اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

۱۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

شخص چون نمی ترسد که بیکار شود، اصلا کار نمی کند

سید احمد حسینی ماهینی | پنجشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

همه اقتصاد دان شده اند

متاسفانه سندرم دانش اقتصاد! امروزه همه گیر شده و با اعلام: اولویت های اقتصادی در سال های اخیر، همه به خود حق داده اند تا در مسائل اقتصادی، وارد شده و اظهار فضل نمایند. و به استادان این رشته هم پیشی بگیرند، و حتی حرف انها را نشنوند. امروز دیگر باید برعکس گذشته بگوییم! در گذشته روحانیون می گفتند: کسی که درس طلبگی نخوانده و مجتهد نشده، حق ندارد در مسائل دینی دخالت کند. اما امروز همه به خود اجازه می دهند: شایعات را اقتصاد بنامند! و بیکاری و گرانی که یک شایعه بیش نیست، آن را محمل قرار داده و برنامه های اقتصادی را، زیر سوال ببرند. حتی در رشته مدیریت هم همان است. وقتی ما ثابت می کنیم که: اقتصاد ما پیشرفته است، چون همه امکانات آن را در حد اعلا داریم، آنها شیفت می کنند به مدیریت ! و می گویند ما بهترین منابع مواد اولیه را، از معادن نفت و گاز و سنگ و آهن و غیره  داریم، سرمایه هم داریم چون: درآمد نفت و صادرات غیر نفتی هر روز زیادتر می شود. نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده، با هوش و استعداد هم فراوان داریم. پس چرا اقتصاد ما خراب است؟ چون مدیریت خوب نیست! عجب مغلطه ای، اول پیش فرض غلط است، یعنی وقتی منابع انسانی و مادی و تکنولوژی ما، در حد اعلا است پس اقتصاد ما خوب است. ولی این آقایان اصرار دارند بگویند: اقتصاد بد است و مردم بیکار و بی پول هستند. حالا که پیش فرض غلط خود را جلو بردند، نتیجه می گیرند مدیریت نیست! یا سوء مدیریت است. این رشته هم مظلوم است . استاد کزازی در همایش: دانشگاه خاتم گفت: رشته من مدیریت نیست، ولی میتوانم راجع به: مدیریت عالی ایرانیان در طول تاریخ، مطالعاتی را ارائه دهم. اما دیگرانی هستند که نه رشته آنها مدیریت است، و نه اقتصاد، ولی اقتصاد را ذلیل می دانند. یعنی هرکسی از رشته خود بیرون می رود، تز های ویرانگری راجع به آنها می دهد. کسی که اقتصاد خوانده می داند، که تعادل اقتصادی همیشه برقرار است. یعنی همه چیز سرجای خودش است، و اگر نباشد در مدت کوتاهی خود را ترمیم می کند. مثلا اگر تولید گوشت کم باشد قیمت آن بالامی رود و دیگران برای بدست آوردن سود به این امر وارد می شوند و خلا پر می شود. ولی اقتصاد نخوانده ها برعکس می گویند: اقتصاد همیشه نامتعادل است، و فقط گاهی متعادل می شود! آنهم موقعی که: دولت دلخواهشان روی کار باشد. در تعادل اقتصادی، بیکاری لازم است. یعنی ده درصد بیکاری اگر نباشد، نظام حقوق و دستمزد بهم می ریزد، نظام پاداش و تنبیه ازبین می رود و: شخص چون نمی ترسد که بیکار شود، اصلا کار نمی کند! ولی آقایان غیر اقتصادی، چشمشان را به حقوق 90درصد شاغلین می بندند، و فقط این ده درصد را می بینند. اصلا امام خمینی فرموده بود که: اقتصاد مال خر است، ولی این اقایان خودشان را برتر از امام می دانند! گاهی می گویند امام چنین حرفی نزده، و گاهی هم می گویند بلا نسبت نفهمیده چه گفته! یا للعجب.

All people have economic expert

Unfortunately, the knowledge economy syndrome! Today, epidemic and announced: economic priorities in recent years, all have the right to economic issues, and compiled their pedantry. And to master the discipline outdo each other, and even to hear their words. Today they say the opposite! Clergymen in the past said read seminarian and priest who taught there, no right to interfere in religious matters. But today, all to allow their common calling to the economy! And unemployment and inflation that is just a rumor, and put it carries economic programs, raise questions. Even in the field of management of the same. When we prove that our economy is advanced, because everything we have attained it, they will shift to the management! And say we are the best sources of raw materials, oil, gas, coal and iron ore mines etc. We also have assets such as oil and non-oil revenues will be higher every day. Skilled manpower and well-educated, intelligent and have a lot of talent. So why our economy is is broken? Because management is not good! What a fallacy, the first default is false, when human and material resources and our technology is attained after our economy is good. But insist these gentlemen say: the economy is bad and people are unemployed and penniless. Now that your default propelled false, the result will not manage! Or mismanagement. The field is too oppressed. Professor tetanus in the conference: Marquette University, said not manages my field, but I can about: excellent management Iranians throughout history, will present studies. But others are not managing their fields, and not the economy, but they afflict the economy. This means that everyone goes out of their field, theses about them is devastating. Who knows Economics, the economic balance is always maintained. This means that everything is in its place, and if it does not repair itself in a short time. But the economy did not say the opposite: the economy is always unbalanced, and only occasionally is balanced! However, when the government's desire to work. Economic equilibrium, unemployment is necessary. That is ten percent unemployment, if not, drop me a salary system, reward and punishment system disappears and the person is not afraid because he is unemployed, does not work! But Mr. uneconomical, 90 per cent of employment rights close their eyes, and see only ten percent. At Imam Khomeini had said that a donkey own economy, but these guys know themselves better than his! Imam also spoken sometimes says, and sometimes they did not say what he said! O my God

جمیع الناس لدیهم الخبیر الاقتصادی

وللأسف، فإن المعرفة متلازمة الاقتصاد! الیوم، وباء، وأعلن: الأولویات الاقتصادیة فی السنوات الأخیرة، کل الحق فی القضایا الاقتصادیة، وجمعت التحذلق بهم. والسیطرة على الانضباط التفوق على بعضها البعض، وحتى لسماع أقوالهم. الیوم یقولون عکس ذلک! وقال رجال الدین فی الماضی قراءة فی المعهد الدینی، والکاهن الذی کان یدرس هناک، لیس لها الحق فی التدخل فی المسائل الدینیة. ولکن الیوم، عن السماح یدعو المشترک إلى الاقتصاد! والبطالة والتضخم الذی هو مجرد شائعة، ووضعها یحمل البرامج الاقتصادیة، یثیر تساؤلات. حتى فی مجال إدارة نفسه. عندما نثبت أن متقدمة اقتصادنا، لأن کل شیء حققنا ذلک، فإنها ستتحول إلى إدارة! ونقول نحن أفضل مصادر المواد الخام والنفط والغاز والفحم ومناجم خام الحدید وما لدینا أیضا أصول مثل الإیرادات النفطیة وغیر النفطیة ستکون أعلى کل یوم. القوى العاملة الماهرة وتعلیما جیدا، ذکی ویملک الکثیر من المواهب. فلماذا لا یتم تقسیم اقتصادنا؟ لأن الإدارة لیست جیدة! ما مغالطة، الافتراضی الأول غیر صحیح، عندما یتحقق الموارد البشریة والمادیة والتقنیة لدینا بعد اقتصادنا جید. ولکن یصر هؤلاء السادة وتقول: الاقتصاد هو سیء والناس عاطلون عن العمل ومفلس. والآن بعد أن دفعت الافتراضی کاذبة، فإن النتیجة لن تدیر! أو سوء الإدارة. المیدان هو المظلوم جدا. الکزاز أستاذ فی المؤتمر: جامعة مارکیت، وقال لم یتمکنوا مجال عملی، ولکن ما أستطیع عن: إدارة ممتازة الإیرانیین على مر التاریخ، وتقدیم الدراسات. ولکن البعض الآخر لا یدیر حقولهم، ولیس الاقتصاد، ولکنها تصیب الاقتصاد. هذا یعنی أن کل شخص یخرج من مجال عملهم، أطروحات حول لهم هو مدمر. من یدری الاقتصاد، هو الحفاظ على التوازن الاقتصادی دائما. وهذا یعنی أن کل شیء فی مکانه، وإذا کان لا إصلاح نفسه فی وقت قصیر. لکن الاقتصاد لم یقل عکس ذلک: اقتصاد غیر متوازن دائما، وإلا لماما متوازن! ومع ذلک، عندما رغبة الحکومة فی العمل. التوازن الاقتصادی، أمر ضروری البطالة. وهذا هو البطالة عشرة فی المئة، إن لم یکن، قطرة لی نظام الرواتب ومکافأة ویختفی نظام العقوبات وشخص لا یخاف لأنه عاطل عن العمل، لا یعمل! ولکن السید غیر اقتصادیة، و 90 فی المائة من حقوق العمل تغلق عیونهم، ونرى عشرة فی المئة فقط. فی الإمام الخمینی قد قال إن اقتصاد حمار الخاصة، ولکن هؤلاء الرجال یعرفون أنفسهم أفضل من له! کما تحدث الإمام أحیانا أقول، وأحیانا لا یقول ما قاله!

Bütün insanlar iqtisadi ekspert var

Təəssüf ki, bilik iqtisadiyyatı sindromu! Bu gün epidemiya açıqladı: iqtisadi prioritetləri, son illərdə bütün iqtisadi məsələlər hüququna malikdirlər və onların xırdaçılıq tərtib. Və intizam bir-birinə ötüb keçmək, və hətta onların sözləri eşitmək master. Bu gün onlar qarşı demək! keçmişdə din xadimləri seminarist oxumaq bildirib və orada tədris kahin, heç bir doğru dini məsələlərdə müdaxilə. Amma bu gün bütün iqtisadiyyata onların ümumi zəng imkan! Və yalnız bir söz-söhbət və qoymaq işsizlik və inflyasiya iqtisadi proqramlarının suallar doğurur keçirir. Hətta eyni idarə edilməsi sahəsində. biz hər şey biz bunu əldə çünki bizim iqtisadiyyatı inkişaf etmiş sübut edir ki, onlar idarə keçmək olacaq! Və biz də hər gün yüksək olacaq neft və qeyri-neft gəlirlərinin kimi aktiv xammal, neft, qaz, kömür və dəmir filizi mina və s. Ən yaxşı mənbələri deyirlər. Təcrübəli insan gücü və ağıllı, savadlı və istedad var. Belə ki, niyə bizim iqtisadiyyatımız sınıq edilir? idarə yaxşı deyil, çünki! Nə fallacy, ilk default iqtisadiyyatımız yaxşı sonra insan və material resursları və texnologiya əldə zaman, yalan. Amma israr bu cənablar deyirlər: iqtisadiyyat pis insanlar işsiz və penniless var. İndi default yalan propelled ki, nəticə idarə edəcək! Or təsərrüfatsızlıq. sahəsində çox məzlum edir. Konfransda professor tetanus: Marquette University, mənim sahəsində idarə, lakin mən bilərsiniz: tarix boyunca əla idarə İranlılar, tədqiqatlar təqdim edəcək. Amma başqaları sahələri idarə və iqtisadiyyatı, lakin onlar iqtisadiyyatı üz deyil. Bu, hər kəs öz sahəsində çıxır o deməkdir ki, onlara dağıdıcı haqqında tezis. İqtisadiyyat Kim bilir, iqtisadi balans həmişə saxlanılır. Bu qısa müddətdə özünü təmir olmadıqda hər şey öz yerində, və o deməkdir ki,. Amma iqtisadiyyat əksini demədim: iqtisadiyyat həmişə balanssız və yalnız bəzən balanslaşdırılmış! Lakin hökumətin arzusu iş zaman. İqtisadi tarazlıq, işsizlik lazımdır. Ki, əgər, iş deyil, on faiz işsizlik, mənə əmək haqqı sistemi düşmək mükafat və cəza sistemi yox, o işsiz, çünki adam qorxur deyil! Amma qənaətsiz cənab məşğulluq hüquqlarının 90 faizi onların gözləri bağlamaq və yalnız on faizini görə. İmam At Xomeyni eşşək öz iqtisadiyyatının bildirib ki, lakin bu uşaqlar özlərini onun daha yaxşı bilir! İmam da bəzən danışıq demək, və bəzən onlar dedi nə demək deyil!

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

آبها از راه حفره های ایجاد شده، راهی قطر و عربستان و حتی دبی می شوند

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

طرح های فراملی یا: طرح های فانتزی؟

در همایش آب و فاضلاب در دانشگاه تهران مطرح شد: طرح های بزرگی است که میتواند: آب مورد نیاز ایران را تامین کند. اکثر این طرح ها فراملی بوده و: پروژه های عظیم را تشکیل می دهد. ولی استاد اعظمی! گفت اینها فانتزی است، نه پولش را داریم و نه امکانات را! بنظر می رسد این بار نوبت انقلاب در: علوم مهندسی آب و فاضلاب است، زیرا شعار ما می توانیم به آنجا نفوذ نکرده، چه رسد به اینکه ما توانستیم! اساتید این فن که غالبا از اساتید: طاغوتی صنعتی شریف هستند، هر نوع طرح بلند مدتی را در نطفه خفه می کنند، و نمی گذارند حتی در اندیشه جوانان مطرح شود. وقتی این موضوع مطرح می شود، بلافاصله عکس العمل نشان می دهند! و نمی گذارند اصلا بحث شود، چه رسد به امکان یابی و مکان یابی: آن را مورد توجه قرار دهند. شاید هم از شعار کم آبی، خیلی ها منتفع می شوند! و رفع کم آبی به ضرر آنها است. آنها اذعان می کنند که: هر ساله 30درصد آبهای شرب، به نمک آلوده می شود. اما حاضر نیستند دلایل آن را به درستی بیان کنند: تا علاج شود. آنها میدانند که کویر لوت و کویر نمک، همه دریا بوده! این دریا چندان هم تاریخ گذشته نیست، و نمک ها نشان می دهد که عمر آنها حتی به: دویست سال هم نمی رسد. در هیچ نقشه جغرافیایی گذشته، بیابان برای ایران طرح نشده است. یزد جنگل بوده و آتشکده های زرتشتیان، همه از چوب و هیزم آکنده بوده است. در سفرنامه مارکوپولو هم به: جنگلی بودن یزد اشاره شده است. کویر نمک هم مانند دریاچه ارومیه، روزی آب داشته! یزد هم مانند مازندران، جنگل و بیشه زار بوده است. از وقتی نفت پیدا شد، و چاههای عمیق حفر شد، نظم بستر های آب در زیر زمین بهم خورد. حفره های پیدا شده باعث شد آب دریا نشت کرد . الان هم بزرگترین چالش ما، نشست آب در دشت ها هست. یعنی دشت ها هم مانند دریاچه ارومیه، و دیگر دریاچه های ایران، در اثر مکش چاههای عمیق، آب خود را از دست می دهند. البته این مهم نیست، زیرا آب رفته به جوی برمی گردد. اما متاسفانه برخی از چاههای بسیار عمیق، بافت محافظ آب را دربستر های زیر زمینی، دچار آسیب کرده بطوری آنها دیگر: توان ذخیره آب را ندارند و: در اثر قوه جاذبه، این آب ها از فلات مرتفع ایران، به مناطق پست جنوب خلیج فارس، راه یافته اند. آب شیرین که در سلسله کوهای: هیمالیا و البرز از ذوب شدن برف حاصل می شود، از بستر ایران عبور کرده و : در دریای عمان به آب شور تبدیل می شود. مانند همین کار در سلسله جبال زاگرس اتفاق می افتد. سلسله جبال البرز و یا هیمالیا و زاگرس، معمولا چند لایه هستند. یعنی برف ها که ذوب می شود، در دامنه های شمالی وجنوبی راهی دریا می شود، ولی لایه های میانی به زمین فرومی رود. تا قبل از چاهای عمیق نفت یا آب، اینها بصورت چشمه  آب گرم یا آب سرد، ظاهر می شدند ولی اکنون، از راه حفره های ایجاد شده، راهی قطر و عربستان و حتی دبی می شوند! وباید هرچه زودتر، مسیر آنها شناسایی شده، سد های زیر زمینی بسته شود، و چاههای عمیق فقط در مسیر این آبها، مجوز داده شود.

Transnational schemes or plans fantasy?

Water and wastewater were discussed at a conference at Tehran University: big projects that could be: Iran will meet water needs. Most of this transnational projects and projects massive form. But Master Ching! Said this is fantasy, not money and not possibilities! It seems that the time for revolution in water and wastewater engineering sciences, because there slogan we cannot influence, let alone the fact that we were able to! Professors often masters of this technique: Sharif are evil, any long-term strategy nipped in the bud, and do not even thought to ask young people. When the issue arises, immediately reacted the day! And do not even talk, let alone the possibility of finding and locating it consideration. Perhaps the slogan dehydration, many benefit! Dehydration is the loss and fixes them. They acknowledge that: every year 30 percent of drinking water, the salt becomes infected. But do not do it properly express reasons: to be cured. They know that Lut desert and salt desert, all the sea! The sea is so outdated, and salts show that even the life: two hundred years does not appear. In any geographical map of the past, the desert is not designed to Iran. Zoroastrian fire temple in Yazd and forests, all of the wood and the wood was full. Marco Polo's itinerary forest Yazd being discussed. Like Lake Urmia salt desert, water a day! Like Yazd, Mazandaran, forests and woodlands have been. Since oil was found, and deep wells were drilled, disciplined collapse of underground water bed. Found holes caused water leaks. Now the biggest challenge is meeting the water in the fields. The plain, like Lake Urmia, Iran and other lakes, deep wells suction effect, lose their water. Of course, this does not matter, because the water returns to the atmosphere. Unfortunately, some very deep wells, water protective tissue nursery bed underground, so they have suffered power and water supply are: the effect of gravity, the water from the high plateau of Iran, the Persian Gulf littoral regions , have found their way. Fresh water in mountain ranges: the Himalayas and the melting snow caused Alborz, Iran has crossed the bed and in the Sea of ​​Oman turns to saltwater. Like the same thing is happening in the Zagros Mountains. Alborz and Zagros mountain range or the Himalayas are usually laminated. This means that melts snow, the slopes north and south to the sea, but the middle layers collapse to the ground. Until the deep wells for oil or water, these hot springs or just cold water, appeared but now, through holes created, Qatar, Saudi Arabia and even Dubai can be a way! Should as soon as possible, the way they detected underground dam is closed, and deep wells only in the waters, should be allowed.

العابر للحدود المخططات أو خطط خیال؟

نوقشت المیاه والصرف الصحی فی مؤتمر عقد فی جامعة طهران: المشاریع الکبرى التی یمکن أن تکون: إیران من شأنها تلبیة الاحتیاجات المائیة. معظم هذه المشاریع والمشاریع العابرة للحدود شکل واسع. لکن ماستر تشینغ! وقال هذا هو الحلم، ولیس المال ولیس الاحتمالات! ویبدو أن الوقت لثورة فی علوم المیاه والهندسة میاه الصرف الصحی، وذلک لأن هناک شعار لا یمکننا التأثیر، ناهیک عن حقیقة أننا کنا قادرین على! أساتذة فی کثیر من الأحیان سادة هذه التقنیة: شریف أشرار، أی استراتیجیة طویلة الأجل مقروض فی مهدها، وحتى لا یعتقد أن نسأل الشباب. عندما تثار هذه المسألة، وکان رد فعل على الفور فی الیوم! وحتى لا نتحدث، ناهیک عن إمکانیة إیجاد والعثور على أنه نظر فیها. ولعل الجفاف شعار، فوائد عدیدة! الجفاف هو فقدان واصلاحها. أنهم یقرون بأن: کل عام 30 فی المئة من المیاه الصالحة للشرب، والملح بالعدوى. ولکن لا تفعل ذلک أسباب صریحة بشکل صحیح: لعلاجه. وهم یعرفون أن لوط الصحراء والملح الصحراء، کل البحر! البحر قدیمة جدا، والأملاح وتبین أنه حتى فی الحیاة: مائتی سنة لا یظهر. فی أی خریطة جغرافیة للماضی، لم یتم تصمیم الصحراء إلى إیران. کان معبد النار الزرادشتی فی یزد والغابات، وکلها من الخشب والخشب الکامل. الغابات مارکو بولو خط سیر یزد التی تجری مناقشتها. مثل بحیرة أورمیا الملح الصحراء، الماء یومیا! مثل یزد، کانت مازندران، الغابات والأراضی الحرجیة. منذ النفط وجد، وتم حفر آبار عمیقة ومنضبطة انهیار السریر المیاه الجوفیة. تسبب ثقوب وجدت تسرب المیاه. الآن التحدی الأکبر هو تلبیة المیاه فی الحقول. سهل، مثل بحیرة أورمیا وإیران والبحیرات الأخرى، عمیق الأثر الآبار الشفط، وتفقد المیاه. بالطبع، هذا لا یهم، لأن الماء یعود إلى الغلاف الجوی. للأسف، بعض الآبار العمیقة جدا، والمیاه واقیة سریر الحضانة الأنسجة تحت الأرض، لذلک هم عانوا الکهرباء والمیاه هی: تأثیر الجاذبیة، والمیاه من هضبة عالیة من إیران، والمناطق الساحلیة الخلیج الفارسی ، وجدت طریقها. المیاه العذبة فی سلاسل الجبال: جبال الهیمالایا وذوبان الثلوج تسبب البرز، إیران عبرت السریر وفی بحر عمان یتحول إلى المیاه المالحة. مثل نفس الشیء یحدث فی جبال زاغروس. البرز وسلسلة جبال زاغروس أو جبال الهیمالایا، وعادة ما تکون مغلفة. وهذا یعنی أن یذوب الثلج، شمال المنحدرات وجنوبا إلى البحر، ولکن الطبقات الوسطى تنهار على الأرض. حتى الآبار العمیقة على النفط أو الماء، وهذه الینابیع الساخنة أو الماء البارد فقط، ظهرت ولکن الآن، من خلال الثقوب التی تم إنشاؤها، وقطر، والمملکة العربیة السعودیة وحتى دبی یمکن أن یکون وسیلة! یجب فی أقرب وقت ممکن، یتم إغلاق الطریق هم الکشف عن السد تحت الأرض، وینبغی السماح الآبار العمیقة فقط فی المیاه.

Transmilli sxemləri və ya planları fantaziya?

İran su ehtiyacını qarşılayacaq: ola bilər böyük layihələr: Su və kanalizasiya Tehran Universitetində konfransda müzakirə olunub. Bu layihələr və transmilli layihələrin kütləvi formada çox. Amma Master Ching! Bu fantaziya deyil, pul və imkanlar olduğunu bildirib! Görünür ki, biz təsir edə bilməz şüar var, çünki su və kanalizasiya mühəndislik elmləri inqilab üçün vaxt, biz edə ki, qoy tək fakt! tez-tez professor bu texnika ustaları: Şərif, bud ildə nipped hər hansı uzunmüddətli strategiya pis və hətta gənclərin xahiş fikir yoxdur. məsələ yaranır zaman, dərhal gün reaksiya! Və hətta danışmaq istəmirəm, tək tapmaq və bu nəzərə yerləşən imkanı bildirin. Bəlkə də şüar susuzlaşdırma, çox fayda! Susuzlaşdırma zərər və onları düzeltmek. içməli su hər il 30 faiz, duz yoluxmuş olur: Onlar etiraf. Amma düzgün ifadə səbəbləri yoxdur: müalicə olunacaq. Onlar Lut səhra və duz səhra bilirik ki, bütün dəniz! dəniz belə köhnəlmiş və duzları hətta həyat göstərir ki, iki yüz il deyil. keçmişdə hər hansı bir coğrafi xəritədə, səhra İrana nəzərdə deyil. Atəşpərəstlərin Yəzd və meşələrin, ağac bütün məbəd və ağac dolu idi. Marco Polo-nin yol meşə Yazd müzakirə olunur. Urmiya gölü duz səhra kimi, bir gün su! Yəzd kimi, Mazandaran, meşə və meşə olmuşdur. neft-ci ildən tapıldı və dərin quyu qazılıb, yeraltı su yatağı dağılması intizamlı. Tapılmışdır deşik su sızıntıları səbəb oldu. İndi ən böyük problem sahələrdə su cavab. Urmiya gölü, İran və digər göllər, dərin quyu suction təsiri kimi düz, onların su itirirlər. su atmosfer qaytarır çünki Əlbəttə ki, bu, əhəmiyyətli deyil. Onlar güc və su təchizatı əziyyət belə Təəssüf ki, bir çox dərin quyu, su qoruyucu toxuma uşaq yataq yeraltı var: çəkisi təsiri, İran, Fars körfəzi Xəzəryanı regionlarının yüksək yaylasında su öz yol tapmışdır. Fresh dağ silsilələri su: Himalayas və ərimə qar Alborz, İran yataq keçdi və Oman dənizində dəniz çevrilir səbəb oldu. Eyni şey Zagros dağları olur kimi. Alborz və Zagros dağ silsiləsi və ya Himalay, adətən laminat olunur. Bu ki, qar, dəniz cənub yamaclarında şimal və əriyir deməkdir, lakin orta qat yerə dağılması. neft və ya su dərin quyu qədər, bu isti bulaqlar və ya soyuq su çıxdı amma indi deşik vasitəsilə yaradılmışdır, Qatar, Səudiyyə Ərəbistanı və hətta Dubay bir yol ola bilər! mümkün qədər tez, onlar yeraltı dam təsbit yol bağlıdır ki, yalnız və yalnız sularında dərin quyu, icazə verilməlidir.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

اتهام اقتصاد عقب مانده بی اساس است

سید احمد حسینی ماهینی | شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

 اتهام اقتصاد عقب مانده بی اساس است

سومین کنفرانس بین المللی هولدینگ،  و دومین جشنواره ملی هلدینگ های برتر ایران، در روز 23بهمن 1395در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد. براساس قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هلدینگ به شرکت هایی گفته می شود که: خودشان تولید سود یا درآمد نکنند، بلکه از زیر مجموعه خود، سود و درآمد کسب کنند. این تعریف گرچه در هیچ کجای دنیا نیست، و در ایران هم باعث سردرگمی آمار گران شده است! بطوریکه بزرگترین هلدینگ جهان، یعنی آستان قدس رضوی از آمار خارج شده، چه رسد به آستان مبارکه حضرت معصومه و: شاهچراغ و حضرت عبدالعظیم حسنی و غیره. که اینها نه تنها بزرگترین و ثروت آفرین ترین شرکتها، بلکه بزرگترین کارتل ها و تراست های دنیا هستند. که در ایران سابقه هزار ساله: بنگاه داری را دارند و: در بسیاری از مواقع خرج دولتها را هم می دادند! حذف این مهم یعنی اینکه:ارائه آمار های غلط از تولید و توزیع و اقتصاد کلان ایران. همه آمار گران میدانند که اگر یک نمونه وزین: (هسته ای) از جامعه آماری حذف شود، منحنی آن چوله به چپ می شود، یعنی نتیجه گیری کاملا معکوس می شود. و معنی آن عقب ماندگی اقتصادی است. آستان های مقدسه و یا بنیاد های مالی مانند: بنیاد شهید و بنیاد جانبازان(بنیاد علوی یا بنیاد پهلوی سابق)، از بزگترین فعالان اقتصادی ایران هستند، و اگر بومی سازی را باور داشته باشیم، این اقتصاد قوی ایران، در طول هزاران سال بوده است. آتشکده ها در زمان زرتشتیان، و کنیسه ها و کلیساها، همه حالت هولدینگ داشته اند. البته مسئول سومین همایش بین المللی هولدینگ ایران گفت: علت به حساب نیاوردن آنها ، شفاف نبودن عملکرد مالی شان است! در حالیکه این استان ها و بقاع متبرکه و مراکز مذهبی :همه دارای شرکت های تابعه ای هستند، که اساسنامه و ترازنامه و تمام مراتب مذکور در قانون تجارت رعایت می کنند. شاید تصور شود که هلدینگ به اینها اطلاق نمی شود! در حالیکه ساده ترین مفهوم هلدینگ بر اینها صدق می کند. یعنی آستان قدس یا بنیاد مستضعفان، هیچکدام انتفاعی نیستند، و از خودشان درآمد ندارند. بلکه تمام درآمد های آنان از شرکت های زیر مجموعه است. اصولا وقف به همین معنی است . یعنی وقتی واقف، زمینی را وقف امام رضا می کند، هدفش فروختن آن نیست، بلکه سرمایه گذاری نمودن آن، برای تحصیل درآمد است. در واقع وقف همان هولدینگ بومی ایران و اسلام است. که  از درآمد های ثانویه آن صرف بارگاه ها میشود. و با توجه به اینکه هولدینگ در: چین و هند وآلمان و محالف هولدینگ انگلوساکسون است، ایران هم برای خود، این هولدینگ بومی سازی شده و: دارای پیشینه تاریخی را دارد. لذا اتهام اقتصاد عقب مانده بی اساس است.

Unfounded charges lagging economy

Third International Conference holding, and holding the second National Festival of Iranian high 23 Persian dates Bahman 1395 was held in the conference hall by IRIB. According to the Third Development Plan of the Islamic Republic of Iran, holding the companies said that they do not generate profit or income, but also of its subsidiary, profits and earning money. Although this definition is not anywhere in the world, and in the confusion Statistics is expensive! As the world's largest holding companies, the Astan Quds Razavi out statistics, the holy shrine of Imam Reza and alone: ​​Shahcheragh and Hazrat Abdul Azim Hasani and so on. These are not only the largest and most wealth-creating enterprises, but also the largest cartels and trusts in the world. That's millennial history: capitalist firms and in many cases also the expense of the state! Remove this means that: the production and distribution of false statistics and macroeconomic Iran. All statisticians know that if a weighted sample (core) of the population is removed, the skew curve to the left, that is, the opposite conclusion. And what it means economic backwardness. Holy provinces or financial institutions, such as martyr Foundation and Veterans Foundation (foundation or former Pahlavi Foundation), the largest economic actors, and if you believe in localization, the strong economy of Iran, over thousands of years. Is. At the time of the Zoroastrian temples, and synagogues and churches, all have been holding mode. The third international conference on holding Iran responsible for said reason not bringing them into account, their financial performance is not transparent! One might think that holding would not apply to them! While holding the simplest sense it is true. The Shrine or the Oppressed Foundation, not any profit, and have no income of their own. But all of their income is from subsidiaries. Basically, this means dedication. When aware of land dedicated to Imam Reza, the goal is not to sell it, but the investment it is to earn money. In fact, devoted to the Holding native to Iran and Islam. That of secondary income that is spent on the court. And given that the holding in China and India and Germany and the Anglo-Saxon Opposition is holding Iran to its localization and the Holding: its historical backgrounds. The lagging economy is unfounded charges.

اتهامات لا أساس لها متخلفة الاقتصاد

عقد المؤتمر الدولی الثالث، وعقد المهرجان الوطنی الثانی للإیرانیین رفیعی 23 الفارسیة تاریخ عقد بهمن 1395 فی قاعة المؤتمر والتلفزیون الایرانیة. وفقا لخطة التنمیة الثالثة من جمهوریة إیران الإسلامیة، وعقد الشرکات قالوا إنهم لا تولد الربح أو الدخل، ولکن أیضا من حدتها والأرباح وکسب المال. على الرغم من أن هذا التعریف لیس فی أی مکان فی العالم، وفی الخلط الاحصائیات مکلفة! کما أکبر الشرکات القابضة فی العالم، وآستان قدس رضوی من الإحصاءات، مرقد الإمام الرضا وحده: شاه جراغ وحضرة عبد العظیم الحسنی وهلم جرا. هذه لیست فقط أکبر ومعظم الشرکات خلق الثروة، ولکن أیضا أکبر عصابات وتثق فی العالم. هذا هو التاریخ الألفی: شرکات الرأسمالیة وفی کثیر من الحالات أیضا على حساب الدولة! إزالة هذا یعنی ما یلی: إنتاج وتوزیع إحصاءات کاذبة وإیران الاقتصاد الکلی. کل الإحصاء یعرف أنه إذا تم إزالة عینة الموزون (الأساسیة) من السکان، ومنحنى الانحراف إلى الیسار، وهذا هو، فإن الاستنتاج المعاکس. وماذا یعنی التخلف الاقتصادی. محافظات المقدسة أو المؤسسات المالیة، مثل مؤسسة الشهید ومؤسسة المحاربین القدامى (مؤسسة أو مؤسسة السابقة بهلوی)، أکبر الفعالیات الاقتصادیة، وإذا کنت تعتقد فی التعریب، واقتصاد قوی من إیران، على مدى آلاف السنین. غیر. فی وقت المعابد الزرادشتیة، والمعابد والکنائس وجمیع تم عقد واسطة. المؤتمر الدولی الثالث حول عقد إیران مسؤولة عن السبب قال لا تجلب لهم بعین الاعتبار، والأداء المالی لیست شفافة! بینما المحافظات والعتبات المقدسة والمراکز الدینیة: جمیع الشرکات التابعة هی الفرائض والمیزانیة العمومیة والامتثال لجمیع الشروط المذکورة فی القانون التجاری. قد یتصور المرء أن هذا إجراء لا تنطبق علیهم! فی حین عقد أبسط معنى صحیح. ضریح أو مؤسسة المستضعفین، ولیس أی ربح، ولیس لدیهم دخل خاص بها. ولکن کل من دخلها هی من الشرکات التابعة. فی الأساس، وهذا یعنی التفانی. عندما علم من الأراضی المخصصة لالإمام الرضا، والهدف من ذلک هو عدم بیعه، ولکن الاستثمار هو لکسب المال. فی الواقع، مکرسة لمواطن القابضة لإیران والإسلام. أن الدخل الثانوی التی تنفق على المحکمة. وبالنظر إلى أن عقد فی الصین والهند وألمانیا والأنجلوسکسونیة المعارضة تحتجز إیران لتوطین والقابضة: الخلفیات التاریخیة. الاقتصاد المتخلفة هی التهم التی لا أساس لها.

Əsassız ittihamlar geriləmə iqtisadiyyat

III Beynəlxalq konfransın keçirilməsi və Bəhmən 1395 İRİB konfrans salonunda edildi Iranian yüksək 23 Fars tarixi ikinci Milli Festivalı keçirilməsi. Holdinq şirkətlərinin, İran İslam Respublikasının üçüncü İnkişaf Planına əsasən, onlar mənfəət və ya gəlir, həm də onun törəmə, mənfəət və pul qazanmaq deyil ki, deyib. Bu müəyyən dünyanın hər hansı deyil və qarışıqlıq Statistika bahalı olsa da! belə Shahcheragh və Hz Abdul Azim Hasani və: Dünyanın ən böyük holdinqlərindən, Astan Qüds statistika Razavi, tək İmam Rza və müqəddəs türbə kimi. Bu təkcə ən böyük və ən sərvət yaradılması müəssisələr, həm də dünyanın ən böyük kartellər və güvəndiyi var. çox da hallarda dövlət hesabına kapitalist firma və: Bu minillik tarixi var! Bu o deməkdir ki, aradan qaldırılması: istehsal və saxta statistika paylanması və makroiqtisadi İran. Bütün statistika bilirik ki, əhalinin ölçülmüş nümunə (core) çıxarıldığı təqdirdə, sol çəp curve ki, əks nəticə. Və nə iqtisadi geriliyi deməkdir. belə şəhid Fondu və Qazi Fondu (təməl və ya keçmiş Pəhləvi Foundation), ən böyük iqtisadi aktyor kimi Müqəddəs illərdən ya maliyyə institutları, və min illər ərzində lokallaşdırılması, İran güclü iqtisadiyyat, iman əgər. edir. Zərdüşt məbədləri və sinaqoqlar və kilsələr zamanda, bütün rejimi keçirirlər. nəzərə gətirilməsi söylədi səbəbdən İran məsul tutaraq üçüncü beynəlxalq konfrans öz maliyyə şəffaf deyil! il və müqəddəs ziyarətgah və dini mərkəzləri isə: Bütün törəmə var, qayda və balans hesabatı və Ticarət Qanunu göstərilən bütün şərait uyğun. Biri keçirilməsi onlara şamil olardı bilər! sadə mənada tutaraq bu, həqiqətdir. Shrine və ya Mazlum Foundation, heç bir mənfəət və öz heç bir gəlir əldə. Lakin onların gəlir bütün törəmə edir. Əsasən, bu fədakarlıq deməkdir. İmam Rza həsr olunmuş zaman torpaq xəbərdar məqsədi satmaq deyil, lakin investisiya pul qazanmaq üçün edir. Əslində, İran və İslam Holding doğma həsr olunmuş. məhkəmə sərf olunur orta gəlir ki. tarixi fonları: Çin və Hindistan və Almaniya və Anglo-Saxon müxalifət keçirilməsi onun localisation və keçirilməsi ilə İrana aparır ki, verilmiş. geriləmə iqtisadiyyat əsassız ittihamlar var.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

فرانتز فانون از آفریقا بر دکتر شریعتی از خراسان اثر گذاشت

سید احمد حسینی ماهینی | جمعه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۰۸:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

انقلاب اسلامی یک انقلاب جهانی است

 دشمنان چه بخواهند یا نخواهند، انقلاب اسلامی یک انقلاب جهانی، و برای تمام نسل ها و عصر ها است. فراموش نکنیم که کتاب ولایت فقیه، در نجف نوشته شد. حادثه فیضیه در قم اتفاق افتاد، پانزده خرداد در ورامین بود. یاران امام در ترکیه و کویت ایشان را همراهی کردند. در فرانسه بود که بلند گوهای: استکباری هم در اختیار انقلاب بود. فراموش نکنیم قبلا مردم لبنان، به آیت الله موسی صدر امام می گفتند، و بعدا ایرانی ها از آنان تقلید کردند. فراموش نکنیم که انقلابیون ایران، مانند دکتر شهید چمران، ابتدا به مصر رفتند و از آنجا به: سازمان آزادیبخش فلسطین ملحق شدند. بسیاری از آنان در چین و روسیه دوره دیدند. انجمن های اسلامی دانشجویان در: امریکا و کانادا کم مایه نگذاشتند.انجمن های اروپایی هم بی تاثیر نبودند: فرانتز فانون از آفریقا بر دکتر شریعتی از خراسان اثر گذاشت و: جمیله بوپاشا در الجزایر سرمشق زنان انقلابی ایران شد. و حتی اکنون هم، خون زکزاکی سیاه با خون شهید: نمر النمر سفید یکی است. و هیچکدام برتری ندارند الا به تقوی بیشتر. نوام چامسکی و مولر در آمریکا، همانقدر برای انقلاب اسلامی اهمیت دارند، که پوتین در روسیه یا بشار اسد در سوریه. حمایت های چین و هند و اندونزی، در جلسات نم و سازمان ملل، همانقدر مهم است که زندانی شدن شیخ قاسم در بحرین، یا شیخ جعفری که در کشمیر زحمت می کشد. این فقط یک تنگ نظری نیست که: انقلاب اسلامی را به ایران محدود کنیم، بلکه یک نژاد پرستی بدتر از ترامپ است. انقلاب را به مرزهای ایران محدود کردن، و ایرانی را برتر از دیگران دانستن، همان حرفی است رژیم صهیونیستی هم، نسبت به خودش می گوید: و نژاد یهود را برنر می داند. داستان برتری جویی فقط در امروز نیست، حتی در اساطیر هم نفوذ دارد. سفیدها خود را به آن دلیل سامی، یا آریایی می دانند که برتر از دیگران باشند ! سیاهپوستان می گویند خداوند بر: بعضی سیاهپوستان خشم گرفت، پوست آنها را کند و سفید پوستها بوجود آمدند! سرخپوستان می گویند: خداوند 4خمیر از انسان ساخت و: در کوره گذاشت، اولی را در آورد نپخته بود، که همین سفید پوستها هستند! دومی کمی زرد شده بود بهتر بود! اما سومی خوب سرخ شده بود، محو تماشای آن بود که چهارمی سوخت! و سیاهپوستها از نسل آن هستند. زرد پوستها که می بینیم به: جمعیت میلیاردی خود می نازند، حتی تحمل استقلال یک تایوان را ندارند، چه رسد به مالزی و اندونزی و برمه و..بیایید برای همیشه، این اندیشه را بیرون بریزیم که: اگر انقلاب اسلامی جهانی شود، به مردم سخت می گذرد! وما باید جلوی صدور انقلاب را بگیریم، تا مردم دنیا راحت باشند! عجیب است واقعا، در همه انقلاب ها، انقلابیون لابی می زدند تا: انقلاب خود را صادر کنند، ما لابی می زنیم تا جلوی صدور انقلاب را بگیریم! ولی باید بدانیم که: جهان در دست ما نیست که: جلوی پیشرفت انقلاب اسلامی را بگیریم. همانکه در ایران، آن را حمایت کرد و به پیروزی رساند، در کشورهای دیگر هم، مردم علاقمند را می شناسد، و آنها را دوست دارد! و او کسی نیست جز خدای بزرگ، که همه مردم دنیا را از یک پدر و مادر آفرید.

Islamic Revolution is a global revolution.

 Enemies, whether they want it or not, the Islamic Revolution a world revolution, and is for all generations and ages. Let us not forget that the supreme leader's book was written in Najaf. Feyziyeh incident happened in Qom, Tehran June was fifteen. He was accompanied Imam in Turkey and Kuwait. In France the speakers: the revolution is arrogant. Let us not forget before the people of Lebanon, the Ayatollah Sadr Imam said, and then imitate them were Iranians. Let us not forget that the Iranian revolutionaries, such as doctor martyr Chamran, first went to Egypt and from there to: joined the PLO. Many of them received training in China and Russia. Students' Islamic Associations in America and Canada did not thin. European associations favored: Franz Fanon in Africa on the law of Khorasan influenced doctor: Jamila Boopasha women in Algeria example of revolutionary Iran. And even now, Zakzaky black blood with the blood of martyr: Nimr al-Nimr white one. And not giving any more except in piety. Noam Chomsky and Muller in America, as are important for the Islamic Revolution, Putin in Russia or Bashar al-Assad in Syria. Supported by China, India, Indonesia, at meetings of the NAM and the UN, is as important as the imprisonment of Sheikh Qasim in Bahrain, Sheikh Jafari, who takes the trouble in Kashmir. This is not just a theoretical tight that limit the Islamic Revolution in Iran, but worse than Trump is a racist. Revolution is limited to the borders of Iran, and Iranian superior to others knowing, what is the Zionist regime, too, than he says Brenner knows the Jewish race. Today is not only the story of superiority; even in mythology also has influence. That's because his white-Semitic or Aryan know better than others! Upon blacks say: some were angry blacks, and whites came peel them! Indians say: God and man-made dough from 4: put on the grill, first out was undercooked, which are white! The second yellow was a bit better! Red was good but the third, the fourth fuel watching it! And blacks are descended from it. Yellow skin we see the population of its billions proud, not even tolerate Taiwan independence one, let alone to Malaysia and Indonesia and Burma ..: Let's forever, throw out the idea that if global Islamic Revolution, the people is hard! We must take the revolution, so people are comfortable with the world! It is strange indeed, in all revolutions, revolutionaries so that they can lobby: export your revolution; we're lobbying to stop the revolution! But we must recognize that the world is not in our hands: the progress of our Islamic Revolution. The one in Iran supported it and, to victory in other countries, people interested know and loves them! And he is none other than God, who created all people of the world from a parent.

الثورة الإسلامیة هی ثورة عالمیة.

 أعداء، سواء کانوا یریدون ذلک أم لا، فإن الثورة الإسلامیة ثورة العالم، ولیس لجمیع الأجیال والأعمار. دعونا لا ننسى أن کتاب المرشد الأعلى، وکتب فی النجف. وقع الحادث الفیضیه فی قم، ان طهران یونیو خمسة عشر. وقد رافق الإمام فی ترکیا والکویت. فی فرنسا المتحدثین: الثورة المتغطرسة. وقال الإمام الصدر آیة الله دعونا لا ننسى قبل شعب لبنان، ومن ثم یقلد منهم الإیرانیین. دعونا لا ننسى أن الثورة الإیرانیة، مثل الطبیب الشهید جمران، ذهبت أولا إلى مصر ومنها إلى: انضمت منظمة التحریر الفلسطینیة. تلقى العدید منهم التدریب فی الصین وروسیا. جمعیات الطلاب المسلمین فی أمریکا وکندا لم رقیقة. الجمعیات الأوروبیة فضلت: فرانز فانون فی أفریقیا على القانون من خراسان أثرت الطبیب: المرأة جمیلة بوباشا فی الجزائر مثلا للثورة الإیرانیة. وحتى الآن الزکزاکی الدم الأسود مع دم الشهید: نمر النمر الأبیض واحد. وعدم اعطاء أی أکثر إلا فی التقوى. نعوم تشومسکی ومولر فی أمریکا، کما هی مهمة للثورة الإسلامیة، بوتین فی روسیا أو بشار الأسد فی سوریا. بدعم من الصین والهند، وإندونیسیا، فی اجتماعات حرکة عدم الانحیاز والأمم المتحدة، لا تقل أهمیة عن سجن الشیخ قاسم فی البحرین، الشیخ جعفری، الذی یأخذ عناء فی کشمیر. هذه لیست مجرد ضیق النظریة التی تحد من قیام الثورة الإسلامیة فی إیران، ولکن ما هو أسوأ من ترامب هو عنصری. الثورة یقتصر على حدود إیران، وإیران متفوقة على غیرها مع العلم، ما هو النظام الصهیونی، أیضا، من یقول برینر یعرف العرق الیهودی. الیوم لیست فقط قصة التفوق، حتى فی الأساطیر أیضا تأثیر. ذلک لأن له البیضاء للسامیة أو الآریة یعرفون أفضل من غیرهم! على السود وتقول: کانت بعض السود غاضبة، وجاء البیض قشر لهم! یقول الهنود: الله والعجین من 4 من صنع الإنسان: وضع على استجواب، کان أوندیرکوکید الأول بها، والتی هی بیضاء! وکان الأصفر الثانی أفضل قلیلا! الأحمر کان جیدا ولکن الثالث والرابع وقود مشاهدته! وینحدرون السود من ذلک. الجلد الأصفر نرى السکان الملیارات لها الفخر، حتى لا تتسامح مع تایوان الاستقلال واحدة، ناهیک عن مالیزیا واندونیسیا وبورما ..: ودعونا إلى الأبد، التخلص من فکرة أنه إذا الثورة الإسلامیة العالمیة، الشعب هو من الصعب! یجب علینا أن نأخذ الثورة، لذلک الناس یشعرون بالارتیاح مع العالم! ومن الغریب حقا، فی کل الثورات، الثورة حتى یتمکنوا من قاعات: تصدیر الثورة، ونحن نقوم بالضغط لوقف الثورة! ولکن علینا أن ندرک أن العالم لیس فی أیدینا: التقدم للثورة الإسلامیة لدینا. واحد فی إیران، أید ذلک و، للفوز فی بلدان أخرى، المهتمین یعرف ویحب لهم! وانه لیس سوى الله الذی خلق کل شعوب العالم من أحد الوالدین.

İslam İnqilabının qlobal inqilab edir.

 Düşmənləri, onlar istər-istəməz, İslam İnqilabının dünya inqilab və bütün nəsillər və yaş üçün. ABŞ Ali liderin kitab, Nəcəf yazılmış olduğunu unutmayaq. Feyziyeh hadisə Qum baş, Tehran iyun on beş idi. O, Türkiyə və Küveyt İmam yoldaşlıq etdi. Fransada anadil: inqilab təkəbbür deyil. Bizə Livan xalqı qarşısında Unutmayaq Ayətullah Sədr İmam dedi və sonra onları İran idi təqlid. FAT qatıldı: bizə belə həkim şəhid Çəmran İran inqilabçılar, ilk Misirə getdi və oradan ki, unutmayaq. Onların bir çoxu Çin və Rusiyada təhsil aldı. Amerika və Kanadada Tələbə İslam assosiasiyaları nazik olmadı. Avropa birliklər bəxş: Franz fonon Afrika Xorasan qanun doktoru təsir: inqilabi İran Cezayir nümunə Cəmilə Bvpasha qadın. Və hətta indi, şəhid qanı ilə Zkzaky qara qan: Nimr əl-Nimr ağ bir. Və bir daha təqva istisna olmaqla verilməməsi. Amerikada Noam Chomsky və Muller, Suriyada İslam İnqilabının Putin Rusiya və ya Bəşər Əsəd üçün vacib kimi. NAM və BMT-nin iclaslarında Çin, Hindistan, İndoneziya, dəstəyi Kəşmir problemləri edir Bəhreyndə Şeyx Qasim, Şeyx Cəfəri, həbs kimi vacibdir. Bu İran İslam İnqilabı məhdudlaşdırmaq ki, yalnız nəzəri sıx deyil, Trump irqçi daha pis. Revolution o Brenner yəhudi irqi bilir deyir daha çox, sionist rejim nə İran sərhədlərinə məhdud və bilmədən başqalarına üstün İran deyil. Bu gün də təsiri var belə mifologiyasında yalnız üstünlük hekayəsidir. Onun semit-ağ və ya Aryan daha yaxşı bilirik ki, var! blacks demək sonra bəzi qəzəbli blacks idi və whites onları soymaq gəldi! Indians demək Allah və texnogen 4 xəmir: qril qoymaq, ilk diri idi, ağ olan! ikinci sarı bir az daha yaxşı idi! Red yaxşı, lakin üçüncü oldu, onu seyr dördüncü yanacaq! Və blacks bu nəslindən olunur. Ki, əgər qlobal İslam İnqilabının fikir atmaq, əbədi edək: Yellow dəri hətta Malayziya və İndoneziya və Burma Dursun .. Taiwan müstəqillik bir dözüm, onun milyardlarla əhalisi fəxr görmək insanlar çətindir! Biz inqilab almaq lazımdır, belə ki, insanlar dünya ilə rahat! Biz inqilab dayandırmaq lobbiçilik edirik sizin inqilab ixrac: Bu, bütün inqilablar da, inqilabçıların onlar lobbiçilik edə bilər ki, həqiqətən qəribə deyil! İslam İnqilabının tərəqqi Amma dünya bizim əlimizdə deyil ki, tanımaq lazımdır. İranda bir onu dəstəkləyib və qələbə üçün digər ölkələrdə maraqlı insanlar bilir və onları sevir! O, bir valideyn dünyanın bütün insanları yaradan Allah, başqa heç biri deyil.

  • سید احمد حسینی ماهینی

الان موقع پیام دادن به مردم امریکاست

سید احمد حسینی ماهینی | پنجشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

پیام 22بهمن برای مردم جهان چیست؟

22بهمن همانطور که برای ایران، استقلال آزادی و جمهوری اسلامی را به ارمغان آورد، برای جهانیان نیز میتواند به ارمغان بیاورد. زیرا اکنون اندیشه جمهوریت در اسلام، با جمهوریت در غرب در حال مبارزه است و: توانسته به تمام دنیا ثابت کند که: جمهوری اسلامی میتواند: تئوری و زیربنای ساختار فکری و عملی ملت ها باشد، و آنها را به سوی سعادت رهنمون سازد. البته دنیای استکباری با تبلیغات وسیع، به وسیله سلاح های کشتار جمعی ای رسانه! و جنگ نرم، مردم را از اسلام دور می کند، و می خواهد ثابت کند که: اسلام اگر بر انها حکومت کند، برای آنها بد می شود! در حالیکه اندیشه لیبرال دمکراسی، تنها تحفه تئوری پرداز های غربی، همانند رفیق چند سال گذشته خود: سوسیال دموکراسی، در حال ازبین رفتن است. ظهور ترامپ ظهور یک شخص نیست، بلکه جریانی است که انتهای: لیبرال دموکراسی را به ما نشان می دهد: که چیزی جز نژاد پرستی و: فقر پروری و برتری جویی ثروت بر انسانیت ندارد. لذا زمان آن رسیده که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، مانند رهبر کبیر انقلاب اسلامی که نامه ای به گورباچف نوشت، به این آقایان بنویسد و فروپاشی امپریالیسم را یاد آوری کند. البته گرچه سران مهم هستند، ولی مردم آمریکا مهمترند. مردم آمریکا باید مطمئن شوند: که نهضت آنان درست است و به نتیجه می رسد، و اگر با تراژدی ترامپ مبارزه کنند، جایگاهشان محفوظ است و: از کرامتشان دفاع می شود. شاید گفته شود که چندبار اعلام شده که: مردم آمریکا از دولت آمریکا جدا هستند، و مخالفت ما با دولت آمریکا هست. و مردم ایران با مردم آمریکا، مشکلی ندارند ولی، یکی دو بار کافی نیست! وقتی آنها هر لحظه در رسانه ها، برعلیه اسلام و جمهوری اسلامی تبلیغ می کنند، در عرض 38سال دو بار هم ما گفته باشیم، به کجا می رسد؟ باید همانطور که امام خمینی ره، به ارتش شاه پیغام می داد، و می فرمود من آمده ام تا بزرگواری شما را حفظ کنم، من آمده ام تا شما نوکر اجانب نباشید. ملت ایران هم باید دائما به ملت آمریکا پیام دهد که: صدای آنها را می شنود، و از مبارزه آنان حمایت می کند. و برای آنها استقلال و آزادی  می خواهد. چرا هیچگاه مردم آمریکا جدی گرفته نمی شوند؟ و از آنها صحبتی به میان نمی آید. به نظر می رسد الان وقت آن است که: نه تنها مردم آمریکا و اروپا، بلکه تمامی مردم دنیا بدانند که: ملت ایران صدای اعتراض آنها را می شنود، خواسته های آنها را زیر نظر دارد، و برای پیروزی آنها دعا می کند. اگر در راهپیمایی 22بهمن، برعلیه آمریکا یا انگلیس شعار داده می شود، منظور دولت های فاسد آنها است، نه مردم مظلوم و ستم دیده آنها. مردم اروپا یا آمریکا، از این جهت تحت ستم مضاعف هستند: زیرا از یکسو زیر فشار و بی عدالتی و: زجر و شکنجه دولت های خود هستند، و از سوی دیگر، ملت های دیگر فکر می کنند که: آنها خوشبخت هستند و: فریاد آنها، فریادی از روی سرخوشی است! آمریکا ده برابر متوسط دنیا زندانی دارد، انواع شکنجه ها اعمال می شود، ولی برخی مردم دنیا فکر می کنند که: زندانهای آمریکا هم بهشت است!

 What is the message for the world?

22 As for Iran, the Islamic Republic brought freedom and independence, could bring to the world. Because now the Republic of thought in Islam and republicanism in the West are fighting: the whole world has been able to prove that the Islamic Republic can: Theory and nations is the intellectual and practical infrastructure, and lead them to happiness. The world of arrogance extensive publicity by the media of weapons of mass destruction! And war, the people of Islam, and wants to prove that Islam if they rule, for they are bad! While the idea of ​​liberal democracy, the only Western theorist gift, like your pal the past few years: social democracy is being destroyed. Trump emerged appearance of a person, but rather a process which ends: liberal democracy show us that nothing but racism and poverty breeding and wealth superiority of humanity. The time has come for wise leader of the Islamic Revolution, such as the great leader of the Islamic Revolution wrote a letter to Gorbachev, and the collapse of imperialism remind these gentlemen write. Although, the heads, are of course important, but people in America more important. America people should be assured that their movement is correct to conclude, and if the tragedy Trump fights, their place is reserved: the defense of dignity. It can be argued that declared several times that the people of America are separate from the government of America, and America is our opposition to the government. And the people of Iran and the people of America have no problem but, once or twice is not enough! When they are at any moment in the media against Islam and promote Islamic Republic, within 38 years twice told us to be, where to look? Shall be as Imam Khomeini, the Shah's army was the message, and you said, I have come to you to keep my dignity, I have come to your servant, not aliens. Iranian nation to nation, America must keep its message that hears their voices, and support their struggle. They will for independence and freedom. Why the people of America did are not taken seriously? And they do not talk. It seems the time has come that not only the people of America and Europe, but the whole world to know that the Iranian nation hears their voices, their desires under the plans, and they pray for victory. If the 22 Bahman rally, against America or Britain motto is, for their corrupt government, not the oppressed people and oppressed them. People in Europe or America, are doubly oppressed in this respect: because on the one hand and the pressure and injustice: their governments are suffering and torture, and on the other hand, other nations think that they are happy: cry they cry from the euphoria is! America is ten times the average world imprisonment, torture is applied, but some people think that America's prisons heaven!

 ما هی الرسالة للعالم؟

22 أما بالنسبة لإیران، جلبت الجمهوریة الاسلامیة الحریة والاستقلال، یمکن أن تجلب إلى العالم. لأنه الآن فی جمهوریة الفکر فی الإسلام فی الغرب تقاتل الجمهوریة و: قادرة على إثبات للعالم أن یمکن الجمهوریة الإسلامیة: النظریة والدول هی البنیة التحتیة الفکریة والعملیة، وتقودهم إلى السعادة. العالم من الغطرسة دعایة واسعة النطاق من قبل وسائل الإعلام من أسلحة الدمار الشامل! والحرب على أهل الإسلام، ویرید أن یثبت أن الإسلام إذا ما حکم، لأنها سیئة! فی حین أن فکرة الدیمقراطیة اللیبرالیة، الوحیدة فی هدیة المنظر الغربیة، مثل بال الخاص بک السنوات القلیلة الماضیة: تدمر الدیمقراطیة الاجتماعیة. خرجت رابحة ظهور شخص، وإنما هی العملیة التی ینتهی: الدیمقراطیة اللیبرالیة تبین لنا أن شیئا سوى العنصریة وتربیة الفقر والغنى تفوق الإنسانیة. لذلک حان الوقت لزعیم حکیم الثورة الإسلامیة، مثل القائد العظیم للثورة الإسلامیة کتب رسالة إلى غورباتشوف، لتذکیر هؤلاء السادة إرسال وانهیار الامبریالیة. على الرغم من أن رؤساء هی بالطبع مهم، ولکن الناس أکثر أهمیة فی أمریکا. یجب أن یطمئن أمریکا الناس أن حرکتهم هی الصحیحة على أن تبرم، وإذا کانت مأساة ترامب محاربة، محجوز مکانها: الدفاع عن کرامة. ویمکن القول أن أعلنت عدة مرات أن شعب أمریکا منفصلة عن الحکومة الأمریکیة، وأمریکا هی معارضتنا للحکومة. وشعب إیران وشعب أمریکا، ولیس مشکلة ولکن، مرة واحدة أو مرتین لا یکفی! عندما تکون فی أی لحظة فی وسائل الإعلام ضد الإسلام وتعزیز الجمهوریة الإسلامیة، على بعد 38 سنة مرتین وقال لنا أن نکون، أن ننظر فیها؟ على النحو الإمام الخمینی، کان جیش الشاه الرسالة، وقلت، لقد جئت لک للحفاظ على کرامتی، لقد جئت إلى عبدک، ولیس الأجانب. الامة الایرانیة على الأمة، یجب أن أمریکا تبقی رسالتها أن یسمع أصواتهم، ودعم نضالهم. فإنها من أجل الاستقلال والحریة. لماذا لا تؤخذ شعب أمریکا على محمل الجد؟ وأنهم لا یتحدثون. یبدو أن الوقت قد حان أن الأمر لا یقتصر على شعب أمریکا وأوروبا، ولکن العالم کله أن یعرف أن الأمة الإیرانیة یسمع أصواتهم، رغباتهم فی إطار خطط، ویصلی من أجل انتصارهم. إذا کان بهمن مسیرة 22، ضد أمریکا أو بریطانیا شعارنا هو، لحکومتهم الفاسدة، ولیس الشعب المظلوم وقمعهم. الناس فی أوروبا أو أمریکا، مضطهدات بشکل مضاعف فی هذا الصدد: لمن جهة والضغط والظلم: حکوماتها یعانون والتعذیب، وعلى الجانب الآخر، فإن الدول الأخرى یعتقدون أنهم سعید: صرخة یبکون من الفرحة هی! وعشرة أضعاف متوسط ​​بالسجن العالم، یتم تطبیق أمریکا التعذیب، ولکن بعض الناس یعتقدون أن السماء سجون أمیرکا!

 dünya üçün mesaj nədir?

22 İran kimi, İslam Respublikası azadlıq və müstəqillik gətirdi dünyaya gətirə bilər. indi Qərbdə İslam fikir və respublikaçılıq Respublikası mübarizə Çünki: nəzəriyyə və millətlər intellektual və praktiki infrastruktur və xoşbəxtlik onlara rəhbərlik: bütün dünya İslam Respublikası bilər ki, sübut edə olmuşdur. kütləvi qırğın silahlarının media tərəfindən təkəbbür geniş aşkarlıq dünya! Və müharibə İslam insanlar və onlar istisna əgər onlar pis üçün, İslamı sübut etmək istəyir! Baxmayaraq, son bir neçə il sizin dost kimi liberal demokratiya yalnız Western nəzəriyyəçi hədiyyə ideyası sosial demokratiyanın məhv edilir. Trump şəxsin görünüşü ortaya çıxdı, əksinə bitir bir proses: liberal demokratiya bizə göstərir ki, bəşəriyyətin irqçilik və yoxsulluq heyvandarlıq və sərvət üstünlük başqa bir şey. zaman bu cənablar yazmaq və imperializmin dağılması xatırlatmaq, Qorbaçov bir məktub yazdı İslam İnqilabının böyük rəhbəri kimi İslam İnqilabının, müdrik lideri gəlib. rəhbərləri, baxmayaraq ki, əlbəttə vacibdir, lakin Amerikada insanlar daha əhəmiyyətli. Amerika xalqı öz hərəkət bağlamaq doğru olduğunu əmin etmək lazımdır, və faciə Trump mübarizə varsa, onların qorunur: ləyaqətini müdafiə. Bu Amerika xalqının Amerika hökuməti ayrı bir neçə dəfə bəyan etdi ki, iddia edilə bilər, və Amerika hökumətinin bizim müxalifət edir. Və İran xalqı və Amerika xalqı, bir problem, lakin bir dəfə və ya iki dəfə kifayət qədər deyil! onlar İslama qarşı mediada hər an və 38 il ərzində İslam Respublikası təşviq zaman iki dəfə baxmaq, olmamızı izah etdi? İmam Xomeyninin kimi olacaq, şah ordusunun mesajı idi və mən ləyaqətini saxlamaq üçün sizə gəlmiş, dedi, mən qulun deyil, əcnəbilər gəlmişəm. millətə İran xalqı, Amerika səslərini eşidir ki, onun mesajı saxlamaq və onların mübarizəsinə dəstək olmalıdır. Onlar müstəqillik və azadlıq olacaq. Niyə Amerika nəfər ağır alınmır idi? Onlar danışmaq istəmirəm. Bu vaxt Amerika və Avropada, həm də bütün dünya yalnız insanlar İran xalqı planları altında səslərini, onların istəklərinə eşidir ki, bilmək ki, gəlib görünür və onlar qələbə üçün dua. Amerika və ya Britaniya devizi qarşı 22 Bahman mitinq edir, onların Pornoqrafiya hökumət üçün deyil, məzlum insanlar və onları zülm etdi. Avropa və ya Amerikada insanlar, ikiqat bu baxımdan məzlum olunur: çünki bir tərəfdən və təzyiq və ədalətsizlik haqqında: onların hökumətləri əziyyət və işgəncə və digər tərəfdən, digər millətlər xoşbəxt olduqlarını hesab olunur: cry onlar euphoria deyil ağlamaq! America on dəfə orta dünya həbs, işgəncə tətbiq edilir, lakin bəzi insanlar düşünmək Amerikanın həbsxanalarında göydə ki!

 

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

یمن انتقام ایرانی ها را می گیرد!

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

یمن انتقام ایرانی ها را می گیرد!

گرچه ایران و یمن، امروز دور هستند و آل سعود، بین آنها جدایی انداخته ولی، همانند طول تاریخ، هیچ فاصله ای احساس نمی شود! چندانکه ابوسعید ابوالخیر، شاعر قرون قبل در رباعیات می گوید: گر در یمنی چو با منی پیش منی،

گر پیش منی چو بی منی در یمنی، من با تو چنانم ای نگار یمنی، خود در غلطم که من توام یا تو منی!

و این در وصف اویس قرنی نیز می باشد. از وقتی که ایرانیها، یمن را از دست حبشی ها نجات دادند، که در کتاب استاد مطهری آن را می خوانیم این امر آشکار تر می شود. امروز هم بین ایران و یمن جدایی نیست، و با اینکه هرگونه ارتباط زمینی و هوایی را، آل سعود قطع کرده، ولی قلبها یکی است. و تله پاتی قوی، از دیوار نظامی آل سعود، به راحتی عبور می کند و: موشک بالستیک میرود تا: ریاض را با بر سر قصر فرعونی آل سعود خراب کند. موشک های نقطه زن، میتوانند بدون آسیب به مردم، دقیقا فقط آل سعود را هدف قرار دهند. و آنها در حالیکه در دامن ناپاک خود: هزاران دختر تازه عروس را گرفتار کرده اند، شاهد فرود آمدن موشک بر سر خودشان خواهند بود. البته آل سعود از ترس جان خودشان، آنجا را ترک کرده اند و در سواحل: سیسیل یا آنتالیا و امثال آن زندگی می کنند، ولی تا کی میتوانند از مرگ فرار کنند؟ آنها برای فرار از مرگ، چه دلارهایی را! به آمریکا و فرانسه و انگلیس ندادند. و چه سلاحهایی را نخریدند! ولی آیه قران می فرماید: مرگ شما را پیدا می کند ولو در: قصرهای محکم و زیر سپر موشکی باشید! آل سعود فکر کرده: فقط با یک تعداد اندکی مانند: فرماندهان سپاه و امثال آن طرف است، که به آمریکا دستور داده که سپاه را تحریم کند. اما نمی داند که هفت میلیارد مردم زمین، آرزوی مرگ آنها را دارند. و اگر چیزی نمی گویند از ترس: شمشیر های به خون آغشته آنها است. اگر روزی دنیا بفهمد که: این شمشیر ها کند شده، آنوقت می بینید که سیل جمعیت نه در یمن و ایران، یا لیبی و سودان و سوریه و عراق و سومالی، که در تمام دنیا بر علیه این خاندان کثیف، و دروغگو قیام خواهند کرد. و اسلام و ایمان دروغین آنها، بر همه آشکار خواهد شد. همانطور که خدا خواست و آمریکا را، بدون نقاب نشان داد، بزودی مردم دنیا، آل سعود بدون نقاب را هم خواهند.

 Yemen Iranian retaliation would take place!

Although Iran and Yemen today are far and Saudis, among them split up but, as throughout history, no space is not felt! Enough Sa'id Abu al-Khair, a poet centuries ago in quatrains says: If in Yemen, because with me, by my side,

If you stayed with me, because without me, in Yemen, I am with you, so I am a journalist in Yemen, the wrong of who I am or you are not!

And this in spite of Owais Qarni also. Since the Iranians, Yemen missing Ethiopians were rescued, the book Motahari it says it becomes more apparent. Today between Iran and Yemen separation, and that any relationship between earth and air, Saud stopped, but the heart is one. And telepathy strong, from the wall of the House of Saud, easily passes: ballistic missile goes up: Riyadh with the house of Pharaoh Saud damage. Missiles female point, without harm to people, exactly just Saud target. And while the skirt unclean: the thousands of girls bride caught have witnessed the landing of missiles on their heads will be. The Saudis fear of their lives, they have left and the coast of Sicily or Antalya, and so live, but how long can escape death? They escape from death, what dollars! To America, France and England did not. And what weapons to be bought! But the verse says: death finds even in palaces firm and the missile shield luck! Saud thought: just a few, such as commanders and so on, which America has ordered the army to boycott. But does not know that seven billion people on Earth, willing to die them. And if you did not say anything for fear of sword and blood-stained them. If one day the world will know: this sword slowed, then you see that influx is not in Yemen and Iran, or Libya, Sudan, Syria, Iraq and Somalia, the whole world against the house dirty, and a liar will revolt . And believed their false, all will be revealed. As God's will and America, unmasked showed, soon the world, Saud unmasked they will.

والیمن وإیران الانتقام!

على الرغم من أن إیران والیمن، والیوم آل سعود، وطرح الفصل بینهما، ولکن کما مر التاریخ، لا یرى أی مساحة!

وهذا على الرغم من العویس القرنی أیضا. منذ الإیرانیین، تم انقاذ الیمن من أیدی الإثیوبیین، الذین قرأوا هذا الکتاب مطهری یصبح أکثر وضوحا. الفصل الیوم بین إیران والیمن، وأن أی اتصال مع الأرض والهواء، توقفت سعود، ولکن قلب واحد. والتخاطر قویة، وجدار بیت آل سعود، یمر بسهولة: صاروخ بالیستی یذهب إلى: قصر فرعون فی الریاض مع الخراب السعودی. نقطة الإناث من الصواریخ، دون ضرر على الناس، وتستهدف على وجه التحدید إلا آل سعود. فی حین تنورة لهم فی حیاتهم النجسة: الآلاف من الفتیات قد اشتعلت حدیثی، والسیطرة على الصواریخ الخاصة بها والهبوط. ویخشى السعودیون من حیاتهم، قد غادر المنطقة وسواحل صقلیة أو العیش أنطالیا، وما شابه ذلک، ولکن کیف یمکن لفترة طویلة هربا من الموت؟ یهربون من الموت، ما الدولارات! إلى أمریکا، لم فرنسا وانجلترا لا. ولکن الآیة تقول: الموت یجد لک، حتى فی القصور ضیقة والحظ الدرع الصاروخی! سعود نفسی: مجرد أمثلة قلیلة، مثل قادة الحرس الثوری الإسلامی، وما شابه ذلک، التی أمرت الجیش لمقاطعة أمریکا. ولکن لا یعرف سبعة ملیارات الناس على الأرض، لدیهم رغبة فی الموت. وإذا کنت لا أقول أی شیء من الخوف: السیف ملطخة بالدماء بالنسبة لهم. لو یوم واحد سوف یعرف العالم: هذا السیف تباطأ، فإنک لن إغراق السکان فی الیمن وإیران، أو لیبیا، السودان، سوریا والعراق والصومال، والعالم کله على هذا البیت القذرة، وسوف ترتفع الکذابین . والإسلام وعقیدتهم کاذبة، وسیتم الکشف عن کل شیء. کما مشیئة الله وأمریکا، لم تظهر أی قناع، على العالم قریبا، السعودیین سوف المقنعة أیضا.

Yəmən, İran intiqam almaq olacaq!

, Heç bir yer hiss olunmur tarix boyu İran və Yəmən və Səudiyyə Ərəbistanı bu gün, baxmayaraq ki uzaq, onların arasında ayrılıq atılan amma! Əbu Səid Əbu əl-Khair kifayət qədər, əsrlər əvvəl Rubaiyat şair deyir: Yəməndə varsa, mənimlə, çünki mənim yanımda,

Siz Yəməndə, çünki mənə olmadan, mənimlə qaldı, mən səhv edirəm və ya deyil, bir Yəmən dost kimi sizinləyəm!

Bu da Owais Qarni baxmayaraq. İranlılar ildən, Yemen Motahari daha aydın olur bu kitab oxumaq Kuşluların əlində xilas edilib. Separation gün torpaq və hava ilə hər hansı bir əlaqə, Saud dayandırdı İran və Yəmən arasında ki, lakin ürək biridir. Və güclü telepatiya, Səud Palatasının divar asanlıqla keçir: Saudi məhv ilə Riyadda Fironun sarayında: ballistik raket gedir. dəqiq Səud yalnız House hedefleme insanlar zərər olmadan raketlərin Qadın point,. onların murdar onlara yubka isə: Qızlar minlərlə öz raketlər üzərində newlywed, nəzarət olmuşam eniş edildi. Səudiyyəlilər, həyatlarının qorxu sahəsi və Sicily sahilində yazmayıblar və ya Antalya və kimi yaşamaq, lakin necə uzun ölüm xilas edə bilər? Onlar ölümdən nə dollar xilas! Amerika, Fransa və İngiltərə olmadı. Və nə silah əldə etmək üçün! Amma ayə deyir: ölüm hətta sıx saray və raketdən müdafiə uğurlar, siz tapır! Saud fikir belə Amerika boykot ordu əmr İİKK komandirləri, və kimi, yalnız bir neçə. Amma yer üzündə yeddi milyard insan bilmir, onlar ölüm diləyirəm. onlar üçün qan ləkələnmiş qılınc: Və qorxu bir şey demədim, əgər. bir gün dünya biləcəklər Əgər bu qılınc yavaşladı, sonra Yəmən və İran, və ya Liviya, Sudan, Suriya, İraq və Somalidə əhalisi daşqın deyil, bütün dünya bu çirkli evdə qarşı və yalançı artacaq . Və İslam və onların saxta iman, bütün aşkar ediləcək. Allahın iradəsi və Amerika kimi, Səudiyyəlilər həmçinin unmasked, tezliklə dünya, heç bir maska ​​göstərdi.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

همه مطالب اینترنت، بالاخره از یک کتاب برداشته شده،

سید احمد حسینی ماهینی | دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۸:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

مرغ اول بوده یا تخم مرغ؟

حضرت مولانا می گوید: پای استدلالیون چوبی بود! و نیز گفته شده:( اول من قاس الشیطان) اول کسی که قیاس کرد شیطان بود. ولی باز عده ای به آن چسبیده اند و: منطق افلاطونی و ارسطویی و کذا را می خوانند! و فکر می کنند ارسطو هم مثل الان، کامپیوتر و چاپخانه داشته و کتابهای زیادی نوشته! و خیلی چیزها از این دست. اما باید دانست که هرچیزی، در جای خودش نیک است و: هرنکته در مقام خود زیباست. مثلا همین که سالها بحث می کردند: اگر تخم مرغ اول باشد، باید مرغی آن را زائیده باشد! و اگر مرغ اول بوده، پس باید تخم مرغی باشد تا او بدنیا آمده باشد. اما تئوری قرآنی خیلی ساده می گوید: مرغ به تنهایی نمی تواند صاحب جوجه شود! زیرا خداوند همه چیز را زوج آفریده، پس ابتدا مرغ و خروس را خدا خلق می کند، و از ازدواج آنها جوجه پدید می آید. درست مانند خلقت آدم و حوا. این مسئله به همین سادگی ها هم نیست، مثلا الان بحث این است که: کتاب منشا علم و اینترنت است؟ یا اینترنت منشا تولید علم و کتاب. قدیمی ها که همه چیز خوب را، به قدیمی ها نسبت می دهند، می گویند کتاب نباشد اینترنت هم نیست! همه مطالب اینترنت، بالاخره از یک کتاب برداشته شده، حالا یا ذکر منبع شده یا نشده که: حقوق مولفین و مصنفین هم، به همین دلیل درست شد! اما جدیدی ها می گویند: علم اول می رود در اینترنت، به اطلاع همه می رسد، بعد اگر صاحب علم پول کلان، و سرمایه باد آورده داشت، آن را چاپ می کند و کتاب درست می کند. وبحث شیرین علم بهتر است یا ثروت را، به دور و تسلسل نسبت می دهند. البته فقط در همین موضوع نیست که: قدیمی ها یا قدیمی دوست ها، جفا می کنند. در همین سینما هم همینطور است: می گویند تئاتر مادر سینما است! درحالیکه سینمای دیجیتال، اصلا نیازی به تئاتر ندارد. و اگر اصرار داشته باشیم که: حتما باید تئاتریسین برود و: بازیگر شود، اصلا دنیای بازیهای رایانه ای، و همه انیمیشن ها باید دور ریخته شوند! البته آنها با پر رویی می گویند که باید دور ریخته شوند! مثل همین هایی که می گویند: اگر ارسطو نبود علم نبود، و اگر آتن نبود شهروندی و دموکراسی معنی نداشت. اما به هر حال، زمان آن فرا رسیده که بیاییم و: دور به جوان ها بدهیم و: آنقدر نگوییم قدیم ها بهتر بود! قدیم در تهران وبا و حصبه بود، الاغ سواری و بوی پشگل، خیابان ها را پر کرده بود. از آب جوی خیابان، به آب انبارها می ریختند و می خوردند.. از همه بدتر توی فیلم ها، چند نفر با هم لاس می زدند، اینها کیف می کردند! و توهم داشتند که خودشان در فیلم هستند. بله اگر قرار است پیشرفت را به چالش بکشند، ماهم بلدیم عقب رفت را به چالش بکشیم.

First the chicken or the egg?

Molana says arguments wooden leg! And said :() compared to the first person who was Satan. But few have stuck to it: Platonic and Aristotelian logic and read sic! And think Aristotle, like now, the computer and printer, and many books written! And things like that. But you should know that everything is good in its own right: everything beautiful in his position. For example, for years argued that if the first egg should be born bird it! And if the first was chicken, eggs must be so until he is born. But the Qur’an theory simply says chicken alone cannot be a chicken! Even as God created everything, then God created first the chicken and pigs, and chickens emerge from their marriage. Just like Adam and Eve. It's not that simple, as now, the argument is that: The Origins of Science and the Internet? Or Internet source of knowledge and books. Good old things, the old ones are compared; say the book is not the Internet! All Internet content has finally been lifted from a book, whether or not the source noted that: Rights of Authors and Composers, too, why was true! But new to say: Science is the first on the Internet, to inform all would seem, then, if the science of money, and capital was a bonanza, print it out and book the right. DISCUSSION The sweet science is better or wealth, compared to the vicious circle. Of course, just not on the same topic: the old, or old friendships, are persecuted. In the movies, too, to say theater is Cinema mother! While digital cinema, don’t need to theater. And if we insist that you should go and theater actor and even the world of computer games, and all animations should be discarded! They say that should be discarded with the full face! Like this they say: If Aristotle was not a science, and if Athens did not mean citizenship and democracy. However, the time has come and come round and give to the young people: not so old days were better!  Illness Old cholera was in Tehran, ass rides and the smell of manure filled the streets. Atmospheric water street, water reservoirs and ate poured.. The worst in movies, several people were Las together, these bags were! And the illusion that they are in the movie. Yes, if it is to progress to the challenge, claiming to know the place go back to the challenge.

أولا الدجاجة أم البیضة؟

یقول مولانا الحجج الساق الخشبیة! وقال :() بالمقارنة مع الشخص الأول الذی کان الشیطان. ولکن تمسک قلیل إلیه: المنطق الأفلاطونی والأرسطی وقراءة کذا! واعتقد أرسطو، مثل الآن، کتب الکمبیوتر والطابعة، والعدید من الکتب! وأشیاء من هذا القبیل. ولکن یجب أن نعرف أن کل شیء جید فی حد ذاته: کل شیء جمیل فی منصبه. على سبیل المثال، لسنوات القول أنه إذا کانت البیضة الأولى یجب أن تکون ولدت الطیور ذلک! وإذا کانت أول الدجاج، یجب أن یکون البیض حتى حتى ولادته. ولکن هذه النظریة القرآنیة ببساطة تقول الدجاج وحدها لا یمکن أن یکون الدجاج! حتى خلق الله کل شیء، ثم خلق الله أولا الدجاج والخنازیر والدجاج الخروج من زواجهما. تماما مثل آدم وحواء. انها لیست بهذه البساطة، کما هو الحال الآن، فإن الحجة هی أن: أصول العلوم والإنترنت؟ أو مصدر الانترنت من المعرفة والکتب. الأشیاء القدیمة جیدة، وتتم مقارنة القدیمة، ویقول الکتاب لیست شبکة الإنترنت! جمیع محتوى الإنترنت، وقد تم أخیرا رفع من کتاب، أو عدم وأشار المصدر أن: حقوق المؤلفین والملحنین، أیضا، هو السبب الحقیقی! ولکن الجدید أن نقول: العلم هو الأول على شبکة الإنترنت، لإبلاغ جمیع ما یبدو، إذن، إذا کان العلم من المال، ورأس المال والثروة، وطباعته وحجز الحق. مناقشة العلم الحلو هو أفضل أو الثروة، مقارنة مع حلقة مفرغة. بالطبع، لیس فقط فی نفس الموضوع: القدیم، أو الصداقات القدیمة، یتعرضون للاضطهاد. فی الأفلام، أیضا، إلى القول المسرح سینما الأم! بینما السینما الرقمیة، لا تحتاج إلى المسرح. وإذا کنا نصر على أن علیک أن تذهب وممثل مسرحی، وحتى فی عالم ألعاب الکمبیوتر، ویجب التخلص من جمیع الرسوم المتحرکة! یقولون أن یجب التخلص منها مع کامل الوجه! مثل هذا یقولون: إذا کان أرسطو لیس العلم، وإذا لم أثینا لا یعنی المواطنة والدیمقراطیة. ومع ذلک، فإن الوقت قد حان وتأتی جولة وتعطی للشباب: کانت أیام لا قدیمة جدا أفضل! کانت طهران الکولیرا القدیم والتیفوئید، ورکوب الحمار ورائحة السماد، وتملأ الشوارع. الشارع الماء فی الغلاف الجوی، وخزانات المیاه ویأکلون سکب .. الأسوأ فی الأفلام، کان العدید من الناس فیغاس معا، وکانت هذه الحقائب! والوهم أنهم فی الفیلم. نعم، إذا کان لها أن تقدم إلى مستوى التحدی، مدعیا أن تعرف المکان أعود إلى مستوى التحدی.

First toyuq və ya yumurta?

Mevlana arqumentlər taxta ayaq deyir! Şeytan ilk şəxs ilə müqayisədə) :( bildirib. Amma bir neçə bu vurulmuş: Platonik və Aristotelian məntiq və sic oxuyun! Və Aristotel, indi kimi, kompüter və printer, və bir çox kitablar yazılmışdır edirəm! Və kimi şeylər. Amma hər şey öz-özlüyündə yaxşı bilməlidir ki, onun mövqeyi gözəl hər şey. Məsələn, il ərzində ilk yumurta quş onu dünyaya Əgər olduğunu müdafiə etdi! ilk toyuq idi, əgər o anadan qədər, yumurta belə olmalıdır. Amma Quran nəzəriyyəsi sadəcə toyuq bir toyuq ola bilməz tək deyir! Allah hər şeyi yaratmış kimi, Allah ilk toyuq və donuz yaradılmış və toyuq onların nikah çıxmağa. Just Adəm və Həvva kimi. Elm Origins və internet: İndi kimi, dəlil ki, sadə deyil? bilik və kitab və ya internet mənbəyidir. Yaxşı köhnə əşyalar, köhnə müqayisə, kitab deyil Internet demək! Bütün Internet content, nəhayət mənbə qeyd edib ki, və ya bir kitab qalxdı: Müəlliflər və Bəstəkarlar hüquqları da niyə doğru idi! Amma yeni demək: Elm İnternet ilk pul elm və kapital bir Bonanza idi bütün sonra, görünür məlumat çap və sağ kitab. MÜZAKİRƏ şirin elm sonsuz müqayisədə daha yaxşı və ya sərvətidir. Əlbəttə ki, yalnız eyni mövzuda: təvəllüd, və ya köhnə dostluq, təqib olunur. film də teatr Cinema ana demək! digital kino baxmayaraq, teatr ehtiyac yoxdur. Və biz getmək və teatr oyunçusu və kompüter oyunları hətta dünya və bütün animasiyalar atılmalı lazımdır ki, təkid əgər! Onlar tam üz atılır etmək lazımdır ki, demək! bu kimi deyirlər: Aristotle elm deyil, və Afina vətəndaşlıq və demokratiya demək olmasaydı edin. Lakin vaxt gələcək və gənclərə gəlmək və vermək: belə köhnə gün yaxşı idi! Tehran, köhnə vəba və qarın, ass Rides və peyin qoxusu idi küçələri doldurdu. Atmosfer Water Street, su anbarları və .. film pis bir neçə nəfər Las birlikdə tökülür yedim, bu çanta idi! Və illüziya onlar film olduğunu. Bu yer bilmək iddia edərək, problem inkişaf əgər Bəli, geri problem gedin.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

ترامپ، سگ زنجیری آل سعود نباش

سید احمد حسینی ماهینی | شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۸:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

ترامپ بلندگوی آل سعود است.

 برخلاف تصور برخی کارشناسان ایرانی، که آمریکا را بزرگتر از آل سعود می دانند، این آل سعود است که افسار ترامپ را به دست گرفته، و با یونجه (دلارهای سبز) او را به: ضدیت با ایرانیان وادار کرده است. اگر خوب دقت کنیم، محور شرارت اصلی یعنی آل سعود و: آل نهیان و آل خلیفه اصلا تحریم نشدند! و برعکس تمام مخالفان اصلی آنها، یعنی خط مقاومت تحریم شد. ما در همین جا فرصت را غنیمت می شمرده، از حضور لیبی و سومالی و سودان، در خط مقاومت استقبال می نماییم.

تاریخ آمریکا نشان می دهد که: برخلاف تصور برخی ها، فقط یک گنده گو است و کاری از او بر نمی آید. زیرا در 196کشور دخالت کرده، و در 152کشور نیروی نظامی دارد، ولی فقط کارهایی را انجام می دهد که آل سعود می گوید. چونکه نیاز آنها به دلارهای نفتی آل سعود، آمریکایی ها را تبدیل به برده های حلقه به گوش نموده است. بزرگترین شرکای روسای جمهور آمریکا، آل سعود بودند.

 مخصوصا از زمانی که القاعده روی کار آمد، همه پروژه های عمرانی و نفتی را برنده شد، و در جاییکه برنده نمی شد، آنها را منفجر می کرد: مانند برج دوقلوی تجارت جهانی نیویورک! بهترین دلیل هم، تخریب تمام اطراف خانه خدا است، بطوریکه به جنگل جرثقیل های بلند! تبدیل شده است. اما با تمام این احوال، ترامپ بداند که اشتباه بزرگی کرده، و تکیه بر کوهی داده است که: فقط موش می زاید. و آل سعود دیگر آل سعود قبل از برجام نیست! تمام درآمدهای نفتی آن زیر خط قرمز است، و فروش نفتی آل سعود زیر قیمت تمام شده آن است.

چرا که 40درصد نفت آل سعود، بطور رایگان به سرزمین های فلسطین اشغالی فرستاده می شود. بقیه نیز قبل از تبدیل به دلار، تبدیل به سلاح های تاریخ گذشته شده، و بر سر مردم یمن و بحرین می ریزد. امید ترامپ به دلارهای نفتی، یک امید واهی است! و اگر از راهی که در پیش گرفته، برنگردد و با ایران همزیستی نکند، فروپاشی آمریکا حتمی است . ترامپ خیال نکند ایران، یک بیابان بزرگ است که: بخشی از عربستان بوده! بلکه برعکس ایران، کشوری بزرگ چهار فصل است که در طول تاریخ، عربستان استانی از ایران بود، همانطور که بحرین جزو ایران بود.

Trump, is speaker of the Saud.

Unlike some Iranian experts, who consider America as bigger than the Saudis, the Saudis took the reins Trump and alfalfa (green dollars) him: the opposition has forced the Iranians. If we look good, the Saudis and the original Axis of Evil: Al Nahyan and Al Khalifa were not sanctioned at all! On the contrary, their main opponents, the line was sanctioned strength. We have the opportunity to be considered here, the presence of Libya, Somalia and Sudan, we welcome the resistance line. America's history shows that: Contrary to some, is just a big talk and what he can do. It has intervened in 196 countries, in 152 countries military force, but only things that the House of Saud says. Because they need to petrodollars, the Saudis, the Americans have become slaves to the ear loop. America's greatest president’s partners were Saudis. Especially when it came to al-Qaeda, all development projects and oil won, and where the winner was not, they will blow up, like the World Trade Twin Towers in New York! The best reason to destroy all around the house of God, so the Forest cranes! Has  become. But with all that said, Trump knows that a big mistake and relying on a mountain that only waste mice. And other Saud Al Saud to Brjam not! All oil revenues below the red line, and sell its products below cost Al Saud. Because 40 percent of the oil Saud, sent free of charge to the Occupied Palestinian Territories. Others before turning to the dollar, has become outdated weapons, and the people of Yemen and Bahrain down. Trump hopes to petrodollars, is a false hope! And if the way forward, not returns and not co-exist with Iran, America's collapse is imminent. Trump does not think Iran is a vast desert that is part of the Saudi Arabia! On the contrary, Iran is a big country four seasons in history, Saudi province of Iran, as Bahrain was part of Iran.

ترامب، رئیس مجلس النواب آل سعود.

وخلافا لبعض الخبراء الإیرانیین، الذین یعتبرون أمیرکا على أنها أکبر من السعودیین، أخذ السعودیون زمام ترامب، والبرسیم (دولار الخضراء) وسلم: المعارضة أجبرت الإیرانیین. إذا کان لنا أن تبدو جیدة، والسعودیین والمحور الأصلی الشر: لم یعاقب آل نهیان و آل خلیفة على الإطلاق! على العکس من ذلک، المعارضة الرئیسیة، وکان یعاقب خط قوة. لدینا فرصة للنظر هنا، فإن وجود من لیبیا والصومال والسودان، ونحن نرحب خط المقاومة. ویظهر تاریخ أمیرکا ما یلی: خلافا لبعض، هو مجرد الکلام الکبیر وما یمکنه القیام به. وقد تدخلت فی 196 بلدا، فی 152 بلدا القوة العسکریة، ولکن الأمور إلا أن آل سعود یقول. لأنها تحتاج إلى أموال النفط، السعودیین، أصبحت الأمیرکیین العبید إلى حلقة الأذن. أکبر شرکاء رؤساء أمیرکا، کان السعودیون. وخصوصا عندما یتعلق الأمر بتنظیم القاعدة، وفاز کل مشاریع التنمیة والنفط، وحیث کان الفائز لا، وسوف تفجیر، مثل البرجین التوأمین التجارة العالمی فی نیویورک! أفضل سبب لتدمیر جمیع أنحاء المنزل من الله، وبالتالی فإن الرافعات غابة! أصبح. ولکن مع کل ما قیل، ترامب یعلم أن خطأ کبیرا، والاعتماد على الجبل الذی یضیع فقط الفئران. وغیرها سعود آل سعود إلى البرجام لا! کل عائدات النفط إلى ما دون الخط الأحمر، وتبیع منتجاتها بأقل من سعر التکلفة آل سعود. لأن 40 فی المئة من النفط سعود، أرسل مجانا إلى الأراضی الفلسطینیة المحتلة. الآخرین قبل أن یتحول إلى الدولار، أصبحت الأسلحة التی عفا علیها الزمن، وشعب الیمن والبحرین إلى أسفل. ترامب تأمل فی عائدات النفط، هو أمل زائف! وإذا کان الطریق إلى الأمام، لا یعود ولا تتعایش مع إیران، وانهیار أمیرکا بات وشیکا. ورقة رابحة لا أعتقد أن إیران هی الصحراء الشاسعة التی هی جزء من المملکة العربیة السعودیة! على العکس من ذلک، فإن إیران بلد کبیر أربعة مواسم فی التاریخ، ومحافظة سعودیة من إیران، کما کانت البحرین جزء من إیران.

Trump, Səud Palatasının spikeri.

Səudiyyə Ərəbistanı daha böyük kimi Amerikanı hesab bəzi İran ekspertlər fərqli olaraq, Səudiyyəlilər Trump reins etdi və yonca (yaşıl dollar) ona: müxalifət İran məcbur etdi. yaxşı baxmaq varsa, Səudiyyəlilər və Şər orijinal Axis: Al Nahyan və Al Xəlifə bütün sanksiya deyil! Əksinə, onların əsas opponentlər, line gücünü sanksiya edilib. Biz Libya, Somali və Sudan olması, biz müqavimət xətti salamlayıram imkan burada nəzərə alınmalıdır. bəzi əksinə, yalnız bir böyük müzakirəsi və nə o, nə edə bilər: Amerika tarixi göstərir. Bu 152 ölkənin hərbi qüvvə ilə, 196 ölkədə müdaxilə etdi, ancaq hər şeyi Səud House deyir ki. Onlar Səudi Ərəbistan neft dollarları lazımdır, çünki amerikalılar qulaq loop qul oldu. Amerikanın ən böyük prezidentləri tərəfdaşları Səudi Ərəbistan idi. Əl-Qaidə gəldi xüsusilə, bütün inkişaf layihələri və neft qazandı və qalib deyildi, onlar Nyu-Yorkda Dünya Ticarət Twin Towers kimi partlatmaq olacaq! Allah evin ətrafında bütün məhv etmək üçün ən yaxşı səbəb, belə ki, Forest kranlar! oldu. Amma bildirib ki, bütün, Trump böyük bir səhv və yalnız siçan sərf bir dağa əsaslanaraq bilir. Və digər Saud Al Saud deyil Brjam üçün! Bütün neft qırmızı xətt aşağıda gəlirləri və xərc Al Səud aşağıdakı öz məhsullarını satmaq. neft Səud 40 faizi işğal edilmiş Fələstin ərazilərində pulsuz göndərdi, çünki. Others dollarına dönüş əvvəl, köhnəlmiş silah olub və aşağı Yəmən və Bəhreyn xalqı. Trump neft dollarları ümid, bir yalan ümid! yol irəli, geri deyil və İranla birgə mövcud deyil, əgər, Amerikanın dağılması qaçılmaz edir. Trump İran Səudiyyə Ərəbistanı hissəsi geniş səhra hesab etmir! Əksinə, İran Bəhreyn İranın bir hissəsi kimi, böyük bir ölkə tarixində Four Seasons İranın Səudiyyə ilidir.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

دستبند زدن به کودک 5 ساله ایرانی در فرودگاه دالاس آمریک

سید احمد حسینی ماهینی | چهارشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

نابودی دلار

برخلاف تصور برخی که می گویند: مقدرات ایران در آمریکا تعیین می شود، می بینیم که مقدرات آمریکا در ایران تعیین می شد! و ترامپ بخاطر همین موضوع، از ورود ایرانیان به آنجا می ترسد. ترامپ میداند در عرصه سیاسی که، شکست خورده و با درصد بسیار کمی از آرا، بر روی کار آمده و اگر بخواهد: آن را حفظ کند باید پشتوانه مالی خود را قوی کند. و لذا با این وسیله می تواند: درآمدهای ایرانیان را برای خود بردارد! و بنام ملت آمریکا به کام خود بریزد. ترامپ اما در یک مورد اشتباه کرده و: آن اینکه مردم آمریکا این کلک او را شناخته اند. و میدانند که او دروغگویی بیش نیست، و همه این بگیر و ببندها، برای پر کردن جیب خودش است! تا در این چند سالی که رئیس جمهور است، بار خود را ببندد و از تمام کسانی که: از او مالیات گرفته اند، یا کار او را راه نیانداخته اند انتقام بگیرد. ایرانیان در تمام کارهای ترامپ، دست برتر داشتند لذا او فکر می کند: با ممنوع کردن ورود آنها، راه برای چپاول هرچه بیشتر مردم آمریکا باز می شود. در حالیکه او خیانت به مردم می کند، تا ثروت و نفوذ خود را گسترش بدهد، تاریخ آمریکا شهادت می دهد که: ایرانیان بالاترین ثروت ها را به آمریکا برده اند، و حامی اصلی دلار بوده اند. دلار در تمام دنیا سقوط می کرد، ولی در ایران حتی به قیمت بیماری اقتصاد ایرانی، نرخ دلار را بالا نگه می داشتند. هیچ ملتی مثل مردم ایران، دلسوز آمریکا نبودند. زیرا خصلت ایرانی ها غریب دوستی یا: مهمان نوازی است. مثلا در ایران اگر کسی مهمان خارجی باشد، نمی گذارند پولی خرج کند! در همین 17مین کنوانسیون گردشگری ، تمام تور لیدر ها یک هفته خوردند و گشتند، بهترین سوغاتی ها را دریافت کردند. ولی تئوریهای گردشگری غیر ایرانی می گوید: اگر گردشگری را دیدند فقط او را بدوشند! و هرچه پول دارد از او بگیرند. به بهانه بازار رقابتی، تا مهمان بیشتر می شود، هتل ها را گرانتر کنند! ارزاق و هزینه رفت و آمد سرسام آور می گردد. اگر در ایران هم کسانی این کار را می کند، شاگردان کلاس هتلداری آنها هستند! والا از نظر ایرانی، مهمان حبیب خدا است و: باید از او پذیرایی کرد، و هزینه ای نگرفت. حتی موقع رفتن سوغاتی هم به او می دهند. به همین دلیل آمریکا ایرانی ها را منع کرده، تا بعدا با قیمت های چند برابر! به آنها اجازه دهد. ولی بداند که این کار او باعث: نابودی دلار و اقتصاد آمریکا می شود. و سود آن برای ترامپ و شرکای: عرب و یهودی او فقط، برای چند روز اول است.

The destruction of the dollar

Unlike some who say: America is determined the fate of Iran, we see that America's destiny was determined! And Trump Because of this issue, there are fears the arrival of the Iranians. Trump knows that in politics, defeated and with a very small percentage of the vote, on the job and if he wants it to maintain its strong financial backing it needs. And therefore the device can be: Iranian revenues for herself! And called the people of America to shed your palate. But in one case the wrong Trump: America is that people have known this trick him. And know that he is a liar, and all this hold and locks, to fill his own pockets! Up to a few years the president, his once close and all those people that are tax him, or whom he will have to take revenge. Iranians of all things Trump had the upper hand so he thinks, by banning their entry, opens the way for America to plunder more and more people. The dollar fell all over the world, but in Iran even at the expense of the Iranian economy, the dollar exchange rate kept high. No nation like Iran, America was not sympathetic. Because the Iranians whimsical nature of friendship: hospitality. For example, if one guest in a foreign country, do not spend money! The 17th Tourism Convention, all ate and were one week tour leader, received the best souvenirs. But foreign tourism theory says that if tourism were just not deceived him, and the money from him. Under the pretext of a competitive market, so your guests will be more, not expensive hotels! Provisions and travel costs are staggering. If it does those in Iran, the class of hotel they are! Otherwise, Iran's view, Habib Guest is God and should be welcomed him, and there was no charge. Even when they go to her souvenirs. That is why America has banned Iranians, and then multiplies the prices! Allow them. But he knows that this will lead to destruction of the dollar and America's economy. And benefits for Trump and partners: Arabs and Jews only, for the first few days.

تدمیر الدولار

وخلافا لبعض الذین یقولون: یتم تحدید أمریکا مصیر ایران، ونحن نرى أن مصیر أمیرکا تقرر! وترامب وبسبب هذه المسألة، وهناک مخاوف من وصول الإیرانیین. ترامب یعلم أنه فی السیاسة، هزم ومع نسبة ضئیلة جدا من الأصوات، فی العمل، وإذا أراد ذلک للحفاظ على الدعم المالی القوی الذی تحتاجه. وبالتالی لا یمکن للجهاز أن یکون: الإیرادات الإیرانیة لنفسها! ودعا الشعب الأمریکی لتسلیط الحنک الخاص بک. ولکن فی حالة واحدة خاطئ ترامب: أمریکا هو أن الناس لم یعرفوا هذه الحیلة له. وأعرف أنه کاذب، وهذا کله عقد والأقفال، لملء جیوبه! حتى سنوات قلیلة من الرئیس، له مرة واحدة وثیق وجمیع هؤلاء الناس التی هی ضریبة علیه، أو الذی قال انه سیتعین على الانتقام. الإیرانیون من کل شیء ترامب، وکان له الید العلیا حتى انه یعتقد، عن طریق حظر دخولهم، ویفتح الطریق أمام أمریکا لنهب المزید والمزید من الناس. فی حین انه هو خیانة للشعب، لإعطاء ثروة لتوسیع نفوذها وأمریکا التاریخ یشهد أن الإیرانیین لدیهم أعلى الثروة فی أمریکا، وکان الدولار الراعی الرئیسی. وانخفض الدولار فی جمیع أنحاء العالم، ولکن فی إیران حتى على حساب الاقتصاد الإیرانی، وأبقى على سعر صرف الدولار عالیة. لا توجد دولة مثل إیران، وکانت أمریکا لا تتعاطف. لأن الطبیعة غریب الأطوار الصداقة الإیرانیین: الضیافة. على سبیل المثال، إذا ضیف واحد فی بلد أجنبی، لا تنفق المال! اتفاقیة السیاحة ال17، ویأکلون کل شیء وکان زعیم جولة أسبوع واحد، حصل على أفضل الهدایا التذکاریة. ولکن نظریة السیاحة الخارجیة تقول أنه إذا کانت السیاحة فقط لا یخدعه، والمال منه. تحت ذریعة وجود سوق تنافسیة، لذلک لن یکون ضیوفک أکثر والفنادق لیست مکلفة! أحکام وتکالیف السفر مذهلة. إذا کان الأمر کذلک تلک الموجودة فی إیران، وصنف الفندق هم! خلاف ذلک، وجهة نظر ایران، حبیب زائرین الله وینبغی الترحیب به، ولیس هناک تهمة. حتى عندما یذهبون إلى الهدایا التذکاریة لها. هذا هو السبب فی أمریکا منعت الإیرانیین، ومن ثم مضاعفة الأسعار! سماح لهم. لکنه یعرف أن هذا سوف یؤدی إلى تدمیر الدولار والاقتصاد الأمیرکی. والفوائد التی تعود على ترامب والشرکاء: العرب والیهود فقط، فی الأیام القلیلة الأولى.

dolların məhv

elələri fərqli olaraq: Amerika İranın taleyi müəyyən edilir, biz Amerikanın taleyi müəyyən edilmişdir ki, baxın! Və Trump bu məsələnin Çünki, qorxu İran gəlişi var. Trump siyasət, iş, məğlub və səs çox kiçik faiz ilə bilir ki, o, istəsə, bu ehtiyacı güclü maliyyə dəstək təmin etmək üçün. Ona görə də cihaz ola bilər: İran gəlirləri özü üçün! Və damaq tökmək Amerika xalqı çağırıb. Amma bir halda yanlış Trump: Amerika xalqı bu oyun ona məlum edir. O, öz cibini doldurmaq üçün bir yalançı, və bütün bu gözləməyə və qıfıllar olduğunu bilirik! Bir neçə il prezident, vergi onu ki, onun bir dəfə yaxın və bütün insanlar, və ya kimə Up o intiqam almaq olacaq. O, hesab edir, onların giriş qadağan, Amerika daha çox insanları qarət etmək üçün yol açır ki, İran hər şeyi Trump, üst tərəfdən idi. o insanların bir xəyanət olsa da, öz təsirini genişləndirmək üçün sərvət vermək, Amerika tarixi İran Amerikada ən yüksək sərvət var göstərir ki, və dollar əsas sponsoru olmuşdur. dollar bütün dünyada düşdü, hətta İran iqtisadiyyatına hesabına İran, dollar məzənnəsi yüksək saxlanılır. İran kimi No millət, Amerika simpatik deyil. Hospitality: İran dostluq şıltaq təbiət çünki. xarici ölkədə bir qonaq Məsələn, pul sərf etməyin! 17 Tourism Konvensiya bütün yedim və bir həftə tur lider idi, yaxşı suvenirlər aldı. Amma xarici turizm nəzəriyyəsi turizm olsaydı yalnız onu və ona pul aldatmaq deyil ki, deyir. rəqabətli bazar adı altında, belə ki, qonaqlar, bahalı otellər daha çox olacaq! Provisions və səyahət xərcləri məəttəl var. İranda həmin Əgər, otel sinif onlar! Əks halda, İranın görünüşü, Habib Qonaq Allah ona alqışlamaq lazımdır, və heç bir muzd var idi. Hətta onlar öz suvenirlər getmək zaman. America İranlılar qadağan, sonra qiymətlər çoxaltmaq nə ki! Onlara imkan verir. Lakin o, bu dollar məhv və Amerikanın iqtisadiyyatına gətirib çıxaracaq ki, bilir. Və Trump və tərəfdaşları üçün üstünlükləri: Ərəblər və yəhudilər yalnız ilk bir neçə gün.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

شلیک به وحدت ایالات متحده

سید احمد حسینی ماهینی | دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

فرمان فروپاشی

همانطور که پیش بینی می شد، اقتصاد آمریکا با بیش از 20تریلیون دلار بدهی، قدرت ادامه سرمایه داری گذشته را ندارد، از لحاظ نظامی هم با تحمل شکست در 28کشور، و 2600عملیات ناموفق هیچ راهی برای پیروزی ندارد. و این ثابت می کند فروپاشی باید از یک جایی شروع می شد. و از این لحاظ ترامپ، شباهت زیادی به گورباچف دارد. درواقع وی با عملکرد خود، فروپاشی آمریکا را قانونمند می کند. و با تصور نجات آمریکا، آن را از بین می برد. فرمان های او در واقع شلیک به اتحاد ایالات متحده است . چون دولت مرکزی آمریکا هیچ توان نظامی، یا مالی برای ادامه حیات خود ندارد. و امید می رود که همه ایالت ها به یک بیداری کامل رسیده باشند ، تا از این فرصت برای بازسازی اقتصاد خود و: فرار از بد حسابی های آمریکا راهی پیدا کنند، و خود را نجات بدهند. استقلال ایالت ها این راه را جلوی پای آنها می گذارد تا بدهی 20تریلیونی را، به پای ترامپ و دولت مرکزی بنویسند، و خود را از آن رها کنند. واقعیت موضوع هم همین است: یعنی بلند پروازی های دولت مرکزی باعث شد: تا نیرو به سراسر جهان اعزام کنند، این نیرو ها عمودی رفتند! ولی افقی برگشتند. دلارهای آمریکایی را هم با خود بردند و: در آن سرزمین ها دفن کردند! شاید یکی از دلایل انتخاب ترامپ این بوده: تا او را خر کنند که کمی از: هزینه های دولت مرکزی را از درآمد شرکت های خودش بپردازد. و او نیز به خاطر حس جاه طلبی خود، چنین ریسکی را قبول کرده است. و امروزه با انجام کار های پر سرو صدا، می خواهد به نظام ورشکسته لیبرال دمکراسی آمریکا، سرو سامان بدهد اما در واقع دیوانه ای است که: سنگ به چاه می اندازد، طوری که صدها عاقل نتوانند آن را بیرون بیاورند. لذا باید که ایالت ها، راه خود را جدا کنند و خلاصی پیدا کنند، و از اینهمه هرج و مرج رهایی یابند. مردم تگزاس خودشان بهتر می دانند چه کنند، دیگر لازم نیست کسی از : واشنگتن یا نیویورک آنها را کوک کند. همینطور ایالت های دیگر. نباید اجازه دهند تا دولت مرکزی، ثروت آنها بدزدد و: بدهی برای انها جایگزین کند. طلاهای آنها را ببرد، و گداهای خود را به آنها صادر کند. مالیات از آنها بگیرد، و فقر و بیکاری  و بیماری به آنها هدیه کند.

Steering collapse

As expected, America's economy has more than 20 trillion dollars in debt, the continued strength of capitalism is not the past, in terms of military bearing failures in 28 countries, and 2,600 operations have failed to win any way. And this proves the collapse should be a place to start. And in this sense Trump, is very similar to Gorbachev. In fact, he has his function, to regulate the collapse of America. And suggestions of saving America, it destroys. He actually fires commands to the unity of the United States. Central America because the government has no military, financial, or not to continue your life. And it is hoped that all states have reached a full waking up to the opportunity to rebuild their economies: America find a way to escape from the bad accounts, and self-rescue. This way they can leave the state independence feet to 20 trillion debt, to the central government Trump and write, and their escape. The same is also true: the central government's ambitions: to send troops around the world, the vertical forces went! But, Horizontal returned. I also took American dollars and: was buried in that land! Perhaps one of the reasons for choosing Trump was up to him a little donkey that of central government spending from revenue to pay for itself. And also because he felt his ambition, he has to accept the risk. And today work with noisy, wants to bankrupt the system of liberal democracy in America, reintegrated him, but in fact it is crazy that throws a stone into the well so that it is not wise hundreds out. Therefore, the states have their way and get rid separate, and get rid of all this chaos. Texas people themselves know better what to do, no longer have someone from Washington or New York, stitch them up. As well as other states. Should allow the central government; steal their wealth and debt to replace them. They win the gold, and beggars to their issue. Taxes than they take, and poverty, unemployment and disease are not present.

انهیار القیادة

کما هو متوقع، اقتصاد أمریکا لدیها اکثر من 20 تریلیون دولار فی الدیون، واستمرار قوة الرأسمالیة لیست الماضی، من حیث الفشل واضعة العسکریة فی 28 بلدا، وفشلت 2600 عملیات للفوز بأی شکل من الأشکال. وهذا یثبت ینبغی أن یکون انهیار مکان للبدء. وبهذا المعنى ترامب، هی مشابهة جدا لغورباتشوف. فی الواقع، کان لدیه وظیفة له، لتنظیم انهیار أمریکا. واقتراحات لإنقاذ أمریکا، أنه یدمر. انه فعلا اطلاق الأوامر لوحدة الولایات المتحدة. أمریکا الوسطى لأن الحکومة لیس لدیها العسکریة والمالیة، أو عدم الاستمرار فی حیاتک. ومن المؤمل أن جمیع الدول قد وصلت إلى الاستیقاظ الکامل مع ما یصل إلى فرصة لإعادة بناء اقتصاداتها: أمریکا ایجاد وسیلة للهروب من حسابات سیئة، والإنقاذ الذاتی. هذه الطریقة التی یمکن أن تترک القدمین استقلال دولة إلى 20 تریلیون الدیون، إلى الحکومة المرکزیة ترامب والکتابة، وهروبهم. ونفس الشیء ینطبق أیضا: طموحات الحکومة المرکزیة: لارسال قوات فی جمیع أنحاء العالم، ذهبت قوات العمودیة! ولکن، عاد أفقی. کما أخذت دولارات أمریکیة و: دفن فی تلک الأرض! ربما کان أحد الأسباب لاختیار ترامب متروک له قلیلا حمار أن الإنفاق الحکومی المرکزی من الدخل لیدفع عن نفسه. وأیضا لأنه شعر طموحه، لدیه لقبول المخاطرة. والعمل الیوم مع صاخبة، یرید أن إفلاس نظام الدیمقراطیة اللیبرالیة فی أمریکا، إعادة دمجهم نفسه، ولکن فی واقع الأمر هو مجنون أن یرمی حجرا فی البئر حتى أنه لیس مئات حکیمة. ولذلک، فإن الدول لدیها طریقهم والتخلص منفصلة، ​​والتخلص من کل هذه الفوضى. تکساس الناس أنفسهم یعرفون أفضل ما یجب القیام به، لم یعد لدینا أی شخص من واشنطن أو نیویورک، غرزة لهم. فضلا عن دول أخرى. یجب أن تسمح الحکومة المرکزیة، وسرقة ثرواتهم والدیون لتحل محلها. فازوا بالمیدالیة الذهبیة، والمتسولین لقضیتهم. الضرائب مما تأخذ، والفقر والبطالة والمرض لیست موجودة.

Sükan dağılması

Gözlənildiyi kimi, Amerikanın iqtisadiyyatı borc 20-dən çox trilyon dollar var kapitalizm davam gücü 28 ölkədə hərbi hesablanan uğursuzluqlar baxımından keçmiş deyil, 2600 əməliyyatları hər hansı bir şəkildə qazana bilməyiblər. Bu dağılması başlamaq üçün bir yer olmalıdır sübut edir. Bu mənada Trump ildə Qorbaçova çox oxşardır. Əslində, o Amerika dağılması tənzimləmək, onun funksiyası var. Və Amerika qənaət təkliflər, bu məhv. O, həqiqətən, Amerika Birləşmiş Ştatları birlik əmrləri atəş. Hökumət heç bir hərbi var Central America, çünki, maliyyə, və ya həyat davam edir. America pis hesablarından qurtarmaq üçün bir yol tapmaq və self-xilasetmə Və bütün dövlətlər öz iqtisadiyyatlarının bərpa etmək imkanı tam uyanık çatmışdır ki, ümid edilir. Bu yolla onlar mərkəzi hökumət Trump üçün 20 trilyon borcu dövlət müstəqilliyi ayaqları tərk yazmaq və onların xilas edə bilər. Eyni da həqiqətdir: mərkəzi hökumətin ambisiyaları: Dünyada əsgər göndərmək, şaquli qüvvələr getdi! Amma Horizontal döndü. Mən də Amerika dolları götürüb: torpaq torpağa verildi! Bəlkə də Trump seçilməsi səbəblərindən biri özü ödəmək üçün ki, gəlir mərkəzi dövlət xərclərinin qədər ona bir az eşşək idi. onun ehtirası hiss də ona görə ki, o, risk qəbul etməlidir. Və səs-küylü bu gün iş, Amerikada liberal demokratiya sisteminin müflis istəyir özünü reinteqrasiya, amma əslində bu bir daş atar ki, crazy yaxşı deyil ağıllı yüzlərlə deyil ki. Buna görə də, dövlətlər öz yolu var və ayrı-ayrı qurtarmaq və bütün bu xaos xilas. özləri daha yaxşı nə Texas insanlar, artıq Vaşinqton və ya New York kimsə onları stitch. Eləcə də digər dövlətlər kimi. mərkəzi hökumət imkan olarsa, onları əvəz etmək üçün öz mallarını və borc oğurlamaq. Onlar məsələyə qızıl və dilənçi qazanmaq. Vergilər onlar almaq daha və yoxsulluq, işsizlik və xəstəlik mövcud deyil.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی