اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

۳۳ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

رئیس حمهور و معاون اول، سعی دارند آن را در مرز 4200تومان نگهدارند

سید احمد حسینی ماهینی | دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

معمولا مرکز تصمیم گیری هر شرکت،هیات مدیره آن است و مدیر عامل، مجرای مصوبات است. البته بازرسان بر کار او نظارت دارند. این همان تفکیک قوای سه گانه است، که در سطح کشور بجای هیات مدیره، مجلس قانونگذاری است، و رئیس جمهور قوه مجریه است. قوه قضائیه هم وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد. بعد از جنگ دوم جهانی، با تاسیس سازمان ملل متحد، مرکز تصمیم گیری جهانی به نیویورک منتقل شد، و در قالب موافقتنامه ها، استقلال کشورها زیر سوال رفت. مجمع عمومی سازمان ملل، جای پارلمان کشورها را گرفت، و دبیرکل بعنوان رئیس جمهور جهانی! مسئول اجرای مصوبات شد و: شورای امنیت نیز بجای: قوه قضاییه جهانی عمل کرد. متاسفانه استعمار نوین از همین جا شروع شد. برخی با نفوذ در شورای امنیت، بقیه را مطیع خود کردند. وجود حق وتو، بزرگترین عامل استعماری آنها بود. کار بجایی رسید که: به جای استبداد وطنی، دیکتاتوری جهان وطنی! حاکم گردید. رئیس جمهور آمریکا به عنوان: رئیس شورای امنیت بالاتر از دبیرکل، واجد همه اختیارات شد. وی با استفاده از حق میزبانی، مدتی کوتاه، هزینه های زیادی پرداخت، تا این قدرت را بدست آورد، پس از بدست آوردن آن، حتی از پرداخت حق عضویت خود! به سازمان ملل امتناع کرد. گردن کلفتی او بجایی رسید که: از تمام پیمانها بین المللی، بصورت یکطرفه خارج شد! و کمک های انساندوستانه خود به: فلسطین و سوریه را قطع کرد. اما هنوز مراکز تصمیم گیری را در اختیار داشت! در ایران وقتی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، همین نکته را مورد چالش قرار داد. اکنون نزدیک چهل سال است که: نمی گذارد آمریکا یکه تازی کند. گردن کلفتی او فقط برای عربستان و اسرائیل است. البته این دو بزودی از بین خواهند رفت. گرچه بهتر است که: قوانین و دستور العمل های سازنان ملل مورد تجدید نظر قرار گیرد. اما چون حق وتو وجود دارد، مانند شرکت های تجاری، فقط تنها راه حل آن، اعلام ورشکستگی یا انحلال است. زیرا برخی شرکتها، موادی را در اساسنامه درج می کنند، تا از حیطه اختیارات هیات موسس خارج نشود. سازمان ملل هم بمثابه یک شرکت بزرگ، حق وتو را گذاشته تا هیچ قانونی، برعلیه آمریکا در سازمان ملل تصویب نشود. در مورد اسرائیل و عربستان هم نشود. زیرا با وتوی آمریکا مواجه می شود. اکنون مثلث شوم امپریالیزم وصهیونیزم و ارتجاع، در قالب این سه رژیم، در مقابل تمام دنیا هستند. این مرکز تصمیم گیری باید از بین برود، همان طور که قبل از آن جامعه ملل: در اروپا و در مقر ژنو از بین رفت، تا سازمان ملل ایجاد شود. در غیر اینصورت، حتی در ایران هم شاهد نفوذ آن مراکز تصمیم گیری، خواهیم بود. بطوریکه معاون اول رئیس جمهور، و دوتن از وزرا، از بسته بودن دست خود، در اجرای قانون می گویند! نماد این موضوع در نرخ: برابری ارز آشکار است. با اینکه رئیس حمهور و معاون اول، سعی دارند آن را در مرز 4200تومان نگهدارند، ولی وابستگان به آن مرکز قدرت، مانند مشاور اقتصادی، یا برنامه ریزی با دستان باز! آن را به 8هزار تومان ( بدستور نهاوندی) و 13هزار تومان نگهداشته اند. حتی دبیرکل بانک مرکزی را، به روسیه می فرستند، تا مانع جایگزینی دلار شود! افرادی به دفتر مراجع می فرستند، تا رهبری را قانع کنند که: با آمریکا وارد مذاکره شود! طبیعی است تا فشار برون مرزی وجود دارد، همان فشار عینا به تمام نقاط منتقل می شود! البته راه دومی هم وجود دارد، به محض اطلاع از وابستگی افراد، آنها را فوری معزول نمایند. زیرا تیم اقتصادی دولت را، این دوتن هدایت می کنند و تا موقعی که: آنها هستند تغییر کابینه هم فایده ای ندارد.

Where are the decision centers?

Usually, the decision-making center of each company is its board of directors, and the CEO is the passage of approvals. Of course, the inspectors monitor his work. This is the separation of the three powers, which is the legislature on the country level, rather than the board of directors, and the president of the executive branch. The judiciary also has a duty to monitor the law enforcement. After World War II, with the establishment of the United Nations, the Global Decision Making Center was transferred to New York, and in the form of agreements, the independence of nations was questioned. The General Assembly of the United Nations took the place of the country's parliament, and the Secretary-General as the President of the World! He was responsible for implementing the laws and: The Security Council also acted instead of the World Judiciary. Unfortunately, modern colonialism started from here. Some influential on the Security Council, others obeyed. The existence of veto was the biggest colonial factor. It has come to our senses that, instead of domestic tyranny, cosmopolitan dictatorship! Ruled The president of the United States, as chair of the Security Council above the Secretary-General, has all the power. He used to spend a lot of money on the right to spend a short time to get this power, after he got it, even to pay his membership fee! Refused to the UN. His neck came as one out of all the international treaties! And cut off humanitarian aid to: Palestine and Syria. But it still had decision-making centers! In Iran, when the Islamic Revolution happened, it challenged the point. It's been nearly forty years now that it does not let the United States slam. His tight neck is only for Saudi Arabia and Israel. Of course, these two will soon be gone. Although it is better to: rules and regulations of the organizations of the nations should be revised. But since there is a veto, just like a business, its only solution is to declare bankruptcy or liquidation. Because some companies insert materials into the statute, so that they do not fall outside the scope of the authority of the Founding Board. The United Nations, as a major corporation, has vetoed no law against the United States in the United Nations. Do not be concerned about Israel and Saudi Arabia. Because it faces the veto of the United States. Now, the triumphant imperialism and socialism and reaction in the form of these three regimes are in front of the whole world. This center of decision-making should be eliminated, as before before the League of Nations, in Europe and at Geneva, was destroyed, in order to create the United Nations. Otherwise, even in Iran, we will see the influence of those decision-making centers. As the first vice president, and two of the ministers, say they are closing their hands in law enforcement! The symbol for this issue is: Currency equivalence is obvious. Though the chief of staff and the first deputy try to keep it at a level of 4200 USD, but dependents of that center of power, such as an economic adviser, or open-handed planning! They have kept it at 8 thousand tomans () and 13 thousand tomans. Even the Secretary-General of the Central Bank will send Russia back to prevent the replacement of the dollar! People are sent to the office of the clerks to persuade the leadership: to enter into negotiations with the United States! It's natural that there is an external pressure, the same pressure is transmitted to all points! There is, of course, the second way, as soon as we know about the affiliation of individuals, they will be immediately dismissed. Because the economic team of the government is guiding these two, and as long as they are: they are also not a cabinet change.

  • سید احمد حسینی ماهینی

بدون نیاز به پرداخت هزینه، مهمان سفره اباعبدالله الحسین باشند

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

بازدید کشوری از سراسر دنیا، از مردم عراق، و شرکت در مهمانی آنها آغاز گردیده. همه مردم دنیا دعوت به این مهمانی بزرگ هستند. ایران همسایه بزرگ عراق نیز، به او کمک کرده تا تمام زائران را، بصورت رایگان تغذیه و اسکان نمایند. برای 40میلیون مسافر یا زائر و یا مهمان، امکانات لازم فراهم شده تا: یک دهه یا یک هفته را، با آرامش در شهر های زیارتی عراق بروند! و بدون نیاز به پرداخت هزینه، مهمان سفره اباعبدالله الحسین باشند. این رسمی تازه نیست و: سالهاست که عراقی ها با جان ودل از: زائران اباعبدالله مخصوصا اگر از اروپا و آمریکا باشند، پذیرایی می کنند. ایران بیشترین مهمان را به عراق می فرستد! از نظر مالی و امکاناتی نیز، بزرگترین شریک آن می باشد. البته ظاهرا این راهپیمایی از فردای: سقوط صدام آغاز شد، ولی در واقع از زمان بعد از شهادت ایشان، یعنی 1400سال پیش پایه گذاری شد.زیارت کنندگان اولیه که، همان باقی ماندگان واقعه کربلا بودند، سعی گردند پیاده بروند. در طول تاریخ، افرادی مثل صدام زیاد بودند! که مانع زیارت می شدند، یا اینکه کربلا را تخریب می کردند! آخرین کسی که کربلا را درهم کوبید، آل سعود ملعون بود که حدود: صد سال پیش حرم پیامبر را در مکه و مدینه، تخریب و مردم آنجا را قتل عام کرد! بعد هم به سراغ کربلا رفت. مردم کربلا برای زیارت نجف رفته بودند، و کربلا خلوت بود. اما وقتی شنیدند بازگشتند، و آل سعود همه آنها را هم قتل عام کرد. صدام که مجری سیاسات های آل سعود بود، گرچه نتوانست آنها را خراب کند، ولی صدمه زیادی زد و به همین علت نامش را صدام حسین گذاشته بود. اما همه آنهاییکه آرزوی ازبین بردن تشیع را داشتند، خودشان ازبین رفتند! وامام حسین ع و یارانش باقی ماندند. طرفدران آنها هم، هر روز زیادتر شدند. از انجا که جنگ روانی دشمن، به رهبری آل سعود ادامه داشت، لذا مردم تصمیم به مقابله گرفتند. راهپیمایی روز اربعین، یک نوع رسانه است که با آن، پیام ظلم ستیزی و قیام را، برای ملت ها به جهان مخابره می کند. امروز مردم آمریکا، نباید احساس تنهایی کنند! بلکه بدانند همه جهان به آنها کمک خواهد کرد: تا از دست حکومت نژاد پرست، و وحشی دولت مرکزی رهایی پیدا کنند. مردم اروپا هم بدانند که حکومت: فاشیستی و پلیسی اروپا، هرچه قدر قوی باشد، اراده مردم با توکل به خدا، و هدایت امام حسین ع، از انها قوی تر است. باید مردم آنها هم، یک قدم جدید دیگری بردارند. همانطور که ایرانی ها تظاهرات 22بهمن را، هرسال انجام می دهند و عراقی ها، راهپیمایی اربعین را پاس می دارند، آنها نیز یک قدم جلو بروند: و آل سعود را ازبین ببرند. و این هم از طریق راهپیمایی به سوی: بقیع شریف در مدینه امکان پذیر است. بقیع شریف در شهر مدینه است، و از زمان روی کار آمدن آل سعود تخریب شده، و همچنان مخروبه است. این قبرستان علاوه بر فرزند و همسر پیامبر، حداقل چهار امام معصوم در خود دارد! که برادر امام حسین ع، پسر و نوه و نبیره اش بحساب می آیند. روز وفات امام حسن 28 صفر است، یعنی 8 روز بعد از مراسم اربعین! و این فرصت خوبی است که: مردم سراسر عربستان، برای راهپیمایی آماده شوند. آنها میتوانند برای زیارت، به مدینه بروند و در آنجا، وسائل پذیرایی مسافران دیگر را، که از تمام جهان می آیند آماده کنند. مردم هم بعد از زیارت اربعین، همگی نیت کنند و: پیاده یا سواره بسوی مدینه بروند. مرز شلمچه از ایران، و مرز عرر در عراق نزدیکترین فاصله است. همزمان که مردم فلسطین، به سوی مسجدالاقصی میروند، می بینیم آنها نمی توانند جلوی اینمهه مردم را بگیرند. اگر هم  زخمی یا شهید کردند، بقیه باید به راه خود ادامه دهند.

Let's go to the Iraqis

Visiting a country from around the world, from the Iraqi people, and participating in their party. All people in the world are invited to this big party. Iran, the great neighbor of Iraq, has also helped him to feed and resettle all pilgrims. For 40 million travelers or pilgrims or guests, the necessary facilities are provided to: take a decade or a week to relax in the pilgrimage cities of Iraq! Guests are welcome to visit Aba-Abdullah Al-Hussein without paying a fee. This is not a new official: For many years, Iraqis have been receiving a great deal of pleasure from pilgrims of Aba'Abd Allah, especially if they are from Europe and the United States. Iran sends most guests to Iraq! Financially and facilities are also the biggest partner. Of course, this march from tomorrow: the fall of Saddam began, but in fact it was established from the time after its martyrdom, 1,400 years ago. The first pirates, who were the same survivors of the Karbala incident, tried to walk. Throughout history, there were a lot of people like Saddam! Which prevented the pilgrimage, or destroyed Karbala! The last one who crushed Karbala was Al-Sa'd who was accursed, about 100 years ago, the Holy Prophet's shrine was destroyed in Mecca and Medina, and the people were massacred there! Then he went to Karbala. The people of Karbala were gone for the pilgrimage of Najaf, and Karbala was quiet. But when they heard they returned, and Al Saud killed them all. Saddam, who was the executor of Al-Saud's political system, although he could not ruin them, suffered a lot, and that's why his name was Saddam Hussein. But all those who wished to eliminate Shi'ism were themselves lost! Wamam Hussein and his followers remained. Their admirers grew every day. Since the enemy's psychological war continued under Al Saud, so people decided to confront. Marching of the Day of Arbaeen is a kind of media that communicates the message of oppression and uprising to the world for nations. Today the American people should not feel alone! But to know that the whole world will help them: to get rid of the racist government and the wilderness of the central government. The people of Europe also know that the rule: fascist and detective of Europe, whatever strong it is, the will of the people is more solid with trust in God and guidance of Imam Hussein. Their people must take another new step. As Iranians carry out the 22 Bahman protests every year, and the Iraqi people will follow the Arbaeen rally, they will also step forward: to eliminate al-Saud. And this is also possible by marching towards: Shaheen Baqiyah in Medina. Baqi Sharif is in the city of Medina, and has been destroyed since the coming of Al Saud, and is still ruined. In addition to the child and wife of the Prophet, this cemetery has at least four innocent imams. Which is the brother of Imam Hussein, his son and granddaughter and his companion. The day of the death of Imam Hasan is zero, that is, 8 days after the ceremony of Arbaeen! And this is a good opportunity: people throughout Saudi Arabia are ready to rally. They can go to Medina for pilgrimage, and there, they can prepare other travelers from all over the world. After the pilgrimage of the Arbaeen, people will all be willing to: go on foot or ride to Medina. The borderline between Shalamcheh from Iran and the Arabian border in Iraq are closest. At the same time as the people of Palestine go to the al-Qazi mosque, we see that they can not stop all of the people. If they are injured or martyred, the rest must continue their journey.

  • سید احمد حسینی ماهینی

اگر فقیری در جامعه پیدا شد، معلوم می شود دولتمردان، حق او را دزدیده اند

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

می گویند پادشاهی از وزوز مگسی، ناراحت شد و رو به وزیر کرد و پرسید: هدف خدا از خلقت مگس چه بوده؟ وزیر هم پاسخ داد: نشان دادن ضعف قدرتمندانی مثل شما! که از یک مگس هم می ترسید. البته مگس انواع گوناگون دارد: یکی از انها خرمگس است! خاصیت اصلی مگس و خرمگس، این است که بر روی عفونت ها می نشیند، و از ان تغذیه می کند! و خداوند قیافه او را زشت آفریده، تا برای دفع مگس هم شده، انسان به نظافت اهمیت دهد. این موضوعات در روابط بین انسانها هم، بوجود می اید که یکی از انها، وجود خرمگس معرکه! یا مگس های سیاسی است. حاکمان قبل از قدرت،  دوست دارند که همه چیز را درست کنند! و مردم را به رفاه و عدالت برسانند. ولی وقتی به حکومت می رسند، ارتباط آنها بامردم معکوس می شود! زیرا هزینه عدالت را بسیار بالا می بینند. اولین هزینه آن رها کردن: اموال و متعلقات خودشان است. یعنی برای اثبات عدالت، باید مثل کمترین مردم زندگی کنند، یا حداقل متوسط آن را رعایت کنند. لذا رویا قدرت و ثروت شان به باد می رود! مثلا باید کار کنند ودستمزد بگیرند! مانند مردم اجناس را گران بخرند، رفاه و تفریج را کنار بگذارند. این کار سحت است، مگر اشخاص فرهیخته ای چون امام علی ع. زیرا طمع چنان است که: هرچه جلوتر می روند، دوست دارند ثروت خود را بیشتر کرده، قدرت خود را گسترش دهند. لذا جامعه دچار بی عدالتی می شود. که در برخی نقاط بصورت اعتراض، خود را نشان می دهد. اعتراضات سیاسی، نقاط عفونی یک جامعه هستند. از حضرت علی ع نقل است که فرمودند: اگر فقیری در جامعه پیدا شد، معلوم می شود دولتمردان، حق او را دزدیده اند معروف است می گویند" اگر کاخی بنا شد، باید در کنار آن زندان نیز بنا شود! زیرا برای ایجاد و اداره کاخ، لازم است مالیات ها بیشتر شود، و مردم اعتراض می کنند. برای جلوگیری از اعتراض، باید آنها را به زندان انداخت، تا خاموش شوند! به همین دلیل بعد از انقلاب اسلامی، دشمن از هر دوراه وارد شد. از یک طرف با نفوذ در بین انقلابیون، آنها را به ثروت اندوزی و تجمل گرایی تشویق کرد. از سوی دیگر به مردم هم توصیه کرد که: اعتراض کنند! کم کم انقلابیونی چون شهید رجایی، که زندگی ساده داشتند، از دور خارج شده و بجای آنها، مرفهین نفوذی پست ها را اشغال کردند. لذا اعتراض ها هم شروع شد. این اعتراض ها به گوش: رهبران ایران رسید، آنها هم، این نقاط عفونی را درمان کردند: برخی افراد را برکنار و یا: به سزای اعمال مفسدانه شان رساندند. به همین جهت، مشکلات حل می شد و: انقلاب اسلامی به راه خود ادامه می داد. چون اغلب رهبران ایران ساده زیست، و طرفدار مردم بودند، لذا مردم هم، حرفهای آنها را قبول کرده، و صف خود را تجمل گرایان و: اسرافکاران جدا کردند. ولی آنهایی جنگ روانی درست کردند! تبلیغ می کردند که: کار انقلاب تمام است! ولی کار خودشان تمام شد! یا مردند یا گم و گور شدند یا استعفا دادند. و انقلاب به سن چهل سالگی پای گذاشت، که به سنت الهی، سن آغاز تبلیغ علنی است! تبیلغ رحمت خدا برای همه مردم دنیا.(رحمتا للعالمین)و: شکستن مرزهای استعماری: جدایی امت اسلامی. و تشکیل امت واحده جهانی مستضعفین. و این ممکن نبود مگر! به کمک مگس های سیاسی، که خداوند آنها را خلق کرده، تا زمامداران اسلامی نقاط عفونی را بشناسند، و آن را درمان کنند. قیافه این مگس های سیاسی: مانند داعش و منافقین و سلطنت طلب ها، بقدری کریه است که حتی: سلولهای عفونی هم، رغبتی به قبول آنها ندارند.کسانی که چهل سال است فقط نق می زنند! فحش می دهند، ولی تاکنون حتی یک ریال به مردم کمک نکرده اند.

Political flies!

They say that the king was upset by a tumultuous tune, and he turned to the minister and asked: What was the purpose of God for the creation of the flies? The minister also replied: showing the weakness of powerful people like you! Who feared a fly. Of course, the fly has a variety of varieties: one of them is a horse! The main thing about the fly and the horse is that it sits on the infections and feeds it! And God created his ugly look, so that he could care for the cleanliness of the flies. These issues also arise in the relationships between humans, one of them, the existence of a great moon! Or political flies. Rulers before power, they want to make everything! And bring people to prosperity and justice. But when they come to rule, their relationship with people is reversed! Because the cost of justice is very high. Its first cost is to abandon its own property and belongings. In order to prove justice, they must live like the least people, or at least observe it at an average. So the dream of their power and wealth goes down! For example, they should work and earn a living! Like people, they buy expensive goods, leave their welfare and seduce. This is a great thing, except for the sophisticated individuals such as Imam Ali. Because the greed is such that: the sooner they go, they want to increase their wealth and expand their power. So society is injustice. Appearing in some places as a protest. Political protests are infectious points of a community. It is said from Imam Ali: "If a poor person has been found in the community, it turns out that the rulers who stole him are well-known," If a house was built, then the prison should also be built, because to create and administer The palace needs to increase taxes, and people are protesting. In order to stop the protest, they must be jailed to turn them off, so after the Islamic Revolution, the enemy came in from each side. Influence among the revolutionaries encouraged them to be wealthy and luxurious, on the other hand, he urged people to: protest, at least revolutionaries like Shahid Rajaee, whose life They were simple, out of reach, and occupied by influential infiltration posts instead, and protests began, and the protests came to ears: Iran's leaders came to the point; they also cured these infectious diseases: they ousted some people. Or: they were brought to account for their corruptive deeds, so the problems were solved: the Islamic Revolution would continue its way, because most of Iran's leaders were simple and pro-people, so people accepted them. , And their queues were luxurious: they separated the sinners. But those made psychological warfare! Propagating that: The work of the revolution is all! But their work is over! Either they died or they were lost and buried or resigned. And the revolution was at the age of forty, which is the age of the beginning of the publicity, to the divine tradition! Greeting the mercy of God for all the people of the world. and: Breaking the Colonial Borders: Separation of the Islamic Ummah. And the formation of a world-wide united Muslim nation. And this could not be possible! With the help of the political flies, which God has created for them, the Islamic rulers will recognize and treat the infectious points. The appearance of these political flies, such as ISIS and hypocrites and monarchists, is so nasty that even infectious cells do not deserve to accept them. People who have been struggling for over forty years! They insult, but so far no one has helped the people.

  • سید احمد حسینی ماهینی

حتی از چوب و آجر هم می ترسیدند

سید احمد حسینی ماهینی | جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

Image result for ‫اربعین حسین‬‎

خودت را پیدا کن، بقیه در گوگل هست!

ای انسان در هرکجا هستی، به دنبال پیدا کردن خودت باش! زیرا که این روز ها، دزدان زیادی هستند که می خواهند: ترا بدزدند و از تو یک ماشین، یا یک برده مدرن بسازند. امام حسین ع کسی است که راه خودی را نشان داد. ممکن است همه چیز آنها شبیه تو باشد، مانند تو نماز بخوانند یا روزه بگیرند! ولی همه اینها برای فریب دادن توست، تا تو خیال کنی آنها هم مانند تو هستند. برای پیدا کردن خود واقعی ات، همه چیز را رها کن و: پشت سر بگذار و پای پیاده، در راه کربلا قدم بگذار! پیاده روی اربعین، فرصت مناسبی است تا روح  وروان و جسم خود را بکاوی، و ببینی کجای کار هستی! آیا جسم تو سالم است؟ میتوانی 70کیلومتر راه بروی؟ آیا گوارش معده تو سالم است؟ آیا می توانی غذاهای نذری بخوری؟ این یک چکاپ کامل جسمانی است! و بعد از اربعین خواهی دانست که: بدن توچه چه شگفتی هایی دارد، و تو قدرت به چه کارهایی داشتی! اما فقط جسم نیست. روح تو هم صیقل می خورد و براق می شود. ساعتها فرصت داری، بدون دغدغه به خودت فکر کنی . چه هستی چه باید بکنی؟ و چرا تا بحال انجام ندادی؟ تو می بینی که کوچک و بزرگ، با کوله بار و بی کوله، پیاده و سواره با تو می خوانند، و پا به پای تو می آیند. بعد از کیلومتر ها رفتن و سینه زدن و فکر کردن، ناگهان گنبدی نورانی که نماد آسمانی شدن توست، با گلدسته های زیبا که نماد: خواستن و توانستن و تکامل تو هست، جلویت سبز می شود! حالا بعد از اینهمه تفکر، چه می خواهی؟ از آقایی که تمام گنج های دنیا، در دست او است و: گنج های آخرت را هم، به کمک مادرش تقسیم خواهد کرد. برادرش باب الحوائج است. و توهرچه در دلت می خواهی به او بگو! او سحر و جادو نمی کند، تا سنگ ها را به نظرت طلا نشان دهد! بلکه فکرت را باز می کند، تا خودت راه را پیدا کنی. و از کوتاه ترین راه، به آنچه که می خواهی برسی. دیگر شهوات و نفسانیات، از تو دور شده وذهن تو، بار گرانی را بر زمین گذاشته، آماده دریافت جرقه های نورانی، برای رهایی از تاریکی و فقر و طلم است. تو با این قدم های پیاده ات، ذهنت را از هر آلودگی و پلشتی پاک کردی! تمام جنگ های روانی را پشت سر گذاشته ای. دیگر کسی نمی تواند انتظارات تو را، آنقدر بالا ببرد که جهان برایت زندان باشد، که خود کشی کنی! خودت را به قدر انتظاراتت وزن می کنی، آن را برابر می کنی. شاید چیزی که می خواهی، برای تو خوب نباشد! پس می دانی که نخواهی بهتر است. بعد می روی داخل و: زیر قبه بارگاه امام حسین ع، دعا می کنی و حاجت خود را می خواهی. می بینی چیزهایی که قبل از سفر، می خواستی آنقدر حقیر هستند که: نمی خواهی اصلا فکرش را بکنی! حالا از خدای امام حسین، رستگاری همه را می خواهی: آزادی و رفاه و رشد: تمام انسانها را می خواهی، ظهور امام زمان عج را، که همه مشکلات بشری را نقطه پایان می گذارد. فربه کردن خودت را فراموش می کنی، و به رشد جزیره ای خانواده ات، پای بند نمی شوی . حالا باید جهانی فکر کنی! انسانی و الهی اندیشه کنی. شاید بتوانی از این هم بالاتر بروی ! برو به مدینه، به مقبره مخروبه چهار امام معصوم، برادر بزرگتر امام حسین ع! فرزند و نوه و نبیره او، آنجا است و گنبد و بارگاهش را خراب کرده اند. سیاه دلان حتی از چوب و آجر هم می ترسیدند! ولی این چوب و اجر و ساختمان نبود که: آنها می ترسیدند، از اندیشه تو و رهایی تو می ترسیدند. بیا و نیت خود را کامل کن. پیاده یا سواره ادامه راه بده، و به غریب مدینه سر بزن. اگر همه آنهاییکه به کربلا رفتند، اراده کنند و برای 28صفر: به زیارت امام حسن ع بروند، آل سعود نمی تواند بقیع را، برای همیشه خرابه نگهدارد.

Find yourself, the rest is on Google!

O man, wherever you are, look for yourself! Because these days there are a lot of thieves who want to steal: to make you a car or a modern slave. Imam Hussein is the one who showed his own way. Maybe they all look like you, like you pray or fast! But all of this is to deceive you so you think they are like you. Leave everything to find your true self: Go behind and walk on the road to Karbala! Arbain's walk is a good opportunity to look at your soul and body, and see where you are. Is your body healthy? Can you walk 70 kilometers? Is your digestive tract healthy? Can you eat nourishment? This is a complete physical check! And after the Arbaeen you will know: What are the wonders of your body, and what power did you have? But it's not just the body. Your soul will be polished and shiny. You have hours for free, without thinking about yourself. What do you have to do? Why did not you ever do it? You see that small and big, with a bag of bells and whistles, walk and ride with you, and come to your feet. After miles of going and chesting and thinking, suddenly a light dome that is your symbol of heaven, with beautiful flowers that symbolizes your desire and ability to evolve, is a green move! Now, after all this, what do you want? From the man who has all the treasures of the world in his hands and: He will also share the treasures of the hereafter with the help of his mother. His brother is Bab al-Hawaii. And you want to tell him what you want! He does not magic, to show you the rocks in your eyes! It opens up your mind so you find the way. And in the shortest way, look at what you want. Other lusts and senses are gone away from you, and your mind has laid down a heavy burden, ready to receive light sparks, to escape from darkness, poverty, and infamy. You have cleared your mind from these foul steps with these footsteps! You've gone through all the psychic wars. No one can raise your expectations so high that the world is imprisoned for you, that you kill yourself! Weigh yourself to your expectations, equalize it. Maybe what you want is not good for you! So you know you will not be better. Then you go inside and: Under the hill of Imam Hossein's Square, you pray and demand your need. You see what you wanted before you were so humble that you do not want to think about it at all! Now, from the god of Imam Hussein, salvation is all you want: freedom, well-being and growth: you want all human beings, the advent of the Imam of Aj time, which ends all human problems. You forget your self-care, and you will not grow up on the island's growth of your family. Now you have to think the world! Think of human and divine. Maybe you can go even higher! Go to Medina, to the ruined tombs of four immaculate Imams, the eldest brother of Imam Hussein! His son and granddaughter, and there, he has destroyed his dome and his barracks. Black people were scared even from wood and brick! But this was not the wood and the building: they were afraid, they feared your thinking and your liberation. Come and complete your intentions. Walk on foot or ride, continue to walk in Madinah. If all those who went to Karbala, decide, and for 28 Zeros: go on the pilgrimage of Imam Hassan al-Assad, Al Saud cannot keep the rest forever.

  • سید احمد حسینی ماهینی

آل سعود 50میلیارد دلار، به آمریکا پرداخت تا از سقوط جلو گیری کند!

سید احمد حسینی ماهینی | پنجشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

سالهاست که سعودیها به کشتار شیعیان، با فجیع ترین و وحشی ترین شکل، ادامه می دهند ولی هیچکس از آن یاد نمی کند. کشتار مردم مدینه و مکه و کربلا، در سالهای اولیه تا کشتار مردم یمن، همه زبانها را بریده و همه حلقوم ها دریده است، تا هیچکس صحبتی نکند. اما یک تلنگر باعث شد تا: رسانه ها به ان بپردازند. هرچند که روزنامه نگاران و رسانه های مزدور، حقوق رسمی از آل سعود می گبرند، اما بالاخره مرگ وحشیانه قاشقچی، و خون به ناحق ریخته او، خیلی ها را بیدار کرد. البته بن سلمان سعی دارد با پرداخت وجوه کلان، روسای جمهور آمریکا و اروپا را ساکت کند. ولی دیگر پولی برایش باقی نمانده است. لذا هیات بیعت تشکیل جلسه داده! تا او را برکنار کند. ولی برکناری او ماشین: آدم کشی آل سعود را متوقف نمی کند. باید که آل سعود از بین بروند و جهان، از لوث وجود آنان پاک شود. لذا جهان امیدوار است: با ادامه نهضت هواداری از قاشقچی، به مرگ آل سعود نزدیکتر شود. باید دانست که کلمه قاشقچی، یک کلمه مشترک ترکی و فارسی، به معنی قاشق فروش است. علت این نامگذاری آن است که جد او، در زمان عثمانیها والی مکه بوده. زیرا عثمانیها تا 80سال پیش، حاکم عربستان را تعیین می کردند. قبلا نیز تعیین حاکم آنجا با ایران بده است. چون عربستان جزئی از حکومت ایرانیان بود. در زمان اردشیر بابکان، وقتی شورش حجاز سرکوب شد، وی دستور داد تا مردان آنجا، طبق رسم زنان ایرانی روسری سرکنند! روسری با عمامه فرق می کند. عمامه طرح گرافیکی و: پارچه ای تاج است. که بیشتر پادشاهان ایران، امرا و بزرگان، نسبت به ثروت و دارایی خود، آن را از جواهر، فلز ارزان قیمت و یا پارچه درست می کردند. اما روسری پارچه حجاب برای زنان بوده است. این کار ادشیر در واقع تحقیر شورشیان بوده است. در زمان پیامبر نیز، از سوی ساسانیان برای عربستان فرماندار تعیین می شد. البته یمن استان ایران بود، و عربستان تابع آن! خسرو پرویز پس از دریافت نامه پیامبر، به فرماندار یمن نامه نوشت، و از او خواست پیامبر را دستگیر کند! ولی باذان و همکارانش، که برای این کار رفته بودند، مسلمان شدند! لذا میتوان گفت اسلام آوردن باذان و سلمان فارسی، در واقع مثل این بود که: یک استان با استان دیگر همکاری کند! و این همکاری ادامه داشت، تا اینکه در قرن بیستم با دسایس آل سعود، ابتدا به عثمانی واگذار شد! بعد هم عثمانی ها را بیرون کردند، و وهابیت و آل سعود حاکم گردید. در فیلم پادشاه شن ها،(ملک الرمال) وحشیگری این قوم، که روی داعش را سفید کرده! نشان داده می شود. از ان زمان فقط با کشتار مردم، می توانستند حاکمیت خود را ادامه دهند. بعد از انقلاب اسلامی که با: فلسفه شهادت مردم را آشنا کرد، و ترس از کشته شدن را در مردم، تبدیل به شربت شهادت نمود. ناچار آل سعود به قلدرانی: چون آمریکا پناه برد. در زمان حمله صدام به کویت، آل سعود 50میلیارد دلار، به آمریکا پرداخت تا از سقوط آل سعود جلو گیری کند! این روند تا بحال نیز ادامه دارد. امروز هم ترامپ می گوید: ما به خاطر قتل قاشقچی، نباید از دریافت میلیارد ها دلار: کمک آل سعود چشم پوشی کنیم! لذا مردم دنیا نباید به: ترامپ و دیگر مزد بگیران آل سعود، امید داشته باشند.آل سعود باید برود و مکه و مدینه، به دست ایران و ترکیه برگردد. یا بصورت شورای مذاهب اسلامی اداره شود. اگر این کار صورت نگیرد، باید هر روز منتظر جنایت های تازه تری باشیم! چه جنایت های اجاره ای مانند داعش و طالبان و القاعده، وچه جنایتهایی که خودش انجام دهد، مانند اینکه 15نفر آدمکش را، به سفارت خود در ترکیه بفرستد، تا قاشق چی را تکه تکه کنند! و هرکدام یک تکه را، با چمدان بیرون ببرند!

Bloody hands: Saudis

For many years, the Saudis have continued to kill the Shiites, with the worst and most brutal form, but no one knows about it. The killing of the people of Medina and Mecca and Karbala, in the early years until the killing of the Yemeni people, cut off all the languages, and all the sycophants were torn apart, so that no one would speak. But a flip makes the media pay attention to it. Although journalists and mercenaries receive official salaries from al-Saud, but finally the brutal death of a spoonful, and his unjust blood, awakened many. Of course, Ben Salman tries to silence US presidents and Europeans by paying large amounts. But there is no more money for him. So the alumni committee has met! To dismiss him. But his removal will not stop Al Saud's murder. Al Saud must be destroyed, and the world should be eradicated from their existence. Therefore, the world is hoping: to continue to close Al Saud's death with the continued support of the balloon fan. It should be noted that the word spoon, a common Persian and Turkish word, means a spoon of sales. The reason for this naming is that his ancestor, during the Ottomans, was the governor of Mecca. Because the Ottomans, 80 years ago, set the ruler of Saudi Arabia. Previously, the ruler has been appointed there with Iran. Because Saudi Arabia was part of the Iranian rule. At the time of Ardeshir Babakan, when the Hijaz rebellion was suppressed, he ordered the men there to scarves according to the rules of Iranian women! The scarf is different from turban. Turtleneck Graphic and: Corona fabric. Most of the kings of Iran, monarchs and elders, made their jewelry, cheap metal or fabric in relation to their wealth and assets. But the scarf is a veil fabric for women. This is what Adeshir has actually been the insurgent humiliation. At the time of the Prophet, the Sassanid was appointed governor for Arabia. Of course, Yemen was the province of Iran, and Saudi Arabia is subject to it! After receiving the letter from the Prophet, Khosrow Parviz wrote to the governor of Yemen and asked him to arrest the Prophet! But Bazan and his colleagues, who went for it, became Muslims! Therefore, it can be said that the bringing of Bazan and Salman Farsi was, in fact, like: to cooperate with a province with another province! And this cooperation continued, until the twentieth century with Desai Al Saud, was first granted to the Ottoman Empire! Then they ousted the Ottomans, and Wahhabism and Al Saud became rulers. In the movie King of the Sands, (Malik Al-Ramal), the brutality of this people, who blew up ISIS! Is shown. From then on, they could continue their sovereignty just by killing people. After the Islamic Revolution, which introduced the people's philosophy of martyrdom, and became fearful of being killed in the people, it became syrup of martyrdom. Inevitably, Saudi Saudis took refuge in the Shahlul US Department. During Saddam's invasion of Kuwait, Al Saud spent $ 50 billion to prevent the collapse of Saudi Arabia! This process is still ongoing. Today, Tramp says: "We should not lose billions of dollars because of the spoil's murder: help from Saudi Arabia!" Therefore, the people of the world should not be hoping for: Tramp and other wage earners of Al Saud. Al Saud should go and Mecca and Medina return to Iran and Turkey. Or :to be governed by the Islamic Council of Religions. If this does not happen, we should expect fresh crimes every day! What crimes such as ISIL, the Taliban and al-Qaeda, as well as the crimes that it carries, such as the 15 assassins, send their embassy in Turkey to split a spoon! And take each piece out with luggage!

  • سید احمد حسینی ماهینی

یمن قیمت نفت را تعیین می کندد.

سید احمد حسینی ماهینی | چهارشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۰۷ ب.ظ | ۱ نظر

مسئولیت اجتماعی نفت، در کنگره راهبردی در حال بررسی است، اما مهمترین عامل راهبردی در این کنگره غایب است! و آن کشور یمن است. سالها تسلط زکی یمانی، در وزارت نفت عربستان، باعث شده بود تا ایران، نتواند در اپک یا بازار نفت عرض اندام کند. و همیشه برده وار تابع سیاستهای نفتی عربستان بود. عربستان همیشه سعی داشته جای ایران را، در بازار نفت بگیرد.  تا مبارزه با ایران را در بعد سیاسی و اقتصادی ادامه دهند. زیرا ایران مخالف سیاست های مخرب آنها بود: آل سعود قوم وحشی بود که: حکومت خود را براساس کشتار وسیع شیعه، در مکه و مدینه و کربلا، و تخریب بقاع مبارکه امامان شروع کرد. تاکنون سه هزار آثار باستانی و تاریخی را، در این محدوده تخریب کرده اند. البته بهشت بقیع به دلیل: قیام مردمی به رهبری: صاحب الفصول مخفی نماند. ولی بقیه سنگفرش شده! و یا جنگل برج و آهن در ان احداث شده، و کاملا محو شده اند. زکی یمانی با اینکه یمنی و شیعه بود، و از ماجرا خبر داشت، ولی به دلیل تربیت یافتگی در دامن آمریکا! و مزدوری آل سعود، مجبور بود که ضد ایران عمل کند. به همین دلیل روش او بعدا نیز ادامه یافت. ولی با قیام مردم یمن، کنترل عربستان در بازار نفت، دچار تزلزل شد. ایران هنوز در خواب بود! و دنباله رو عربستان. بطوریکه آمریکا و اروپا تصوری از ایران نداشتند! آن را  روستایی عربستانی میدانستند. اسب که نماد مردم ایران (فارس یا فرس) بود، بنام آنها ثبت شده بود! و ایران غالبا یک بیابان، با قطار شتر نشان داده می شد! کوتاهی ایران در مسئولیت اجتماعی خودش، و بی توجهی به حامیان خود از جمله یمن، باعث شد تا یمنی ها پیشتازی کنند. موشک باران شرکت آرامکو! اعزام پهباد ها و هواپیماهای بمب افکن بدون سرنشین، به امارات و امثال آن باعث شد که: عربستان توانایی صدور نفت خود را، برای جایگزینی ایران از دست بدهد. وزیر نفت هم گفت آنها از ذخایر خود صادر میکند. لذا قدرت تاثیرگذاری در بازار نفت را، از دست داده. و هرگاه بخواهد سربلند کند، یمن با پهباد های خود آماده سرکوب او می باشد. ایران نه تنها از یمن دفاع نمی کند، بلکه هرگونه ارتباط را هم تکذیب می کند! این نشان می دهد عوامل مزدور بن سلمان، در بالاترین سطوح مدیریتی نفوذ دارند. عمده ترین دلیل نفوذی بودن این مزدوران، تابعیت محض از سیاست های نفتی و: غیر نفتی عربستان است. ساده ترین راه آزمایش این مزدوران، این است که بیایند و: راه فرار نفت ایران به عربستان را بگیرند. نفت ایران به دو صورت طبیعی و انسانی، به سوی عربستان مهاجرت می کند! راه طبیعی آن میادین مشترک، یا تخلل های زمین شناسی موجود: بین ایران و عربستان، امارات و دیگر کشورها است. لزوم تزریق مواد انسدادی برای: جلوگیری از مهاجرت نفت و گاز، سالهاست که مطرح و تحقیقات فراوانی هم شده: مسیرها هم مشخص است. ولی تمایلی برای اجرای آن دیده نمی شود! بلکه برعکس سعی در مشکل و: پرهزینه دانستن آن، یا فراموشی آن است. اگر این روش یا روش سد بندی درون زمینی، مورد بررسی و اجرا قرار بگیرد، حتی از سرقت آبهای زیر زمینی، یا مهاجرت آبهای شیرین زاگرس، به کویت و عربستان و دبی جلوگیری می شود. و مقام نخست آنان، در صدور نفت دچار تزلزل می شود. این سرقت آب و نفت نه تنها طبیعی و زیر زمینی است، بلکه رو زمینی و انسانی هم هست! قاچاق سوخت و کالا غالبا: از همین مسیر است. مسئولین نفتی میتوانند: بجای ایجاد اسکله های پرهزینه! برای رقابت با امارات یا قطر، در میادین نفتی مشترک در وسط دریا! به سوی این روش ها روی آورند، وآب رفته به جوی  را برگردانند!

Yemen sets the price of oil.

The social responsibility of oil is under review at a strategic congress, but the most important strategic factor is absent in this congress! And that is Yemen. For years, Zaki Yamani's domination at the Saudi Oil Ministry has caused Iran not to be in the OPEC or the oil market. And always slavery was subject to Saudi oil policies. Saudi Arabia has always tried to take the place of Iran in the oil market. To continue to fight Iran in the political and economic spheres. Because Iran was opposed to their destructive policies: Al Saud was a wild people who began their rule based on the massive massacre of Shiites in Mecca, Medina and Karbala, and the destruction of the Bekaa of Mubarak Imams. So far, three thousand ancient and historic works have been destroyed in this area. Of course, paradise is not due to: a popular uprising led by the owner. But the rest is paved! Or the forest and the iron tower are built in it, and are completely obliterated. Zaki Yamani, although she was a Yemeni and Shiite, knew the story, but because of her training in America! And al-Saud's mercenary, had to act against Iran. That's why his method continued later. But with the uprising of the Yemeni people, Saudi control of the oil market was shaken. Iran was still asleep! And follow the Saudi. So that America and Europe did not have an impression of Iran! They considered it a rural Saudi. The horse that symbolized the Iranian people (Fars or Persia) was named after them! And Iran was often shown to a desert by a camel train! The failure of Iran to take on its own social responsibility and disregard for its supporters, including Yemen, has led Yemenis to lead. Missile rain Aramco company! The dispatch of drone and unmanned aerial bombers to the UAE and so on caused Saudi Arabia to lose its ability to export its oil to replace Iran. The oil minister said they are exporting their reserves. Therefore, the power lost influence on the oil market. And whenever he wants to be proud, Yemen is ready to oppress his rifle. Iran not only does not defend Yemen, it denies any communication! This reveals that mercenary agents of bin Salman are at the highest levels of managerial influence. The main reason behind the perception of these mercenaries is that they are the sole citizenship of Saudi oil and non-oil politics. The easiest way to test these mercenaries is to come and get: the way to escape Iranian oil to Saudi Arabia. Iran's oil exports to Saudi Arabia in both natural and human terms! The natural way is common areas, or existing geological divisions: between Iran and Saudi Arabia, the UAE and other countries. The need to inject obese substances to: Prevent oil and gas migration has been a source of research and research for many years. The routes are also clear. But there is no reluctance to run it! On the contrary, it is trying to trouble: it is expensive to know or forget it. If this intrinsic landing method or method is investigated and implemented, it will be prevented from even stealing underground water, or migrating Zagros, to Kuwait, Saudi Arabia and Dubai. And their first position is to thwart oil exports. This stealing of water and oil is not only natural and underground, but also land and human! Trafficking in fuel and goods is often the same. Oil officials can: Instead of creating expensive docks! To compete with Emirates or Qatar, in common oil fields in the middle of the sea! Go to these 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نفت، نه تنها برایشان رشد و توسعه نمی آورد،

سید احمد حسینی ماهینی | چهارشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

اگر ایران را یک شرکت بزرگ بدانیم! این شرکت فاقد دیدگاههای درست، در موردمسئولیت های اجتماعی خویش است! زیرا اکنون جهان به سمتی می رود تا: توسعه و پیشرفت را جهانی و یکپارچه کند  براساس این تئوری، نمی توان به رشد جزیره ای! یا توسعه ای جدا از محیط خویش، دست یافت بلکه باید هر اجتماعی، هماهنگ با خود، محیط اطراف  را هم توسعه دهد، تا با هم حرکت کنند. در کنگره راهبردی نفت، یکی از سحنرانان می گفت: صنعت نفت سه مرحله را طی کرده! در روزهای اولیه، وقتی صنعتگران و جویندگان نفت، به جایی می رفتند، مردم از آنها استقبال می کردند، زیرا انتظار داشتند آمدن آنها، باعث رشد و توسعه منطقه شود. ولی بعد از مدتی دیدند که: نفت فقط به فکر فربه کردن خود است! و به محیط توجهی ندارد، لذا استقبال کم، و مردم بی تفاوت شدند! کشف میدان جدید نفتی یا گازی، اجرای پروژه های پتروشیمی یا نفت، برایشان جاذبه ای نداشت، و بایکوت خبری می کردند. مرحله سوم نه تنها استقبال نمی کردند، بلکه با چوب و چماق به مقابله می آمدند! زیرا معتقد شد بودند نفت، نه تنها برایشان رشد و توسعه نمی آورد، بلکه باعث تخریب محیط زیست آنها نیز می شود! مانند شهر مسجد سلیمان، که بعد از صد سال نفت دهی! خالا کسی نیست حتی ضایعات لوله ها و: تاسیسات مخروبه آنها را جمع کند. این موضوع در سطح فلسفی و اجتماعی و تاریخی، قبلا توسط ابن خلدون مطرح شده! او می گوید: هر تمدن سه نسل دارد! نسل اول با انگیزه، نسل دوم بهره مند و نسل سوم فاسد! که قریب به همین مضمون می باشد. لذا اکنون ایران به عنوان: بزرگترین تراست و کارتل دنیا، دارای معادن نفت و گاز فراوان و: نیروهای انسانی باهوش و کار آمد، صاحب سرمایه ای بیکران است.(ان تعدوا نعمت الله لاتحصوها) و اگر، قصد توسعه و پیشرفت دارد، نباید جزیره ای فکر کند! تصور پیشرفت خود، بدون پیشرفت دیگران، انحراف نابخشودنی است. که هم از نظر تئوری غلط، و هم از نظر شرع اسلام گناه است. در اسلام مرزهای زمینی اعتباری ندارند. چه کسی این مرزها را تعیین کرده است؟(الاسلام وطن المسلم)همه مسلمانها امت واحده هستند. اگر! همه جهان مسلمان باشند. والا حفظ احترام غیر مسلمان ها هم واجب است. در موضوع پیشرفت و توسعه، هیچ فرقی بین مسلمانان با غیرمسلمان نیست. چنانکه حضرت علی ع می فرماید: ای مالک مردم یا هم دین تو هستند، یا همنوع تو! یکی از صفات خدا هم رحمن است. رحمن رحمت واسعه است، مثل باران که وقتی می بارد، برایش فرقی نمی کند در دشت و بیابان، فرود آید یا در گلزار و باغستان..(مضمون شعر سعدی)همه سوره های قران بنام خدای رحمن آغاز می شود:(دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری) بنابر این داشتن دیدگاه جهان وطنی، از لوازم برنامه نویسی برای: الگوهای پیشرفت است. مخصوصا اگر الگوی پیشرفت اسلامی باشد!در عصر ارتباطات که: همه 8میلیارد جمعیت جهان در: دهکده جهانی زندگی می کنند، معنی ندارد که ایران یا آمریکا، همه مردمش تحصیلکرده باشند، و مردم جاهای دیگر بیسواد. لذا حتی اگر فکر اسلامی هم نداشته باشیم، باید به مسئولیت های اجتماعی خود توجه کنیم. چه رسد به اینکه برنامه ریزی 50ساله ایران، می خواهد از الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت تبعیت کند. مگر اینکه مانند بسیاری از تئوری های دیگر، کلمه اسلام را به زور به آنها چسبانده باشیم! مثل بانکداری اسلامی که در عمل، از بانکداری های ربا خوار هم بدتر است! در تمام دنیا نرخ بهره 2درصد است، در ایران 40درصد! لذا توجه و کمک به سیل زده ها و گرفتارها، در امریکا و اروپا همسان کمک در ایران است.

Social responsibility of Iran!

If we consider Iran a big company! The company does not have the right views about its social affiliations! Because the world is now moving in order to: develop and advance global and integrated, based on this theory, you can not grow island! Or development separate from its environment, but it must also develop any social, in harmony with itself, environment, to move together. One oilman said at the Strategic Oil Congress: The oil industry has gone through three stages! In the early days, when craftsmen and oil seekers went to the place, people welcomed them, because they expected their coming to cause growth and development in the region. But after a while they saw that: oil is just thinking of being fat! And it does not matter to the environment, so welcome, and people are indifferent! The discovery of a new oil or gas field, the implementation of petrochemical or oil projects did not appeal to them, and the boycott was reported. The third stage not only did not welcome, but with stick and stick come to confront! Because they believed that oil not only did not grow up for them, it would also degrade their environment! Like the city of Masjed Soleyman, which you will oil after a hundred years! Well, there is nobody even the waste pipes and: their destroyed facilities. This issue is at a philosophical, social and historical level, previously posited by Ibn Khaldun! He says: "Each civilization has three generations!" First-generation motivated, second generation beneficiaries and corrupt third generation! Which is close to the same theme. So Iran now has the greatest trusts and cartels in the world, with abundant oil and gas mines: intelligent and efficient human forces, the owner of unlimited capital. () And if it is to develop, it should not think island! The notion of self-development, without progress of others, is unpardonable. Which is both a false theory and a sin in Islamic law. In Islam, land borders are not valid. Who sets these boundaries? (Al-Islam vatan al-Muslim) All Muslims are united nations. If! The whole world is Muslim. It is also obligatory to respect the respect of non-Muslims. In terms of progress and development, there is no difference between Muslims and non-Muslims. As Imam Ali says: "You are the people of the people or your religion, or your kindred! One of the traits of God is also the righteous. The mercy of mercy is like a rain that does not matter to it, it does not matter to it, it descends in the plain and desert, or in the golazar and the gardener ... (the theme of Sa'di poetry). All the surahs of the Qur'an, called the God of Rahman, begin: (Where are friends Kenny Deprived, you're in the mood for enemies), so having a cosmopolitan perspective, is one of the programming tools for: patterns of progress. Especially if it is a pattern of Islamic progress! In the age of communication: that all 8 billion people in the world live in a world village, it does not make sense that Iran or the United States, all its people are educated, and people elsewhere are illiterate. Therefore, even if we do not have Islamic thought, we must pay attention to our social responsibilities. Let alone the 50-year planning of Iran, he wants to follow the Iranian Islamic model. Unless, like many other theories, we have forcibly pushed the word of Islam! Like Islamic banking, which: in practice is worse than bank robbery! Across the globe, interest rates are 2%, in Iran 40%! Therefore, paying attention and helping the flood and caught in America and Europe is the 

  • سید احمد حسینی ماهینی

علل عقب ماندگی ایران!

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

خیلی ها خوشحال می شوند که بگوییم: ایران کشوری عقب مانده، و عقب افتاده است! و از آن خوشحالتر می شوند که بگوییم: مذهب عاشورایی عامل این عقب افتادگی است. ولی این خوشحالی فقط برای انها نیست، ابن زیاد و یزید هم از این خوشحال بودند! مخصوصا موقعی که کیسان ابوعمره! و یارانش قتل عام شوند. در حالیکه واقعیت تاریخ نشان می دهد: که ایرانیان همیشه پیشرفته بودند! از زمان جمشید جم که: ابزار آلات زیادی اختراع می کند، و عمارت های بزرگی بنا می کند، تا امروز که جوانان ایرانی اختراعات زیادی می کنند، و سدها و پل های بزرگی می سازند. در حالیکه کشور دیگری، غیر از ایران وجود نداشته است. چین و رم و آتن، شهر بودند نه کشور! رومیان همه افراد خارج از شهر رم را، بربر می خواندند:.کلمه سیتی در زبان اروپایی به همین دلیل است. آنها کانتری را کوچکتر از سیتی می دانند. ولی در فارسی به معنی کشور آمده است. در فارسی کشور، از قدیم به معنی مجموعه استانها و: استانها مجموعه شهر ها بودند. کوچکتر از شهر را روستا یا کانتری می گفتند.این تقسیمات تا زمان عثمانیها ادامه داشت. یعنی ایران به وسعت از چین تا رم، یک کشور بود با حکومت های متفاوت. بقیه فقط شهر بودند. در آن زمان به دلیل انتخاب مذهب شیعه:  توسط شاه عباس افراد غیر شیعه، به مرزها رانده شدند. و مرکزیتی بنام عثمانی پدید آمد. شهر های اندن و پاریس نیز: از این مرکزیت استقبال کردند، و اختلافات بین عثمانی و صفوی را دامن زدند.تا اینکه جنگهایی صورت گرفت، و دو طرف تضعیف شدند. در آغازز قرن بیستم با تشکیل جامعه ملل متحد، استانهای ایران  را به کشور تبدیل! واز استقلال آنها حمایت کردند. گرچه این تفرقه اندازی به درون: اروپا و عثمانی هم کشیده شد. و باعث جنگ جهانی شد. سه رئیس مهم در تهران جمع شدند، تا باقیمانده ایران راهم بین خود تقسیم کنند! شمال به روسیه، جنوب به انگلستان، وسط هم به آمریکا رسید.با ایجاد سازمان ملل جدید در مقر نیویورک، عده ای مامور تهیه نقشه مرزها شدند. به این وسیله جهان تک قطبی: به رهبری ایران، به جهان چند قطبی تبدیل شد. با اینکه ظاهرا تمدن ایرانی، لگد کوب شده بود و: نوکیسه و تازه به دوران رسیده ها، داعیه رهبری و تمدن جدید را داشتند. ولی از کمک ایرانیها بی نیاز نبودند! در بسیاری از مدارک هست که: تا آن زمان زبان اداری فارسی بوده. ایرانیان در ایجاد سازمان ملل هم، نقش اساسی داشته اند. شعر سعدی بر تارک سازمان ملل، و قالی و قالیچه ها بر دیوار های آن، هنوز این واقعیت را بیان می کنند. آمریکا هم مثل اروپا، وقتی دید بدون ایرانی ها، نمی شود جهان را اداره کرد،( آنها را دزدیدند!) بسیاری از دانشمندان ما، به زور به آلمان یا آمریکا برده می شدند. ولی بعد که رضاخان روی کار آمد، رسمااعزام می شدند. موسسات بزرگ امریکایی و اروپایی، بدون ایرانی ها کاری از پیش نمی برد. بسیاری از تئوریهای آنها، ترجمه متون حکمای ایرانی است. در پزشکی همه میدانند که: کتابهای ابن سینا اساس آموزش دانشگاههای: آمریکا و اروپا هست. این نشان می دهد: ایرانیها با سعه صدر، و بادید جهان وطنی ، مدیران و متخصصان خود را، به اروپا و آمریکا فرستاده بود، تا آنها را اداره کنند. گرچه با این کار ،بطور طبیعی در داخل دچار کمبود مدیر و متخصص می شد، و عقب می افتاد، ولی ایرانیهای متخصص در همه رشته ها، خود را وقف علم برای بشریت کرده بودند. درست در اوج عهد قاجار و پهلوی، این پرفسور حسابی ها و غفاریها بودند، که کتابهای عمر خیام و ابونصر فارابی را به آلمانی و انگلیسی  ترجمه، و در اختیار انیشتین ها می گذاشتند. آنان هم این آثار را بنام خود ثبت می نمودند.

Causes of backwardness of Iran!

Many are happy to say that Iran is a backward and backward country! And they are happier to say: Ashura religion is the reason for this arrest. But this joy is not just for them, Ibn Qadi and Yazid were happy too! Especially when Kisan Abu Marmara! And his fellows are slaughtered. While the reality of history shows that Iranians were always advanced! Since Jamshid Jam, who invented many tools, and built large mansions, until today Iranian youth invented many inventions, and made large dams and bridges. While there was no country other than Iran. China and Rome and Athens were not a city! The Romans called everyone outside the city of Rome barbarian: The city is in the European language for this reason. They consider the country smaller than City. But in Persian it means the country. In Farsi, from the old, the province was a collection of provinces and: the provinces were a collection of cities. The smaller the city was called a village or country. These divisions continued until the Ottomans. That is, Iran ranged from China to Rome, a country with different regimes. The rest were just city. At that time, due to the selection of the Shiite religion, Sha'a Abbas, non-Shi'a subjects, was driven to the frontiers. And a centrality called the Ottoman Empire. The cities of Andalusia and Paris also welcomed this centrality, stirring up the differences between the Ottoman Empire and the Safavids, until the wars took place, and the two sides were weakened. At the beginnings of the twentieth century, with the formation of the United Nations, the provinces of Iran become the country! They supported their independence. Though this divide into Europe: Ottoman Empire. And caused a world war. Three important presidents gathered in Tehran to split up the rest of Iran! North to Russia, the south to England, and the middle of the United States. By creating a new UN presence in New York, some were tasked with drawing up border maps. By this, the unipolar world: led by Iran, became a multipolar world. Although Iranian civilizations appeared to be kicked off, they were: Newcomers and newborns, New Leadership and Civilization. But they did not need the help of Iranians! There is a lot of evidence that: Until that time, the official language was Farsi. Iranians also played a major role in creating the United Nations. Sadi's poem on the UN, and carpets and rugs on its walls, still expresses this fact. America, like Europe, can not be ruled out of the world without Iranians (robbed them!) Many of our scholars were forced into Germany or the United States. But then, when Reza Khan came to office, they were officially required. The big American and European institutions, without the Iranians, do not do anything. Many of their theories are the translation of Iranian scholarly texts. Everyone in medicine knows that: Ibn Sina's books are the basis for the training of universities in America and Europe. It shows: Iranians had sent to Europe and America to Europe and the United States with Saddam and the cosmopolitan, their directors and experts. Though by doing so, naturally, there was a shortage of manager and expert in the back, but Iranian specialists in all disciplines devoted themselves to science for humanity. Just at the height of the Qajar and Pahlavi counts, this was the professor of arithmetic and Ghafari, who translated the books of Omar Khayyam and Abu Nasr Farabi into German and English, and provided them with 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نقائص الگوی پیشرفت اسلامی

سید احمد حسینی ماهینی | دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۰۸:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

اولین نقص استفاده از کلمه توسعه و پیشرفت! است. زیرا هرکلمه ای به ضد خود شناخته می شود. معنی منطقی انتخاب این کلمه، یعنی ما پیشرفته نیستیم! معنی دقیق ان یعنی عقب مانده ایم. این مباحث دهه 1960 با اینکه، در غرب دچار تحول شده، ولی هنوز در ایران به همان شکل: خشن به کار گرفته می شود از نظر کلی توسعه و پیشرفت، هیچ تعریفی ندارد. زیرا ابتدا تکنولوژی را مبنا قرار دادند! و جهان را به جهان صنعتی و پیشرفته و عقب مانده! تقسیم کردند. اما ژاپن یا چین بالاتر از اروپا و آمریکا قرار گرفت! بعد ثروت را مبنا تعریف کردند، که کویت و امارات اول شدند. هر معیاری تعیین کردند که: آمریکا و اروپا را توسعه یافته، و بقیه را عقب مانده نشان دهند، معکوس شد! ولی در ایران 180یا 18000اقتصاد دان هم که باشند! هنوز ایران را عقب مانده می دانند، و در همه مقالات خود، ما را به کشورهای پیشرفته حواله می دهند! البته از نظر آنها جهان پیشرفته، یا کشورهای پیشرفته! فقط محله منهتن  نیویورک است! یعنی حاضر نیستند: محله هارلم یا دیگر محله های نیویورک را هم، به یاد بیاورند! و عجیب است که بعد از 50سال آینده، تازه می خواهند ایران را جزو: 5کشور اول دنیا بیاورند، آنهم اگر همه توصیه های: بیمار گونه آنها اجرا شود.البته از متن بر می اید که: همه را یک نفر نوشته است!  دوم اینکه ایران هم اکنون، بزرگترین ابر قدرت جهان و پیشرفته ترین کشورهای دنیا است. نه تنها منابع مادی و: نعمت های خدادادی آن بی بدیل است، منابع انسانی و هوش ایرانی هم، در دنیا نظیر ندارد. حتی در دوران سیاهی که: آنها فکر می کنند ایران عقب مانده بود، همه منابع انسانی و مادی ایران، دنیا را اداره می کرد! اختراعات وابتکارات دانشمندان ما، در ناسا جاهای دیگر، الان مشهود است: زیرا با مهاجرت آنان به داخل ایران، هیچ اقدام فضایی موفقی در جهان صورت نگرفته. ایران تجربه مدیریتی 15هزار ساله، در علم وصنعت دارد و اگر: برهه ای یا لحظه ای غافل بوده، به دلیل مشورت دادن به دیگران بوده. سوم اگر بخواهیم الگوی پیشرفت و توسعه را معرفی کنیم، باید شهدا و جانبازان باشند. زیرا که در توسعه اسلامی، بحث معنوی و رفتن به سوی: آسمان و نزدیکی به خدا است. در حالیکه اساس این پیشرفت ها، چسبیدن به زمین و استفاده از: امکانات بیشتر برای رفاه و دنیا طلبی است. هدف ما در برنامه ریزی باید تحویل دولت، به حکومت واحد جهانی باشد، نه آنکه دنیا را خوب بسازیم، تا مردم نیازی به آمدن موعود نداشته باشند! روح حاکم بر این الگو باید: روحیه جهادی باشد نه اینکه عده ای: جنگ گریز و فراری از جبهه، بخواهند آخور های بزرگتر و: فراختری از غرب و شرق بسازند. ام القرای جهان لازم نیست: شهر مکانیزه یا هوشمند باشد، تا توسعه یافته تلقی شود، بلکه باید مرکز تقوا و جهاد و شهادت باشد. لذا ذکر مبانی با اصول آن ناسازگار است. در اسلام همه بشر مطرح است، ولی این اصول آن را در سطح: جغرافیایی فعلی ایران محدود می نماید. و اگر بدبینانه بیاندیشیم: همان نقشه ای که چرچیل در ذهن داشت،( تفرقه بیانداز و حکومت کن)در حال انجام است. امروزه اگر نعمتی وجود دارد،  برای همه است! انفال برای عموم مردم است، نه فقط برای ایران! چه اگر اینطور باشد نفت هم، برای خوزستانی هاست! همه انسانها مخلوق خداوند هستند! و باید از نعمت های الهی استفاده کنند. حصار کشیدن به دور برخی افراد برای توسعه، چه معنی دارد؟ چطور در شهید شدن، یمنی ها، عراقی و سوری ها باید استقامت کنند؟ ولی دارائی و رفاه، فقط برای ایرانی ها باشد؟ وقتی صحبت از تمدن اسلامی می شود این موضع تضاد بیشتری پیدا می کند! یعنی ایران در مقابل اسلام!

Patterns of Islamic Progress

The first defect of word development and progress! Is. Because every word is known against its own. The logical meaning of choosing this word, we are not advanced! The exact meaning of it is backward. These debates of the 1960s, although transformed in the West, are still in Iran in the same way: violent. In general terms, development does not have any definition. Because they originated technology first! And the world is back in the industrialized world! Divided. But Japan or China are higher than Europe and America! Then they defined wealth, which was Kuwait and the first UAE. Each criterion set out to: Develop America and Europe, and show the rest backward! But in Iran, there are 180 or 18,000 economists! Still Iran is backward, and in all its papers, we are sending us to advanced countries! Of course, they are the advanced world, or advanced countries! Just New York City Manhattan! They are not willing to: remember the Harlem neighborhood or other New York neighborhoods! And it is strange that in the next 50 years, they will just want to bring Iran to the top five countries, if all the recommendations: the patient will be implemented. Of course, the text goes: It's written by everyone! Second, Iran is now the largest superpower of the world and the most advanced countries in the world. Not only are material resources and: His divine blessings are unmatched, there are no human resources and intelligence in Iran. Even in the dark period: they think Iran was lagging behind, all the human and material resources of Iran were running the world! The inventions and innovations of our scientists, in NASA, elsewhere, are now evident: because of their migration into Iran, no successful spatial action has taken place in the world. Iran has a 15,000-year-old management experience in science and industry, and if: time or moment is unaware of its transfer to the world. Third, if we want to introduce the pattern of development and development, we must be martyrs and devotees. Because in Islamic development, spiritual discussion and going to: heaven and proximity to God. While the basis of these advancements is to stick to the earth and to use it: there are more possibilities for prosperity and peace. Our goal in planning is to deliver the state, to a single world government, not to make the world well, so that people do not need to come! The spirit governing this pattern should be: a jihadist spirit, not some: a fleeing and fledgling war of the front, to make larger and larger manifolds: to create a greater number of West and East. The Umm al-Qaeda of the world does not need: a mechanized or intelligent city to be considered developed, but a center of piety and jihad and martyrdom. So the mention of the basics is incompatible with its principles. In Islam, all human beings are concerned, but these principles restrict it at the current level: the current geography of Iran. And if we think pessimistically: the same plan that Churchill has in mind, (divide and rule) is underway. Today, if there is a pleasure, it is for everyone! Anfal is for the public, not just for Iran! If this is the case, oil is for Khuzestani! All men are creatures of God! And they must use the divine blessings. What does fence drag around some people to develop? How should Yemenis, Iraqis and Syrians stand up for martyrdom? But wealth and prosperity, just for the Iranians? When it comes to Islamic civilization, this stance 

  • سید احمد حسینی ماهینی

بن سلمان به 200نفر از روزنامه گاران ایرانی، ماهانه حقوق های کلان می دهد

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲ ب.ظ | ۱ نظر

این بار ایران است که برای مبارزه با تحریم آمریکایی، همه گزینه ها روی میز گذاشته است! حتی گزینه نظامی زیرا: شلیک هر موشک برای داعش، یا حامیان آنها باعث سقوط ارزش دلار و: افزایش قیمت نفت می شود. لذا اگر ایران از راههای مسالمت آمیز و قانونی، نتواند حقوق خود را استیفا کند، ناچار است از این گزینه دوباره استفاده کند، تا تحریم را نابود و دلار را از بین برده! و ارزش پول ملی تقویت شود. تاریخ آمریکا و رژیم صهیونیستی و آل سعود، نشان می دهد که شرارت آنها، بی حد و مرز است و:آنها فقط گزینه نظامی را می فهمند. آمریکا با ریاست بر شورای امنیت، ارعاب و تهدید ایران را در دستور کار قرار داده، و به هیچ قانون یا رای دادگاه! از جمله لاهه پای بند نیست. اسرائیل نیز تمام قطعنامه های سازمان ملل را، زیر پا می گذارد و هزینه های ایران را، در کمک به مردم فلسطین و سوریه افزایش می دهد. آل سعود با ریاست در شورای حقوق بشرسازمان ملل! با اینکه خودش کودک کش است، برای بقیه اعلامیه صادر می کند! بنابر این هیچ راه منطقی و گفتگو باقی نمانده، و با این سه رژیم، فقط باید با زبان زور حرف زد. دادگاه لاهه، آمریکا را محکوم کرد تا: تحریم های دارویی را بردارد، ولی امریکا بجای اجرای آن، گفت از پیمان مودت خارج خواهد شد! این رفتار ها نشان می دهد که: تحریم ها، فقط یک موضوع اقتصادی نیست! ساده اندیشی است اگر آن را یک جنگ: صرفا اقتصادی بدانیم. کشف حدود 300تیم ترور نشان می دهد که: آنها اهداف نظامی دارند و: تحریم اقتصادی را زمینه ساز آن می دانند. همانطور که رئیس جمهور هم اشاره کرد: قصد ترامپ تغییر رزیم جمهوری اسلامی است. بن سلمان به 200نفر از روزنامه گاران ایرانی، ماهانه حقوق های کلان می دهد تا: شورش ایجاد کنند و یا: اعتراضات مردمی را شورش جلوه دهند. روزی نیست که در گوشه ای از این کشور، خرابکاری نکنند.  علیرغم اعتراض های مسلبمت آمیز مردم، تمام تظاهرات سیاسی همراه با قیام های مسلحانه بوده. یعنی تروریست ها و خرابکاران، با اسلحه در بین مردم معترض میروند. زیرا در تیراندازی، از هر طرف کشته شود به نفع آنها است: اگر از ماموران کسی کشته شود،  تبلیغات وسیع جهانی بدون هزینه، به نفع آنها می شود! اگر از مردم کسی زخمی یا کشته شود، بلافاصله به گردن ماموران انداخته می شود. حملات برون مرزی به مرزهای ایران، یا ترورهای کور مردمان، و یا تبدیل اعتراضات به شورشها، همه برای این است که: تحریم را کارآمد نشان دهند! لذا تحریم ها را نمی توان: یک بازی اقتصادی نام گذاشت. بلکه یک بازی کثیف نظامی است.ایران هم برای مقابله با تحریم، باید به حرکت نظامی هم فکر کند. یکی از راهها، سرکوب روسای تروریستها، در اقصی نقاط جهان است. همانطور که حزب دموکرات کردستان در عراق، و داعش در سوریه، این ضربه ها را چشیدند. باید نیروی سپاه یا ارتش مامور شوند: تا همه تجهیزات نظامی و جاسوسی: آمریکا در نزدیکی مرزهای ایران را، نابود کنند یا به غنیمت بگیرند. نابود کردن این تجهیزات: جاسوسی آمریکا در اطراف ایران، یک وظیفه شرعی و ملی است.اگر هم تاکنون این کار را نکردند، اشتباه است و توجیه ندارد. حضور نظامی آمریکا و ناوها و ادوات جنگی او، در خلیج فارس نماد کامل تهدید نظامی: علیه ملت ایران است. ارتش وظیفه دارد این ترس را، از ملت ایران دور کند. توجیه اینکه هنوز وارد آبهای ساحلی ایران نشده اند! نا آشناایی در تاکتیک های جنگی است. پیامبر اسلام ص در جنگ تبوک، منتظر رسیدن آنها به مرزها ی مدینه نشد. بلکه دستور داد: تا ارتش حرکت کند، و هرجا آنها را ملاقات کرد، مقابله کند.

All options on the table!

This time, Iran has put all the options on the table to fight the American boycott! Even the military option, because: firing any rocket for ISIS, or their supporters, will cause a fall in the dollar and the rise in oil prices. Therefore, if Iran fails to enforce its rights in a peaceful and legal way, it will have to reuse it, to destroy the sanctions and eliminate the dollar! And the value of the national currency will be strengthened. The history of the United States and the Zionist regime and Al Saud shows that their wickedness is boundless: they only understand the military option. The United States, under the presidency of the Security Council, has instigated intimidation and threats to Iran, and has no law or court verdict! Including The Hague. Israel will also violate all UN resolutions and increase Iran's spending in helping the Palestinian and Syrian people. Al Saud, presided over by the Human Rights Council of the Nations! Even though he himself is a child, he issues the rest of the declaration! So there is no logical way and dialogue, and with these three regimes, you just have to talk with the language of force. The Hague Court condemned the United States to: lift the drug sanctions, but instead of implementing it, the United States said it would withdraw from the treaty! These behaviors show that sanctions are not just an economic issue! It is simple to think if it is a war: purely economic. The discovery of about 300 terrorist teams shows that: they have military objectives and they see economic sanctions as the basis for it. As the President also noted, the intention of the Trump is to change the Islamic Republic. Bin Salman gives 200 Iranian journalists a monthly salary to raise insurrection, or to revolt popular protests. There is no time to sabotage in a corner of this country. In spite of the massive protests of the people, all political demonstrations were accompanied by armed insurrections. That is, terrorists and saboteurs are armed with guns among protesters. Because they are killed in shooting at each side, it is in their best interest: if anyone is killed, there will be a widespread global campaign for them at no cost! If people are wounded or killed, they will immediately be thrown at the bosom. Overseas attacks on Iran's borders, or blind assassinations of peoples, or the transformation of protests into riots, are all aimed at: making the sanctions effective! Therefore, sanctions can not be called an economic game. Rather, it's a dirty military game. Iran must also think of a military move to deal with sanctions. One way is to suppress the heads of terrorists around the world. As the Democratic Kurdistan Party in Iraq, and ISIS in Syria, have been blown away. The force of the army or the army must be commissioned: to destroy all military equipment and espionage: America near the borders of Iran, or to take troops. Destroy this equipment: American spying around Iran is a religious and national duty. If they have not done so, it's a mistake and no justification. The presence of the US military and its warships and weapons in the Persian Gulf is a complete symbol of the military threat: against the Iranian nation. The army has the duty to remove this fear from the Iranian nation. Justifying that they have not yet entered the coastal waters of Iran! Confess to weakness and ignorance in war tactics. The Prophet did not wait for them to reach the boundaries of Medina in the battle of Tabuk. But ordered the army to 

  • سید احمد حسینی ماهینی