اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

فلسفه عزاداری رسیدن به فقرا است

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مراسم محرم از زمان امامان شروع شده است. امام سجاد هرجا می رفت، به هر بهانه یاد کربلامی کرد و: اشک می ریخت. مثلا وقتی دید گوسفندی ذبح می کنند پرسید: آیا آب داده ای ؟ قصاب گفت بلی مگر می شود: تشنه سر او را برید؟ و ایشان شروع به گریه کرد! قصاب پرسید مگر حرف بدی زدم؟ امام سجاد باهمان حال گریه گفت: پس چرا پدرم را لب تشنه سر بریدند؟ وقتی که حضرت عباس بدنیا می آید، حضرت علی ع ، به دو دست ایشان بوسه می زند و گریه می کند. ام البنین می پرسد که آیا: دستهای پسرم ایرادی دارد؟ می گوید نه، به یاد کربلا می گریم که: دستان او بخاطر آب آوردن: برای بچه های تشنه قطع می شود. پیامبر هم فرمود:(حسین منی و انا من حسین) نوه من پاره تن من است.  و هرکس او را اذیت کند، مرا اذیت کرده است. حضرت زینب هم، در عزای برادرش سر را به :دیوار کجاوه کوبید که از آن خون آمد. روایات بسیار زیاد است! امام صادق می فرمود: محرم ماه حزن ما شیعیان است. و شیعیان باید در شادی ما شاد باشند، و در اندوه ما محزون گردند. بنابراین آنهاییکه می گویند: عزاداری را آخوند ها درست کردند، یا کار انگلیسی ها و هندی ها، دروغ می گویند. آنها می خواهند همه دنیا به نظرشان احترام بگذارند، ولی خودشان به نظر هیچکس احترام نمی گذارند. آیا مردمی که عزاداری می کنند، نظر خود را اعلام نمی کنند؟ اگر یک یا دو بار بود، می شد گفت زوری است! یا براثر انقلاب است یا تحریک شده اند. ولی وقتی هرساله آن را پرشور تر تکرار می کنند، یعنی نظر ما این است! به نظر ما احترام بگذارید، و فقط خودتان را آدم حساب نکنید. روشنفکر به خاطر همین تاریکی فکر! و خودپسندی شناخته می شود. کسی که دیگران را: نادان و بی عقل و مقلد می داند، و تنها خود را عاقل می شمرد. البته ضدیت با دین و و مذهب همیشه بوده، و آنها حرف تازه ای ندارند. این دیوانه های روشنفکر نام، می گویند بجای خرج عزاداری به فقرا برسید! اصلا فلسفه عزاداری رسیدن به فقرا است. همچنانکه حتی زرتشتی ها، در مراسم امام حسین نذری می دهند. غذای نذری به معنی این است که: افراد بی بضاعت آبرو دار، بدون منت و به بهانه عزاداری تغذیه شوند. نه مثل این دیوانگان که بروند همه محل! تخقیق کنند و آبروی او را ببرند، تا یک لقمه نان به فقرا، آنهم بدهند یا ندهند. چون فقط حرفش را می زنند. بقولی: چرا فقط محرم ها یاد فقرا می افتند! چرا وقتی در عروسی: آقازاده ها و نوه هایشان، سکه پخش می کنند یاد فقرا نیستند؟ اصلا کسی که یاد فقرا باشد، باید مخفیانه کمک کند. نه اینکه عزاداری امام حسین ع را تخریب نماید. یا می گویند: بعضی حرکات زشت است. به شما کاری ندارند که، زشت است یا خوب است. اگر شما را هم مجبور کردند: آن وقت می توانی بگویی . ولی وقتی همه این کار ها را، با رغبت ومکرر انجام می دهند، پس زشت نیست. و تازه، شما در مقامی نیستی که: زشت و زیبا را تعریف کنی! همینکه فکر و ذکرت، ایراد گرفتن از دیگران است! این کار زشت است. خودت را اصلاح کن، تا همه چیز را زیبا ببینی. یا می گویند وحشی گری است! چرا کشتار داعش، آل سعود واسرائیل را وحشی گری نمی دانید؟ حالا اگر کسی به خودش ضربه ای می زند، وحشی گری است؟ بدن خودش است. بیشترین ضربه زدن های ترسناک را، شیعیانی انجام می دهند که دائما: زیر شکنجه و آزار ضد شیعیان هستند. مثلا در هند و کشمیر و افغانستان و پاکستان، هر روز انفجار و کشتاری هست. آنها با این شکنجه کردن خود، آستانه تحمل خود را در برابر آن انفجارات بالا می برند.به دشمن پیام می دهند: اگر ما را قطعه قطعه هم کنید، دست از تشیع و امام حسین ع برنمی داریم. همین پیام است که تکفیری ها را منفجر می کند! ناچار مبلغان آنها، شکل روشنفکر بازی در می اورند.

Respect the ceremony of Muharram.

Muharram ceremonies have started since Imams. Imam Sajjad went anywhere, reminded him of all counts and tears. For example, when they saw a sheep, they asked, "Have you given me water?" The butcher said yes, maybe: thirsty for him? And he began to cry! Ask the butcher whether you have a bad word? Imam Sajjad cried out now, "Why did I throw my father in a thirsty lip?" When Imam Abbas comes to life, Imam Ali Ali kisses and cries at his hands. Umm Al-Benin asks if: Is my son's hand wrong? Says No, we remind ourselves of Karbala that: His hands are for watering: for the thirsty kids are cut off. The Prophet also said: (Hussein Mani and Ana I Hussein) my grandson is my tent. And whoever harasses him has offended me. At the mourning of his brother, Zaynab, too, turned his head to: The Kaveh wall that blew from the blood. There are so many narratives! Imam Sadiq says: Muharram is the moon of ours, Shiites. And the Shiites should be happy in our happiness, and despise our grief. So those who say: Mourning was made by the mullahs, or the work of the British and the Indians, lie. They want to respect the world as a whole, but they do not respect one's own opinion. Do people who mourn do not announce their opinion? If it was one or two times, it would have been said, "It's Zorro!" Either: by the revolution or by provocation. But when they annually repeat it more passionately, it's our point! Respect ours, and do not just count yourselves. Intellectually thinking of this darkness! And: self-esteem. One who considers others to be ignorant, unwise, and emulator, and considers himself only wise. Of course, opposition to religion and religion has always been, and they do not have a new word. These intellectuals’ madmen say that you will reach the poor instead of mourning! At all, the mourning philosophy is to reach the poor. As even: the Zoroastrians give in the ceremony of Imam Hussein. Nourishment means that: destitute, honest, unselfishly fed on the pretext of mourning. Not like these crazy people who go the entire place! And: to take pride in him, to give or donate a bite of bread to the poor. Because they just say it. Existence: Why are Muharrams just learning the poor! Why do not they remember the poor when they are on a wedding: Aghazadeh and their grandchildren sing coins? At all, someone who learns to be poor must help covertly. Not to ruin the mourning of Imam Hossein. Or they say: some movements are ugly. Do not do anything that is ugly or good. If :you have been forced too: then you can say. But when they do all these things with pleasure, they are not ugly. And freshly, you are not in a position to: Define ugly and beautiful! As you think and cry, it's a scumbag from others! This is ugly. Correct yourself to see everything beautiful. Or they say it's wild! Why do not you consider the killing of ISIL, Al Saud, and Israel wildlife? Now if someone is striking herself, is brutality? His: own body. Shiites are doing the most terrifying attacks that are constantly being subjected to torture and anti-Shiite persecution. For example, in India and in Kashmir, Afghanistan and Pakistan, there are explosions and killing each day. By their torture, they raise their threshold of tolerance against those explosions. They send the message to the enemy: If we are a fragment, do not give up Shiism and Imam Hussein. It is the same message that explodes the Takfiris! Inevitably, their missionaries will play an intellectual form.

احترم مراسم محرم.

بدأت مراسم محرم منذ الأئمة. ذهب الإمام سجاد إلى أی مکان ، وذکره بکل التهم والدموع. على سبیل المثال ، عندما رأوا خروفًا ، سألوا: "هل أعطیتنی الماء؟" وقال الجزار نعم ، ربما: عطشان بالنسبة له؟ وبدأ فی البکاء! اسأل الجزار عما إذا کان لدیک کلمة سیئة؟ صرخ الإمام سجاد الآن: "لماذا رمیت أبی بشفتی عطسة؟" عندما یأتی الإمام عباس إلى الحیاة ، یقبِل الإمام علی علی ویصرخ على یدیه. أم البنین تسأل إذا: هل ید ابنی خاطئة؟ یقول لا ، نحن نذکر أنفسنا بکربلاء بأن: یداه لسقیان: لأن الأطفال المتعطشین مقطوعون. قال النبی أیضا: "حفیدی هو لی". وکل من یضایقه أزعجنی. عند الحداد لأخیه ، زینب ، بدوره ، تحول رأسه إلى: جدار الکافی الذی انفجر من الدم. هناک الکثیر من الروایات! یقول الإمام الصادق: محرم هو قمرنا ، شیعة. وینبغی أن یکون الشیعة سعداء فی سعادتنا ، ویحتقرون حزننا. لذا فإن الذین یقولون: الحداد کان من صنع الملالی ، أو عمل البریطانیین والهنود ، یکذبون. إنهم یریدون احترام العالم ککل ، لکنهم لا یحترمون رأی المرء. هل الناس الذین ینعون لا یعلنون عن رأیهم؟ لو کانت مرة أو مرتین ، لکان قد قیل ، "إنها زوری!" إما عن طریق الثورة أو عن طریق الاستفزاز. لکن عندما یکررونها سنویاً أکثر بشغف ، إنها وجهة نظرنا! احترمنا ، ولا تعدوا أنفسکم فقط. تفکیر عقلی من هذا الظلام! واحترام الذات. الشخص الذی یعتبر الآخرین جهلاء ، وغیر حکیم ، ومحاکی ، ویعتبر نفسه حکیما. بطبیعة الحال ، کانت معارضة الدین والدین دائما ، ولیس لدیهم کلمة جدیدة. هؤلاء المجانین الفکریین یقولون أنک ستصل إلى الفقراء بدلاً من الحداد! على الإطلاق ، فلسفة الحداد هی الوصول إلى الفقراء. کما حتى الزرادشتیین فی حفل الإمام الحسین. التغذیة تعنی أن: المعوزین ، الصادقین ، یتغذون من دون أنانیة على ذریعة الحداد. لیس مثل هؤلاء الناس المجانین الذین یذهبون إلى کل مکان! وأن نفخر به ، أن نمنح أو نمنح قطعة من الخبز للفقراء. لأنهم یقولون ذلک فقط. الوجود: لماذا محرم فقط یتعلم الفقراء! لماذا لا یتذکرون الفقراء عندما یکونون فی حفل زفاف: أغازاده وأحفادهم یغنون عملات معدنیة؟ على الإطلاق ، یجب على الشخص الذی یتعلم أن یکون فقیر أن یساعده سراً. لا تفسد حداد الإمام الحسین. أو یقولون: بعض الحرکات قبیحة. لا تفعل أی شیء قبیح أو جید. إذا کنت قد أجبرت أیضا: ثم یمکنک القول. ولکن عندما یفعلون کل هذه الأشیاء بسرور ، فهم لیسوا بشعین. وبصراحة ، أنت لست فی وضع یسمح لک: تحدید قبیحة وجمیلة! کما تفکر وتبکی ، إنها قطة من الآخرین! هذا قبیح صحح نفسک لترى کل شیء جمیل. أو یقولون انها البریة! لماذا لا تعتبر قتل داعش ، آل سعود وإسرائیل حیاة بریة؟ الآن إذا قام أحدهم بضرب نفسها ، هل هی وحشیة؟ جسده الخاص. یقوم الشیعة بأروع الهجمات التی تتعرض باستمرار للتعذیب والاضطهاد المعادی للشیعة. على سبیل المثال ، فی الهند وکشمیر ، أفغانستان وباکستان ، هناک انفجارات وقتل کل یوم. من خلال تعذیبهم ، یرفعون عتبة تسامحهم ضد تلک الانفجارات ، یرسلون الرسالة إلى العدو: إذا کنا جزءًا ، لا نتخلى عن الشیعة والإمام الحسین. إنها نفس الرسالة التی تفجر التکفیریین! حتما ، سیلعب المبشرون شکلًا فکریًا.

Məhərrəmin mərasiminə hörmət edin.

İmamlardan bəri Məhərrəm ayələri başladı. İmam Sadiq hər yerə getdi, ona bütün saylar və gözyaşları xatırlatdı. Məsələn, bir qoyun gördükdə: "Sən mənə su verdin?" - deyə soruşdular. Qəssab bəli, bəlkə dedi: onun üçün susuz qaldı? Və ağlamağa başladı! Qəssabdan pis bir sözünüz olub-olmadığını soruş. İmam Səccad indi dedilər: "Niyə atamı susuz dodaqlara atdım?" Imam Abbas həyatına gəldikdə İmam Əli Əli əllərini öpür və bağırır. Umm əl-Benin soruşur: Oğlumun əli səhv mi? Xeyr, biz özümüzü Kərbəlaya belə xatırlatırıq: Əlləri suvarma üçündir: susuz uşaqlar kəsilir. Peyğəmbər də: "Nəvəm mənimdir" dedi. Kim ona təzyiq göstərsə, məni incidir. Qardaşının qətlində Zeynəb də başını döndərdi: Qandan daşınan Kaveh divarı. Bəzi bəhslər var! İmam Sadiq deyir: Məhərrəm bizim ayımızdır, şiələrdir. Şiələr xoşbəxtliyimizdə xoşbəxt olmalı və qəm-qüsurumuza xor baxmasınlar. Belə deyənlər: Mourning mollalar, ya da İngilis və hindilərin işləri yalançıdır. Onlar bütövlükdə dünyaya hörmət etmək istəyirlər, lakin öz fikirlərini hörmətləndirmirlər. Yağış edən insanlar fikirlərini açıqlamırlarmı? Bir-iki dəfə olsaydı, "Bu Zori" deyildi. Ya inqilab və ya təxribatla. Ancaq hər il onu daha çox ehtirasla təkrarladıqda, bu bizim nöqtəmizdir! Hörmət edin, yalnız özünüzü saymırsınız. Bu qaranlığın intellektual düşüncəsi! Və özünə hörmət. Başqalarını cahil, zəif və emülatör hesab edən və özünü yalnız müdrik hesab edir. Əlbəttə ki, din və dinə müxalifət həmişə olmuşdur və onlar yeni bir söz deyilmir. Bu ağılsız pərişanlar deyirlər ki, qışqırıq yerinə qıtlığa çatacaqsan! Yay fəlsəfəsi yoxsullara çatmaqdır. Zərdüştlər hətta İmam Hüseynin mərasimində verdiyi kimi. Qidalanma deməkdir ki, azğınlıq, dürüstlük, azğınlıq bəhanəsiylə bəsləməyən qidalanır. Bütün yerlərə gedən bu cəlbedici insanlar kimi deyil! Ona qürur duymaq, kasıblara çörək bişirmək və ya bağışlamaq. Çünki onlar bunu deyirlər. Varlığı: Niyə Məhərrəmlər yoxsulları öyrənirlər? Niyə nikahda olduqları zaman yoxsulları xatırlamırlar: Ağazadə və onların nəvələri sikkələr oxuyurlar? Həqiqətən yoxsul olmağı öyrənən kimsə gizli bir şəkildə kömək etməlidir. İmam Hüseynin qətlini məhv etmək olmaz. Və ya deyirlər: bəzi hərəkətlər çirkindir. Çirkin və ya yaxşı bir şey etməyin. Əgər məcburiyyətə düşsəniz, o zaman deyə bilərsiniz. Amma bütün bunları məmnuniyyətlə etdilər, çirkin deyillər. Və təzə, bir vəziyyətdə deyil: çirkin və gözəl müəyyən! Düşündüyünüz və ağladığınız kimi, başqalarından alınmış bir dəətdir! Bu çirkindir. Hər şeyi gözəl görmək üçün özünüzü düzəlt. Və ya yabanı deyirlər! Niyə İŞİD, Əl-Saud və İsrailin bir canlının öldürülməsini düşünmürsünüz? Kimsə özünü çaşdıran zaman, acınacaqlıdırmı? Öz bədəni. Şiələr, davamlı işgəncə və şiə əleyhinə zülmlərə məruz qalan ən dəətli hücumları edirlər. Məsələn, Hindistan və Kəşmir, Əfqanıstan və Pakistan, hər gün partlayışlar və öldürülür. İşgəncə ilə, bu partlayışlara qarşı tolerantlıq ərəfəsini qaldırırlar və mesajı düşmənə göndərirlər: əgər biz parçalısaq, şiə və imam Hüseyndən imtina etmə. Bu Takfiris'i partlayan bir mesajdır! Qaçılmazdır ki, onların missionerləri intellektual formada çıxış edəcəklər.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی