اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

نفت، نه تنها برایشان رشد و توسعه نمی آورد،

سید احمد حسینی ماهینی | چهارشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

اگر ایران را یک شرکت بزرگ بدانیم! این شرکت فاقد دیدگاههای درست، در موردمسئولیت های اجتماعی خویش است! زیرا اکنون جهان به سمتی می رود تا: توسعه و پیشرفت را جهانی و یکپارچه کند  براساس این تئوری، نمی توان به رشد جزیره ای! یا توسعه ای جدا از محیط خویش، دست یافت بلکه باید هر اجتماعی، هماهنگ با خود، محیط اطراف  را هم توسعه دهد، تا با هم حرکت کنند. در کنگره راهبردی نفت، یکی از سحنرانان می گفت: صنعت نفت سه مرحله را طی کرده! در روزهای اولیه، وقتی صنعتگران و جویندگان نفت، به جایی می رفتند، مردم از آنها استقبال می کردند، زیرا انتظار داشتند آمدن آنها، باعث رشد و توسعه منطقه شود. ولی بعد از مدتی دیدند که: نفت فقط به فکر فربه کردن خود است! و به محیط توجهی ندارد، لذا استقبال کم، و مردم بی تفاوت شدند! کشف میدان جدید نفتی یا گازی، اجرای پروژه های پتروشیمی یا نفت، برایشان جاذبه ای نداشت، و بایکوت خبری می کردند. مرحله سوم نه تنها استقبال نمی کردند، بلکه با چوب و چماق به مقابله می آمدند! زیرا معتقد شد بودند نفت، نه تنها برایشان رشد و توسعه نمی آورد، بلکه باعث تخریب محیط زیست آنها نیز می شود! مانند شهر مسجد سلیمان، که بعد از صد سال نفت دهی! خالا کسی نیست حتی ضایعات لوله ها و: تاسیسات مخروبه آنها را جمع کند. این موضوع در سطح فلسفی و اجتماعی و تاریخی، قبلا توسط ابن خلدون مطرح شده! او می گوید: هر تمدن سه نسل دارد! نسل اول با انگیزه، نسل دوم بهره مند و نسل سوم فاسد! که قریب به همین مضمون می باشد. لذا اکنون ایران به عنوان: بزرگترین تراست و کارتل دنیا، دارای معادن نفت و گاز فراوان و: نیروهای انسانی باهوش و کار آمد، صاحب سرمایه ای بیکران است.(ان تعدوا نعمت الله لاتحصوها) و اگر، قصد توسعه و پیشرفت دارد، نباید جزیره ای فکر کند! تصور پیشرفت خود، بدون پیشرفت دیگران، انحراف نابخشودنی است. که هم از نظر تئوری غلط، و هم از نظر شرع اسلام گناه است. در اسلام مرزهای زمینی اعتباری ندارند. چه کسی این مرزها را تعیین کرده است؟(الاسلام وطن المسلم)همه مسلمانها امت واحده هستند. اگر! همه جهان مسلمان باشند. والا حفظ احترام غیر مسلمان ها هم واجب است. در موضوع پیشرفت و توسعه، هیچ فرقی بین مسلمانان با غیرمسلمان نیست. چنانکه حضرت علی ع می فرماید: ای مالک مردم یا هم دین تو هستند، یا همنوع تو! یکی از صفات خدا هم رحمن است. رحمن رحمت واسعه است، مثل باران که وقتی می بارد، برایش فرقی نمی کند در دشت و بیابان، فرود آید یا در گلزار و باغستان..(مضمون شعر سعدی)همه سوره های قران بنام خدای رحمن آغاز می شود:(دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری) بنابر این داشتن دیدگاه جهان وطنی، از لوازم برنامه نویسی برای: الگوهای پیشرفت است. مخصوصا اگر الگوی پیشرفت اسلامی باشد!در عصر ارتباطات که: همه 8میلیارد جمعیت جهان در: دهکده جهانی زندگی می کنند، معنی ندارد که ایران یا آمریکا، همه مردمش تحصیلکرده باشند، و مردم جاهای دیگر بیسواد. لذا حتی اگر فکر اسلامی هم نداشته باشیم، باید به مسئولیت های اجتماعی خود توجه کنیم. چه رسد به اینکه برنامه ریزی 50ساله ایران، می خواهد از الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت تبعیت کند. مگر اینکه مانند بسیاری از تئوری های دیگر، کلمه اسلام را به زور به آنها چسبانده باشیم! مثل بانکداری اسلامی که در عمل، از بانکداری های ربا خوار هم بدتر است! در تمام دنیا نرخ بهره 2درصد است، در ایران 40درصد! لذا توجه و کمک به سیل زده ها و گرفتارها، در امریکا و اروپا همسان کمک در ایران است.

Social responsibility of Iran!

If we consider Iran a big company! The company does not have the right views about its social affiliations! Because the world is now moving in order to: develop and advance global and integrated, based on this theory, you can not grow island! Or development separate from its environment, but it must also develop any social, in harmony with itself, environment, to move together. One oilman said at the Strategic Oil Congress: The oil industry has gone through three stages! In the early days, when craftsmen and oil seekers went to the place, people welcomed them, because they expected their coming to cause growth and development in the region. But after a while they saw that: oil is just thinking of being fat! And it does not matter to the environment, so welcome, and people are indifferent! The discovery of a new oil or gas field, the implementation of petrochemical or oil projects did not appeal to them, and the boycott was reported. The third stage not only did not welcome, but with stick and stick come to confront! Because they believed that oil not only did not grow up for them, it would also degrade their environment! Like the city of Masjed Soleyman, which you will oil after a hundred years! Well, there is nobody even the waste pipes and: their destroyed facilities. This issue is at a philosophical, social and historical level, previously posited by Ibn Khaldun! He says: "Each civilization has three generations!" First-generation motivated, second generation beneficiaries and corrupt third generation! Which is close to the same theme. So Iran now has the greatest trusts and cartels in the world, with abundant oil and gas mines: intelligent and efficient human forces, the owner of unlimited capital. () And if it is to develop, it should not think island! The notion of self-development, without progress of others, is unpardonable. Which is both a false theory and a sin in Islamic law. In Islam, land borders are not valid. Who sets these boundaries? (Al-Islam vatan al-Muslim) All Muslims are united nations. If! The whole world is Muslim. It is also obligatory to respect the respect of non-Muslims. In terms of progress and development, there is no difference between Muslims and non-Muslims. As Imam Ali says: "You are the people of the people or your religion, or your kindred! One of the traits of God is also the righteous. The mercy of mercy is like a rain that does not matter to it, it does not matter to it, it descends in the plain and desert, or in the golazar and the gardener ... (the theme of Sa'di poetry). All the surahs of the Qur'an, called the God of Rahman, begin: (Where are friends Kenny Deprived, you're in the mood for enemies), so having a cosmopolitan perspective, is one of the programming tools for: patterns of progress. Especially if it is a pattern of Islamic progress! In the age of communication: that all 8 billion people in the world live in a world village, it does not make sense that Iran or the United States, all its people are educated, and people elsewhere are illiterate. Therefore, even if we do not have Islamic thought, we must pay attention to our social responsibilities. Let alone the 50-year planning of Iran, he wants to follow the Iranian Islamic model. Unless, like many other theories, we have forcibly pushed the word of Islam! Like Islamic banking, which: in practice is worse than bank robbery! Across the globe, interest rates are 2%, in Iran 40%! Therefore, paying attention and helping the flood and caught in America and Europe is the same in Iran.

المسؤولیة الاجتماعیة لإیران!

إذا اعتبرنا إیران شرکة کبیرة! لا تملک الشرکة وجهات النظر الصحیحة حول انتماءاتها الاجتماعیة! لأن العالم یتحرک الآن من أجل: تطویر وتقدم عالمی ومتکامل ، استنادا إلى هذه النظریة ، لا یمکنک أن تنمو الجزیرة! أو تنفصل التنمیة عن بیئتها ، ولکن یجب علیها أیضًا تطویر أی اجتماع اجتماعی ، متناغمًا مع نفسها ، والبیئة ، للتحرک سویًا. قال أحد رجال النفط فی مؤتمر النفط الاستراتیجی: لقد مرت صناعة النفط بثلاث مراحل! فی الأیام الأولى، عندما الحرفیین والباحثین عن النفط، حیث ذهبت، کان الناس یرحبون بهم، لأنهم کانوا یتوقعون وصولهم، والنمو والتنمیة فی المنطقة. ولکن بعد فترة من الوقت رأوا أن: النفط هو مجرد التفکیر فی الدهون! ولا یهم البیئة ، لذلک نرحب ، والناس غیر مبالین! لم اکتشاف حقول نفط وغاز جدیدة، ومشاریع البتروکیماویات أو النفط، لا یروق لهم، وانهم قاطعوا هذه الانباء. المرحلة الثالثة لم ترحب فقط ، ولکن مع العصا والعصا واجهت! لأنهم اعتقدوا أن النفط لم ینمو فقط بالنسبة لهم ، بل إنه سیؤدی إلى تدهور بیئتهم! مثل مدینة المسجد سلیمان ، التی ستقوم بترسیخها بعد مائة عام! حسنا ، لا یوجد أحد حتى أنابیب النفایات و: مرافقها المدمرة. هذه القضیة على مستوى فلسفی واجتماعی وتاریخی ، کان یفترضها ابن خلدون! یقول: "کل حضارة لها ثلاثة أجیال!" الجیل الأول متحمس ، الجیل الثانی من المستفیدین والجیل الثالث الفاسد! وهو قریب من نفس الموضوع. حتى الآن أن إیران هی أکبر ثقة وعصابات فی العالم، مع مکامن النفط والغاز وفیرة: الموارد البشریة الذکیة وکفاءة، وصاحب رأس المال الضخم () وإذا، لتطویر والتقدم، ولیس جزیرة یشعرون.! فکرة التنمیة الذاتیة ، دون تقدم الآخرین ، لا یمکن التغاضی عنها. وهی نظریة زائفة وخطیئة فی الشریعة الإسلامیة. فی الإسلام ، الحدود البریة لیست صالحة. من یضع هذه الحدود؟ (الإسلام وطن المسلم) جمیع المسلمین هم أمم متحدة. إذا! العالم کله مسلم. کما یجب احترام احترام غیر المسلمین. من حیث التقدم والتنمیة ، لا یوجد فرق بین المسلمین وغیر المسلمین. کما یقول الإمام علی: "أنت شعب الناس أو دینک ، أو عشیرتک! واحدة من سمات الله هی أیضا الصالحین. یشعر المحرومة، کنت أعداء الرأی) بحیث منظور عالمی، والأجزاء ترمیز ل: أنماط من التقدم. لذلک ، حتى لو لم یکن لدینا فکر إسلامی ، یجب علینا الانتباه إلى مسؤولیاتنا الاجتماعیة. ناهیک عن التخطیط لمدة خمسین سنة لإیران ، فهو یرید أن یتبع النموذج الإسلامی الإیرانی. ما لم نفعل ، مثل العدید من النظریات الأخرى ، دفعنا بقوة کلمة الإسلام! مثل المصرفیة الإسلامیة ، والتی فی الممارسة أسوأ من سرقة البنوک! فی جمیع أنحاء العالم ، معدلات الفائدة 2٪ ، فی إیران 40٪! لذلک ، فإن الاهتمام والاهتمام بالفیضان والوقوع فی أمریکا وأوروبا هو نفسه فی إیران.

İranın sosial məsuliyyəti!

İranı böyük bir şirkət hesab edirik! Şirkətin sosial əlaqələri barədə düzgün fikirləri yoxdur! Çünki dünya indi üçün hərəkət edir: bu nəzəriyyəyə əsaslanan qlobal və inteqrasiyanı inkişaf etdirmək və inkişaf etdirmək, adanı inkişaf edə bilməz! Və ya ətraf mühitindən ayrı inkişaf, ancaq bir yerdə hərəkət etmək üçün özü, ətrafı ilə uyğun olaraq hər hansı bir sosial inkişaf etməlidir. Bir neftçi Strateji Neft Konqresində dedi: Neft sənayesi üç mərhələdən keçdi! İlk dövrlərdə sənətkar və neft axtaran şəxslər yerə getdikdə, xalqın gəldikləri üçün bölgədə böyümə və inkişafa səbəb olmasını gözləyirdilər. Ancaq bir müddət sonra gördülər ki, yağ yalnız yağ olmağı düşünür! Və ətraf mühit üçün əhəmiyyətli deyil, belə xoş gəlmisiniz və insanlar laqeyddir! Yeni neft və qaz yatağının tapılması, neft-kimya və ya neft layihələrinin həyata keçirilməsi onlara müraciət etməyib və boykot elan olundu. Üçüncü mərhələ yalnız xoş xəbəri deyil, amma çubuq və çubuqla qarşılaşmaq üçün gəldi! Çünki onlar neftin təkcə özləri üçün yetişmədiklərinə inanırdılar, həm də onların mühitini azaldırdı! Məscid Süleymanın şəhəri kimi, yüz ildən sonra yağ olacaqsınız! Bəli, hətta tullantı boruları da yoxdur və onların məhv edilməsi imkanları yoxdur. Bu məsələ əvvəllər İbn Xaldun tərəfindən hazırlanmış bir fəlsəfi, sosial və tarixi səviyyədədir! "Hər bir sivilizasiyanın üç nəsil var!" Deyir. Birinci nəsil motivli, ikinci nəsil benefisiarlar və üçüncü nəsil korrupsiya! Hansı eyni mövzuya yaxındır. Belə ki, indi İran ən böyük kredit və kartellərin dünyada zəngin neft və qaz yataqları ilə kimi. Smart və səmərəli insan resursları, kapitalının sahibi böyük deyil () Əgər inkişaf və tərəqqi üçün bir ada hiss edirlər! Özünü inkişaf etdirmə anlayışı, başqalarının irəliləməsi olmadan, unpartonable. İslam qanununda səhv bir nəzəriyyə və bir günahdır. İslamda torpaq sərhədləri etibarlı deyil. Bu sərhədləri kimlər təşkil edir? ("İslam vatan əl-Müslim") Bütün müsəlmanlar birləşmiş xalqlardır. Əgər! Bütün dünya müsəlmandır. Qeyri-müsəlmanların hörmətinə hörmət etmək də vacibdir. Tərəqqi və inkişaf baxımından müsəlmanlar və qeyri-müsəlmanlar arasında fərq yoxdur. İmam Əli deyir ki: "Siz xalqın, ya da dininizin, ya da qohumlarınızın sənsən! Allahın xüsusiyyətlərindən biri də salehdir. tərəqqi nümunələri: bir kosmopolit perspektiv, hissələri üçün kodlaşdırma ki baxımından düşmənləri) istəyirik məhrum hiss edirəm. Bu tərəqqi model xüsusilə əgər rabitə yaş dünyanın bütün 8 milyard insanlar! qlobal kənd canlı, İran və ya Amerika, bütün insanlar savadlı və savadsız insanlar başqa yerdə ki, demək deyil. Buna görə də, İslam düşüncəmiz olmasa da, ictimai məsuliyyətlərimizə diqqət yetirməliyik. İranın 50 illik planlaşdırmasını tək buraxın, İran İslam modelini təqib etmək istəyir. Bir çox digər nəzəriyyələr kimi, biz İslam sözünü zorla atdıq. İslam bankçılıqda olduğu kimi, təcrübədə də bank quldurluqlarından daha pisdir! Dünyanın hər yerində faiz dərəcələri 2%, İranda isə 40%! Buna görə də, daşqınlara diqqət ayırmaq, Amerika və Avropada tutulanların İranda eyni vəziyyətdə olması.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی