اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

مرگ بر فتنه گر چه در حصر چه در قصر چه در فبر!

سید احمد حسینی ماهینی | چهارشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۶، ۰۷:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

عده ای به بهانه حصر در قصر، سعی داشتند بگویند این اشتباه است، و باید کسانی که در حصر هستند، آزاد شوند! بعد دیدند نمی شود، دوباره به خیابان ها ریختند تا امتحان بکنند، ولی بعد که خبری نشد، فوری به جای خود خزیدند و علم: مبارزه با داعش برداشتند!

 غافل از آنکه دم خروس از زیر عبایشان بیرون زده، و همه فهمیدند دزدی خروس، کار کی بوده! به سادگی میتوان فهمید که: بخش عظیمی از سران فتنه 88که: در دولت جا خوش کرده اند، خورد و خوراکی ندارند تا: انتقام آن سال را بگیرند! بدترین شکل آن اظهار نظر جهانگیری است، که هنوز بعد از 6سال دولت مداری خودش، می گوید: این اغتشاشات حاصل عملکرد دولت قبل است. مثل کسانی که چهل سال است در: جمهوری اسلامی کار می کنند، هروقت از آنها انتقاد می شود، می گوید کار زمان پهلوی آنقدر خراب بوده، که هنوز درست نمی شود! وقتی ناسپاسی از حد بگذرد، به خود شخص بر می گردد! لذا عده ای هم پیدا می شوند: هرچه در ایران هزینه های عمرانی می شود، پل و بیمارستان و راه و کارخانه، ساخته می شود باز هم نمی بینند و می گویند: اینها ایران را ویران کردند! و خودشان را مدعی آباد کردن: ایران می خوانند و در شعارهایشان می گویند: تا خرابی از حد نگذرد آباد نگردد. به همین دلیل اغتشاش را یکی از: راههای سازندگی می دانند. و این معنی درهم رفتگی و: به هم ریختگی مفاهیم و معیار ها است. ما هم می توانیم ادعا کنیم: اصلا اغتشاشی در کار نبوده! بلکه عده ای از فتنه گران که: در دولت نفوذ کرده اند، خواستند مشت آهنین خود را، یکبار دیگر امتحان کنند. دلیل آن هم بسیار ساده است: زیرا حامیان این اغتشاش، آمریکا و اسرائیل بودند! و کسی که بیش از همه هزینه کرد، عربستان بود. راهبرد دولت در زمینه شوالیه های سیاسی، همکاری و دوستی با آل سعود است! و هرگونه خیانت آنها را نادیده گرفته، و یا نوعی خدمت تلقی می کنند! اخیرا هم در مطالعات سیاسی و استراتژیک خود، ثابت کرده اند که عربستان، هیچ نقشی در ایجاد طالبان و داعش نداشته! و اینها یک مشت یاوه گویی های: مخالفان آل سعود است. ناطق می گفت: ریشه طالبان به هندوستان برمی گردد، و اصلا آل سعود نقش نداشته! البغدادی هم از متن مردم عراق بوده، و بن سلمان اصلا او را ندیده است! لذا صف بندی ها هر روز روشنتر می شود: و این فقط فتنه گران هستند که: دروغ های شاخدار می گویند و: خود را می خندانند! و الا شعار مردمی این است: مرگ بر فتنه گر، چه در حصر، چه در قصر، چه در قبر! یعنی همه آنها را رصد کرده اند، و میدانند که داخل قصر بودن، جلسات را در نیاوران یا سعد اباد، برگزار کردن خود نوعی فتنه گری است. زیرا مردم آنجا را موزه میدانند، و برای عبرت گرفتن به آنجا می روند. ولی فتنه گران نفوذی در دولت، دوست دارند قدم جای پای طاغوت ها بگذارند! و فکر می کنند مرگ فقط برای همسایه اتفاق می افتد. به قول شاعر:

آن قصر که جمشید درو جام گرفت،

آهو بچه کرد و روبَهْ آرام گرفت؛

بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر،

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟

بنا براین بهتر است هرچه زودتر، بحث اغتشاش و تحلیل در آن را، تمام کنند و مردم را بیش از این فریب ندهند! زیرا همه میدانند این حرکت ها برای: فرار از دریافت های نجومی است، که ذهن مردم را مشغول کرده است. یک مدیر اجاره ای دولتی، 30برابر یک کارمند حقوق و پاداش می گیرد، و صد برابر فحش می دهد. این را نباید فراموش کرد! گرفتاری مردم همین است و بس. لطفا آدرس غلط ندهید.

Death to sedition:

Some people tried to say that it was a mistake, under the pretext of confinement in the palace, and that those who are in a state should be released! They did not see it later, they went back to the streets to take a test, but when they did not know, they quickly crawled in their place and science came up against ISIL! Unaware that the cock tail came out from under their bosom and everyone knew that the robbery was kidnapping. It can easily be understood that: a large part of the leaders of the intrigue, 88 who: have been accommodated in the government, eat no food to: take revenge on that year! Worst of all, Jahangir's commentary, which is still after six years of its own administration, says: "These disturbances are the result of the performance of the previous government. Like those who have been working in the Islamic Republic for forty years, whenever they are criticized, the Pahlavi's work has been so badly damaged that it is still not true! When an ungrateful passage passes, he returns to himself! So there are also some people: the cost of building in Iran, the bridge and the hospital, the road and the factory, will not be seen again and they say: They destroyed Iran! And they claim that they are developing: Iran is singing and they say in their slogans: so that failure will not be overcome. For this reason, the turmoil is one of the ways of construction. And this means mess and: messing up the concepts and criteria. We can also claim that there was no disturbance at all! Instead, a number of seditious people who have infiltrated the government have tried to try their iron fist once more. The reason is very simple: because the supporters of this turmoil were the United States and Israel! And the one who spent the most was Saudi Arabia. Government policy in the field of political knights, cooperation and friendship with Al Saud! And they ignore any treachery, or they regard a kind of service! Recently, in their political and strategic studies, they have proved that Saudi Arabia has not played any role in the creation of the Taliban and ISIS! And these are a bunch of dangers: the opposition is Al Saud. Nategh said: The Taliban's roots go back to India, and Al Saud did not play any role! Al-Baghdadi is also from the text of the Iraqi people, and Ben Salman has never seen him! So queuing will be brightened every day: and these are just seditious ones: they say: hunter lies and: they laugh at themselves! And the popular slogan is this: Death to the seducer, whether in confinement, in the palace, or in the grave! That is, they are all observing them, and they know that being in the palace, holding meetings in Niavaran or Saad Abad is a kind of seduction. Because: people know it as a museum, and they go there for the sake of understanding. But intruders in the government, they like to step footprints! And they think death only happens to the neighbor. According to the poet:

The palace that won Jamshid Dore

The deer kidding and calm down;

Bahram, you were grave for life,

Did you see how grave did you get?

So it is best to stop the discussion of turmoil and analyze it as soon as possible and not deceive people more! Because everyone knows these moves are for: escaping astronomical downloads that have engaged people's minds. A state-owned renter gets 30 times more salary and rewards, and swears 100 times. This should not be forgotten! This is the plight of people. Please do not miss the wrong address.

الموت إلى الفتنة:

حاول بعض الناس أن یقولوا أنه کان خطأ، بحجة الحبس فی القصر، وأنه یجب الإفراج عن أولئک الذین فی دولة! لم یروا ذلک فی وقت لاحق، عادوا إلى الشوارع لاجراء اختبار، ولکن عندما کانوا لا یعرفون، انهم الزحف بسرعة فی مکانهم والعلم جاء ضد داعش! لا یدرکون أن ذیل الدیک خرج من تحت حضنهم، وکان الجمیع یعرفون أن السرقة کانت خطف. ویمکن بسهولة فهم أن: جزء کبیر من قادة المؤامرات، 88 الذین: تم استیعابهم فی الحکومة، لا یأکلون الغذاء ل: الانتقام من ذلک العام! والأسوأ من ذلک أن تعلیق جهانغیر، الذی لا یزال بعد ست سنوات من إدارته، یقول: "هذه الاضطرابات هی نتیجة لأداء الحکومة السابقة. مثل أولئک الذین کانوا یعملون فی الجمهوریة الإسلامیة لمدة أربعین عاما، کلما تعرضت لانتقادات، عمل البهلوی قد تضررت بشکل کبیر جدا لأنه لا یزال غیر صحیح! عندما یمر مرور ممر، یعود إلى نفسه! لذلک هناک أیضا بعض الناس: تکلفة البناء فی إیران والجسر والمستشفى والطریق والمصنع، لن ینظر إلیه مرة أخرى ویقولون: لقد دمروا إیران! ویدعون أنهم یتطورون: إیران تغنی وتقول فی شعاراتها: حتى لا یتم التغلب على الفشل. لهذا السبب، الاضطراب هو واحد من طرق البناء. وهذا یعنی الفوضى و: العبث المفاهیم والمعاییر. یمکننا أن ندعی أیضا أنه لم یکن هناک أی اضطراب على الإطلاق! وبدلا من ذلک، حاول عدد من الأشخاص المهینین الذین تسللوا إلى الحکومة محاولة القبضة الحدیدیة مرة أخرى. والسبب بسیط جدا: لأن أنصار هذا الاضطراب کانت الولایات المتحدة وإسرائیل! وکان أکثر من قضى السعودیة. سیاسة الحکومة فی مجال الفرسان السیاسیة والتعاون والصداقة مع آل سعود! وهم یتجاهلون أی خیانة، أو أنهم یعتبرون نوعا من الخدمة! فی الآونة الأخیرة، فی دراساتهم السیاسیة والاستراتیجیة، أثبتوا أن المملکة العربیة السعودیة لم تلعب أی دور فی إنشاء طالبان وداعش! وهذه هی مجموعة من الأخطار: المعارضة هی آل سعود. وقال ناطق: جذور الطالبان تعود إلى الهند، ولم یلعب آل سعود أی دور! البغدادی هو أیضا من نص الشعب العراقی، وبن سلمان لم یسبق له مثیل له! لذلک سوف یتم سطع الطابور کل یوم: وهذه هی مجرد تحریضیة: یقولون: الصیاد یکمن و: یضحکون على أنفسهم! والشعار الشعبی هو هذا: الموت للمغجر، سواء فی الحبس، فی القصر، أو فی القبر! أی أنهم جمیعا یراقبونهم، وهم یعرفون أن وجودهم فی القصر، وعقد اجتماعات فی نیافاران أو سعد أباد هو نوع من الإغراء. لأن الناس یعرفون أنها متحف، وأنها تذهب إلى هناک من أجل التفاهم. ولکن الدخلاء فی الحکومة، فإنها ترغب فی خطوة آثار أقدام! وهم یعتقدون أن الموت یحدث فقط للجار. وفقا للشاعر:

القصر الذی فاز جمشید دوری

الغزلان تمزح وتهدئة.

بهرام، کنت قاسیا للحیاة،

هل رأیت مدى خطورة هل حصلت؟

لذلک فمن الأفضل لوقف مناقشة الاضطرابات وتحلیلها فی أقرب وقت ممکن وعدم خداع الناس أکثر! لأن الجمیع یعرف هذه التحرکات هی ل: الهروب التنزیلات الفلکیة التی انخرطت عقول الناس. یحصل المستأجر المملوک للدولة على 30 مرة أکثر من الراتب والمکافآت، ویقسم 100 مرة. لا ینبغی أن ننسى هذا! هذه هی محنة الناس. من فضلک لا تفوت عنوان خاطئ.

Uydurma ölümü:

Bəzi insanlar sarayda həbsxana bəhanəsiylə səhv olduğunu və bir dövlətdə olanların azad edilməsini istəməyə çalışdı! Daha sonra görməmişdilər, bir test almaq üçün geri qaçdılar, amma bilmədikləri yerlərdə sürətlə süründülər və elm İİMİ-ə qarşı çıxdı! Xortum quyruğu onların qapağının altından çıxdığını və hər kəsin soyğunçuluqdan qaçırdığını bildiyini bilmədi. Bu asanlıqla başa düşülə bilər ki, 90-cı əcnəbi liderlərin böyük bir hissəsi: hökumətdə yerləşdirilib, yemək yemirlər: o ildən intiqam almaq! Bütün bunlardan ən pisi, Cahangirin öz rəhbərliyindən altı il sonra verdiyi şərhdə belə deyilir: "Bu narahatlıqlar əvvəlki hökumətin icrasının nəticəsidir. İslam Respublikasında qırx ildir işləyənlər kimi, tənqid olunduqda, Pəhləvinin işi belə pis hala gəldi ki, hələ də doğru deyil! Nankor bir keçid keçdikdə özünə dönər! Bəzi insanlar da var: İranda tikinti xərcləri, körpü və xəstəxana, yol və zavod yenidən görünməyəcək və deyirlər: İranı məhv etdilər! Və onlar inkişaf etdiyini iddia edirlər: İran mahnı oxuyur və şüarlarında deyirlər ki, uğursuzluq aradan qalxmayacaq. Bu səbəblə qarışıqlıq tikinti yollarından biridir. Və bu, qarışıqlıq deməkdir və: anlayışları və meyarlara mane olur. Heç bir narahatlıq olmadığını iddia edə bilərik! Bunun əvəzinə hökumətə sızdıran bir çox cahil insana dəmir yumruğunu bir dəfə daha cəhd etməyə çalışdım. Bunun səbəbi çox sadədir: bu qarışıqlığın tərəfdarları ABŞ və İsrail idi! Ən çox sərf edənlər isə Səudiyyə Ərəbistanı idi. Əl-Saud ilə siyasi şövqlər, əməkdaşlıq və dostluq sahəsində hökumət siyasəti! Və onlar hər hansı xəyanət görməməzlikdədirlər və ya bir növ xidmətə baxırlar! Son zamanlar, siyasi və strateji araşdırmalarında, Səudiyyə Ərəbistanının Taliban və İSİS qurulmasında heç bir rol oynamadığı sübut etdi! Bu bir çox təhlükədir: müxalifət Al Sauddur. Nategh bunları söylədi: "Talibanın kökləri Hindistana dönür və Al Süud heç bir rol oynamadı! Əl-Bağdadi də İraq xalqının mətnindəndir və Ben Salman onu heç görməmişdir! Beləliklə, hər gün queuing hər gün aydınlanacaq və bunlar təkamülçülərdir: deyirlər: ovçu yalançıdır və onlar özləri gülürlər! Məşhur şüarlar belədir: Öldürənə, ölümdə, sarayda və ya qəbirdə olsun! Yəni, bunların hamısı müşahidə olunur və bilirlər ki, sarayda, Niavaran və ya Saad Abadda görüşlər keçirən bir cazibə növüdür. İnsanlar bunu muzey olaraq bildikləri üçün və anlayış üçün oraya getdilər. Amma hökumətdə intruderlər, ayaq izlərini çəkmək istərlər! Onlar ölümün yalnız qonşuya düşdüyünü düşünürlər. Şairə görə:

Jamshid Dore qazandıran saray

Geyik salladı və sakitləşdi;

Bəhram, siz həyat üçün ağır idi,

Qəhrəman necə əldə etdiniz?

Beləliklə, qarışıqlığın müzakirəsini dayandırmaq və mümkün qədər tez təhlil etmək və daha çox insanları aldatmaq yaxşıdır! Çünki hər kəs bu hərəkətləri bilir: insanların ağıllarına cəlb edən astronomik yüklənmələrdən qaçmaq. Dövlətə məxsus kirayəçi 30 qat daha çox əmək haqqı və mükafat alır və 100 dəfə and içir. Bu unudulmamalıdır! Bu insanların vəziyyətidir. Yanlış ünvanı qaçırmayın.

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی