اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

مرده ای که باورش نمی کنند!

سید احمد حسینی ماهینی | دوشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

حضرت سلیمان سه روز بود فوت کرده بود! ولی همه فکر می کردند زنده است، و برکار آنها نظاره دارد! لذا سخت کار می کردند. تا اینکه موریانه ها عصای او را خوردند، و او ناگهان از بالای بام ناظر، به زمین افتاد. حالا داستان ابر قدرتی آمریکا است،

 چهل سال پیش امام خمینی اعلام کرد: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، ولی کسی باور نمی کرد: این سلیمان عصر ما مرده باشد! حتی بسیاری از نزدیکان، از این حرف ترسیدند و از آمریکا، عذر خواهی کردند و هنوز هم، عده ای از این جسد مومیایی نشده می ترسند، در حالیکه در این چهل سال، ثابت شد که جز زیان و ضرر برای ملت خودش، کار دیگری نکرد. که این یک غلط! از مرده ها هم سرمی زند: زیرا مرده ها براثر نداشتن سیستم عصبی، کنترل خود را بر ادرار و مدفوع از دست می دهند! لذا خرابکاری آنها را، نباید به حساب زنده بودنشان گذاشت. اکنون سیستم حاکمیت استکباری، اعم از دولت فاشیستی آمریکا و: حکومت های پلیسی اروپاو کانادا و استرالیا، و همه دولت های فاسد: از دولت بحرین و عربستان گرفته، تا دولت ژاپن و کره و روسیه و چین! همگی مرده ای هستند که کسی باورشان نمی کند! این سلیمان ها خشکیده و بر عصا نکیه داده اند. باید که بزودی موریانه ها کار خود را شروع کنند. موریانه اول بانک جهانی است، بانک جهانی باید به درستی گزارش دهد که: بیش از دو تریلیون دلار بدهی آمریکا یعنی چه؟ یعنی در گزارش های مالی بگوید که: هر آمریکایی 7میلیون دلار بدهی دارد! و این بدهی با دیوانه بازی های ترامپ، هر روز سنگین تر می شود. باید بگوید که اقتصاد چین در اثر: دامپینگ های دیوانه وار، به کدام سیاهچاله افتاده است! و باید بگوید که نظامیگری روسیه و اسنبداد گازپروم آن، چه بلایی بر سر اقتصاد آن آورده است. این بانک باید بگوید که: اروپا ورشکسته است و از اقتصاد بزرگ آلمان، چیزی باقی نمانده و انگلیس، حاکم مطلق دنیای دیروز! امروز به نان شب محتاج است و: اگر از اتحادیه اروپا خارج شود، مرگ او حتمی است. البته برخی گزارش های اخیر بانک جهانی، موید این حرف است و میتوان: امیدوار بود که موریانه اول، به وظایف خود آشنا شده است. موریانه دوم رسانه ها هستند! که بجای پوشش این خبر ها، سعی دارند عکس موضوع را مطرح نمایند. زیرا به انان گفته شده: شما خبر را نباید عینا منتشر کنید، بلکه آن را با دستور ترامپ و: ضوابط کاخ سفید تنظیم نمایید. در واقع رسانه ها به دنبال: آرایش کردن مرده درون تابوت هستند، کراوات او را هم گره می زنند، تا اگر کسی آنها را تماشا کرد سکته نکند! در اسلام گفته شده که مرده را باید شست، و با سدر و کافور معطر کرد. ولی غربیها چون از مرگ می ترسند، و آنسوی مرگ را هم نمی پذیرند، لذا سعی می کنند مرده را آرایش دهند. حتی رژ لب و سرخاب بر او می مالند! تا سفیدی و بی رمقی چهره مرده، کسی را نترساند! مخصوصا کودکان فکر کنند که زنده است! اکنون رسانه های غربی و یا: رسانه های شرقی وابسته به غرب، دقیقا همین کار را می کنند! تا کودکان ذهنی فکر کنند، تمدن غرب زنده است. موریانه های بعدی، سوداگران مواد مخدر و اسلحه هستند، که زندگی آنها در گرو زنده بودن: کارخانجات تولید سلاح و: زمین های کشاورزی تولید تریاک هست. خریداران سلاح یا مواد مخدر، میتوانند به این سلطنت و سوداگری مرگ، خاتمه دهند کافی است یک روز: مواد مخدر مصرف نکنند یا اسلحه نخرند، شیرازه زندگی ترامپ و هم پیمانانش، از هم گسیخته می شود. لذا مزدوران خیالپرداز سوسیال لیبرال، یا سکولار های اسلامی از خواب بیدار شوند! و اینهمه برای زنده ماندن مرده دعا نکنند!

Dead who do not believe it!

Prophet Solomon had died three days! But everybody thought they were alive, and their work is watching! So they worked hard. As long as the termites ate his cane, he suddenly fell from the top of the observer's roof. Now, the story is a super power of the United States, forty years ago, Imam Khomeini declared: "America cannot do any wrong, but nobody believed: this Solomon is our age!" Even many close friends feared this and apologized to the United States, and still some of this body was not mummified, while for the past forty years it has been proven that there is nothing else but a loss to their nation. Did not. That's a false one! The dead also die because dead people lose control of urine and stool due to their lack of nervous system! Therefore, they should not be vandalized. Now the system of sovereign governance, including the fascist government of the United States: the European, Canadian and Australian police regimes, and all corrupt governments: from the Bahraini government and Saudi Arabia, to the government of Japan and Korea, and Russia and China! All are dead who nobody believes! These Solomon's dried up and put on a cane. Short termites should begin their work. First World Bank is the World Bank; the World Bank has to report properly: What's more than $ 2 trillion in US debt? It means in the financial reports that: Every American has $ 7 million in debt! And this debt will be heavier with the crazy Tramp games. It must be said that the Chinese economy has fallen into a black hole in a crazy tank! And it must be said that Russia's militarism and its Gazprom sabotage have brought about its economy. The bank should say: Europe is bankrupt and there is nothing left of the big German economy, and Britain, the absolute ruler of the world yesterday! Today, it needs bread for the night: if it comes out of the European Union, its death is certain. Some recent reports from the World Bank, of course, support this point: one hopes that Termite first has become acquainted with his duties. Termite II is the media! Instead of covering these news stories, they are trying to pose the subject. Because they are told: You should not publish the news exactly, but set it up with the command of Tramp and: the White House rules. In fact, the media are looking for: arranging the dead inside the coffin, tie it together so that if anyone watches them they will not stroke! In Islam it is said that the dead should be washed, and scented with cedar and camphor. But the West, because they are afraid of death, do not accept death beyond, so they try to make the dead look. Even a lipstick and a rosette are on him! Do not be afraid until the white and deadly face of the dead! Especially children think it's alive! Now Western media or Western-oriented eastern media do exactly the same thing! To think the children of mind, the civilization of the West is alive. Subsequent termites are drug dealers and guns, whose lives depend on being alive: arms manufacturing factories and: agricultural fields of opium production. Buyers of weapons or drugs can put an end to this monarchy and the speculative of death. One day: they do not consume narcotics or buy weapons, the tumultuous nature of the tramp and its allies are disrupted. So the social-libertarian ghostwriters, or the secular Islamicists, wake up! And so do not pray to the dead to survive!

المیت الذی لا یعتقد ذلک!

وقد مات النبی سلیمان ثلاثة أیام! ولکن الجمیع اعتقدوا أنهم على قید الحیاة، وعملهم یراقب! لذلک عملوا بجد. وطالما أکل النمل الأبیض قصبه، سقط فجأة من أعلى سقف المراقب. حتى معظم ختام هذه الرسالة یخاف من أمریکا والاعتذار وما زالت بعض هذه المومیاء هو لا یخاف، ولکن فی هذه الأربعین سنة، وقد ثبت أن الخسارة أمام شعبه، وإلا لم هذا واحد کاذب! یموت الموتى أیضا لأن الناس المیتة تفقد السیطرة على البول والبراز بسبب عدم وجود الجهاز العصبی! ولذلک، لا ینبغی تخریبها. جمیع القتلى الذین لا أحد یعتقد! جفت هذه سلیمان وضعت على قصب. وینبغی أن تبدأ النمل الأبیض عملهم. البنک الدولی الأول هو البنک الدولی، یجب على البنک الدولی أن یقدم تقاریره بشکل صحیح: ما هو أکثر من 2 تریلیون دولار من الدیون الأمریکیة؟ وهذا یعنی فی التقاریر المالیة أن: کل أمریکی لدیه 7 ملایین $ فی الدیون! وهذا الدین سیکون أثقل مع ألعاب الصامد مجنون. یجب أن یقال أن الاقتصاد الصینی قد سقطت فی ثقب أسود فی خزان مجنون! ویجب أن یقال إن النزعة العسکریة الروسیة وتخریبها من جازبروم أدت إلى اقتصادها. یجب على البنک أن یقول أن أوروبا المفلسة وأکبر اقتصاد فی ألمانیا، لا یبقى شیء والمملکة المتحدة، الحاکم المطلق للعالم الأمس! الیوم، فإنه یحتاج الخبز لیلة: إذا خرج من الاتحاد الأوروبی، وفاته مؤکد. بعض التقاریر الأخیرة من البنک الدولی، بطبیعة الحال، تدعم هذه النقطة: واحد یأمل أن النمل الأبیض أولا أصبح على درایة بواجباته. النمل الأبیض الثانی هو وسائل الإعلام! بدلا من تغطیة هذه القصص الإخباریة، فإنها تحاول أن تشکل هذا الموضوع. لأنه قال لهم: تعلمون عدم نشر نفسه، ولکن مع الأمر وترامب: البیت الأبیض وضع المعاییر. فی الإسلام یقال أن الموتى یجب أن تغسل، والمعطرة مع الارز والکافور. لکن الغرب، لأنهم یخشون الموت، لا یقبلون الموت، لذا یحاولون أن یلقوا نظرة میتة. حتى أحمر الشفاه ورودة هی علیه! لا تخافوا حتى وجه أبیض وقاتل للموتى! خصوصا الأطفال یعتقدون أنه على قید الحیاة! الآن وسائل الإعلام الغربیة أو وسائل الإعلام الشرقیة الغربیة المنحى تفعل بالضبط نفس الشیء! ولکی نفکر فی أطفال العقل، فإن حضارة الغرب حیة. النمل الأبیض المقبلة وتجار المخدرات والسلاح، أن حیاتهم تعتمد على قید الحیاة: نباتات والأسلحة: إنتاج الأفیون الأراضی الزراعیة. لذا، یستیقظ المحررون الإجتماعیون التحرریون، أو الإسلامیون العلمانیون! وهکذا لا تصلی للموتى من أجل البقاء!

Buna inanmırlar!

Peyğəmbər Süleyman üç gün öldü! Amma hər kəs həyatda olduğunu düşünür və işlərini izləyir! Beləliklə, çox çalışdılar. Belə ki termitleri onun heyəti yedim və o, birdən-birə müşahidəçi damdan yerə düşdü. İndi Amerika hekayə qırx il əvvəl super edir, İmam Xomeyni Amerika haqsızlıq edə bilər ki, bəyan, lakin Solomon era ölü inanmıram! Hətta Amerika qorxur bu məktubun yaxın ən üzr və hələ bu mumiya bəzi qorxu deyil, lakin bu qırx il, bu sübut onun öz xalqına zərər, başqa Bilmirəm Bu yanlış bir şeydir! Ölüm də ölür, çünki ölülər sinir sistemi çatışmazlığı səbəbiylə sidik və tabure nəzarətini itirirlər! Ona görə də onlar vandalize edilməməlidirlər. Hamı inanmayan ölülər! Bu Süleyman qurudu və qamışın üstünə qoydu. Qısamüddətli termitlər işlərinə başlamalıdırlar. Birinci Dünya Bankı Dünya Bankıdır, Dünya Bankı düzgün hesabat verməlidir: ABŞ-ın borcu 2 trilyon dollardan artıqdır? Maliyyə hesabatlarında: Hər bir Amerikanın 7 milyon dolları borc var! Və bu borc çılgın Tramp oyunları ilə daha ağır olacaq. Çin iqtisadiyyatı çılpaq bir tankda qara dəliyə düşmüşdür! Və demək lazımdır ki, Rusiyanın militarizmi və onun "Qazprom" sabotajı iqtisadiyyatına gətirib çıxardı. bank Böyük Britaniya, dünən dünyanın mütləq hökmdarı Avropa müflis və böyük iqtisadiyyatı, Almaniya, heç bir şey tərk ki, demək lazımdır! Bu gün gecə çörək lazımdır: əgər Avropa İttifaqı çıxsa, onun ölümü müəyyəndir. Termite II media deyil! Bu xəbərləri əhatə etmək əvəzinə, mövzunu pozmağa çalışırlar. Onlara Çünki: Siz eyni dərc bilmirəm, amma komanda və Trump ilə: Ağ Ev meyarları. İslamda deyilir ki, ölülər yuyulmalı, sidr və kofur ilə ətirli olmalıdırlar. Amma Qərb, ölümdən qorxduqları üçün ölümü qəbul etməz, ölü görünüşünü etməyə çalışırlar. Ona da bir pomada və rozet var! Ölülərin ağ və ölümcül üzünə qədər qorxma! Xüsusilə uşaqlar bunun diri olduğunu düşünür! İndi Qərb mediası və ya Qərb yönümlü şərq mətbuatı eyni şeyi edir! Uşaqları düşünmək üçün Qərbin sivilizasiyası canlıdır. həyatını diri olan asılı olduğunu Next termitleri, narkotik satıcıları və gun, bitkilər və silah: Opium istehsal kənd təsərrüfatı torpaq. Beləliklə, sosial-libertarian ghostwriters, ya da dünyəvi islamçılar oyanır! Və ölülər üçün dua etməyin!

死的人不相信它!

先知所罗门已经死了三天!但大家都以为是活的,劳动看着他们!所以他们努力工作。所以白蚁吃了他的工作人员,他突然观察者从屋顶,倒在地上。即使是最这封信害怕美国的紧密的,道歉,不过,一些这具木乃伊的不是恐惧,而是在这四十年,它被证明,损失自己的人,否则没有这是错误的!因此,他们不应该被破坏。没有人相信所有人都死了!这些所罗门都干了,拄着拐杖。短白蚁应该开始他们的工作。这意味着财务报告说,美国所有的$ 700万的债务!疯狂的流浪汉游戏会增加这笔债务。如果说中国经济由:自卸卡车野生的,这一直是一个黑洞!并说,军方和俄罗斯天然气工业股份公司Asnbdad,发生了什么经济。银行应该说,欧洲已经破产,而最大的经济体,德国,一无所有和英国,昨天的世界的绝对统治者!白蚁II是媒体!他们没有涉及这些新闻报道,而是试图提出这个问题。在伊斯兰教据说,死者必须洗净,和芳香雪松和樟脑。但因为西方人害怕死亡的,而对方没有接受死亡,所以尽量让自己死了。他的唇膏和玫瑰花也在他身上!白色和疲惫的脸上死了,谁没有动摇的!尤其是孩子们认为它还活着!现在西方媒体或者西方的东方媒体做同样的事情!儿童精神病认为西方是活的。雇佣兵想象力的社会自由,还是世俗的穆斯林醒来!所以不要祈求死者生存!

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی