اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

باید که به مردم آمریکا کمک کند.

سید احمد حسینی ماهینی | جمعه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

به الطاف آمریکا امید وار نباشید!

به لطف و کرم خدا امیدوار باشید، نه به اینکه دهانتان را باز کنید: تا آمریکا به شما لقمه ای بدهد! درست است که کابینه و فراکسیون، بنام امید نام گذاری شده اند! ولی امید ما باید به خدا باشد، نه به آمریکا. رئیس جمهور وقتی می گوید: ما آمریکا را پشیمان می کنیم، یعنی امید وار است که آمریکا، حداقل تحریم اضافه نکند! در حالیکه ما می دانیم: به دنبال تحریم بیشتر است. پس  این امید یک امید واهی است. یا وقتی وزیر خارجه می گوید: آمریکا به تحریم اعتیاد دارد، و ما او را مجبور به ترک اعتیادش می کنیم! یعنی دیپلماسی التما و دکترین گدایی! یا برعکس دیپلماسی گدایی و دکترین التماس. یکی نیست از این اقایان بپرسد: آمریکایی که خود مشکل دارد، چکونه میتواند کوری عصاکش کور دیگر باشد؟ طوفان های مهیب و آتش سوزی های فراگیر، مگر چیزی برای آمریکا باقی گذاشته؟ الان دورانی است که آمریکا، با سیلی صورت خود را سرخ نگه میدارد. یعنی با اعمال تحریم، می خواهد به خودش کمک کند، و نگذارد ثروتهایش به باد برود. متاسفانه دکترین التماس از یک تفکر منجمد، ریشه می گیرد یعنی آنها در: همان 60سال قبل منجمد شده اند! هنوز فکر می کنند: آمریکا می تواند طرح: مارشال را پیاده کند یا با اصل 4ترومن، برنج و روغن مجانی به ایران بدهد! درحالیکه آنها خودشان، به این کمک ها نیازمند تر هستند. شاید برخی آقایان بخواهند بگویند: ما برای فرار از کمک به: طوفان زدگان و آتش گرفته های آمریکا، مجبوریم این دروغ ها را بگوییم! این اشتباه است، به نظرما مردم آمریکا، فرقی با مردم دنیا ندارند، آنها هم اگر گرفتار سیل و طوفان و آتش سوزی شدند، باید کمک کرد. نباید فکر کرد که مردم پاکستان یا اندونزی، خونشان از آمریکاییها رنگین تر است!  واگر زلزله در اندونزی یا: سیل در پاکستان آمد، فوری کمک های مردمی و انسان دوستانه، روانه آنجا بشود. ولی الان چندین روز است که: مردم آمریکا گرفتار آتش سوزی هستند، ولی هیچ کس به داد آنها نمی رسد. از زمان باراک اوباما، هنوز خانه های سیل زدگان، تعمیر نشده و ترامپ هم که به دیدن برخی از: این فاجعه دیده ها می رود، کاری از دستش بر نمی اید. مشاوران به او می گویند: بجای صدور کالا  یا ارز، به ایران و چین و اروپا، آن را به این مردمان قحطی زده خودشان بدهد. واقعا انجماد فکری مسئولین ایرانی، که دارای کابینه پیر و مسئولان پیر تر است، بهتر از این نمی شود! که فکر کنند: آمریکا خسیس شده! و ایران با انهمه مخازن و منابع قوی و غنی، باید به گدایی آمریکا برود. و او را از خسیس بودن توبه دهد. آنها به بخشش آمریکا و: توبه و پشیمانی ترامپ امیدوارند، در حالی که خودشان باید توبه کنند! و از اینکه به مردم بلا دیده آمریکا، کمک نمی کنند استغفار نمایند. ولی آنقدر ذهن آنها در: سالهای دهه30و 40منجمد شده(دوران کره آمریکایی در تغذیه مدرسه) که نه تنها توبه نمی کنند، بلکه می خواهند که ترامپ، حق این مردم طوفان زده و آتش گرفته را هم، از دهان آنها بگیرد و به ایران بدهد. رهبر انقلاب هرچه می گوید: که نگاه شما به درون باشد، گوش نمی دهند و بلکه فکر می کنند: این شعار یا اشتباه است. در حالیکه معادن غنی ایران و: نیروهای فعال آن، واقعا قابل اعتماد و قابل تکیه هستند. در همین چند روزه آغاز تحریم، می بینیم که مردم همچنان زنده هستند، و زندگی می کنند! در حالیکه اینها فکر می کردند:  با تحریم آمریکا همه می میرند! لذا الان تعجب می کنند. آنها نه تنها تعجب نکنند، بلکه بیایند و دست از جمود فکری بردارند، و باور کنند که ایران قوی تر و: غنی تر از آمریکا است، و باید که به مردم آمریکا کمک کند. من هم از طرف مردم آمریکا، قول می دهم از کمک های آنان، قدر دانی خواهد شد و: در جای خودش به مصرف خواهد رسید.

Do not hesitate in America!

Hope for God's grace, not to open your mouth: so that America will give you a bunch of drops! It is true that the cabinet and the fraction are named after the hope! But our hope must be for God, not for America. When: he says: "We regret America, that is, it is hoped that the United States will not add at least a boycott!" While we know: looking for more sanctions. So this hope is a vain hope. Or, when the foreign secretary says, America has been banning addiction, and we've forced her to quit her addiction! That is, diplomacy and begging doctrine! Or, on the contrary, begging diplomacy and doctrine begging. One is not asking the following: An American who has a problem with himself, can the blind be blind to other blindness? Terrible storms and incendiary fires, have nothing left for America? It's time for the United States to keep its face red in its face. That is, by imposing sanctions, he wants to help himself, and not let his wealth go down. Unfortunately, the doctrine of begging for a frozen thought is rooted, that is, they were frozen the same 60 years ago! Still thinking: America can implement the plan: Marshall, or give Iran with Truman 4 rice and free oil! While they themselves need more help. Maybe some gentlemen would like to say: We have to tell these lies to escape from the aid: the storm and the fire of America! This is wrong, in my opinion, the American people do not differ from the people of the world, they should help if they are affected by floods, storms and fires. Should not think that the people of Pakistan or Indonesia, their blood is more colorful than Americans! And if earthquake in Indonesia or: flood came in Pakistan, urgent humanitarian and humanitarian assistance will go there. But for days now, the American people are in a fire, but nobody gets them. Since Barack Obama, floodplains, refurbished houses and tramps are still in the habit of seeing some of them: this catastrophe goes away, you do not miss it. Advisers tell him: Instead of exporting goods or currency to Iran and China and Europe, they will give it to these famine-affected people. It is no better than the freezing of Iranian officials, who have senior cabinet and older officials! Who Thinks: America is Broken! And Iran, with all the tanks and rich resources, should go to the American beggar. And make him repent of being futile. They hope for the forgiveness of the United States: repent and regret Trump, while they themselves must repent! And they do not help in asking the American people not to be pardoned. But so much of their mind: frozen in the 1930s and 40s (the American School of Nutrition) who not only do not repent, but also want Tramp, the right of these stormy and burned people, take their mouths and give Iran . The leader of the revolution says that your eyes are inside, they do not listen, but they think: this is a slogan or a mistake. While the rich mines of Iran and its active forces are truly reliable and reliable. In the very few days of the embargo, we see that people are still alive and live! While they thought: With the boycott of America, everyone would die! So they are surprised now. They will not only not be surprised, they will come and stop thinking, and believe that Iran is stronger and: richer than the United States, and should help the American people. I also promise from the American people that their contributions will be appreciated and will be consumed in their own place.

لا تتردد فی أمریکا!

الأمل فی نعمة الله ، ولیس لفتح فمک: بحیث أمریکا سوف تعطیک مجموعة من قطرات! صحیح أن یتم تسمیة مجلس الوزراء والجزء بعد الأمل! لکن أملنا یجب أن یکون لله ، ولیس لأمریکا. عندما یقول: "نأسف لأمیرکا ، أی أمل أن لا تضیف الولایات المتحدة مقاطعة على الأقل!" بینما نعرف: البحث عن مزید من العقوبات. إذن هذا الأمل هو أمل ضعیف. أو عندما یقول وزیر الخارجیة ، کانت أمریکا تحظر الإدمان ، وقد أجبرناها على الإقلاع عن إدمانها! هذا هو ، دبلوماسیة وعقیدة التسول! أو ، على العکس من ذلک ، تتوسل دبلوماسیة وعقیدة التسول. لا یسأل المرء ما یلی: أمیرکی لدیه مشکلة مع نفسه ، فهل یمکن للمکفوف أن یکون أعمى عن عمى آخر؟ العواصف الرهیبة والحرائق الحارقة ، لم یتبق شیء لأمریکا؟ حان الوقت للولایات المتحدة للحفاظ على وجهها أحمر فی وجهها. أی بفرض عقوبات ، یرید أن یساعد نفسه ، ولا یترک ثروته تنخفض. ولسوء الحظ ، فإن عقیدة التسول للفکر المجمد متجذرة ، أی أنها جُمدت قبل 60 سنة! ما زال یفکر: تستطیع أمریکا تنفیذ الخطة: مارشال ، أو إعطاء إیران أرز 4 أرومان والنفط الحر! بینما هم أنفسهم بحاجة إلى مزید من المساعدة. ربما یود بعض السادة أن یقولوا: علینا أن نخبر هذه الأکاذیب بأن نهرب من المعونة: العاصفة ونیران أمریکا! هذا خطأ ، فی رأیی ، الشعب الأمیرکی لا یختلف عن شعوب العالم ، یجب أن یساعد إذا تأثروا بالفیضانات والعواصف والحرائق. لا ینبغی أن نعتقد أن شعب باکستان أو إندونیسیا ، دمهم أکثر ملاءمة من الأمریکیین! وإذا وقع زلزال فی إندونیسیا أو: الفیضانات فی باکستان ، فإن المساعدات الإنسانیة والإنسانیة العاجلة ستذهب إلى هناک. لکن منذ أیام ، الشعب الأمریکی فی حریق ، ولکن لا أحد یحصل علیها. بما أن باراک أوباما ، والسهول الفیضیة ، والبیوت التی تم تجدیدها والرکاب لا یزالون فی العادة لرؤیة بعض منهم: هذه الکارثة تختفی ، فأنت لا تفوتها. ویقول مستشارون له: بدلا من تصدیر البضائع أو تبادل وإیران والصین وأوروبا، فإنه سیتم إعطاء الناس یتضورون جوعا أنفسهم. لیس أفضل من تجمید المسؤولین الإیرانیین ، الذین لدیهم کبار الوزراء والمسئولین الکبار! من یفکر: أمریکا محطمة! ویجب أن تذهب إیران ، مع کل الدبابات والموارد الغنیة ، إلى المتسول الأمریکی. واجعله یتوب عن عدم الجدوى. هم أمریکا والغفران: ترامب الأمل تائب، فی حین أنها یجب أن یتوب! وهم لا یساعدون فی مطالبة الشعب الأمریکی بعدم العفو عنهم. ولکن ذلک مانع منها: بین إعطاء 30 و 40 المجمدة (خلال التغذیة المدرسیة الأمریکیة الکوریة) التی لم تفشل فقط للتوبة، ولکن نرید أن ترامب، والحق من العاصفة والنار کل من أفواههم وجعل إیران . یقول قائد الثورة إن عینیک فی الداخل ، لا یستمعون ، لکنهم یفکرون: هذا شعار أو خطأ. فی حین أن الألغام الغنیة فی إیران وقواتها النشطة هی موثوقة وموثوق بها حقا. فی الأیام القلیلة جدا من الحصار ، نرى أن الناس ما زالوا أحیاء ویعیشون! بینما کانوا یعتقدون: بمقاطعة أمریکا ، سیموت الجمیع! لذا فهم متفاجئون الآن. لن یندهشوا فقط ، بل سیأتون ویتوقفوا عن التفکیر ، ویؤمنون بأن إیران أقوى ، وأکثر ثراءً من الولایات المتحدة ، وینبغی أن تساعد الشعب الأمریکی. کما أتعهد من الشعب الأمریکی بأن مساهماتهم ستکون محل تقدیر وسوف یتم استهلاکها فی أماکنهم الخاصة.

Amerikada tərəddüd etməyin!

Allahın lütfü üçün ümid edirəm, ağzını açmıram: buna görə Amerika sizə bir çox damcı verəcəkdir! Kabinet və fraqmentin ümiddən sonra adlandırıldığı həqiqətdir! Amma ümidimiz Amerika üçün deyil, Allah üçün olmalıdır. O deyir: "Biz Amerikaya təəssüflənirik, yəni Birləşmiş Ştatlar ən azı bir boykot əlavə etməyəcəkdir!" Bilirik: daha çox sanksiya axtarırıq. Yəni bu ümid bir ümiddir. Yoxsa, xarici katib deyir ki, Amerika bağımlılığı qadağan edir və biz onu asılılığını itirməyə məcbur etdik! Yəni, diplomatiya və dilənçilik doktrinası! Yoxsa əksinə diləmə diplomatiyası və doktrin diləndirmə. Biri aşağıdakı sualları vermir: Özü ilə bir problemi olan bir Amerikalı kor kor-koranə kor ola bilərmi? Dəətli fırtınalar və əyləncəli yanğınlar, Amerika üçün heç bir şey qalmadı? Birləşmiş Ştatların qarşısında üzünü qırmızı bir şəkildə saxlamağa vaxt gəldi. Yəni sanksiyalar tətbiq etməklə, özünə kömək etmək istəyir və onun mal-dövlətinin aşağı düşməsinə icazə vermir. Təəssüf ki, dondurulmuş bir düşüncə üçün yalvarma doktrinası köklü, yəni 60 il bundan əvvəl dondurulmuşdur! Hələ düşünürəm: Amerika planı həyata keçirə bilər: Marshall, ya da Truman 4 düyü və pulsuz neft ilə İrana verin! Onlar özlərinə daha çox kömək lazımdır. Bəlkə bəzi cənablar deyir: "Bu yalanları yardımdan qaçmaq üçün söyləmək məcburiyyətindəyik: Amerikanın fırtına və atəşi! Bu, mənim fikrimcə, Amerika xalqı dünyanın xalqlarından fərqlənmir, sel, fırtına və yanğınlardan təsirləndikdə kömək etməlidirlər. Pakistanda və ya İndoneziyadakı insanların qanı Amerikalılardan daha rəngli olduğunu düşünməməlidir! İndoneziyada zəlzələ və ya Pakistanda su basması halında, təcili humanitar və humanitar yardımlar gedəcək. Ancaq günlərdir Amerika xalqı bir atəş içindədir, amma heç kim onları alır. Barak Obamanın, floodplains, yenilənmiş evlər və tramps hələ də bəzi görmək vərdişində olduğundan: bu faciə uzaqlaşır, siz onu qaçırmayın. Məsləhətçilər onu deyirlər: İrana, Çinə və Avropaya mal və ya valyuta ixrac etmək əvəzinə onlar bu qıtlıqdan zərər çəkmiş insanlara verəcəklər. Bu, yüksək səviyyəli kabinet və böyük məmurları olan İran rəsmilərinin dondurulmasından daha yaxşıdır! Kim düşünür: Amerika qırıqdır! Və bütün tanklar və zəngin ehtiyatları olan İran, Amerika dilənçiliyinə girməlidir. Və onu faydasız olmaqdan tövbə edin. Onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının bağışlanmağına ümid edirlər: tövbə etməli və Tövbə etmələri lazım olduğuna görə təəssüf edirlər! Və onlar Amerika xalqına əfv edilməməsini istəmirlər. Amma belə onları ağla: 30 və 40 yalnız tövbə etmək üçün uğursuz, lakin Trump, fırtına sağ üçün istəyirəm və onların ağızlarını hər iki yanğın etmək ki, (Korean American məktəb qidalanma zamanı) dondurulmuş İran vermək arasında . İnqilab lideri gözlərinizin içərisində olduğunu, qulaq asmadığını söyləyir, lakin düşünürlər: bu şüar və ya səhvdir. İranın və onun aktiv qüvvələrinin zəngin mədənləri həqiqətən etibarlı və etibarlıdır. Embarqonun çox az günü ərzində biz insanların hələ də canlı və canlı olduğunu görürük! Onlar fikirləşdilər: Amerikanın boykotu ilə hər kəs öləcək! Ona görə də indi təəccüblənirlər. Mən Amerika xalqı da, mən onlar üçün təşəkkür edirik edəcək yardım vəd və onun yerində sərf olunacaq.

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی