اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

۲۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است

عرض خود می بری و زحمت ما می داری

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۱، ۰۱:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

عرض خود می بری و زحمت ما می داری

همه جا بوی بهار می آید. طبیعت لباس نو می پوشد. درختان مرده زنده می شوند. صحرای خشک و بی آب و علف، دارای سبزه ، رودخانه و چشمه می شود. رودخانه ها پر آب می شوند. پرندگان باز می گردند. و شاعرانه ها می خوانند. و انسان ها همه در: شوق وشعف رسیدن به زندگی تازه هستند. اما سیاه دل کسانی که، این همه عشق و ارادت را نمی بینند. و دائم به دنبال آن هستند که بگویند: امسال از عید خبری نیست ! عید هم عید قدیم! از نظر آن ها همه چیز مرده، تنها چیزهایی زنده است که: خاطره شده و از بین رفته است ! اکثر این کسان هم پیرمرد ، پیرزن هستند. ولی از بس گفته اند، برخی جوان ها نیز، آن را تکرار می کنند! درحالی که نمی دانند :قدیم بدتر بوده نه بهتر. زیرا اگر قدیم بهتر باشد، تلاش و کوشش همه ما، بی نتیجه بوده است!عمری زحمت بکشید تا: وضع را بهتر کنید، یک نفر از راه برسد و بگوید نه! میگویند: یک روز ملا نصرالدین، نتوانست کاری را انجام دهد، باخود گفت : جوانی کجایی؟ و بعد دور و بر را نگاه کرد، دید کسی نیست، دوباره با خود گفت : جوانی هم هیچ کاری نکردم !حالا قضیه پیرها  و پیرصفت ها همین است. جلو دیگران می گویند: گذشته، ولی خودشان میدانند که: گذشته بد تر بوده! بعد از جنگ دوم جهانی، با کشتار ها و ویرانی های وسیعی که شده بود. دنیا چیزی نداشت. کار بجایی کشید که :آمریکا طرح مارشال را، پیاده کرد. ولی فقط برای حفظ آبرو! چند تا هواپیما فرستاد تا: غذا و دارو بین مردم: اروپا ،آفریقا و آسیا، پخش کنند. بعد که سوال کردند: چرا این کار را می کنید؟غذا ازبین می رود. گفتند اینها وحشی هستند! و ما نمیتوانیم ریسک کنیم! حتی تا قبل از انقلاب اسلامی هم، این نظر ادامه داشت. بعد از انقلاب کلمه  وحشی را برداشتند. و تروریست جای آن گذاشتند! از نظر استکبار جهانی، خودشان آدم بخشنده ای هستند! ولی چون مردم دنیا، وحشی و تروریست هستند! نمی توانند بخشش خود را،خوب انجام دهند! نوانخانه های آن ها، تا موقعی کار می کند که دوربین باشد. و آن ها را نشان دهد که:آدم خوبی هستند! همینکه دوربین ها خاموش شد، ده ها برابر آن را از مردم می دزدند! حالا چه به نام مالیات و چه جریمه . کاخ های نمرودی آن ها، هر روز بزرگتر می شود. آیا هیچکس سوال نمی کند: شما که اینهمه می بخشید، چرا کاخ هایتان ،هر روز بزرگتر می شود؟ و آیا در آمد شما، جز از گران فروشی به همین مردم است؟ شما بخشش می کنید تا: مردم نامردی های شما را نبینند؟

We'd go and bother her face

The smell of spring is everywhere. Nature wears new clothes. Dead trees are alive. Dry desert without water and grass, with grass, is the rivers and springs. The rivers are full of water. Birds return. And read their poetry. And humans all: passion is getting new life. But the heart of the black people, do not see the love and devotion. And are constantly looking to say: This is Good News! Traditionally the Easter holiday! All of them died, the only living things that memories are made and lost! Most of those old are old. But many have said, some of the young, they repeat it! While they do not know: Old worse, not better. If the old one is better, all of our efforts have been inconclusive! Lifetime effort to Draw: If the situation is better, a way to reach out and say no! Say: One day Mulla Nasruddin, not able to do, they take said young Where are you? And then looked around, saw no one, again said the young man did not do anything! Now this is the story the elders and the aging attributes. Others say up front: the past, but they know that it was worse than the last! After World War II, the destruction and damage was extensive. The world did nothing. Drive to work instead: U.S. Marshall Plan was implemented. But just for the honor! How many aircraft sent to: Food and Drug Administration of the People: Europe, Africa and Asia, to play. Then came the question: Why do you do this? Hunger disappears. They said they are wild! We cannot risk! Even before the Islamic revolution, the comments continued. After removing the word wild. And rather put a terrorist! The global arrogance, they are generous people! But because the people of the world, wild and terrorists! Cannot forgive you, well done! Of the hospice, so that when the camera is used. And it shows that you are good! Once the cameras were off, dozens of people to steal it! Now what in the name of taxes and fines. Palace of Nimrud, it grows larger every day. No one would question whether you would be that much, because your palace, every day is bigger? And if you come in, but the expensive shops are the same people? If you forgive the people till they sneak by you?

کنا نذهب وعناء وجهها

رائحة الربیع فی کل مکان. طبیعة ترتدی ملابس جدیدة. الأشجار المیتة على قید الحیاة. الصحراویة الجافة بدون ماء والعشب، مع العشب، هو الأنهار والینابیع. الأنهار هی کامل من الماء. تعود الطیور. وقراءة قصائدهم. والبشر جمیعا: العاطفة یتم الحصول على حیاة جدیدة. ولکن قلب السود، لا ترى الحب والإخلاص. ونبحث باستمرار یقول: هذه أخبار جیدة! تقلیدیا عطلة عید الفصح! کل منهم مات، والکائنات الحیة الوحیدة التی تصنع الذکریات وخسر! معظم تلک القدیمة، قدیمة. ولکن قال کثیرون، وبعض من الشباب، وأنها تکرار ذلک! فی حین أنهم لا یعرفون: قدیم أسوأ، ولیس أفضل. إذا کان القدیم هو أفضل، وجمیع جهودنا، کانت غیر حاسمة جهد العمر لرسم:! إذا کان الوضع أفضل، وسیلة للتواصل ویقول لا! یقول: یوم واحد ملا نصر الدین، ولیس قادرا على القیام به، وقال أنها تأخذ الشباب من أین أنت؟ وبدا ثم حولها، وشهد أحدا، وقال مرة أخرى الشاب لم یفعل أی شیء! الآن هذه هی قصة الشیوخ وسمات الشیخوخة. والبعض الآخر یقول فی خط الهجوم: الماضی، لکنهم لا یعرفون أنه کان أسوأ من سابقه! بعد الحرب العالمیة الثانیة، کان تدمیر وإلحاق أضرار کبیرة. إن العالم لا شیء. یقودون سیاراتهم إلى العمل بدلا من ذلک: کان الولایات المتحدة خطة مارشال التی نفذت. ولکن فقط للشرف! أرسلت طائرات إلى عدد: إدارة الغذاء والدواء للشعب: أوروبا وأفریقیا وآسیا، للعب. ثم جاء السؤال التالی: لماذا تفعل هذا الجوع یختفی؟ وقالوا انهم البریة! لا یمکننا المخاطرة! حتى قبل الثورة الإسلامیة، واصلت التعلیقات. بعد إزالة کلمة البریة. ووضع بدلا إرهابی! والاستکبار العالمی، فهی شعب کریم! ولکن لأن شعوب العالم والبریة والإرهابیین! لا یمکن أن یغفر نفسک، إضافة إلى عمله! من تکیة، بحیث عند استخدام الکامیرا. وهذا یظهر أن کنت جیدة! مرة واحدة کانت من الکامیرات، وعشرات من الناس لسرقتها! الآن ما فی اسم الضرائب والغرامات. قصر نمرود، وأنها تنمو أکبر وأکبر کل یوم. لا یمکن لأحد التشکیک عما إذا کنت على ذلک بکثیر، لأن القصر الخاص بک، کل یوم هو أکبر؟ وإذا کنت تأتی فی، ولکن المحلات التجاریة باهظة الثمن هم نفس الأشخاص؟ إذا کنت یغفر الشعب حتى أنهم التسلل من قبلک؟

Biz yüzünü gidip rahatsız olur

Baharın kokusu heryerde. Doğa yeni giysiler giyer. Ölü ağaçlar yaşıyor. Çim suyu ve otu olmadan Kuru çöl, nehir ve yaylar. Nehir su dolu. Kuşlar dönmek. Ve şiir okuyun. Ve neşe tüm insanların yeni yaşam alıyorsanız. Ama siyah insanların kalp, sevgi ve özveri görmüyorum. Ve sürekli söylemek arıyoruz: Bu iyi bir haber! Geleneksel Paskalya tatili! Hepsi öldü, anıları ve kayıp olduğunu sadece canlıların! , Yaşlı olanlar çoğu eski. Ama birçok söylediler, genç bazı, onlar bunu tekrarlamak! Bilmedikleri ise: Daha iyi, daha kötü değil eski. Eskisinin daha iyi ise, bizim çabalarının tümünün sonuçsuz kaldığını Beraberlik için Ömür boyu çaba:! Durum daha iyi ise, uzanmak ve hayır demek için bir yol! De ki: Bir gün Molla Nasruddin değil, yapabilmek, aldıkları genç Nerdesin dedi? Ve sonra, etrafına baktı kimse gördüm, tekrar genç adam bir şey yapmadım dedi! Şimdi bu hikayeyi büyükleri ve yaşlanma özellikleri olduğunu. Diğerleri ön söylüyor: geçmiş, ama onlar bir öncekinden daha kötü olduğunu biliyoruz! Dünya Savaşı'ndan sonra, yıkım ve tahribatın geniş. Dünyanın hiçbir şey yapmadı. Yerine çalışmak Sürücü: ABD'nin Marshall Planı hayata geçirilmiştir. Ama sadece onur için! İnsanlar Gıda ve İlaç Dairesi: Kaç uçak gönderildi Avrupa, Afrika ve Asya, oynamak için. Sonra soru geldi: Neden bunu yapıyorsun Açlık kaybolur?. Onlar vahşi olduğunu söyledi! Biz riske atamayız! Hatta İslam devriminden önce, yorumlar devam etti. Vahşi sözcüğü çıkardıktan sonra. Ve yerine bir terörist koymak! Küresel kibir, onlar cömert insanlar vardır! Ama çünkü vahşi ve teröristlerin dünyadaki insanlar,! Kendini affet olamaz, aferin! Darülaceze ki, böylece kamera kullanıldığında. Ve sen iyi olduğunu gösterir! Kameraların kapalı olduğunu bir kez, onlarca kişi onu çalmaya! Şimdi vergi ve cezalar adına ne. Nemrut Sarayı, her gün daha da genişliyor. Kimse senin saray, her gün daha büyük olduğu için, bu kadar olacağını sorgulamaya istiyorsunuz? Sen gel, ama eğer pahalı mağazalar aynı kişiler? Onlar tarafından gizlice kadar seni insanlara bağışlarsanız?

 Ba mhaith linn dul agus bodhraigh a aghaidh
Is é an boladh an earraigh i ngach áit. Cineál wears éadaí nua. Tá crainn Dead beo. Is é Desert tirim gan uisce agus féar, le féar, na haibhneacha agus spriongaí. Is iad na haibhneacha lán d'uisce. Éin ar ais. Agus a léamh a gcuid filíochta. Agus tá na daoine go léir i hilarity fháil saol nua. Ach an croí de na daoine dubha, ná féach ar an grá agus devotion. Agus i gcónaí ag lorg le rá: Tá sé seo Nuacht Good! Go traidisiúnta an saoire na Cásca! Gach ceann díobh bás, na rudaí beo ach go cuimhní cinn a dhéantar agus caillte! An chuid is mó de na aois, tá d'aois. Ach tá go leor a dúirt, cuid de na n-óg, athrá siad é! Cé nach bhfuil a fhios: Sean nach bhfuil níos measa, níos fearr. Má tá an amháin d'aois níos fearr, i ngach ceann dár n-iarrachtaí, bhí neamhchinntitheach iarracht Saoil a Tarraing:! Má tá an scéal níos fearr, ar bhealach a bhaint amach agus a rá nach! Abair: Lá amháin Mulla ní Nasruddin, in ann a dhéanamh, a ghlacann siad a dúirt óg Cá bhfuil tú? Agus d'fhéach sé ansin thart, chonaic duine ar bith, arís dúirt nach raibh an fear óg a dhéanamh rud ar bith! Anois is é seo an scéal an elders agus na tréithe ag dul in aois. Daoine eile a rá suas chun tosaigh: an am atá caite, ach tá a fhios acu go raibh sé níos measa ná an ceann deireanach! Tar éis an Dara Cogadh Domhanda, bhí an scrios agus damáiste forleathan. An domhan raibh rud ar bith. Céide a bheith ag obair in ionad: US Marshall Plean i bhfeidhm,. Ach amháin le haghaidh an onóir! Cé mhéad aerárthach a sheoladh chuig: Riarachán Bia agus Drugaí an Phobail: An Eoraip, an Afraic agus san Áis, a imirt. Ansin, tháinig an cheist: Cén fáth a dhéanann tú é seo Ocrais imíonn?. Dúirt siad go bhfuil siad fiáin! Ní féidir linn riosca! Fiú amháin roimh an réabhlóid Ioslamach, lean na tuairimí. Tar éis a bhaint an focal fiáin. Agus a chur in áit ar sceimhlitheoireachta! An arrogance domhanda, tá siad daoine fial! Ach mar gheall ar na daoine ar fud an domhain, fiáin agus sceimhlitheoirí! Ní féidir logh duit féin, maith thú! As an ospís, ionas go mbeidh nuair a bhíonn an ceamara a úsáidtear. Agus léiríonn sé go bhfuil tú go maith! Nuair a bhí na ceamaraí amach, mórán de na daoine a ghoid é! Anois, cad in ainm cánacha agus fíneálacha. Pálás an Nimrud, fásann sé níos mó gach lá. Bheadh ​​aon duine a cheistiú cibé an mbeadh tú a bheith go bhfuil i bhfad, mar gheall ar do Palace, tá gach lá níos mó? Agus má thagann tú i, ach tá na siopaí daor na daoine céanna? Má tá tú logh na daoine till sneak siad ag tú?

  • سید احمد حسینی ماهینی

Is é an costas go maith!

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

گرانی خوب است!

وقتی خوب فکر می کنیم، می بینیم گرانی هم، بد ک نیست! اولا هر گرانی یا ارزانی، دقیقا 50درصد طرفدار، و50 درصد مخالف دارد. مثلا اگر مسکن گران شود، آن کس که فروشنده است: خوشحال و خریدار ناراحت، و چون خرید و فروش، دوطرف دارد که: با رضایت کامل، یک معامله را انجام میدهند. و هردو به اندازه هم، حق امضا یا فسخ قرار داد را دارند. لذا پنجاه، پنجاه است.اما، ما می گوئیم: صد درصد مردم از گرانی نفع می برند: و به همین دلیل گرانی خوب است! دلایل دیگر به شرح زیر است:

دوم : تورم و اشتغال ،همبستگی معنی دار مثبت، بایکدیگر دارند. یعنی با افزایش تورم، تقاضا برای تولید کالا، بالا می رود. و تولید افزایش پیدا می کند! و توضیح آن، از نظر علمی ساده ،و از نظر عموم هم، قابل درک است: چرا که: وقتی کالایی ارزش پیدا کرد، یعنی قیمت آن بالا رفت

سوم: ارزش در اقتصاد همان قیمت کالا است: پیرمرد ها و پیرزن ها همیشه می گویند: سرما کلاه رفت! مثلا زمین را در سعادت آباد تهران، سیصد مترمربع، ششصد هزار تومان میدادند. ماهم پول داشتیم، ولی گفتیم کی میرود: اینهمه راه را! ولی حالا ،بیا و ببین: هرمترمربع همان زمین، در سعادت آباد، شده قیمت یک خانه در توتک ورامین، یا الارد رباط کریم! یا مثلا: زمین باغ سلیمانیه در پیروزی، مجانی میدادند، کسی نمی رفت!الان برو ببین چی شده ! در زمان مصدق، زمین تهران رایگان بود: یافت آباد ، مفت آباد ، ترک آباد و قنبر آباد درست شد! الان برو ببین، یک مترش را هم نمی توانی بخری !

چهارم: پراید را تا دیروز ماشین نمی دانستند! یا هویج و سیب زمینی و.. همه بی ارزش بودند! نان را زیاد می خریدند، خشک می کردند، به گاو ها می دادند!

پنجم: از قدیم هم گفته اند: هر ارزانی بی علت نیست، وهر گرانی بی حکمت نیست!

ششم : انگلیسی ها هم، ضرب المثل دارند و می گویند: ما آنقدر پولدار نیستیم که: جنس ارزان بخریم.

وبالاخره، شور وشوق مردم به خرید، تا آخرین ساعات این روزها و شب ها ،هیچ کاهشی پیدا نکرده ! حتی با اینکه، یاهو، گفت ایرانی ها، پسته نمی خرند  ولی، هیچ پسته فروشی خالی از صف خریداران  نبود.

The cost is good!

Well, when we think we see gravity either, not a bad one! First, any expensive or cheap, just 50 percent in favor, and 50 percent are opposed. For example, if housing is expensive, it is one seller: the buyer happy and sad, and the buy and sell sides, which with full consent conduct a transaction. Both the size and also have the right to sign or terminate the contract. So, fifty, fifty's. However, we say: one hundred percent of the people are in favor of gravity: gravity and so good! Other reasons are as follows:

II: inflation and employment, a significant positive correlation, are bees. The increase in inflation, demand for manufactured goods goes up. Production increases! And explain it in terms of basic science and the public, it is understandable why that was the value of the commodity, the price went up

Third of the price of goods in the economy: the old man and the old woman always say hat was cold! Saadat Abad, Tehran such as land, three hundred meters, were six hundred thousand dollars. We have money, but when it is said: But the way! But now, come and see every square meter of the earth, in Saadat Abad, the price of a home in Varamin Tutak or ligament Alard Holy! Or: the victory garden in Sulaymaniyah, were free, nobody went go see what it is! When certified, the charge Tehran was found in Abad Abad, Beyonce, left, and Qanbar Abad Abad was right! Go see it, you cannot even buy her feet!

Fourth: Pride of the car did not know until yesterday! Or carrots and potatoes. All were worthless! Bought bread too dry, they were cows!

Fifth: the old saying: whatever is bestowed without a cause, and any expense not without wisdom!

Sixth: English, too, and they are saying: We are not so rich: buy cheap sex.

Finally, the enthusiasm of people to buy, until the last hours of the day and night, no one has fallen! Even so, Yahoo said the Iranians do not buy pistachios but no nut shop was empty of shoppers queue.

تکلفة أمر جید!

حسنا، عندما نفکر نحن نرى الجاذبیة سواء، لا سیئة واحدة! الأولى، ویعارض أی تکلفة أو رخیصة، فقط 50 فی المئة فی المئة لصالح و 50. على سبیل المثال، إذا الإسکان مکلفة، وهی واحدة البائع: المشتری سعیدة وحزینة، وشراء وبیع الجانبین، والتی مع الموافقة التامة، إجراء صفقة. کل من حجم وأیضا الحق فی التوقیع أو إنهاء العقد. لذلک، الدورة، الدورة لولکن نقول: مائة فی المائة من السکان لصالح الجاذبیة: الجاذبیة وجید جدا! أسباب أخرى هی کما یلی:

الثانی: التضخم والعمالة، وجود ارتباط إیجابی کبیر، والنحل. الزیادة فی التضخم، والطلب على السلع المصنعة ترتفع. زیادة الإنتاج! ذهب الثمن وتفسیر ذلک من حیث العلوم الأساسیة، والجمهور، من المفهوم لماذا کان هذا هو قیمة السلعة، حتى

الثالث من أسعار السلع فی الاقتصاد: رجل یبلغ من العمر وامرأة تبلغ من العمر أقول دائما قبعة کان باردا! کانت سعدات أباد وطهران مثل الأرض وثلاثمائة متر وستمائة ألف دولار. لدینا المال، ولکن عندما یقال: ولکن الطریقة التی! ولکن الآن، تعال وانظر کل متر مربع من الأرض، فی أباد سعدات، وسعر منزل فی توتاک فارامین أو الرباط المقدس! أو: حدیقة النصر فی السلیمانیة، کانت حرة، وذهب أحد الذهاب لرؤیة ما هو علیه! عندما معتمدة، وجدت طهران فی تهمة أباد أباد، بیونسی، الیسار، وقنبر أباد أباد کان على حق! الذهاب لرؤیته، لا یمکنک حتى شراء قدمیها!

رابعا: الکبریاء من السیارة لم یکن یعرف حتى أمس! أو الجزر والبطاطا. کانوا جمیعا لا قیمة لها! کانوا اشترى الخبز الجاف جدا والأبقار!

خامسا: القول المأثور: کل ما أنعم بدون سبب، ودون أی حساب لا الحکمة!

سادسا: اللغة الإنجلیزیة، أیضا، ویقولون: نحن لسنا غنیة جدا: الجنس رخیصة شراء.

وأخیرا، فإن حماسة الناس للشراء، حتى الساعات الأخیرة من النهار واللیل، وانخفض لا أحد! وحتى مع ذلک، ویاهو، وقال ان الایرانیین لا تشتری الفستق ولکن لا محل الجوز و هو خال من قائمة انتظار المتسوقین.

Maliyet iyidir!

Eh, biz ya da yerçekimi olmayan kötü bir görüyorum zaman! Öncelikle, herhangi bir pahalı ya da ucuz, sadece 50 lehine yüzde 50 oranında karşı çıkıyorlar. Konut pahalı ise Örneğin, bir satıcı: mutlu ve hüzünlü alıcı ve satın almak ve tam rıza ile, bir işlemin yapılabilmesi taraf, satmak. Boyutu ve aynı zamanda iki sözleşme imzalamak veya feshetme hakkına sahiptir. . Peki, elli, elli adlı Ancak, biz demek: insanların yüzde yüz yerçekimi yanayız: yerçekimi ve çok iyi! Diğer nedenler şunlardır:

II: enflasyon ve istihdam, anlamlı bir pozitif korelasyon, arılar. Enflasyondaki artış, mamul mallar için talep kadar gider. Üretim artar! O malın değeri oldu bu yüzden temel bilimler ve kamu açısından bunu açıklamak, bu anlaşılabilir bir durumdur, fiyat yükseldi

Ekonomide mal bedelinin Üçüncü: yaşlı adam ve yaşlı kadın her zaman şapka soğuk olduğunu söyleyebilirim! Saadet Abad gibi Tahran arazi, üç yüz metre, altı yüz bin dolar vardı. Paramız var, ama denildiğinde: Ama yolu! Ama şimdi, gel ve Saadet Abad, Varamin Tutak veya ligament Alard Kutsal bir ev fiyat yeryüzünün her metrekare, bakın! Veya: Süleymaniye'de zafer bahçe, ücretsiz, kimse ne olduğunu görmek gitmek gitti! Sertifikalı zaman, şarj Tahran bıraktı Abad Abad, Beyonce, bulunan ve Qanbar Abad Abad haklıydı! Görmek git, hatta ayaklarını satın alamazsınız!

Dördüncüsü: araba Pride düne kadar bilmiyordum! Yoksa havuç ve patates. Tüm değersiz! Ekmek çok kuru aldım, inekler vardı!

Beşincisi: Eski bir deyiş: Bir nedeni olmadan ihsan edilir ne olursa olsun, herhangi bir gider değil, bilgelik olmadan!

Altıncısı: İngilizce, çok, ve diyorlar: Biz o kadar zengin değiliz: buy ucuz seks.

Nihayet, insanların coşku satın almak, gece ve gündüz son saatlerine kadar, hiç kimse düştü! Öyle olsa bile, Yahoo, İranlılar fıstık almayın dedi ama hiçbir somunu dükkanı alışveriş kuyruğu boştu.

 Is é an costas go maith!
Bhuel, nuair a cheapann muid linn a fheiceáil meáchanlár ní oiread, aon droch! An chéad, aon daor nó saor, faoin gcéad ach 50 faoin gcéad i bhfabhar, agus 50 ina choinne. Mar shampla, má tá tithíocht costasach, tá sé ar cheann díoltóir: an cheannaitheora sásta agus brónach, agus an cheannach agus a dhíol thaobh, atá le toiliú iomlán, a sheoladh idirbheart. Tá an méid agus freisin go bhfuil an ceart a shíniú nó a fhoirceannadh an chonartha. . Mar sin, caoga, caoga s Mar sin féin, deirimid: céad faoin gcéad de na daoine atá i bhfabhar an meáchanlár: domhantarraingthe agus mar sin go maith! Tá cúiseanna eile mar seo a leanas:
Tá boilsciú agus fostaíochta, go bhfuil comhghaolú dearfach suntasach, beacha: II. An t-ardú ar bhoilsciú, téann éileamh ar earraí monaraithe suas. Méaduithe Táirgeadh! Agus é a mhíniú i dtéarmaí na heolaíochta bunúsach, agus don phobal, tá sé intuigthe fáth go raibh luach an earra, chuaigh an praghas suas
Tríú de phraghas na n-earraí sa gheilleagar: an sean-fhear agus an tseanbhean a rá i gcónaí hata a bhí fuar! Bhí Saadat Abad, Tehran, mar shampla talamh, trí chéad méadar, sé chéad míle dollar. Tá airgead, ach nuair a bheidh sé sin: Ach ar an mbealach! Ach anois, teacht agus gach méadar cearnach de na talún, i Saadat Abad, an praghas ar bhaile i Varamin Tutak nó ligament Alard Naofa a fheiceáil! Nó: an gairdín bua i Sulaymaniyah, bhí saor in aisce, chuaigh aon duine dul a fheiceáil cad é! Nuair a bheidh deimhnithe, fuarthas an muirear Tehran i Abad Abad, Beyonce, d'fhág, agus Qanbar Abad Abad a bhí ceart! Téigh é a fheiceáil, ní féidir leat a cheannach fiú a cosa!
Ceathrú: ní raibh Pride of an carr a fhios go dtí go inné! Nó cairéid agus prátaí. Gach bhí worthless! Cheannaigh arán tirim freisin, go raibh siad ba!
Fifth: an aois ag rá: is cuma cad é bestowed gan chúis, agus aon chostas nach bhfuil gan ghaois!
Séú: Béarla, freisin, agus tá siad ag rá: Nach bhfuil muid chomh saibhir: gnéas saor a cheannach.
Ar deireadh, an díograis na ndaoine a cheannach, go dtí an uair an chloig deireanach ar an lá agus oíche, tá aon duine tar éis titim! Mar sin féin, Yahoo, a dúirt nach bhfuil an Iranians pistachios cheannach ach níl aon siopa cnó a bhí folamh ar scuaine shiopadóirí.

  • سید احمد حسینی ماهینی

I Ioslam, cad é an spreagadh?

سید احمد حسینی ماهینی | شنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

انگیزه در اسلام چیست؟

برای انجام هر کاری، در انسان نیاز به انگیزه است. انگیزه باعث می شود تا: شخص فعال شود. چون ذات بشری، بین دو حالت مختلف، در گیر است : بیش فعالی و تنبلی . فرق بین تنبل و فعال، همین انگیزه است. درواقع انگیزه، موتور محرکه انسان است. روانشناسان که خواسته اند: سفره خود را از بشریت، جدا کنند. و فقط حرف خودشان را بزنند، تا دیگران تصور نکنند: آن ها حرف های کهنه، را نو کرده به خورد مردم می دهند. از این رو، حتی کلمات را هم ،عوض کرده اند! و تعریف ها را هم، به هم ریخته اند! روانشناسی یا روانکاوی ،همان بازجویی سابق است. که شامل تجسس،غیبت ، تهمت و افترا می شود. مثلا:ناراحتی ای  را که، دیگران سعی دارند آن را مخفی کنند، روانشناس به دنبال آن است که :آن را کشف و بر تابلو جهان بگذارد! تا همه ببینند! ما میدانیم همه انسان ها، ناقص هستند.  در واقع 14 معصوم، فقط انسان کامل هستند. پس اینکه ما کشف کنیم: فلانی بیمار روانی است، کار درستی نکردیم. چه برسد به اینکه او را در بیمارستان بستری کنیم: تا همه فامیل و آشنایان، برای ملاقاتش بیایند! مانند این است که: هر روز و هرساعت، به یک انسان کور بگوییم : تو کوری ! این گفتن ندارد. و اگر هم گفتیم، یا حماقت خود ما است، یا بی آبرو کردن دیگران. زیرا حتی یک کور هم، با زدن عینک می خواهد: کور بودن خود را مخفی نگهدارد. روانشناس ها، یا نمی دانند همه انسان ها ،کمی تا قسمتی روانی هستند. یا فکر می کنند: این کشف خودشان است! البته اگر منظور روانشناس، تعیین درصد بیماری، برای علاج آن باشد، خوب است. ولی غالبا خود روانشناس ها هم، از روانی بودن رنج می برند. مانند کسانی که: از ترس گیرافتادن به دست پلیس، خودشان پلیس می شوند! اینها هم برای فرار از بیمارستان، درس روانشناسی

 خوانده اند! البته سرنوشت را، نمی توان عوض کرد: اگر کسی قرار است در بیمارستان باشد، فرقی نمی کند که اینطرف میز باشد، یا آن طرف !مانند نگهبان زندان که: برای زندانی کردن مجرمان، خودش هم داخل زندان می ماند! بهرحال انگیزه بشر، برای فعالیت براساس نظر روانشناسان، یا فیزیکی است مانند: خوراک و پوشاک، یا روانی است مانند شهرت و افتخار، اما در اسلام انگیزه، سه چیز است: بدست آوردن بهشت، دوری ازعذاب جهنم ، جستجوی رضایت الهی، چون روانشناسان نمی خواهند: این حرف ها را بپذیرند، لذا ناچارند همه چیز را طور دیگری تفسیر کنند.

In Islam, what is the motivation?

Anything done in humans need to be motivated. Motivates the person to be active. Because of human nature, between two different states, has been involved in: ADHD and lazy. Difference between idle and active, is motivated. Indeed, motivation is the driving engine of humans. Psychologists who have asked: your table of humanity, they are separated. They only talk about themselves, so others do not think it does the old, the new, people do have to eat. Thus, even the words, have changed! And their definitions are too busy! Psychology and Psychoanalysis, interrogate the former. Including surveillance, absenteeism, slander and libel is. For example, a problem that others are trying to hide it, a psychologist for that: it was discovered and put on the boards! All to see! We know that all humans are flawed. In fact, the 14 infallible are the only perfect man. So we discover we have: certain mental illness, did not work properly. He admitted to being alone: ​​to all family and friends to come visit! It is like that every day and hour, to a blind man say: You're blind! It does not say. And if we, or our own folly, or defaming others. Because even a blind with glasses wants to keep secret his being blind. Psychologist, or do not know all humans, some are partially psychological. Or think this is self discovery! If the psychologist to determine the percentage of disease for which no cure is good. But psychologists often they also suffer from mental high. Like those that get trapped in fear of the police, the police are on their own! These together to escape from a hospital, school psychology

 Read! But destiny cannot be changed if it is someone in the hospital, it does not matter which side table, or on the other side! Such as a prison guard: to imprison criminals remain inside the prison itself! However, human motivation, according to psychologists at work, or physical, such as food and clothing, or psychological, such as fame and glory, but in Islam motivation is threefold: to gain heaven and avoid hell Azzab, seeking God's satisfaction, because psychologists will not: accept the words, so they are obliged to interpret things differently.

فی الإسلام، ما هو الدافع؟
أی شیء فی البشر بحاجة إلى أن یکون الدافع. یحفز الشخص أن تکون نشطة. بسبب الطبیعة البشریة، بین دولتین مختلفتین، وقد شارکت فی: ADHD وکسول. والدافع وراء الفرق بین الخمول والنشاط. فی الواقع، والدافع هو المحرک الدافع للبشر. علماء النفس الذین طلبوا: الجدول الخاص بک للإنسانیة، ویفصل فیها. یتحدثون عن أنفسهم فقط، لذلک لا أعتقد الآخرین یفعل القدیم، الجدید، الناس لدیهم لتناول الطعام. وهکذا، حتى الکلمات، تغیرت! وتعاریفها، مشغولون جدا! علم النفس والتحلیل النفسی، واستجواب السابق. بما فی ذلک المراقبة، والتغیب، والقذف والتشهیر هو. على سبیل المثال، مشکلة أن الآخرین یحاولون إخفاء ذلک، وهو طبیب نفسانی لذلک: اکتشف وضعت على لوحات! یراها الجمیع! نحن نعلم أن کل البشر هم معیبة. فی الواقع، فإن معصوم 14، هی الرجل الوحید الکمال. حتى نکتشف لدینا: مرض عقلی ما، لم تعمل بشکل صحیح. اعترف لالخلوة: لجمیع أفراد العائلة والأصدقاء لزیارة تأتی! هو مثل یقول کل یوم وساعة، لرجل أعمى أن: أنت أعمى! فإنه لا یقول. وإذا کنا، أو حماقة الخاصة بنا، والإساءة الآخرین. لأنه حتى مع النظارات أعمى یرید أن یحافظ على سریة کونه أعمى. نفسانی، أو لا یعرفون جمیع البشر، وبعضها جزئیا النفسیة. أو تعتقد أن هذا هو اکتشاف الذات! إذا کان علم النفس لتحدید النسبة المئویة للمرض التی یوجد علاج جید. ولکن علماء النفس فی کثیر من الأحیان أنفسهم یعانون أیضا من ارتفاع العقلیة. مثل تلک التی تحصل محاصرین فی الخوف من الشرطة، والشرطة هی من تلقاء نفسها! هذه معا للهروب من المستشفى، وعلم النفس المدرسی
 
قراءة! ولکن لا یمکن أن تتغیر مصیر إذا کان شخص ما فی المستشفى، لا یهم أی جانب الطاولة، أو على الجانب الآخر مثل أحد حراس السجن:! لسجن المجرمین تبقى داخل السجن نفسه! ومع ذلک، تحفیز الموارد البشریة، وفقا لعلماء النفس فی العمل، أو الجسدیة، مثل المواد الغذائیة والملابس، أو نفسیة، مثل الشهرة والمجد، ولکن فی الإسلام الدافع هو ثلاثة أضعاف: للحصول على السماء وتجنب عزب الجحیم، تسعى رضا الله، وذلک لأن علماء النفس لن: قبول الکلمات، لذلک فهی ملزمة لتفسیر الأمور بطریقة مختلفة.

İslam'da, motivasyon nedir?

Insanlarda yapılan bir şey motive olması gerekir. Aktif olabilmesi için kişinin motive. Çünkü insan doğası, iki farklı devletler arasındaki, dahil olmuştur: DEHB ve tembel. Atıl ve aktif arasındaki fark, motive edilir. Gerçekten de, motivasyon insan sürüş motoru. Sordum Psikologlar: İnsanlığın masanıza, onlar ayrılır. Onlar sadece kendileri hakkında konuşmak, dolayısıyla başkaları, eski, yeni, insanlar yemek zorunda sanmıyorum. Böylece, hatta kelimeleri, değişti! Ve onların tanımları, çok meşgul! Psikoloji ve Psikanaliz, eski sorgularız. Gözetim, devamsızlık, hakaret ve iftira dahil olduğunu. Örneğin, diğerleri onu, bunun için bir psikolog saklamaya çalıştığınız bir sorun: keşfetti ve panoları koymak! Tüm görmek için! Biz bütün insanlar kusurlu olduğunu biliyorum. Aslında, 14 yanılmaz, sadece mükemmel bir adam vardır. Düzgün işe yaramadı, bazı ruhsal hastalık: Yani biz var keşfetmek. O yalnız olmaktan başvurdu: Tüm aile ve ziyaret gelmek için arkadaşlar! Sen körsün: Bu kör bir adam için her gün ve saatte, demek ki gibi! Bu yazmıyor. Ve eğer biz, ya da kendi çılgınlık, ya diğerleri karalayan. Gözlük ile bile bir kör adamın kör olmanın gizli tutmak istiyor çünkü. Psikolog ya da tüm insanlar bilmiyorum, bazı kısmen psikolojiktir. Veya bu kendini keşif olduğunu düşünüyorum! Psikolog hiçbir tedavi iyi olduğu hastalık yüzdesini belirlemek durumunda. Ama psikologlar genellikle kendileri de zihinsel yüksek muzdarip. Polis korkusu içinde sıkışıp olsun bu gibi, polisin kendi vardır! Bu arada, bir hastane, okul psikoloji kaçmak

 Okuyun! ! Suçluların cezaevinde kendi içinde kalması hapsetmeye: Ama kader bu hastanede birisi ise, hangi tarafı tablo veya diğer tarafta farketmez bir gardiyan olarak böyle değiştirilemez! Ancak, gıda ve giyim, veya psikolojik gibi şöhret ve şan gibi, ama İslam motivasyon gibi insan motivasyon, iş yerinde psikologlara göre, ya da fiziksel, üç bölümden oluşmaktadır: cennet kazanmak ve Allah'ın memnuniyetini aramak, cehennem Azzab önlemek için, psikologlar, çünkü olmaz: sözlerimi kabul, onlar farklı şeyler yorumlamak zorundadırlar yüzden.

 I Ioslam, cad é an spreagadh?
Rud ar bith a dhéanamh i ndaoine a bheith spreagtha. Spreagann an duine a bheith gníomhach. Mar gheall ar nádúr an duine, idir dhá stáit éagsúla, a bhí páirteach i: ADHD agus leisciúil. Tá Difríocht idir díomhaoin agus gníomhach, spreagtha. Go deimhin, tá spreagadh an t-inneall ag tiomáint an duine. Síceolaithe a d'iarr: do tábla na daonnachta, tá siad scartha. Siad labhairt ach fúthu féin, ionas nach bhfuil daoine eile a cheapann a dhéanann sé an aois, an bhfuil an nua, daoine a bhfuil a ithe. Dá bhrí sin, fiú na focail, tar éis athrú! Agus tá a sainmhínithe, ró-ghnóthach! Síceolaíocht agus síocanailís, a cheistiú an iar. Lena n-áirítear faireachas, neamhláithreachas, clúmhilleadh agus leabhail is. Mar shampla, fadhb go bhfuil daoine eile ag iarraidh a cheilt, síceolaí chun: bhí sé amach agus a chur ar na boird! Go léir a fheiceáil! Tá a fhios againn go bhfuil gach duine lochtach. Go deimhin, tá an infallible 14, an fear amháin foirfe. Mar sin, táimid amach againn: meabhairghalar áirithe, ní raibh ag obair i gceart. Admhaigh sé a bheith ina n-aonar: do gach teaghlach agus cairde cuairt a thabhairt le teacht! Tá sé cosúil le rá go bhfuil gach lá agus an uair, le fear dall: Tá tú dall! Ní chuireann sé a rá. Agus má táimid, nó ar ár baois féin, nó daoine eile ag tarraingt míchliú. Mar is mian fiú dall le spéaclaí a choimeád faoi rún é a bheith dall. Síceolaí, nó níl a fhios daoine daonna go léir, tá roinnt i bpáirt síceolaíoch. Nó smaoineamh ar é seo fionnachtain féin! Má tá an síceolaí a chinneadh an céatadán de ghalar a bhfuil aon leigheas maith. Ach síceolaithe go minic ag fulaingt iad féin chomh maith ó ard mheabhrach. Cosúil leis na cinn a fháil gafa i eagla de na póilíní, na póilíní ar a gcuid féin! Tá na chéile chun éalú ó ospidéal, síceolaíocht scoile
 
Léigh! Ach ní féidir i ndán a athrú má tá sé duine éigin san ospidéal, ní chuireann sé ábhar a bhfuil tábla taobh, nó ar an taobh eile den sórt sin mar gharda phríosún! Príosúnacht ar feadh coirpigh fanacht taobh istigh den phríosún féin! Mar sin féin, spreagadh an duine, de réir síceolaithe atá ag obair, nó fisiciúil, ar nós bia agus éadaí, nó síceolaíoch, mar shampla Laochra agus ghlóir, ach i Ioslam spreagadh faoi thrí: spéir a fháil agus Azzab ifreann a sheachaint, ag iarraidh sásamh Dé, mar gheall síceolaithe Ní: glacadh leis na focail, mar sin beidh orthu géilleadh do rudaí a léirmhíniú éagsúil.

  • سید احمد حسینی ماهینی

Gabh ar neamh

سید احمد حسینی ماهینی | شنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۱، ۰۱:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

بهانه بهشتی شدن

شهید بهشتی گفته که: بهشت را به بها می دهند، نه به بهانه .

اما این روز های آخر سال، با نزدیک شدن نوروز، همه دنبال بهانه هستند: بهانه ای برای عیدی دادن ،همدیگر را دوست داشتن، دست های هم را به گرمی فشردن، و دریک کلام صله رحم کردن. در ایران همه چیز بهانه است: چه بهانه برای کار های خوب، چه بهانه برای کار های بد! روز عوض می شود می گویند: روز از نو روزی از نو!و انگار تازه همین امروز متولد شدند. از زیبایی جهان لذت می برند. و دوست داشتن های جدید را، تجربه می کنند. بهانه جو ها، هم بهانه ای برای انتقاد دارند: البته همه بهانه آن ها، دوست یابی است. والا در آخر حرف می گویند: به ماچه! هرکی خر شد، ما هم پالونش می شویم!یعنی تمام انتقاد ها، فقط بهانه ای است برای: سر صحبت باز کردن. و دوست جدید پیدا کردن.مثلا همین جریان احمدی نژاد، بسیار بهانه خوبی است: می گویند : پسری را در پارک گرفته بودند: که دختری را در بغل داشت. گفتند: این چه کاری است؟ گفت: این دختر چاوز است، اورا دلداری می دهم !

درحالیکه اولا: اگر دختر چاوز اهل کتاب باشد، که حرمت حجاب بر او روا نیست. ثانیا کسی چه میداند؟ شاید چاوز هم مثل فیدل کاسترو، مخفیانه شیعه شده و دخترش را، به عقد احمدی نژاد در آورده!

یعنی در این: اس ام اس، های جدید همه چیز است: فقط باید اس ام اس زد! و یکی را خوشحال کرد! او را خنداند! و این همه بهانه برای ایجاد دوستی تنها، نیست، بلکه وسیله ای است برای: ادامه دوستی و تحکیم دوستی ها. غربی ها این را نمی فهمند، فکر می کنند الان است که منتقدین ،خون همدیگر را، بریزند. یا رژیم را سرنگون کنند! در حالیکه در ایران خیلی ها معتقدند: این جوک های سازمان یافته، کار خود دولت است! زیرا قبلا گروهی بنام انجمن حجتبه بود، که کسی آن را نمی شناخت. مثل یا حزب توده! این ها گفتند: اعضا ما بروند ، در اجتماع مردم شرکت کنند، و به ما فحش بدهند! و به این وسیله معروف شدند.

حالا: ما هم به این بهانه، حلول سال نو و فرا رسیدن نوروز را، پیشاپیش ،به همه جهانیان، تبریک عرض می کنیم! و آخر دعوانا ان الحمدلله!  اخر همه دعواها، شکر کردن برای خدا است.

Excuse to Heaven

Beheshti said that heaven to make money not excuses.

But on this day last year, with the New Year approaching, everyone is looking for excuses: excuses for giving Edie, love each other, both hands pressed to the warmth and a word     the uterus. In the name of all that excuse to do what's good, what's the excuse for bad work! Instead, they say, is the day: Once again, a new day! And just like today, was born. Enjoy the beauty of the world. And new love, experience. Joe excuse, a pretext for criticizing both have the excuse of course, is finding love. Otherwise, the final words say to us either! Finally everyone was, we get his cover! That all criticism, just an excuse to head to talk. And find new friends. Example, the current president, is a very good reason: they say the boy had been in the park: There was a girl in her arms. They said, 'What is this? Said Chavez's daughter, I comforted him!

But one thing: If Chavez Daughter Book, which veils her dignity, is not permitted. Secondly, who knows? Maybe Chavez likes Fidel Castro, clandestinely Shia and his daughter, who married the president!

It means this: SMS, everything is new: only sms did! And one to be happy! Her laugh! And this is all just an excuse for a friend, is not a means for: friendship continue and strengthen friendships. Westerners do not understand this, I think the critics of each other's blood, pours b. Or to overthrow the regime! While many in Iran believe this joke of organized its work state! Group was formerly known as Hojatieh forum, someone knows it. Like or Party! That said, our members get to participate in the community, and give us a damn! And thereby became known.

Now we have this excuse, reincarnation and the coming New Year, Nowruz, in advance, to the entire world, we congratulate! End all fights, thankfulness for God.

عذرا الى السماء

وقال بهشتی أن السماء لکسب المال، ولیس أعذار.

ولکن فی هذا الیوم من العام الماضی، مع اقتراب العام الجدید، والجمیع یبحث عن أعذار: أعذار لإعطاء العیدی، نحب بعضنا البعض، ضغط بکلتا یدیه على الدفء، وSLH کلمة الرحم. باسم عذر أن جمیع أن تفعل ما هو جید، ما هو عذر للعمل سیئة! بدلا من ذلک، کما یقولون، هو الیوم:! مرة أخرى، یوم جدید وتماما مثل الیوم، ولدت. التمتع بجمال العالم. وحب جدید، والخبرة. جو عذر، ذریعة لانتقاده کلا لدیهم العذر بالطبع، والعثور على الحب. خلاف ذلک، فإن الکلمات القول الفصل بالنسبة لنا سواء! وأخیرا کان الجمیع، وحصلنا علىملبوسه! هذا کل نقد، مجرد ذریعة للتوجه الى الحدیث. والعثور على أصدقاء جدد سبیل المثال، الرئیس الحالی، هو سبب وجیه جدا: یقولون الصبی کان فی الحدیقة: کان هناک فتاة فی ذراعیها. وقالوا، 'ما هذا؟ وقال شافیز ابنة، I بالارتیاح له!

لکن شیئا واحدا: إذا شافیز کتاب ابنة، التی النقاب کرامتها غیر مسموح به. ثانیا، من یدری؟ شافیز ربما مثل فیدل کاسترو والشیعة سرا وابنته التی تزوجت الرئیس!

یعنی هذا: SMS، کل ما هو جدید: SMS فقط فعلت! واحد أن یکون سعیدا! تضحک! وهذا هو کل شیء مجرد ذریعة لأحد الأصدقاء، لیست وسیلة ل: مواصلة وتعزیز الصداقة الصداقات. الغربیون لا یفهمون هذا، وأعتقد أن النقاد من الدم کل منهما، یصب ب. أو لقلب نظام الحکم! فی حین أن العدید یعتقدون فی إیران تنظیم هذه النکتة من حالته العمل! کان یعرف سابقا مجموعة کما حجتیه المنتدى، شخص یعرف ذلک. تحب أو حزب! أن قال، أعضائنا الحصول على المشارکة فی المجتمع، ویقدم لنا لعنة! وبذلک اصبح معروفا.

الآن لدینا هذا العذر، التناسخ والسنة الجدیدة القادمة، نوروز، فی وقت مبکر، إلى کل العالم، ونحن نهنئ! إنهاء کل المعارک، لشکر الله., وآخر دعوانا ان الحمد لله

Cennete dilerim

Beheşti cennet mazeretler, para değil yapmak olduğunu söyledi.

Sıcaklığını basıldığında her iki elinizi ve bir kelime Slh rahim, Eidi vermek için bahaneler birbirimizi seviyoruz: Ama bu gün geçen yıl, yaklaşan Yeni Yıl, herkes bahane arıyor. Neyin iyi yapmak için bütün bu bahane adına, hangi kötü iş için bahane değil! Bunun yerine, diyorlar, bir gün: Bir kez daha, yeni bir gün Ve tıpkı bugün doğdu. Dünyanın güzelliğini tadını çıkarın. Ve yeni bir aşk, deneyim. Joe bahane, hem de tabii bahane var eleştirdiği için bir bahane, sevgi bulmaktır. Aksi takdirde, son sözlerini ya bize söylüyor! Sonunda herkes, biz sb Palvn olsun! Her türlü eleştiriyi, sadece bir bahane konuşmak kafa bu. Ve yeni arkadaşlar bulmak Örnek, mevcut başkan, çok iyi bir nedeni şudur:. Onlar çocuk parkta olmuştu ki: kucağında bir kız vardı. Onlar bu nedir 'dedi? Chavez'in kızı, onu teselli dedin

Ama bir şey: Chavez Kızı Kitap, hangi peçe onun onuru izin değilse. İkincisi, kim bilir? Cumhurbaşkanı evli Fidel Castro, gizlice Şii ve kızı gibi Belki Chavez!

Bu şu anlama gelir: SMS, her şey yenidir: Sadece sms yaptım! Ve mutlu olmak için! Onun kahkaha! Ve bu, hepsi sadece bir aracı, bir arkadaşım için bir bahane değil mi: dostluk devam ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirecektir. Batılılar bu anlamıyorum, ben birbirimizin kan eleştirmenleri düşünüyorum, b döküyor. Veya rejimini devirmek için! İran'da birçok inanıyorum iken bu şaka işini devletin organize! Grup önceleri Hjtbh forum olarak bilinen, birisi bunu biliyor. Benzer veya Party! Söyledi, üyelerimizin topluluk katılmak için olsun, ve bize bir lanet! Ve böylece tanındı.

Şimdi tüm dünya için, önceden, bu bahane, reenkarnasyon ve önümüzdeki Yeni Yıl, Nevruz var, kutluyorum! Bütün kavgalar, Tanrı için şükran bitirin.

 Gabh ar neamh
Beheshti dúirt go neamh a dhéanamh gan airgead, leithscéal.
Ach ar an lá seo an bhliain seo caite, leis an Bhliain Nua druidim, tá gach duine ag lorg excuses: excuses le haghaidh a thabhairt Eidi, grá dá chéile, an dá lámh brúite leis an teas. In ainm an leithscéal go léir a dhéanamh cad maith, cad é an leithscéal d'obair dona! Ina áit sin, deir siad, an lá! Arís eile, lá nua Agus díreach cosúil le lá atá inniu ann a rugadh,. Bain sult as an áilleacht an domhain. Agus grá nua, taithí. Tá Joe leithscéal, ina chúis le cháineadh araon, tá an leithscéal, ar ndóigh, a aimsiú ghrá. Seachas sin, a rá na litreacha seo caite: a Machh! Gach duine Donkey, ní mór dúinn a fháil chomh maith Palvnsh! Sin uile cáineadh, ach leithscéal a bheith mar cheannasaí a labhairt. Agus a aimsiú cairde nua shampla, an uachtarán reatha, ar chúis an-mhaith:. Deir siad go raibh an buachaill sa pháirc: Bhí cailín a arm. Dúirt siad, 'Cad é seo? Dúirt iníon Chavez, an sólás agam air!
Ach rud amháin: Má Leabhar Daughter Chavez, nach bhfuil caillí a dhínit ceadaithe. Dara dul síos, a bhfuil aithne aige? B'fhéidir Chavez mhaith Fidel Castro, clandestinely Shia agus a iníon, a phós an uachtarán!
Ciallaíonn sé seo: SMS, tá gach rud nua: SMS amháin go raibh! Agus ceann a bheith sásta! Bhí a gáire! Agus is é seo go léir ach leithscéal do chara, nach bhfuil modhanna seo a leanas: cairdeas ar aghaidh agus cairdeas a neartú. Ní Westerners seo a thuiscint, I mo thuairimse, na léirmheastóirí ar a chéile ar fola, Bryznd. Nó a threascairt an réimeas! Cé go gcreideann go leor san Iaráin eagraigh an joke a staid obair! Grúpa bhí ar a dtugtaí fhóram Hjtbh, a fhios duine éigin é. Cosúil nó Páirtí! É sin ráite, a fháil ar ár comhaltaí a bheidh rannpháirteach sa phobal, agus a thabhairt dúinn diabhal! Agus bhí ar a dtugtar sin.
Anois, tá muid an leithscéal, reincarnation agus an Bhliain Nua ag teacht, Nowruz, roimh ré, go léir ar fud an domhain, déanaimid comhghairdeas! Deireadh na troideanna, thankfulness do Dhia.

  • سید احمد حسینی ماهینی

Taobh thiar de na Nuachta

سید احمد حسینی ماهینی | پنجشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۱، ۰۱:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

پشت پرده اخبار

چگونه میتوان: از پشت پرده اخبار، خبردار شد؟

بسیاری از اخبار،  معلوم نیست یا نمی گذارند: معلوم شود؟ مثلا وقتی از جلسه شورای امنیت، یا اتحادیه اروپا، بیرون می آیند: کسی مصاحبه نمی کند، و اگر هم مصاحبه کند، یک سری کلمات کلی که، نه اطلاعات جدیدی داشته باشد، نه قابل تایید و تکذیب باشد! گفته می شود. سوال این است : اینهمه بگیر و ببند، اینهمه مخارج، برای همین صحبت هایی است که: پشت تریبون می شود. یا مسائل پشت پرده ای وجود دارد. که باید از آن ها سر در آورد؟ برخی ها اخبار را، مهندسی معکوس می کنند: اما این کار زمان می برد، و به درد امروز نمی خورد. فرض کنید در جنگ دوم جهانی، معلوم نشد که: آیا هیتلر خودکشی کرده؟ یا فرار نموده؟ طبیعی است برای اثبات آن: نیاز به جسد هیتلر بود. بعد باید آن جسد، کالبد شکافی شوند. و این زمان می برد. و از سوی دیگر لایه های تو در تو سیاسی نظامی، معلوم نمی کند که: آیا این جسد، واقعا متعلق به هیتلر است؟ و اگر متعلق به هیتلر است، آیا جواب آزمایش ها، دست کاری می شود یا خیر؟ این ها همه پشت پرده اخبار است . اما روش دیگری وجود دارد: و آن تحلیل تاریخی یا تاریخچه ای است. یعنی بجای عقب رفتن در زمان، در آن جلو برویم. یعنی دنبال آن باشیم که: چرا این جلسه تشکیل شد. و در اینجا چه اتفاقی قرار بوده بیافتد . روند حرکت چگونه بوده، و الان در چه مرحله ای است. و دلیل این امر هم دو حالت دارد: یا مخالف جریان موجود است، یا موافق آن، که برمی گردد به: اصل خیر و شر ، حق و باطل. مثلا در دوران بعد از انقلاب اسلامی ، تمامی قدرت های جهانی، یک طرف قرار گرفتند و انقلاب اسلامی، در طرف دیگر. لذا هر گونه جلسه قدرت های پوشالی جهان، فقط یک معنی دارد :و آن پیدا کردن راه جدید مبارزه با پیشرفت انقلاب اسلامی است. اگر همه خوشحال از جلسه بیرون آمدند، یعنی طرح آن ها اجرا شده، و اگر ناراحت بودند، یا حرفی نزدند یعنی: شکست خورده اند.      

Behind the News

How: the behind the scenes news was heard?

Many of the news, it is not clear or do not: it turns out? For example, when a meeting of the Security Council or Europe Union, come out: he does not interview, and if you can interview a series of words that no new information cannot be verified and will be denied! Is called. The question is: Taking so close, so many expenses, so there are talks that the podium is. Or there are issues behind the scenes. That should bring it over? Some of the news, they are reverse engineering: but it takes time, and it does not hurt today. Suppose the Second World War, it was not clear whether Hitler had committed suicide? Or escaped? It is natural to prove it: Hitler's corpse was needed. Next to the corpse to autopsy. And this takes time. The nested layers of political and military that does not clear whether the corpse is really belonged to Hitler? And if it's Hitler, the laboratory results, the business is or not? This is all the behind the scenes news. But there is another way: it is a historical analysis or history. Instead of going back in time, then go ahead. It means that we are looking for: why the meeting was held. And here is what takes place. How was the process of moving, and at what stage it is now. This is because they either are or are current disagree, or agree that it refers to the principle of good and evil, right and wrong. For example, during the revolution, all the powers of the world were on one side and the revolution, on the other hand. So straws any meeting of world powers, has only one meaning: the challenge of finding new ways to advance the Islamic Revolution. Glad you all came out of the meeting, the plan was to run it, or if they were uncomfortable or did anything means have failed.

 

وراء الأخبار

الطریقة: سمع وراء الکوالیس الخبر؟

العدید من الأخبار، وأنها لیست واضحة أو لا: تبین؟ على سبیل المثال، عند عقد اجتماع لمجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبی، یخرج: أنه لا حدیث، وإذا کنت تستطیع مقابلة سلسلة من الکلمات التی لا یمکن أی معلومات جدیدة سوف یتم التحقق من ونفى أن! ویسمى. والسؤال هو: وإذ قریبة جدا، ونفقات کثیرة، حتى لا یکون هناک المحادثات التی المنصة هو. أو هناک قضایا وراء الکوالیس. یجب أن تجلب أکثر من ذلک؟ بعض من الأخبار، فهی الهندسة العکسیة: ولکن الأمر یتطلب بعض الوقت، وأنها لا تضر الیوم. کان یفترض الحرب العالمیة الثانیة، لیس واضحا ما إذا کان هتلر قد انتحر؟ أو هرب؟ فمن الطبیعی أن یثبت ذلک: هناک حاجة جثة هتلر. بجانب الجثة لتشریحها. وهذا یستغرق وقتا. طبقات متداخلة من السیاسیین والعسکریین یفعل ذلک، لیس من الواضح ما إذا کان ینتمی حقا الجثة لهتلر؟ واذا کان هتلر، والنتائج المختبریة، ورجال الأعمال هو أم لا؟ هذا هو کل شیء وراء الخبر الکوالیس. ولکن هناک طریقة أخرى: بل هو التحلیل التاریخی أو التاریخ. بدلا من العودة فی الوقت المناسب، ثم المضی قدما. فهذا یعنی أننا نبحث عن: لماذا عقد الاجتماع. وهنا هو ما یحدث. کیف کانت عملیة الانتقال، وفی أی مرحلة هو علیه الآن. هذا هو لأنها هی الحالیة أو نختلف، نتفق أو أنه یشیر إلى مبدأ الخیر والشر، الحق والباطل. على سبیل المثال، أثناء الثورة، کانت جمیع القوى فی العالم من جهة، والثورة، ومن ناحیة أخرى. ذلک القش أی اجتماع للقوى العالمیة، لیس لدیها سوى معنى واحد: التحدی المتمثل فی إیجاد طرق جدیدة للمضی قدما فی الثورة الإسلامیة. کانت الخطة سعید جئت جمیع عن الاجتماع، لتشغیله، أو إذا کانت غیر مریحة أو فعل أی شیء الوسائل باءت بالفشل.

 

Haber Arkası
Nasıl: sahneleri haber arkasında duyuldu?
Haber çoğu, belli değildir ya yok: o çıkıyor? O röportajda değil, ve hiçbir yeni bilgi doğrulanmadı edilemez ve inkar edilecek kelimeler bir dizi röportaj eğer: Örneğin, Güvenlik Konseyi ya da Avrupa Birliği'nin bir toplantısı, dışarı çık! Denir. Soru edilir: çok yakın, çok giderleri alarak, böylece podyum olduğunu görüşmeler var. Yoksa perde arkasında sorunları vardır. İşte bitti getirmek gerekir? Haber bazıları, tersine mühendislik vardır: ama zaman alır, ve bugün zarar vermez. İkinci Dünya Savaşı varsayalım, Hitler'in intihar olup olmadığı açık değil mi? Yoksa kaçtı? O bunu kanıtlamak için doğaldır: Hitler'in cesedini ihtiyaç vardı. Otopsi cesedin yanında. Ve bu zaman alır. Siyasi ve askeri, bu cesedin Hitler'e ait olup olmadığı açık değil mi? Arasında yuvalanmış katmanları Hitler'in, laboratuar sonuçları buysa, iş ya da değil? Bu, tüm sahneleri haber arkasında. Ama başka bir yolu var: tarihsel bir analiz ya da tarihidir. Bunun yerine zaman içinde geri gidiş, sonra devam edin. Biz arıyoruz demektir: toplantısı neden. Ve burada yer alır budur. Nasıl hareketli bir süreç oldu ve ne aşamada şimdi. Bu da ya vardır ya da katılmıyorum güncel, ya da ilkesine atıfta katılıyorum çünkü iyi ve kötü, doğru ve yanlış. Örneğin, devir süresince, dünyanın her güçleri diğer taraftan, bir yan ve devir edildi. Yani payet dünya güçlerinin herhangi bir toplantı, tek bir anlamı vardır: İslam Devrimi ilerletmek için yeni yollar bulma mücadelesi. Tüm toplantı çıktı sevindim, planı çalıştırmak için, ya da rahatsız ya yaptıysam şey yollarla başarısız oldu.

Taobh thiar de na Nuachta
Conas: D'éist an taobh thiar de na radhairc nuacht?
Go leor de na nuachta, nach bhfuil sé soiléir nó nach: casadh sé amach? Mar shampla, nuair a cruinniú den Chomhairle Slándála nó na hEorpa Aontais, teacht amach: Ní dhéanann sé agallamh, agus más féidir agallamh a chur sraith de na focail nach féidir aon fhaisnéis nua a fhíorú agus beidh a dhiúltú duit! An bhfuil ar a dtugtar. Tá an cheist: Ag tabhairt gar sin, costais sin go leor, mar sin tá cainteanna go bhfuil an podium. Nó tá ceisteanna ar chúl stáitse. Ba chóir a thabhairt sé os a chionn? Tá cuid de na nuachta, tá siad innealtóireachta droim ar ais: ach a thógann sé in am, agus ní chuireann sé Gortaítear lá atá inniu ann. Cuir an Dara Cogadh Domhanda, ní raibh sé soiléir cé acu an raibh tiomanta Hitler féinmharú? Nó éalaigh? Tá sé nádúrtha a chruthú dó: bhí gá le corp Hitler. Next chun an gcorp a autopsy. Agus tógann an am seo. An sraitheanna neadaithe de polaitiúla agus míleata, nach bhfuil soiléir cibé an bhfuil an corpse bhain i ndáiríre le Hitler? Agus má tá sé Hitler, na torthaí saotharlainne, tá an gnó nó nach bhfuil? Is é seo go léir taobh thiar de na nuachta radhairc. Ach tá ar bhealach eile: tá sé anailís stairiúil nó stair. In áit dul ar ais in am, ansin dul ar aghaidh. Ciallaíonn sé go bhfuil muid ag lorg: cén fáth a bhí ar siúl ar an gcruinniú. Agus is é anseo cad a tharlaíonn. Ba Conas an bpróiseas ag gluaiseacht, agus ag cén chéim atá sé anois. Tá sé seo mar go bhfuil siad nó go bhfuil faoi láthair easaontú leis, nó a chomhaontú go mbaineann sé leis an bprionsabal maith agus olc, ceart agus mícheart. Mar shampla, le linn an réabhlóid, bhí na cumhachtaí ar an domhan ar thaobh amháin agus an réabhlóid, ar an taobh eile. Mar sin, tá sopanna aon chruinniú de cumhachtaí ar domhan, ach amháin bhrí: an dúshlán a aimsiú ar bhealaí nua chun cinn an Réabhlóid Ioslamach. Sásta a tháinig tú go léir as an gcruinniú, bhí an plean a rith sé, nó má bhí siad míchompordach nó an raibh a modhanna rud ar bith theip.


  • سید احمد حسینی ماهینی

Impiriúlachas i nuachtán an News

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

امپریالیسم  خبر ی
تحلیل خبر نشان می دهد که: هر خبر  باید دارای 6 عنصر باشد: ماهیت (چه) روش (چگونه)علت (چرا) فاعل (کی)  زمان (کی ) مکان (کجا) اگر همه این عناصر صحیح باشد، خبر درست است. اما حتی اگر یکی از آنها نادرست باشد، خبر باطل و ناصحیح است. مثلا اگر حادثه ای در سال 90 اتفاق افتاده باشد، ما همه چیز آن را درست بنویسیم، ولی بجای90 بنویسیم 91 این دروغ است! زیرا در سال 91 چنین اتفاقی نیافتاده است. معمولا بنگاه های سخن پراکنی، برای دریافت سود بیشتر، همین کار را می کنند. یعنی یکی از عناصر را تغییر می دهند، تا مردم دچار توهم شوند، و از خبرگزاری توضیح بخواهند. و با این توضیح خبرگزاری معروف می شود. و به اهداف خود که :دروغ پراکنی و شایعه سازی است، نزدیک تر می شود. اگر چند خبر گزاری و یا همه بنگاه های سخن پراکنی، باهم متحد شده و به روش واحد، یکی از عناصر خبر را، دست کاری کنند. این یک امپراطوری خبری یا امپریالیسم خبری است. در مورد ایران و همه مردم آزادیخواه جهان، چنین چیزی اتفاق می افتد: که همه بنگاه های سخن پراکنی، اعم از ماهواره ها ،خبرگزاری ها، تلویزیون ورادیو ها، به یک روش عمل می کنند: ما در مورد احترام احمدی نژاد به: خانواده هوگو چاوز، این اتحاد را به خوبی می بینیم. آن ها این امر را گناه می دانند ! یعنی  حتی کسانی که  :هزاران روسپی را، در دامن شان پرورش می دهند، امروز این کار را محکوم و آن را گناه میدانند! البته از یکسو خوب است: تا جهانیان متوجه :حرام و حلال در اسلام بشوند. اما از سوی دیگر هیاهو برای هیچ است. زیرا اولا این حادثه در جهت احترام بوده است. و اگر احترام  گناه است ،چرا خودشان بدتر از آن ها را ،انجام می دهند؟ اما ابعاد مسئله، نه از سوی مراجع دینی و دین شناسان، مورد اشاره قرار نگرفته، بلکه کسانی این مسئله را دامن میزنند که: از الفبای اسلام خبری ندارند! فقط به جنبه سیاسی یعنی: ضربه زدن به احمدی نژاد، فکر می کنند. زیرا اگر این کار گناه هم بوده، دستور اسلام این است که: گناه را منتشر نکنید! زیرا کسانی که: باعث انتشار گناه می شوند، (والذین یحبون ان تشیع الفاحشه.. )در قران سرزنش شده اند. و اگر گناه نبوده، چرا اینهمه سرو صدا راه می اندازند؟ ضرب المثل بز و گوسفند همین است: بز در همه حالات اندام تناسلی اش بیرون است! ولی گوسفند آن را با دنبه پوشانده است. و یکبار که گوسفند از جوی می پرد، دنبه اش کنار می رود، بز برای تخطئه خودش: سرو صدا راه می اندازد که : دیدم دیدم ! 

News imperialism
News analysis shows that every story must have six elements: the nature (what), methodology (how), why (why) subject (who), time (when), location (where) if all the elements are correct, the news is true . But even if one of them is wrong, and wrong is going wrong. For example, if an accident happened in 90 years, we just write it all, but instead of writing 90 91 This is a lie! Because it has not happened in 91 years. Usually broadcasters, to get more profits, they do the same. The element of change, to the illusion, and the agency may ask for an explanation. This is explained by the popular press. And its objectives are: lies and gossip that is closer. If some or all news broadcasters, and united together by a single element of the story, get to work. The news of an empire or imperialism in the news. And all freedom-loving people of the world, such a thing happens: that all broadcasters, including satellites, news agencies, radio and television, to take a course of action: We respect Ahmadinejad: Family Hugo Chavez, the union's nice to see. They know it's a sin! That even those thousands of prostitutes, grow in their skirts, today it condemns sin, and they know it! On the one hand it is good until the world: they are haraam and halal in Islam. On the other hand, it is unnecessary for nothing. Firstly because this event was to respect. If respect is a sin, why is it worse than they do? But the problem, not the religious authorities and religious scholars, the case was not referred to, but the ones instigating the issue of Islam alphabet is not news! Only political means to undermine Ahmadinejad think. Because if it was a sin, Islam is: Do not release the guilt! As those that spread them are guilty, have been blamed in the Qur'an. If not guilty, why are so many ways to make noise? Goats and sheep are saying this: genital goats in all its forms is out! But sheep tail is covered with it. And once the weather sheep jumps, his tail goes along, to discredit his goat: noise triggered that I saw!

الاخبار الإمبریالیة
تحلیل اخبارى یدل على أن کل قصة یجب أن یکون ستة عناصر: طبیعة (ما)، والمنهجیة (کیف)، لماذا (لماذا) الموضوع (منظمة الصحة العالمیة)، الوقت (متى)، والموقع (أین) إذا کانت کافة عناصر صحیحة، والخبر صحیح . ولکن حتى لو واحد منهم هو الخطأ، والخطأ یحدث خطأ. على سبیل المثال، إذا کان الحادث وقع فی 90 عاما، ونحن مجرد کتابة کل شیء، ولکن بدلا من کتابة 90 91 هذا کذب! لأنه لم یحدث فی 91 عاما. عادة المذیعین، للحصول على المزید من الأرباح، فإنها تفعل الشیء نفسه. قد عنصر التغییر، إلى الوهم، والوکالة تطلب تفسیرا لذلک. ویفسر ذلک من خلال الصحافة الشعبیة. وأهدافه هی: الکذب والنمیمة وهذا هو أقرب. إذا المذیعین بعض أو کل الأخبار، والولایات المتحدة معا عن طریق عنصر واحد من القصة، والحصول على عمل. خبر إمبراطوریة الإمبریالیة أو فی الأخبار. وجمیع الشعوب المحبة للسلام فی العالم، شیء من هذا القبیل یحدث: أن جمیع المذیعین، بما فی ذلک الأقمار الصناعیة ووکالات الأنباء والإذاعة والتلفزیون، لاتخاذ مسار العمل: نحن نحترم أحمدی نجاد: العائلة هوغو شافیز، والاتحاد من الجید أن نرى. وهم یعرفون انها خطیئة! حتى تلک التی الآلاف من البغایا، وتنمو فی التنانیر الخاصة بهم، الیوم، فإنه یدین الخطیئة، وهم یعرفون ذلک! من ناحیة انه لامر جید حتى فی العالم: فهی حرام وحلال فی الإسلام. من ناحیة أخرى، فإنه لیس من الضروری من أجل لا شیء. أولا لأن هذا الحدث کان على احترام. إذا الاحترام هو خطیئة، لماذا هو أسوأ مما هی علیه؟ ولکن المشکلة، ولیس السلطات الدینیة وعلماء الدین، لم تحال القضیة إلى، ولکن تلک مسألة التحریض الأبجدیة الإسلام لیس خبرا! الوسیلة الوحیدة لتقویض أحمدی نجاد السیاسیة التفکیر. لأنه إذا کان خطیئة، والإسلام هو: عدم إطلاق ذنب! مثل تلک التی نشرها مذنبون، وألقی باللوم فی القرآن. إن لم یکن مذنبا، لماذا الکثیر من الطرق لجعل الضوضاء؟ الماعز والأغنام یقولون هذا: الأعضاء التناسلیة الماعز بجمیع أشکاله هو خارج! ولکن ذیل الأغنام تتناول معها. وبمجرد أن یقفز الأغنام الطقس، ذیله یسیر جنبا إلى جنب، لتشویه سمعة الماعز له: الضوضاء الناجمة التی رأیت!

habar emperyalizme
Haber analizde her hikayenin altı unsuru olması gerektiğini gösteriyor: tüm elemanlar doğruysa doğa (ne), metodolojisi (nasıl), neden (neden) özne (), zaman (zaman), konum (yer), haber doğrudur . Fakat onlardan biri, yanlış ve yanlış olsa bile yanlış gidiyor. Kaza 90 yıl içinde olduysa Örneğin, biz sadece tüm yazma, ancak bunun yerine 90 91 yazma Bu bir yalan! Bu 91 yıl içinde olmadı çünkü. Genellikle yayıncılar, daha fazla kar elde etmek için, onlar aynı şeyi. Yanılsamaya değişim, ve ajans elemanı bir açıklama isteyebilir. Bu popüler basın tarafından açıklanmıştır. Ve hedefleri şunlardır: yalanlar ve yakın dedikodu. Eğer hikayenin tek bir eleman tarafından bazı veya tüm haberler yayıncılar ve birleşik birlikte çalışmak için olsun. Haberlerde bir imparatorluk veya emperyalizmin haberler. Ve dünyanın bütün özgürlükçü kişi, böyle bir şey olur: uydular, haber ajansları, radyo ve televizyon dahil olmak üzere tüm yayıncılar, eylem bir ders almak için bu: Biz Ahmedinejad saygı: Aile Hugo Chavez, sendika görmek güzel. Onlar bunun günah olduğunu biliyorum! Fahişelerin hatta binlerce, onların etekleri büyümeye Yani, bugün günah kınar, ve onlar bunu biliyorum! Bir yandan dünya kadar iyidir: onlar İslam'da haram ve helal. Öte yandan, hiçbir şey için gerekli değildir. Bu olay saygı oldu Öncelikle çünkü. Saygı günah ise, neden benden daha mı kötü? Ama sorun değil, dini yetkililer ve din bilginlerinin, davaya atıfta değildir, ama İslam alfabe sorunu körükleyerek olanları haber değildir! Ahmedinejad düşünüyorum baltalamaya Sadece siyasi yollarla. Günah olsaydı, İslam olduğundan: suçluluk bırakmayın! Bunları yaymak olanlar suçlu gibi, Kuran'da suçlanmıştı. Suçlu değilse, neden gürültü yapmak için bir çok yol vardır? Keçi ve koyun bu diyorlar: tüm formları genital keçi çıktı! Ama koyun kuyruk ile kaplıdır. Ve hava koyun atlar kez kuyruğunu onun keçi sarsmak için, birlikte gider: gürültü gördüm tetikledi!


Impiriúlachas i nuachtán an News
Léiríonn anailís News go gcaithfidh gach scéal a bheith sé gnéithe: nádúr (cad), modheolaíocht (conas a), cén fáth (cén fáth), gníomhaire (EC), am (nuair a), suíomh (áit) má tá na gnéithe ceart, is é an nuacht fíor. Ach tá fiú má tá ceann acu mícheart, agus mícheart ag dul mícheart. Mar shampla, má tharla timpiste i 90 bliain, ní mór dúinn a scríobh ach go léir, ach in ionad na scríbhneoireachta 90 91 Is é seo an bréag! Toisc nach bhfuil a tharla sé le 91 bliain. De ghnáth, craoltóirí, a fháil brabúis níos mó, a dhéanann siad mar an gcéanna. Is féidir leis an gné na n-athruithe, go dtí an illusion, agus an ghníomhaireacht a iarraidh le haghaidh míniú. Tá sé seo mínithe ag an preas tóir. Agus tá a chuspóirí: bréaga agus gossip go bhfuil níos gaire. Más cuid nó gach craoltóir nuachta, agus aontaithe le chéile ag ghné amháin den scéal, a fháil ar an obair. An nuacht ar Impireacht nó impiriúlachas sa nuacht. Agus gach duine saoirse-grámhara ar fud an domhain a tharlaíonn, a leithéid de rud: go bhfuil gach craoltóir, lena n-áirítear satailítí, gníomhaireachtaí nuachta, raidió agus teilifíse, a ghlacadh ar chúrsa gníomhaíochta: Tá meas againn ar Ahmadinejad: Teaghlach Hugo Chavez Tá an aontas deas a fheiceáil. Tá a fhios acu tá sé ina pheaca! Go fiú na mílte de prostitutes, ag fás i gcuid sciortaí, sa lá atá inniu gcáineann sé sin, agus a fhios acu é! Ar thaobh amháin tá sé go maith go dtí an domhain: tá siad haraam halal agus i Ioslam. Ar an láimh eile, ní gá do rud ar bith. Gcéad dul síos de bharr go raibh an ócáid ​​seo a urramú. Más rud é maidir le sin, cén fáth níos measa é ná mar a dhéanann siad? Ach an fhadhb, ní na húdaráis reiligiúnacha agus scoláirí reiligiúnda, mura ndearnadh an cás dá dtagraítear, ach nach bhfuil na cinn instigating an tsaincheist aibítir Ioslam nuacht! Ach ciallaíonn polaitiúla a dhéanfadh dochar Ahmadinejad smaoineamh. Toisc más rud é go raibh sé ina pheaca, is Ioslam: Ná scaoileadh an chiontacht! Toisc go bhfuil siúd a scaipeadh iad ciontach, cuireadh milleán ar an Qur'an. Más rud é nach ciontach, cén fáth a bhfuil bealaí sin go leor torann a dhéanamh? Gabhair agus caoirigh ag rá seo: gabhair giniúna i ngach foirm is amach! Ach tá eireaball caorach clúdaithe leis. Agus nuair a théann an jumps caorach aimsir, chomh maith le a eireaball chun discredit a gabhair: Torann a spreag! Chonaic mé!

  • سید احمد حسینی ماهینی

Ráflaí agus nuacht

سید احمد حسینی ماهینی | دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۰۸:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

شایعه و خبر

خبر احتمال راست و دروغ است، در حالیکه شایعه: اصرار دارد که درست است.

خبر به معنی تازه یعنی: مطلبی که کسی آن را قبلا، نشنیده یا نخوانده باشد.

خبر به معنی: چهار گوشه جهان است. یعنی خبرنگار، به قول دکتر شریعتی،  نباید جهان بینی اش، تا نوک بینی اش باشد.

در قران نیز، خبر به معنی اطلاع دادن آمده است :( انی اخبرکم:)

و به کلمه نبا، نیز اشاره شده است. طبق ایات قرآن، هر خبری که  گوینده آن، شخص فاسق باشد (فاذا جاءکم فاسق بنبا فتبیینوا) بلافاصله نباید آن را قبول کنید، بلکه باید آن را تبیین کنید. و لذا ممکن است خبر نباشد، یک شایعه باشد . چگونگی تبیین خبر: یکی آن است که: مشاهده میدانی شود. به همین جهت وقتی، از حضرت علی ع سوال شد: چه فرقی بین خبر و شایعه ، راست و دروغ یا حق و باطل وجود دارد؟ ایشان با گذاشتن: چهار انگشت مبارک بین گوش و چشم، فرمودند چهار انگشت فاصله است. یعنی شنیدن تنها، ممکن است باطل باشد. ولی شنیدن همراه دیدن، به حقیقت نزدیک تر است.  البته برخی ها تحلیل خبر هم گفته اند : برخلاف تبیین که از بیان می آید، و مبتنی بر گفتمان است. تحلیل: امری عقلی و ذهنی است. برخی آن را حل کردن، پاسخ دادن به پر سشهای احتمالی، گفته اند. و براین اساس، اخباریونی به وجود آمدند که: خودشان تمامی سوال های احتمالی را، مطرح و به آن پاسخ میدادند. و گفته معروف آنان این است که: فرض محال، محال نیست !بنابر این مثلا می گفتند: اگر کسی در فاصله چند فرسخ، تا چند فرسخ، در میدان مس، گیر بیافتد،و نتواند وضو بگیرد یا تیمم کند. تکلیف او چیست؟ اما تحلیل، یعنی ارتباط بین دو خبر . درواقع شما خبری را که از یک منبع می شنوید ، باید بروید از منابع دیگر هم بشنوید.بعد آن ها را باهم مقایسه کنید. البته روش های دیگر تحلیل خبر، آن است که عناصر خبر را بشناسیم. و بدانیم کدام عنصر دست کاری شده است. یا همه سالم هستند. خبر پس از تحلیل، دو حالت بیشتر ندارد: یا صحیح است یا غلط. و راه سومی ندارد. و همان صفر و یک کامپیوتر یا منطق است.

Rumors and news
News of right and wrong, while rumors: it insists that it is true.
It's a new meaning: it is something that someone already has heard or read.
About meaning: four corners of the world. The report, according to Shariati, not his ideology, his nose is up.
In the Quran, no notification has been sent to:
And the word should not, as has been mentioned. According to the Quran, every news announcer, a person is unfaithful just do not accept it, but you should explain it. And so the news may not be a rumor. Explain how the news: one is that there is a field. So when the Imam Ali was asked: What is the difference between news and rumors, true or false or right and wrong there? He put four fingers between the ears and eyes of the blessed, he has four fingers apart. The hearing only, may be wrong. But hearing and seeing, is closer to the truth. Some news analysis said: Unlike the expression is defined, based on the discourse. Analysis: an intellectual and mental. It provided some answers to possible questions, said. And accordingly, there came the news of Van: They all possible questions and the answers were discussed. They are famous for saying that possibility, it is not impossible! So this is like saying someone a few miles away, a few Frskh in Copper Square, jammed falls, and fails to take ablution and does tayammum. What is his duty? But the analysis of the relationship between the two articles. In fact, the news that you hear from a source, you should go listen to other sources. Then compare them together. Of course, other methods of analysis, news reports that elements know. And know what each element is lost. Or are all healthy. After analyzing the news, no more than two modes: either true or false. And no third way. And the logic zero or a computer.

الشائعات والأخبار

أخبار الصواب والخطأ، فی حین الشائعات: ما أصرت أنه هو الصحیح.

انها معنى جدیدا: هو شیء أن شخصا بالفعل سمعت أو قرأت.

حول معنى: أربع مناطق مختلفة من العالم. التقریر، وفقا لشریعتی، ولیس أیدیولوجیته، وأنفه قد انتهت.

فی القرآن، تم إرسال أی إخطار إلى:

وینبغی ألا الکلمة، کما ذکر. وفقا للقرآن، کل مذیع الأخبار، ویکون الشخص غیر مخلص فقط لا نقبل به، ولکن یجب تفسیرها. ولذا قد لا یکون الخبر شائعة. شرح کیفیة الأخبار: واحد هو أن هناک حقل. لذلک عندما سئل الإمام علی: ما هو الفرق بین الأخبار والشائعات، صحیحة أو خاطئة أو الحق والباطل هناک؟ على حد تعبیره أربعة أصابع بین آذان وعیون المبارکة، لدیه أربعة أصابع على حدة. جلسة الاستماع فقط، قد تکون خاطئة. ولکن السمع والبصر، هو أقرب إلى الحقیقة. وقال بعض تحلیل اخبارى: وخلافا للتعبیر یعرف، استنادا إلى الخطاب. تحلیل: مثقف والعقلیة. وقال أنها قدمت بعض الإجابات على الأسئلة المحتملة. وبناء على ذلک، هناک جاء خبر فان: وهی جمیع الأسئلة المحتملة، وتمت مناقشة الإجابات. فهی مشهورة لقوله هذا الاحتمال، فإنه لیس من المستحیل! لذلک هذا هو مثل القول شخص على بعد أمیال قلیلة، وقلیلة فی ساحة فرسخ النحاس، تکدست السقوط، والوضوء لا یأخذ ویفعل التیمم. ما هو واجبه؟ لکن تحلیل العلاقة بین المادتین. فی الواقع، فإن الأخبار التی تسمعها من مصدر، یجب علیک ان تذهب الاستماع إلى مصادر أخرى. ثم قارن بین بعضهم البعض. بطبیعة الحال، وسائل أخرى للتحلیل، تقاریر إخباریة أن عناصر أعرف. ومعرفة ما یتم فقدان کل عنصر. أو کلها صحیة. بعد تحلیل الأخبار، لا وسائط أکثر من اثنین: إما صحیحة أو خاطئة. وبأی حال من الأحوال الثالث. ومنطق الصفر أو کمبیوتر.

Dedikodular ve haberler

Doğru ve yanlış haberler, söylentiler ise: bunun doğru olduğunu ısrar ediyor.

Bu yeni bir anlam var: birisi zaten duymuş ya da okumuş bir şeydir.

Anlam Hakkında: Dünyanın dört bir köşesinden. Rapor, Şeriati göre, onun ideolojisini, burnuna değil.

Kuran'da, hiçbir bildirim gönderildi:

Ve kelime olarak söz edilmiştir olmamalıdır. Kuran, her haber spikerinin göre, bir kişi sadece kabul etmiyoruz sadakatsiz olduğunu, ama bunu açıklamak gerekir. Ve böylece haber bir söylenti olmayabilir. Tek bir alan var olmasıdır: nasıl haber açıklayın. Yani İmam Ali sorulduğunda: haber ve doğru veya yanlış veya doğru ve yanlış yoktur söylentiler, arasındaki fark nedir? O mübarek ve kulakları ve gözleri arasında dört parmak koymak, o birbirinden dört parmak vardır. Duruşmada sadece, yanlış olabilir. Ama işiten ve gören, gerçeğe daha yakın. Bazı haber analizi şöyle dedi: ifadenin aksine söylem dayanarak tanımlanır. Analiz: entelektüel ve zihinsel. Mümkün sorulara bazı cevaplar verilmiştir, dedi. Ve Buna göre, Van haberi geldi: Hepsi olası soruları ve cevapları tartışılmıştır. Onlar bu olasılığı söyleyerek ünlüdür, imkansız değil! Bu bir kaç kilometre uzakta birisi demek gibi Yani, düşme sıkışmış ve Bakır Meydanı'nda birkaç Frskh, abdest almak için başarısız olur ve teyemmüm yapar. Onun görevi nedir? Ama iki makale arasındaki ilişkinin analizi. Aslında, bir kaynaktan duymak haber, diğer kaynaklardan dinlemeye gitmek gerekir. Sonra onları bir araya karşılaştırın. Tabii ki, analizin diğer yöntemleri, haber unsurları biliyorum. Ve her elemanı kaybetmiş olduğunu biliyorum. Yoksa hepsi sağlıklı. True veya false:, en fazla iki mod haberleri analiz ettikten sonra. Ve bir üçüncü yol. Ve mantık sıfır veya bir bilgisayar.

 

 Ráflaí agus nuacht
Nuacht de cheart agus mícheart, agus ráflaí: áitíonn sé go bhfuil sé fíor.
Tá sé brí nua: tá sé rud éigin go bhfuil duine éigin cheana féin a chuala nó a léamh.
Maidir bhrí: cheithre choirnéal an domhain. An tuarascáil, ní de réir Shariati, a idé-eolaíocht, is é a shrón suas.
Sa an Quran, ní dhearnadh aon fhógra curtha chuig:
Agus níor chóir an focal, tá mar a luaitear. Dar leis an Quran, gach announcer nuacht, tá duine unfaithful ní a dhéanamh a glacadh leis, ach ba chóir duit é a mhíniú. Agus mar sin ní féidir a bheith ar an nuacht a rumour. Mínigh conas a an nuacht: ceann amháin go bhfuil réimse. Mar sin, nuair a iarradh ar an Ali Imam: Cad é an difríocht idir nuacht agus ráflaí, fíor nó bréagach nó ceart agus mícheart ann? Chuir sé ceithre mhéara idir na ears agus súile an beannaithe, tá sé ceithre mhéara eatarthu. An éisteacht ach d'fhéadfadh, a bheith mícheart. Ach éisteacht agus féachaint ar é níos gaire don fhírinne. Roinnt anailís nuachta dúirt: Murab ionann agus an abairt Is é an sainmhíniú, bunaithe ar an dioscúrsa. Anailís: ar intleachtúil agus mheabhrach. Chuir sé roinnt freagraí ar na ceisteanna is féidir, a dúirt. Agus Dá réir sin, tháinig an nuacht ar Van: Tá siad na ceisteanna go léir is féidir, agus rinneadh plé ar na freagraí. Tá siad clú ar a rá go bhféadfaí, nach bhfuil sé dodhéanta! Mar sin, tá sé seo cosúil le rá duine éigin cúpla míle ar shiúl mhainneoidh, a Frskh roinnt i gCearnóg Copar, jammed titim, agus ionnlaidh a ghlacadh agus a dhéanann tayammum. Cad é a dhualgas? Ach an anailís ar an ngaol idir an dá airteagal. Go deimhin, an nuacht go gcloiseann tú ó fhoinse, ba chóir duit dul éisteacht le foinsí eile. Ansin i gcomparáid iad le chéile. Ar ndóigh, féadfar modhanna eile anailíse, tuairiscí nuachta go bhfuil a fhios eilimintí. Agus tá a fhios cad a bhfuil gach eilimint caillte. Nó tá gach sláintiúil. Tar éis anailís a dhéanamh ar an nuacht, ní modhanna níos mó ná dhá: bíodh fíor nó bréagach. Agus aon bhealach tríú. Agus an loighic náid nó ar ríomhaire.

 

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

Comhdháil Beaga

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۱، ۰۸:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

کنفرانس کوچک

در دنیا کنگره ها، کنفرانس ها و همایش های زیادی برگزار می شود. برخی از این کنفرانس ها، بسیار وسیع و پرخرج است ، برخی کم حجم و کم هزینه، نتایج هر کدام نیز تفاوت دارد: برخی کنفرانس ها برای تفاخر است. یعنی چند نفر بیایند و علم خود را، به رخ دنیا بکشند. و دیگران را وحشی تصور کرده ، از آنان حق توحش بخواهند. و یا اینکه بخواهند میهمانی دهند، ولی نامش را کنفرانس می گذارند! البته جمع شدن افراد در یکجا، ولو برای هیچ ،خودش ارزش دارد. علمای قدیم گفته اند: اگر علما، هرچند روز یا ماهی یکبار، دورهم جمع شوند ، حتی فقط با هم چای بخورند، خودش ثواب دارد. زیرا دیدار مومن از یکدیگر، که به (صله رحم)، ترجمه شده، باعث انبساط خاطر ، افزایش روزی و طول عمر می شود. یعنی اینکه: دیدار دوستان از یکدیگر، بدون تفاخر و یا هزینه های اضافی، باعث میشود شخص از انزوا، بیرون آید. و روحیه اجتماعی پیدا کند. و از بسیاری از روان پریشی ها، جلوگیری شود. و امام علی ع فرموده که دست خدا با جماعت است (یدالله مع الجماعه) یعنی جمع شدن افراد، سینرژی، یا انرژی اضافه،  به وجود می آورد . به همین جهت است که: همه کار در اسلام، به صورت جمعی پیشنهاد شده است. مثلا روزی 5 بار، باید مردم، دست از کار های خود بکشند، دور هم جمع شوند، نماز را به جماعت بخوانند! حتی نقل از حضرت علی ع است که: اگر دونفر شدید، یکی را به عنوان رهبر انتخاب کنید! و نیز فرموده که: رهبر نا صالح، بهتر از نبودن رهبر است. این امر اهمیت سازمان، و سازماندهی را، نشان می دهد . البته برخی ها با این روش مخالفت می کردند: که بیشتر جنبه سیاسی داشت. مثلا در دوران انقلاب ، طاغوتیان دستور می داند که: اجتماع بیش از دو نفر ممنوع باشد! زیرا به ضرر آن ها بود. و یا اینکه: از یکسو ایرانی ها را فرد گرا، معرفی میکردند که: تشکیلات پذیر نیست. و دراین زمینه از ورزش، مایه می گذاشتند: که ایرانی ها در کشتی، که ورزش انفرادی است، موفق هستند. ولی در بازی فوتبال که دسته جمعی است، موفق نیستند! و از سوی دیگر می گفتند: ایرانی ها اگر دونفر شوند، حزب تشکیل می دهند! اگر سه نفر شوند، کابینه عوض می کنند! واگر 4 نفر شدند دست به کودتا می زنند! و برای این امر تاکسی سوار ها ،  در صف نان ایستاده ها را، مثال می زدند: چهارنفر که در تاکسی سوار می شوند: در همان چند دقیقه که باهم هستند، تمام  مسایل ایران که هیچ، مسائل بین المللی را هم، تحلیل کرده و راه حل ارائه می دهند!

Small Conference
World congresses, conferences and seminars are held there. Some of these conferences, large, expensive, some low-volume and low cost, the results are different from each other: some conferences are for pride. How many people come to the science and its place in the world to kill? And others have a wild imagination, they ask the brutal truth. Or to want to party, but leave the conference call! The gathering of people together, even for nothing, he is worth. Ancient scholars have said the ulema, but a day or once a month, come together, even just eat the tea itself is a reward. Because of believers meeting together, as translated, relax the mind, and life expectancy is increasing every day. That means: meeting friends of each other, without pride or additional costs, makes the isolation comes out. And community spirit can be. Many of psychosis, and should be avoided. Imam Ali AS said that the congregation is the gathering of God's people, synergy, or add energy, creates. So is that everything in Islam, as a group, have been proposed. 5 times a day, the people, the work of your hands apart, come together, to pray for the congregation to sing! Even saying that Imam Ali AS: If two severe, one can select as leader! And stated that: unknown leader is better than no leader. The importance of the organization, and the organization of the show. Some would disagree with this approach: it was chiefly political. For example, during the revolution, the regime knows that Ian: the community for more than two people should be banned! Since it was a disservice. Or the person of Iranian hand-oriented, which were introduced: the organization is limited. And in the field of sports, put themes: the Iranians in the ship, which is a solitary sport, he said. But football is a collective, not good! And the other said two of the Iranians if they are the party! If three people, the cabinet can be changed! 4 people if they are calling a coup! And for the taxi ride, and standing in line for bread, for example, they are: four are riding in a taxi in the few minutes that are together, of all things, no, international issues, the analysis and solutions offer!

مؤتمر الصغیرة

وتعقد المؤتمرات العالمیة والمؤتمرات والحلقات الدراسیة هناک. بعض هذه المؤتمرات، کبیرة، ومکلفة، وبعض منخفضة التکلفة ومنخفضة الحجم، فإن النتائج تختلف عن بعضها البعض: بعض المؤتمرات هی للفخر. کم من الناس یأتون إلى العلم ومکانتها فی العالم للقتل. والبعض الآخر من الخیال البریة، یطلبون الحقیقة وحشیة. أو ترید أن الحزب، ولکن ترک المکالمة الجماعیة! جمع الناس معا، حتى من أجل لا شیء، وقال انه یستحق. وقال العلماء القدماء العلماء، ولکن فی الیوم أو مرة واحدة فی الشهر، وتأتی معا، حتى مجرد أکل الشای بحد ذاته مکافأة. لأن المؤمنین الوفاء معا، کما ترجم، والاسترخاء العقل، ومتوسط ​​العمر المتوقع یتزاید کل یوم. وهذا یعنی: مقابلة الأصدقاء لبعضهم البعض، دون فخر أو تکالیف إضافیة، یجعل العزلة یخرج. ویمکن أن تکون روح المجتمع. وینبغی تجنب العدید من الذهان، و.ذلک هو أن کل شیء فی الإسلام، کمجموعة، وقد اقترحت. 5 مرات فی الیوم، والناس، وعمل یدیک على حدة، معا، للصلاة من أجل الجماعة فی الغناء! قال الإمام علی حتى أن : إذا کان اثنان الشدیدة، یمکن للمرء أن حدد زعیما! وقال إن: غیر معروف صالح الزعیم هو أفضل من أی زعیم. أهمیة المنظمة، وتنظیم المعرض. وبعض یرفضون هذا التوجه: کان على رأسها السیاسیة. على سبیل المثال، خلال الثورة، والنظام یعلم أن إیان: یجب منع المجتمع لأکثر من شخصین! منذ کان شرا. أو شخص الإیرانیة الموجهة مباشرة، والتی أدخلت: منظمة غیر محدودة. وقال ان الایرانیین فی السفینة، التی هی ریاضة الانفرادی،: وفی مجال الریاضة، وطرح المواضیع. لکن کرة القدم هی الجماعیة، لیست جیدة! وقال الآخر اثنین من الإیرانیین إذا کانت هی الطرف! إذا ثلاثة أشخاص، یمکن تغییر الحکومة! 4 أشخاص یدعون إذا انقلاب! وللرکوب سیارة أجرة، ویقف فی خط لالخبز، على سبیل المثال، فهی: أربعة ورکوب فی سیارة أجرة فی الدقائق القلیلة التی سویة، کل شیء، لا، القضایا الدولیة، وتحلیل تقدم حلول

Küçük Konferans

Dünya kongre, konferans ve seminerler düzenlenmektedir. Bu konferansların bazıları, pahalı, büyük, bazı düşük hacimli ve düşük maliyetli, sonuçlar birbirinden farklıdır: Bazı konferanslar gurur içindir. Öldürmek için dünyanın bilim ve onun yere kaç kişi geliyor. Ve diğerleri vahşi bir hayal gücü var, onlar acımasız gerçeği isteyin. Yoksa parti istiyorum, ama konferans araması bırakmak! Birlikte insanların toplanması, hatta hiçbir şey için, o değer. Eski alimler ulema dedi, ama bir gün ya da ayda bir kez, hatta sadece çayla bir ödüldür yemek, bir araya gelirler. Çevrilmiş Çünkü toplanmaya inananların, zihninizin rahatlamasını ve yaşam beklentisi her geçen gün artmaktadır. , Gurur ya da ek maliyet olmadan, birbirlerini toplantı arkadaşlar izolasyon çıkıyor yapar: anlamına gelir. Ve toplum ruhu olabilir. Psikoz çoğu, ve bundan kaçınılmalıdır. İmam Ali AS cemaat Allah'ın halkı, sinerji veya enerji eklemek oluşturur toplama olduğunu söyledi. Yani İslam'da her şeyin bir grup olarak, ileri sürülmüştür vardır. Günde 5 kez, insanlar, birbirinden ellerinizi çalışma, söylemeye cemaat için dua etmek, bir araya gelin! İki ciddi ise, bir lider olarak seçebilirsiniz: Hatta OLARAK İmam Ali söyleyerek! Doğum lideri Salih hiçbir lider daha iyidir: Ve belirtti. Organizasyon ve gösteri organizasyonu önemi. Bazıları bu yaklaşımı ile aynı fikirde olacaktır: özelikle siyasi oldu. Fazla iki kişi için topluluk men edilmelidir: Örneğin, devrim sırasında, rejimin Ian bilir! Bunun bir kötülük olduğu için. Veya İranlılar bireyci bir yandan, onlar örgütün sınırlı olduğunu bildirdi. Ve spor alanında, temalar koymak: soliter spordur gemi, İranlılar, dedi. Ama futbol kolektif, iyi değil! Onlar parti varsa Ve diğer İranlılar iki dedi! Üç kişi ise, kabinenin değiştirilebilir! 4 kişi bir darbe arıyorsanız! Ve taksi yolculuğu ve ekmek kuyruğuna ayakta için, örneğin, bunlar: Dört, hayır, her şeyi, hep birlikte birkaç dakika içinde bir taksi uluslararası konular, analiz ve sürme çözümleri sunuyoruz!

 Comhdháil Beaga
Chomhdhálacha Domhanda, comhdhálacha agus seimineáir ar siúl ann. Tá cuid de na comhdhálacha, mór, daor, roinnt costas íseal-toirte agus íseal, tá na torthaí éagsúla ó gach ceann eile: roinnt comhdhálacha Is le haghaidh bród. Cá mhéad duine a thagann chuig an eolaíocht agus a áit sa domhan a mharú. Agus daoine eile a bhfuil samhlaíocht fhiáin, a iarraidh siad an fhírinne brutal. Nó ag iarraidh a pháirtí, ach an glaoch comhdhála saoire! A bhailiú daoine le chéile, fiú amháin le haghaidh rud ar bith, tá sé fiú. Scoláirí Ársa Tá sé ráite ag an ulema, ach lá nó uair sa mhí, teacht le chéile, fiú a ithe ach go bhfuil an tae féin ar luaíocht. Mar gheall ar believers cruinniú le chéile, aistrithe, scíth a ligean ar an intinn, agus tá ionchas saoil ag méadú gach lá. Ciallaíonn sin: bualadh le cairde ar a chéile, gan bród nó costais bhreise, a dhéanann a thagann an leithlis amach. Agus is féidir spiorad pobail a bheith. Ba chóir go leor de síocóis, agus a sheachaint. Imam Ali Dúirt MAR go bhfuil an bpobal a bhailiú na ndaoine Dé, sineirgíocht, nó cuir fuinnimh a chruthaíonn,. Mar sin, go bhfuil gach rud i Ioslam, mar ghrúpa, a bheith molta. 5 huaire sa lá, na daoine, obair do lámha óna chéile, teacht le chéile, guí ar an bpobal a chanadh! Fiú ag rá go bhfuil Imam Ali MAR: Má tá dhá dian, is féidir ceann a roghnú mar cheannaire! Agus dúirt go: Tá Saleh ceannaire anaithnid níos fearr ná aon cheannaire. An tábhacht a bhaineann leis an eagraíocht, agus eagrúchán an seó. Bheadh ​​roinnt easaontaíonn tú leis an gcur chuige seo: bhí sé go príomha polaitiúla. Mar shampla, i rith an réabhlóid a fhios, an córas a Ian: Ba chóir an pobal ar feadh níos mó ná beirt cosc! Ós rud é go raibh sé a disservice. Nó an duine Natural lámh-dhírithe, a tugadh isteach: Is é an eagraíocht teoranta. Agus i réimse an spóirt, a chur téamaí: an Iranians sa long, a bhfuil spórt solitary, a dúirt sé. Ach an pheil deis nach comhchoiteann, go maith! Agus dúirt an dá cheann eile de na Iranians má tá siad an páirtí! Má triúr daoine, is féidir leis an comh-aireachta a athrú! 4 daoine má tá siad ag glaoch coup! Agus ar an turas tacsaí, agus seasamh i líne le haghaidh aráin, mar shampla, tá siad: ceathrar ag marcaíocht i dtacsaí sa cúpla nóiméad go bhfuil le chéile, de gach rud, ní, saincheisteanna idirnáisiúnta, anailís agus réitigh a thairiscint!

  • سید احمد حسینی ماهینی

Ceannaire of the World:

سید احمد حسینی ماهینی | شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۱، ۰۹:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

رهبر واحد جهانی :
چه کسی می تواند: رهبر واحد جهانی باشد؟ مدیریت جهانی، نیاز به یک ایدئولوژی قوی دارد. شخص مدیر نیز باید: از همه سرآمد تر باشد. مدعیان رهبری جهانی، حداقل به دلیل عدم توانایی در: رسوخ به همه سرزمین ها ، و ناتوانی در ارتباط با :همه ابنا بشر، همیشه، به دنبال حکومت بر بخشی از اجتماع بودند.لذا برای پنهان کردن ناتوانی خود، می گفتند: روشنفکران طبقه برگزیده ما هستند، و ما با آن ها طرف هستیم. و آن ها هم بامردم خودشان. در واقع مردم دنیا را به :شهروند درجه یک و دو، تقسیم می کنند: تا ضعف خود را پنهان نمایند. آن ها حتی ،زبان مردم دنیا را نمی دانند، دنیا نیز زبان آن ها را نمی فهمند. وبرای مخفی نگه داشتن این ضعف، رسانه ها را واسطه یا مدیوم معرفی می کنند! می گویند ما با رسانه ها، حرف می زنیم، و رسانه ها با مردم سخن می گویند! رهبران مدعی، حتی در تصمیمات خود: پابرجا نیستند! و اشتباهات زیادی را مرتکب می شوند. در حالیکه مدیریت جهانی که، شیعه معرفی می کند: همه این صفات را دارد. یعنی زبان مردم را می فهمد. مردم هم زبان اورا می فهمند! مردم را شهروندان درجه دو نمی داند: چون کسی  بر دیگری  برتری ندارد ، همه مساوی هستند. و بالاخره معصوم است: زیراهیچگاه در تصمیمات خود اشتباه نمی کند. چون در رهبری جهانی: کوچکترین اشتباه، بزرگترین اشتباه، و اولین اشتباه، آخرین اشتباه است. و لذا حضرت مهدی عج که :منتظران شیعه، در انتظار او هستند: انسان کاملی است که، هرگز اشتباه نمی کند! در همه جا حاضر و ناظر است. پرونده تمام پیروانش، در هفته دوبار، نزد ایشان باز گشایی می شود. رهبر واحد جهانی ، هم اکنون هم هست ولی ، مانند خورشید در پس پرده غیبت است، اما هرگز از مسئولیت مبرا نیست. و ما از خدا می خواهیم که: ما را لایق پیروی از ایشان قراردهد. و در تشکیلات مدیریتی ایشان، جایگاهی منظور نماید.   

Leader of the World:
Who can be a leader of the world? Global management requires a strong ideology. The Director must: be all the more prominent. Claimants of world leaders, not least because of inability: coming to all lands, and disability in relation to all human beings, always seeking to rule over a part of the community. Therefore to hide their disability, they say: class intellectuals Elect us, and we're on it. They also own and other people. The people of the world: a two-class citizens, they are divided up to hide their weaknesses. They even do not know the language of the world, the world will not understand the language. And for hiding the weak, medium or medium is introduced to the media! We say to the media, talk, and media people speak! Leaders claimed that, even in their decisions: not exist! And many errors are committed. However, global management, Shia is introduced: all the characters are. The language that people understand. People understand his language! Does not make people second-class citizens: they are no better than anyone else, all are equal. Finally innocent: it never does wrong in their decisions. As the world leader: the slightest mistake, the biggest mistake, and the mistake, last mistake. Hazrat Mahdi aj so that Shia waiting, waiting for him: a man who never does anything wrong! Ubiquitous and supervisor. Records of all his followers, twice a week, he is opening them. The leader of the world, but now it's like the sun is behind the absence, but not absolved from responsibility. We ask God that we deserve Yrardhd follow them. For management and organization, in order to place.
زعیم العالم:
الذی یمکن أن یکون زعیم العالم؟ الإدارة العالمیة یتطلب إیدیولوجیة قویة. یجب على المدیر: أن تکون جمیع أکثر وضوحا. المطالبین من زعماء العالم، ولیس أقلها بسبب عدم:. القادمة لجمیع الأراضی، والعجز بالنسبة لجمیع البشر، وتسعى دائما للحکم على جزء من المجتمع ولذلک لإخفاء عجزهم، ویقولون: فئة المثقفین انتخاب لنا، ونحن على ذلک. أنهم أیضا الناس الخاصة وغیرها. شعب فی العالم: مواطن الطبقتین، وهی تنقسم إلى إخفاء نقاط ضعفها. حتى أنهم لا یعرفون لغة العالم، فإن العالم لا یفهم اللغة. لإخفاء والضعیف أو المتوسط ​​أو المتوسط ​​هو عرض لوسائل الإعلام! نقول لوسائل الإعلام، والحدیث، والکلام وسائل الإعلام الناس! ادعى زعماء أنه حتى فی قراراتهم: لا وجود له! وارتکبت أخطاء کثیرة. ومع ذلک، الإدارة العالمیة، وقدم الشیعة: کل الشخصیات هی. اللغة التی یفهم الناس. الناس یفهمون لغته! لا تجعل الناس مواطنین من الدرجة الثانیة: فهی لیست أفضل من أی شخص آخر، وکلها على قدم المساواة. وأخیرا الأبریاء: أنه لا یخطئ أبدا فی قراراتهم. کشرکة رائدة فی العالم: هفوات، وأکبر خطأ، والخطأ، والخطأ الأخیر. حضرة المهدی AJ بحیث الشیعة الانتظار، والانتظار لوسلم: الرجل الذی لم یفعل أی شیء خاطئ! فی کل مکان والمشرف. السجلات من أتباعه کل شیء، مرتین فی الأسبوع، وقال انه فتحها. زعیم العالم، ولکن الآن انها مثل الشمس وراء الغیاب، ولکن لیس فی حل من المسؤولیة. نسأل الله أننا نستحق اتبع Yrardhd لهم. لإدارة وتنظیم، من أجل وضع.Dünya Lideri:
Kim dünya lideri olabilir mi? Küresel yönetim güçlü bir ideoloji gerektirir. Yönetmen gerekir: Tüm daha belirgin olabilir. . Çünkü yetersizlik dünya liderleri, en az değil Davacılar: her toplumun bir parçası hükmetmek isteyen tüm topraklara gelen, ve tüm insanların ilişkili sakatlık nedenle özürlerine gizlemek için, diyorlar: sınıf aydınlar bize Elekt ve hallediyoruz. Onlar da kendi ve diğer insanların. Dünyadaki insanlar: iki sınıf vatandaş, onların zayıflıklarını gizlemek için ayrılmıştır. Onlar bile dünyanın dili bilmiyorsanız, dünyanın dilini anlamak olmaz. Ve zayıf, orta veya orta gizleme medyaya tanıtıldı! Biz medya söylemek, konuşmak, ve medya insanları konuşuyoruz! Liderler hatta onların kararlarında, iddia: yok! Ve birçok hataları kararlıyız. Ancak, küresel yönetim, Şii tanıtıldı: Tüm karakterler vardır. Insanların anladığı dil. İnsanlar onun dilini anlamak! Insanların ikinci sınıf vatandaş yapmaz: onlar herkesten daha iyi olan, eşitiz. Nihayet masum: bunların kararlarını yanlış yapmaz. Gibi dünya lideri: ufak bir hata, büyük hata ve hata, son hata. Mehdi aj böylece Şii onu bekliyor, bekliyor: yanlış bir şey yapmaz bir adam! Ubiquitous ve süpervizör. Tüm takipçileri kayıtları, haftada iki kez, onlara açıyor. Dünya lideri, ama şimdi güneş gibi yokluğunda arkasında, ama sorumluluktan muaf değildirler. Biz Yrardhd onları takip hak ettiğini Tanrı sormak. Yönetim ve organizasyon için, yerleştirmek için.


מנהיג של העולם:
מי יכול להיות מנהיג של העולם? ניהול גלובלי דורש אידיאולוגיה חזקה. המנהל חייב: להיות עוד יותר בולט. תובעים של מנהיגי עולם, לא מעט בגלל חוסר יכולת:. מגיע לכל הארצות, ונכות ביחס לכל בני האדם, תמיד מחפשים לשלוט בחלק מהקהילה ולכן כדי להסתיר את הליקוי שלהם, הם אומרים: אינטלקטואלים ממעמד תבחר אותנו, ואנחנו נעשה את זה. הם גם בני עם ואחרים. אנשים של העולם: שני אזרחי סוג ב ', שהם מחולקים להסתיר את חולשותיהם. הם אפילו לא יודעים את השפה של העולם, שהעולם לא מבין את השפה. ועל הסתרה, בינוני או בינוני החלשה הוא הציג לתקשורת! אנחנו אומרים לתקשורת, לדבר, ואנשי תקשורת לדבר! מנהיגים טענו שגם בהחלטות שלהם: לא קיימים! וטעויות רבות שבצעו. עם זאת, ניהול הגלובלי, הוא הציג שיעי: כל הדמויות. השפה שאנשים מבינים. אנשים מבינים את השפה שלו! לא הופך את אנשים לאזרחים מדרגה שני: הם לא יותר טובים מאף אחד אחר, כולם שווים. לבסוף תמים: זה אף פעם לא עושה משהו רע בהחלטותיהם. כחברה המובילה בעולם: טעות הקלה, טעות הגדולה ביותר, ואת הטעות, הטעות אחרונה. האזרת ההדים AJ כך ששיעים מחכים, מחכים לו: אדם שאף פעם לא עושה שום דבר רע! בכל מקום ומפקח. רשומות של כל מאמיניו, פעמים בשבוע, הוא פותח אותם. המנהיג של העולם, אבל עכשיו זה כמו השמש הוא מאחורי ההיעדרות, אך לא פטור מאחריות. אנו מבקשים מאלוהים שמגיעים לנו Yrardhd לעקוב אחריהם. לניהול וארגון, במטרה למקום.

Ceannaire of the World:
Is féidir a bheith Cé a ina cheannaire ar an saol mór? Éilíonn bainistiú Domhanda idé-eolaíocht láidir. Ní mór don Stiúrthóir: a bheith go léir an níos suntasaí. Éilitheoirí de cheannairí nach domhain, ar a laghad mar gheall ar éagumas:. Ag teacht chun na tailte, agus míchumas i ndáil le gach dhaoine, i gcónaí ag iarraidh chun rialú a thabhairt thar chuid den phobal sin a chur i bhfolach a míchumas, a deir siad: intleachteach ranga roghnú linn, agus táimid ar sé. Siad chomh maith do dhaoine féin agus eile. Na daoine ar fud an domhain: na saoránaigh dhá rang, tá siad roinnte a cheilt a gcuid laigí. Siad nach fiú nach bhfuil a fhios an teanga ar fud an domhain, ní bheidh an domhan a thuiscint na teanga. Agus is é do hiding an lag, nó trí mheán trí mheán a tugadh isteach do na meáin! Deirimid leis na meáin, labhairt, agus daoine sna meáin labhairt! Ceannairí éiligh, fiú i gcuid cinntí: Ní ann! Agus earráidí a lán tiomanta. Mar sin féin, bainistíocht domhanda, tá Shia isteach: fad na carachtair iad. An teanga go dtuigeann daoine. Daoine a thuiscint a theanga! An ní a dhéanamh le daoine dara rang saoránach: tá siad aon níos fearr ná aon duine eile, tá gach comhionann. Ar deireadh neamhchiontach: a dhéanann sé riamh mícheart i gcuid cinntí. Mar an ceannaire domhanda: an botún slightest, an botún is mó, agus an botún, botún seo caite. Hazrat Mahdi AJ ionas go Shia ag fanacht, ag fanacht dó: fear a dhéanann riamh aon rud mícheart! Uileláithreach agus maoirseoir. Taifid de gach a lucht leanúna, dhá uair sa tseachtain, ag oscailt sé iad. Is é an cheannaire ar an domhan, ach anois tá sé cosúil leis an ghrian taobh thiar de na neamhláithreachta, ach ní absolved ó fhreagracht. Iarraimid Dia go tuillte againn Yrardhd iad a leanúint. Le haghaidh bainistiú agus eagrú, d'fhonn go háit.

  • سید احمد حسینی ماهینی

Tá gach rud gach rud síochánta

سید احمد حسینی ماهینی | جمعه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۱، ۰۹:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

همه چیز هست همه چی آرومه
برخی از علمای اعلام، کمی بی توجه هستند ، هر از چند گاه حرف هایی می زنند که: راجع به مسائل اجتماعی و اقتصادی است. ولی اصلا درست نیست: می گویند بروید تولید کنید، بروید شغل ایجاد کنید، ارزانی راه بیاندازید و غیره! حضرت آقای ناصر مکارم شیرازی که: سالیان سال با افکار ایشان آشناییم، واولین کسانی بودند که کمونیسم را، بطور علمی نقد کردند، چرا الان همان حرفها را، خودشان تکرار می کند؟ ما میدانیم دنیا مدبر دارد ، جامعه در اشتغال کامل، و اقتصاد در تعادل است. ولی این حرف ها را کمونیستها رد می کردند. حالا چطور شده؟  تا دیروز که می گفتند: تعیین قیمت به وسیله دولت، کمونیستی است. و از برنامه ریزی متمرکز، به سبک شوروی سابق است. باید که قیمت را، بازار تعیین کند! حالا امروز از تعیین قیمت، به وسیله بازار، وبالا پایین رفتن آن مانند بورس های جهان، ناراحت هستند؟ الفبای علم اقتصاد می گوید که :جامعه در اشتغال کامل است، اقتصاد بطور خودکار، خود را تعدیل می کند. حالا چرا باید سرنا را از سر گشادش زد؟ چونکه فضای جامعه می طلبد؟ مگر شما ها هم، کاندیدای ریاست جمهوری هستید که: مانند لاریجانی، نان به نرخ روز می خورید؟ اگر تا بحال چیزی نخوانده اید، یا فراموش کرده اید، باید بگویم که قانون: عرضه و تقاضا ،هم قیمت را تعیین می کند، و هم اشتغال را کامل. یعنی اگر: کارگر کم باشد، دستمزد ها بالا می رود. و اگر زیاد شود، دستمزدها پایین می آید . یعنی اگر کالایی، مورد نیاز جامعه باشد،( تقاضا زیاد شود) قیمت آن بالا می رود. بالا رفتن قیمت، باعث می شود: تولید کنندگان دیگر هم، به تولید آن کالا، روی بیاورند: و تولید افزایش پیدا می کند. و لذا قیمت به حالت تعادلی  می رسد. و اشتغال هم کامل می شود . دخالت دولت در این پروسه طبیعی، چوب لای چرخ گذاشتن اقتصاد است. یعنی چون نمی تواند :همه زوایای اشتغال وتولید را پوشش دهد (دولت تاجر خوبی نیست)، ناچار، چرخه اقتصاد لنگ می شود. قسمتی از آن دولتی ! قسمتی ملتی ،و قسمتی هم عرضه و تقاضایی ! لذا باید دانست: نقش ارشادی دولت در اقتصاد، ایجادی نیست، همان ارشادی است. یعنی دولت نباید خودش مسکن بسازد، زیرا ساخت مسکن دولتی، نه تنها باعث افزایش دلال بازی می شود، تا از این رانت دولتی استفاده کنند. بلکه فشار جمعیت در داخل شهر های بزرگ را، بیشتر می کند. زیرا کسانی که در شهرک های جدید، صاحب خانه می شوند، آن را به رو ستاییان اجاره می دهند، و خودشان با آن پول، در شهر ساکن می شوند. در مورد: تعیین قیمت خودرو هم، می بینیم باعث افزایش تک سرنشان شده، و شهر را به پارکینگ بزرگ خود رو، تبدیل می کند. ! ما در این سلسله مقالات، ثابت کردیم همه چیز هست،فقط خوب توزیع نمی شود: و دولت باید در توزیع آن دخالت کند: مثلا در اشتغال: برخی ها، صد تا کار دارند! درنتیجه 99نفر بیکارند! بعضی ها در خوراک، اسراف می کنند. که همان دورریز غذا های آنان، برای سیرکردن گرسنگان، تمام جهان کافی است ! و میدانیم :برخی ها گندم را، به دریا میریزند تا قیمت نشکند. همان گندم دریا ریز ،برای بدون نان ها کفایت می کند. نقش دولت شناخت کسانی است که: گندم را به دریا می ریزند، تا از آن ها بگیرد و به دیگران برساند.   


Everything is everything is peaceful
Some of the scholars said, a little note, which occasionally turns Words: social and economic issues. But it is not true: they can go to production, you can create jobs, give the stick, etc! Excellency Mr. Nasser Makarem Shirazi that he thought familiar with for years, who were the first to Communism, it had a scientific criticism, because as you say, does repeat itself? We know the world is resourceful, full employment society, and the economy is in equilibrium. These words were rejected by the Communists. How are you? Until yesterday, that said, the cost to the government is a communist. And from centrally planned to a Soviet style. The price should the market determine! Now today, the determination of prices, with the market up and down like the stock exchanges of the world are upset? Alphabet of economics says that society is at full employment, the economy automatically modifies itself. Now, why did Serena off her loose? Because it needed the space? Unless you, too, are a presidential candidate such as Ali Larijani, the rate of the day you eat bread? Have you ever read something, or forgot, I have to say that the law of supply and demand will determine the price, and full-time employment. Ie if a worker is low, wages are raised. And if it is high, wages are low. If the product required is the (high demand) and the price goes up. Up prices, cause: other manufacturers to produce goods turn: production increases. And the price equilibrium state is reached. Full-time employment is. Government intervention in the natural process, wood wheel, leaving silt economy. That is because not all production angles covered employment (Government is not a good businessman), inevitably, will cripple the economy cycle. Part of the state! Part of the nation, and part of the supply and demand! It should be the role of government in economic guidance, not created, as is the guidance. The government should build its own housing, public housing because, not only enhance the dealer is playing, to use the government rents. But the pressure of population in large cities, more. Because those who are new in town, homeowners are renting their Stayyan it up, and it's their own money, they are residing in the city. In determining the price of the car, we see an increase in the single-dwellers, and its large parking lot facing the city, now. ! In this series, we fixed everything just the distribution is not good: the government should interfere in its distribution: for example, in employment: Some hundred to do that! As a result, 99 people are unemployed! Some of the dishes, they dissipate. That the tails of their food, to feed the hungry, the whole world is enough! And we know: Some of the wheat, the prices of sea shed break. The fine grain sea, for without bread is enough. Understanding the role of those who: Wheat pours into the sea to get it and bring others.

کل شیء هو کل شیء هو لاغراض سلمیة
وقال بعض أهل العلم، ومذکرة صغیرة، الأمر الذی یجعل أحیانا کلمات: القضایا الاجتماعیة والاقتصادیة. ولکن هذا لیس صحیحا: أنها یمکن أن تذهب إلى الإنتاج، یمکنک إنشاء فرص العمل، وإعطاء عصا، الخ! معالی السید ناصر مکارم شیرازی انه یعتقد درایة لسنوات، الذین کانوا أول من الشیوعیة، کان لدیها نقد العلمی، لأنه کما تقول، لا یعید نفسه؟ ونحن نعلم أن العالم الحیلة والمجتمع والعمالة الکاملة، والاقتصاد فی حالة توازن. ورفضت هذه الکلمات من قبل الشیوعیین. کیف حالک؟ حتى یوم أمس، وجاء فیه، وتکلفة للحکومة هو الشیوعیة. ومن المخطط مرکزیا إلى نمط السوفییتی. السعر یجب أن تحدد السوق! الیوم الآن، مستاؤون تحدید الأسعار، مع السوق صعودا وهبوطا مثل البورصات فی العالم؟ الأبجدیة الاقتصاد یقول أن المجتمع هو فی العمالة الکاملة، والاقتصاد یعدل نفسه تلقائیا. الآن، لماذا فعلت سیرینا قبالة فضفاضة لها؟ لأنه فی حاجة الى الفضاء؟ إلا إذا کنت، أیضا، هی مرشحا للرئاسة مثل علی لاریجانی، فإن معدل الیوم الذی أکل الخبز؟ هل قرات شیئا، أو نسیت، یجب أن أقول أن قانون العرض والطلب ستحدد الأسعار، والعمل بدوام کامل. أی إذا کان عامل منخفضة، یتم رفع الأجور. وإذا کانت عالیة، والأجور منخفضة. إذا کان المنتج المطلوب هو (ارتفاع الطلب) والأسعار ترتفع. ارتفاع الأسعار، والسبب: غیرها من الشرکات المصنعة لإنتاج السلع بدوره: زیادة الإنتاج. ویتم الوصول إلى حالة التوازن فی الأسعار. العمل بدوام کامل هو. التدخل الحکومی فی عملیة طبیعیة، عجلة الخشب، وترک الاقتصاد الطمی. وذلک لأن لیس کل زوایا الإنتاج یغطی العمل (الحکومة لیست جیدة رجل أعمال)، لا محالة، وسوف تشل دورة الاقتصاد. جزءا من الدولة! جزء من الأمة، وجزء من العرض والطلب! ینبغی أن یکون دور الحکومة فی توجیه الاقتصاد، ولیس خلق، کما هو التوجیه. یجب على الحکومة بناء المساکن الخاصة والإسکان العام، لأنه لن یعزز فقط تاجر یلعب، لاستخدام الإیجارات الحکومة. ولکن ضغط السکان فی المدن الکبیرة، وأکثر. لأن أولئک الذین جدیدة فی المدینة، وأصحاب المنازل وتأجیر  بهم عنه، وأنه من أموالهم الخاصة، کانوا یقیمون فی المدینة. فی تحدید سعر السیارة، ونحن نرى زیادة فی سکان واحدة، والکثیر من وقوف السیارات الکبیرة التی تواجه المدینة، الآن. ! فی هذه السلسلة، ونحن الثابتة کل شیء فقط توزیع لیست جیدة: یجب على الحکومة أن تتدخل فی توزیعه: على سبیل المثال، فی العمل: قرابة مئة لفعل ذلک! ونتیجة لذلک، 99 شخصا من العاطلین عن العمل! بعض الأطباق، فإنها تتبدد. أن ذیول طعامهم، لإطعام الجیاع، والعالم کله بما فیه الکفایة! تسلیط أسعار البحر بعض من القمح، وکسر: ونحن نعرف. البحر الحبوب غرامة، لأنه بدون ما یکفی من الخبز. فهم دور أولئک الذین: القمح یصب فی البحر للحصول علیه، وتقدیم الآخرین.Her şey huzurlu olduğunu
Sosyal ve ekonomik sorunlar: bilginlerden bazıları, bazen Kelimeler döner küçük bir not, dedi. Ama bu doğru değildir: onlar üretim gidebilir, sen, istihdam yaratmak sopa, vb verebilir! Dediğiniz gibi, tekrar kendisi yapar çünkü Komünizm için ilk idi yıllardır aşina düşündüm Ekselansları Sayın Nasır Makarem Şirazi, bu, bilimsel bir eleştiri vardı? Biz dünya becerikli, tam istihdam toplumu olduğunu biliyorum, ve ekonomide denge içindedir. Bu sözler Komünistler tarafından reddedilmiştir. Nasılsın? Düne kadar, dedi, hükümete maliyetli bir komünist. Ve merkezi olarak bir Sovyet tarzı planlanmaktadır. Fiyat pazarı belirlemek gerekir! Şimdi bugün, piyasa yukarı ve aşağı dünya borsaları gibi olan fiyatların belirlenmesi, üzgün? Ekonomi Alfabe topluma tam istihdamda, ekonominin kendini otomatik olarak değiştirir olduğunu söylüyor. Şimdi, neden onu gevşek kapalı Serena mı? Bu alana ihtiyacı olduğundan? Eğer sürece de böyle Ali Laricani, ekmek yemek günün oranı gibi bir başkan adayı mı? Hiç bir şey okumak, ya da unuttum, arz ve talep kanunu fiyat, ve tam zamanlı istihdam belirleyecek söylemek zorunda mı. Bir işçinin düşük ise, yani ücretlerin yetiştirilir. Bu yüksek olursa, ücretler düşüktür. Gerekli olan ürün (yüksek talep) ve fiyat yukarı giderse. Yukarı fiyatları, nedeni: Malların teslimi üretmek için diğer üreticilerin: üretim artar. Ve fiyat denge durumuna ulaşılır. Tam zamanlı istihdam olduğunu. Doğal sürecinde Hükümet müdahalesi, ahşap tekerlek, silt ekonomisi bırakarak. Tüm üretim açıları sakat ekonomi döngüsü, kaçınılmaz olarak, (Devlet iyi bir işadamı değil) istihdam edecek kapsamında değildir çünkü. Devletin Bölüm! Milletin bir parçası, ve arz ve talebin bir parçası! Rehberlik olduğu gibi, yaratılan değil, ekonomik rehberlik hükümetin rolü olmalıdır. Sadece satıcı hükümetin kira kullanmak için oynuyor artırmak değil, çünkü hükümet kendi konut, toplu konut inşa etmeliyiz. Ama büyük şehirlerde nüfus baskısı, daha. Şehirde yeni olanlar, bir ev sahibi olduğu için, onu kiralamak için bir kova, ve kendi para, onlar şehirde ikamet eden. Otomobilin fiyatını belirlerken, biz şimdi, bir tek sakinleri artış ve şehir bakan büyük bir park yeri bkz. ! Bu seride, biz sadece dağıtım iyi değil her şey sabit: Hükümet dağıtım müdahale edilmelidir: örneğin, istihdam: Bazı yüz yapmak! Sonuç olarak, 99 kişi işsiz! Bazı yemeklerin, çünkü onlar, tüketmek. Onların yiyecek kuyrukları, aç insanları doyurmak Yani, bütün dünya yeter! Ve biz biliyoruz: buğday bazıları deniz fiyatları mola döken. Ince taneli deniz, ekmeksiz için yeterlidir. Olanların rolünü anlamak: Buğday get it ve diğerleri getirmek için denize döker.

Tá gach rud gach rud síochánta
Tá cuid de na scoláirí sin, nóta beag, a casadh ó am go ham Focail: ceisteanna sóisialta agus eacnamaíochta. Ach nach bhfuil sé fíor: is féidir leo dul go dtí an táirgeadh, is féidir leat poist a chruthú, an bata, srl a thabhairt! Shoilse an tUasal Nasser Makarem Shirazi gur shíl sé eolach ar feadh na mblianta, a bhí an chéad Cumannachas, go raibh sé cáineadh eolaíoch, mar gheall ar mar a deir tú, a dhéanann athuair féin? Tá a fhios againn go bhfuil an domhan resourceful, an tsochaí fostaíocht iomlán, agus is é an geilleagar i gcothromaíocht. Diúltaíodh na focail seo ag na Cumannaigh. Conas atá tú? Go dtí inné, is é a dúirt, an costas don rialtas cumannach. Agus ó pleanáilte go lárnach le stíl Sóivéadach. Ba chóir an praghas ar an margadh a chinneadh! Anois, inniu, a chinneadh praghsanna, leis an margadh suas agus síos ar nós an malartuithe stoc an domhain trí chéile? Deir aibítir an eacnamaíocht go bhfuil an tsochaí lánfhostaíocht, athraíonn an geilleagar go huathoibríoch féin. Anois, cén fáth go raibh Serena as a scaoilte? Toisc go raibh gá an spás? Mura bhfuil tú, freisin go bhfuil, iarrthóir uachtaránachta, mar shampla Ali Larijani, an ráta ar an lá a itheann tú arán? An bhfuil tú ag léamh riamh rud éigin, nó dearmad, caithfidh mé a rá go mbeidh an dlí le soláthar agus éileamh a chinneadh an praghas, agus fostaíocht lánaimseartha. Ie má tá oibrí íseal, pá ardaithe. Agus má tá sé ard, tá pá íseal. Má tá an táirge ag teastáil (éileamh ard) agus téann an praghas suas. Praghsanna Suas, faoi deara: monaróirí eile a thabhairt ar aird earraí cas: méaduithe a tháirgeadh. Agus is é an stát equilibrium praghas bainte amach. Tá fostaíocht lánaimseartha. Idirghabháil an Rialtais sa phróiseas nádúrtha, roth adhmaid, ag fágáil eacnamaíocht siolta. Is é sin ní mar gheall ar gach taobh gcuimsítear a dtáirgeadh fostaíochta (nach bhfuil an Rialtas fear gnó maith), tá sé dosheachanta go mbeidh, cripple an timthriall gheilleagar. Cuid de na stáit! Cuid de na náisiúin, agus mar chuid den soláthar agus éileamh! Ba chóir go mbeadh ról an rialtais i dtreoir eacnamaíoch, ní a cruthaíodh, mar go bhfuil an treoir. Ba chóir don rialtas cur lena tithíochta, tithíocht poiblí féin mar, ní amháin a fheabhsú go bhfuil an déileálaí imirt, úsáid a bhaint as na cíosanna rialtais. Ach an brú daonra i gcathracha móra, níos mó. Mar gheall ar iad siúd atá nua i mbaile, tá úinéir bhaile, tá sé ina buck ar cíos é, agus tá sé a gcuid airgid féin, tá siad ina gcónaí sa chathair. Le linn an praghas an chairr, feicimid méadú ar an dwellers amháin, agus a lán páirceála mór atá os comhair na cathrach, anois. ! Sa tsraith seo, socraithe againn gach rud nach bhfuil ach an dáileadh maith: Ba chóir don rialtas cur isteach ar a dháileadh: mar shampla, i bhfostaíocht: Roinnt céad sin a dhéanamh! Mar thoradh air sin, tá 99 duine dífhostaithe! Tá cuid de na miasa, siad dissipate. Sin an eireabaill de a gcuid bia, chun beatha an ocras, is é an domhan ar fad go leor! Agus tá a fhios againn: Tá cuid de na cruithneachta, chaillfidh na praghsanna farraige sos. An fharraige gráin fíneáil, is gan arán go leor. Tuiscint ar an ról atá ag na daoine: Cruithneacht pours isteach san fharraige chun é a fháil agus daoine eile a thabhairt.

  • سید احمد حسینی ماهینی