اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

۲۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

وقتی آل سعود در سطح پادشاه و یا وزیر امور خارجه، به ایران توهین می کنند

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

ذخایر کاغذی عربستان

گرجه با حمله القاعده به برجهای دوقلو، بخش اعظم اسناد بدهی عربها را به: بانکها و موسسات تامین مالی آمریکا، از بین بردند ولی هنوز مدارکی در دست ترامپ هست که: بتواند 380میلیارد دلار از آل سعود اخاذی کند. البته برای افکار عمومی سناریوی دیگری نوشته اند: و نام آن را مبارزه با تروریسم گذاشته اند. شاه عربستان یکبار در 4سال پیش، توانست با رشوه های کلان به: رایس و اوباما از این بحران عبور کند، ولی امروزه ترامپ به دلیل نیاز، باید بیشتراز اوباما دریافت کند! تا ساکت بماند. وی گفته 110میلیارد دلار از این دریافتی را، به عربستان سلاح می فروشد. ولی270میلیارد دلار الباقی را، برای ایجاد اشتغال هزینه می نماید. اما شاه عربستان که با ریخت و پاش های بی حساب، نمی خواهد زیر بار این بدهی برود، گفته در مدت ده سال اینده آن را پرداخت خواهد کرد! و شرط او هم توقف خرید نفت از ایران، به بهانه آزمایشهای موشکی است. اما واقعیت چیز دیگری است، و آن اینکه همه ذخایر و سهام و سود سهام و غیره، فقط روی کاغذ است و عربستان ذخیره ای ندارد. ترامپ هم از این موضوع مطلع است، و میداند که همه آنها قبلا خرج شده، ولی به نفع هردو است  که این موضوع را پوشیده نگهدارند. زیرا با این روش میتوانند: از شیوخ دیگر عرب اخاذی نمایند. زیرا با تعیین سهم مبارزه با تروریسم برای: شورای همکاری خلیج فارس، عربستان به راحتی میتواند ادعا کند: سهم خود را از ذخیره ها پرداخت نموده! ولی از بقیه باید نقدا پرداخت نمایند. مشکل کشورهای دیگر حاشیه جنوبی خلیج فارس هم، از این بدتر است! البته عربستان آن را درک نمی کند و یا نمی خواهد بداند. و آن مشکل قیام مردمی در داخل هرکدام از آنها است، که درآمدها را از قبل پیش خور کرده است. بحرین برای سرکوب مردم خود، میلیاردها دلار هزینه کرده و با خزانه خالی روبرو است، ولی همیشه خود را ثروتمند جا زده است. با اینحال هنوز هزینه لشکر کشی عربستان را نپرداخته است.

البته آل سعود هم به بهانه مهمانی برای ترامپ، همه هزینه ها را از آنها قبلا گرفته است. در این دنیای بلبشو و به قول ما کلاه به کلاه، خنده دار این است که برای ایران هم، خط و نشان می کشند و: برخی ترسوهای داخلی هم می ترسند. وقتی آل سعود در سطح پادشاه و یا وزیر امور خارجه، به ایران توهین می کنند، مسئولین ایرانی هم در همان سطح باید جواب دهند، نه اینکه خود را به نشنیدن بزنند! یا از جواب دادن طفره روند. مسئولین ایرانی بدانند که همه این نقشه ها، برای این است که قیمت حج را بالا ببرند و: کسری بودجه خود را  از ایران تامین نمایند. چون تنها مشتری دست به نقد، فقط ایران است. برای اینهمه بی پولی آمریکا و اعراب، همین بس که اکثر پروژه های رویایی! آنان تعطیل شده است. ترامپ گفته که تمام زیر ساخت های آمریکا، از قبیل راه آهن و برق و نیروگاهها، همه برای قبل از جنگ جهانی هست! و باید که تعمیر شود. و براورد آنها همان 270میلیارد دلاری است که: روی کاغذ قرار است از آل سعود بگیرند. و آل سعود هم به یاد دوران خوش سالها قبل، توان پاسخ منفی را ندارد. مثلا حقوق شرطه ها عقب افتاده! لذا با مردم هماهنگ شده و: به قیام مردمی رونق می دهند. البته ملک سلمان سعی کرد: با پخش پول برای اولین بار، مانع باز شدن این اسرار شود، و مردم به بی پولی او پی نبرند! یا همین اواخر با چند هزار نفر از اطرافیان، به اندونزی رفت تا همه تصور کنند: ولخرجی می کند، اما همه این ولخرجی ها از جیب دولت اندونزی بود! که قیامهای مردمی را هم درپی داشت.

Paper reserves in Saudi Arabia

Although with al-Qaeda attack on the Twin Towers, the vast majority of Arabs debt instruments to banks and financing institutions America, destroying but Trump is evidence that $ 380 billion could blackmail the Saudis. Of course, another scenario has been written for public opinion: the name of fighting terrorism have left. Saudi king once in 4 years ago, was able to bribe macro: Rice and Obama this crisis pass, but Trump today because of the need, should receive more than Obama! To remain silent. He said the $ 110 billion it received, sells weapons to Saudi Arabia. But the remaining $ 270 billion, to be spent to create jobs. But the King of Saudi Arabia that the splurge incalculable, will not go under the burden of this debt, said it will pay for the next ten years! And if he stops buying oil from Iran, under the pretext of missile tests. But the reality is something else, and that all stocks and shares and dividends, etc., not only on paper and Saudi storage. Trump also is aware of this issue, and that all they have already spent, but in the interest of both to keep the matter secret. Because this method can be from other Arab sheikhs their extortion. As a contribution to the fight against terrorism: the Persian Gulf Cooperation Council, Saudi Arabia could easily claim: its share of reserves has paid! But the rest must be paid in cash. Troubled southern edge of the Persian Gulf countries, this is worse! However, Saudi Arabia does not understand or will not understand it. And the problem uprising inside each of them, which is worthy of revenues in advance. Bahrain to suppress its own people, is facing billions of dollars spent and empty treasury, but has there always rich. However, Saudi Arabia has not yet campaign spending.

The Al Saud on the pretext party for Trump, the cost of which is already taken. In this world of mess and we promise to cap hats, funny is that for Iran, and show a kill and some are even afraid of cowards. When Al Saud, the king or the Secretary of State, to insult Iran, Iranian authorities to respond in the same level, not to hear out! Or evade answering. Iranian authorities know that all these maps, take up for the price of Hajj: its budget deficit supply from Iran. Because the client only to cash, only Iran. But lack of money for America and the Arabs, it is enough that many dream projects! They have been shut down. Trump said that America's infrastructure, such as railways and power plants, all before World War there! And must be repaired. And the $ 270 billion estimate is that the paper is supposed to be the House of Saud. Al Saud remember the good times several years ago, cannot answer. Police salaries are such retarded! So people are synchronized and to boost the popular uprising. However, Salman tried with play money first, prevent the opening of the secrets, and the lack of money to realize her! Or recently with a few thousand people, went to Indonesia to all think: extravagant, but all the spending from the pockets of the Indonesian government was! Which also led to popular uprisings?

احتیاطیات رقة فی المملکة العربیة السعودیة

على الرغم من أن مع هجوم تنظیم القاعدة على البرجین التوأمین، فإن الغالبیة العظمى من أدوات الدین العرب للبنوک والمؤسسات المالیة الأمریکیة، وتدمیر ولکن ترامب هو دلیل على أن 380000000000 $ قد تبتز السعودیین. بالطبع، لقد کتب سیناریو آخر للرأی العام: باسم محاربة الإرهاب لم یقم. العاهل السعودی مرة واحدة فی قبل 4 سنوات، کان قادرا على رشوة ماکرو: رایس وأوباما هذا المرور الأزمة، ولکن ترامب الیوم بسبب الحاجة، یجب أن یحصل على أکثر من أوباما! فی التزام الصمت. وقال ان 110 ملیارات $ أنها تلقت، تبیع أسلحة إلى المملکة العربیة السعودیة. ولکن ما تبقى من 270000000000 $، للإنفاق على خلق فرص عمل. لکن ملک المملکة العربیة السعودیة أن تفاخر لا تحصى، لن تذهب تحت وطأة هذه الدیون، وقال انها ستدفع على مدى السنوات العشر القادمة! واذا کان توقف شراء النفط من إیران، بحجة التجارب الصاروخیة. ولکن الواقع شیء آخر، وأن جمیع الأسهم والأوراق المالیة والأرباح، وما إلى ذلک، ولیس فقط على الورق وتخزین السعودی. ورقة رابحة أیضا بوجود هذه المسألة، وأن کل ما قد أنفقت بالفعل، ولکن فی مصلحة البلدین للحفاظ على سریة الموضوع. لأن هذا الأسلوب یمکن أن یکون من شیوخ العرب الآخرین ابتزازهم. کمساهمة فی مکافحة الإرهاب: مجلس التعاون لدول الخلیج الفارسی، أن المملکة العربیة السعودیة تدعی بسهولة: نصیبها من احتیاطیات دفعت! ولکن بقیة یجب أن تدفع نقدا. الحافة الجنوبیة المضطربة من دول الخلیج الفارسی، وهذا هو أسوأ! ومع ذلک، المملکة العربیة السعودیة لا یفهم أو لا یفهم ذلک. وانتفاضة مشکلة داخل کل واحد منهم، وهو یستحق عائدات مقدما. البحرین لقمع شعبها، تواجه الملیارات من الدولارات التی تنفق وخزینة خاویة، ولکن لدیه هناک الأغنیاء دائما. ومع ذلک، فقد السعودیة لن بحملة بعد الإنفاق.

آل سعود على الطرف ذریعة لترامب، فإن تکلفة التی اتخذت بالفعل. فی هذا العالم من الفوضى، ونحن نعد للحد من القبعات، مضحک هو أن لإیران، وتظهر قتل وبعض خائفون من الجبناء حتى. عندما آل سعود، ملک أو وزیر الخارجیة، إلى إهانة إیران، السلطات الإیرانیة للرد فی نفس المستوى، ولیس لسماع ذلک! أو التهرب من الإجابة. تعرف السلطات الإیرانیة أن جمیع هذه الخرائط، یستغرق ما یصل لسعر الحج: العرض العجز فی میزانیتها من إیران. لأن العمیل فقط على النقد، إیران فقط. ولکن عدم وجود المال لأمریکا والعرب، هو أن العدید من المشاریع حلم یکفی! وقد اغلقت تلک. وقال ترامب أن البنیة التحتیة فی أمیرکا، مثل السکک الحدیدیة ومحطات تولید الطاقة، کل ذلک قبل الحرب العالمیة هناک! ویجب إصلاحه. والتقدیر 270000000000 $ هو أن ورقة من المفترض أن تکون آل سعود. آل سعود تذکر الأوقات الجیدة قبل عدة سنوات، لا یمکن الإجابة. رواتب الشرطة مثل المتخلفین! حتى تتم مزامنة الناس ولتعزیز الانتفاضة الشعبیة. ومع ذلک، حاول سلمان مع اللعب المال أولا، ومنع فتح من الأسرار، وعدم وجود المال لتحقیق لها! أو مؤخرا مع بضعة آلاف من الناس، وذهب إلى اندونیسیا لجمیع أبحاث: الاسراف، ولکن کان کل الإنفاق من جیوب الحکومة الاندونیسیة! وهو ما أدى أیضا إلى انتفاضات شعبیة.

Səudiyyə Ərəbistanı Paper ehtiyatları

Twin Towers Əl-Qaidə hücum olsa da, banklar və maliyyə institutlarına ərəblər borc alətlərinin əksəriyyəti Amerika, məhv lakin Trump $ 380 milyard Səudi Ərəbistan şantaj edə bilər ki, sübut edir. Əlbəttə, başqa ssenari ictimai rəy üçün yazılıb: terrorizmlə mübarizə adı qoyduq. Səudiyyə kralı dəfə 4 il əvvəl, makro rüşvət bacardı: Rice və Obama bu böhran pass, lakin Trump bu gün ehtiyac Obama artıq almaq lazımdır, çünki! səssiz qalmaq üçün. O, qəbul $ 110 milyard, Səudiyyə Ərəbistanına silah satır bildirib. Amma $ 270 milyard qalan iş yerlərinin yaradılması üçün sərf olunacaq. Amma hesabagəlməz savurganlık, bu borc yükü altında getmək deyil ki, Səudiyyə Ərəbistanı Kralı, növbəti on il üçün ödəyəcək dedi! O, raket sınaqları bəhanəsiylə, İrandan neft satın vermir əgər. Amma reallıq başqa bir şey, və s ehtiyatları və səhmlərin və dividendlərin ki, yalnız kağız və Səudiyyə saxlama. Trump bu məsələnin bilir və bütün ki, onlar artıq sərf, lakin həm də maraq məsələ gizli saxlamaq. Bu üsul digər ərəb şeyxləri öz qəsb ola bilər, çünki. Terrorla mübarizədə bir töhfə kimi: Fars körfəzi Əməkdaşlıq Şurası, Səudiyyə Ərəbistanı asanlıqla iddia edə bilər: ehtiyatlarının payı ödəyib! Amma qalan pul ödənilməlidir. Fars körfəzi ölkələri narahat cənub kənarında, bu pisdir! Lakin, Səudiyyə Ərəbistanı dərk etmir və ya başa düşmək olmaz. Və əvvəlcədən gəlirlərinin layiqdir onların hər daxilində problem üsyan. Bəhreyn, öz xalqına yatırmaq sərf dollar və boş xəzinə milyardlarla qarşı-qarşıya, lakin zəngin həmişə var var. Lakin, Səudiyyə Ərəbistanı hələ xərcləri kampaniya deyil.

Trump üçün bəhanə tərəf Al Saud, dəyəri olan artıq qəbul edilir. biz papaqlar cap söz və mess bu dünyada, funny İran üçün və öldürmək göstərmək və bəzi hətta qorxaq qorxur ki. Al Saud, kral və ya dövlət katibi İranı təhqir zaman, İran hakimiyyəti eşitmək deyil, eyni səviyyədə cavab! Və ya cavab qaçmaq. İrandan büdcə kəsiri təchizatı: İran hakimiyyəti bütün bu xəritələr, Həcc qiyməti qədər ki, bilirik. Müştəri yalnız pul, Intim Iran çünki. Lakin Amerika və ərəblər üçün pul olmaması, bu çox yuxu layihələr kifayətdir! Onlar bağlamaq edilmişdir. Trump bildirib ki, belə bütün var Dünya müharibəsindən əvvəl dəmir və elektrik stansiyaları kimi Amerikanın infrastruktur! Və təmir edilməlidir. Və $ 270 milyard smeta kağız Səud House olması ehtimal olunur. Al Saud cavab bilməz, bir neçə il əvvəl yaxşı dəfə xatırlayıram. Polis maaşları belə maneəli var! Belə ki, insanlar senkronize edilir və xalq üsyanı artırmaq. Lakin Salman ilk play pul ilə çalışdı, sirlərini açılması və onu həyata keçirmək üçün pul olmaması qarşısını almaq! ekstravaqant, lakin İndoneziya hökuməti mobil bütün xərcləri idi: və ya son bir neçə min adam ilə bütün düşünürük İndoneziya getdi! də xalq iğtişaşlarına səbəb olan.

  • سید احمد حسینی ماهینی

جمهوری اسلامی ایران، بدون اینکه پول خرج کند کشورهای جهان را بخود جذب کرده است

سید احمد حسینی ماهینی | شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

پز عالی با جیب خالی

رئیس جمهور آمریکا، بالاخره جرات کرد و قدم به بیرون از کشور خود نهاد. در اولین سفرش به عربستان رفت و: شایع نمود که 110میلیارد دلار اسلحه و هواپیما به: عرب های سوسمار خور خواهد فروخت. اما ملک سلمان بجای تایید این معامله، ترجیح داد علت تکان دادن فنجان قهوه را، نزد عربها، برای ترامپ توضیح دهد! گویا که می خواهند سفینه به فضا بفرستند. البته اخیرا آل سعود، بسیاری از کارهای ایران را تقلید می کند، از جمله همین موضوع است: زیرا قهوه در ایران سابقه بیشتری از: همه کشورهای همسایه دارد، کلمه قهوه خانه نیز بسیار قدیمی تر از چایخانه یا ساندویچی است. اروپاییها چون تلفظ ق برایشان مشکل است کافه می گویند. اما در موارد دیگر، فقط ادای آن را در می آورد. مثلا در دموکراسی که اصلا نمی دانند که: خوردنی است یا پوشیدنی! لذا حرفی برای گفتن ندارند. از جمله چیزهایی که اصلا کنار نگذاشته اند، رفابت با ایران است. در حالیکه ایران برای عربستان، در حد اعراب سوسمار خوار هم، موقعیت قائل نیست! ولی آنها فکر می کنند از ایران برتر هستند، و باید جلوی نفوذ ایران را بگیرند. موضوعی که آنها سر در نمی اورند، این است که جمهوری اسلامی ایران، بدون اینکه پول خرج کند! و یا نیرو اعزام کند، نفر بر و تانک و توپ بفرستد، همه کشورهای جهان را بخود جذب کرده است. ولی آنها اینهمه پول خرج می کنند!ولی فایده ای ندارد. طالبان و القاعده و داعش یکی پس از دیگری از بین می روند! فقط در پاکستان در سالها پیش، سه هزار مدرسه دینی را حمایت مالی می کرد، تا از آنها برعلیه شیعه استفاده کند! بعد اینها همان طالبان، که به زبان افغانی یعنی دانشجوهای دینی بودند. اما حالا برعلیه آمریکا و: نیروهای هوادار آنها جنگ می کنند. القاعده را درست کرد، که به ایران ضربه بزند! ولی آنها به آمریکا ضربه وارد کردند، گرچه با تبلیغات فراوان و 200میلیارد دلار: هزینه های جنگی توانستند، کمی از این زهر هجوم کاسته و بر:علیه ایران نشانه بروند. گروه داعش را درست کردند که: ابتدا عراق و سوریه را تسخیر کند و: بعد به سراغ ایران بیاید! ولی حالا همه آنها فرار به اروپا می کنند، و زهر خود را در آنجا می ریزند. حالا هم به خیال خود، به سراغ سردسته دزدها و گانگسترها! رفته تا مستقیما وارد معامله شود. گرچه ترامپ هم ممکن است: مانند گروههای ذکر شده در ابتدا خام شود، و خیال کند باران دلارهای نفتی!  بر سر و رویش می ریزد، ولی بزودی خواهد فهمید: همه این وعده ها سراب بوده است. فقط خدا کند تا آنموقع، کار احمقانه ای نکند که پل های پشت سر خود را خراب کند. زیرا ترامپ نمی داند که: ملک سلمان در سال 2017کشورش را، با 52میلیارد دلار کسری بودجه مواجه کرده! یعنی برای حقوق افراد پلیس و: دیگر سرکوبگران دولتی 198میلیارد ریال سعودی کسری دارد. واین یعنی که پلیس و شرطه، ماهها حقوق خود را نمی تواند بگیرد! و طبیعی است که امنیت دلخواه را برقرار نمی کند.  واین علاوه بر آن است که: با افزایش سهمیه نفت ایران در اوپک، درآمد های عربستان کاهش پیدا کرده. استخراج نفت از میادین مشترک، مانع سر ریز نفت ایران به سوی عربستان شده، و ذخایر انها را با مشکل مواجه کرده است. آل سعود یک بیماری دیگر هم دارد! و آن شیعه کشی در یمن و بحرین و: مناطق شرقی و داخل عربستان است. که کم هزینه ای بر دوش او تحمیل نمی کند. همه آدمکش هایش، در سراسر جهان به آل سعود اخطار داده اند که: اگر دستمزد آنها کم شود یا پرداخت نشود، منافع آل سعود در جهان را، به خطر می اندازند.

 Excellent cooking, with empty pockets

President of America finally dared to step out of the country. In his first visit to Saudi Arabia went: that the 110 billion dollars of weapons and aircraft in common: Arabs will sell assorted lizards. But instead of Salman confirmed the deal, preferred because of the shaking cup of coffee, to the Arabs, to explain Trump! If you want to send spaceships into space. However, recently the Saudis, Iran mimic a lot of things, including this issue: because the coffee's more history than all its neighboring countries, the word is also very old coffee than tea or sandwich. Europeans because they are difficult to pronounce AH bars say. But in other cases, it's just a tribute. For example, in a democracy who have no idea who eat or wear! We have no say. Among the things that I have not abandoned, competitions with Iran. While Iran to Saudi Arabia, as the Arabs lizard eating a position not care! But they think they are superior to Iran, and Iran's influence will have to stop. Fact that they do not head, the Islamic Republic of Iran, without having to spend money! Or deploy troops, tanks and artillery, sending people and all countries of the world has attracted. But they spend so much money! But it is useless. Taliban and al-Qaeda and the Islamic State after another disappear! Only in Pakistan in the years before, three thousand religious schools funded, so they use against Shia! After this, the Taliban, the Afghan language of religious students. But now against America and forces fight their supporters. Al Qaeda made, to strike at Iran! But they hit America, although with great advertising and $ 200 billion cost of the war could decline slightly from the deadly onslaught on: Iran to go sign. Isis just that: first, to conquer Iraq and Syria, and later come back to Iran! But now all of them fled to Europe, and their venom coming there. Now in its thoughts, to the leader of thieves and gangsters! Has gone directly into the bargain. Although Trump may be: raw, such as the groups mentioned at the beginning, and do not mind the rain of petrodollars! Over and turned down, but will soon understand: all these promises been a mirage. I just hope until then, stupid not to destroy the bridges behind them. Because Trump knows that Salman in 2017 his country had faced a $ 52 billion budget deficit! Means for individual rights and the police: the repressive state has a deficit of 198 billion riyals. This means that the police and the Police, their salaries for months cannot catch! Naturally, that does not deliver the desired security. And in addition to that: a rise in OPEC oil quotas, Saudi income has declined. Extraction of oil from the shared fields, preventing overflow of Iranian oil is to Saudi Arabia, and their reserves has been difficult. Saud another patient there! And equipment in Yemen, Bahrain and the Shiite areas of eastern and inside Saudi Arabia. That low-cost does not impose upon him. His entire assassin, Saudi around the world has warned that if the wages they pay little or no interest Saud in the world, at risk.

الطبخ ممتازة، مع وجود جیوب فارغة

رئیس أمریکا، تجرأ أخیرا إلى الخروج من البلاد. فی أول زیارة له إلى المملکة العربیة السعودیة ذهب: أن 110 ملیار دولار من الأسلحة والطائرات فی المشترک: العرب ستبیع السحالی متنوعة. ولکن بدلا من أکد سلمان الصفقة، یفضل بسبب کوب من القهوة تهتز، للعرب، لشرح ترامب! إذا کنت ترغب فی إرسال سفن الفضاء إلى الفضاء. ومع ذلک، فی الآونة الأخیرة السعودیین، إیران یقلد الکثیر من الأشیاء، بما فی ذلک هذه المسألة: لمزید من تاریخ القهوة من جمیع الدول المجاورة لها، والکلمة هی أیضا قهوة قدیمة جدا من الشای أو شطیرة. الأوروبیون لأنها صعبة تنطق وتقول الحانات ه. ولکن فی حالات أخرى، انها مجرد تحیة. على سبیل المثال، فی ظل الدیمقراطیة الذین لیس لدیهم فکرة عمن أکل أو ارتداء! لیس لدینا أی رأی. ومن بین الأشیاء التی لم تتخل، مسابقات مع إیران. فی حین أن إیران إلى المملکة العربیة السعودیة، وسحلیة العرب تناول موقف لا تبالی! ولکنهم یعتقدون أنهم متفوقون على إیران، وسوف نفوذ إیران یجب أن تتوقف. حقیقة أنها لا رئیس، وجمهوریة إیران الإسلامیة، دون الحاجة إلى إنفاق المال! أو نشر القوات والدبابات والمدفعیة، وإرسال الناس وجمیع دول العالم وقد اجتذب. لکنها تنفق الکثیر من المال! ولکن ذلک لا طائل منه. طالبان والقاعدة والدولة الإسلامیة بعد أخرى تختفی! فقط فی باکستان فی السنوات التی سبقت، مولت ثلاثة آلاف المدارس الدینیة، لذلک فإنها تستخدم ضد الشیعة! بعد هذا، وطالبان، وباللغة الأفغانیة من طلبة المدارس الدینیة. ولکن الآن ضد أمریکا وقوات مکافحة مؤیدیهم. جعل تنظیم القاعدة لضرب إیران! ولکن أن تصل أمریکا، على الرغم من الإعلان الکبیر والتکلفة 200 ملیار $ من الحرب قد تنخفض قلیلا عن الهجوم القاتل على: إیران أن تذهب علامة. إیزیس فقط ما یلی: أولا، أن یغزو العراق وسوریا، وتأتی فی وقت لاحق إلى إیران! ولکن الآن کل منهم هرب إلى أوروبا، وسمومهم القادمة هناک. الآن فی أفکارها، لزعیم اللصوص والعصابات! وقد ذهبت مباشرة فی الصفقة. على الرغم من أن ترامب قد تکون: الخام، مثل المجموعات المذکورة فی البدایة، ولا مانع المطر من عائدات النفط! سلمت وهبوطا، ولکن سوف نفهم قریبا: کل هذه الوعود کانت مجرد سراب. آمل فقط حتى ذلک الحین، غبی لا لتدمیر الجسور وراءها. لأن ترامب یعلم أن سلمان فی عام 2017 ان بلاده قد تواجه عجزا فی المیزانیة 52 ملیار $! یعنی لحقوق الفرد والشرطة: الدولة القمعیة تعانی من عجز قدره 198 ملیار ریال. وهذا یعنی أن الشرطة والشرطة، رواتبهم لعدة أشهر لا یمکن التقاط! وبطبیعة الحال، أن لا یتم تسلیم الأمن المنشود. وبالإضافة إلى ما یلی: زیادة فی حصص أوبک، انخفض الدخل السعودی. استخراج النفط من الحقول المشترکة، ومنع الفائض من النفط الإیرانی إلى المملکة العربیة السعودیة، وکان احتیاطیاتها الصعب. سعود مریض آخر هناک! والمعدات فی الیمن والبحرین والمناطق الشیعیة فی شرق وداخل المملکة العربیة السعودیة. لا یفرض منخفضة التکلفة الله علیه وسلم. کل ما قدمه من قاتل، وحذر السعودیة فی جمیع أنحاء العالم أنه إذا کانت الأجور التی تدفع ضئیلة أو معدومة سعود الفائدة فی العالم، فی خطر.

boş mobil ilə Əla yemək,

Amerika prezidenti nəhayət ölkə xaricinə addım cəsarət. Səudiyyə Ərəbistanına etdiyi ilk səfər getdi: ortaq silah və təyyarə 110 milyard dollar ki ərəblər müxtəlif kərtənkələ satacaq. Amma Salman ərəblərə, çünki qəhvə sarsıntı fincan üstünlük müqavilə təsdiq əvəzinə, Trump izah etmək! kosmosa uzay göndərmək istəyirsinizsə. Lakin bu yaxınlarda Səudiyyə İran bu məsələ, o cümlədən bir çox şeyi, mimics: bütün qonşu ölkələrə daha kahve daha tarixi, söz çay və ya sendviç daha çox köhnə qəhvə də, çünki. Avropalılar onlar AH barlar demək tələffüz etmək çətindir, çünki. Lakin digər hallarda, yalnız bir ənənəsi var. Məsələn, demokratiya yemək və ya geymək heç bir fikrim yoxdur gətirənlər! Biz heç bir söz var. Mən tərk deyil ki, hər şeyi, İranla müsabiqələr arasında. Ərəblər yemək kərtənkələ kimi Səudiyyə Ərəbistanı İranın baxmayaraq, bir mövqe qayğı! Lakin onlar İrana üstün hesab edirəm ki, İranın təsiri dayandırmaq lazımdır. Fact pul sərf etmədən İran İslam Respublikası, baş deyil ki! Və ya qoşunları tanklar və artilleriya göndərilməsi insanları yerləşdirmək və dünyanın bütün ölkələri cəlb etmişdir. Lakin onlar bu qədər pul sərf! Amma əhəmiyyətsizdir. Taliban və Əl-Qaidə və digər sonra İslam Dövləti yox! Yalnız Pakistanda illər əvvəl, üç min dini məktəblər maliyyələşdirilən, onlar şiə qarşı istifadə edin! Bundan sonra Taliban, dini tələbələrin əfqan dili. Amma indi Amerika və qüvvələr qarşı tərəfdarları mübarizə. Əl-Qaidə İranı vurmaq üçün, etdi! işarəsi getmək İran: ölümcül onslaught qədər imtina edə bilər böyük reklam və müharibə $ 200 milyard dəyərində baxmayaraq Lakin onlar Amerika edib. Isis yalnız ki: birincisi, İraq və Suriya fəth və sonra İrana geri gəlib! Amma indi onların hamısı Avropaya qaçdı və onların zəhər var gəlir. İndi onun fikir, oğru və quldur lideri! bargain birbaşa keçmişdir. Belə əvvəlində qeyd qrupları, xammal və neft dollarları yağış ağla sığmaz: Trump ola bilər, baxmayaraq ki! Over və rədd, lakin tezliklə başa düşəcəklər: bütün bu vədlər bir ilğım olmuşdur. Mən axmaq onların arxasında körpülər məhv etmək, sonra qədər ümid edirik. Trump 2017-ci ildə ki, Salman bilir, çünki, onun ölkəsi bir $ 52 milyard büdcə kəsiri qarşı-qarşıya idi! fərdi hüquq və polis vasitələri: repressiv dövlət 198 milyard riyal bir kəsiri var. Bu polis və polis aylardır maaşlarını tutmaq bilməz deməkdir! Təbii ki, istənilən təhlükəsizlik çatdırmaq deyil. Və əlavə OPEK neft kontingent artımı Səudiyyə gəlir azalmışdır. İran neftinin daşqın qarşısını paylaşdı sahələrində neft hasilatı Səudiyyə Ərəbistanı və onların ehtiyatları çətin olmuşdur. Saud başqa bir xəstə! Və avadanlıq Yəmən, Bəhreyn və şərq şiə sahələrində və Səudiyyə Ərəbistanı daxili. Bu ucuz ona tətbiq etmir. Onun bütün qatil, dünyada Səudiyyə xəbərdarlıq ki, əmək haqqı, onlar risk dünyada az və ya heç maraq Saud ödəmək əgər.

  • سید احمد حسینی ماهینی

ملت ایران باید رای به تغییر دهد و گرنه باید خلع سلاح را بپذیرد،

سید احمد حسینی ماهینی | پنجشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

تک و پاتک حمله و ضد حمله، اما این بار با دولت ظالم آمریکا.

همانطور که در جنگ ها حمله هست، گاهی هم ضد حمله هست. مخصوصا جنگهایی که طولانی باشد. مثلا در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، که 8سال طول کشید نزدیک 100حمله از سوی بعث عراق بود، و کمی کمتر یا بیشتر هم از سوی ایران، پاتک یا ضد حمله انجام شد. جنگ ایران و آمریکا که بیش از شصت سال می شود! و در این مدت حمله و ضد حمله بسیار صورت گرفته است. اگر از کودتای سال 1332 حساب کنیم، کشتار مردم ایران با سلاحها و ماموران و: مزدوران آمریکایی تا سال 1357ادامه داشت. درواقع یکسره حمله از سوی آنان بود. تنها در سال 1359 بود که دانشجویان خط امام توانستند: مقابله به مثل کنند و لانه جاسوسی او را تسخیر نمایند. اما کار به همین جا تمام نشد، حمله جدید آمریکا به بهانه آزادی گروگانها شروع شد، ولی در صحرای طبس گرفتار طوفان شن گردید. حمایت های مالی و تسلیحاتی و جاسوسی او، در 8سال جنگ عراق و ایران هم، از ادامه حملات او بود که با قبول قطعنامه از سوی ایران دچار سرگیجه شدند. از این تاریخ فهمیدند که در داخل ایران کاره ای نیستند، لذا در اطراف مرز ایران سنگر گرفتند و: در تمام نقاط همسایه های ایران، پایگاه نظامی درست کردند، حتی عراق و افغانستان را اشغال نمودند، تا بهتر و بیشتر تسلط داشته باشند. همسایه های ایران هم مردانگی و مقاومت کردند، و نگذاشتند آمریکا به اهداف جنگ طلبانه خود علیه ایران برسد، و ما از این جوانمردی آنها تشکر می کنیم. تا اینکه در سال 1388گروه فتنه، راه جدیدی به آمریکا نشان داد. از آن به بعد آمریکا بر دو دستگی بین سران ایران، و حمایت از معارضان و مخالفان تاکید کرد. بودجه های اغوا کننده، در کنگره تصویب کرد! حتی بوی تصویب این بودجه، فتنه گران را مست می کرد! و بر عملیات ضد ایرانی خود بیشتر پافشاری می کردند. متاسفانه فتنه مانند جنگ واضح نبود، تا هرکس وظیفه خود را بداند! لذا بسیاری از مسئولین به سمت آن جذب شدند. بنیاد سوروس با عضو گیری از افرادی چون: سران فتنه راه را برای نفوذ در: صندوق های رای باز کرد، تا از این راه به کشور ضربه بزند و موفق هم شد. با اینکه دکتر روحانی، از افرادی بود که حتی در قضیه: حصر مهندس موسوی شخصا آن را تایید کرده بود، اما با تحمیل افراد سازمان یافته و: آموزش دیده ای چون دکتر ظریف، وی را متقاعد کردند که راه نجات ملت ایران، فقط در سازش با آمریکا و اجرای: خواسته ها و حفظ منافع آنها در منطقه است. لذا با یک حمله گاز انبری بنام برجام، همه سانتریفیوژها را جمع کردند! و تسلیم همه خواسته های برجام شدند. در حالیکه طرف متقابل هیچیک از خواسته ها را برآورده نکرد. کار بجایی رسید که مانع تراشی برای: تولید موشک و غیره هم آغاز شد. و به بهانه گفتگو، به خلع سلاح ایران مشغول شدند. طبیعتا وقتی ایران را خلع سلاح می کردند، ایران هم حزب الله لبنان و: یمن و سوریه را هم باید رها می نمود.  از این رو حماس هم به سوی قطر گرایش پیدا کرد! امنیت اسرائیل هم تضمین شد، و شعار نابودی اسرائیل تا 25سال دیگر، کاملا منتفی شد! اکنون اگر ملت ایران رای به تغییر دهد، میتوان گفت پاتک برعلیه این حملات دشمن زده است! و گرنه باید خلع سلاح را بپذیرد، و برای همیشه کشور را تسلیم آمریکاییها بنماید. تا بیشه شیران، کنام خران گردد!

Attack and counter-attack, but this time with America unjust government.

As in war is to attack, sometimes there counterattack. Especially long wars. For example, in the Iraqi imposed war on Iran that lasts eight years, nearly 100 attacks by Baathist Iraq, and a little less or more from Iran, counter-attacks or counterattacks were performed. The war between Iran and America is more than sixty years! And at the time of attack and counter-attack has taken place. If you count the 1332 coup, and killing people with weapons and agents: American mercenaries continued until 1357. It was indiscriminately attacked by them. It was only in 1359 that his students could line: Retaliation and his spy nest and occupy. But it did not end, new attack America on the pretext of freedom of the hostages began, but the Tabas desert sandstorm was caught. Financial support and weapons and espionage, the 8-year Iran-Iraq war, continued his attack with the resolution adopted by Iran were dizzy. Since they realized that inside Iran are not doing so entrenched around the Iranian border and in all parts of neighboring Iran, the military base was true even occupied Iraq and Afghanistan, to have better control. Iran's neighbors masculinity and strength, and America did not reach the targets of their war against Iran, and we appreciate their generosity. Until the 1388 Group intrigue, showed a new way to America. Since then, America is divided between the Iranian leadership and support of the opposition and the opposition stressed. Budget seductive, Congress passed! Even the smell of the adoption of the budget, the intrigue was drunk expensive! And the anti-Iranian campaign insisted more. Unfortunately, sedition, war was not clear, so that everyone knows their job! So many officials were attracted to it. Soros Foundation to recruit people as heads of sedition way to influence: the ballot boxes opened up the way the country was hit and successful. The doctor clergy, the people that even in the case of: arrest, Mousavi personally had approved, but with the imposition of the organized: trained as a doctor subtle, convinced him that the way to save the nation, not just in the conciliation with America by: demands and protect their interests in the region. Therefore, a pincer attack as Brjam, all the centrifuges gathered! And give all demands were Brjam. While the cross did not meet any of the demands. Work anywhere that obstruct the production of missiles and so it began. And in the name of dialogue, to disarm Iran were engaged. Naturally, when they disarm Iran, Iran, Hezbollah in Lebanon and Yemen and Syria should be released. Hence, Hamas will tend to Qatar! Israel's security was assured, and the slogan of the destruction of Israel 25 years, was completely impossible! Now, if the Iranian people voted for change, we can say counteroffensive against the attacks of the enemy has struck! Otherwise must accept disarmament, and to always make the country surrendered to the Americans. The grove lions' dens are donkeys!

الهجوم والهجوم المضاد، ولکن هذه المرة مع الحکومة الظالمة أمریکا.

کما هو الحال فی الحرب لمهاجمة، وأحیانا هناک المرتدة. الحروب الطویلة على وجه الخصوص. على سبیل المثال، فی الحرب المفروضة العراقیة ضد ایران تستمر ثمانیة أعوام، ما یقرب من 100 هجوم من قبل البعثیین فی العراق، وأقل قلیلا أو أکثر من إیران، وقد أجریت المرتدة أو المرتدة. الحرب بین إیران وأمریکا أکثر من ستین عاما! وفی وقت الهجوم والهجوم المضاد حدث. إذا کنت تعول على انقلاب 1332، وقتل الناس بالسلاح وکلاء: واصلت المرتزقة الأمریکیة حتى 1357. هوجمت بشکل عشوائی من قبل منهم. إلا أنه فی 1359 أن طلابه أن خط: انتقام وله تجسس العش واحتلالها. لکنها لم تنته، أمریکا هجوم جدید بحجة حریة الرهائن بدأت، ولکن ألقی القبض علیه فی عاصفة رملیة صحراء تاباس. استمر الدعم المالی والأسلحة والتجسس، 8 سنوات من الحرب بین إیران والعراق، وکان هجومه مع القرار الذی اعتمد إیران بالدوار. ان ایران الجیران الرجولة والقوة، وأمریکا لم تصل إلى أهداف حربهم ضد إیران، ونحن نقدر کرمهم. حتى المجموعة دسیسة 1388، أظهرت طریقة جدیدة لأمریکا. ومنذ ذلک الحین، وینقسم أمریکا بین القیادة ودعم المعارضة الإیرانیة، وشدد على المعارضة. المیزانیة مغر أقر الکونغرس الأمریکی بأغلبیة! حتى رائحة اعتماد المیزانیة، فی حالة سکر دسیسة باهظة الثمن! وأصرت حملة معادیة لإیران أکثر من ذلک. للأسف، الفتنة، کانت الحرب غیر واضحة، لکی یعرف الجمیع وظائفهم! وقد جذب هذا العدد الکبیر من المسؤولین على ذلک. مؤسسة سوروس لتجنید الناس ورؤساء طریقة فتنة للتأثیر: صنادیق الاقتراع فتحت الطریق تعرضت البلاد وناجحة. رجال الدین الطبیب، والناس أنه حتى فی حالة: اعتقال موسوی وافقت شخصیا، ولکن مع فرض نظم: تدریب کطبیب خفیة، أقنعه بأن السبیل لإنقاذ الأمة، ولیس فقط فی التوفیق مع أمریکا حسب: المطالب وحمایة مصالحها فی المنطقة. ولذلک، فإن هجوم کماشة کما Brjam، جمیع أجهزة الطرد المرکزی تجمع! وإعطاء کانت کل مطالب Brjam. بینما الصلیب لم یلتق أی من هذه المطالب. العمل فی أی مکان التی تعیق إنتاج الصواریخ وذلک بدأت. وباسم الحوار وإیران تعمل، لنزع سلاحه. وبطبیعة الحال، عندما نزع سلاح إیران، إیران، حزب الله فی لبنان والیمن وسوریا ینبغی الإفراج عنه. وبالتالی، فإن حماس تمیل إلى قطر! وأکد أمن إسرائیل، وشعار تدمیر إسرائیل 25 سنة، کان من المستحیل تماما! الآن، إذا صوت الشعب الإیرانی من أجل التغییر، یمکننا أن نقول الهجوم المضاد ضد هجمات العدو قد ضرب! وإلا یجب أن تقبل نزع السلاح، وجعل دائما استسلم البلاد للأمیرکیین. أوکار الأسود بستان "هی الحمیر!

Attack və əks-hücum, lakin Amerika ədalətsiz hökuməti ilə bu dəfə.

müharibə hücum edir ki, bəzən orada əks. Xüsusilə uzun müharibələr. Məsələn, səkkiz il, Baas İraqın 100-ə yaxın hücumları davam edir və bir az daha az və ya daha çox İrandan, kontrataklar ya kontrataklar edildi İrana İraq tətbiq müharibə. İran və Amerika arasında müharibə çox altmış il! Və hücum və əks-hücum zamanı keçirilib. Siz 1332 zərbə saymaq və silah və agentləri ilə nəfər həlak bilər: Amerika muzdlu 1357 qədər davam etdi. Bu ayrı-seçkilik etmədən onların hücumuna uğradı. Retaliation və onun casus yuva və işğal: Bu onun tələbələri xətti bilər ki, yalnız 1359-ci ildə olmuşdur. Amma bu son deyil, girovların azadlığı bəhanəsi ilə yeni hücum Amerika başladı, lakin Tabas səhra burağan tutuldu. İran qonşuları kişiliyi və gücü, və Amerika İrana qarşı müharibə hədəflərə çatmaq deyil, və biz onların alicənablıq qiymətləndiririk. 1388 Group intriqa qədər Amerikaya yeni bir yol göstərdi. O vaxtdan bəri, Amerika İran rəhbərliyi və müxalifətin dəstəyi arasında bölünür və müxalifət vurğulayıb. Budget cazibədar Konqres keçdi! Hətta büdcənin qəbul iy, intriqa bahalı sərxoş idi! Və anti-İran kampaniyası daha israr etdi. hər kəs öz işini bilir ki, təəssüf ki, fitnə, müharibə, aydın deyil! Belə ki, çox rəsmiləri buna cəlb olunub. fitnə yol rəhbərləri təsir kimi Soros Fondu insanları cəlb: seçki qutuları ölkə çarpdı yol və uğurlu açdı. həkim ruhanilər, hətta halda nəfər yol deyil, yalnız, millət saxlamaq ki, incə bir həkim kimi təlim, onu razı: həbs, Musəvi şəxsən təsdiq, lakin mütəşəkkil tətbiqi ilə tələbləri və regionda öz maraqlarını qorumaq: Amerika ilə barışdırma ilə. Buna görə də, Brjam kimi pincer hücum, bütün sentrifuqa toplanmışdır! Və bütün tələbləri Brjam idi verir. cross tələblərin hər hansı bir cavab vermədi baxmayaraq. raketlərin istehsalına mane və belə başladı ki, hər yerdə işləyirik. Və dialoq adı ilə İran məşğul olmuşlar tərksilah etmək. Təbii ki, onlar Livan və Yəmən və Suriyada İran, İran, Hizbullah tərksilah zaman azad edilməlidir. Beləliklə, Həmas Qatar edirlər olacaq! İsrailin təhlükəsizlik əmin idi, İsrail 25 il məhv şüarı tamamilə qeyri-mümkün idi! İran xalqı dəyişiklik səs varsa, biz düşmən hücumlarına qarşı counteroffensive vurdu deyə bilərsiniz! Əks halda tərksilah qəbul etməlidir və həmişə ölkə amerikalılar təslim etmək. meşəsi şirlər dens eşşək var!

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

. آنقدر که از دست دادن با جان کری، خوشحال و ذوق زده می شدند

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

چرا فروپاشی آمریکا عقب افتاد؟

شعار نه شرقی و نه غربی انقلاب اسلامی ایران، بسیار هوشمندانه انتخاب شده و هنوز بر سر در: وزارت خارجه ایران خود نمایی می کند. امام خمینی با درک صحیح زمانه، این شعار را تایید کرد تا مردم دنیا بدانند: بدون آمریکا و شوروی هم می شود زندگی کرد. و آنها خدایان روی زمین نیستند، بلکه هیچ چیز نیستند. چنانکه فرمود: ما دولت آمریکا را زیر پا له می کنیم، و یا فرمود آمریکا از شوروی بدتر و: انگلیس از هر دو اینها پلیدتر. اما متاسفانه نفوذی ها و یا: مزدوران شرق و غرب تلاش خود را آغاز کردند، تا این شعار را بی اثر نمایند. در ابتدای انقلاب سعادتی و اعوان و انصار او، برای شوروی جاسوسی کردند، امیر انتظام و دکتر یزدی هم برای آمریکا و اروپا. اما با تمام کوشش آنها بالاخره شوروی سابق، با نامه رسمی امام خمینی از هم فروپاشید. همانطور که در نامه امام خمینی به گورباچف نوشته شده، اکنون ما در موزه ها به دنبال کمونیسم هستیم. از این فروپاشی، غرب به وحشت افتاد. برای جلوگیری از فروپاشی، ناچار شد پول های هنگفتی خرج کند. سازمان ها و گروههای مخالف ایران را، تجهیز کرد و به آنها هویت داد. آنها را به جلسات کنگره دعوت نمود و: حرفهای آنها را تبلیغ کرد. میلیاردها دلار هزینه کرد تا کمربند امنیتی و نظامی، به دور ایران بکشد. صراحتا بودجه براندازی نظام اسلامی را، در کنگره تصویب و هرساله آن را افزایش داد. این همه هزینه ها که 200میلیارد دلار، برای آمریکا بدهی بالا آورد، فقط برای این امر قابل تحمل بود که: توانسته بودند از فروپاشی آمریکا جلو گیری کنند . یعنی هزینه ای برای حفظ امنیت آمریکا اعلام می کردند. بقدری وحشت زده شده بودند که: ملت 80میلیونی ایران را تروریست می نامیدند. و همیشه منتظر آخرین ضربه از سوی ایران بودند.

اما سکولارهای اسلامی که: شستشوی مغزی شده بودند، و درسازمان ملل بر روی آنها کار شده بود، قدرت را به دست گرفتند، و آمریکا را از این وحشت رهایی دادند. این خیانت آنان نه فقط مانع فروپاشی دولت آمریکا شد، بلکه برای هر دو ملت ایران و آمریکا، خنجری از پشت فرو کرد. زیرا مردم آمریکا با نهضت 99درصدی، و مردم ایران با نهضت 96درصدی، آماده بودند که برای همیشه امپریالیسم را، به زباله دان تاریخ انداخته و آیندگان، آن را در موزه ها مطالعه کنند. ولی هردو نهضت سرکوب شد! دولت آمریکا برای بازسازی خود اقدام کرد، و ترامپ را به میدان آورد. در ایران نیز سکولارهای اسلامی، به پابوسی امیر قطر و شاه عربستان و: وزیر خارجه آمریکا رفتند. آنقدر که از دست دادن با جان کری، خوشحال و ذوق زده می شدند که: از زیارت امام رضا یا حضرت معصومه خوشحال نمی شدند. زانویی که در مقابل امیر قطر، در سازمان ملل زده می شد، هیچگاه با این ابهت در مقابل خدا زده نشده بود! و ترسی که از شاه عربستان در دلشان بود، از گناهان خودشان اینقدر نمی ترسیدند. واین بود که آمریکا زنده  و اسرائیل امن شد! کار بجایی رسید که بین ایران و اسرائیل، طرح های تحقیقاتی انجام و در: اردن بدست شاه اردن افتتاح گردید. اسم این را هم گذاشتند زبان تعامل با دنیا.  تبلیغات آنان چنان مردم ایران را بخواب برد، که شاید به این زودی ها بیدار نشوند، همانطور که بیداری عربی را به خواب سپردند. شاید سالها طول بکشد که: تا دوباره مردم بیدار شوند و بهار عربی گل کند، ونهضت 99درصدی به بار بنشیند. ولی دور نیست که انتظار ها هم به سر برسد، و ما شاهد فروپاشی دولت آمریکا و اسرائیل باشیم.

Why was behind the collapse of America?

Neither East nor West slogans of the Islamic Revolution, and still the smart choice in the Iranian Foreign Ministry panache. Imam Khomeini understanding of the times, the slogan upheld the people of the world know: America and the Soviet Union to live without. And they are gods on earth, but nothing. As we said, our government will crush America under our feet, and said America is worse than the Soviet Union and Britain of both evil. Unfortunately infiltrators or: mercenaries East and West began their efforts to make this slogan ineffective. At the beginning of the revolution, prosperity and stooges he was spying for the Soviet Union, discipline and doctor Amir Yazdi to America and Europe. But all their efforts into the match, the former Soviet Union, disintegrated with a formal letter of Imam Khomeini. As a Khomeini to Gorbachev written, now we are in museums to communism. The collapse of the West began to panic. To avoid collapse, was forced to spend huge money. Organizations and opposition groups in Iran, equipped and gave them identity. Congressional hearings and invited them: what they advertised. Billions of dollars to security and military belt take away Iran. Budget explicitly to overthrow the Islamic regime, the Congress and each year it has increased. This all costs of $ 200 billion to America's debt, just bearable for this was that they were able to prevent the collapse of America. The cost to maintain the security of America announced. So terrified that the nation of 80 million Iranians called terrorists. And always waiting for the final blow came from Iran.

But Muslim secularists that they were brainwashed, and the UN was working on them, seized power, and America had to get rid of this fear. This not only prevents the collapse of the government's betrayal of America, but both Iran and America, a dagger stabbed from behind. America because people with movement, 99 percent, and 96 percent of people with movement, were ready to imperialism forever, thrown into the dustbin of history and posterity, read it in museums. But both movements were put down! America government for its reconstruction, and Trump took to the field. In Iran, the Islamic secular, to pilgrim Emir of Qatar and the King of Saudi Arabia and Foreign Minister went to America. So that the loss of John Kerry, were happy and excited that the Imam Reza shrine of Imam Reza and were not happy. Knee in front of the Emir of Qatar, the United Nations had been never been struck with awe before God! And fear that the King of Saudi Arabia was in their hearts, so they were not afraid of their sins. Israel was alive and safe, and this was America! Work was anywhere between Iran and Israel, research projects and in Jordan by King Jordan was inaugurated. Let's call this language to interact with the world. As the Iranian people take their ads to sleep, you might not wake up soon, as laid awake Arabic to sleep. It may take many years that people will wake up again and put the Arabic Spring, and movement 99 percent of the time sitting. But do not expect too far to reach, and we have witnessed the collapse of America and Israel.

لماذا کان وراء انهیار أمریکا؟

لا شعارات الشرق ولا الغرب للثورة الإسلامیة، والتی لا تزال الاختیار الذکی فی المهارة وزارة الخارجیة الایرانیة. الإمام الخمینی فهم العصر، وأیدت شعار شعوب العالم یعرف: أمریکا والاتحاد السوفیتی إلى العیش من دونه. وهم آلهة على الأرض، ولکن لا شیء. وکما قلنا، فإن حکومتنا سحق أمریکا تحت أقدامنا، وقال أمریکا هی أسوأ من الاتحاد السوفیاتی وبریطانیا على حد سواء الشر. للأسف المتسللین أو: بدأ مرتزقة الشرق والغرب جهودها لجعل هذا الشعار غیر فعالة. فی بدایة الثورة والازدهار وعملاء لانه کان یتجسس لصالح الاتحاد السوفیتی والانضباط والطبیب أمیر یزدی إلى أمریکا وأوروبا. ولکن کل جهودهم من زمن المباراة، والاتحاد السوفیاتی السابق، تفککت مع رسالة رسمیة من الإمام الخمینی. ونتیجة لالخمینی إلى غورباتشوف مکتوبة، ونحن الآن فی المتاحف إلى الشیوعیة. بدأ انهیار الغرب للذعر. لتجنب الانهیار، واضطر إلى إنفاق المال الضخم. منظمات وجماعات المعارضة فی إیران، مجهزة، وقدم لهم هویة. جلسات الاستماع فی الکونغرس ودعاهم: ما تم الإعلان عنها. ملیارات الدولارات للأمن وحزام عسکری، یسلب إیران. المیزانیة صراحة للإطاحة بالنظام الإسلامی والکونغرس وکل عام وزادت علیه. وکان هذا کل التکالیف 200 ملیار $ لدیون أمیرکا، تماما محتملة لهذا أنهم کانوا قادرین على منع انهیار أمریکا. تکلفة للحفاظ أعلن الأمنیة الأمریکیة. بالرعب حتى أن الأمة 80 ملیون إیرانی دعا الإرهابیین. ودائما فی انتظار الضربة القاضیة جاءت من إیران.

لکن العلمانیین المسلمین أنهم غسیل دماغ، وکان یعمل فی الأمم المتحدة علیها، استولى على السلطة، وکان أمریکا للتخلص من هذا الخوف. وهذا ما یمنع لیس فقط انهیار خیانة للحکومة الأمریکیة، ولکن کل من إیران وأمریکا، خنجر طعن من الخلف. أمریکا لأن الناس مع الحرکة، 99 فی المئة، و 96 فی المئة من الناس مع الحرکة، وکانوا على استعداد للامبریالیة إلى الأبد، وألقیت فی مزبلة التاریخ والأجیال القادمة، وقراءة فی المتاحف. ولکن کل الحرکات وضعت أسفل! اتخذت الحکومة الأمریکیة لإعادة الإعمار، وترامب إلى المیدان. فی إیران، العلمانیة الإسلامیة، لتقبیل القدمین وأمیر قطر وملک المملکة العربیة السعودیة: توجه وزیر الخارجیة لأمریکا. ذلک أن خسارة جون کیری، کانت السعادة والسرور أن ضریح الإمام الرضا الإمام الرضا ولم تکن سعیدة. الرکبة أمام أمیر دولة قطر والأمم المتحدة قد أبدا تم التوصل بذهول أمام الله! والخوف أن ملک المملکة العربیة السعودیة فی قلوبهم، لذلک لم تکن خائفا من خطایاهم. وکانت إسرائیل على قید الحیاة وآمنة، وکان هذا أمریکا! وکان العمل فی أی مکان بین المشاریع البحثیة إیران وإسرائیل، والأردن الملک عبدالله دشن. دعونا نسمی هذه اللغة للتفاعل مع العالم. کما تتخذ الشعب الإیرانی إعلاناتهم إلى النوم، قد لا یستیقظ قریبا، على النحو المنصوص مستیقظا العربیة للنوم. قد یستغرق سنوات عدیدة أن الناس سوف یستیقظ مرة أخرى والعربیة زهور الربیع، والحرکة 99 فی المئة من الوقت جالسا. ولکن لا نتوقع کثیرا للوصول، وشهدنا انهیار أمریکا وإسرائیل.

Why was behind the collapse of America?

Neither East nor West slogans of the Islamic Revolution, and still the smart choice in the Iranian Foreign Ministry panache. Imam Khomeini understanding of the times, the slogan upheld the people of the world know: America and the Soviet Union to live without. And they are gods on earth, but nothing. As we said, our government will crush America under our feet, and said America is worse than the Soviet Union and Britain of both evil. Unfortunately infiltrators or: mercenaries East and West began their efforts to make this slogan ineffective. At the beginning of the revolution, prosperity and stooges he was spying for the Soviet Union, discipline and doctor Amir Yazdi to America and Europe. But all their efforts into the match, the former Soviet Union, disintegrated with a formal letter of Imam Khomeini. As a Khomeini to Gorbachev written, now we are in museums to communism. The collapse of the West began to panic. To avoid collapse, was forced to spend huge money. Organizations and opposition groups in Iran, equipped and gave them identity. Congressional hearings and invited them: what they advertised. Billions of dollars to security and military belt, take away Iran. Budget explicitly to overthrow the Islamic regime, the Congress and each year it has increased. This all costs of $ 200 billion to America's debt, just bearable for this was that they were able to prevent the collapse of America. The cost to maintain the security of America announced. So terrified that the nation of 80 million Iranians called terrorists. And always waiting for the final blow came from Iran.

But Muslim secularists that they were brainwashed, and the UN was working on them, seized power, and America had to get rid of this fear. This not only prevents the collapse of the government's betrayal of America, but both Iran and America, a dagger stabbed from behind. America because people with movement, 99 percent, and 96 percent of people with movement, were ready to imperialism forever, thrown into the dustbin of history and posterity, read it in museums. But both movements were put down! America government for its reconstruction, and Trump took to the field. In Iran, the Islamic secular, to kiss the feet and the Emir of Qatar and the King of Saudi Arabia: Foreign Minister went to America. So that the loss of John Kerry, were happy and excited that the Imam Reza shrine of Imam Reza and were not happy. Knee in front of the Emir of Qatar, the United Nations had been never been struck with awe before God! And fear that the King of Saudi Arabia was in their hearts, so they were not afraid of their sins. Israel was alive and safe, and this was America! Work was anywhere between Iran and Israel, research projects and in Jordan by King Jordan was inaugurated. Let's call this language to interact with the world. As the Iranian people take their ads to sleep, you might not wake up soon, as laid awake Arabic to sleep. It may take many years that people will wake up again and Arabic spring flowers, and the movement 99 percent of the time sitting. But do not expect too far to reach, and we have witnessed the collapse of America and Israel.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

آگهی تبریکات

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر


کادر پایه ۲۰هزارتومان تا کادر کامل دو میلیون تومان به همراه عکس و تفصیلات نامزدها و تبریک گویندگان

  • سید احمد حسینی ماهینی

او از اینکه سیاستمداران اجازه داده بودند: در کنارشان بنشیند بال در آورده بود

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

هنرمندان مرغ عزا و عروسی!

بیچاره هنرمند! که با تمام هوش خود همیشه به دام سیاستمداران می افتد. واین حکایت زنی است که: خود را هنرمند می داند و: برای آب و خاکش فداکاری می کند، ولی همیشه اشتباه می کند. فاطمه معتمد اریا را می گویم، که به دعوت دولتمردان به تالار وحدت آمده بود. او نمی دانست که برای ستاد انتخاباتی دعوت شده، و بدون جیره و مواجب با استفاده از: امکانات دولتی و بنام ایشان، برای یکی از کاندیداهای مطرح، سوء استفاده تبلیغاتی می شود. البته این کار دولتی ها، در تمام این یکسال اخیر است که: به هر بهانه کاسه گدایی به دست گرفته، و در خواست رای به روحانی را دارند، تا خودشان هم ابقا شوند. اما تاسف اینجاست که کسی نیست: ازاین همه سوء استفاده از بیت المال، به نفع یکی از کاندیداها شکایت کند، یا آن را بررسی نماید. بنده در تمام این همایش ها بودم و در تمام آنها، بدون کوچکترین اغماضی از روحانی نام برده می شد. و از اعضا و حاضرین درخواست رای می شده است. اما این بحث باز هم همین جا تمام نمی شود. وزیر نفت و وزیر بهداشت و وزیر ارشاد و وزیر خارجه، فقط نیامده بودند که تبلیغات بکنند، آنها آمده بودند رایگان از اهالی فرهنگ و هنر کولی بگیرند. در حالیکه استاد نصیریان با تواضع تمام، سعی داشت از وزیر خارجه تعریف و قدر دانی کند، ظریف حتی حاضر نشد به استاد نگاه مستقیم بکند.  با اینکه استاد نقش هنر را در صلح و: تبلیغ سرفرازی ایران بر شمرد، ولی ظریف سرخم نکرد و اعتنایی هم نکرد! مرغ او یکپا داشت: رهبر معظم انقلاب ، رئیس جمهور فقط او را تایید کردند.  وکس دیگری برای صلح و امنیت و سرفرازی ایران اسلامی، کاری نکرد بلکه همه فقط بلد بودند ایران را در چاه، بیاندازند و او بود که ایران را از چاه در اورد! و از فرش به عرش رساند.

از ان بدتر وضعیت معتمد اریا بود، او از اینکه سیاستمداران اجازه داده بودند: در کنارشان بنشیند بال در آورده بود، هیجان زده شد و همه داستانها را می گفت، تا کشف حجاب خود را توجیه کند، و تاییدیه بگیرد. اما هیچیک از وزرا حاضر نشدند بگویند که: از دیدن اینهمه ستاره آسمان هنر، در یک تالار به وجد آمده اند! انتظار می رفت در مقابل اینهمه غش و ریسه رفتن، بادمجان دور قاب چیدن هنرمندان، لا اقل یک مقابله به مثل هم می شد، و آقایان ولو در حد تعارف شابدالعظیمی! هم شده به وجد بیایند. و این نشان می داد که گرچه هنرمند مذکور، خود را با هوش هم میدانست ولی، قافیه را به این سیاستمدران تشنه قدرت باخت. ظریف که همیشه از دوران قبل از خودش، به دوران سیاه و انزوای ایران یاد می کند، فکر می کند فقط او عقل داشته است! اما نمی داند که با این کار عمر امپریالیسم را طولانی تر کرد. زیرا به اعتراف خود آمریکایی ها، که در مستند فروشنده آمده است، امریکا به مرز فروپاشی رسیده بود، و برجام به آنها فرصت بازسازی داد. و ترامپ با همین قصد روی کار آمد: تا دوباره چهره آمریکا را بازسازی کند. البته بوش و کلینتون هم برای همین بودند، ولی در دام تحریم ها دست وپا می زدند. اما حالا خیالشان راحت است. و میدانند دیگر دشمنی نیست! اگر کسی دشمن دولت آمریکا در ایران باشد، و بخواهد سربلند کند، اولین بار با همین اقایان روبرو می شود. در واقع با ظریف، آمریکا درگیری را به درون ایران انتقال داد. آرزویی که سالها بود نمی توانست انجام دهد. الان همانطور که اسرائیل از دست عربها راحت است، دولتهای ظالم آمریکا و اروپا هم،  از دست ایران نفس راحتی می کشند.

Chicken artists funerals and weddings!

The poor artist! With all your intelligence always falls into the trap of politicians. This is the story of a woman that knows your make-up artist and for water and soil sacrifice, but always makes mistakes. F. Motamearia to say, that was invited by the government to Vahdat Hall. He did not know who was invited to the campaign, and without rations and stipends use of state resources and called them, for one of the proposed candidates, advertising can be exploited. Of course, this government, in the past year is that any excuse was begging bowl in hand, and asked to vote for their spiritual, to them are retained. But regrets that no in there : these all misuse of public funds, in favor of one candidate to sue, or check. I was in all these conferences and in all of them, without the slightest tolerance of the clergy was called. And members of the audience vote has been requested. But the debate still is not right here. Minister of Oil and Minister of Health and Minister of Culture and Minister of State, not only do they advertise, they had come to free the people from their Gypsy culture and art. While Professor Nasirian with all humility, tried to define and appreciate the Secretary of State does not have to master subtle look even take place. The Master of Arts in Peace and advertising pride outlined Iran, but did not bow elegant and not too cold! When he was very much the leader of the Revolution, President only confirmed her. Another wax for peace, security and pride of Iran, did it all just knew in wheel Iran, Iran's throw, and he was well out! And exalted the carpet.

Motamearia situation worse, he had allowed the politicians: Wings sit with them was brought in, excited and told all the stories, to justify its unveiling, and his confirmation. But none of the ministers refused to say that the art of seeing all the stars in the sky, in a hall were delighted! Expected to go against so many faint, eggplant picking artists around the frame, at least it was a retaliation, and men even as compliments! The time has come to ecstasy. This suggests that although the artist, with his intelligence, but also knew, rhyme to the power-hungry politicians lost. Elegant as always before his time, to the era of black isolation of Iran, speaks, thinks only reason he had! But does not know that this will prolong the life of imperialism. Because by his own admission Americans, who documented the seller, America had reached the brink of collapse, and Brjam them the opportunity to rebuild. And Trump came with the same intention: to come face to rebuild America. Of course, Bush and Clinton were both the same, but in the hands and feet were trapped sanctions. Now is relieved. And they are not enemies! If one of America's enemy, and he is proud, first with Mr. faces. In fact, with delicate, America moved the conflict into Iran. For years, those dreams could not do. Now, as Israel of the Arabs comfortable, oppressive governments in America and Europe, the country breathed a sigh of killing.

الدجاج الفنانین الجنازات والأعراس!

الفنان الفقراء! مع کل ذکائک یسقط دائما فی فخ السیاسیین. هذه هی قصة امرأة أن یعلم بک فنان المکیاج والماء والتربة تضحیة، ولکن دائما یخطئ. F. Motamearia أن أقول، أن دعیت من قبل الحکومة لقاعة فاهدات. وقال انه لا یعرف من دعی لهذه الحملة، وبدون حصص ورواتب استخدام موارد الدولة، ودعا لهم، لأحد المرشحین المقترحین، یمکن استغلال الدعایة. بالطبع، هذه الحکومة، فی العام الماضی هو أن أی عذر کان التسول وعاء فی متناول الید، ویطلب منهم التصویت لصالح الروحی بهم، لیتم الاحتفاظ أنفسهم. ولکن الأسف هو أن واحد لیس هذا کل سوء استخدام الأموال العامة، لصالح مرشح واحد لمقاضاة، أو الاختیار. کنت فی کل هذه المؤتمرات وفی کل منها، دون دعی أدنى التسامح من رجال الدین. وقد طلب أعضاء تصویت الجمهور. ولکن النقاش لا یزال غیر الحق هنا. وزیر النفط وزیر الصحة ووزیر الثقافة ووزیر الدولة، ولیس فقط أنها لا تعلن، جاءوا لتحریر الشعب من ثقافتهم الغجر والفن. فی حین أستاذ Nasirian بکل تواضع، وحاول لتحدید وتقدیر لایوجد وزیر الدولة لإتقان نظرة خفیة حتى تأخذ مکان. ماجستیر الآداب فی السلام والاعتزاز الإعلانیة المبینة إیران، لکنها لم ترضخ أنیق ولیس باردا جدا! کان الدجاجة کثیرا قائد الثورة رئیس وأکد فقط لها. الشمع آخر للسلام والأمن وفخر إیران، إیران فعلت کل شیء فقط یعرف ذلک جیدا، وانه وضعها جیدا! وتعالى السجادة.

Motamearia الوضع سوءا، کان قد سمحت للسیاسیین: أجنحة الجلوس معهم أحضر فی، متحمس وقالت کل القصص، لتبریر الکشف عنها، وتأکیده. ولکن أیا من وزراء رفضوا القول بأن الفن لرؤیة کل النجوم فی السماء، فی قاعة کانوا سعداء! من المتوقع أن تذهب ضد الکثیر من ضعاف وریسه والباذنجان اختیار الفنانین حول الإطار، کان ما لا یقل عن الانتقام، والرجال حتى فی المدیح! لقد حان الوقت لالنشوة. وهذا یشیر إلى أنه بالرغم من أن الفنان، مع ذکائه، ولکن أیضا یعرف، قافیة للسیاسیین المتعطشین للسلطة فقدت. أنیقة کما هو الحال دائما قبل وقته، إلى عصر العزلة السوداء من إیران، ویتحدث، یعتقد السبب الوحید لدیه! ولکن لا أعلم أن هذا سوف یطیل حیاة الإمبریالیة. لأنه من خلال قبول بلده الأمیرکیین، الذین وثقت البائع، وأمریکا صلت إلى حافة الانهیار، وBrjam لهم الفرصة لإعادة البناء. وجاء ترامب مع نفس النیة: أن یأتی وجها لإعادة بناء أمریکا. وبطبیعة الحال، کان بوش وکلینتون کلا من نفسه، ولکن فی الیدین والقدمین وحوصر العقوبات. الآن یخلص. وأنهم لیسوا أعداء! إذا کان أحد عدو أمیرکا، وانه فخور، لأول مرة مع السید تواجهها. فی الواقع، مع حساسة، انتقل أمریکا الصراع إلى إیران. لسنوات، یمکن أن تلک الأحلام لا تفعل. والآن، وإسرائیل من العرب مریحة والحکومات القمعیة فی أمریکا وأوروبا، تنفس البلد الصعداء من القتل.

Toyuq rəssamlar cənazələr və toy!

yoxsul rəssam! bütün ilə kəşfiyyat həmişə siyasətçilərin tələsinə düşür. Bu makyaj rəssam bilir və su və torpaq qurban üçün bir qadın hekayə, lakin həmişə səhv edir. F. Motamearia Vəhdət Hall hökuməti tərəfindən dəvət edilmişdir ki, demək. O, kampaniya və dövlət ehtiyatlarının isitfadə və təqaüd istifadə etmədən dəvət olunub kimin və təklif olunan namizədlərdən biri üçün reklam istifadə edilə bilər, onları çağırdı etməyib. Əlbəttə ki, ötən il bu hökumət, hər hansı bir bəhanə tərəfdən fincan dilənçilik, özləri bölüşdürülməmiş olunur, onların mənəvi üçün səs istədi olmasıdır. Amma təəssüf bir iddia, və ya yoxlamaq üçün bir namizədin xeyrinə dövlət vəsaitlərinin bu sui-istifadə, deyil ki. ruhanilər kiçik tolerantlıq adlanır olmadan, bütün bu konfranslarda və onların bütün idi. Və tamaşaçı səs üzvləri tələb edildi. Lakin müzakirələr hələ burada deyil. Neft naziri səhiyyə naziri və mədəniyyət naziri və dövlət naziri, yalnız onlar reklam etmək, onların qaraçı mədəniyyət və incəsənət insanları azad gəlmişdi. Professor Nasirian bütün itaətini ilə, müəyyən etmək cəhd və təqdir edərkən dövlət katibi keçiriləcək hətta incə görünüş master yoxdur. Sülh İncəsənət və reklam qürur Master İrana qeyd, lakin çox soyuq zərif və rüku deyil! Hen o çox İnqilabının lideri oldu, prezident yalnız onun təsdiqləyib. Və xalça uca.

həyəcanlı, Wings gətirildi onlarla oturmaq və onun açılış və onun təsdiq haqq qazandırmaq üçün, bütün hekayələr izah etdi: Motamearia vəziyyət pis, o siyasətçilər icazə vermişdi. Amma nazirlər heç bir salonda, göy bütün ulduzları görən sənət heyran idi ki, rədd etdi! , Çox zəif və Riis qarşı getmək gözlənilir çərçivəsində ətrafında rəssamların toplama badımcan, ən azı bir cavab idi və hətta övgü kimi insanlar! vaxt ekstaz gəlib. Bu rəssam, onun kəşfiyyat ilə, həm də bilirdi, baxmayaraq ki, itirilmiş güc-ac siyasətçilər şer göstərir. onun zaman əvvəl həmişə olduğu kimi Elegant İranın qara təcrid dövründə, danışır, o tək səbəbi düşünür! Amma bu imperializmin ömrünü uzatmaq ki, bilmir. Çünki satıcı sənədləşdirilmiş öz qəbul amerikalılar tərəfindən, Amerika dağılması eşiyinə çatdı və onlara yenidən imkanı Brjam idi. Və Trump eyni niyyəti ilə gəldi: Amerika yenidən üzə gəlib. Əlbəttə ki, Buş və Klinton idi eyni, lakin əlində və ayaqları sanksiyalar tələyə edilmişdir. İndi azad olunur. Onlar düşmən deyil! Amerikanın düşməni biri və cənab üzləşir ilə o, ilk, qürur deyil. Əslində, incə ilə, Amerika İrana münaqişə köçürülüb. İllərdir, bu xəyalları edə bilmədim. İndi Amerika və Avropada Ərəblər rahat, zalım hökumətlərin İsrail kimi, ölkə öldürülməsi bir nəfəs nəfəs.

  • سید احمد حسینی ماهینی

ثروت او حتما جای دیگری است، و فرد دیگری مانع آن می شود

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

فقرا نیازی به کمک ندارند، اگر حق شان داده شود!

فقط یکی از کاندیداها گفته که حق گرفتنی است، بقیه می گویند حق دادنی است. به نظر شما کدام درست است؟ آیا اگر کسی فقیر است، فقیر بالذات است یا بالعرض؟ از شکم مادر فقیر بدنیا آمد؟ یا بعدا فقیر شد. و اگر کسی ثروتمند است، ذاتا ثروتمند است یا ظاهرا؟ بحث فلسفی و چندان دشوار و پیچیده هم نیست. ولی فلسفه خود فقر پیچیده است . فقر انسان در مقابل خدا امری ذاتی است، یعنی بشر همه چیز خود را از خدا دارد. و خودش صاحب هیچ چیز نیست. اما فقر نسبی یعنی فقر انسان ها نسبت به یکدیگر، ذاتی نیست بلکه بر اثر مرور زمان بوجود می آید. ای بسا افراد فقیر که ثروتمند می شوند، و بسیار کسان ثروتمند هم هستند، که فقیر می گردند. و این دور و تسلسل طبیعی، مولد تاریخ و حیات بشری است. پدران اگر زحمت بکشند، اموالی به دست آورند، پسران آن را بیهوده خرج می کنند! و از بین می برند. و اگر پدران بیهوده خرج باشند، فرزندان آنها با عطش پولدار شدن بزرگ می شوند. این موضوعات بطور طبیعی، مانند چرخ های یک ماشین می چرخد. زیرا هر بار باید قسمتی از چرخ، همه سنگینی ها را تحمل کند. اصلا چرخ را برای این اختراع کردند، یا ساختند که همه بارها به دوش یک طرف نباشد. اگر دنیا کروی هست، برای همین است که همیشه، دریک جا آفتاب نباشد، یا برای همیشه یکجا شب نباشد. اصلا لذت زندگی در این چرخش است. گاهی انسان گرسنه و گاهی سیر می شود. اگر همیشه سیر باشد، لذت غذا معنی نمی دهد، و اگر همیشه گرسنه باشد، اصلا غذا معنی نمیدهد. اگر همه پولدار باشند، پس به چه کسی فخر بفروشند؟ و دارایی خود را به رخ آنها بکشند؟ فلسفه دنیا و آخرت هم، یعنی همین که آدمها در این دنیا، محرومیت ببینند و بعد دارا شوند، تا لذت داشتن را درک کنند. برای همین است که انسان تا به خود می آید، و می خواهد زنده بماند می میرد! چون مفهوم حیات ابدی را درک کرده، و بهتر است به سوی زندگی ابدی برود. بهر حال آدم ها تا ذلت فقر را نچشند، لذت ثروت بر آنان گوارا نخواهد بود. یکی از اسامی روز قیامت، یوم الحسرت است، یعنی هرچه انسان داشته باشد، بالاتر از او هم کسی هست، و او حسرت می خورد که چرا بالاتر نیست. فقر مردم هم همین است. زمانی مردم یک سیر گوشت می خریدند، خوشحال بودند! اما امروز اگر یک راسته گوسفند را نخرند، فکر می کنند فقیر هستند. در همین زمان ما هم، گاهی آدم ها یک آدامس که هدیه می گیرند، آنقدر خوشحال می شوند که شاید: از یک جفت کفش اینقدر خوشحال نشوند. بنابر این برخی از این فقر سازی ها، مخصوص انتخابات است. مردم زندگی خودشان را دارند. ولی کاندیداها قول می دهند که: به فقرا رسیدگی کنند. گویا خودشان فقیر نیستند! و یا از ارث پدری شان، مردم را ثروتمند خواهند کرد. همین روحیه، خودش موجب فقر است. یعنی عده ای تصور کنند: ذاتا ثروتمند و فرمانده خلق شدند، و فقط با دست با کفایت آنها است، که فقر از بین می رود. خداوند خودش فقر را ایجاد کرده، آن وقت بندگان می خواهند آن را از بین ببرند؟ پیامبر خودش می فرماید: الفقر فخری، فقر افتخار من است. آن وقت ما آن را بد و: مایه شرمساری بدانیم؟ پدر و مادر باید از عرق جبین و: کد یمین روزی دربیاورند و به بچه شان بدهند. اگر دولت یا هر کس دیگری این کار را انجام دهد، آیا این شرمساری نیست؟ چرا باید روحیه مردم را خرد کنیم، تا خودمان بزرگ جلوه کنیم؟ بنظر می رسد اصلا فقیری وجود ندارد! چون اگر باشد، ثروت او حتما جای دیگری است، و فرد دیگری مانع آن می شود.

The poor do not need help, if their right to be!

Only one candidate is right to say that, others say right now. So which is true? If someone is poor, poor per se or by accident? Was born of a poor mother's womb? Or later was poor. And if someone is rich, rich nature or seem? It's not very complicated philosophical discussion. But his philosophy of poverty is complex. God is inherent in the human poverty, human means everything from God. And he owns nothing. But relative poverty, the poverty of human beings to each other, not innate but comes over time. Perhaps that rich people are poor, and many more who are wealthy, who are poor. This vicious circle normal, productive life and human history. Fathers if they bother to kill, property gain, boys spend it in vain! And destroy. And if not spent in vain fathers, their children will grow up to become rich with thirst. These issues naturally, like the wheel of a car rotates. Because each must be part of the wheel, all heavy to bear. I invented the wheel for this, or is one side was all over the shower. If the world is spherical, so as always, there is a sun room, or forever be the night together. I enjoy living in this rotation. Sometimes people are hungry and sometimes garlic. If garlic is not always enjoy the food does not mean, and if you are hungry, it does not mean food. If all the money, then sell to whom pride? And took their property to kill them? The philosophy of the world and the hereafter, the fact that people in this world, barring see and be able to understand having fun. That is why man comes into its own, and will survive dies! Because they understand the concept of eternal life, and it is better to go towards eternal life. However, poverty does not humiliate people to enjoy their wealth will not be pleasant. Names of the Day of Judgment, the Day of Regret, the more people have, the higher the person he is, and he does not regret why higher. Poverty is the same. When people bought a meat course, were happy! But today if not to buy a lamb, think they are poor. At the same time we have together, sometimes a gum which gifts are so happy that maybe: a pair of shoes not so happy. So some of this poverty, the special election. People have their own lives. But the candidates who promise to care for the poor. If they are not poor! Or inheritance of their father, people will get rich. This spirit, it leads to poverty. This means that some imagine: the rich and the commander were created by nature, and only by hand is sufficient, that poverty disappears. God has created poverty, and then people want to destroy it? His prophet says: Manual says, poverty is my pride. Then we have it bad: shame to know? Parents should laborious: elbow grease once they earn and their children. If the government or anyone else to do it, do not the shame? Why should crush the morale of the people, so we're exaggerating? There seems to be no poor! Because if any, of his wealth to be somewhere else, and someone else stops.

الفقراء لا یحتاجون إلى مساعدة، إذا حقهم فی أن یکون!

مرشح واحد فقط هو الصحیح أن نقول إن، والبعض الآخر یقول الآن. حتى وهو صحیح؟ إذا کان شخص ما الفقراء، والفقراء فی حد ذاتها أو عن طریق الصدفة؟ ولدت من رحم الأم الفقیرة؟ أو فی وقت لاحق کانت سیئة. وإذا کان شخص ما الغنیة، والطبیعة الغنیة أو یبدو؟ انها لیست معقدة جدا النقاش الفلسفی. ولکن فلسفته من الفقر معقدة. الله هو متأصل فی الفقر البشری والبشریة یعنی کل شیء من عند الله. وانه یملک شیئا. لکن الفقر النسبی، والفقر البشر لبعضهم البعض، ولیس فطری ولکن یأتی مع مرور الوقت. ربما أن الأغنیاء هم من الفقراء، وغیرها الکثیر من هم الأثریاء، الذین هم من الفقراء. هذه الحلقة المفرغة طبیعیة، حیاة منتجة والتاریخ البشری. الآباء إذا کانوا عناء لقتل، وکسب الملکیة، والأولاد أنها تنفق عبثا! وتدمیر. وإذا لم تنفق فی الآباء دون جدوى، وأطفالهم یکبرون لیصبحوا أغنیاء مع العطش. هذه القضایا بشکل طبیعی، مثل عجلة القیادة فی سیارة تدور. لأن کل یجب أن تکون جزءا من عجلة القیادة، کل الثقیلة لتحمل. لقد اخترعت العجلة لهذا، أو هو کان جانب واحد فی جمیع أنحاء الحمام. إذا کان العالم الکروی، وذلک کما هو الحال دائما، وهناک غرفة الشمس، أو یکون إلى الأبد اللیل معا. أنا أستمتع الذین یعیشون فی هذا التناوب. أحیانا الناس جوعى والثوم فی بعض الأحیان. إذا لا یعنی الثوم لا یتمتع دائما الطعام، وإذا کنت جائعا، وهذا لا یعنی الغذاء. وإذا کان کل المال، ثم بیعها لمن الفخر؟ وأخذ ممتلکاتهم لقتلهم؟ فلسفة الدنیا والآخرة، وحقیقة أن الناس فی هذا العالم، ما عدا یرى ویکون قادرا على فهم یلهون. هذا هو السبب یأتی الرجل إلى جانبها، وسوف البقاء على قید الحیاة وفاة! لأنهم یفهمون مفهوم الحیاة الأبدیة، وأنه من الأفضل أن تذهب نحو الحیاة الأبدیة. ومع ذلک، فإن الفقر لا إذلال الناس من التمتع ثرواتهم لن یکون لطیفا. أسماء یوم القیامة، ویوم الندم، والمزید من الناس لدیهم، وارتفاع الشخص الذی هو علیه، وانه لا یندم لماذا العالی. الفقر هو نفسه. عندما کان الناس یشترون دورة اللحوم، کانوا سعداء! ولکن الیوم لم یکن لشراء خروف، أعتقد أنهم فقراء. وفی الوقت نفسه لدینا معا، وأحیانا اللثة التی الهدایا هی سعیدة جدا بحیث ربما: زوج من الأحذیة یست سعیدة بذلک. وحتى بعض من هذا الفقر، وانتخابات خاصة. الناس لدیهم حیاتهم الخاصة. لکن المرشحین الذین یعدون لرعایة الفقراء. إذا لم تکن الفقراء! أو میراث والدهما، والناس سوف الثراء. هذه الروح، فإنه یؤدی إلى الفقر. وهذا یعنی أن یتوهم البعض: تم إنشاؤها الأغنیاء وقائد بطبیعته، وفقط بالید کافیة، یختفی أن الفقر. لقد خلق الله الفقر، ثم الناس یریدون تدمیره؟ یقول رسول الله: دلیل فخری، والفقر هو فخر لی. ثم لدینا هو سیء: عار أن یعرف؟ یجب على الآباء شاقة: کدح مرة واحدة کانوا یکسبون وأطفالهم. اذا کانت الحکومة أو أی شخص آخر للقیام بذلک، لا العار؟ لماذا یجب سحق الروح المعنویة للشعب، لذلک نحن کنت أبالغ؟ ویبدو أن هناک أی الفقراء! لأنه إذا کان أی من ثروته لیکون فی مکان آخر، وشخص آخر یتوقف.

Onların doğru əgər kasıb yardım lazım deyil!

Yalnız bir namizəd başqaları indi demək ki, doğru deyil. Belə ki, doğru olan? Kimsə zəif olarsa, özlüyündə zəif və ya təsadüfən? yoxsul ana bətnində anadan olub? Və ya daha sonra kasıb idi. Və kimsə zəngin, zəngin təbiəti və ya görünür, əgər? Bu, çox fəlsəfi müzakirə çətin deyil. Lakin yoxsulluq onun fəlsəfəsi mürəkkəbdir. Allah insan yoxsulluq, insan Allahdan hər şey deməkdir xas deyil. O heç bir şey var. Lakin nisbi yoxsulluq, hər digər deyil fitri üçün insan yoxsulluq lakin zaman keçdikcə gəlir. Yəqin ki, zəngin insanlar yoxsul və daha çox yoxsul olan, zəngin olan. normal Bu vicious circle, məhsuldar həyat və insan tarixi. onlar öldürmək üçün narahat əgər Fathers, əmlak mənfəət, oğlanlar boş yerə sərf! Və məhv. boş yerə ataları sərf əgər, onların uşaqlar susuzluqdan zəngin olmaq üçün artacaq. Bu məsələlər təbii ki, kimi bir avtomobilin təkər qaytarır. hər təkər hissəsi olmalıdır, çünki, bütün ağır daşıyırlar. Mən bu təkər icad və ya bir tərəfdən bütün duş üzərində idi. dünya sferik deyil, belə ki, həmişə olduğu kimi, bir günəş otaq var, və ya əbədi birlikdə gecə ola bilər. Bu fırlanma yaşayan malikdirlər. Bəzən insanlar ac və bəzən sarımsaq var. həmişə qida zövq deyil sarımsaq demək deyil Əgər ac əgər, və bu, ərzaq demək deyil. bütün pul, onda kimə qürur satmaq? Və onları öldürmək üçün özlərinə etdi? Dünyanın fəlsəfə və bundan sonra, bu dünyada insanlar görmək və əyləncə olan dərk edə qadağa ki. Bu adam öz minir nə, və ölür yaşamaq olacaq! Çünki onlar əbədi həyat konsepsiyasını başa düşmək və bu, əbədi həyat doğru getmək daha yaxşıdır. Lakin yoxsulluq xoş olmayacaq öz mallarını zövq insanların təhqir deyil. Qiyamət, peşmançılıq günü günü adları, daha çox insan ali, o şəxs var və o, niyə ali peşman deyil. Yoxsulluq eyni. insanlar ət kursu alıb, xoşbəxt idi! bir quzu almaq Lakin bu gün onlar yoxsul hesab edirəm. belə xoşbəxt bir ayakkabı Eyni zamanda, biz birlikdə hədiyyələr bəlkə ki, xoşbəxt bəzən bir saqqız var. bu yoxsulluq, xüsusi seçki bəzi So. İnsanlar öz həyatlarını var. Amma söz namizəd yoxsullar üçün qayğı. onlar zəif deyilsə! Və ya atalarının miras, insanlar zəngin olacaq. Bu ruh, yoxsulluq gətirib çıxarır. Bu, bəzi xəyal o deməkdir ki: zəngin və komandir təbiət tərəfindən yaradılmış və əl kifayətdir, yalnız ki, yoxsulluq yox idi. Allah yoxsulluğu yaradan, sonra insanlar onu məhv etmək istəyirsiniz? Onun peyğəmbər deyir: Manual Fəxri, yoxsulluq mənim fəxr edir. Sonra biz bu pis var: ayıb bilirik? dirsek yağ onlar qazanmaq bir dəfə və uşaqlarını: Valideynlər əziyyətli olmalıdır. başqa hökumət və ya hər kəs bunu əgər, ayıb deyil? Niyə insanların mənəvi əzmək lazımdır, belə ki, biz şişirdərək mi? heç bir yoxsul var görünür! onun sərvət hər hansı başqa bir yerdə olmaq, çünki, başqa və kimsə dayanır.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

آنهایی که هزار شغل دارند، به هزار نفر بدهند مشکل حل می شود!

سید احمد حسینی ماهینی | شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

احتیاجی به ایجاد شغل نیست! آنهایی که هزار شغل دارند، به هزار نفر بدهند مشکل حل می شود! در واقع شغل به اندازه کافی هست، کسی نیست قبول کند! شغل از منظر کارجو سه حالت دارد: یا زحمت زیاد دارد و مزد کم، یا زحمت کم دارد و مزد زیاد! و یا اینکه تعادل دارد . البته از نظر قران کریم، شغل سوم مورد تایید است: زیرا می فرماید برای انسان حاصلی جز: آنچه سعی می کند نیست.(لیس للانسان الا ما سعی) اما جوان های ما، حتی بزرگتر ها و پیرمرد های حریص، شغل نوع دوم را دوست دارند: که زحمت کم بکشند و مزد زیاد بگیرند. ولی واقعیت برای کارجو همان اولی است. یعنی باید به کاری تن دهد و راضی باشد، که زحمت زیاد بکشد و دستمزد کمتر ببرد. دلیل آن هم روشن است: چون کارهای با درآمد زیاد و فعالیت کم را؛ قبلی ها دزدیده اند و چیزی باقی نمانده است. در کابینه دولت ها که باهم فرقی نمی کنند، زیرا قدرت باعث گسترش ثروت هم می شود، یک وزیر در 85نوع موسسه و سازمان و کمیته و شورا عضو هست. البته همه هم قانونی! یعنی وزیر آموزش و پرورش در: شورای عالی آموزش و شورای فرهنگ عمومی و.. عضو هست. رئیس جمهور هم همینطور و بسیار بیشتر. اغلب ریاست شورا یا کمیته و موسسه را هم در دست دارد. بنابر این اگر به قول قالیباف 4درصدی ها 96درصد شغل ها را در دست دارند. این امر گاهی قانونی و رسمی است، و گاهی هم غیر قانونی و غیر رسمی . بنابر این حالت تعادل در شغل، همان است که قران فرموده: هرکس به اندازه سعی و تلاش خود، درآمدی کسب می کند. اگر اینطور نیست، پس 4درصدی ها شغل 96درصدی را دزدیده اند. یا به قول امریکایی ها، یک درصدی ها همه 99درصد شغل ها را دزدیده اند. این از فلسفه تعادل شغل و: کسب درآمد حلال به میزان سعی و تلاش خود. اما علت جو سازی برای نداشتن شغل، یا عدم امکان ایجاد شغل چیست؟ چرا برای بیکاری جوسازی می شود؟ هر جوانی که سرکار نمی رود، علتش این است که پدرش: دو شغله یا چند شغله است! ولذا او خیالش از درآمد راحت است. کدام پدری هست که بازنشسته شده باشد، و در خانه بنشیند؟ آمار بازنشسته هایی که دعوت به کار رسمی شدند، بسیار بالاست چه رسد به: آمار بازنشستگانی که هم حقوق دولتی،  و مستمری می گیرند و هم، با مسافر کشی یا دلالی و خرید و فروش، صندلی دو یا چند جوان را هم اشغال می کنند؟ آمارهای و حشتناک تر از این هم هست! همه کسانیکه بیمه بیکاری می گیرند، حداقل سه شغل دیگر هم دارند! منکر وجود برخی از بیکاران نیستیم، ولی این بیکاران فقط به همین دلیل بی کاری، حتی عرضه شکایت هم ندارند! تا بتوانند بیمه بیکاری بگیرند. در حالیکه آنهایی که بیمه بیکاری، یا درآمد مددجویی دارند، سوراخ دعا را پیدا کرده اند! و میدانند چطور مدارک لازم را برای: دریافت وام و بیمه بیکاری و: برقراری مستمری تهیه نمایند. همه به فکر در آمد های نجومی هستند، ولی اینها هم، برای خودشان غولی هستند! آمار ها نشان می دهد 90درصد: وام های کم بهره مانند وام ازدواج و جانبازی و مسکن و غیره، فروخته می شود. یعنی وام گیرنده فقط شرایط وام را دارد، مدارک را نمی تواند تهیه کند! لذا به کسی که میتواند مدارک را تهیه کند، می فروشد. پشت پرده هوچی گری برای بیکاری، و سیاهنمایی برای فقیر جلوه دادن مردم هم، کسانی هستند که میخواهند این وام را بخرند! ویا کسانی که می خواهند: این وام ها را بفروشند! چون از خرید وامهای دیگر شکمشان سیر نشده، دنبال عناوین جدید برای وام هستند، و چه عنوانی بهتر از وام اشتغال؟

No need to create jobs! Those thousands of jobs, thousands have solved the problem! The job is enough, no one will accept! Jobs from the perspective of the job seeker has three modes: either too much trouble and wages low, or low labor and high wages! Or do is balance. Of course, the Quran, approved third job: it says nothing for man except what tries. But our young, old and even older greedy, job second type of love that little hard to kill and wages are high. But the fact the former is for the job seeker. This means you need to do is tone and content, which painstakingly take up and pay less. The reason is clear: it works with high income and low activity; Predecessors have stolen and what is left. In the cabinet of the same, not because of the spread of wealth, a minister in the 85 institution and organization and is a member of the committee and the council. Of course, all legal! The Minister of Education: Higher Education Council and General Council member's name. President too, and much more. Most Presidency of the Council or a committee of the institution in his hand. So if the carpets as 4 percent and 96 percent of jobs in their hands. This is sometimes official, sometimes illegal and unofficial. Thus the equilibrium in the job, as the Quran says, each according to his effort, earn it. If not, then 4 percent of jobs and 96 percent have stolen. Or as Americans, 99% percent of all jobs are stolen. This is the philosophy of balance and jobs: earn your vehicle to the effort. But the atmosphere due to the lack of jobs, lack of jobs or what? Why is unemployment atmosphere? Every young man who does not work, because this is his father: the two jobs or more jobs! And then he let out a comfortable income. Which father, who is retired, and sit at home? Statistics retired are invited to the formal labor were very high, let alone statistics retirees that government salaries and pensions will fall and, with passenger plumbing or dealer and buy and sell, for two or more youths also occupy? Statistics and worth  than this too! All those who receive unemployment benefits, at least three other jobs too! Do not deny that some of the unemployed, but unemployment is unemployment that reason, even a do not complain! To get unemployment insurance. While those with unemployment insurance, or income clients, they have found a hole in prayer! And know how necessary documents to receive loans and unemployment insurance: provide continuous. All thought was astronomical, but these, too, are their own monster! Statistics show 90%: low-interest loans, such as loans for marriage and veterans, housing, etc., will be sold. The terms of the loan the borrower just has to provide documents can not! So someone can provide evidence, sells. Gary Ho Chi backdrop for the unemployed, and black light effects for the poor people, people who want to buy these loans! Or those who want the loans to sell! When buying other loans not satisfied stomachs, looking for new titles for loans, and loans as better than employment?

لا حاجة لخلق فرص عمل! تلک الآلاف من فرص العمل، والآلاف قد تحل المشکلة! وظیفة غیر کافیة، لا أحد یقبل! وظائف من وجهة نظر الباحث عن عمل على ثلاثة أوضاع: إما الکثیر من المتاعب وانخفاض الأجور، أو العمل المنخفضة وارتفاع الأجور! أو القیام به هو التوازن. والأجور مرتفعة. ولکن الحقیقة السابق هو لطالب الوظیفة. هذا یعنی أنک بحاجة إلى القیام به هو لهجة ومحتوى، والتی تأخذ بشق الأنفس حتى وتدفع أقل. والسبب واضح: أنه یعمل مع ارتفاع الدخل وانخفاض النشاط، وقد سرقت السلف وما ترکت. فی مجلس الوزراء من نفسه، ولیس بسبب انتشار الثروة، وهو وزیر فی المؤسسة وتنظیم 85 و هو عضو فی اللجنة والمجلس. بالطبع، کل القانونیة! وزیر التعلیم: مجلس التعلیم العالی واسم عضو مجلس العام. الرئیس أکثر من اللازم، وغیر ذلک الکثیر. الأکثر رئاسة مجلس أو لجنة من المؤسسة فی یده. حتى إذا کان السجاد إلى 4 فی المئة و 96 فی المئة من الوظائف فی أیدیهم. هذا فی بعض الأحیان الرسمی، وأحیانا غیر قانونی وغیر الرسمیة. وهکذا فإن التوازن فی العمل، کما یقول القرآن، کل حسب جهده، وکسب ذلک. إذا لم یکن کذلک، قد سرقت ثم 4 فی المئة من فرص العمل و 96 فی المئة. أو الأمیرکیین، سرقت 99٪ فی المئة من جمیع الوظائف. هذه هی فلسفة التوازن والوظائف: کسب سیارتک لهذا الجهد. لکن الجو بسبب عدم وجود فرص العمل، وانعدام فرص العمل أم ماذا؟ لماذا هو جو البطالة؟ کل شاب الذی لا یعمل، لأن هذا هو والده: وظائف ظیفتین أو أکثر! ومن ثم یسمح له بالخروج دخل مریح. الذی الأب، الذی تقاعد، والجلوس فی المنزل؟ وکانت إحصاءات المتقاعدین مدعوون إلى العمل الرسمی عالیة جدا، دعونا إحصاءات وحدها المتقاعدین أن رواتب موظفی الحکومة والمعاشات ستسقط و، مع السباکة الرکاب أو تاجر وشراء وبیع، لتحتل اثنین أو أکثر من الشباب أیضا ؟ إحصائیات مروعة من هذا أیضا! کل أولئک الذین یحصلون على إعانات البطالة، لا یقل عن ثلاث وظائف أخرى أیضا! لا ننکر أن بعض العاطلین عن العمل، ولکن البطالة البطالة هذا السبب، حتى لا یشکو! للحصول على التأمین ضد البطالة. فی حین أن أولئک مع التأمین ضد البطالة، أو عملاء من ذوی الدخل، فقد وجدت حفرة فی الصلاة! ومعرفة کیفیة المستندات اللازمة للحصول على القروض والتأمین ضد البطالة: تقدیم مستمر. کان کل فکر الفلکیة، ولکن هذه أیضا هی الوحش الخاصة بهم! وتشیر الاحصاءات الى 90٪: قروض منخفضة الفائدة، مثل قروض للزواج وقدامى المحاربین والسکن وغیرها، وسیتم بیع. شروط القرض المقترض لدیه فقط لتقدیم وثائق لا یمکن! لذلک یمکن للشخص أن یقدم دلیلا وتبیع. غاری هوشی خلفیة للآثار الخفیفة العاطلین عن العمل، والأسود للفقراء، والناس الذین یرغبون فی شراء هذه القروض! أو أولئک الذین یریدون القروض لبیع! عند شراء قروض أخرى غیر بطون راضیة، وتبحث عن العناوین الجدیدة للحصول على قروض، والقروض على نحو أفضل من العمل؟

iş yerlərinin yaradılması üçün ehtiyac yoxdur! iş o minlərlə minlərlə problemi həll! iş kifayət qədər, heç bir qəbul edəcək! iş axtaran baxımından Jobs üç rejimi var: çox narahatlıq və aşağı əmək haqqı, və ya aşağı əmək və yüksək əmək haqqı və ya! Yoxsa balans edir. və əmək haqqı yüksəkdir. Lakin keçmiş iş axtaran üçün. Bu nə əziyyətlə almaq və daha az ödəmək ton və məzmunu, lazımdır deməkdir. səbəb aydındır: bu yüksək gəlirli və aşağı fəaliyyəti ilə işləyir; Sələfləri oğurlanmış və nə qalıb. çünki sərvət yayılması eyni kabinet ildə 85 təşkilat və təşkilat naziri və komitə və məclis üzvüdür. Əlbəttə ki, bütün hüquqi! Təhsil naziri: Ali Təhsil Şurası Baş Şura üzvünün adı. Prezident daha çox və daha. Başçılığı Şurasının və ya əlində təşkilat komitəsi çox. xalçalar yüzdə 4 və əllərində iş 96 faizi Belə ki. Bu bəzən qeyri-qanuni və qeyri-rəsmi, bəzən rəsmi edir. Quran deyir Beləliklə iş tarazlıq, hər onun səyi görə, bunu qazanmaq. Əgər, iş sonra yüzdə 4 və 96 faiz oğurlayıblar. Və ya amerikalılar kimi, bütün iş yerlərinin 99% faiz oğurlanmış olunur. Bu balans və iş fəlsəfə: səy sizin avtomobilin qazanmaq. Amma iş olmaması, iş yerlərinin olmaması və ya nə görə atmosfer? Nə işsizlik atmosfer edir? bu atası, çünki iş deyil hər gənc iki iş və ya daha çox iş! Və o rahat gəlir buraxmaq. Hansı atası təqaüdçü və evdə oturmaq olan? formal əmək dəvət olunur təqaüdçü Statistika hökumət əmək haqqı və pensiyalar düşmək və sərnişin santexnika və ya diler və almaq və iki və ya daha çox gənc də işğal üçün satmaq ki, təqaüdçülər tək statistika qoy, çox yüksək idi ? bu da daha dəətli statistikası işsizlik müavinət almaq edənlər, ən azı üç iş çox! işsiz bəzi inkar, lakin işsizlik səbəb, hətta bir şikayət yoxdur işsizlik etməyin! işsizlik sığortası almaq üçün. işsizlik sığorta, və ya gəlir müştərilər olanlar olsa da, onlar namaz bir deşik gördük! Və kreditlər və işsizlik sığortası almaq üçün necə zəruri sənədləri bilirik fasiləsiz təmin edir. Bütün fikir astronomik idi, lakin bu, çox öz canavar var! Statistics 90% göstərir: s evlilik və veteranları, mənzil üçün kreditlərin aşağı faizli kreditlər, satılacaq. Kredit borcalanın şərtləri yalnız sənədləri bilməz təmin etmək üçün var! Belə ki, kimsə sübut təmin edə bilər, satır. yoxsul insanların bu kreditlər almaq istəyirəm, insanlar işsiz və qara işıq effektləri üçün Gary Ho Chi fonunda! Və ya kredit istəyənlər satmaq! Zaman məşğulluq daha yaxşı yeni kreditlər üçün adları, və kreditlər axtarır deyil, razı qarınları digər kreditlər alınması?

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

خریداران خارجی هم، باید بجای دلار تومان به ما بدهند

سید احمد حسینی ماهینی | جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

تقویت پول ملی

در طول تمام مناظره ها، تنها چیزی که بحث نشد، تقویت پول ملی بود. در حالیکه اگر همه مشکلات اقتصادی را، در یک کلمه خلاصه کنیم می شود:ضعف پول ملی . مردم اگر ناراضی هستند، یا احساس ناراحتی از وضع اقتصادی می کنند، برای همین است که می بینند: پول آنها هر روز ضعیف تر می شود! مانند بیماری که نبض او پایین می آید، می ترسند به حال احتضار برسد، و همه چیز خراب شود. ممکن است مردم عادی بطور علمی ، قدرت پول ملی را نتوانند بیان کنند، ولی می بینند که حقوقشان اب می رود! قدرت خرید شان کم می شود. اگر در سال قبل با یک ماه حقوق، می توانستند دو سکه طلا بخرند، این ماه فقط میتوانند یک سکه بگیرند! لذا اگر ما بتوانیم پشتوانه پول ملی را تغییر دهیم، میتوانیم بر این مشکل که: مادر همه اعتراضات است فائق آییم، و آن را حل کنیم. برای تغییر پشتوانه، یا باید به خیلی قبل برگردیم! یا از زمان جلوتر برویم. بعبارت اقتصاد دانها: یا باید به روش کلاسیک عمل کنیم، یا فراتر از زمان و فوق مدرن. روش کلاسیک این است که: پشتوانه پول را طلا یا نقره قرار دهیم. هرکس یک میلیون تومان آورد، یک سکه بگیرد و همیشه ارزش پول همین باشد. در این حالت ما باید به اندازه ذخیره طلا، یا نقره و جواهرات اسکناس تولید کنیم.  یا اصلا اسکناس را حذف و فقط با سکه طلا معامله نماییم، و درهم و دینار گذشته را زنده کنیم. زیرا در گذشته، پول خرد را از نقره درست کرده، به آن سیم می گفتند! و پول درشت را از طلا و به آن زر می گقتند. یک کیسه طلا دارای هزار سکه طلا بود. روش فوق مدرن این است که: نفت و گاز را پشتوانه آن قرار دهیم. زیرا ایران در مجموع نفت و گاز نخستین کشور قدرتمند دنیا است. اگر هر بشکه نفت 50دلارباشد، واحد چول ما براساس بشکه نفت می شود. چون قیمت گاز هم با نفت مقایسه می کنیم، آن را متر مکعبی حساب نماییم. در این صورت ما فقط قیمت نفت و گاز تجربه خواهیم کرد. نه اینکه هم شاهد کاهش قیمت نفت باشیم، و هم شاهد کاهش قیمت تومان. با این تفاسیر خریداران ما هم، باید بجای دلار تومان به ما بدهند. و برای تهیه آن یا به بازار های مالی ایران مراجعه می کنند، و یا کالا صادر می نمایند. در این هنگام مشتری پول ایران افزایش یافته، ارزش آن بالا می رود، و قدرت پول ملی افزایش می یابد. بنده در کلاسهای متعدد این موضوع را توضیح داده، و فرمول برابری آن را نوشته ام. اما بطور خلاصه در این روش، شاخص اصلی مجموع: قیمت واحد های نفت و گاز است، و نوسانات قیمت طلا و یا موارد دیگر با آن محک می خورد. یعنی بورس نفت و گاز که جمعا انرژی گفته می شود، بازار اولیه پولی و مالی را تشکیل می دهد، و بقیه بازار ها ثانویه می شوند. و در صورت ادامه آن با قدرت و حمایت مقام معظم رهبری، کم کم پول ایران جایگزین دلار و یورو شده، و به پول واحد جهانی تبدیل می شود. در این حالت مشکل بیکاری و تورم از بین می رود. زیرا تورم و بیکاری، محصول تحریم های مالی است. وقتی پول ایران در همه جا پذیرفته شود، گردشگری هم افزایش پیدا می کند! و شهر های ایران به شهر های بین المللی، و تجارت جهانی تبدیل می شوند. چون وقتی غول های نفتی، بدنبال کسب تومان باشد، قدرت های اقتصادی دیگر هم ناچار این امر را می پذیرند. فرض کنید ما طلب خود از هند را، به تومان بخواهیم! و شرط فروش نفت همین باشد. ناچار بازار مالی دبی هم، بجای خرید دلار به خرید تومان روی می اورد. تا به تقاضای هند پاسخ دهد.

Strengthening the national currency

During all the debates, the only thing that was not discussed, strengthening the national currency. As if all the economic problems, we will be summarized in one word: the weakness of the national currency. If people are unhappy or uncomfortable with their economic situation, so that they see money becomes weaker every day! Such as heart disease, he comes down, afraid to be dying, and everything is ruined. May be scientifically ordinary people, can express the power of the national currency, but they see that their rights are water goes! Their purchasing power is low. If last year with a month's salary could buy two gold coins, the Moon can only take a penny! So if we can change the backing of the national currency, can the problem that is the mother of all protests overcome, and we solve it. To change the background, or have to go far before! Or the time to go ahead. Small economies words: we must act in the classical way, or beyond time and ultra-modern. The classic method is that the gold or silver backing our money. Everyone had a million dollars, a coin that is not always worth the money. In this case we must save as gold, silver and jewels that banknote production. Or even remove banknotes and coins with a deal, and the past come alive dirham’s and dinars. Because in the past, pennies made from silver, it said wire! Coarse gold and that gold and money from the .says a bag of gold a thousand gold coins. The modern method is that it is backed by our oil and gas. Iran's total oil and gas because the country is powerful in the world. If the barrel is $ 50, single barrel of oil is based on our money. Because gas prices compared with oil, it will take account of cubic meters. In this case we will experience only oil and gas prices. Not that we have seen a decline in oil prices, and a decline in the price of Rs. With these interpretation buyers We should give us dollars instead of US dollars. And to prepare or refer Iran to the financial markets or the goods are exported. At this time of increased customer money, its value goes up, and the power of the national currency increased. I explained it in multiple classes, and formulas have written it. But in short, in this way, the main indicator Total: Unit price of oil and gas, and fluctuations in the price of gold or other items it was being tested. The stock oil and gas in total energy is said to be, the primary market monetary form, and the rest are secondary markets. And if it continues with the strength and support of the Supreme Leader, Iranian money gradually replace the dollar and euro, and to become a world currency. In this case, the problem of unemployment and inflation disappears. Because inflation and unemployment, the financial sanctions. When Iran's currency is accepted everywhere, tourism will increase! And the cities of Iran in international trade are global. Because when oil giants, following the acquisition are USD, other economic powers are forced to accept it. Suppose we owed from India, to USD want! And if so is oil. Dubai Financial Market have together, instead of buying dollars to buy USD turns. India responds to the demand.

تعزیز العملة الوطنیة

خلال جمیع المناقشات، والشیء الوحید الذی لم یناقش، تعزیز العملة الوطنیة. کما لو أن کل المشاکل الاقتصادیة، ونحن سوف تلخیصها فی کلمة واحدة: ضعف العملة الوطنیة. إذا کان الناس غیر راضین أو غیر مریح مع وضعهم الاقتصادی، بحیث یرون المال یصبح أضعف کل یوم! مثل أمراض القلب، وقال انه یأتی إلى أسفل، ویخاف أن یموت، ودمر کل شیء. قد یکون الناس العادیین علمیا، یمکن التعبیر عن قوة العملة الوطنیة، ولکنهم یرون أن حقوقهم ویخرج الماء! قوتهم الشرائیة منخفضة. إذا کان العام الماضی مع راتب شهر یمکن شراء اثنین من العملات الذهبیة، یمکن أن القمر یستغرق سوى فلسا واحدا! حتى اذا کنا نستطیع تغییر على دعم العملة الوطنیة، یمکن أن المشکلة التی هی أم کل الاحتجاجات التغلب علیها، ونحن حلها. لتغییر الخلفیة، أو لدیک للذهاب بعیدا قبل! أو الوقت للذهاب قدما. الاقتصادات الصغیرة عبارة: علینا أن نعمل على الطریقة القدیمة، أو إلى ما بعد الوقت وحدیثة جدا. الطریقة الکلاسیکیة هی أن الذهب أو الفضة تدعم أموالنا. کان الجمیع ملیون دولار، وهو العملة التی لیست دائما یستحق المال. فی هذه الحالة یجب علینا حفظ مثل الذهب والفضة والمجوهرات التی الدینار: الإنتاج. أو حتى إزالة الأوراق النقدیة والنقود المعدنیة مع صفقة، والماضی یأتی درهم على قید الحیاة ودینار. لأنه فی الماضی، البنسات مصنوعة من الفضة، وقال انه سلک! الذهب الخشن وأن الذهب والمال  یقولون ألف کیس من الذهب ألف العملات الذهبیة. الطریقة الحدیثة هو أن وافق علیه من قبل لدینا النفط والغاز. النفط الایرانی الکلی والغاز لان البلاد نفوذا فی العالم. إذا البرمیل هو 50 $، ویستند برمیل واحد من النفط فی أموالنا. لأن أسعار الغاز مقارنة مع النفط، وسوف تأخذ فی الاعتبار متر مکعب. فی هذه الحالة نحن سوف تواجه الوحیدة أسعار النفط والغاز. لیس ذلک فقد شهدنا انخفاض فی أسعار النفط، وانخفاض فی أسعار روبیة. مع هذا المشترین تفسیر علینا أن تعطینا دولار بدلا من الدولار الأمریکی. وإعداد أو إحالة ملف إیران إلى الأسواق المالیة، أو یتم تصدیر البضاعة. فی هذا الوقت من زیادة المال العملاء، وقیمته ترتفع، وزادت قوة العملة الوطنیة. وأوضحت أنه فی فئات متعددة، وصیغ وقد کتبت علیه. ولکن باختصار، وبهذه الطریقة، فإن المؤشر الرئیسی الاجمالی: سعر الوحدة من النفط والغاز، والتقلبات فی أسعار الذهب أو غیرها من البنود کان یجری اختباره. ویقال إن مخزون النفط والغاز فی الطاقة الکلیة أن یکون، شکل نقدی السوق الأولیة، والباقی الأسواق الثانویة. وإذا ما استمر مع قوة ودعم المرشد الأعلى، والمال الإیرانی تحل تدریجیا محل الدولار والیورو، ولتصبح عملة عالمیة. فی هذه الحالة، ومشکلة البطالة والتضخم یختفی. بسبب التضخم والبطالة، وعقوبات مالیة. عند قبول العملة الإیرانیة فی کل مکان، والسیاحة زیادة! ومدن إیران فی التجارة الدولیة والعالمیة. لأنه عندما عمالقة النفط، وبعد الاستحواذ USD، یضطر القوى الاقتصادیة الأخرى لقبول ذلک. لنفترض أننا المستحقة من الهند، ترید USD! وإذا کان الأمر کذلک هو النفط. لدینا سوق دبی المالی معا، بدلا من شراء الدولارات لشراء USD المنعطفات. الهند الاستجابة للطلب.

milli valyutanın gücləndirilməsi

bütün müzakirələr zamanı yalnız bir şey milli valyutanın möhkəmləndirilməsi müzakirə deyil ki. milli valyutanın zəiflik bütün iqtisadi problemlər kimi, biz bir sözlə ümumiləşdirmək olacaq. onlar ki, insanlar, bədbəxt və ya onların iqtisadi vəziyyəti ilə narahat Əgər pul hər gün zəif olur! Ürək xəstəliyi kimi, o qorxur ölüm etmək üçün aşağı gəlir və hər şey məhv edir. elmi adi insanlar ola bilər, milli valyutanın gücü ifadə, lakin onlar öz hüquqlarının su gedir ki, edə bilərsiniz! Onların alıcılıq qabiliyyəti aşağı. Əgər iki qızıl pul almaq bilər ki, bir ay əmək haqqı keçən il Moon yalnız bir quruş edə bilər! milli valyutanın dəstək dəyişə bilərsiniz Belə ki, bütün etirazlar anası problem aradan qaldırmaq və biz bunu həll edə bilər. fon dəyişdirmək, və ya uzaq əvvəl getmək üçün var! Və ya vaxt irəli getmək üçün. Kiçik iqtisadiyyatı sözlər: biz klassik şəkildə, və ya vaxt və ultra-müasir kənarda hərəkət etməlidir. klassik metodu qızıl və ya gümüş pul dəstək olmasıdır. Hər kəs, həmişə pul deyil ki, bir sikkə bir milyon dollar idi. Bu halda biz qızıl, gümüş və istehsal banknotla jewels kimi saxlamaq lazımdır. Və ya hətta bir müqavilə ilə banknotlar və sikkələr aradan qaldırılması və son diri dirhəm və dinar gəlir. Keçmişdə, pennies gümüş hazırlanmış, çünki tel dedi Qaba qızıl və Gqtnd ki qızıl və pul. qızıl A bag min qızıl sikkələr. müasir üsul bu, bizim neft və qaz tərəfindən dəstəklənən olunur. İranın neft və qaz ölkəsi dünyada güclü deyil. barrel $ 50 olarsa, neftin vahid barrel pulumuzu əsaslanır. qaz qiymətləri neft ilə müqayisədə, çünki kub metr hesab olacaq. Bu halda biz yalnız neft və qaz qiymətləri yaşayacaq. neft qiymətlərinin azalması və Rs qiymətinin azalması gördük ki. Bu şərh alıcıları ilə Biz əvəzinə ABŞ dolları dolları verməlidir. Və hazırlamaq və ya maliyyə bazarlarına İran baxın və ya mal ixrac olunur. artan müştəri pul bu zamanda, onun dəyəri qədər gedir, və milli valyutanın gücü artmışdır. Mən çox dərsləri onu izah və düsturlar onu yazıblar. Amma qısa bu şəkildə, əsas göstərici Ümumi: qızıl və ya digər maddələr qiyməti neft və qaz, və dəyişməsi vahidi qiyməti test edilmişdir. ümumi enerji fond neft və qaz, ilkin bazar pul şəklində olduğu ifadə edilir, qalan orta bazarları. Bu gücü və Ali lideri dəstəyi ilə davam edir, əgər, İran pul tədricən dollar və avro əvəz və dünya valyuta olmaq. Bu halda, işsizlik və inflyasiya problem yox. inflyasiya və işsizlik, maliyyə sanksiyalarının, çünki. İranın valyuta hər yerdə qəbul edildikdə, turizm artacaq! Beynəlxalq ticarətdə İran şəhərləri qlobal var. neft nəhəngləri alınması aşağıdakı USD zaman Çünki digər iqtisadi səlahiyyətləri qəbul etmək məcburiyyətində qalır. ABŞ dolları istəyirəm, biz Hindistan borclu düşünək! Və əgər neft. Dubay Maliyyə Market yerinə USD növbə almaq dollar satın birlikdə var. Hindistan tələblərinə cavab.

  • سید احمد حسینی ماهینی

که مسئولین بانکی و اقتصادی ما، همگی مزدوران آمریکا و اسرائیل بوده اند

سید احمد حسینی ماهینی | جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

تهران بین المللی یعنی چه؟

مهندس محسن هاشمی، کاندیدای شهرداری تهران که فقط بایک رای، نتوانست وارد بهشت شود! اکنون دور خیز برداشته تا از طریق شورای شهر، به این مهم دست پیدا کند، زیرا که قالیباف چه رای بیاورد، و چه رای نیاورد ادامه کار او، در شهرداری مشکل خواهد بود. البته به مهرعلیزاده گفته شده که: در انتخابات شرکت نکند و انصراف بدهد، تا کاندیدای سومی هم وجود داشته باشد. به همین لحاظ با همکاران مطبوعاتی، در محل اتحادیه تعاونی مطبوعات کشور، با ایشان ملاقاتی داشتیم تا از نقطه نظرات ایشان استفاده شود. ایشان چند تئوری جدید را در: برنامه ریزی شهری مطرح کرد، که پول بین المللی داشتن در شهر تهران بسیار مهم تر بود. از نظر ایشان اگر سازمان های بین المللی و: شرکت های چند ملیتی در تهران دفتر داشته باشند، تهران یک شهر بین المللی می شود. زیرا اکنون از این منظر تهران در رده آخر قرار دارد، و با کابل و اسلام اباد در یک درجه است. ضمنا تهران اصلا چهره گردشگری ندارد، و المان های گردشگری، در ان نیست و لذا جذب گردشگر بسیار مشکل است. مهمترین آن مسئله تحریم های مالی است، که هنوز برداشته نشده است. شرکت ها و موسسات یا افراد حقیقی گردشگر، نیاز به پول دارند و چون نمی شود: انتقال و یا تبادل پول صورت بگیرد، لذا باید هرکس می آید، یک چمدان پول هم با خود بیاورد! در حالیکه اگر تحریم های ظالمانه برداشته می شد، کریدیت کارت یا مستر کارت کافی بود. یعنی گردشگر خارجی لازم نبود: دلارها را در جیب یا کوله پشتی بگذارد، در حساب بانکی خود نگهمیداشت! و هرجا لازم بود کارت می کشید. وقتی یک گردشگر ساده با این مشکل روبرو است، وای به روز شرکت های بزرگ و چند ملیتی، که اصلا نمی توانند وارد معامله شوند! یا در تهران دفتر بزنند. لذا می بینیم بر خلاف ادعا های برجامی ها، هنوز تحریم ها برداشته نشده است. از نظر ما  فقط یک راه باقی می ماند تا این سد شکسته شود: و آن استفاده از قدرت سیاسی و پشتوانه نظامی، برای پول ملی است. آمریکا با وجود اینکه خزانه اش خالی است، ولی دلار های آن در چرخش هستند، و تقریبا نقش اول را در اقتصاد جهان بازی می کنند. پس پشتوانه پول بصورت کلاسیک نیست، بلکه دارایی ها یا است های دیگری، باید بجای ان تعریف شود. مهمترین این ها پذیرش تومان، در صادرات نفتی و غیرنفتی از سوی خود ایران می باشد. یعنی ما به مشتریان نفت و یا طلا و کالا، بگوییم دلار قبول نیست به ما تومان بدهید! به این ترتیب مشکل تهیه تومان را، به مشتری ها انتقال داده ایم، و ارزش پول ملی را هم پاس داشته ایم. اگر تابحال این کار نشده است، برای این است که مسئولین بانکی و اقتصادی ما، همگی مزدوران آمریکا و اسرائیل بوده اند! یعنی بخاطر تحصیلاتشان در آمریکا و اروپا و اسرائیل، به ذهن شان خطور نمی کرده که: به پول ملی هم میتوان به اندازه: ارز خارجی اهمیت داد. مسئله همان است که دکتر شریعتی گفته بود: آنها دست خود را از سر ما برداشتند، ولی در درون مغز ما گذاشتند. یعنی شستشوی مغزی مسئولان بانکی و پولی، بقدری محکم است که آنها از این کار، اصلا احساس خیانت نمی کنند! و به قول جلال آل احمد، خودشان خدمت می دانند! ولی در عمل خیانت می کنند. فکر می کنند اگر همه پول ما دلار شود بهتر است. نه تنها فکر دیگری به سرشان نمی زند، بلکه مسخره هم می کنند.

Tehran international what does it mean?

Mohsen Hashemi, Tehran Municipality candidate with one vote only, could enter heaven! Rich away now taken up by the City Council, this is achieved because the carpets or elected, or did not vote for the continuation of his work, in the municipality will be difficult. Of course, the Mehr Alizadeh said that does not participate in the elections and withdraw until there is a third candidate. For this reason, the press colleagues, at the UIC press, we had a meeting with them to their point of use. He's a new theory: urban planning, which was much more important international currency have in Tehran. According to them, if international organizations: multinational companies have offices in Tehran, Tehran would be an international city. From this perspective because Tehran now has finished in last place, with Kabul and Islamabad in a degree. Tehran also face does not tourism, and tourism elements in it and it is very difficult to attract tourists. The most important issue of financial sanctions, which are not removed. Tourist companies and institutions or individuals, need money and they will not transfer or exchange of money takes place, so should everyone comes together to bring a suitcase of money! However, if sanctions were lifted oppressive, or MasterCard credit cards was enough. The foreign tourists did not have dollar put in a pocket or backpack, put in your bank account! And whenever it was necessary to draw cards. When faced with this problem is a simple tourist so and multi-national corporations, that it cannot be a deal! Or their office in Tehran. So we Brjam contrary to claims, the sanctions have not been lifted. It remains only one way to break this barrier: it uses the power of political and military backing for the national currency. America, despite its treasury is empty, but the dollars are in rotation, and almost play a leading role in the global economy. After backing the money just is not a classic, but the assets or the other must be defined instead. These are accepting the USD, oil and non-oil exports from Iran itself. This means that our customers and the product oil or gold, to say the dollar is not acceptable to us USD up! The problem of procurement dollars, have been transferred to the customer, and the value of the national currency have a pass. If you are not already doing so, it is because our economic and banking officials, all of whom were mercenaries of America and Israel! That is because education in America, Europe and Israel, which has not come to mind: the national currency may be used as: foreign currency that matters. It is the same law that the doctor had said, they took his hand out of our heads, but we took the brain. The brainwashing banking and monetary authorities, so tightly that they do this, I do not feel betrayed! And in the words of Jalal Al-e Ahmad, serving them knows! But in practice they betray. If all the money we think the dollar is better. Not only thinking about them, not the other, but both are ridiculous.

طهران الدولیة ماذا یعنی ذلک؟

محسن هاشمی، مرشح بلدیة طهران صوت واحد فقط، یمکن أن تدخل الجنة! الأغنیاء بعیدا تتخذ الآن من قبل مجلس المدینة، لتحقیق ذلک، لأن هذا هو ما انتخب السجاد، وما العمل لم یصوتوا لصالحه، فی بلدیة سیکون صعبا. وبطبیعة الحال، وقال مهر علی زاده أن لا یشارک فی الانتخابات وسحب حتى یکون هناک مرشح ثالث. لهذا السبب، فإن زملاء الصحافة وفی الصحافة UIC، وکان لنا لقاء معهم إلى جهة نظرهم الاستخدام. انه لنظریة جدیدة: التخطیط الحضری، والذی کان أکثر أهمیة بکثیر عملة دولیة لها فی طهران. وفقا لها، إن المنظمات الدولیة: الشرکات متعددة الجنسیات لدیها مکاتب فی طهران، طهران ستکون مدینة دولیة. من هذا المنظور لطهران قد انتهت الآن فی المرکز الأخیر، مع کابول واسلام اباد فی درجة. کما یواجه طهران لا السیاحة، وعناصر السیاحة فی ذلک، وأنه من الصعب جدا لجذب السیاح. أهم قضیة العقوبات المالیة، التی لا تتم إزالتها. الشرکات السیاحیة والمؤسسات أو الأفراد، بحاجة إلى المال، وأنها سوف یتم نقل أو تبادل المال یأخذ مکان، لذا یجب أن یأتی الجمیع معا لتحقیق حقیبة من المال! ومع ذلک، کان إذا رفع العقوبات الظالمة، أو بطاقات ماسترکارد الائتمانیة بما فیه الکفایة. وقال إن السیاح الأجانب یکن لدیک وضع الدولار فی الجیب أو فی حقیبة، وضعت فی حسابک المصرفی! وکلما کان من الضروری رسم بطاقات. عندما تواجه هذه المشکلة هو بسیط السیاحیة والصور والشرکات المتعددة الجنسیات، وأنه لا یمکن أن یکون صفقة! أو مکتبهم فی طهران. لذلک نحن Brjam خلافا للادعاءات، لم یتم رفع العقوبات. یبقى سوى طریقة واحدة لکسر هذا الحاجز: أنه یستخدم قوة الدعم السیاسی والعسکری للعملة الوطنیة. أمریکا، على الرغم من خزینتها فارغة، ولکن هم دولار فی التناوب، وتلعب تقریبا دورا رائدا فی الاقتصاد العالمی. بعد أن دعمت هذه الاموال لیست مجرد الکلاسیکیة، ولکن یجب أن تعرف الأصول أو أخرى بدلا من ذلک. هذه هی قبول الصادرات USD، النفطیة وغیر النفطیة من إیران نفسها. وهذا یعنی أن لدینا عملاء والنفط المنتج أو الذهب، لیقول الدولار أمر غیر مقبول لنا مدیر USD! مشکلة دولار المشتریات، تم نقلها إلى العملاء، وقیمة العملة الوطنیة یکون لها بالمرور. إذا کنت لا تفعل ذلک، فذلک لأن لدینا مسؤولین الاقتصادی والمصرفی، وجمیعهم کانوا مرتزقة من أمریکا وإسرائیل! وذلک لأن التعلیم فی أمریکا وأوروبا وإسرائیل، التی لم تتبادر إلى الذهن: یمکن استخدام العملة الوطنیة على النحو التالی: العملة الأجنبیة ما یهم. ومن نفس القانون أن الطبیب قد قال، أخذوا یده من رؤوسنا، ولکن أخذنا الدماغ. السلطات المصرفیة والنقدیة غسیل المخ، لذلک بإحکام أن یفعلوا هذا، وأنا لا یشعرون بالخیانة! وعلى حد تعبیر جلال آل أحمد، وخدمة لهم معرفة! ولکن فی الواقع أنها خیانة. إذا کل هذه الأموال ونحن نعتقد أن الدولار هو أفضل. التفکیر لیس فقط عن الطرف الآخر، ولیس غیرها، ولکن کلاهما مثیر للسخریة.

beynəlxalq Tehran bu nə deməkdir?

Mohsen Haşimi, bir səs yalnız ilə Tehran Bələdiyyə Başçılığı namizədi, göy daxil ola bilər! ki, xalça seçilmiş nədir və ona nə iş səs deyil, çünki üz Rich indi çətin olacaq bələdiyyə, bu nail olmaq üçün, Şəhər Şurası tərəfindən qəbul. Əlbəttə ki, Mehr Əlizadə seçkilərdə iştirak və üçüncü namizəd var qədər geri deyil ki, deyib. Bu səbəbdən, mətbuat həmkarları, MDB mətbuat, biz istifadə onların nöqtəsinə onlarla bir yığıncaq etdi. O, yeni bir nəzəriyyə var: beynəlxalq valyuta çox daha əhəmiyyətli idi şəhərsalma Tehranda var. beynəlxalq təşkilatlar əgər Onların sözlərinə görə, transmilli şirkətlər Tehranda ofisləri var, Tehran beynəlxalq şəhər olacaq. Bu baxımdan Tehran indi dərəcədə Kabil və İslamabad ilə son sırada başa çatıb, çünki. Tehran də deyil turizm üz, və bu turizm elementləri və bu turistləri cəlb etmək çox çətindir. xaric deyil maliyyə sanksiyalarının, ən əhəmiyyətli məsələ. Turizm şirkətləri vəəssisələri və ya fiziki şəxslər, pul lazımdır və onlar transfer edəcək və ya pul mübadiləsi baş verir, belə ki, lazım hər kəs pul bir çamadan gətirmək üçün birlikdə gəlir! Lakin sanksiyalar ləğv edilmişdir zalım, və ya MasterCard kredit kartları kifayət qədər idi. xarici turistlərin bank hesabınıza qoymaq cibinizdə və ya Sırt-ci ildə dollar qoymaq yox idi! Və bu kartları cəlb etmək lazım idi zaman. Bu problem ilə qarşı-qarşıya zaman bir şey ola bilməz ki, bir sadə turist, şəkillər və çoxmillətli korporasiyalar edir! Yoxsa Tehranda onların ofis. Beləliklə, biz sanksiyalar ləğv olunmayıb, iddiaların əksinə Brjamy. Bu maneə qırmaq üçün yalnız bir yol qalır: bu milli valyuta siyasi və hərbi dəstək gücünü istifadə edir. Amerika, onun xəzinə boş, lakin dollar fırlanma və demək olar ki, dünya iqtisadiyyatında aparıcı rol oynayır baxmayaraq. pul dəstək sonra yalnız bir klassik deyil, aktiv və digər əvəzinəəyyən edilməlidir. Bu İran özü USD, neft və qeyri-neft ixracının qəbul olunur. Bu, bizim müştərilər və məhsul neft və ya qızıl, dollar demək USD meneceri bizə məqbul deyil deməkdir! satınalma dollar problem, müştəri transfer olunub və milli valyutanın dəyəri bir keçid var. Əgər siz artıq bunu deyil, çünki iqtisadi və bank Amerika və İsrail pullu olan bütün kimə rəsmiləri! Çünki ağla deyil Amerika, Avropa və İsrail təhsil: məsələ xarici valyuta milli valyuta kimi istifadə edilə bilər. Bu həkim demişdi eyni hüquq, onlar başımızın əlini etdi, lakin biz beyin etdi. brainwashing bank və pul orqanları, belə ki, sıx, onlar bunu ki, mən xəyanət hiss yoxdur! Və Cəlal Al-e Əhməd sözlə, onlara xidmət! Lakin praktikada onlar xəyanət. bütün pul, biz dollar daha yaxşı hesab edirəm. , Onlar haqqında digər deyil düşünür, lakin həm gülüncdür yalnız.

  • سید احمد حسینی ماهینی