اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

۲۹ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

جهان در آرامش کامل

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

جهان در آرامش کامل

برخلاف تبلیغاتی که رسانه ها می کنند، جهان در یک آرامش کامل است و: همه چیز تخت کنترل و آرام است. ما اکنون نه هیتلر داریم که با دو جنگ جهانی، صد میلیون نفر را به کام مرگ بفرستد، و نه چنگیزخان مغولی که به کشور دیگری حمله کند، و شهرهای آن را با خاک یکسان کند. اگر هم در گوشه و کنار، اتومبیلی! چند نفر را زیر می گیرد، نسبت به جمعیت 8میلیاردی جهان، واقعا در حد صفر است. همانطور که شدت نور باعث می شود: تا شبکیه چشم از بین رفته و: همه جا تاریک دیده شود، رسانه ها هم همچون خفاش ها، از دیدن نور خورشید ناراحت می شوند! آنها دوست دارند همیشه شب باشد، تا آرامش و سکوت در زیر: بال های تاریکی بوجود آید. در حالیکه روز روشن، آرامش بیشتری دارد و: ترس از تاریکی، کسی را آزار نمی دهد. البته آنها از یک نکته روانشناسی استفاده می کنند: تا یک در هزار را 999در هزار نشان دهند! و بالعکس، تا مردم سیاهی را دوست بدارد و: به روز روشن حمله کنند: وقتی شما یک پارچه سفید: هزارمتری داشته باشید که تمیز باشد، کسی متوجه تمیزی آن نمی شود! ولی اگر در این هزار متر، یک قطره خون یا جوهر ریخته باشد، همه می گویند حیف که این پارچه: هزارمتری سفید کثیف است! از هنگامی که انقلاب اسلامی شد، همه دنیا را صلح و آرامش فرا گرفت، همه نهاد ها صلح طلب شدند! حتی فاشیست های لیبرال که: هیروشیما را بمب باران کرده بودند، طرفدار حقوق بشر شدند و: دیگران را به نقض حقوق بشر متهم نمودند. رژیم کودک کش عربستان، رئیس کمیسیون حقوق بشر شد و: حامیان کشتار فلسطینی ها جایزه صلح گرفتند. صلح کلمه مقدسی شد و: همه ارکانها و نهاد ها و سازمان های بین المللی، صلح طلب شدند و پیمان های منع گسترش سلاح ها را، یکی پس از دیگری امضا نمودند. حتی آنهایی هم که امضا نکردند، از ترس افکار عمومی، به داشتن آن افتخار نکردند! بلکه آنها را از دید افکار عمومی دور کردند. دیگر کلماتی مثل قاشیسم و آنارشیسم و تروریسم مقدس نبودند! همه بدنبال تکفیر این لغت ها بر آمدند و اکنون، بالاترین فحش محسوب می شود. در حالیکه در قرن نوزدهم و بیستم، موسولینی و استالین و خروشچف و هیتلر و راسپوتین! قهرمانان ملی بودند، امروزه امام خمینی و سید حسن نصرالله و  پوتین  قهرمانان جهان هستند. اگر هم کسانی با زر و زور و سیاست! مدال های صلح یا مدال های قهرمانی می گیرند، خودشان میدانند که این مدال ها برای آنها ارزشی ندارد. اما این امر یک چیز را ثابت می کند: که همه به دنبال صلح و آرامش و عدالت هستند. قانون رشد جمعیت هم این را ثابت می کند: که آرامش در حد کمال وجود دارد: مردم هند به مرز 2میلیارد جمعیت نزدیک می شوند، مردم چین اگر سیاست های تک فرزندی نبود، الان مرز 3میلیارد را گذرانده بودند، همه دنیا در کمال آرامش و عدالت، در حال تجارت و کار و کوشش و زاد و ولد هستند. قانون اقتصاد می گوید که: جامعه همیشه  در حالت تعادل است، هرگاه عدم تعادلی به آن تزریق شود، بلافاصله خود را ترمیم می کند، و به تعادل بر می گردد. ولی خفاشانی که مرگ خود را، در روشنایی نور می دیدند، دنبال چاره گشتند تا با نقطه های کثیف، کل جهان را آلوده نشان دهند! جالب این است هیچ نقطه کثیفی را هم پیدا نکردند! ناچار شدند با هزینه شخصی آلودگی را، ایجاد و به آن افتخار و آنرا تبلیغ کنند! بالاترین بدهی های آمریکا و عربستان و اسرائیل، برای هزینه هایی است که به داعش می دادند: تا کشتار راه بیاندازد و: وحشت وترور ایجاد کند. ولی داعش مانند لکه حیض است که: زنان با آن روبرو هستند، که زیبایی و جذابیت آنها را برای: مدت کوتاهی تحت الشعاع قرار می دهد.

The world is in complete peace

Contrary to the advertisements made by the media, the world is in complete tranquility: everything is flat and controlled. We now have no Hitler to send a hundred million people to death in two world wars, and not the Mongol Genghis Khan attacking another country, and its cities with the same soil. If you're in the corners of the car! The number of people below is really zero at the 8 billionth of the world. As the intensity of light makes it: so that the retina is lost: Everywhere is dark, the media, like bats, are saddened by the sun! They like to always be at night, so that peace and quiet can be created below: the wings of darkness. While the bright day is more peaceful: fear of darkness does not annoy anyone. Of course, they use a psychological point of view: to show up to a thousand in 999 per thousand! And vice versa, to love the black people: To attack the bright day: when you have a white cloth: Have a thousand yards that are clean, no one will notice its cleanness! But if in this thousand meter, a drop of blood or ink, everyone says it's a pity that this fabric: a thousandth of a dirty white! Since the Islamic Revolution, peace has flooded the whole world, all the institutions were peaceful! Even liberal fascists who bombed Hiroshima were human rights activists and accused others of violating human rights. Saudi Kidney Diet, head of the Commission on Human Rights, was awarded the Peace Prize for supporters of the killing of Palestinians. Peace became a sacred word: all international organizations, institutions and organizations were peaceful and signed non-proliferation treaties, one after the other. Even those who did not sign up were afraid of being afraid of public opinion! But they diverted them from public opinion. Other words like Ghastism, Anarchism, and Terrorism were not sacred! Everyone was followed by the excommunication of these words and now it is the highest cursing. While in the nineteenth and twentieth centuries, Mussolini and Stalin and Khrushchev and Hitler and Rasputin! National heroes were today the Imam Khomeini and Seyed Hassan Nasrallah and Putin are the heroes of the world. If there are people with zeal and politics! Peace medals or championship medals, they themselves know that these medals do not matter to them. But this proves one thing: everyone is looking for peace and justice and justice. The law of population growth also proves that there is so much peace: the people of India are approaching 2 billion people, the Chinese people, if they were not single-sided policies, now had a limit of 3 billion, the whole world was peaceful and Justice, business, work and effort and birth. The law of economics states: "The society is always in equilibrium, if it is injected into an imbalance, it instantly repairs itself, and returns to equilibrium." But the bats who saw their death in the light of the light sought to spot dirty points to infect the entire world! Interestingly, there is no dirty point! They had to create and proudly advertise the pollution at personal expense! The highest debts of the United States, Saudi Arabia and Israel are for the cost to ISIL: to launch massacres and to create horror. But ISIS looks like a ghost: women face it, which brings their beauty and attraction to: for a short time.

إن العالم فی سلام تام

وخلافا للإعلانات التی قامت بها وسائل الإعلام، فإن العالم فی هدوء تام: کل شیء مسطح ومتحکم فیه. لیس لدینا الآن هتلر لارسال مائة ملیون شخص حتى الموت فی حربین عالمیتین، ولیس المغول جنکیز خان مهاجمة بلد آخر، ومدنها بنفس التربة. إذا کنت فی زوایا السیارة! عدد الناس أدناه هو صفر حقا فی 8 ملیار من العالم. کما شدة الضوء یجعل من: بحیث یتم فقدان الشبکیة: فی کل مکان مظلمة، وسائل الإعلام، مثل الخفافیش، والحزن من الشمس! انهم یحبون أن یکون دائما فی اللیل، بحیث یمکن إنشاء السلام والهدوء أدناه: أجنحة الظلام. فی حین أن یوم مشرق هو أکثر سلاما: الخوف من الظلام لا یزعج أی شخص. وبطبیعة الحال، فإنها تستخدم وجهة نظر نفسیة للعرض: لإظهار ما یصل إلى ألف فی 999 فی الألف! والعکس بالعکس، أن یحب الناس السود: لمهاجمة یوم مشرق: عندما یکون لدیک قطعة قماش بیضاء: لدیک ألف یاردة التی هی نظیفة، لا أحد سوف تلاحظ نظافته! ولکن إذا کان فی هذا ألف متر، قطرة من الدم أو الحبر، والجمیع یقول انه من المؤسف أن هذا النسیج: ألف من الأبیض القذر! منذ الثورة الإسلامیة، غمرت السلام العالم کله، کانت جمیع المؤسسات سلمیة! حتى الفاشیون اللیبرالیون الذین قصفوا هیروشیما کانوا ناشطین فی مجال حقوق الإنسان واتهموا الآخرین بانتهاک حقوق الإنسان. وحصل الدکتور عبد الله الدایت، رئیس لجنة حقوق الإنسان السعودیة، على جائزة السلام لمؤیدی قتل الفلسطینیین. وأصبح السلام کلمة مقدسة: فجمیع المنظمات والمؤسسات والمنظمات الدولیة سلمیة ووقعت على معاهدات عدم الانتشار، واحدة تلو الأخرى. حتى أولئک الذین لم یوقعوا کانوا یخافون من الخوف من الرأی العام! لکنهم حولوها عن الرأی العام. کلمات أخرى مثل غاستیسم، الأنارکیة، والإرهاب لم تکن مقدسة! وقد تبع الجمیع بحماس هذه الکلمات والآن هو أعلى الشتم. بینما فی القرنین التاسع عشر والعشرین، موسولینی وستالین وخروشوف وهتلر ورابوتین! کان الأبطال الوطنیون الیوم الإمام الخمینی وسید حسن نصرالله وبوتین هم أبطال العالم. إذا کان هناک أشخاص مع الحماس والسیاسة! میدالیات السلام أو میدالیات البطولة، وهم أنفسهم یعرفون أن هذه المیدالیات لا یهم لهم. ولکن هذا یثبت شیئا واحدا: الجمیع یبحثون عن السلام والعدالة والعدالة. قانون النمو السکانی یثبت أیضا أن هناک الکثیر من السلام: شعب الهند یقترب من 2 ملیار نسمة، الشعب الصینی، إذا لم تکن سیاسات من جانب واحد، لدیها الآن حد من 3 ملیارات، کان العالم کله سلمیة و العدالة والأعمال التجاریة والعمل والجهد والولادة. وینص قانون الاقتصاد على أن "المجتمع هو دائما فی حالة توازن، إذا تم حقنه فی اختلال التوازن، فإنه یقوم على الفور بإصلاح نفسه، ویعود إلى التوازن". ولکن الخفافیش الذین رأوا موتهم فی ضوء الضوء سعى إلى بقعة النقاط القذرة لتصیب العالم بأسره! ومن المثیر للاهتمام، لیس هناک نقطة القذرة! کان علیهم إنشاء وبفخر الإعلان عن التلوث على حساب شخصی! إن أعلى دیون الولایات المتحدة والمملکة العربیة السعودیة وإسرائیل هی تکلفة داعش: إطلاق المذابح وإثارة الرعب. لکن داعش یشبه شبح: المرأة تواجهه، مما یجلب جمالها وجذبها إلى: لفترة قصیرة طغت.

Dünya tam sülh içindədir

KİV tərəfindən edilən reklamların əksinə, dünya tam əmin-amanlıq içindədir: hər şey düz və nəzarətlidir. Monqol Çingiz xan başqa bir ölkəyə və eyni torpaqları olan şəhərlərə hücum etməyərək, iki dünya müharibəsində yüz milyon insan göndərmək üçün heç bir Hitimiz yoxdur. Əgər avtomobilin köşelerindəsinizsə! Aşağıdakı insanların sayı dünyanın 8 milyardıncı yerində həqiqətən sıfırdır. İşığın intensivliyi onu yaradan kimi: retinanın itməsi üçün: hər yerdə qaranlıq, yarasalar kimi media, günəşə görə kədərlənir! Onlar həmişə gecə olmağı xoşlayırlar ki, sülh və sakitlik aşağıda yaranacaqdır: qaranlıq qanadları. Parlaq gün daha dinc olsa da: qaranlıq qorxusu kimsəni narahat etmir. Əlbəttə ki, onlar psixoloji baxımdan istifadə edirlər: min 999-da minə qədər göstərmək! Və əksinə, qara xalqı sevmək: Parlaq günə hücum etmək üçün: ağ bir parça olduğunuzda: təmiz min bir metr var, təmizliyi heç kim görməyəcək! Amma bu min metrdə, bir qan damcı və ya mürəkkəb varsa, hər kəs bu parça olduğuna təəssüf edir: çirkli ağın minlərləi! İslam inqilabından bəri, sülh bütün dünyanı sular altında qoydu, bütün təşkilatlar sülh içində idi! Hiroşiməni bombalayan hətta liberal faşistlər insan hüquqları müdafiəçiləri idi və başqalarını insan hüquqlarının pozulmasına görə ittiham ediblər. İnsan Hüquqları Komissiyasının rəhbəri Səudiyyə Böyrək Diyeti, Fələstinlilərin öldürülməsinin tərəfdarları üçün Sülh Mükafatı verildi. Barış müqəddəs bir söz oldu: bütün beynəlxalq təşkilatlar, qurumlar və təşkilatlar sülh və nizama salınma müqavilələri imzaladılar, bir-birinin ardınca. Hətta qeydiyyatdan keçməyənlər də ictimaiyyətdən qorxmaqdan qorxurlar! Ancaq onları ictimaiyyətdən yönəltdi. Ghastism, Anarşizm və Terrorizm kimi digər sözlər müqəddəs deyildi! Hər kəsin bu sözləri yalançı şəkildə təqib etdikləri və indi ən yüksək təhqirdir. XIX və XIX əsrlərdə Mussolini, Stalin və Xruşşev, Hitler və Rasputin! Milli qəhrəmanlar bu gün İmam Xomeyni və Seyid Həsən Nəsrullah idi və Putin dünyanın qəhrəmanlarıdır. Səylə və siyasəti olan insanlar varsa! Barış medalları və ya çempionluq medalları, özləri də bu medalların onlara əhəmiyyət vermədiyini bilirlər. Amma bu bir şeydir: hər kəs sülh, ədalət və ədalət axtarır. uşaq siyasəti artıq 3 milyard keçmiş ötüb əgər Hindistan xalqı rahat, bütün dünyanı, Çin xalqı yaxınlaşan 2 milyard insanlara çatmaq üçün: Law əhali artımı, bu istirahət orada mükəmməl sübut edir ki, Ədalət, iş, iş və səy və doğum. Amma işığın işığında ölümlərini görən yarasalar çirkli nöqtələri bütün dünyaya bulaşdıra bilmək istədi! Maraqlıdır ki, çirkin bir nöqtə yoxdur! Çirklənməni fərdi hesabda yarada və qürurla elan etmələri lazımdırdı!

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

مدیریت تفسیر یا تفسیر مدیریت؟

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

تفسیر در لغت به معنی کشف القناع است، یعنی مقنعه یا حجاب را برداشتن و: درواقع کسی که تفسیر می کند، از حجاب ظاهری عبور کرده و به باطن الفاظ می رسد. اما آیا این همان است؟ یعنی باطن کلمات همان است که: مفسر به آن رسیده ؟ لذا حد اقل دو نوع تفسیر داریم: تفسیر به رای و تفسیر به غیر از رای شخصی، از نظر قران و دیگر کتب آسمانی و حتی غیر آسمانی، برخی کلمات یا مفاهیم محکم هستند! و برخی متشابه. و کسانی که تفسیر به رای می کنند، اغلب از کلمات و مفاهیم متشابه استفاده می کنند. مثلا نماز خواندن یا روزه گرفتن، امری واجب در تمام ادیان است. اما چگونه نماز بخوانیم متفاوت است، و به آرا گوناگون بستگی دارد. عده ای می گویند چرا ایستاده در صف انتظار! چرا راه دور و چرا هزینه بسیار برای حج! ما شما را در محل حاجی می کنیم! ولی عده ای هم می گویند: باید رفت و هزینه کرد و: دور یک خانه سنگی گشت و باز آمد. پس آنهایی که می گویند تفسیر یعنی چه؟ چه لزومی دارد تفسیر بخوانیم! باطل است. می بینیم دنیا بر روی تفسیر می گردد و: اگر تفسیر نبود دنیا هم نبود! همان ابتدا که خدا می خواست بشر را خلق کند، فرشتگان  از این خلقت تفسیر دیگری در ذهن داشتند! آنها می گفتند اگر بشر خلق شود، در زمین خشونت بپا می کند! و خونریزی به راه می اندازد و: گروههایی امثال داعش می سازد! اما خداوند به تفسیر آنها ایراد وارد کرد، سر شوق آمد و بشری افرید که: دوروبرش را شلوغ کرد! روزی هزاران میلیارد بار، انسانها سر خود را بالا می گیرند و: می گویند خدایا کمکم کن! باز هم خدا از این مردم 7میلیاردی راضی است، و آنها را اضافه می کند. هر نوزادی که به دنیا می اید، یعنی خداوندهنوز به بشر امیدوار است. با اینکه قول داده نیم روز هم از تاریخ باقی مانده باشد، حجت خود را ظاهر می کند، ولی می بینیم امام زمان را اذن ظهور نمی دهد! تا دنیا به آخر نرسد و آخرالزمان تفسیر نگردد. اصلا این تفسیر آخرالزمان را باید پس گرفت ! زیرا گروهی به رجعت امیدوارند! و آن را اساس شیعه می دانند. معنی رجعت در اینجا این است که: پس از ظهور آقا صاحب الزمان، تازه دنیا شروع می شود! همه شهدا زنده می شوند، حضرت مسیح از آسمان می آید و پشت سر اقا نماز می خواند، ائمه زنده می شوند و سالهای طولانی: به ترتیب حکومت می کنند. پس در واقع حکومت الهی آن زمان آغاز می شود. از این منظر خشونت های موجود در جهان، و حملات تروریستی و غیره، تفسیر جالبی دارد: شیطان که از خدا دور شد، یکی از تفسیر هایش این بود که: من از آتش هستم و بشر از خاک، و لذا من برتر هستم، و نباید در برابر آدم سجده کنم. اما تفسیر او مقبول خدا نشد، و لذا خدا او را از خود راند. او که اینطور ضایع شد گفت: منهم انتقام می گیرم! یکی از آنها ترویج خشونت بود. زیرا با ترویج خشونت، بشر به دست خود از بین میرفت! و اینهمه تفسیر های خدا: در حمایت از بشر بی منطق می شد. البته پیامبران آمدند و مردم را به: صلح و همزیستی و افزایش جمعیت تشویق کردند. گرچه این عملکرد موفق بود، و از یک آدم و حوا، اکنون 8میلیارد آدم در دنیا هست! ولی تبلیغات شیطان عکس قضیه را نشان می دهد. بطور معمول مرگ و میر دربین انسانها هست، نزاع و درگیری هم پیش می آید، ولی نسبت آن زیر یک در هزار هست، اما تفسیر (تبلیغات) شیطان آن را 999در هزار نشان می دهد. گویا حتی نباید یک چاقوکشی هم بشود، یا هیچ خودرویی مسافران را زیر نگیرد! شاید در گذشته در هر خیابان، چاقوکشی بوده ولی امروز، یکی دو تای آن هم زیاد است! در واقع شدت صلح و دوستی و ارامش، به خشونت تفسیر می شود.

Manage Interpretation or Management Interpretation?

Interpretation in the word means the discovery of the veil, that is, to remove the veil or the hijab: in fact, the person who interprets the apparent hijab and goes to the inside of the words. But is this the same? That is, the word behind the words is: the interpreter has come to it? Therefore, we have at least two kinds of interpretations: the interpretation of the vote and the commentary, apart from the personal vote, are Quranic and other celestial and even non-heavenly texts, some words or concepts are firm! And some like. And those who interpret the commentary often use similar words and concepts. For example, prayer or fasting is obligatory in all religions. But how to read a prayer is different, and it depends on different voices. Some people say why stand in the waiting queue! Why is the distance and why cost a lot for pilgrimage! We will place you in Hajj! But some also say: It is necessary to go and spend: Around a stone house came and came back. So who say what interpretations mean? What is required to read! Is false. We see that the world is interpreted and: if there was no comment, there was no world! The very beginning when God wanted to create mankind, the angels had another interpretation in this creation! They said that if human beings were created, they would be violent in the land! And it causes bloodshed and makes groups like ISIS! But God made a mistake in their interpretation, the head of enthusiasm came and the people of Afrir, who were busy around him! Thousands of billions of times a day, humans raise their heads and say: God help me! Again, God is content with these 7 billion people, and adds them. Every newborn being born, God willing, hopes for humanity. Although he promises to remain half past, he will show his proof, but we see that the Imam of Time will not be issued by the permission! Until the world ends and the apocalypse is not interpreted. All this interpretation of the apocalypse must be taken back! Because a group is hoping for rejoicing! And they know it as the Shiite foundation. The meaning here is that: After the advent of Agha Sahib Al-Zaman, the world is just starting! All martyrs will be alive, Christ will come from heaven and pray for the rest of the world, the Imams will live and for many years they will rule. So in fact the Divine rule of that time begins. From this point of view, the violence in the world, terrorist attacks and so on, has an interesting interpretation: Satan, who went away from God, one of his interpretations was: "I am from the fire, and man is from the soil, and so I am the supreme, and I should not prostrate myself before Adam. But his interpretation was not acceptable to God, and therefore God turned him away. He said: "I take revenge!" One of them was the promotion of violence. Because humanity was destroyed by the promotion of violence! And all of God's commentaries were irrational in protecting mankind. Of course, the prophets came and encouraged people to: peace and symbiosis and increase the population. Although this performance was successful, and from an Adam and Eve, there are now 8 billion Adam in the world! But Satan's adverts show the picture of the theorem. Normally deaths are in the midst of people, conflicts and conflicts also occur, but their ratio is below one in a thousand, but the devil's commentary (propaganda) is 999 per thousand. It seems that even a teenager should not be subjected to, or no passengers should be subjected to any car! Perhaps in the past, on every street, we had a teenager, but today there is one or two of them! In fact, the intensity of peace and friendship and tranquility is interpreted by violence.

إدارة التفسیر أو تفسیر الإدارة؟

التفسیر فی الکلمة یعنی اکتشاف الحجاب، أی إزالة الحجاب أو الحجاب: فی الواقع، الشخص الذی یفسر الحجاب الظاهر ویذهب إلى داخل الکلمة. ولکن هل هذا هو نفسه؟ أی أن الکلمة وراء الکلمات هی: المترجم قد جاء إلیها؟ ولذلک، لدینا نوعان على الأقل من التفسیرات: تفسیر التصویت والتعلیق، بصرف النظر عن التصویت الشخصی، هی النصوص القرآنیة وغیرها من السماویة وحتى غیر السماویة، وبعض الکلمات أو المفاهیم هی حازمة! وبعض مثل. وأولئک الذین یفسرون التعلیق غالبا ما یستخدمون کلمات ومفاهیم مماثلة. على سبیل المثال، الصلاة أو الصیام واجبة فی جمیع الأدیان. ولکن کیفیة قراءة الصلاة مختلفة، وهذا یعتمد على أصوات مختلفة. بعض الناس یقولون لماذا الوقوف فی طابور الانتظار! لماذا هی المسافة ولماذا تکلف الکثیر للحج! سنضع لکم فی الحج! ولکن البعض یقول أیضا: من الضروری أن تذهب وتنفق: حول بیت الحجر جاء وعاد. من یقول ماذا تعنی التفسیرات؟ ما هو مطلوب لقراءة! غیر صحیح. ونحن نرى أن العالم یفسر، وإذا لم یکن هناک تعلیق، لم یکن هناک عالم! فی البدایة عندما أراد الله أن خلق البشریة، والملائکة کان تفسیر آخر فی هذا الخلق! قالوا أنه إذا تم إنشاء البشر، فإنها ستکون عنیفة فی الأرض! ویسبب إراقة الدماء ویجعل مجموعات مثل داعش! ولکن الله ارتکب خطأ فی تفسیرهم، جاء رئیس الحماس وشعب أفریر، الذین کانوا مشغولین من حوله! آلاف الملیارات من المرات فی الیوم، والبشر رفع رؤوسهم ویقول: الله مساعدتی! مرة أخرى، الله هو المحتوى مع هؤلاء 7 ملیار نسمة، ویضیف لهم. کل مولود جدید یولد، إن شاء الله، یأمل للبشریة. على الرغم من أنه یعد بأن یبقى نصف الماضی، وقال انه سوف تظهر برهانه، ولکننا نرى أن إمام الوقت لن تصدر عن طریق الإذن! وإلى أن ینتهی العالم ولا تفسر نهایة العالم. کل هذا التفسیر من نهایة العالم یجب أن تؤخذ مرة أخرى! لأن المجموعة تأمل فی البهجة! وهم یعرفون أنها المؤسسة الشیعیة. معنى العودة هنا هو أنه بعد ظهور آکا صاحب الزمان، یبدأ العالم الجدید! سیکون جمیع الشهداء على قید الحیاة، المسیح سوف یأتی من السماء ویصلی من أجل بقیة العالم، والأئمة یعیشون ولسنوات عدیدة سیحکمون. لذلک فی الواقع القاعدة الإلهیة من ذلک الوقت یبدأ. من وجهة النظر هذه، فإن العنف فی العالم، والهجمات الإرهابیة، وما إلى ذلک، لدیه تفسیر مثیر للاهتمام: الشیطان الذی ذهب بعیدا عن الله، واحد من تفسیراته کان: "أنا من النار، والرجل هو من التربة، ولذا فإننی العلیا، و لا ینبغی أن أسجد نفسی قبل آدم. ولکن تفسیره لم یکن مقبولا من الله، وبالتالی تحوله الله بعیدا. وقال: "أنا الانتقام!" وکان أحدها تعزیز العنف. لأن الإنسانیة دمرت من خلال تعزیز العنف! وکل تعلیقات الله کانت غیر عقلانیة فی حمایة البشریة. بطبیعة الحال، جاء الأنبیاء وشجع الناس على: السلام والتعایش وزیادة السکان. على الرغم من أن هذا الأداء کان ناجحا، ومن آدم وحواء، وهناک الآن 8 ملیار آدم فی العالم! لکن إعلانات الشیطان تظهر صورة النظریات. یبدو أنه حتى المراهق لا ینبغی أن یتعرض، أو أی رکاب یجب أن تخضع لأی سیارة! ربما فی الماضی، فی کل شارع، کان لدینا مراهق، ولکن الیوم هناک واحد أو اثنین منهم! والواقع أن شدة السلام والصداقة والهدوء یفسرها العنف.

Management şərh və ya idarə şərh?

Amma eyni? Bu tərcüməçi gəlib ki, sözlərin mahiyyəti? Və oxşar. Və o ki, şərh, onlar tez-tez eyni söz və anlayışlar istifadə edin. Məsələn, dua və ya bütün dinlərdə oruc vacibdir. Amma dua etmək necə müxtəlif və səs bir sıra asılıdır. Bəzi line gözləyir durmaq niyə demək! Niyə uzaqdan Həcc dəyəri kimi! Biz Hacı var! Lakin bəzi insanlar demək sərf və getdi və bir daş ev tur geri gəldi edilməlidir. Belə ki, həmin kim deyir ki, bu nə deməkdir şərh? Kim şərh oxumaq lazımdır! batildir. Biz dünya şərh və dünya şərh deyil, əgər! Onlar insan yüksələn zorakılıq torpaq yaradılmışdır əgər dedi! Və qan salır: ISIS kimi qruplar edir! Amma Rəbb onun təfsiri onları təslim təşviq və onun ətrafında dolu düzəltdiyi insanı yaratdı! Bir dəfə trilyon sonra, insanlar onların rəhbərləri yüksək və Allah mənə kömək demək! 7 milyard əhalinin Allah razı və bu edir. doğulan hər uşaq, insan Khdavndhnvz ümid edir. dünya bitmir və son şərh deyil. Bu Apocalypse bu şərhi belə olmalıdır idi! bir komanda üçün qayıtmaq üçün ümid! Və bu şiələr barədə bilir. Burada throwback cənab Zaman Advent sonra, yeni bir dünya başlayır deməkdir! Belə ki, əslində Allahın hökuməti sonra başlayır. dünyada bu baxımdan, zorakılıq, terror hücumları və Allaha Şeytanın digər maraqlı şərhi, onun bir şərh Mən torpaq insan, və superego am edirəm yanğın edirəm ki, Mən Adəmə səcdə etməlidir. Lakin onun şərh Allaha məqbul deyildi və Allah onlara üz çevirdi. O, itirilmiş ki, dedi: Mən də intiqam almaq! Onlardan biri zorakılıq idi. zorakılıq Çünki insan əlində ölür! Və insan dəstək Allahın bütün şərhlər cəfəng idi. elçilər gəlib və insanlar sülh və birgə yaşama və təşviq əhali artım. əməliyyat uğurlu oldu, və Adəm və Həvva bir olsa da, dünyada 8 milyard insan var! Amma şeytan elanları əksini göstərir. bir bıçaq zərbələri endirərək, və ya hər hansı vasitənin sərnişin olmamalıdır, hətta! Bəlkə hər küçə, xuliqanlıq keçmiş, lakin bu gün, onların bir neçə çox! Əslində, sülh və əmin-amanlıq, ağırlığı zorakılıq şərh olunacaq.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

دولت حجیم یا: دولت توسعه یافته؟

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

دولت حجیم یا: دولت توسعه یافته؟

استفاده از کلمات متفاوت، عشق یا نفرت هرکس را از یک موضوع واحد نشان می دهد. مثلا کلمه آمریکا برای خیلی ها، رویا و آزادی و عشق را بیاد می اورد! اما برخی ها نیز ان را مترادف جنایتکار و گانگستر می دانند. حتی کلمه گانگستر و جنایتکار برای خود افراد، و حوزه عملکردی آنها شیرین است! همانطور که ترور و سر بریدن و خون ریزی، برای داعش افتخار محسوب می شود. در مورد حجیم شدن دولت نیز، بحث های مخالف و موافق زیاد است. عده ای می گویند اگر سه وزارت خانه صنعت و معدن و تجارت، یکی شود دولت کوچکتر می شود! برخی ها هم معتقدند اگر این سه، هریک وزارتخانه جداگانه ای بشوند، دولت چابکتر می شود. برخی از این نظریه ها را زمان اثبات می کند، و برخی دیگر فقط کپی می شوند. مثلا زمانی ماکس وبر، شعاری را مطرح کرد : نگو بنویس! یعنی دستور و مدارک دولتی و شرکتی، نباید شفاهی باشد بلکه همه باید کتبی باشد، که بتوان به آن استناد کرد. وی بروکراسی را با شیرینی تمام! پایه گذاری کرد و سالها بعنوان معمار بوروکراسی مطرح بود. حتی در ایران نیز عده ای با استناد به آیه 288سوره بقره، و همچنین نقل قول معروف از حضرت علی ع، معتقد بودند با نوشتن، دانسته ها راتثبیت می کنیم و: آنها را در بند می کنیم تا بماند. آیت الله منتظری هم در دروس فقه خود می گفت: جوانان و طلبه ها همه چیز را بنویسند، چون حافظه آدم ها در سنین بالا، دچار جمود می شود و اعتماد به آن اشتباه است. اما این نظریه در طول زمان تبدیل شد: به اقیانوسی از کاغذ و نوشته ها و انبوهی از: قوانین و مقررات که مانع رونق کسب و کار: و فعالیت های بشری شد. دشمنی با بوروکراسی آغاز شد! از این تاریخ به بعد بوروکراسی به: مانع تراشی و چوب لای چرخ گذاشتن معنی شد. حجم دولت ها هم همینطور، در جریان تاریخی متفاوت تغییر کرد، و زشت و زیبا شد. در ایران باستان ابتدا ملوک الطوایفی بود! هرکس در گوشه ای خود را شاه می خواند، هخامنش آمد و همه را سرکوب کرد و: خود را شاه شاهان نامید! بنابر این قبل از هخامنشیان، دولت ها کوچک و خود مختار و یا مستقل بودند، و در زمان هخامنشیان همه اینها یک دولت بزرگ شدند: که از آفریقا و اروپا تا چین و هند گسترش داشت، و جاده ابریشم یادگار چنین دورانی است. بعدا دوباره دولت مرکزی، چند بار حذف و اضافه شد: تا ساسانیان بوجود آمدند! در اروپا این وسعت مفهوم نداشت و: کشور در آنجا همان شهر بود! یعنی آتن و رم، یونان و روم را می ساحتند و: تمدن به معنی شهر نشینی بود، نه کشور نشینی ! و این امر نهایتا به قوم گرایی در قرون وسطا، مانند ژرمن ها و گل ها و انگلو ساکسون و وایکینگها رسید. با انقلاب صنعتی، این جزیره ها بطور مجزا بزرگ می شدند، ولی بعد از انقلاب اسلامی، اتحادیه اروپا تشکیل می شود و: نقش دولتها پررنگ می گردد. اما در شرق همچنان بین ملوک الطوایفی و: دولت مرکزی نوسانات در جریان بود، عباسیان و صفویان و قاجاریه دولت مرکزی بودند، فواصل آنها خودمختاری و قوم گرایی پر می کرد. بعد از انقلاب اسلامی، در ابتدا جنگهای داخلی سعی داشت: قومیت گرایی را بر دولت مرکزی تحمیل نماید، ولی با شروع جنگ تحمیلی نیاز به وحدت شکل گرفت، و دولت مرکزی تثبیت شد. اما دنیا نیز به این مرکزیت احتیاج داشت، لذا پس از رحلت امام خمینی، ابتدا مرزهای تعیین شده توسط انگلیس تثبیت شد، و بیش از 200کشور با ارتش های جداگانه تشکیل گردید. ولی با حملات داعش نیاز به وحدت جهان، زیر یک حکومت مرکزی ضد داعش، بالا گرفت و اکنون دولت ایران، دولت مرکزی جهانی است...

The bulk government or: the developed state?

Using different words makes love or hates each one from a single subject. For example, America's word for many people remembers dream, freedom and love! But some also regard it as a criminal and gangster. Even the gangster and criminal gang for the people themselves and their functional area is sweet! As the assassination and bloodshed, it is proud for ISIS. There is a lot of controversy about the bulk of the government. Some say that if the three ministries of industry and mining and commerce become one, then the government will become smaller! Some also believe that if these three, each ministry are separate, the government becomes more agile. Some of these theories prove time, and others only copy. For example, Max Weber's time spoke: Do not write! That is, government and corporate orders should not be oral, but all must be written in order to be cited. He has a bureaucracy with all the sweets! He founded many years as a bureaucratic architect. Even in Iran, some people based on verse 288 of Surah al-Baqarah, as well as the famous Quran from Imam Ali, believed that by writing, we would fix the knowledge and: we put them together to stay. Ayatollah Montazeri also said in his jurisprudence: young people and students write everything, because the memory of people of the ages, suffers from fatigue and trust in it is wrong. But this theory became over time: an ocean of paper and writing and a bunch of laws and regulations that prevented business prosperity and human activities. Enemy began with bureaucracy! From that date onwards, the bureaucracy became meaningful: an obstacle and a stick. Similarly, the size of the state changed in a different history, and was ugly and beautiful. In ancient Persia, Maluku al-Tawaifi was first! Everyone who calls on the king in his corner, Achaemenid came and suppressed everyone, and called himself King of the Kings! Thus, before the Achaemenids, the states were small, autonomous or autonomous, and during the Achaemenid times all of them became a great government: from Africa and Europe to China and India, and the Silk Road was a relic of such a period. Later again, the central government was removed and added many times: until the Sasanians were created! In Europe, this scope did not mean, and the country was the same! That means Athens and Rome, Greece and Rome: Civilization means township, not country! And this eventually came to medieval folklore, such as the Germans and the flowers, and the Anglo-Saxon and the Vikings. With the industrial revolution, these islands grew apart, but after the Islamic Revolution, the European Union is formed, and the role of governments is highlighted. But in the east between the Mauluk-al-Tawaiifi and the central government of fluctuations, the Abbasids, the Safavids and the Qajars were the central government, their distances filled with autonomy and ethnocentrism. After the Islamic Revolution, at first civil wars attempted to impose ethnicism on the central government, but the start of the imposed war required unity, and the central government was stabilized. But the world also needed this centrality, so after the death of Imam Khomeini, the boundaries established by the United Kingdom were first established, and more than 200 countries were formed with separate armies. But with ISIL's attacks, the need for unity of the world, under an anti-ISIS central government, was raised, and now the Iranian government is a global central government...

الحکومة الأکبر أو: الدولة المتقدمة؟

استخدام کلمات مختلفة یجعل الحب أو الکراهیة کل واحد من موضوع واحد. على سبیل المثال، کلمة أمریکا لکثیر من الناس یتذکر حلم والحریة والحب! ولکن البعض یعتبرونه أیضا جنائیا وعصابات. حتى العصابات والعصابة الإجرامیة للشعب أنفسهم، ومجال وظیفتها حلوة! وباعتبارها الاغتیال وإراقة الدماء، فإنها تفخر بتنظیم داعش. هناک الکثیر من الجدل حول الجزء الأکبر من الحکومة. یقول البعض أنه إذا أصبحت الوزارات الثلاث للصناعة والتعدین والتجارة واحدة، ثم الحکومة سوف تصبح أصغر! ویعتقد البعض أیضا أنه إذا کانت هذه الوزارات الثلاث منفصلة، ​​فإن الحکومة تصبح أکثر مرونة. بعض هذه النظریات تثبت الوقت، والبعض الآخر فقط نسخ. على سبیل المثال، اقترح وقت ماکس ویبر شعارا: لا تکتب! وهذا یعنی أن الحکومة وأوامر الشرکات لا ینبغی أن تکون شفویة، ولکن یجب أن تکون مکتوبة جمیعا من أجل أن استشهد. لدیه بیروقراطیة مع جمیع الحلویات! أسس سنوات عدیدة کمهندس بیروقراطی. حتى فی إیران، بعض الناس على أساس الآیة 288 من سورة البقرة، فضلا عن الاقتباس الشهیر من الإمام علی، یعتقد أنه من خلال الکتابة، ونحن سوف إصلاح المعرفة و: وضعنا معا للبقاء. کما قال آیة الله مونتازیری فی فقهه: "الشباب والطلاب یکتبون کل شیء، لأن ذکرى الناس فی العصور، الذین یعانون من البؤس، والثقة فیه أمر خاطئ. ولکن هذه النظریة أصبحت مع مرور الوقت: محیط من الورق والکتابة ومجموعة من القوانین واللوائح التی حالت دون ازدهار الأعمال والأنشطة البشریة. بدأ العدو مع البیروقراطیة! ومنذ ذلک التاریخ فصاعدا، أصبحت البیروقراطیة ذات معنى: عقبة وعصا. کما تغیر حجم الحکومات فی تاریخ مختلف، وکان قبیحا وجمیلة. فی بلاد فارس القدیمة، کان مالوکو الطویفی أولا! کل من یدعو الملک فی رکنه، جاء أخمینید وقمع الجمیع، ودعا نفسه ملک الملوک! وهکذا، قبل الدول الأخمینیة کانت الدول صغیرة أو مستقلة أو مستقلة، وخلال العصر الأخمینی أصبح کل منهم حکومة عظیمة: من أفریقیا وأوروبا إلى الصین والهند، وکان طریق الحریر بقایا هذه الفترة. فی وقت لاحق مرة أخرى، تم إزالة الحکومة المرکزیة، وأضاف عدة مرات: حتى تم إنشاء الساسانیین! فی أوروبا، وهذا النطاق لا یعنی، والبلد کان هو نفسه! وهذا یعنی أثینا وروما والیونان وروما: الحضارة تعنی البلدات، ولیس البلد! وجاء هذا فی نهایة المطاف إلى الفولکلور فی القرون الوسطى، مثل الألمان والزهور، والأنجلو ساکسون والفایکنج. مع الثورة الصناعیة، نمت هذه الجزر، ولکن بعد الثورة الإسلامیة، یتم تشکیل الاتحاد الأوروبی، ویتم تسلیط الضوء على دور الحکومات. ولکن فی الشرق بین مولوک الطوییفی والحکومة المرکزیة من التقلبات، کان العباسیین والصفویین والقاجار الحکومة المرکزیة، ومسافاتهم ملیئة بالحکم الذاتی والنزعة العرقیة. بعد الثورة الإسلامیة، فی الحروب الأهلیة الأولى حاولت فرض العرقیة على الحکومة المرکزیة، ولکن بدء الحرب المفروضة یتطلب الوحدة، واستقرت الحکومة المرکزیة. ولکن العالم بحاجة أیضا إلى هذه المرکزیة، وبعد وفاة الإمام الخمینی، تم إنشاء الحدود التی أنشأها البریطانیون لأول مرة، وشکلت أکثر من 200 دولة مع جیوش منفصلة. ولکن مع هجمات داعش، تم رفع الحاجة إلى وحدة العالم، فی ظل حکومة مرکزیة ضد داعش، والآن أصبحت الحکومة الإیرانیة حکومة مرکزیة عالمیة ...

Toplu hökumət və ya inkişaf etmiş dövlət?

Fərqli sözlər istifadə edərək, hər biri bir mövzudan sevgi və ya nifrət edir. Məsələn, Amerikanın çoxu üçün sözü yuxu, azadlıq və sevgi xatırlayır! Amma bəziləri də bunu cinayət və gangster hesab edirlər. Hətta xalqın özləri üçün gangster və cinayət şəbəkəsi və onların funksional sahəsi şirindir! Sui-qəsd və qan tökülməsi kimi, ISIS üçün qürur duyur. Hökumətin böyük hissəsi haqqında bir çox mübahisələr var. Bəziləri deyirlər ki, əgər üç nazirlik sənayesi və mədənçilik və ticarət nazirliklərindən birinə çevrilirsə, onda hökumət daha kiçik olacaq! Bəziləri inanırlar ki, əgər bu üç, hər bir nazirlik ayrıdırsa, hökumət daha çevik olur. Bu nəzəriyyələrin bəziləri vaxtını sübut edir, digərləri yalnız surətini sübut edir. Məsələn, Max Weber zamanı bir şüar təklif etdi: Yazma! Yəni, hökumət və korporativ sifarişlər şifahi olmamalıdır, amma bunların hamısı qeyd olunmaq üçün yazılmalıdır. Bütün şirniyyatlarla bürokrasi var! Uzun illər bürokratik bir memar kimi quruldu. Amma bu nəzəriyyə vaxt keçdi: kağız və yazı okeanı, biznesin rifahı və insan fəaliyyətinə mane olan bir sıra qanun və qaydalar. Düşmən bürokratiyadan başladı! O gündən bürokratiya mənalı oldu: bir maneə və çubuq. Hökumətlərin həcmi fərqli bir tarixdə də dəyişdi və çirkin və gözəl idi. Qədim Persiyada Maluku əl-Təvəifə ilkdir! Kəlamı küncündə çağırdıran hər kəs Açıqəndi gəldi və hər kəsə basqın etdi və özünü padşahların kralı adlandırdı! Daha sonra, mərkəzi hökumət bir neçə dəfə çıxarıldı və əlavə edildi: Sasanilər yaradıldı qədər! Avropada bu çərçivə demək olmur və ölkə eyni idi! Deməli, Afina və Roma, Yunanıstan və Roma deməkdir: Sivilizasiya ölkə deyil, şəhər deyil! Sənaye inqilabı ilə bu adalar bir-birindən ayrıldı, amma İslam İnqilabından sonra Avropa Birliyi formalaşdı və hökumətlərin rolu vurğulandı.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

پیاده روی جهانی به سوی قدس.

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

یکی از راههای مبارزه با میلیتاریسم، دیوار گوشتی یا موج انسانی است. ارتش  اسرائیل سنگدل ترین و مجرمترین ارتش دنیا است، زیرا ارتش ها برای حفظ سرحدات و مرزهای یک کشور بوجود می آیند، و تا به سرحدات حمله ای نباشد، ارتش وظیقه ای به عهده ندارد. اما ارتش اسرائیل آتش به اختیار است تا: با تمام دنیا جنگ کند: در داخل سرزمین های اشغالی، ماموریت حمله روزانه به مردم فلسطین است. در دنیا هم کشتار دشمنان، تحت عنوان یهود ستیزان! در دستور کار او است . در داخل خود اسرائیل هم، قتل عام شهروندانی را به عهده دارد که عضو ارتش نمی شوند. در واقع اسرائیل تماما یک ارتش است: هیچ فرد فعال و بالغی که عضو ارتش نباشد، وجود ندارد و اگر وجود هم داشته باشد! دو راه بیشتر ندارد یا پیوستن به ارتش، یا انتخاب مرگ. دوران سربازی در اسرائیل به سه سال اجباری ختم نمی شود، آنها تا پایان عمر در نیروهای احتیاط هستند، و سالی دو ماه باید به پادگانها بروند! و اگر کسی چنین نکند در اختیار جوخه های مرگ قرار می گیرد. یعنی ماموریت سوم ارتش مربوط به: این نیروهای بریده یا بی طرف می باشد. در چنین شرایطی کسی قادر به نفوذ در ارکان ارتش نیست، و مقابله با آن از راههای کلاسیک نتیجه ای ندارد، زیرا هیچ ارتشی در دنیا به این خشونت و آماده کشتار نیست. البته در ارتش آمریکا یا روسیه، عربستان و بحرین برخی از این وحشیگری ها دیده می شود، اما همه اینها به دلیل کمبود بودجه گاهی ناچار به اغماض هستند. مثلا ارتش آمریکا مزدوران خود را برای کشتار مردم عراق فرستاد، ولی انان تا موفعی خوب کشتار می کردند که: عربستان هزینه های آنان را تامین می کرد! با وجود مشکلات مالی عربستان، وکاهش در امد نفتی آن  رونق حضور آمریکایی ها هم کم اثر شد. ولی در کشتار فلسطینی ها توسط ارتش اسرائیل، هیچ نقطه امیدی نیست! زیرا که همه اسرائیل، ارتش هست و همه بودجه ها برای ارتش! منظور می شود. حتی اگر اسرائیل در کشاورزی یا: بهداشت هم سرمایه گذاری می کند، برای تامین غذا و بهداشت ارتش و نظامیان است. همه اختراعات و اکتشافات باید ارتش را بطور کامل سیر کند، بعدا برای مردم دنیا صادر شود. بهترین خودروها و بهترین لباس ها، برای نظامیان آنهم برای سرکوب فلسطینی ها طراحی می شود. اما مهجزه جمعیت یا همان حرکت توده ای و: موج انسانی بوده که تا کنون توانسته فلسطینی ها را، در برابر اسرائیل حفظ کند. بطوریکه می بینیم با وجود محاصره های سخت: نوار غزه و یا ساحل رود اردن، همه آنها بهترین شرایط زندگی دارند! با لوکس ترین خود روها رفت و آمد می کنند و: هر روز منازل مسکونی و شهرک های جدیدی را می سازند. اما اسرائیل برای ساختن شهرک ها، نه تنها با مشروعیت روبرو نیست بلکه: امکانات و زمین برای ان پیدا نمی کند! ناچار از زمین های فلسطینی به سرقت می برد! بعد از ساخت هم مشکل او بیشتر می شود! چرا که مهاجرت معکوس یهودیان، و فرار از ارتش اسرائیل، انتخاب ساکنین را برای این شهرک ها با: مشکل شهروندی روبرو کرده است. گاهی شهرک نشین ها بدتر از فلسطینی ها، علیه ارتش اسرائیل عمل می کنند! زیرا فلسطینی ها دشمن آشکار و: نحت محاصره و قابل کنترل هستند ولی، شهرک نشین ها برای فرار از اسرائیل، حاضرند مسکن اهدایی خود را به فلسطینی ها هم واگذار کنند! بسیاری از فلسطینی ها با تغییر چهره، بعنوان شهووند یهودی دراین واحد ها ساکن هستند. که تشخیص ان برای اسرائیل مشکل شده است. از این رو مردم بجای جزیره ای عمل کردن، بهتر است متحد شده و در روز معینی: مثل روز قدس همگی به سوی مسجدالاقصی بروند و: آن را تسخیر کنند.

World Walk to Jerusalem.

One of the ways to fight militarism is the meat wall or human wave. The Israeli army is the most arrogant and most criminalized army in the world, because the armies are created to maintain the borders and borders of a country, and it has no borders to attack, the military does not have a duty. But the Israeli army is in a position to fight: to fight the whole world: inside the occupied territories, the mission is a daily attack on the Palestinian people. In the world, also the killing of enemies, under the title of "anti-Semitism!" He is on his agenda. Inside Israel itself, it also carries the massacre of citizens who are not members of the army. In fact, Israel is entirely an army: there are no active and adult people who are not members of the military, and if they exist! There are two more ways of joining the military, or choosing to die. Soldiers in Israel do not end up for three years, they are cautious until the end of their lives, and they must go to the barracks for two months! And if anyone does not do so, they will be given to the death squads. That is, the third military mission related to: These forces are cut or neutral. Under such circumstances, one can not influence the arsenal of the army, and its counteraction to the classical ways has no result, because no army in the world is ready for it. Of course, there are some of these brutalities in the US military or in Russia, Saudi Arabia and Bahrain, but they are often overshadowed by lack of funds. For example, the US military sent its mercenaries for the slaughter of the Iraqi people, but they slaughtered good murders: Saudi Arabia provided them with their expense! Despite the financial problems of Saudi Arabia, and the decline in oil prices, the flourishing presence of the Americans also became less effective. But there is no hope in the killing of the Palestinians by the Israeli army! Because all Israel, the army, and all the funds for the army! To be considered. Even if Israel is investing in agriculture or health, it is also providing military and military food and health. All inventions and explorations must complete the army, and then be exported to the world. The best cars and best clothes are designed for the military to suppress the Palestinians. But the mass of people is the mass movement: the human wave that has ever been able to keep the Palestinians against Israel. As we see, despite the hardened siege: the Gaza Strip or the Jordan River, they all have the best living conditions! They travel with their most luxurious ones: Every day, they make residential houses and new settlements. But Israel has not only legitimacy to build settlements, but also does not find facilities and land for it! Inevitably stole Palestinian lands! After the construction, his problem gets even bigger! Because the reverse migration of Jews, and escaping from the Israeli army, has made citizens choose residents for these settlements. Sometimes villagers are doing worse than the Palestinians against the Israeli army! Because the Palestinians are an obvious enemy: they are under siege and control, but settlers are ready to leave their homes for Palestine to escape Israel! Many Palestinians, with a change of face, live as Jewish lovers in these units. That diagnosis has been difficult for Israel. Therefore, instead of acting on the island, people should be united and on a certain day: like the Qods Day, all go to the al-Qazi mosque and conquer it.

العالم المشی إلى القدس.

إحدى طرق مکافحة النزعة العسکریة هی جدار اللحم أو الموجة البشریة. إن الجیش الإسرائیلی هو الجیش الأکثر غطرسة والأکثر تجرما فی العالم، لأن الجیوش تنشأ للحفاظ على حدود وحدود بلد ما، ولیس لها حدود للهجوم، ولیس للجیش واجب. غیر ان الجیش الاسرائیلى فى وضع یسمح له بالقتال: لمحاربة العالم باسره: داخل الاراضى المحتلة، تعد البعثة هجوما یومیا على الشعب الفلسطینى. فی العالم، أیضا قتل الأعداء، تحت عنوان "معاداة السامیة!" وهو على جدول أعماله. داخل إسرائیل نفسها، کما أنها تحمل مجزرة المواطنین الذین لیسوا أعضاء فی الجیش. فی الواقع، إسرائیل هی جیش کامل: لیس هناک أی أشخاص نشطین أو أشخاص بالغین لیسوا أعضاء فی الجیش، وإذا کانوا موجودین! هناک طریقتان أخریان للانضمام إلى الجیش، أو اختیار الموت. الجنود فی إسرائیل لا ینتهی بهم الأمر لمدة ثلاث سنوات، بل هم حذرون حتى نهایة حیاتهم، ویجب أن یذهبوا إلى الثکنة لمدة شهرین! وإذا کان أی شخص لا یفعل ذلک، وسوف تعطى لفرق الموت. أی أن المهمة العسکریة الثالثة تتعلق بما یلی: هذه القوات مقطوعة أو محایدة. وفی ظل هذه الظروف، لا یمکن للمرء أن یؤثر على ترسانة الجیش، وأن تداعیه على الطرق الکلاسیکیة لیس له أی نتیجة، لأنه لا یوجد جیش فی العالم مستعد لذلک. وبطبیعة الحال، هناک بعض هذه الوحشیة فی الجیش الأمریکی أو فی روسیا والمملکة العربیة السعودیة والبحرین، ولکن غالبا ما یطغى علیها نقص الأموال. على سبیل المثال، أرسل الجیش الأمریکی مرتزقة لذبح الشعب العراقی، لکنهم ذبحوا جرائم قتل جیدة: المملکة العربیة السعودیة قدمت لهم نفقتهم! وعلى الرغم من المشاکل المالیة فی المملکة العربیة السعودیة، وانخفاض أسعار النفط، فإن الوجود المزدهر للأمیرکیین أصبح أقل فعالیة أیضا. ولکن لیس هناک أمل فی قتل الفلسطینیین من قبل الجیش الإسرائیلی! لأن کل إسرائیل، والجیش، وجمیع الأموال للجیش! للنظر فیها. وحتى إذا کانت إسرائیل تستثمر فی الزراعة أو الصحة، فإنها توفر أیضا الغذاء والصحة العسکریة والعسکریة. جمیع الاختراعات والاستکشافات یجب إکمال الجیش، ومن ثم یتم تصدیرها إلى العالم. أفضل السیارات وأفضل الملابس مصممة للجیش لقمع الفلسطینیین. ولکن کتلة الشعب هی الحرکة الجماعیة: الموجة البشریة التی کانت قادرة على إبقاء الفلسطینیین ضد إسرائیل. کما نرى، على الرغم من الحصار المتشدد: قطاع غزة أو نهر الأردن، فإنهم جمیعا لدیهم أفضل الظروف المعیشیة! یسافرون مع أفخمهم: کل یوم، یجعلون منازل سکنیة ومستوطنات جدیدة. ولکن إسرائیل لیس فقط شرعیة لبناء المستوطنات، ولکن أیضا لا تجد المرافق والأراضی لذلک! سلب حتما الأراضی الفلسطینیة! بعد البناء، مشکلته یحصل حتى أکبر! لأن الهجرة العکسیة للیهود، والهروب من الجیش الإسرائیلی، جعل المواطنین یختارون المقیمین لهذه المستوطنات. فی بعض الأحیان القرویین یفعلون أسوأ من الفلسطینیین ضد الجیش الإسرائیلی! لأن الفلسطینیین عدو واضح: هم تحت الحصار ویمکن السیطرة علیه، ولکن المستوطنین مستعدون لمغادرة فلسطین للهروب من إسرائیل أیضا! العدید من الفلسطینیین، مع تغییر الوجه، ویعیشون کما عشاق الیهود فی هذه الوحدات. وکان هذا التشخیص صعبا على إسرائیل. ولذلک، بدلا من العمل فی الجزیرة، یجب أن یکون الناس متحدین وفی یوم معین: مثل یوم قدس، الجمیع یذهب إلى مسجد القازی وقهر علیه.

Dünya Qüdsə gediş.

Militarizmə qarşı mübarizə üsullarından biri ət divarı və ya insan dalğasıdır. İsrail ordusu dünyanın ən çox kobud və ən cinayətkar ordusudır, çünki ordular bir ölkənin sərhədlərini və sərhədlərini qorumaq üçün yaradılıb və hücum üçün heç bir sərhədləri yoxdur, ordunun vəzifəsi yoxdur. Ancaq İsrail ordusu döyüşmək üçün bir vəziyyətdədir: bütün dünyaya qarşı mübarizə: işğal edilmiş ərazilərdə, missiya gündəlik Fələstin xalqına hücum edir. Dünyada "anti-semitizm" adı altında düşmənlərin öldürülməsi də var. O gündəmdədir. İsrailin içində, orduya üzv olmayan vətəndaşların da qatili var. Əslində, İsrail tamamilə bir ordu: əsgərin üzvü olmayan və əgər varsa, aktiv və yetkin insanlar yoxdur! Orduya qoşulmaq və ya ölməyi seçmək üçün daha iki yol var. İsrail əsgərləri üç ildir bitmir, həyatlarının sonuna qədər ehtiyatlıdırlar və iki aylıq kışlalara getməlidirlər! Kimsə bunu etməsə, ölüm qruplarına veriləcək. Yəni üçüncü hərbi missiya: Bu qüvvələr kəsilir və ya nöqtədir. Belə şəraitdə, ordu quruluşuna təsir edə bilməz və klassik yollarla qarşıdurma heç bir nəticə vermir, çünki dünyada heç bir ordu hazır deyil. Əlbəttə, ABŞ hərbi və ya Rusiyadakı, Səudiyyə Ərəbistanı və Bəhreyndəki bu qəddarlıqlardan bəziləri var, lakin çox vaxt pul vəsaitlərinin olmaması ilə üzləşirlər. Məsələn, ABŞ əsgərləri İraq xalqının öldürülməsi üçün muzdlularını göndərdilər, amma yaxşı cinayətləri öldürdilər: Səudiyyə Ərəbistanı onlara xərclədi! Səudiyyə Ərəbistanının maliyyə problemlərinə və neft qiymətlərinin azalmasına baxmayaraq, amerikalıların xoşbəxtliyi daha az təsirli oldu. Fələstinlilərin İsrail ordusu tərəfindən öldürülməsinə ümid yoxdur! Çünki bütün İsrail, ordu və ordunun bütün vəsaiti! Görüləcək. İsrail hətta əkinçilik və ya sağlamlığa sərmayə qoysa belə, hərbi və hərbi ərzaq və sağlamlıq təmin edir. Bütün ixtiralar və kəşfiyyatlar ordunu tamamlamalı və sonra dünyaya ixrac edilməlidir. Ən yaxşı avtomobillər və ən yaxşı paltarlar, hərbçilərə fələstinliləri boğmağa istiqamətli hazırlanmışdır. Amma insanların kütləsi kütləvi hərəkatdır: fələstinlilərin İsrailə qarşı dura biləcəyi insan dalğasıdır. Gördüyümüz kimi, sərtləşdirilmiş blokadalara baxmayaraq: Qəzza zolağı və İordan çayı, onların hamısı ən yaxşı yaşayış şəraitinə malikdir! Ən dəbdəbəli insanlar ilə səyahət edirlər: Hər gün yaşayış evləri və yeni qəsəbələr tikirlər. Ancaq İsrail yalnız qəsəbələrin qurulması üçün qanuni deyil, həm də bunun üçün imkanlar və torpaq tapmır! Qaçılmaz olaraq Fələstin torpaqlarını oğurladıq! Tikintidan sonra onun problemi daha da güclənir! Çünki yəhudilərin tərs köçməsi və İsrail ordusundan qaçaraq vətəndaşlar bu məskunlaşmalar üçün sakinlər seçirdi. Bəzən kəndlilər İsrail ordusuna qarşı Fələstinlilərdən daha pis işlər görürlər! Fələstinlilər açıq-aydın bir düşmən olduğundan, mühasirə və idarəolunmazlar, lakin məskunlaşanlar Fələstindən də İsraildən qaçmaq üçün hazırdırlar! Fələstinlilərin çoxu, bu dəyişikliklərlə birlikdə, bu vahidlərdə yəhudi sevənlər kimi yaşayır. Bu tanı İsrail üçün çətin olmuşdur. Buna görə, adada hərəkət etmək əvəzinə insanların birləşməsi və müəyyən bir gündə olması lazımdır: Qodlar Günü kimi, əl-Qazi məscidinə gedərək onu fəth etmək..

  • سید احمد حسینی ماهینی

مکزیک آماده باشد! کاخ سفید در انتظار است.

سید احمد حسینی ماهینی | شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

دیوار کشی ترامپ بین مکزیک و آمریکای شمالی، در ابتدا یک نظریه ساده و برای امور گمرکی! به نظر می رسید اما با حمایت ترامپ از عربده کشی های: نژاد پرستان و کوکلس کلان های جدید، که سعی دارند آمریکا را به اشوب بکشند، نشان داد که ترامپ یک عضو مخفی و باسابقه نژاد پرستی بوده، و آرام آرام چهره خود را نشان می دهد. گرچه از ابتدا مشخص بود که برای پیروزی بر اوباما، همه سرمایه خود را خرج کرد تا دیگر: اسمی از نژاد سیاه یا دورگه در میان رئیس جمهور ها نباشد! و یک سفید متعصب آن را اداره کند. درواقع دوران ترامپ یکی از دورانی است: که در ان آتش زیر خاکستر نژاد پرستی، در حال شعله ور شدن است، و اگر مانع نشوند این آتش دوباره همه را خواهد سوزاند: سیاه پوستان و سرخپوستان را دوباره به مزارع و: برای بردگی خواهد برد. اصولا ممانعت از ورود مهاجران مخصوصا از: کشورهای در خط مقاومت باید روشن می ساخت که: این ابتدایی ترین عمل نژاد پرستانه برای: تست کردن افکار عمومی بود! و چون افکار عمومی تصور کرد فقط همین کار است، و آن را نسبتا تایید نمود، قدمهای بعدی برداشته شد. اکنون تمام دانشمندان علوم انسانی کاخ سفید، و بسیاری از مشاوران به دلیل: مشخص شدن رگه های نژاد پرستی در هیات حاکمه، از ان جدا شدند. بسیاری از کشورها نیز مواضع: ضد ترامپ خود را تشدید کردند. اما باید توجه کرد که دوری راه  برخی کشورها، در مخالفت آنان تاثیری ندارد. مثلا مخالفت حزب الله لبنان یا ایران، ممکن است زیاد مهم نباشد، اما مخالفت ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین: و آمریکای جنوبی بسیار مهم است. زیرا آنان از نظر فرهنگ و هویت به: آمریکا و مردم آن نزدیکترند. از قدیم الایام مردمی که از دولت آمریکا ظلم می دیدند، در صورت توان به کشورهای همسایه، مخصوصا مکزیک پناه می بردند، عبور از مرز مکزیک و امثال آن، به معنی سند آزادی آنها از تمام آزار و اذیت ها بود. مردم این کشورها بدانند که: وارث اصلی آمریکا آنها هستند، نه یک مشت نژاد پرست دلار دوست. و در این راه باید کوشش کنند. همانطور که فرزند رهبر ونزوئلا گفت: باید کاخ سفید را تسخبر کرد! و بر سر ساکنان آن خورد نمود. این تنها راهی است که در جهان، جواب داده و بارها در شرق و در اروپا اتفاق افتاده. امام متاسفانه زور گویی ارتش آمریکا، سازمان های نظامی و اطلاعاتی آن بقدری زیاد بوده: که هیچیک از مردم آمریکای شمالی: یا جنوبی و مرکزی به این فکر نیافتاده اند. تا حق خود را بطور مستقیم از: این یانکی های زور گو بگیرند. اما امروز به آنها اطمینان می دهم که: ساعت موعود فرا رسیده و: کاخ سفید همه را به خود دعوت می کند. کاخ سفید از درون پوسیده است: فقط منتظر یک ضربه است و: باید که مردم خود آمریکا و کشورهای  همسایه، رسالت تاریخی را بخوبی انجام دهند و: مطمئن باشند این بار تنها نمی مانند. کره شمالی با موشک های دور برد خود، منتظر چراغ سبز شما است. بیایید و انتقام خون هزاران سرخپوست: کشته شده را بگیرید، بیایید و انتقام آنهمه زجر و شکنجه سیاهپوست ها را بگیرید. بیایید و انتقام همه کارتن خواب و بی خانمان ها را: برای  یکبار هم شده از ثروتمندانی که: با دلار سیگار خود را روشن می کنند بگیرید. سرنگونی دولت آمریکا بسیار ساده است، ولی وقتی آمادگی افکار عمومی نباشد، مانند نهضت 99درصدی یا یا قیام ضد وال استریت، به یک شورش یدل می شود. اما اگر مردمی باشد و همه مردم : حتی شده با پای پیاده برای تسخیر: کاخ سفید و پنتاگون بروند ثمربخش خواهد بود.

Mexico ready! The White House is waiting.

The tramp walls between Mexico and North America are initially a simple theory for customs! It seemed that, however, with the support of Tramp, Arabs: racists and cockles, new mullahs who tried to throw the United States into a throat, showed that Tramp was a secret and racist member of the group, and slowly revealed his face. Gives although from the outset it was clear that he had spent all his capital on Obama to win the title of the black or hybrid race among presidents! And a white fanatic manages it. In fact, the Trump is a period in which the fire under the ash of racism is flaring, and if it is not prevented, this fire will again burn everyone: black people and Indians will be back to the fields and: to enslave. In principle, preventing the arrival of immigrants, particularly from countries in the line of resistance, should make clear that: This was the most basic racist act to: test public opinion! And since public opinion thought it was just the same thing, and it was fairly confirmed, the next steps were taken. Now, all White House scholars and many advisers are separated because of the identification of racist traits in the governing body. Many countries also reinforced their anti-tramp positions. But it should be noted that the distraction of some countries does not affect their opposition. For example, Lebanon's or Iran's Hezbollah's opposition may not be so important, but the opposition of Venezuela and other Latin American countries and South America is very important. Because they are closer to the United States and its people in terms of culture and identity. From the old days, the people who saw the government of the United States were oppressed, if possible, to refuge in neighboring countries, especially Mexico, crossing the Mexican border and so on, meaning the document of their release from all harassment. People in these countries know that they are the heirs of the United States, not a friend of the dollar. And in this way, they must try. As the son of the Venezuelan leader said, he needs to conquer the White House! And slaughtered its inhabitants. This is the only way the world has responded and has repeatedly happened in the East and in Europe. Unfortunately, the Imam, unfortunately, did not have the power of the US military, its military and intelligence agencies, so much that none of the people in North America: either the South or the Central have thought. To claim their right directly from: These Yankees will take force. But today, I assure them that: The hour has come and the White House invites everyone. The White House is rotten: it's just waiting for a blow and: It's up to the people of America and their neighbors to do their historic mission well: sure this time alone. North Korea, with its long-range missiles, is waiting for your green light. Come and take revenge on the blood of thousands of Indians: get killed, and take revenge for all black plagues and torture. Come and take revenge on all the sleeping and homeless cartons: for once, come from the wealthy who: Turn your smokes on their dollars. The overthrow of the US government is very simple, but it's a riot when it's not ready for public opinion, like the 99% movement or the anti-Wall Street uprising. But if it is a people and all people: even going foot to capture: the White House and the Pentagon will be fruitful.

المکسیک جاهزة! البیت الأبیض ینتظر.

الجدران المتعرجة بین المکسیک وأمریکا الشمالیة هی فی البدایة نظریة بسیطة للجمارک! على ما یبدو، مع ذلک، بدعم من ورقة رابحة من الصراخ من قبل: العنصریة وکلان جدید، فی محاولة لأمریکا فی قتل الاضطراب، وأظهرت أن ترامب هو عضو فی التاریخ السری للعنصریة، وببطء وجهه وکشف أ. و متعصب أبیض یدیر ذلک. فی الواقع، خلال فترة ترامب حیث النار تحت الرماد العنصریة، مضیئة، واذا لم تعترض على النار مرة أخرى سوف یحرق الجمیع: السود والهنود إلى المزارع والعبودیة سوف . ولما کان الرأی العام یعتقد أن الأمر هو الشیء نفسه، وقد تم تأکیده إلى حد ما، اتخذت الخطوات التالیة. وعززت بلدان کثیرة أیضا مواقعها المناهضة للحرب. ولکن تجدر الإشارة إلى أن هاء بعض البلدان لا یؤثر على معارضتها. على سبیل المثال، ضد حزب الله فی لبنان أو إیران، قد لا تکون فی غایة الأهمیة، ولکن ضد فنزویلا وبلدان أخرى فی أمریکا اللاتینیة وأمریکا الجنوبیة أمر مهم جدا. لأنها أقرب إلى الولایات المتحدة وشعبها من حیث الثقافة والهویة. إن شعوب هذه البلدان تعرف أنها ورثة الولایات المتحدة ولیست صدیقا للدولار. وبهذه الطریقة، یجب أن نحاول. کما قال ابن الزعیم الفنزویلی، یجب أن یغزو البیت الأبیض! وذبح سکانها. هذه هی الطریقة الوحیدة التی استجاب بها العالم، وحدثت مرارا وتکرارا فی الشرق وأوروبا. للمطالبة بحقهم مباشرة من: هذه یانکیز سوف تأخذ القوة. ولکننی أؤکد لهم الیوم: لقد حان الوقت، ویدعو البیت الأبیض الجمیع. کوریا الشمالیة، مع صواریخ بعیدة المدى، ینتظر الضوء الأخضر الخاص بک. تعال والانتقام لدماء الآلاف من الهنود: یقتل، یأتی والانتقام من کل تلک المعاناة والتعذیب السود. ولکن إذا کان الناس وجمیع الناس: حتى سیرا على الأقدام للقبض على البیت الأبیض والبنتاغون أنها ستکون مثمرة.

Meksika hazırdır! Ağ Ev gözləyir.

Meksika və Şimali Amerika arasındakı tramp divarları ilkin olaraq gömrük üçün sadə bir nəzəriyyədir! Bu ilə böyle bir Trump dəstəyi ilə, lakin görünürdü: İrqçilik və Klan yeni qarışıqlıq öldürmək daxil Amerikaya çalışır, Trump irqçilik gizli tarixi bir üzvü olduğunu göstərdi və yavaş-yavaş onun üz aşkar Verir Ağ fanatik onu idarə edir. hər kəs yandırmaq edəcək yenidən yanğın mane olmasaydı Əslində, Trump bir dövr ərzində burada kül irqçilik altında yanğın, flare və: təsərrüfatları və köləlik geri blacks və Indians edəcək . Bir çox ölkələr də anti-tramp mövqelərini gücləndirdi. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, bəzi ölkələrin yayılması onların müxalifətinə təsir göstərmir. Məsələn, Livanda və ya İran Hizbullaha qarşı, belə ki, vacib ola bilər, lakin Venesuela və Latın Amerikası digər ölkələr və Cənubi Amerika qarşı çox vacibdir. Çünki onlar Amerika Birləşmiş Ştatları və xalqına mədəniyyət və kimlik baxımından daha yaxındırlar. Bu ölkələrin xalqları dollarların dostu deyil, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vərəsələri olduğunu bilirlər. Və bu şəkildə, onlar cəhd etməlidirlər. Venesuela lideri oğlu dedikdə, o, Ağ Evi fəth etməlidir! Və sakinlərini kəsdi. Bu dünya cavab verdiyi və Şərqdə və Avropada dəfələrlə baş verən yeganə yoldur. Doğrudan hüququ iddia etmək üçün: Bu Yankees qüvvəyə minəcək. Amma bu gün mən əminəm ki: Saat gəldi və Ağ Ev hər kəsə dəvət edir. Şimali Koreya, uzun mənzilli raketləri ilə, yaşıl işıqınızı gözləyir. Gəlin və Indians minlərlə qan intiqam almaq: həlak almaq, gəlib bütün bu əzab və işgəncə blacks intiqam almaq. insanlar və bütün insanlar Lakin hətta piyada Ağ Ev və Pentaqon tutmaq onlar məhsuldar olacaq.

  • سید احمد حسینی ماهینی

انتقام را با نابودی این پایگاه های آمریکا در منطقه به سرانجام برساند

سید احمد حسینی ماهینی | جمعه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۶، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

اینهمه مصرف از کجا می اید

ایران نه تنها در قدرت نظامی دست برتر دارد، وهیچ قدرتی در دنیا وجود ندارد که بتواند کاری کند، بلکه در مسائل سیاسی و اقتصادی هم حرف اول را می زند. لذا لازم نیست خود را با گروهی بنام داعش درگیر کند، داعش فقط همان موشک های دیرالزور بسشان بود! اکنون نوبت انتقام گرفتن شهید حججی ها، نه از داعش بلکه عامل اصلی آن یعنی آمریکا است. سپاه میتواند همان هواپیماها یا پادگان های آمریکایی، که ابتدا حججی ها را بمباران کرد، درنظر بگیرد و انتقام را با نابودی این پایگاه به سرانجام برساند. زیرا داعش دیگر تمام شد! مدفعان حرم باید برای آزادی حرم بقیع سازماندهی شوند، نوبتی هم باشد نوبت بقیع است. برای درک بهتر موضوع مثال: طب کل نگر یا پزشکی سیستمی در اینجا مناسب است. طب کل نگر می گوید: لزوما درد نشانه عارضه در همان محل نیست. مثلا با جراحی یک غده سرطانی در مغز، شاهد رشد این غده در سینه یا جای دیگر هستیم! این نشان می دهد که در بدن حایی هست که: این غده ها را تولید می کند، لذا اخیرا کلینیک های درد راه اندازی شده، برای یک سردرد ساده، چند پزشک با تخصص های مختلف، از شما سوال می کنند و شما را معاینه می کنند! آزمایش های مختلف میدهند تا عارضه اصلی را کشف کنند. داعش هم مانند سرطان است، ممکن است یکبار برای همیشه، ازبین برود ولی کسانی که داعش را ایجاد کردند، زنده اند و داعش های جدیدی تولید خواهند کرد. همانطور که القاعده یا طالبان و بوکو حرام را تولید کردند. این است که تنها راه انتقام شهید محسن حججی، موشک زدن به ریاض و از بین بردن آل سعود است! تا همه حرم ها از تخریب در امام باشند. و ایران قدرت چنین کاری را دارد. در اقتصاد ایران هم همینطور است: داعش های اقتصادی سعی دارند: با سر بریدن کارخانه ها و تولید کنندگان داخلی، به ما ضربه بزنند و کوشیده اند: ایران را دارای اقتصادی مریض و پر خطر جلوه دهند. برای مقابله نیز اقدامات جزیی صورت می گیرد: مثلا سند بالادستی که سعی می کند: قدرت اقتصاد ایران را در منطقه افزایش دهد! ولی علیرغم این سند های بالا دستی، که فقط برای برتری در منطقه آرزو شده است، از همان ابتدای انقلاب اسلامی، ایران ابر قدرت جهان بوده و هست. قوی ترین و سالم ترین اقتصاد را دارا بوده و هست. مردم ایران هرگز احساس کمبود و کاستی نداشته اند. اگر هم انتقادی بوده  اغلب این انتقاد ها هم، مربوط به توهمات ذهنی دگر اندیشان بوده است. که بیکاری و نبود نیروی متخصص را مطرح می کنند! در حالیکه آنقدر طرح  اختراعات و اکتشافات زیاد است که: اغلب آنها دور ریخته می شود و: دور ریخته های ایران، در جهان سرآمد می شوند! جوانانی که در ایران کار پیدا نمی کنند، یا در کنکور پذیرفته نمی شوند! به آمریکا و اروپا که می روند و: سرور جوانان آنجا می شوند. پزشکانی که بخاطر تورم پزشک در ایران، شغلی بدست نمی اورند، در آلمان و آمریکا برترین پزشکان محسوب می شوند. بدترین تولیدات ایران یعنی: نفت خام بالاترین ارزش افزوده برای کشورهای دیگر است. حتی دریاچه نمک قم میتواند به: جنگ دو کره برای خرید نمک پایان دهد. آثار باستانی و جاذبه های گردشگری آنقدر زیاد است که: مردم حوصله دیدن آن را ندارند. آنهایی که می گویند ایرانیان مشکل مسکن دارند، نمیدانند که 30درصد ساختمان های نوساز، خالی و در انتظار مشتری است. فقط در مصرف مواد غذایی، آب و برق و.. ایرانی ها چهار برابر! استاندارد جهانی مصرف می کنند، اینهمه را از کجا می آورند؟ آن هم با گرانی های موجود.

Where do you get all this from?

Iran is not only superior in military power, but there is no power in the world that can do anything but also in political and economic matters. Therefore, you do not need to engage yourself with a group called ISIS; ISIS was just the same missiles! It is now time to take revenge on the martyr Hajjis, not from ISIS but for its main cause, the United States. The IRGC could consider the same American planes or barracks that first bombed the Hojaji s, and ended the revenge by destroying the base. Because ISIL is over! Shrine enthusiasts should be organized to release the shrine of the rest. It is also a turning point. For a better understanding of the subject example: Holistic medicine or a medical system is appropriate here. Holistic medicine says: "Pain is not necessarily symptom of pain in the same place. For example, with surgery of a cancerous tumor in the brain, we see the growth of this gland in the breast or elsewhere! It shows that there is a body that produces these glands, so recently, pain clinics is being launched, for a simple headache, several doctors with different specialties will ask you and you will be examined. Take it! Several experiments are performed to discover the main problem. ISIS is like cancer, it may be destroyed once and for all, but those who created ISIS are alive and will create new ISILs. Just as al-Qaeda or the Taliban and Boko Haram produced. This is the only way to revenge the martyr Mohsen Hojaji, a rocket to Riyadh and eliminate Al Saud! So that all shrines will be destroyed in Imam. And Iran has the power to do this. In the Iranian economy, the same is true: ISILs are trying to hit us with the cutting down of factories and domestic producers, and they have tried to make Iran a financially ill and dangerous person. Particular measures are also being taken to counteract: for example, the upstream document that tries to: increase Iran's economic power in the region! But despite these high-handed documents, which have only been wished for superiority in the region, since the beginning of the Islamic Revolution, Iran has been and remains the supreme power of the world. The strongest and most healthy economy has been and will be. The people of Iran have never felt in short supply. If it was critical, this criticism has often been related to the illusions of the dissidents. They bring unemployment and lack of expert knowledge! While there are so many inventions and discoveries that: Most of them are discarded and: Iran's dispersed, excelled in the world! Young people who do not work in Iran, or are not accepted in the exam! Going to America and Europe: Youth Servers Are Here. Doctors who do not get a job because of physician swelling in Iran are considered to be the best doctors in Germany and the United States. Iran's worst production is crude oil is the highest added value for other countries. Even the Qom salt lake can end: the two-bourgeois war for salt purchase. The artifacts and tourist attractions are so high that people are not bored to see it. Those who say that Iranians have a housing problem do not know that 30% of newly built buildings are empty and waiting for the customer. Only in the consumption of food, water and energy.. Iranians four times! World standard, where do they come from? It's with the expensive ones.

من أین تحصل على کل هذا؟

إیران لیست فقط متفوقة فی القوة العسکریة، ولکن لیس هناک قوة فی العالم یمکنها أن تفعل أی شیء ولکن أیضا فی المسائل السیاسیة والاقتصادیة. لذلک، لا تحتاج إلى إشراک نفسک مع مجموعة تسمى داعش؛ داعش کانت مجرد نفس الصواریخ! لقد آن الأوان للانتقام من الشهید حجیس، ولیس من داعش ولکن لسببه الرئیسی، الولایات المتحدة. یمکن للحرس الثوری الإیرانی أن ینظر فی نفس الطائرات أو الثکنات الأمریکیة التی قصفت هیجاغس، وأدت فی النهایة إلى الانتقام من تدمیر القاعدة. لأن داعش قد انتهت! وینبغی تنظیم عشاق الضریح للإفراج عن ضریح الباقی، وهو أیضا نقطة تحول. من أجل فهم أفضل لموضوع الموضوع: الطب الشامل أو نظام طبی مناسب هنا. یقول الطب الشامل: "الألم لیس بالضرورة أعراض الألم فی نفس المکان. على سبیل المثال، مع جراحة الورم السرطانی فی الدماغ، ونحن نرى نمو هذه الغدة فی الثدی أو فی أی مکان آخر! فإنه یدل على أن هناک الجسم الذی ینتج هذه الغدد، ومؤخرا، یتم إطلاق عیادات الألم، لصداع بسیط، والعدید من الأطباء مع التخصصات المختلفة یطلب منک وسیتم فحص لک. أعتبر! یتم إجراء العدید من التجارب لاکتشاف المشکلة الرئیسیة. داعش مثل السرطان، قد یتم تدمیره مرة واحدة وإلى الأبد، ولکن أولئک الذین خلقوا داعش على قید الحیاة، وسوف تخلق داعش جدیدة. تماما کما أنتجت القاعدة أو طالبان وبوکو حرام. هذه هی الطریقة الوحیدة للانتقام الشهید محسن حاجی، صاروخ إلى الریاض والقضاء على آل سعود! حتى یتم تدمیر جمیع الأضرحة فی الإمام. وإیران لدیها القدرة على القیام بذلک. فی الاقتصاد الإیرانی، ینطبق الشیء نفسه: تحاول داعش ضربنا بتخفیض المصانع والمنتجین المحلیین، وقد حاولوا جعل إیران عرضة للاقتصاد. ویجری أیضا اتخاذ تدابیر خاصة للتصدی لما یلی: على سبیل المثال، الوثیقة التمهیدیة التی تحاول: زیادة قوة الاقتصاد الإیرانی فی المنطقة! ولکن على الرغم من هذه الوثائق المتطورة التی لم ترغب فی التفوق فی المنطقة إلا منذ بدایة الثورة الإسلامیة، کانت إیران ولا تزال القوة العلیا فی العالم. وقد کان الاقتصاد الأقوى والأکثر صحیة. إن شعب إیران لم یشعر قط بالموارد. إذا کان حاسما، فإن هذا النقد غالبا ما کان مرتبطا بأوهام ذهنیة مشوهة. أنها تجلب البطالة ونقص المعرفة الخبراء! فی حین أن هناک الکثیر من الاختراعات والاکتشافات التی: معظمهم ألقیت بعیدا: الإیرانیون مشتتة مثیرة فی العالم! الشباب الذین لا یعملون فی إیران، أو لا تقبل فی الامتحان! الذهاب إلى أمریکا وأوروبا: خوادم الشباب هنا. ویعتبر الأطباء الذین لا یحصلون على وظیفة بسبب تورم الطبیب فی إیران أفضل الأطباء فی ألمانیا والولایات المتحدة. وأسوأ إنتاج إیران هو النفط الخام هو أعلى قیمة مضافة للبلدان الأخرى. حتى بحیرة الملح یمکن أن تنتهی: الحرب البرجوازیة اثنین لشراء الملح. القطع الأثریة ومناطق الجذب السیاحی مرتفعة جدا أن الناس لیست بالملل لرؤیتها. من یقولون إن الإیرانیین لدیهم مشکلة فی السکن لا یعرفون أن 30٪ من المبانی المبنیة حدیثا فارغة وتنتظر العمیل. فقط فی استهلاک الغذاء والماء والطاقة .. الإیرانیین أربع مرات! المعیار العالمی، من أین تأتی من؟ انها مع تلک مکلفة.

Bunların hamısını nereden alırsınız?

İran hərbi gücdə üstünlük qazanmaqla yanaşı, dünyada heç bir şey edə bilməyəcək, həm də siyasi və iqtisadi məsələlərdə heç bir gücə malik deyildir. Buna görə, ISIS adlı bir qrupla özünüzə cəlb olmaq lazım deyil; ISIS yalnız eyni raket idi! İndi ISIS-dən deyil, əsas səbəbi olan ABŞ-dan şəhid Hacılar üçün intiqam almaqdır. IRGC, əvvəlcə Hijagları bombalayan eyni amerikalı təyyarələri və barakaları nəzərdən keçirə və baza məhv edərək intiqam alıb. Çünki İŞİL bitdi! Təpənin məcburi köçkünləri qalanın tapınağını sərbəst buraxmaq üçün təşkil edilməlidir, bu da bir dönüş nöqtəsidir. Mövzu nümunəsini daha yaxşı başa düşmək üçün: Holistik tibb və ya tibbi sistem burada uyğun gəlir. Holistik tibb deyir: "Ağrı mütləq eyni yerdə ağrı simptomudur. Məsələn, beyində xəəngli bir şişin əməliyyatı ilə, bu döşənin böyüməsini göğsün içində və ya başqa yerlərdə görürük! Bu, bu bezləri istehsal edən bir cismin olduğunu göstərir ki, son zamanlarda ağrı klinikaları başlamışdır, sadə bir baş ağrısı üçün müxtəlif ixtisasları olan bir neçə həkim sizə xahiş edəcək və araşdırılacaq. Alın! Əsas problemi tapmaq üçün bir neçə sınaq aparılır. İSİS xəənginə bənzəyir, bir dəfə və hamısı aradan qaldırıla bilər, amma İSİS qurduqları canlılar olacaq və yeni İŞİ'leri yaradır. Əl Qaidə və ya Taliban və Boko Haram kimi. Bu şəhid Möhsün Hacıyı, Riyad üçün bir raketdən intiqam almaq və Al Saud'u ortadan qaldırmaq üçün yeganə yoldur! Belə ki, bütün ibadətgahlar imamda məhv ediləcəkdir. Və İran bunu etməyə qadirdir. İran iqtisadiyyatında da eynidır: İqtisadi İŞİD fabrikləri və yerli istehsalçıları kəsməklə bizi vurmağa çalışır və İranın yüksək riskli iqtisadiyyata qarşı həssas olmasına çalışdılar. Qarşılaşmaq üçün xüsusi tədbirlər də görülür: məsələn, İranın iqtisadiyyatının regionda gücünü artırmaq üçün çalışır. Lakin regionda üstünlük əldə etmək istəyən bu yüksək əlli sənədlərə baxmayaraq, İslam İnqilabının başlanğıcından bəri, İran dünyanın ən böyük qüdrəti olmuş və qalmışdır. Ən güclü və ən sağlam iqtisadiyyat olmuşdur və olacaqdır. İran xalqı heç vaxt qısa tədarükü hiss etmədi. Bu kritik olsa, bu tənqid tez-tez müxaliflərin xəyalları ilə bağlı olmuşdur. İşsizlik və ekspert məlumatlarının olmaması! Çoxlu ixtiralar və kəşflər var ki, bunların əksəriyyəti atılır və dağılır: İranlılar dünyada həyəcan keçirir! İranda işləməyən və imtahanda qəbul edilməyən gənclər! Amerika və Avropaya gedirik: Gənclərin serverləri burada. İranda həkim şişməsi səbəbindən iş görməyən həkimlər Almaniya və ABŞ-da ən yaxşı həkimlər sayılırlar. İranın ən pis istehsalı xam neft digər ölkələr üçün ən yüksək əlavə dəyərdir. Hətta Qum tuzu gölü belə bitirilə bilər: duz alınması üçün iki burjua müharibəsi. Əsərlər və turistik yerlər o qədər yüksəkdir ki, insanlar bunu görmək üçün cansıxıcı deyillər. İranlıların mənzil problemi olduğunu söyləyənlər yeni tikilmiş binaların 30% -i boş olduğunu və müştərini gözləməyəcəyini bilmirlər. Yalnız ərzaq, su və enerji istehlakında .. İranlılar dörd dəfə! Dünya standartı, nereden gəlir? Bu bahalı olanlarla.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

دفعی و تدریجی در  وزارت خارجه

در متون قدیم بحث هایی وجود دارد: در مورد دفعی بودن یا تدریجی بودن، برای اثبات هر یک آنها مثال زیاد می اورند، ولی اول روی خدا آزمایش می کنند! چون اگر جواب داد یا نداد، برای خدا تاثیری ندارد! مثلا می گویند خداوند در شب قدر، قران را دفعتا بر قلب پیامبر نازل کرد. استدلال هم به سوره انا انزلنا است. ولی مخالفان می گویند نه هر آیه برحسب شان نزول خود، از سوی خداوند به پیامبر وحی می شده، لذا قران هم سوره های مکی دارد! و هم سوره های مدنی. استدلال آنها هم بر ایه: علی مکث ونزلناه تنزیلا است، برخی ها هم ترکیب هردو را می گویند.  وزیر خارجه مثل همه وزرا، یا اصلا مثل همه آدم ها، تنها خود را عقل کل می داند و می گوید: خودش به تنهایی ایران را از انزوا بیرون آورده است. البته گاهی گوشه کنار ها به شرط اینکه: به پرستیژ ش آسیب نرسد، اسمی از فرودستان یا فرادستان می برد، که کاش اسم نبرد که: از صد تا فحش هم بدتر است. این در واقع نظریه دفعی است، یعنی یک دفعه معجزه شد و: ایران که در ته چاه انزوا و گمنامی بود، به جایی رسید که برای تحلیف رئیس جمهورش، از سراسر دنیا آمده بودند! اولین معنی عکس این حرف آن است که: آمریکا هم دفعتا از اوج قدرت و خوشنامی، به قعر انزوا رفته و الان کسی دیگر آمریکا را نمی شناسد.  همه فقط اخبار مربوط به ایران را پیگیری می کنند. که طبیعتا به مذاق آقای ظریف خوش نمی آید، چون آمریکا آنقدر بد نیست که منزوی شود! و اصلا برجام را درست کردند که: همه منتفع شوند و به ضرر هیچ کس هم نیست. یک معنی عکس یا متضاد دیگر هم این است که: تاریخ 15هزار ساله که هیچ! حتی در زمان انقلاب اسلامی هم، کسی باهوش تر از ایشان نبوده که: ایران را از انزوا خارج کند. یعنی تمام افتخارات و زحمات همه ایرانیان، خیالی بود و جنبه خارجی نداشته است. جناب ظریف در مجلس چنان محکم در دهان مخالفان خود کوبید، که هیچکس نمی تواند این تعبیر را نادرست بداند. وی گفت: این کار ما باعث شد ایران از انزوا خارج شود. خوب دستشان درد نکند! می گویند حکیمی سالها زحمت کشید: تا وجود خدا را اثبات کند، در خواب دید خدا از او تشکر می کند! و می گوید اگر تو نبودی من هم نبودم! واقعا فکر مسخره یک وزیر که: همه سوابق و همه تاریخ و افتخارات یک ملت را نادیده بگیرد، و فقط خود را ناجی بداند، شایسته رای مجلس نیست. امام خمینی با آن همه عظمت که: نام ایران را بدون نام ایشان نمی شناسند، هرگز چنین ادعایی نکرد! درست برعکس این اقا، همیشه می گفت ما رابطه با آمریکا را می خواهیم چه کنیم؟ حالا ایشان افتخار می کند که: رفته با آنها دست داده و خندیده و قدرت: منطق ایران را به آنها فهمانده! شعوری که در این حد باشد، نتیجه اش این می شود که نه تنها تحریم های ظالمانه! برداشته نشده بلکه بیشتر هم می شود. گزینه های نظامی و تهدیدها هم، نه تنها از روی میز برداشته نمی شود، بلکه شمشیر بازی هم با دشمنان ما انجام می دهند! دوستان ما را هم تحریم، وهم تهدید می کنند. معلوم می شود انزوای ایران، خیالی بود و ساخته پرداخته ذهنهای علیلی بوده که: جرات خود را در خط قرمز شکنی : و زیر پا گذاشتن هر آنچه امام خمینی راجع به آمریکا گفته است، می بینند. آنها می گویند دیگر مرگ بر امریکا بس است! در حالیکه امام بارها فرمود: هرچه فریاد دارید بر سر امریکا بکشید. زیرا دولت آمریکا مجموعه ی: پلیس فدرال و سازمان سیا و پنتاگون هست، که نفس خود مردم آمریکا را هم بریده است. حالا که تعدادی پیدا شده مرگ بر آمریکا می گویند، آیا باید آنها را هم خفه کنیم؟

False and gradual in the State Department

There are some arguments in the old texts: they are an example for proving each one, but they are the first to test God! Because if he answered or did not, he does not affect God! For example, they say that God sent the Quran at the heart of the Prophet in the night of magnanimity. The argument is also sura. But the opponents say that not every verse was revealed to the Prophet by God according to their descent, so the Qur'an also has Maki surahs! And also civilian suras. They also argue: Some say the combination of both. The foreign minister, like all ministers, or at least like all human beings, sees himself as the whole intellect, and says: "It alone has left Iran out of isolation." Of course, sometimes the corners of the pillars, provided that they do not harm their prestige, takes the name of a descendant or ancestor, which is the name of the battle: it is worse than a hundred to the whip. It is in fact a fake theory, a miracle once: Iran, which was at the bottom of the wells of isolation and anonymity, came to have come from all over the world to inaugurate its president! The first meaning of the picture is that: America has also been isolated from the peak of power and recognition, and now no one knows America anymore. Everyone is just following Iran's news. Which naturally does not appeal to Mr. Zarif's argument, because America is not so bad to be isolated! And they did everything right: everyone benefits, and not to the detriment of anyone. Another meaning of the photo or the opposite is that: The 15,000 year history of no! Even at the time of the Islamic Revolution, no one was more intelligent than him to remove Iran from isolation. That is, all the honors and efforts of all Iranians were imaginary and not foreign. Mr. Zarif knocked in the parliament so tightly in the mouths of his opponents that no one could regard this interpretation as inaccurate. He said that this led us to isolate Iran. Well, do not hurt them! They say that Hakimi worked hard for years: to prove God's existence, God bless him in the dream! And he says if you were not, I would not be! It's really a ridiculous thought of a minister who does not ignore all the records and all the history and honors of a nation, and only consider himself a savior, not worthy of a parliamentary vote. Imam Khomeini, with all the greatness that does not know the name of Iran without his name, never made such a claim! On the contrary, he always said: "What do we want to do with the United States?" Now he is proud to be: Gone with them, Laugh and power: Tell them the logic of Iran! The mindset at this level will result in not only outrageous sanctions! It is not taken away, but more. Military options and threats are not only not removed from the table, but also the sword is playing with our enemies! We also boycott and threaten our friends. It turns out that Iran's isolation was fictitious and constructed by the intellectual minds that saw their dare to break the red line: and violating everything that Imam Khomeini had said about the United States. They say that there is enough death to America! While Imam repeatedly said: "Whatever you scream over America." Because the US government is a collection of: the federal police and the CIA and the Pentagon, which also cut off the American people themselves. Now that a number of deaths have been found on America, do they have to be strangled?

والقضاء التدریجی على وزارة الخارجیة

فی النصوص القدیمة، وهناک بعض الجدل حول ما إذا کان الإلغاء التدریجی لل، لإثبات أنهم مثال عظیم، ولکن یتم اختبارها أولا على الله! لأنه إذا لم أو لم تجب، لأن الله لا یؤثر! على سبیل المثال، یقول الرب فی لیلة القدر، ونزل القرآن على النبی فجأة على القلب. حجة لسورة. لکن معارضین یقولون لیس کل آیة من حیث الوحی، وکشف الله للنبی، والقرآن سورة من مکة! والفصل المدنی. وتعتمد حجتهم على الآیة، فإن البعض یقول مزیج من الاثنین معا. وزیرة الخارجیة مثل جمیع الوزراء، أو حتى مثل کل الناس، إلا أن الفکر یعرف ویقول یتم إحضارها إیران نفسها للخروج من العزلة. أحیانا الزاویة بجانب شرط أن: لا یلحق الضرر هیبته، مرؤوسه الاسمی، أو أعلاه، التی من شأنها أن اسم المعرکة التی مائة مرة أسوأ الشتائم. هذا هو فی الواقع نظریة النفایات، وکانت معجزة لمرة واحدة وإیران فی الجزء السفلی من العزلة والغموض، إلى النقطة التی قد تأتی لحضور حفل تنصیب الرئیس من جمیع أنحاء العالم! الکلمة الأولى وهذا یعنی أن العکس غیر مهذب أمیرکا ذروة القوة والسمعة، إلى أعماق العزلة والآن شخص آخر لا یعرف أمریکا. کل الأخبار حول ایران لمتابعة فقط. السید ظریف الذوق السلیم یأتی بشکل طبیعی، ولیس لأن أمریکا لیست سیئة للغایة أن تکون معزولة البرجام فعل ذلک: لیس کل فوائد ومضار لا أحد. صورة المتناقضة أو وسائل أخرى هی أن 15 ألف سنة لا! حتى فی زمن الثورة الإسلامیة، شخص أکثر ذکاء مما کان علیه أن إیران من عزلتها. وهذا یعنی أن جمیع الإنجازات والجهود المبذولة من جمیع الإیرانیین، ولیس الجوانب وهمیة والخارجیة. السید ظریف البیت ضرب من الصعب جدا فی الفم من خصومه، لا یمکن لأحد أن یعرف هذا التفسیر غیر صحیح. وقال ان هذا قادنا من العزلة. حسنا أنها لا تؤذی! عانى سعید الحکیمی لسنوات: لإثبات وجود الله، وقال انه یحلم انه بفضل الله! إذا کنت لا أقول أننی لم أکن! والوزیر الذی أمر مثیر للسخریة حقا: جمیع السجلات وکل تاریخ وإنجازات دولة إلى تجاهل، والمنقذ الوحید تعرف، لا یستحق من الانتخابات البرلمانیة. مع کل عظمة الإمام الخمینی: إیران دون اسمهم لا أعرف، قط مثل هذا الادعاء! على العکس من ذلک، هذا الرجل، وقال دائما ما نرید علاقتنا مع أمریکا؟ الآن انه فخور أنهم فقدوا وضحک والطاقة: فهموا منطق إیران! وعیه کان الأمر کذلک، فإنه یترتب على ذلک لیس فقط العقوبات الظالمة! ولکن لا یتم إزالة. الخیارات العسکریة والتهدید، لیس فقط لا من على الطاولة، ولکن المبارزة أیضا مع أعدائنا تفعل! العقوبات لأصدقائنا، وکذلک التهدید. اتضح عزلة إیران، وجعل الرجل غیر صالح وهمی لمن کانت موجهة العقول التی یجرؤ على کسر الخط الأحمر: الإمام الخمینی ویدوس کل ما یقال عن أمریکا، کما ترى. یقولون الموت الآخر لأمریکا! کفى! بینما قال الإمام مرارا وتکرارا: إن صرخة قمت بسحب أنحاء أمریکا. أمریکا بسبب تعیین الحکومة: مکتب التحقیقات الفدرالی ووکالة الاستخبارات المرکزیة والبنتاغون، وهو قطع الناس فی أمیرکا أنفاسهم. الآن وجدت أن عدد الموت لأمریکا أن أقول، هل نحن فی حاجة إلیها لیصمت؟

Dövlət Departamentinin tədricən aradan qaldırılması

qədim mətnləri, və ya tədricən aradan qaldırılması haqqında bəzi müzakirələr var, onlar böyük bir nümunəsidir sübut etmək, lakin onlar ilk Allaha test edilmişdir! Siz və ya cavab vermədi olmasaydı, çünki Allah təsir etmir! Məsələn, Qədr Gecəsində Lord Quran ürək birdən Peyğəmbər vəhy olundu deyirlər. Surat Arqument. Amma rəqib onun nazil baxımından hər ayə, Allah Peyğəmbər nazil demək və Quran Sura Məkkə edir! Və mülki fəsil. Onların arqumenti ayə əsaslanır, bəzi hər ikisi demək olardı. Dövlət katibi bütün nazirlər kimi, və ya hətta bütün insanlar kimi, yalnız ağıl bilir və İran özü təcrid çıxardıq deyir. yüz dəfə daha pis təhqir edir döyüş ad vermək olardı yuxarıda onun nüfuzu, onun nominal tabe, və ya zərər deyil, növbəti şərti bəzən künc. Bu, həqiqətən bir tullantı nəzəriyyə deyil, bir zaman möcüzə və İran prezidenti açılışı üçün, bütün dünyada gəlmişdi nöqtəsinə, təcrid və qaranlıq altında idi! əks deməkdir ilk sözü: pik güc və nüfuzunun Amerikanın nadan, təcrid dərinliklərində indi başqası Amerika bilmir etmək. İran haqqında Bütün xəbərlər yalnız həyata. Cənab Zərif yaxşı dad Amerika təcrid etmək üçün belə pis deyil, çünki, təbii gəlir! Brjam və yalnız etdi: bütün fayda və heç bir zərər. A təzadlı şəkil və ya digər vasitələrlə 15 min il yoxdur! Hətta İslam İnqilabının zamanda, o, təcrid həyata ki, İran asan kimsə daha. Bu o deməkdir ki, bütün nailiyyətləri və bütün İranlılar deyil xəyali və xarici aspektləri səyləri. Cənab Zərif House rəqibini ağız belə sərt vurdu, bu şərhi bilirik heç kim düzgün deyil. O, bu təcrid bizi gətirib bildirib. Yaxşı onlar zərər yoxdur! Said Hakimi ildir uğradığı: Allahın varlığını sübut etmək üçün, o, thanks Allah xəyal! deyərək deyil, mən yox idi! İmam Xomeyninin bütün böyüklüyü ilə İran bilmirəm onların adı olmadan, belə bir iddia heç vaxt! Əksinə, bu centlmen, həmişə Amerika ilə əlaqələr istədiyiniz nə dedi? İran məntiqi aydın İndi o itirilmiş və güldü və güc ki, fəxr edir! belə Şüur, bu ədalətsiz sanksiyaların ki, yalnız belə! Amma bu xaric deyil. Hərbi variantları və təhlükə yalnız masa off deyil, həm də düşmən etmək ilə qılıncoynatma! Sanksiyalar yoldaşlarımız, eləcə də təhlükəli deyil. Bu İranın təcrid çıxır və bu qırmızı xətt qırmaq üçün cəsarət ağıl xitab etdi kimə xəyali etibarsız centlmen etdi: İmam Xomeyni və Amerika haqqında deyilir nə trampling, görürsünüz. Onlar Amerikaya digər ölüm demək! Yetər! İmam dəfələrlə isə: scream siz Amerika üzərində sürükleyin. Amerika hökuməti qurmaq çünki: FBI və CIA və Pentaqon Amerika xalqı özünü kəsdi ki, edir. İndi ki sayı biz onları bağlamaq lazımdır, demək Amerikaya ölüm aşkar?

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

اگر کسی لقمه حلالی به خانه می برد اصلا از بانکها وام نمی گیرد

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

تزریق تورم یعنی: دزدی از سر سفره های مردم!

اگر کسی که تا دیروز با پول معینی، می توانسته 5تا نان بخرد، امروز با افزایش قیمت و نرخ تورم، فقط می تواند4تا نان بخرد! در واقع این یک نان از او دزدیده شده است. به همین سیاق اگر قدرت خرید مردم، در هر زمینه کاهش یابد، این یک دزدی آشکار ، در روز روشن است. حال باید دید چه کسی این دزدی را انجام می دهد؟ ربا خواری و سلف خری و احتکار بانکها، شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی، عامل داخلی افزایش نرخ تورم است. مهمترین عامل خارجی تزریق تورم هم، تحریم های اقتصادی آمریکا است. برای همین است که امام خمینی ره می فرمود: هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. البته آمریکا میداند که در خارج از میدان، نمی تواند کاری بکند! لذا همه توان خود را بر روی نیروهای: داخلی وابسته به خود گذاشته است. از آنجا که دولت آمریکا سالها در ایران حضور داشته، دارای تخم ترکه زیادی هم هست، لذا کمبود نیروی مزدور ندارد! مزدوران او هم در ایران دو دسته اند: کسانی که به آمریکا رفته و دوره دیده اند، و کسانی که در داخل ایران آموزش داده شده اند. هنوز هم بسیاری از مفاد درسی دوره: فوق لیسانس و دکترای ایران، ترجمه پس مانده های امریکا هست. یکی از این عناصر مهم، اقتصاد دانان و مخصوصا بانکداران هستند. بانکداران یا سیستم بانکی در ایران، با دو ابزار پولی و مالی، تورم را تزریق می کند: اول چاپ بدون پشتوانه اسکناس : استقراض دولت از سیستم بانکی و بالا بردن حجم نقدینگی، که هر سال بیش از 24درصد رشد داشته است. و دیگری، فروش ارز یا پول آمریکا، به نرخ بالاتر. 98درصد دلار های آمریکایی، در دست بانک مرکزی است. بنابر این کاملا منوپل کرده و: هرگونه رقابت را از بین برده است. اگر دلارها را یک درصد بیشتر به بازار تزریق کند، تا 25درصد ارزش آن کاهش می یابد. ولی بانک مرکزی برعکس عمل کرده: تا می تواند کمتر عرضه می کند! تا ارزش پول ملی کاهش یابد. از آن طرف مانع حذف صفر ها از پول ملی هم می شود، تا تورم تاثیر خود را از دست ندهد! در سیاست های مالی هم، به بهانه  تشویق تولید! از دولت مجوز پرداخت وام می گیرد، حتی مابه التفاوت سود را، پیشاپیش در ردیف بودجه منظور می کند. ولی با اعلام شرایط و بهره بالا، از پرداخت آن خود داری می کند. و برای آنها هم موفق به دریافت شده اند، جریمه و دیر و بهره چند برابری منظور، و اموالشان را مصادره و: خودشان را روانه زندان می نماید. البته خوشبختانه این طور نیست که: مردم فهیم و انقلابی ساکت باشند. آنها با اصول مالیه اسلامی، به جنگ این آقایان رفته اند. در همان دوران انقلاب اسلامی، تعاونی های اعتبار محلی خودجوش، در سطح وسیعی تشکیل گردید که: بنام صندوق های قرض الحسنه، برای تامین سرمایه درگردش بدون بهره اقدام می کرد. سرعت رشد آنها طوری بود که: نزدیک بود بانکها از بین بروند. لذا توطئه ها شروع شد و: با بهانه قرار دادن عملکرد تعدادی از این صندوق ها، که یک در هزار  هم نمی شدند! با این صندوق ها مبارزه شد. الان هم اگر کسی لقمه حلالی به خانه می برد: یا اصلا از بانکها وام نمی گیرد! یا اگر نیاز داشته باشد، روی همین صندوق ها حساب می کند. و الا تمام صنایع از کوچک تا بزرگ، در گیر دادگاه و پاسگاهی هستند که: طرف شاکی آن بانکها می باشند. اخیرا در مجمع فناوری اقتصاد نانو نیز: اعلام شده طهماسب مظاهری، وزیر و رئیس کل سابق بانک مرکزی، برای نجات تولید در ایران، صندوق جسورانه را تاسیس کرده است! که سعی دارد وامهای کلان بدون بهره بدهد. ایجاد این صندوق ها، اگر بدور از تسلط بانکها باشد، برای تولید بسیار مفید و با ارزش است.

Injection of inflation means stealing from the table of people!

If someone who could buy up to 5 bucks until yesterday with a certain amount of money, today with rising prices and inflation, only four can buy bread! In fact, this bread has been stolen from him. In this way, if the purchasing power of people is reduced in every field, this is a clear slaughter, it is clear on the day. You should see who is doing this theft? Growth and bullion, and the hoarding of banks, corporations and government and non-government institutions, are internal factors that drive inflation. The most important foreign inflation factor is the US economic sanctions. That is why Imam Khomeini said: "Whatever you scream over America. Of course, the United States knows that outside the square can not do anything! Therefore, all its power is on its internal forces. Since the US government has been in Iran for many years, it also has a lot of eggs, so there is no shortage of mercenaries! His mercenaries in Iran are two categories: those who have gone to the United States and have trained, and those trained in Iran. There are still many curriculum subjects: Master's Degree and PhD in Iran, the translation of the remnants of America. One of these important elements is economists, and especially bankers. Bankers or the banking system in Iran, with two monetary and financial instruments, injects inflation: first printing without backing the banknote: government borrowing from the banking system and raising the volume of liquidity, which grew more than 24% each year. And the other, selling a currency or US currency, to a higher rate. 98 percent of the US dollar is at the heart of the central bank. So it's perfectly monopolized: it eliminates any competition. If you inject dollars a bit more, it will drop by 25%. But the central bank has done the opposite: it can offer less! To reduce the value of the national currency. On the other hand, it prevents the elimination of zero from the national currency, so that inflation will not lose its impact! In financial policies, too, under the pretext of encouraging production! Loads from the government to pay a loan, even taking into account the difference in profits, in advance of the budget line. But by declaring high interest rates, it does not pay. And for them they have succeeded in getting fined and late, multiplying their interest, confiscating their property and sending themselves to jail. Fortunately, fortunately, it is not that the intelligent and revolutionary people are silent. They went to the men's fights with Islamic principles. At the same time of the Islamic Revolution, spontaneous local credit cooperatives were formed on a large scale, known as Qarz al-Hassaneh funds, to raise interest-free capital. Their growth rate was such that banks were about to disappear. Therefore, plots began: with the excuse of putting some of these boxes in the box, which was not a million! It was fought with these boxes. Now if someone takes a mortal loan: Do not borrow from banks at all! Or if it is needed, it will count on the same funds. And all the industries from small to large are in the courtroom and checkpoint: the party is the plaintiff of those banks. Recently, at the Nanotechnology Technology Forum, Tahmasb Mazaheri, the former minister and former head of the Central Bank, has established a bold fund to save production in Iran! Who is trying to make huge loans without interest. Creating these funds, if not for the domination of banks, is very useful and valuable for production.

حقن التضخم یعنی سرقة من الجدول من الناس!

إذا قام شخص المال أمس، یمکن أن یکون 5 لشراء الخبز الیوم مع ارتفاع الأسعار والتضخم، یمکن أن یکون إلا 4 لشراء الخبز! فی الواقع، کان الخبز سرقت منه. وبالمثل، إذا کانت القوة الشرائیة للشعب، فی کل مجال النقصان، عملیة سطو واضح فی وضح النهار. سنرى من یفعل هذه السرقة؟ العقود الآجلة الربویة والمضاربة والبنوک والشرکات والمؤسسات العامة والمنظمات غیر الحکومیة، العامل الداخلی هو التضخم. أهم الضغط على التضخم العامل الخارجی وأمریکا عقوبات اقتصادیة. هذا هو السبب قال الإمام الخمینی: الصرخة قمت بسحب أنحاء أمریکا. وبطبیعة الحال، أمریکا یعرف أن خارج الملعب، لا تستطیع أن تفعل أی شیء! لذلک، ترکت کل طاقاتهم فی الداخل فروعها. لأن الحکومة کانت فی أمریکا لسنوات عدیدة، لدیها البیض ویذ کبیرة کذلک، لذلک لا یوجد نقص فی مرتزق! وعملاء ایرانیین فی فئتین: أولئک الذین یذهبون إلى أمریکا والمدربین، والذین تم تدریبهم فی إیران. لا یزال العدید من أحکام الدورة: الماجستیر والدکتوراة فی إیران، وترجمة ما تبقى من أمیرکا. واحد من العناصر الهامة والاقتصادیین والمصرفیین على وجه الخصوص. المصرفیین أو النظام المصرفی فی إیران، مع اثنین من أدوات التضخم النقدی والمالی عن طریق الحقن: الطبعة الأولى من النقود الورقیة: الاقتراض الحکومی من النظام المصرفی وتعزیز السیولة، أنه فی کل عام أکثر من 24 فی المئة. وآخر، والمال تبادل أو أمریکا، وهو معدل أعلى من ذلک. 98 فی المئة من الدولارات الأمریکیة فی ید البنک المرکزی. وهکذا تماما احتکار: یتم القضاء على أی منافسة. إذا کان الدولار لحقن نسبة أکبر من السوق، ویتم تخفیض قیمتها إلى 25٪. لکن البنک المرکزی قد تصرف مخالف: أن یعرض أقل! لیقلل من قیمة العملة الوطنیة. ویمنع إزالة الأصفار من العملة الوطنیة، لذلک التضخم لا یفقد تأثیره! فی السیاسة المالیة، أیضا، بحجة تشجیع الإنتاج! الحکومة تقرض الترخیص، حتى هامش الربح الخاص بک، وبالفعل فی المیزانیة المخصصة له. ولکن مع الإعلان عن الشروط والفائدة المرتفعة، فی رفض الدفع. وأنهم تلقوا وأواخر الغرامات والفوائد عدة مرات فی النظام، ومصادرة ممتلکاتهم: یتم سجنهم. لحسن الحظ انها لیست أن یکون الناس الممیزین والثوریة الصمت. مع مبادئ التمویل الإسلامی، وقد ذهب الرجال إلى الحرب. وفی الوقت نفسه، الثورة الإسلامیة، والاتحادات الائتمانیة المحلیة العفویة، التی تم تشکیلها على نطاق واسع: وهی بدون فوائد صندوق القروض لتوفیر رأس المال العامل بدون فائدة کان یتصرف. وکانوا قد نمت بسرعة بحیث البنوک القضاء تقریبا. بدأت المؤامرة: مع العذر لأداء هذه الصنادیق، التی لم تکن واحد فی الألف! وقد خاض الصندوق. الآن إذا کان شخص الطعام الحلال لاتخاذ المنزل: أی قرض البنک أم لا! أو إذا لزم الأمر، على نفس التهم الاقتراع. قریبا جمیع الصناعات من الصغیرة الى الکبیرة، وتشارک فی نقاط التفتیش المحکمة أن البنوک یشکون حول هذا الموضوع. الاقتصاد الجمعیة تکنولوجیا النانو أیضا: أعلن T. مظاهری، الوزیر السابق ورئیس مجلس إدارة البنک المرکزی، لإنقاذ الإنتاج فی إیران، وأنشأت صندوق جریئة! فی محاولة لإعطاء قروض ضخمة من دون فائدة. إنشاء الصندوق، إذا الرقابة غیر المصرفیة، لإنتاج مفیدة وقیمة.

İnflyasiya injection insanların masa oğurluq deməkdir!

Kimsə dünən pul verib varsa, yüksələn qiymətlər və inflyasiya ilə çörək gün almaq 5 ola bilər yalnız çörək almaq üçün 4 ola bilər! Əslində, çörək ondan oğurlanmış edilmişdir. Eynilə, hər sahədə insanların alıcılıq qabiliyyəti, gündüz bir aydın quldurluq azalır əgər. Biz bu oğurluq kim görürsünüz? Sələmçi və spekulyativ fyuçers və banklar, şirkətlər və ictimai qurum və qeyri-hökumət, daxili amil inflyasiya var. ən mühüm xarici amil təzyiq inflyasiya, iqtisadi sanksiyalar Amerika. İmam Xomeyni bildirib Buna görə də siz Amerika üzərində drag scream. Əlbəttə ki, Amerika sahə off, bir şey edə bilməz ki, bilir! Buna görə də, daxili bütün enerji onların filiallarının ayrıldı. Hökumət uzun illər Amerikada olmuşdur ildən, eləcə də böyük withe yumurta, belə ki, tamah çətinliyi yoxdur! Amerika və təlim getmək edənlər və İranda təhsil almış olanlar: iki kateqoriyaya O, İran agentləri. Kursu hələ də bir çox müddəaları: Master və Aspirantura İran Amerikanın qalıqları tərcüməsində. xüsusilə mühüm elementləri, iqtisadçılar və bankirlərin biri. Bankers və ya bank inyeksiya ilə monetar və fiskal inflyasiyanın iki alətləri ilə İranda sistemi: fiat pul ilk çap: bank sisteminin hökumət borc və likvidliyi artırmaq, hər il daha çox 24 faiz. Və başqa, valyuta və ya pul America, yüksək dərəcəsi. Mərkəzi Bank əlində Amerika dollar 98 faiz. Və tamamilə monopole: Hər müsabiqə ləğv edilir. dollar bazar daha çox faiz yeritmək varsa, onun dəyəri 25% azalır. Lakin Mərkəzi Bank zidd çıxış edib: az təklif olunacaq! milli valyutanın dəyərini azaltmaq üçün. Milli valyuta adet sıfır qaldırılması qarşısını alır, belə inflyasiya təsirini itirmir! maliyyə siyasəti də istehsal təşviq bəhanəsiylə! hökuməti artıq bunun üçün büdcə, hətta mənfəət qaydalarından lisenziya borc olunur. Amma şərtlər və yüksək faiz elan ilə ödəniş imtina. Onlar qəbul və gec cərimələr və faizlər bir neçə dəfə üçün, və onların əmlakının müsadirə var: onlar həbs olunur. Xoşbəxtlikdən bu insanlar ağıllı və səssiz inqilabi olması deyil. İslam maliyyə prinsipləri ilə, kişilər müharibəyə getdi. Eyni zamanda, geniş miqyasda formalaşan İslam İnqilabı kortəbii yerli kredit ittifaqları, yəni faizsiz kredit fondu faizsiz iş kapital fəaliyyət göstərən təmin etmək. Onlar tez banklar təxminən ləğv edilir ki, artıb. sui-qəsd başladı: min bir deyil bu vəsaitlərin, fəaliyyətinin bəhanə ilə! fond mübarizə edilib. İndi kimsə halal qida ev almaq əgər: no bank kredit və ya deyil! Və ya ehtiyac varsa, eyni seçki sayıları. Tezliklə kiçik böyük bütün sənaye, banklar bu barədə şikayət məhkəmə buraxılış məntəqələrində cəlb olunur. də Assembly nano-texnologiya iqtisadiyyat: T. Mazaheri elan köhnə naziri və Mərkəzi Bankın sədri İranda istehsal saxlamaq üçün Fond qalın qurdu! faizsiz böyük kredit verməyə çalışırıq. faydalı və qiymətli istehsalı üçün fondunun yaradılması, qeyri-bank nəzarət.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

آل سعود با اینکه قاتل مردم یمن است، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شده

سید احمد حسینی ماهینی | دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

تشکل های مردمی در هزاره سوم

لقمه حرامی که بانکها ی ربوی، بر سر سفره مردم گذاشته اند باعث شده: تا همه بدوند ولی به جایی نرسند! هفتاد ساله ها که باید بازنشسته شده و در انتظار مرگ باشند، دارای آمال و آرزوهای طولانی و: حرص و طمع زیاد شده و: چندین شغل و محل درآمد برای خود دارند. در حالیکه جوانان بی شغل و: بی مسکن و بی همسر هستند، پیرمردهای حریص دارای چند همسر موقت و دائم هستند، که برای هر کدام دریک گوشه ویلا و خانه و مغازه داده اند. وضع جوان ها هم بهتراز این نیست! دختران جوان در طمع داشتن: پس اندازهای کلان و دریافت سود های باد آورده، همگی کلاهبرداری را بجای ازدواج باب کرده اند: یا به فکر ازدواج با مردان ثروتمند سالخورده هستند، تا میراث خوار او باشند! یا به فکر سرکیسه کردن جوانهای پولدار، با اجرا گذاشتن مهریه های نجومی خود هستند. پسران جوان هم بجای ازدواج ساده با همتای خود، دنبال پیرزنان و بیوه های پولدار هستند! و با آنها احساس خوشبختی می کنند. دولت ها هم قادر به هیچ کاری نیستند، برنامه های کلان اشتغال و ازدواج، کار ها را هر سال بدتر کرده است! اینهمه وام ازدواج فقط: یک کار مزد برای زوجهای جوان دارد! زیرا همگی امتیاز وام خود را فروخته اند. در واقع وام به نام آنها است ولی به کام دیگران. لذا نیاز به تشکل های مردمی در اینجا بخوبی احساس می شود. این تشکل ها اصلا نباید خود را بخواب بزنند، یا عملکرد بانکها را توجیه کنند. زیرا بانکها خودشان هزاران: وکیل و خبرنگار قلم بمزد دارد: که بهره و ربا را رنگ بزنند و: جنگ با خدا را کلاه شرعی و قانونی برایش درست کنند. آنها باید بدانند که تشکل مردمی یعنی: یک تشکل غیر سیاسی غیردولتی و غیر انتفاعی! چون اکر در دام سیاست بیافتند، هفتاد ساله های مار خورده افعی شده را، در مقابل خواهند داشت، که آنها را با یک نگاه افسون می کند و: با یک لقمه فرومی برد. اگر در دام انتفاع و سود باشند که: بانکها بیشتر از آنها تجربه دارند، میدانند چطور به خاک سیاه بنشانند و: کاری کنند که هرگز سر از خاک بلند نکنند! بسرعت یا اعطای یک وام آنها راشیفته می کنند، بعد با حساب بهره و دیرکرد و جریمه، دستگیرشان می کنند و: همه اموال و آینده شان را مصادره می کنند. دولتی شدن هم که داستان خودش را دارد. معمولا اگر سران دولت ها خوب باشند، بدنه دولت ها بد هستند، اگر بدنه خوب باشد سران فاسد هستند! چرا که دولت یکدست به سرعت از بین می رود: که همان دولت مستعجل است. فلسفه این امر هم روشن است: مردم یکدست نیستند و اختلاف در بین آنها، به دولت هم نفوذ می کند. اگر دولت برای یکدست باقی ماندن مقاومت کند حذف می شود! لذا تشکل های دولتی اگر در هریک از دولت های فوق باشند، باید به سران دولت اقتدا کنند! در کشورهای غربی که: سران دولت ها فاسد ولی بدنه آن سالم است، تشکل های مردمی هم فاسد هستند! مثلا آمریکا که خود، سازنده بمب اتم و بکار برنده آن می باشد، ادعای صلح دارد، لذا تشکل های مردمی آن هم فقط ادعای صلح می کنند! یا آل سعود با اینکه قاتل مردم یمن است، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شده، بدیهی است سازمان های مردم نهاد آنها هم، فقط ادعای حقوق بشر دارند. اما در ایران که سران دولت پاکدست، ولی بدنه آن رشوه خوار و باند باز و اختلاس کننده هستند، باید تشکل های مردمی هم، واقعا برای مبارزه با فساد  و اختلاس و رشوه گام بردارند. زیرا بدنه دولت ایران براساس: سرفصل های آموزشی آمریکا و انگلیس آموزش دیده اند، در حالیکه مردم انگلیس و آمریکا، برای ضدیت با سران فاسد شان هم شده، به احکام اسلامی روی آورده، و بدون سرو صدا آن را اجرا می کنند.

People's organizations in the third millennium

The hawk that has been laid by the banks of the grave over the people's table has caused: to go all the way, but not get anywhere! Seventy-year-olds, who have to retire and wait for death, have long aspirations and greed: greed and have several jobs and income. While unemployed young people are homeless and homeless, the greedy old men have several temporary and permanent spouses, who have given villagers and houses and shops in each corner in each corner. The situation of young people is not better than this! Young girls in greed: large savings and windfall profits, all scam instead of marriage: either they are thinking of marrying the rich men of the elderly, so that their descendants are heritage! Or they are thinking of squeezing out rich young people by implementing their astronomical tales. Young boys, instead of simple marriage with their counterparts, are looking for wealthy old women and widows! And feel happy with them. Governments are also unable to do anything, macro employment and marriage programs have made things worse every year! The entire marriage loan only: There is a salary for young couples! Because everyone has sold their loan rates. In fact, a loan is their name, but to others. So the need for popular formations here is well felt. These organizations should not sleep at all, or justify the performance of banks. Because the banks themselves are thousands: the attorney and the reporter have a pen to pay: coloring the interest and riot: to make war with God a legal and holy shack. They should know that a popular organization means a non-political, nonprofit organization! Because if they fall into the trap of politics, they will have the seventy-year-old snake-eaten vistas, which will charm them with a glance: and they will take with them a penny. If they are trapped in profits and profits: banks have more experience than them, they know how to get into black soil: to make them never lift up! Quickly or lending money to them, then they are arrested with interest and fines, and they seize all their property and future. Governmentalization also has its own story. Usually, if the heads of state are good, the bodies of governments are bad, if the bodies are good, the heads are corrupt! Because the uniform state is rapidly disappearing: that is the same state as the state. The philosophy of this is also clear: people are not homogeneous, and the differences between them also influence the state. If the government resists staying alive, it will be eliminated! Therefore, if any of the above-mentioned governments are to be state-owned organizations, they must follow the heads of state! In the Western countries: the heads of state are corrupt, but their bodies are healthy, and the corrupt organizations are also corrupt! For example, the United States, which owns and employs atomic bombs, claims peace, so popular formations are just peacekeepers! Or Al Saud, although the murderer of the Yemeni people is the head of the United Nations Commission on Human Rights, obviously, their human rights organizations are only claiming human rights. But in Iran, which is the head of the clean state, but the body of that bribe-taker and open-gangster and gangster, there must also be grassroots organizations really fighting corruption, embezzlement and bribery. Because the Iranian government has been trained based on: American and British education curricula, while the British and the United States have been opposed to their corrupt leaders, they are turning to Islamic law, and without sounding it.

تنظیم الناس فی الألفیة الثالثة

البنوک حرام قمة باهتمام، جعلت طریقة الناس تصل جمیع ولکن تشغیل للوصول الى المکان! طفل یبلغون من العمر سبعین الذین تقاعدوا وهم ینتظرون تنفیذ حکم الإعدام، لدیها طویلة والتطلعات: الکثیر من الجشع والعدید من فرص العمل والدخل بالنسبة لهم. شروط الشابة هی أفضل من هذا! الفتیات الصغیرات فی الجشع وجود وفورات ضخمة وتلقی أرباح غیر متوقعة، بدلا من کل الحیل من زواجهما: تتزوج رجلا غنیا أو ویعتقد أن کبار السن أنها قد ورثت لها! أو لابتزاز أعتقد أن الشباب الأغنیاء، مع المهر الفلکیة فرض. الأولاد الصغار الزواج بسیطة إلى حد ما مع نظیره، وتبحث النساء والأرامل القدیمة غنیة! وکانوا سعداء. تکون الحکومات قادرة على فعل أی شیء، والخطط الاستراتیجیة والعمل والزواج والعمل وکان فی کل عام أسوأ! ومع ذلک، وقروض الزواج إلا: للأجور للأزواج الشابة! لأنهم باعوا تصنیف الائتمان الخاصة بهم. القروض باسمهم، ولکن الحنک الآخرین. تنظیم الناس هنا بحاجة إلى أن یکون مفهوما بشکل واضح. یجب أن هذا الارتباط لا تجعل سریرک، أو أداء یبرر بنوکها. لأن بنوکها آلاف محام وصحفی القلم لدیه لدفع هذا الاهتمام والربا ولونها: الغطاء القانونی مع الله خلق له. یجب ان یعلموا ان الشعب، وتشکیل منظمات غیر حکومیة وغیر سیاسیة وغیر هادفة للربح! إذا وقعت فی فخ السیاسة، ثعبان یبلغ من العمر سبعین عاما الأکل وأفعى، ویکون فی الجبهة، فإنها تبدو مع سحر ومع مجموعة من انهیار لدغة. إذا کنت فی صافی الربح والربح أن البنوک لدیها المزید من الخبرة، ومعرفة کیفیة توصل البیت التربة السوداء: أبدا جعل التربة لم یمض وقت طویل! أو منح القروض وأسیرا فإنها سرعان ما بعد الحساب مع الفائدة والرسوم المتأخرة والغرامات والاعتقال وجمیع ممتلکاتهم المصادرة ومستقبلهم. ومن هی الدولة التی لدیها قصة خاصة به. عموما، إذا کان لدیک رؤساء جید للدولة والهیئات الحکومیة سیئة، والجسد هو جید إذا کان قادة فاسدون! لأن الحالة الصلبة یختفی بسرعة: أن الحکومة هی أکثر مبدئیا. هذه الفلسفة واضحة: السکان لیست متجانسة والفرق بینهما، للتأثیر على الحکومة. إذا ما تبقى من مقاومة تتم إزالة لالسلس! لذلک، إذا کان أی من المنظمات غیر الحکومیة أعلاه یجب أن یتبع لرؤوسهم من الدولة! فی الدول الغربیة، ورؤساء حکومات فاسدة، ولکن الجسم هو صحی والمنظمات الشعبیة فاسدون! أمریکا، على سبیل المثال، أن الشرکة المصنعة للفوز القنبلة الذریة واستخدامها وزعم أن السلام، وتنظیم الناس التی تدعی لمجرد أن یکون السلام! فی حین أن السعودیین والیمنیین القاتل، رئیس لجنة حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحکومیة من الواضح أنها، مجرد المطالبة بحقوق الإنسان. ولکن من الواضح أن رؤساء الدول، ولکن الجسم من الرشوة والاختلاس والفرقة مفتوحة، لها المنظمات الشعبیة حقا لمحاربة الفساد والاختلاس والرشوة خطوة.

Üçüncü minillikdə insanların təşkili

Haram loxma banklar maraqla, yol insanların bütün ancaq yerə çatmaq üçün run! onlar üçün çox xəsislik və bir neçə iş və gəlir: təqaüdçü və ölüm sıra var yetmiş il yaşlıların, uzun və istəkləri var. gənclər iş olsa: evsiz arvad hər bir küncündə villa və evlərin və mağazalar olan çox xanımları ilə görməmiş qoca müvəqqəti və ya daimi olunur. Young şərait daha yaxşı! xəsislik Gənc qızların kütləvi qənaət olan və əvəzinə onların nikah bütün tövsiyələr göydəndüşmə mənfəət almaq: zəngin kişi evlənmək və ya yaşlı, onun miras düşünülür! Və ya onların həyata astronomik cehiz ilə gənc zəngin düşünmək zorla. Gənc oğlan həmkarı ilə olduqca sadə evlilik, köhnə qadın və dul zəngin axtarır! Onlar xoşbəxt edir. Hökumətlər heç bir şey, strateji planlar, məşğulluq və evlilik, iş edə və hər il daha pis olmuşdur! Lakin nikah kreditlər yalnız gənc cütlər üçün bir əmək haqqı! Onlar kredit reytinqi satılmışdır çünki. onların adı kreditlər, lakin damaq s. burada insanların təşkili aydın başa düşmək lazımdır. Bu dərnək sizin yataq etmək lazımdır, və ya performans onların banklara haqq qazandırmaq. onların banklar minlərlə hüquqşünas və jurnalist qələm ki, maraq və sələmçilik və öz rəngi ödəməlidir, çünki Allah ilə qanuni cap onu yaradır. Onlar insanları bilməlidir bir qeyri-hökumət, qeyri-siyasi və qeyri-kommersiya təşkilatlarının formalaşması! onlar siyasət tələsinə düşmək varsa, yetmiş yaşında ilan bir gürzə ki, qarşısında olacaq yemək, onlar bir cazibədarlığı ilə və bite dağılması bir sıra baxmaq. Siz xalis mənfəət və banklar daha çox təcrübə var mənfəət və bilirsinizsə necə ev qara torpaq çəkic: torpaq uzun etmək heç vaxt! Yoxsa onlar maraq və gec haqları və cərimə, həbs və müsadirə bütün öz malı və gələcək hesab sonra tez əsir bir kredit verilməsi. O, öz hekayəsi var bir dövlətdir. Siz dövlətin yaxşı başçıları varsa liderləri Pornoqrafiya əgər Ümumiyyətlə, hökumət orqanları pis, bədən yaxşı! bərk dövlət tez itir, çünki: Hökumət daha müvəqqəti edir. Bu fəlsəfə aydındır: əhali homogen deyil və onların arasında fərq, hökumət təsir. müqavimət qalan çıxarılır varsa Smooth! Buna görə də, yuxarıda hökumət təşkilatları hər hansı bir dövlət öz başçılarına tabe olmalıdır! Qərb ölkələrində, hökumət başçıları Pornoqrafiya, lakin bədən sağlam, məşhur təşkilatları Pornoqrafiya var! America, məsələn, ki, istehsalçı sülh iddia olunur atom bombası qazanmaq və istifadə yalnız sülh olduğunu iddia insanların təşkili! Səudiyyəlilər və ya Yemenis killer, BMT-nin İnsan Hüquqları Komissiyasının rəhbəri QHT-lər açıq-aydın insan hüquqları, yalnız iddia edirlər.

  • سید احمد حسینی ماهینی

اشغال کاخ سفید از شعار تا واقعیت.

در روند مبارزاتی لحظه دگرگونی، ناگزیر روزی فرامی رسد: این دگرگونی از سطح تا عمق، نامهای مختلفی دارد: اگر دگرگونی را به دو قسمت سخت و نرم تقسیم کنیم، در قسمت سخت معمولا از کودتا و انقلاب نامبرده می شود، و در دگرگونی نرم، تغییر و اصلاح گفته می شود. بطور ساده یا به زبان آمار، اگر کمتر از 25 درصد مردم در آن شرکت داشته باشند تغییر، و اگر کمتر از 50درصد باشند اصلاح، و اگر کمتر از 75درصد باشند کودتا، واگر بیش از 75درصد مردم مشارکت داشته باشند: انقلاب نام می گیرد. بنابر این در امریکا که کمترین مشارکت وجود دارد، حتی صحبت از تغییر هم نمی توان کرد! زیرا که حکومت پلیس فدرال و پنتاگون ، سازمان سیا و ارتش و نیروهای نظامی، جای نفس کشیدن برای مردم نگذاشته اند. اخیرا هم کوکلس کلان ها علنا به این عده پیوستند! که در واقع نقش لباس شخصی های: این نیرو های سرکوبگر را بازی می کنند. کارخانجات اسلحه سازی هم منابع مالی آنها را تامین می کنند. غیر از اینها در برخی از کشورها، اصلاحات حرف اول را می زند! در برخی دیگر کودتاگران، در ایران نیز انقلابیون نقش اساسی دارند. بنابراین آمریکا و ایران در دوسوی دگرگونی هستند. آمریکا دارای جامعه بسته و منجمد است : که از دویست سال پیش تا کنون یکنواخت اداره می شود. لایه مدیریتی آنها هم بر دو دسته ظاهری و باطنی هست: یعنی عده ای جلوی صحنه هستند، که معمولا قربانیان را تشکیل می دهند! عده ای هم مانند آیپک و لابی صهیونیستی در پشت صحنه می باشند. از جمله سیستمهای منجمد، میتوان به آل سعود و حکومت های سنتی سلطنتی، در برخی از کشورهای آسیایی و اروپایی اشاره نمود. در تاریخ، همه این حکومت ها، به سخت ترین وجه سرنگونی محکوم بوده اند: یعنی هرچه شدت و غلظت حکومت ها بیشتر بوده، برخورد فیزیکی مردم با آنها سخت تر می شده است. لذا پیشنهاد سید حسن نصرالله برای نابودی اسرائیل، پیشنهاد الحوثی ها برای سرنگونی آل سعود و: اشغال کاخ سفید از سوی ونزوئلا برای: مبارزه باآمریکا همزمان مطرح می شود! یعنی نقطه جوش امپریالیسم و صهیونیسم و ارتجاع فرا رسیده، و برخورد فیزیکی مستقیم و سخت ضروری می نماید. از سوی دیگر این هماهنگی موزون و مبارک، نشان می دهد که تحولات جهانی، به مثابه یک دهکده، کاملا در اشراف اطلاعاتی میلیاردی و مردمی است. و در این راه ایزار های نوین اطلاعاتی و: حجم انبوه دانش راه را بسیار هموار نموده است. در واقع مردم جهان به: درک مشترکی از زندگی نوین رسیده اند که: برای استبداد و خودکامگی و: حکومت های پلیسی و سرکوبگر،  جایی در آن تعریف نشده است. مانند علف هرز باید از مزرعه انسانیت درو شوند، تا انسانیت بتواند با گلهای شاداب آزادی و عدالت رشد کند. بنابر این سال های آینده سالهایی است که: فتنه ها و اشوب ها به سوی: اشوبگران و فتنه انگیزان برگشت خواهد کرد. روزی خواهد آمد که کاخ سفید و سیاه، توسط کوخ نشینان اشغال شود و: انقلابی جهانی به وقوع بپیوندد. خواب جنگ سوم جهانی ابر قدرتها، که برای نابودی بشر دیده بودند، به صورت نابودی خود آنها تعبیر خواهد شد. جرقه های آن را می بینیم که: مثلا هزاران داعشی اروپایی دوره دیده اند تا: در کشورهای خود عملیات کنند! و یا اینکه در افغانستان و عراق، به نیروهای آمریکایی حمله می شود! طالبان و داعش مسئولیت آن را می پذیرند! یا موشک های بلند پرواز کره شمالی: پایگاه گوام را نشانه رفته اند. و بالاخره سپاه قدرتمند ایران: در اندیشه انتقام سخت از قاتلان  محسن حججی است. که امیدواریم راه اشغال کاخ های: امپریالیزم و صهیونیزم و ارتجاع را هموار کند.

White House occupation of slogan to reality.

In the course of the struggle, the moment of change, inevitably one day comes to pass: this change from level to depth has several names: if we divide the transformation into two hard and soft parts, the hard part is usually referred to as a coup and revolution, and in a soft transformation , Change and correction. Simply or in the language of statistics, if less than 25% of the people are involved, change, and if they are less than 50%, and if less than 75% of the coup, if more than 75% of the people participate: the revolution is called. Therefore, in America, with the lowest participation, it is not even possible to talk about change! Because the federal and Pentagon governments, the CIA, and the military and military forces have not left a breath for the people. Recently, the Cockles of the Greens joined the crowd publicly! Indeed, the role of plainclothes: these are the repressive forces. The weapons factories also fund their funds. Other than this, in some countries, reform is the first word! In other coups, revolutionaries also play a key role in Iran. So the United States and Iran are on the verge of transformation. The United States has a closed and frozen society: it has been steadfast since the past two hundred years. Their managerial layer has two faces: the front of the scene, which usually make up the victims! Some like the Aipac and the Zionist lobby are behind the scenes. Among the frozen systems, one can mention Al Saud and traditional royal governments in some Asian and European countries. In history, all these governments have been condemned in the most difficult manner: the greater the intensity and concentration of governments, the harder the physical encounters with them. Therefore, the proposal of Seyyed Hassan Nasrallah to destroy Israel, the Houthis proposal to overthrow Al Saud and: the occupation of the White House by Venezuela for: Combating the United States coincides! This is the boiling point of imperialism and Zionism and reaction, and a direct physical encounter is necessary. On the other hand, this harmonious and happy harmony shows that global transformation, as a village, is totally in the hands of a billion and popular intelligence. And in this way, new information tools and: massive knowledge of the way has greatly paved the way. In fact, the people of the world have come to: a common understanding of the new life: there is no place for despotism and tyranny and: repressive and repressive regimes. Like weeds, we must reap from the farm of humanity, so that humanity can grow with the happy flowers of freedom and justice. Therefore, the coming years will be the years when: seditions and desolations will return to: the rumors and sedition. The day comes when the White House and the Black House are occupied by the Kokshanites: a universal revolution will take place. The sleep of the Third World War of the superpowers, which had been seen to destroy humanity, will be interpreted as their own destruction. We see the sparks of this: for example, thousands of European Isisites have been trained to: operate in their own countries! Or in Afghanistan and Iraq, attacked by American forces! The Taliban and Isis accept responsibility! North Korean high-flying missiles: Guam bases. And finally, Iran's powerful corps: It is in the thought of the hard revenge of the murderers of Mohsen Hajji. We hope to pave the way for the occupation of palaces: Imperialism, Zionism and reaction.

احتل البیت الأبیض من شعار إلى واقع.

فی النضال، لحظة التغییر، لا محالة یوم واحد تعلم أن التحول من عمق له أسماء مختلفة: إذا تغییرات على کل من الفجوة المادیة وغیر المادیة، والجزء الصعب هو عادة الانقلاب والثورة هو، وفی التحول من الألعاب وقال التعدیل. بعبارات بسیطة، أو لغة الإحصاءات، إذا تغیرت أقل من 25 فی المئة من الشرکة، وإذا کانت أقل من 50 فی المئة صحیحة، وإذا کانت أقل من 75 فی المئة من الانقلاب، إذا کان أکثر من 75 فی المئة من الأشخاص الذین شارکوا: الثورة تأخذ مکان. حتى فی أمریکا لدیها أدنى مشارکة حتى ان هناک حدیث عن التغییر لا یمکن أن یکون! لأن FBI ووزارة الدفاع ووکالة الاستخبارات المرکزیة والقوات العسکریة والأمنیة، بدلا من التنفس الناس لدیهم لا. انضم مؤخرا کلان علنا ​​للشعب! فی الواقع، ودور یرتدون ملابس مدنیة هذه المسرحیة السلطة القمعیة. مصانع الأسلحة من الأموال التی یقدمونها. وفضلا عن ذلک، فی بعض البلدان، والإصلاحات الرسائل تأتی فی المقام الأول! فی بعض الموصلات وقوع انقلاب فی إیران، الثوار ضروریة. حتى أمریکا وإیران على جانبی هذا التحول. جمدت أمریکا والمجتمع مغلق: کان علیه قبل عامین تمت بسلاسة. کلاهما الداخلیة والخارجیة طبقة إدارة اثنین هو: الناس فی مقدمة المسرح، والتی تجعل عادة ما یصل الضحایا! بعض، مثل AIPAC واللوبی الإسرائیلی وراء الکوالیس. بما فی ذلک نظم المجمدة، مثل رویال هاوس التقلیدی آل سعود والحکومة، فی بعض البلدان الآسیویة والأوروبیة المذکورة. على کل هذه الحکومات، وقد حکم علیه بالسجن لقلب أقسى الطریقة: هذا هو، وکانت کثافة وترکیز الحکومات أعلى، لقاء الناس المادی معهم أکثر صعوبة. اقتراح السید حسن نصر الله لتدمیر إسرائیل، لإسقاط آل سعود واقتراح الحوثی: واحتل البیت الأبیض من فنزویلا لمحاربة أمریکا یأتی فی نفس الوقت! نقطة الغلیان للإمبریالیة والصهیونیة والرجعیة وصلت، والمواجهة الفعلیة المباشرة والأجهزة ضروریة. من ناحیة أخرى تنسیق متناغم ومیلاد سعید، یدل على أن التطورات العالمیة، کقریة، تماما على هیمنة المخابرات ملیار نسمة. وبهذه الطریقة أداة من المعلومات الحدیثة وحجم مهدت کثیرا کتلة الطریق المعرفة. فی الواقع، والناس فی العالم: وصلت إلى فهم مشترک للحیاة الحدیثة: إلى التسلط والحکومة الشرطة والقمعیة، حیث لا یتم تعریفه. کما یجب أن تحصد الأعشاب الضارة من الإنسانیة الزراعیة والحریة والعدالة للبشریة یمکن أن تنمو الزهور الطازجة. وذلک فی السنوات القادمة هو أن الفتنة والفوضى إلى: سوف محرضین العودة والإغواء. سیأتی الیوم عند البیت الأبیض والأسود، واحتلت من قبل سکان الأحیاء الفقیرة: الثورة العالمیة إلى أن یحدث. النوم القوى العظمى الحرب العالمیة الثالثة، الذین رأوا الدمار للبشریة، سیتم تفسیر لدمارهم. ونحن نرى ومضات من ذلک: على سبیل المثال، تم تدریب الآلاف من ISIL الأوروبی: العمل فی بلدانهم! أو فی أفغانستان والعراق، القوات الأمریکیة هاجمت! طالبان والداعش قبول المسؤولیة عن ذلک! أو أشار صواریخ تحلق على ارتفاع عال کوریا الشمالیة قاعدة غوام. وأخیرا، إیران قوة الحرس الثوری: یتم التفکیرمحسن الحججی لقتلة الانتقام تشددا. وآمل أن القصور المحتلة: الإمبریالیة والصهیونیة وتمهید رد فعل.

reallığa şüarı olan Ağ Ev işğal.

ağır və yumşaq uçurum həm də dəyişikliklər çətin hissəsi adətən o çevriliş və inqilabdır və Games çevrilməsi Əgər mübarizə, dəyişiklik anda, istər-istəməz bir gün dərin çevrilməsi müxtəlif adları var ki, öyrənmək , modifikasiya bildirib. Sadə baxımından, və ya statistika dilində şirkətin az 25 faiz dəyişib və əgər daha az 50 faiz doğru və əgər cəlb insanların daha çox 75 faiz əgər zərbə az yüzdə 75, inqilab baş verir. Belə ki, Amerikada ola bilməz dəyişiklik hətta söhbət var aşağı iştirak var! FBI və Pentaqon, CIA və hərbi və təhlükəsizlik qüvvələrinin Çünki əvəzinə nəfəs xalqı yoxdur. Bu yaxınlarda insanlar üçün açıq Klan qatıldı! Əslində, vətəndaş paltarlı rolu bu zalım güc play. onlar təmin vəsaitlərin Arms zavodları. Bundan başqa, bəzi ölkələrdə, islahatlar məktublar ilk gəlir! İranda bir zərbə bəzi dirijorlar ildə inqilabçılar vacibdir. Belə ki, Amerika və İran çevrilmə hər iki var. Amerika dondurulmuş və qapalı cəmiyyət edilmişdir: sorunsuz iki il əvvəl ki. Onlar həm də daxili və xarici idarə qat iki: insanlar, adətən, zərər çəkmiş etmək olan mərhələdə qarşısında var! Bəzi AIPAC və İsrail lobbisinin kimi pərdə arxasında. Belə Səud və hökumət ənənəvi kral evi kimi dondurulmuş sistemləri, o cümlədən, bəzi Asiya və Avropa ölkələrində qeyd edib. Bütün bu hökumətlər də ağır yol devirmək məhkum edilmişdir: ki, intensivliyi və konsentrasiyası yüksək hökumətlər idi, onlarla insanların fiziki qarşılaşma daha çətindir. Ağ Ev Amerika qarşı mübarizə Venesuela tərəfindən işğal eyni zamanda gəlir: İsrail məhv təklif Seyyid Həsən Nəsrullah, Səud Əl-Houthi təklifi House devirmək üçün! imperializm və sionizmə və gəlib mürtəce və birbaşa fiziki qarşıdurma və hardware qaynama nöqtəsi lazımdır. Digər tərəfdən ahəngdar koordinasiya və Merry də göstərir ki, kənd kimi tamamilə kəşfiyyat üstünlük milyard insan qlobal inkişaflar. Və müasir informasiya və həcmi bu şəkildə alət kütləvi çox yol bilik açdı. Əslində, dünyada insanlar: Bu müəyyən deyil avtoritarizm və hökumət polis və təzyiqçi üçün: müasir həyat ümumi anlaşma əldə olunub. alaq otları insanlığa təsərrüfatı insanlıq, azadlıq və ədalət yığılmış olmalıdır kimi təzə gül inkişaf edə bilər. Belə ki, gələn illərdə fitnə və xaos ki: agitators qayıtmaq və cəzb edəcək. dünya inqilab baş: gün Ağ Ev və Qara və gecəqondu sakinləri tərəfindən işğal zaman gələcək. bəşəriyyətin məhv görmüşdü Üçüncü Dünya müharibəsi supergüclər, Yuxu, öz məhv şərh olunacaq. Məsələn, Avropa İŞİD minlərlə təlim edilmişdir: Biz bu flaşlar görmək öz ölkələrində fəaliyyət! Və ya Əfqanıstan və İraqda ABŞ qüvvələrinin hücum etdi! Taliban və ISIS bunun üçün məsuliyyət qəbul! Və ya yüksək uçan raketlər Şimali Koreya Guam bazası işarə etdi. Nəhayət, İranın güclü İnqilab Keşikçiləri: M. Hjjy tələbkar intiqam qatilləri nəzərdə tutulmuşdur. Mən işğal saraylar ümid: imperializmi və sionizmi və reaksiya açmaq.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی