آشنایی داشته باشند. و مسئولین ایران هم اگر خواسته باشند، صحبتهای آنها رابشنوند، باید کمی به زبان روسی آشنایی داشته، یا مترجم روس بی طرفی در اختیار باشد. ممکن است که گفته شود: این مسائل مربوط به امور داخلی آن کشورها می شود! ولی از دو جهت این سخن باطل است: یکی اینکه امکانات نیروهای مخالفین، با نیروهای موافقین برابر نیست، لذا سخنان آنان معمولا توسط موافقین تحریف می شود. از سوی دیگر مظلومان در سراسر جهان، چشم امید شان به ایران است، زیرا ایران ادعا می کند: دین خدا را پیاده می کند! و برای خدا، مردم روس و انگلیس و آمریکا تفاوتی ندارند. یا باید حرف خود را پس بگیریم، و یا باید ببینیم اینها چه می گویند. متاسفانه سیاست بازی در روابط خارجی ما، بر روابط انسانی پیشی گرفته است. مظلومان در کشورهای چین و روسیه، فراموش شده یا نادیده گرفته می شوند، فقط به این دلیل که دولت های آنان، در شورای امنیت برعلیه ایران رای ندهند. اگر واقعا به خواست خدا اعتنا داریم، باید که مظلومان را وجه المصالحه قرار ندهیم، و اگر اینطور نیست، دیگر نباید شعار اسلام و حمایت از مستضعفان را بدهیم! ما هم مثل آمریکا و یا روسیه، فقط به فکر حفظ منافع خود و: حتی جناح سیاسی خود باشیم. روسیه فدارسیونی از چند کشور است، که اغلب آنها مسلمان هستند و تابع شیعه ایرانی. اما به دستور دولت مرکزی روسیه، همه آنها را تروریست میدانیم! بعد از فروپاشی شوروی سابق، جمهوری های چچن و اینگوش، تاتارستان و داغستان هم خواستار استقلال شدند، ولی دولت مرکزی روس آنها را سرکوب کرد. و آنها هم به ناچار به گروههای وهابی و داعش روی آوردند. یا متهم به این کار شدند. روسیه این روند را در کشورهای: شوروی سابق هم ادامه داد. اکثر کشورهای مستقل را بعنوان همسود، دوباره زیر یوغ خود برد، تا جاییکه در کشور شیعه دوازده امامی: چون جمهوری آذربایجان، هنوز هم مردم نمی توانند: مراسم خود را بجای بیاورند. دولت مرکزی ایران هم، فقط بخاطر موضوع هسته ای یا شورای امنیت، بر روی تمام اینها چشم پوشی کرد. در جریان جنگ آذربایجان و ارمنستان، عملا طرف ارمنستان را گرفت. و به همین دلیل مردان شیعه قره باغ و لاچین، باید به زور ارامنه مشروب خوار باشند! و دخترانشان هم در دانسینگ ها تن فروشی کنند. همین کاری که در جمهوری آذربایجان، به دست حیدر علی اف کمونیست و: عضو کا گ ب صورت می گرفت وادامه دارد. در نخجوان که بیشترین رابطه فرهنگی را با ایران دارد، مردم نمی توانند حتی در مسجد نماز بخوانند! فوری نام آنها به پلیس داده می شود، و برایش مشکل درست می کنند.

Protests in Russia seriously.

On the eve of Iranian President's visit to Russia, the protests extensively in Russia, was held against the status quo, and people want to change the minimum, which became Prime Minister. Of course, these protests were brutally suppressed, and the person who was said to be the leader of the arrested protesters. In many cases Putin blames America knows these protests. But one way to judge is not going right. Maybe they really have nothing to say, to be heard. One of the ways to be heard, or heard the words of the opposition, whether they refer to the media: written or visual, and that, given the common language necessary to remind a. Russian people to be heard, must be familiar in Persian or English. Iranian authorities are asked if they have heard them talk, have a little familiar to the Russian language or Russian interpreter neutrality is maintained. It is possible to say that the issues related to the internal affairs of the country! But this statement is false for two reasons: one that features the opposition forces, the forces are not against the pros, so their words are often distorted by supporters. On the other hand the oppressed around the world, their hopes Iran, because Iran claims to implement the religion of God! And to God, the people of Russia and Britain and America are no different. Or have their say withdraw, or we'll see what they say. Unfortunately, politics in our foreign relations, human relations has surpassed. Oppressed in China and Russia, forgotten or ignored, just because their governments, not vote against Iran in the Security Council. If we really care about the will of God, that the oppressed should not be made a scapegoat, and if not, should give the slogan of Islam and supporting the oppressed! We like America or Russia, just to think about their own interests and even our political parties. Russian Federation of the few countries, most of whom are Muslim and Iranian Shiite function. But the Russian central government order, all of them know the terrorists! After the collapse of the former Soviet republics of Chechnya and Ingushetia, Tatarstan and Dagestan were also demanding independence, but the Russian central government suppressed them. And they inevitably turned to groups of Wahhabi and ISIS. Or were accused of doing. In Russia this process in the country: the Soviet Union continued. Most of the Commonwealth of Independent States as, again took the yoke, to the extent in the Twelver Shiite country since Azerbaijan still people cannot: bring your event instead. Iran's central government, just because of the nuclear issue or the Security Council, on all ignored. During the war, Azerbaijan and Armenia, the Armenian side took effect. And why men Shiite Karabakh and Lachin, to force Armenians are drinking! And their daughters in Dunsing of prostitution. The same thing in Azerbaijan, the Heydar Aliyev Communist and member of the rise of the KGB took place. Cultural relations with Iran in Nakhchivan that most people cannot even pray in the mosque! They immediately called the police, and have them trouble.

احتجاجات فی روسیا على محمل الجد.

عشیة زیارة الرئیس الإیرانی إلى روسیا، والاحتجاجات على نطاق واسع فی روسیا، عقدت ضد الوضع الراهن، والناس یریدون تغییر الحد الأدنى، الذی أصبح رئیسا للوزراء. بالطبع، تم قمع هذه الاحتجاجات بوحشیة، والشخص الذی قیل انه زعیم المحتجین المعتقلین. فی کثیر من الحالات بوتین یلوم امریکا تعرف هذه الاحتجاجات. لکن طریقة واحدة للحکم لن الیمین. ربما لدیهم حقا أن أقول شیئا، فی أن یستمع إلیه واحدة من الطرق أن یسمع، أو یسمع کلام المعارضة، سواء کانت تشیر إلى وسائل الإعلام: مکتوبة أو مرئیة، وأنه بالنظر إلى لغة مشترکة اللازمة لتذکیر أ. الشعب الروسی فی أن یستمع إلیه، یجب أن یکون على درایة باللغة الفارسیة أو الإنجلیزیة. ویطلب من السلطات الإیرانیة إذا کانت قد سمعت منهم الحدیث، وقد یتم الحفاظ على درایة قلیلا إلى اللغة الروسیة أو الحیاد مترجم الروسی. ومن الممکن أن نقول إن القضایا المتعلقة الشؤون الداخلیة للبلد! ولکن هذا البیان غیر صحیح لسببین: الأول أن یضم قوى المعارضة والقوات لیست ضد الایجابیات، لذلک غالبا ما شوهت الکلمات من قبل المؤیدین. من ناحیة أخرى المضطهدین فی جمیع أنحاء العالم، وآمالهم، إیران، لأن إیران تدعی لتنفیذ دین الله! والله، وشعب روسیا وبریطانیا وأمریکا لا تختلف. أو یکون لها کلمتها سحب، أو أننا سوف نرى ما یقولون. للأسف، والسیاسة فی العلاقات الخارجیة، والعلاقات الإنسانیة لدینا قد تجاوزه. المضطهدة فی الصین وروسیا، نسی أو تجاهل، لمجرد حکوماتهم، لم تصوت ضد إیران فی مجلس الأمن. إذا کنا نهتم حقا إرادة الله، لا ینبغی کبش فداء المظلومین، وإذا لم یکن کذلک، یجب أن تعطی شعار الإسلام ودعم المظلومین! نود أمریکا أو روسیا، لمجرد أن تفکر فی مصالحها الخاصة وحتى الأحزاب السیاسیة. الاتحاد الروسی من عدد قلیل من البلدان، ومعظمهم من وظیفة الشیعیة والإیرانیة. ولکن النظام الحکومی المرکزی الروسی، وجمیعهم یعرفون الارهابیین! بعد انهیار الاتحاد السوفیاتی السابق فی الشیشان وإنغوشیا، تتارستان وداغستان کانوا یطالبون أیضا الاستقلال، ولکن الحکومة المرکزیة الروسیة قمعها لهم. ثم تحولوا حتما إلى مجموعات من الوهابیة وISIS. أو اتهموا به. فی روسیا هذه العملیة فی البلاد: واصل الاتحاد السوفیاتی. أکثر من رابطة الدول المستقلة، و، مرة أخرى أخذت نیر، إلى أقصى حد فی الاثنی دولة شیعیة منذ أذربیجان لا یزال الناس لا یستطیعون: جلب هذا الحدث الخاص بک بدلا من ذلک. الحکومة المرکزیة فی إیران، فقط بسبب القضیة النوویة أو مجلس الأمن، على جمیع تجاهلها. خلال الحرب، وأذربیجان، وأرمینیا، استغرق الجانب الأرمنی تأثیر. ولماذا الرجال الشیعة کاراباخ ولاشین، لإجبار الأرمن یشربون! وبناتهم فی الدعارة الدنمارکیین. استغرق الشیء نفسه فی أذربیجان، وحیدر علییف الشیوعی وعضو صعود KGB مکان. العلاقات الثقافیة مع إیران فی ناخیتشیفان أن معظم الناس لا یستطیعون حتى یصلی فی المسجد! ودعوا الشرطة على الفور، ویکون لهم المتاعب

ağır Rusiyada etiraz.

Rusiya İran prezidentinin səfəri ərəfəsində geniş Rusiyada etirazlar, status-kvo qarşı keçirildi və xalq Baş nazir oldu minimum dəyişdirmək istəyirik. Bu etiraz susdurulub, və dedi adam həbs etirazçılar lideri olmaq. Bir çox hallarda Putin Amerika bu etirazlar bilir günahlandırır. Amma hakim bir yol doğru getmir. Bəlkə onlar, həqiqətən, demək heç bir şey eşitdim olmalıdır yolları biri eşitdim, və ya müxalifət sözləri eşitdim, onlar KİV müraciət olub. Yazılı və ya vizual və ki, lazımi ümumi dil verilmiş xatırlatmaq a. eşidilməsinin rus xalqı, fars və ya ingilis dilində tanış olmalıdır. onlar danışmaq rus dili və ya rus tərcüməçi neytrallıq bir az tanış saxlanılır var eşitmişəm əgər İran hakimiyyəti tələb olunur. Bu məsələlər ölkənin daxili işlərinə bağlı demək mümkün deyil! Amma bu bəyanat iki səbəbə görə yalan: müxalifət qüvvələri xüsusiyyətləri biri qüvvələri lehte qarşı deyil, belə ki, onların sözləri tez-tez tərəfdarları tərəfindən təhrif olunur. Digər tərəfdən dünyada məzlum, onların ümidlərini İran Allahın dinini həyata keçirilməsi üçün iddia, çünki! Və Allah, Rusiya və Britaniya və Amerika xalqı heç bir fərqlidir. Və ya onların demək geri, və ya onlar demək nə görürsünüz. Təəssüf ki, bizim xarici əlaqələr, insan əlaqələrində siyasət olub. Çin və Rusiya məzlum, onların hökumətləri, Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı səs deyil, yalnız ona görə ki, unudulmuş və ya rədd. Biz, həqiqətən, bir günah keçisi edilməməlidir məzlum, əgər ki, Allahın iradəsi haqqında qayğı varsa, İslamın şüarı verməli və məzlum dəstək! Biz yalnız öz maraqları və hətta siyasi partiyalar haqqında düşünmək, Amerika və ya Rusiya kimi. Müsəlman və İran şiə funksiyası var çoxu bir neçə ölkə, Rusiya Federasiyası. Lakin Rusiya mərkəzi hökumət üçün, onların bütün terroristləri bilirik! Çeçenistan və İnquşetiyanın keçmiş sovet respublikalarının dağıldıqdan sonra Tatarıstan və Dağıstan də müstəqillik tələb, lakin Rusiya mərkəzi hökumət onları yatırıldı. Onlar istər-istəməz Vəhhabi və ISIS qrupları çevrildi. Yoxsa bunu ittiham olunublar. Rusiyada ölkədə bu proses Sovet İttifaqı davam etdi. yerine hadisə gətirmək: Müstəqil Dövlətlər Birliyinin ən yenidən Azərbaycan hələ də insanların bilməz ildən Twelver şiə ölkədə dərəcədə boyunduruğu götürüb kimi. İran Mərkəzi hökumət, yalnız, çünki nüvə məsələ və ya Təhlükəsizlik Şurasının bütün yok. müharibə, Azərbaycan və Ermənistan zamanı Ermənistan tərəfi qüvvəyə minmişdir. Və niyə kişi şiə Qarabağ və Laçın ermənilər içməli məcbur! Və Danes fahişəlik qızları. DTK-nın artması eyni Heydər Əliyev Kommunist şey üzvü iştirak etdi. Naxçıvanda İranla mədəni əlaqələrin insanların çoxu hətta məsciddə dua edə bilməz! Onlar dərhal polisi axtardı və onlara problem var.

Протесты в России серьезно.

Накануне визита президента Ирана в России, протесты широко в России, был проведен против статус-кво, и люди хотят изменить минимум, который стал премьер-министром. Конечно, эти протесты были жестоко подавлены, и человек, который, как говорили, лидер арестованных демонстрантов. Во многих случаях Путин обвиняет Америка знает эти протесты. Но один способ судить не ладится. а. Русский народ, чтобы быть услышанным, должен быть знаком на персидском или английском языках. Иранские власти просят, если они слышали их разговор, немного знакомы с русским языком или русского переводчика нейтральности сохраняется. Можно сказать, что вопросы, связанные с внутренними делами страны! Но это утверждение неверно по двум причинам: во-первых, который показывает оппозиционные силы, силы не против профи, поэтому их слова часто искажаются сторонников. С другой стороны угнетенных всего мира, их надежды Ирана, поскольку Иран утверждает, что реализовать религию Бога! И к Богу, народ России и Великобритании и Америки ничем не отличаются. Или их скажут уйти, или мы увидим, что они говорят. К сожалению, политика в наших внешних отношениях человеческих отношений превзошли. Подавленный в Китае и России, забыли или игнорировать, только потому, что их правительства, а не голосовать против Ирана в Совете Безопасности. Если мы действительно заботимся о Божьей воле, что угнетенные не должны быть козлом отпущения, и если нет, то следует дать лозунг ислама и поддержки угнетенных! Нам нравится Америка или Россия, просто думать о своих собственных интересах и даже наших политических партий. Россия Федерация из немногих стран, большинство из которых являются мусульманской и иранской шиитской функцией. Но Россия центрального правительства для того, все они знают террорист! После распада бывших советских республик Чечни и Ингушетии, Татарстане и Дагестане были также требуют независимости, но России центральное правительство закрыло их. И они неизбежно обратились к группам ваххабитов и ISIS. Или обвинялись делать. В России этот процесс в стране: Советский Союз продолжал. Большинство участников Содружества Независимых Государств, вновь взял ярмо, в той мере, в шиитской стране Twelver, поскольку Азербайджан до сих пор люди не могут: взять с собой событие вместо этого. Центральное правительство Ирана, только из-за ядерной проблемы или Совета Безопасности, на все игнорировали. Во время войны, Азербайджана и Армении, армянская сторона вступила в силу. И почему мужчины шиитского Карабах и Лачин, чтобы заставить армян пить! И их дочери в проституции датчан. То же самое в Азербайджане, коммунист Гейдара Алиева и член подъема КГБ имели место. Культурные отношения с Ираном в Нахчыване, что большинство людей не могут даже молиться в мечети! Они сразу же вызвали полицию, и у них проблемы.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی