اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

سال ابلاغ انقلاب

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

ابلاغ و بلوغ هردو از یک ریشه هستند! که نشان از تکامل بسوی خدا دارند. روز 22بهمن روزی بود که زمین: زیر پای مومنان لرزید، و به این لرزش افتخار کرد. در سراسر جهان قدم زنان و: پیاده روان را، در حافظه خود ضبط کرد، تا برای آیندگان بازگو کند. این روز آغاز چهلمین سال است و آغاز ابلاغ: انقلاب اسلامی هم هست.

همانطور که خداوند به رسولش دستور داد: تا از مردم نترسد و فرمود: خدا ترا از شر برخی از مردم، که از انها می نرسی درامان خواهد داشت. امروز نیز انقلاب اسلامی به دوران بلوغ معنوی خود رسید، باید که به همه جهان صادر شود. و صادر هم می شود اگر افرادی مانع نشوند! یعنی صدور انقلاب، جزو ماهیت انقلاب است، کسی نمی تواند آن را جدا کند، ولی شاید براثر برخی ملاحظات! یا ترس ها! مانع فکری یا اجتماعی درست کند. که باید این اخطار را داد که: دیگر بس است. اخطار ما مانند اخطار: یاران امام حسن ع نیست، که ایشان را  خوار کننده مومنین می دانستند، بلکه برگرفته از پیام وحی است که: در آغاز رسالت فرمود ای که بخود می پیچی، برخیز و مردم را آگاه کن! و در انتهای رسالت به ایشان فرمود: اگر این ابلاغ را انجام ندهی، گویا رسالت خود را اصلا انجام نداده ای! شاید رحمانیت پیامبر اسلام، و اذن بودن ایشان، باعث ابلاغ نکردن بوده، که خدا را به تذکر دادن واداشته، ولی این رحمانیت نباید مانع انجام وظیفه شود. دشمنان سعی می کنند: با طرح مشکلات اقتصادی و: گرفتاری های دروغین، مسئولین را به ساماندهی امر داخل مشغول دارند! و از وضع ملت های دیگر غافل سازند. ولی این چهل سال برای مشغولیت به: رفع مشکلات مردم بس است! هرچه می توانستند انجام دادند و: خداوند بیش از توان، از آنها انتظار ندارد. بعد از این باید مشکلات همه مردم دنیا، در دستور کار قرار گیرد! و از حصار کشیدن به دور خود، به شدت دوری باید کرد. وقتی مردم یمن به خاطر دین اسلام، در تنگنا هستند یا مردم روهینگیایی، آیا درست است که مردم ایران، به فکر سور وسات شب عید! و ولخرجی های ایام عید باشند؟ اگر برخی مردم عقل شان نمی رسد، مسئولین که باید این را بفهمند. نباید عقل خود را به دست کسانی بسپارند که: فقط به فکر رفاه خود و خانواده خود هستند. حضرت علی فرمود: با بخیل مشورت نکن! لذا اگر مسئولی با افرادی که فقط: به فکر جمع کردن مال برای خود هستند، مشورت کند خیلی بد است، چه رسد به اینکه خودش هم اینطوری فکر کند! و آن را در عمل دنبال کند. زمین خداوند برای همه است، کسی در آن استثنا نشده لذا: مردم فلسطین با مردم آمریکا هیچ فرقی ندارند، نباید گول ظاهر زندگی را خورد! نباید اطلاعات غلط به ذهن خود، یا به دیگران داد. براساس اعلام بانک جهانی، بدهی های آمریکا اقتصاد آن را فلج کرده! کشورهای چین و ژاپن، آمریکا و اروپا همگی در رکود اقتصادِی، و رشد منفی به سر می برند. این یعنی مردم آنجا با سختی معیشت روبرو هستند. وقتی در امریکا طوفان یا سیل و زلزله می آید، یا برف سنگین می بارد آنها هم مثل همه مردم دنیا، آواره و بی خانمان می شوند، لذا فرقی با مردم فلسطین، که در اردوگاههای خارج از وطن، زندگی می کنند ندارند. باید زور گویان آنها را سرجای خود نشاند، و حق مردم را از انها گرفت. چرا ثروت 98درصد مردم دنیا، در دست 2درصد آنها است؟ جمهوری اسلامی الان قدرتی است که: میتواند این کار را بکند و باید بکند. زیرا که همه مستضعفان جهان، چشم به آن دوخته اند! و اگر مسئولین هم بخواهند: چشم به جاهای دیگر داشته باشند، و یا خودشان مطالبه گر باشند، چه بلایی بر سر جهانیان می آید؟ آیا باید امام زمان عج به تنهایی، همه این کار ها را انجام خواهد داد؟

Announcement of the Revolution

Announcement and maturity are both of a root! Showing: evolution towards God. The day Bahrain was the day Earth was shaken under the feet of believers, and it was proud of this tremor. Around the world, the women walked and recorded the walking path in their memory to tell the future. This is the beginning of the forty year and the beginning of the announcement: there is the Islamic Revolution. As God commanded his messenger: he did not fear people and said: God will have a drama from some of the people who are coming from them. Today, the Islamic Revolution has reached its age of spiritual maturity, which must be exported to the entire world. And it's extinguished if people do not stop! That is, the issuance of the revolution is part of the nature of the revolution; no one can separate it, but perhaps by some considerations! Or fears! Imagine the intellectual or social barrier. It should be warned that: enough is enough. Our warnings are like warning: Imams' helpers, who believed they were humiliating believers, but derived from the message of the revelation,: At the beginning of the mission, he said: "Come on, come up and make the people aware!" And at the end of his mission, he said to them: "If you do not do this, as if you did not do your mission at all!" Perhaps the mercy of the Prophet of Islam, and his permission, did not lead to the announcement of God, but this mercy should not prevent him from performing his duty. Enemies try: With the economic problems and: false accidents, the authorities are busy managing the internal affairs! And ignore the situation of other nations. But this is forty years to engage in: solving the problems of the people is enough! What they could do and: God does not expect them more than power. After all, the problems of all the people of the world should be put on the agenda! And from the fence to the distance, you should be severely distracted. When the Yemeni people are struggling for the sake of Islam or the Rohingya people, is it true that the people of Iran are thinking of the night of norooz! And: the excitement of New Year? If: some people do not understand their minds, the authorities who must understand this. They should not give their wisdom to the people: they are only thinking of their own welfare and their families. Imam Ali said: Do not consult with your friends! Therefore, if you are in charge of consulting someone who is only thinking of collecting property for yourself, it is very bad, let alone thinks about it yourself! And: pursues it in practice. The land of God is for everyone, so no one has been included in that exception: Palestinians are no different from the American people; they should not be fooled by the appearance of life! Do not give wrong information to your mind or to others. According to the World Bank, US debt cripples its economy! The countries of China and Japan, the United States and Europe are all in a recession and negative growth. This means that the people there are facing a difficult livelihood. When there is a storm, a flood and an earthquake in America, or a heavy snowfall, they are displaced and homeless, like all the people of the world, so they do not differentiate with the Palestinian people living in camps outside their homeland. The guerrillas must force them into their own places, and take them away from the people. Why is the wealth of 98% of the world in the hands of 2% of them? The Islamic Republic is now a power that can: do it and must do it. Because all the oppressed people of the world are eyeing it! And if the authorities want to: have eyes on somewhere else, or they themselves are demanding, what about the world? Should the Imam of the time alone do all these things?

إعلان الثورة

الإعلان والاستحقاق کلاهما من الجذر! إظهار التطور نحو الله. فی 22 بهمن کان الیوم الأرض یرتجف تحت أقدام المؤمنین، وکان فخورا بهذا الهزة. فی جمیع أنحاء العالم، سارت النساء وسجلت مسار المشی فی ذاکرتهم لنقول للمستقبل. هذه هی بدایة الأربعین سنة وبدایة الإعلان: هناک الثورة الإسلامیة. کما أمر الله رسوله: لم یخاف الناس وقال: الله سوف یکون دراما من بعض الناس الذین یأتون منها. والیوم وصلت الثورة الإسلامیة إلى عصر النضج الروحی الذی یجب تصدیره إلى العالم بأسره. وانطفأت إذا کان الناس لا تتوقف! أی أن إصدار الثورة جزء من طبیعة الثورة، ولا یمکن لأحد أن یفصلها، بل ربما ببعض الاعتبارات! أو مخاوف! تخیل الحاجز الفکری أو الاجتماعی. وینبغی أن یکون حذر من أن: ما یکفی یکفی. وفی نهایة مهمته، قال لهم: "إذا لم تقم بذلک، کما لو أنک لم تفعل مهمتک على الإطلاق!" ولعل رحمة النبی صلى الله علیه وسلم، وإذنه، لم یؤد إلى إعلان الله، ولکن هذه الرحمة لا ینبغی أن تمنعه ​​من أداء واجبه. أعداء حاول: مع المشاکل الاقتصادیة و: حوادث کاذبة، والسلطات مشغولة إدارة الشؤون الداخلیة! وتجاهل حالة الدول الأخرى. ولکن هذا هو أربعین عاما للانخراط فی: حل مشاکل الشعب هو ما یکفی! ما یمکن أن یفعلوه و: الله لا یتوقع منهم أکثر من السلطة. وبعد کل شیء، ینبغی وضع مشاکل جمیع شعوب العالم على جدول الأعمال! ومن السیاج إلى المسافة، یجب أن یصرف بشدة. عندما یکافح الشعب الیمنی من أجل الإسلام أو شعب الروهینجا، هل صحیح أن الشعب الإیرانی یفکر فی لیلة العید! والإثارة من عید؟ إذا کان بعض الناس لا یفهمون عقولهم، والسلطات التی یجب أن نفهم هذا. ولا ینبغی لهم أن یعطوا حکمتهم للشعب: فهم یفکرون فقط فی رفاههم وأسرهم. قال الإمام علی: لا تتشاور مع أصدقائک! لذلک، إذا کنت مسؤولا عن استشارة شخص یفکر فقط فی جمع الثروة لنفسک، فإنه أمر سیئ للغایة، ناهیک عن التفکیر فی ذلک بنفسک! وینتهجها عملیا. أرض الله هی للجمیع، لذلک لا أحد أدرج فی هذا الاستثناء: الفلسطینیون لا یختلفون عن الشعب الأمریکی، لا ینبغی أن ینخدع من ظهور الحیاة! لا تعطی معلومات خاطئة إلى عقلک أو للآخرین. ووفقا للبنک الدولی، فإن الدیون الأمریکیة تشل اقتصادها! إن بلدان الصین والیابان والولایات المتحدة وأوروبا کلها فی حالة رکود ونمو سلبی. وهذا یعنی أن الناس هناک یواجهون صعوبة فی کسب الرزق. یجب على المقاتلین إجبارهم على الوصول إلى أماکنهم الخاصة، وأخذهم بعیدا عن الشعب. لماذا ثروة 98٪ من العالم فی أیدی 2٪ منهم؟ إن الجمهوریة الإسلامیة الآن هی القوة التی یمکنها القیام بذلک ویجب علیها أن تفعل ذلک. لأن کل الناس المضطهدین فی العالم یتطلعون إلیه! وإذا کانت السلطات ترید: أن یکون العینین فی مکان آخر، أو أنهم أنفسهم یطالبون، ماذا عن العالم؟ فهل یجب على إمام الوقت وحده أن یفعل کل هذه الأمور؟

İnqilabın elan edilməsi

Duyurma və yetkinlik hər ikisinin bir köküdür! Allaha qarşı təkamül göstərmək. Bəhreyn günü gündüz mö'minlərin ayaqları altında sarsıldı və bu sarsıntıdan qürur duydu. Dünyada qadınlar gələcəklərini izah etmək üçün yaddaşlarında gediş yolunu gəzdirdilər və qeyd etdilər. Bu qırx ilin başlanğıcı və elanın başlanğıcıdır: İslam inqilabı var. Allah Rəsulu qorxu əmr və dediyi kimi: Allah onlar təhlükəsiz Nursi olacaq ki, bəzi insanlar xilas. Bu gün İslam İnqilabı bütün dünyaya ixrac edilməli olan mənəvi yetkinliyinə çatmışdır. İnsanlar dayanmırsa söndürülür! Yəni, inqilabın verilməsi inqilabın təbiətinin bir hissəsidir, heç kim onu ​​ayıra bilməz, bəlkə də bəzi mülahizələrlə! Və ya qorxurlar! İntellektual və ya sosial maneəni düşünün. Bunu xəbərdar etmək lazımdır: kifayətdir. Və vəzifəsinin sonunda o, onlara dedi: "Əgər bunu etməsən, sanki heç bir vəzifənizi etmədin!" Bəlkə Peyğəmbər və onların məzuniyyət mərhəmət, Allahın Lakin, mərhəmət xidmət lazım deyil, xəbərdarlıq səbəb, xəbərdar deyil. Düşmənlər çalışırlar: İqtisadi problemlər və yanlış qəzalarla, hakimiyyət daxili işlərin idarə olunması ilə məşğuldur! Və digər xalqların vəziyyətini görməyin. Amma bu, qırx ildir məşğul olmaqdır: insanların problemlərini həll etmək kifayətdir! Onlar nə edə bilərlər və: Allah onları gücdən daha çox gözləmir. Axı dünyanın bütün xalqlarının problemləri gündəmə gətirilməlidir! Çitdən məsafəyə qədər, ciddi şəkildə diqqət çəkmək lazımdır. Və bayramın həyəcanı? Bəzi insanlar ağıllarını başa düşmürlərsə, bunu anlamalı olan səlahiyyətlilər. Onlar xalqına onların hikmətini verməməlidirlər: yalnız öz rifahı və ailələrini düşünürlər. İmam Əli dedi: "Dostlarınızla məsləhətləşməyin!" Buna görə də, əgər özünüz üçün zənginlik toplamaq düşüncəsi olan kimsə məsləhət görürsənsə, bu, çox pisdir, buna görə də özünüz barədə düşünün! Və bunu praktikada həyata keçirir. Fikrinizi və ya başqalarına yanlış məlumat verməyin. Dünya Bankının məlumatına görə, ABŞ borcu iqtisadiyyatını pozur! Çin və Yaponiya, ABŞ və Avropanın ölkələri tənəzzül və mənfi artımdadır. Yəni, orada yaşayan insanlar çətin bir yaşayış vasitəsi ilə qarşılaşırlar. Partizanlar onları öz yerlərində zorlamalı və onları xalqdan çıxarmalıdır. Nə dünyanın 98% -nin zənginliyi onların 2% -nin əlindədir? İslam Respublikası artıq bir güc ola bilər: bunu və bunu etməlidir. Çünki dünyanın bütün məzlum xalqı bunu gözləyir! Və əgər hakimiyyət istədikdə: başqa bir yerdə gözləri var və ya özləri də tələb edirlərsə, dünya haqqında nə deməkdir? Zamanın imamı təkcə bu işləri görməlidirmi?

 

革命宣言

公告和成熟度都是根!向上帝显示进化。巴林是那天在信徒脚下震动的那一天,它为这种震颤感到自豪。在世界各地,这些女性走路并记录了他们记忆中的行走路径,以告诉未来。这是四十年的开始和公告的开始:有伊斯兰革命。今天,伊斯兰革命已经到了精神成熟的时代,必须出口到全世界。如果人们不停下来,它就会消失!也就是说,革命的发生是革命的本质的一部分,没有人能够把它分开,但也许是由于一些考虑!或者担心!想象一下智力或社交障碍。应该警告:足够了。敌人尝试:经济问题和:虚假事故,当局正在忙于管理内政!忽视其他国家的情况。但是,这要花40年的时间:解决人们的问题已经足够了!他们能做什么和:上帝不期望他们超过权力。毕竟,世界上所有人的问题都应该提上议事日程!从围栏到远处,你应该分心。当也门人民对伊斯兰教的缘故,在紧要关头或罗兴亚人,这是事实,伊朗人民觉得甚小孔径终端前夜派对!而开斋节的兴奋?如果有些人不明白他们的想法,那么必须了解这一点的当局。他们不应该把自己的智慧给人民:他们只是想着自己的福利和家庭。伊玛目阿里说:不要咨询你的朋友!因此,如果你负责咨询某个只想为自己谋财的人,那就很糟糕,更别提自己想想了!并在实践中追求它。土地公是每个人,而不是一个例外,巴勒斯坦人民并不比美国不应该由生命的外表所迷惑的人不同!不要把错误的信息提供给你的想法或其他人。据世行称,美国债务危机严重!中国和日本,美国和欧洲国家都处于衰退和负增长。这意味着那里的人民面临着困难的生活。游击队员必须强迫他们到自己的地方,并把他们从人民手中带走。为什么世界上98%的人拥有其中2%的财富?伊斯兰共和国现在是一个力量,可以:做到这一点,必须做到这一点。因为世界上所有被压迫的人都在盯着它!如果当局想要:在其他地方有目光,或者他们自己要求很高,那么这个世界呢?单单时间的伊玛目应该做所有这些事情吗?

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی