اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

چرا امکانات کم است؟

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

هر روز یک هواپیمایی سقوط می کند! یا قطاری از خط خارج می شود، یا پاساژی آتش می گیرد. و مردم دلهره می گیرند که: فردا نوبت کیست. اما باید دانست که این موضوعات، ابعاد زیادی دارد و نباید آن را، فقط در جناح بندی های سیاسی دید! بسیاری از این ها محصول: نحریم های ظالمانه است

 زیرا: هواپیما فروختند ولی قطعات آن را تحریم کردند! بیماری ها را به ایران صادر کردند (مانند ایدز)، ولی داروهای آن را نمی فروشند. تحریم هم چند جنبه دارد که: ساده ترین آن تحریم خارجی است. ولی عمده آن تحریم درونی است. تحریم درونی یا خود تحریمی، یعنی اینکه نحریم را بسیار مهم بدانیم! و بدنبال از بین بردن آن باشیم و هیچ کاری بجز پیگری رفع تحریم نداشته باشیم! به عبارت بهتر مانند کودکان: بگوییم همان را می خواهیم که: به ما نمی دهند! یا مثل ملای رومی: آنکه یافت می نشود آنم ارزو ست. مثلا بجای اینکه خود مان هواپیما بسازیم، فقط به دنبال آن باشیم که: قطعات همان هواپیما را بسازیم یا: کهنه آن را بازسازی کنیم، و یا برای خرید آن گدایی کنیم. وقتی ایران فن آوری پهباد ها را، یک ماهه به دست می اورد، یا ماهواره بر، می سازد مگر نمی تواند هواپیما بسازد؟ ولی چرا نمی سازد؟ برای همین تفکر خود تحریمی است! که یک نوع تنبلی و تن پروری است، که آمریکاییها در گذشته، در ایران و کشورهای نفتخیز منطقه، نهادینه کرده اند! آنها می گفتند شمالازم نیست کار کنید، چون نفت دارید، آنرا به ما بدهید ما برای شما کار می کنیم! لذا باید این طرز تفکر خائنانه، باید شناسایی و از: بدنه اجرایی و مسئولیتی حذف شوند. دلیل دیگری که این امر دارد، موضوعی طبیعی و احتمالی است، بهرحال تصادف وجود دارد ولو یک در هزار باشد، این اتفاقات در همه جای دنیا هست، فقط در ایران برای سیاسی کاری هم شده، آن را بزرگنمایی می کنند. کشتی تایتانیک که غرق شد، نه تنها کسی سرزنش نشد، بلکه برای آن حماسه ها آفریدند و: داستانها نوشتند و فیلم ها ساختند! ولی کشتی ما که غرق شد، دنیا به آخر رسید! غرق شدن کشتی و مردن خدمه و امثال آن، امری طبیعی بوده و به همین خاطر: شرکت های بیمه گردن کلفتی زیادی ایجاد شد، والا نیازی به آنها نبود! برای ایجاد ریل قطار در آمریکا و اروپا، چه قتل عام هاییکه از مردم بومی نشد. این فقط برای تصرف زمین های آنان بوده! ولی در ایران وقتی کسی که: زمین را با رضایت کامل به راه آهن فروخته، می بیند قیمت ها بالا رفته، ادعای خیانت برعلیه راه آهن طرح می کند! قیمت روز از آن مطالبه می کند. چه طرح های شهرداری و چه طرح های دیگر، همگی از این موضوع، زیان های فراوانی دیده اند. بزرگترین مانع پیشرفت طرح های نیمه کاره، همین موضوع است. برخلاف آنچه که رهبری معظم، معذرت خواهی کردند، عدالت به بهترین نحو در ایران هست، و پیاده شده. در مقایسه با دیگر کشورها مانند: عربستان یا آمریکا که: زندانیان زیادی دارند، همه را شکنجه می دهند. در ایران زندانیان حاکم هستند! خودشان به زندان اوین، لقب هتل اوین را داده اند! وجود هجده میلیون پروند شکایتی، نشان از حاکم بودن شاکی دارد. والا مردم به جایی که: عدالت را رعایت نکند، مراجعه نمی کنند! اعتماد به اجرای حق و عدالت، آنها را به دادگستری می کشاند. برای رهایی از چاله،  کسی به چاه نمی افتد، اگر هم افتاد نمی گذارد دیگران این کار را بکنند. ولی علت عذر خواهی رهبری، به دلیل شدت عدالت علوی است. همانطور که حضرت علی ع، از یک خانواده یتیم و بی پناه عذر خواهی می کرد. داستان ما  قصه نقطه سیاه در یک کاغذ سفید است، که همه فقط آن نقطه سیاه را می بینند! و به وسعت سفیدی کاغذ اعتنایی ندارند.

Why are the facilities so low?

Every day a plane crashes! Or the train gets out of the line, or the passage fire. And people are scared: who is tomorrow's turn. But it should be noted that these issues have many dimensions and should not be seen only in political factions! Many of these are the product of a ruthless crew because they sold the plane but banned parts! They have been exporting illnesses to Iran (such as AIDS), but they do not sell drugs. The sanctions also have several aspects: the simplest is the embargo. But the main thing is internal sanctions. Internal sanctions or self-sanction, that is, we consider ours very important! And we seek to eliminate it and there is nothing but a boycott to follow! In better words, like children, we say we want the same: they do not give us! Or, like the Roman mullah, he does not find it desirable. For example, instead of building our own aircraft, we just want to: make the same parts of the aircraft; either: rebuild the old one, or beg for it. When Iran builds the technology of the gun, one month, or a satellite, can it not build a plane? But why does not it? So, thinking is self-imposed! Which is :a kind of laziness and tension, which Americans have institutionalized in the past, in Iran and the oil-rich countries of the region! They said they should not work because you have oil, give it to us, we work for you! Therefore, this treacherous way of thinking should be identified and removed from the executive body and responsibility. Another reason for this is a natural and probable issue; however, there is an accident, albeit one in a thousand, this is happening everywhere in the world, it only magnifies the work of politics in Iran. The titanic ship sank, not only was not blamed, but created for the epic, and wrote stories and made films! But our ship sank, the world was over! Drowning the ship and dying crew and so on, it's natural, and that's why: insurance companies have created a lot of neck, they did not really need them! For the creation of a railroad train in the United States and Europe, a massacre that was not indigenous. It's just to capture their land! But in Iran, when someone who: sold the land with full satisfaction to the railway, sees the prices rising, and claims betrayal against the railways! The price of the day demands it. Any plans of the municipality or other initiatives have all been harmed by this. The biggest obstacle to the development of semi-finished projects is the same. Unlike what the Supreme Leader will apologize to, justice is best in Iran and implemented. Compared to other countries, such as Saudi Arabia or the United States, who have many prisoners, they torture everyone. In Iran, prisoners are ruling! They have been named Evin Hotel in Evin Prison! The existence of eighteen million filing complaints indicates that the plaintiff is a ruler. People do not go to the place where they do not respect justice! Trusting the exercise of justice and justice brings them to justice. To get rid of the pit, nobody goes to the well, if it does not let others do it. But the reason for apologizing for leadership is due to the severity of Alawi justice. As Hazrat Ali, apologizes to a family of orphans and refugees. Our story is a black spot in a white paper, all of which only see that black spot! And do not pay attention to the whiteness of the paper.

لماذا هی مرافق منخفضة جدا؟

کل یوم تحطم طائرة! أو القطار یحصل خارج الخط، أو النار مرور. والناس خائفون: من هو دور الغد. ولکن تجدر الإشارة إلى أن هذه القضایا لها أبعاد کثیرة وینبغی ألا ینظر إلیها إلا فی الفصائل السیاسیة! العدید من هذه هی نتاج طاقم لا یرحم لأنها باعت الطائرة ولکن حظرت أجزاء! وقد تم تصدیر الأمراض إلى إیران (مثل الإیدز)، لکنها لا تبیع المخدرات. وللجزاءات أیضا جوانب عدیدة: أبسطها هو الحصار. ولکن الشیء الرئیسی هو العقوبات الداخلیة. العقوبات الداخلیة أو العقوبة الذاتیة، وهذا هو، ونحن نعتبر لدینا مهم جدا! ونحن نسعى للقضاء علیه ولیس هناک شیء سوى مقاطعة لمتابعة! فی کلمات أفضل، مثل الأطفال، نقول نحن نرید نفس: أنها لا تعطینا! أو، مثل الملان الرومانی، وقال انه لا یجد أنه من المرغوب فیه. على سبیل المثال، بدلا من بناء الطائرات الخاصة بنا، ونحن نرید فقط ل: جعل نفس أجزاء الطائرة؛ إما: إعادة بناء القدیم، أو التسول لذلک. عندما تبنى إیران تکنولوجیا البندقیة، شهر واحد، أو قمر صناعی، لا یمکنها بناء طائرة؟ ولکن لماذا لا؟ لذلک، والتفکیر هو فرض النفس! وهو نوع من الکسل والتوتر، الذی أرساه الأمیرکیون فی الماضی، فی إیران والدول الغنیة بالنفط فی المنطقة! وقالوا إنهم لا ینبغی أن تعمل لأن لدیک النفط، وإعطائها لنا، ونحن نعمل من أجلک! ولذلک، ینبغی تحدید هذه الطریقة الغادرة فی التفکیر وإزالتها من الهیئة التنفیذیة والمسؤولیة. سبب آخر لهذا هو قضیة طبیعیة ومحتملة، ومع ذلک، هناک حادث، وإن کان واحدا من ألف، وهذا یحدث فی کل مکان فی العالم، فإنه یزید فقط من عمل السیاسة فی إیران. غرقت السفینة العملاقة، لم یکن اللوم فقط، ولکن خلقت ملحمة، وکتب القصص وجعل الأفلام! ولکن غرقت سفینتنا، کان العالم قد انتهت! غرق السفینة والموت طاقم وهلم جرا، فمن الطبیعی، وهذا هو السبب: شرکات التأمین قد خلقت الکثیر من الرقبة، وأنها لم تکن فی حاجة إلیها حقا! ولإنشاء قطار للسکک الحدیدیة فی الولایات المتحدة وأوروبا، کانت مجزرة لم تکن من السکان الأصلیین. انها مجرد لالتقاط أرضهم! ولکن فی إیران، عندما شخص ما: بیع الأرض مع الارتیاح الکامل للسکک الحدیدیة، یرى ارتفاع الأسعار، یدعی الخیانة ضد السکک الحدیدیة! سعر الیوم یتطلب ذلک. أی خطط للبلدیة أو مبادرات أخرى قد تضررت من هذا کله. أکبر عقبة أمام تطویر المشاریع نصف المصنعة هو نفسه. وخلافا لما یعتذر به المرشد الأعلى، فإن العدالة هی الأفضل فی إیران وتنفذ. وبالمقارنة مع دول أخرى، مثل المملکة العربیة السعودیة أو الولایات المتحدة، التی لدیها العدید من السجناء، فإنها تعذب الجمیع. فی إیران، السجناء حاکمون! وقد تم تسمیة فندق إیفین فی سجن إیفین! وجود ثمانیة عشر ملیون تقدیم الشکاوى یشیر إلى أن المدعی هو حاکم. الناس لا یذهبون إلى المکان الذی لا یحترمون العدالة! إن الثقة فی ممارسة العدالة والعدالة تقودهم إلى العدالة. للتخلص من الحفرة، لا أحد یذهب إلى البئر، إذا کان لا تدع الآخرین تفعل ذلک. لکن سبب الاعتذار عن القیادة یرجع إلى شدة العدالة العلویة. کما حضرة علی، یعتذر لأسرة من الأیتام واللاجئین. قصتنا هی بقعة سوداء فی ورقة بیضاء، وکلها ترى فقط أن بقعة سوداء! ولا تولی اهتماما لبیاض الورقة.

Niyə imkanlar belə aşağı?

Hər gün bir təyyarə çökdü! Və ya qatar xəttdən çıxır və ya keçid atəşi çıxır. İnsanlar qorxurdular: sabahın növbəsi kimdir. Amma qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələlər bir çox ölçülərə malikdir və yalnız siyasi fraksiyalarda görünməməlidir! Bunların bir çoxu amansız ekipajın məhsuludur, çünki onlar təyyarəni satıb, lakin qadağan olunmuş hissələri! Onlar İrana (AİDS kimi) xəstəliklər ixrac edir, lakin narkotik maddələr satmırlar. Sanksiyaların bir neçə cəhəti var: ən sadə embarqo. Amma əsas məsələ daxili sanksiyalardır. Daxili sanksiyalar və ya öz-özünə sanksiya, yəni bizim də çox vacibdir! Və biz onu aradan qaldırmağa çalışırıq və izləmək boykot başqa bir şey yoxdur! Daha yaxşı sözlərlə, uşaqlar kimi, biz eyni istəyirik deyirik: onlar bizə vermir! Yoxsa, Roma Molla kimi, o, arzuolunmaz tapmır. Məsələn, öz təyyarəsini qurmaq yerinə, yalnız istəyirik: təyyarənin eyni hissələrini ya: köhnəni bərpa et və ya yalvarıyorsan. İran silahı, bir ay və ya bir peyk texnologiyasını qurarkən, bir təyyarə inşa edə bilməz? Amma niyə belə deyil? Beləliklə, düşüncə öz-özünə tətbiq olunur! Amerikalılar keçmişdə, İranda və bölgənin neftlə zəngin ölkələrində qurulan bir tənbəllik və gərginlikdir! Onlar işləməyəcəklərini söylədilər, çünki yağınız var, bizə verin, biz sizin üçün işləyirik! Buna görə də, bu xəyanətkar düşüncə tərzi icra orqanından və məsuliyyətdən kənarlaşdırılmalıdır. Bunun başqa səbəbi də təbii və ehtimal olunan bir məsələdir, lakin minlərlə olsa da bir qəza var, bu dünyanın hər yerində baş verir, yalnız İran siyasətinin işini möhkəmləndirir. Titanik gəmisi batdı, yalnız təqsirləndirilən deyil, epik üçün yaradılmış və hekayələr yazmış və film çəkmişdir! Amma gəmi batdı, dünya bitdi! Gəminin batması, ölən ekipaj və buna bənzər bir şey var, bu təbiidir və bu səbəbdən: sığorta şirkətləri bir çox boyun meydana gətirdi, həqiqətən onlara ehtiyac olmadı! ABŞ-da və Avropada bir dəmir yolu qatarının yaradılması üçün yerli əhali olmayan bir qırğın. Yalnız torpaqlarını tutmaq üçün! Ancaq İranda, torpaqları dəmir yolu ilə tam məmnuniyyətlə satan biri, qiymətləri yüksəlməyi görür, demiryollarına qarşı xəyanət edir! Günün qiyməti bunu tələb edir. Bələdiyyənin hər hansı bir planı və ya digər təşəbbüsləri bu qədər zərər görmüşdür. Yarımfabrik layihələrin inkişafı üçün ən böyük maneə eynidır. Ali Rəhbərin üzr istəməyəcəyindən fərqli olaraq ədalət İranda ən yaxşı və həyata keçirilir. Bir çox məhbus olan Səudiyyə Ərəbistanı və ya ABŞ kimi digər ölkələrlə müqayisədə hər kəsə işgəncə verilir. İranda əsirlər hakimdir! Evin Həbsxanasında Evin Oteli seçildi! On səkkiz milyon müraciət şikayəti şikayətçinin hökmdar olduğunu göstərir. İnsanlar ədalətə hörmət göstərməyən yerə getməzlər! Ədliyyə və ədalətin həyata keçirilməsinə inandığını onlara ədalət gətirir. Çuxurdan qurtulmaq üçün, kimsənin bunu etməsinə icazə verməsə, kimsənin quyuya girməməsi. Lakin rəhbərliyə üzr istəmək səbəbi Alawi ədalətinin şiddətindəndir. Həzrəti Əli kimi, yetim və qaçqın ailəsindən üzr istəyir. Bizim hekayəmiz ağ kağızda qara nöqtədir, bunların hamısı qara nöqtəni görür! Və kağızın beyazlığına diqqət yetirməyin.

为什么这些设施如此之低?

每天有一架飞机坠毁!或者火车离开线路或通道火灾。人们很害怕:明天轮到谁了。但应该指出的是,这些问题有很多层面,不应只在政治派别中看到!其中许多是无情的乘员组的产物,因为他们出售飞机但禁止了部件!他们一直在向伊朗出口疾病(如艾滋病),但他们不卖药。制裁也有几个方面:最简单的是禁运。但主要的是内部制裁。内部制裁或自我制裁,也就是说,我们认为我们非常重要!我们试图消除它,除了抵制之外别无他物!用更好的话来说,就像孩子一样,我们说我们想要一样的:他们不给我们!或者,像罗马毛拉一样,他并不认为它是可取的。当伊朗制造枪支技术,一个月还是卫星时,它能不能建造飞机?但为什么不呢?所以,思考是自我强加的!他们说他们不应该工作,因为你有油,给我们,我们为你工作!因此,应该从执行机构和责任中识别出这种诡计多端的思维方式。泰坦尼克号沉没,并不是责怪只有一个,但它创造了一个史诗般的:写小说和电影制作!但是我们的船沉没了,世界结束了!为了在美国和欧洲创造火车,这是一场非土着的屠杀。这只是为了夺取他们的土地!一天的价格需要它。市政府的任何计划或其他举措都因此受到了损害。半成品项目开发的最大障碍是一样的。不像最高领导人会道歉,正义在伊朗是最好的,并得到执行。与沙特阿拉伯或美国等其他国家相比,这些国家有很多囚犯,他们会折磨所有人。在伊朗,囚犯正在执政!他们被命名为Evin监狱的Evin酒店!有1800万份申诉投诉存在,表明原告是统治者。人们不会去他们不尊重正义的地方!相信行使正义和正义会将他们绳之以法。为了摆脱这个坑,如果不让别人这样做,没有人会去井。但是,领导层道歉的原因是由于阿拉维正义的严重性。正如Hazrat Ali向一个孤儿和难民家庭道歉。我们的故事是一张白纸黑点,所有这些都只能看到黑点!不要关注纸张的白度。

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی