اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

آقای وزیر کار همه کاردارند!

سید احمد حسینی ماهینی | پنجشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۸:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر


همه عجله دارند همه کار دارند، فقط مثل اینکه فقط وزیر کار بیکار است! لذا فکر می کند همه بیکارند، و دلسوزی می کند و می خواهد بگوید: بعد از چهل سال حکومت، هنوز 60درصد بیکاری داریم. البته آمار رسمی تا 15درصد بیشتر نیست، ولی ایشان آمار غیر رسمی و محرمانه دارند: که تا 50درصد به بالا رسیده است.

 ولی کافی است یک روز ایشان، از ماشین سانتی مانتال خود، بیرون بیایند و مثلا با مترو سرکار بروند، خواهند دید که همه کار دارند، و عجله دارند به کارشان برسند، تا جاییکه وقت ندارند سه دقیفه، معطل بشوند که مترو بعدی بیاید! و مثل گوسفندان بلا نسبت، خود را در واگن ها جا می دهند، که به کارشان برسند! براساس آمار خود مترو، روزانه دو میلیون مسافر در مترو جابجا می شوند، که قریب به اتفاق آنان، نیروی فعال جامعه هستند، و از شلوغی مترو شکایت دارند. اگر آقای وزیر، حوصله مترو ندارند، با تاکسی بروند: می بینید که مسافرهای تاکسی، همه روی زمین و تاکسی ها پر است! همه گله مندند که چرا تاکسی، کم است یا چرا فقط مستقیم یا دربست سوار می کنند. مسافران تا 50هزار تومان هم، برای دربستی می دهند که مثلا: به فرودگاه برسند یا به سرکار! اینهم از بخش دوم! اما اگر حوصله داشتند بروند با خط اتوبوس، یا بی آر تی سوار شوند! با اینکه بی آر تی ها سریع و جادار هستند، ولی همیشه پر هستند. بطوریکه یا پای مسافر لای در می ماند، یا باید به دلیل شکسته شدن در، عازم تعمیرگاه می شوند: چون همه کار دارند و عجله هم دارند به کارشان برسند، والا تاخیر می خورند! و از حقوقشان کسر می شود. اینها هم دو میلیون نفری می شوند! حالا بریم سراغ سواری یا خودرو شخصی ، البته همه مثل وزیر نمی توانند: خط ویژه بروند و به بیکاری شان برسند. لذا ساعت ها در ترافیک هستند، بسیاری از آنها مجبورند: کارهایشان را در درون خودرو انجام دهند، درواقع دفتر کارشان، همان خودرو شان است. می گویند: روزی 4میلیون خودرو تک سرنشین هم، در تهران رفت و آمد می کنند! حالا برویم سراغ دو میلیون راکب موتور سوار! آنها بقدری سرشان شلوغ است و: کار دارند که حتی پشت چراغ قرمز هم، نمی ایستند و خیلی موارد از: پیاده رو ها می روند، و اکثر کلاه ایمنی هم نمی گذارند و: جریمه اش را می دهند! مثل خودرو سوار ها که: وارد طرح می شوند و جریمه می دهند، چون کار دارند و صرف می کند: حتی دوبله یا سوبله پارک کنند، و به کارشان برسند. می بینیم تا حالا نزدیک ده میلیون موتور و خودرو و تاکسی  و مترو و اتوبوس سوار!  در تهران هستند که همگی عجله دارند: و همیشه هم دیر می رسند! در حالیکه جمعیت تهران 12میلیون نفر است، به نظر می رسد فقط کودکان زیر یکسال بیکار هستند! از این بدتر موقعی است که ندانیم: شش میلیون دانش آموز و دانشجو و سرباز، که ظاهرا بیکار هستند، در کجای تهران جا گرفته اند! به اینها اضافه کنید: دو میلیون معتاد، از کار افتاده، بیمار و عقب افتاده های ذهنی و دیگر: غیرفعالان کار ناپذیر مانند: سالخوردگان و ناتوانان و معلولان و جانبازان بالای 50درصد. پس ای آقای وزیر تعاون  کار و رفاه اجتماعی، شما بفکر کاری برای خودت باش! تا با خیالات آمار های محرمانه، خودزنی و خود آزاری و دیگر آزاری نکنی! زیرا این افه! آمدن های شما باعث می شود: جوانی که چند کار مهم در دستش است، آن را کار نداند! و تنها وزیر شدن را کار بداند، و لذا تا آخر عمر خود را بیکار حساب کند. مثل معلمان که اکثرا مسافر کشی هم می کنند! و برای رسیدن به کار سوم، کلاس های خود را یا تعطیل می کنند، یا به بهانه حقوق کم، نصف و نیمه برگزار می نماید.

Mr. Minister of Labor!

Everyone is in a hurry to have all the work, just as if only the Minister of Labor is unemployed! So, he thinks everyone is unemployed and caressed and wants to say: after 40 years of government, we still have 60% unemployment. Of course, official statistics are not as high as 15 percent, but they have unofficial and confidential statistics: up to 50 percent. But it is enough that one day they will come out of their sinter machine and, for example, go to the subway, they will see that they have all the work and they are in a hurry to reach their job, so long as they have no time, the three minutes are delayed to come to the next metro! And like Bella sheep, they will put themselves in wagons to reach their work! According to Metro's statistics, two million passengers are diverted daily in the metro, which is by no means the active force of the community, and complain of metro bustle. If Mr. Minister do not have the metro, do not go to the taxi: You see taxi passengers, all on the ground and taxis are full! Everyone is caught wondering why a taxi is low or why they just ride it straight or to the door. Passengers up to 50 thousand tomans, for example: to reach the airport or to work! This is the second part! But if they are bored, go get along the bus line, or BTR! Although the BTRs are fast and spacious, they are always full. Whether or not the passenger's foot stays intact, or they should go to the repair shop because of breakage: because they all work and they are in a hurry to work, they are often delayed! And they are deducted from their salary. These are two million people! Now, let's go for a ride or a private car, of course, everyone like the minister can not: go to the special line and get to their joblessness. So there are hours of traffic, many of them have to do their jobs inside the car, in fact their office is their own car. They say that one day, 4 million single-seat vehicles will go to Tehran! Now let's go two million riders! They are busy with their heads and: They do not stand even behind the red lights, and many things come from sidewalks, and they do not have the most helmets: they are fined! Like car riders who enter and pay fines because they are working and spending time: even park or park dubbing, and get to work. We see up to ten million engines and cars and taxis and subway and bus ride! In Tehran, they all are in a hurry: and it's always too late! While Tehran's population is 12 million, it seems that only children under the age of one are unemployed! Worse, we do not know: there are six million students, students and soldiers, who are apparently unemployed, where in Tehran! Add to these: two million addicts, disabled, sick and mentally retarded, and others: impassable inactive people such as the elderly, the disabled and the disabled and veterans over 50%. So, Mr. Minister of Social Work and Social Work Co-operation, you think about something for yourself! Do not be afraid to confess confidentiality, self-injury, self-harm and other attacks! Because that's it! Your coming will make: A young man who has a few important things in his hands does not work! And it only works as a minister to become unemployed, and so calculates unemployment for the rest of his life. Like teachers who mostly travel! And to get to the third job, they either close their classrooms or hold half or half the salary under the pretext of salary.

السید وزیر العمل!

الجمیع فی عجلة من امرنا أن یکون کل عمل، تماما کما لو کان فقط وزیر العمل عاطل عن العمل! لذلک، فهو یعتقد أن الجمیع عاطلون عن العمل و مدعوون و یرید أن یقول: بعد 40 عاما من الحکومة، لا یزال لدینا 60٪ البطالة. وبطبیعة الحال، فإن الإحصاءات الرسمیة لا تصل إلى 15 فی المئة، ولکن لدیها إحصاءات غیر رسمیة وسریة: تصل إلى 50 فی المئة. ولکن یوم واحد فقط وجدانی سیارتهم أنفسهم، یخرج ویقول فی مترو الأنفاق للعمل، وسوف نرى أن کل عمل، ویسارعون للعمل هناک، إلى حد أن أی وقت من الأوقات ساعات الثلاثاء، فی انتظار أن یکون مترو الانفاق المقبل قادمة! ومثل الأغنام بیلا، وسوف یضعون أنفسهم فی عربات للوصول إلى عملهم! ووفقا لاحصاءات مترو، یتم تحویل ملیونى راکب یومیا فى المترو، وهو لا یشکل القوة النشطة للمجتمع، ویشکو من صخب المترو. إذا السید الوزیر لم یکن لدیک المترو، لا تذهب إلى سیارة أجرة: ترى الرکاب سیارة أجرة، کل على الأرض وسیارات الأجرة ملیئة! یتم القبض على الجمیع یتساءل لماذا سیارة أجرة منخفضة أو لماذا أنها مجرد رکوب مباشرة أو إلى الباب. الرکاب تصل إلى 50 ألف تومان، على سبیل المثال: للوصول إلى المطار أو العمل! هذا هو الجزء الثانی! ولکن إذا کانوا بالملل، انتقل الحصول على طول خط الحافلات، أو بتر! على الرغم من أن بترس سریعة وواسعة، فهی دائما کاملة. ویتم خصمها من راتبهم. هذه هی ملیونی شخص! الآن، دعونا نذهب لرکوب أو سیارة خاصة، وبطبیعة الحال، الجمیع مثل الوزیر لا یمکن: الذهاب إلى خط خاص والحصول على البطالة. لذلک هناک ساعات من حرکة المرور، وکثیر منهم لدیهم للقیام بوظائفهم داخل السیارة، فی الواقع مکتبهم هو سیارتهم الخاصة. یقولون أن یوم واحد، 4 ملایین المرکبات مقعد واحد سوف تذهب إلى طهران! الآن دعونا نذهب ملیونی الدراجین! مثل الدراجین السیارات الذین یدخلون ودفع الغرامات لأنهم یعملون وقضاء الوقت: حتى الحدیقة أو الدوبلاج بارک، والحصول على العمل. نحن نرى ما یصل إلى عشرة ملایین المحرکات والسیارات وسیارات الأجرة ومترو الانفاق وحافلة رکوب! فی طهران، هم جمیعا فی عجلة من امرنا: وانها دائما فی وقت متأخر جدا! فی حین یبلغ عدد سکان طهران 12 ملیون نسمة، یبدو أن الأطفال دون سن واحد هم فقط عاطلون عن العمل! والأسوأ من ذلک، نحن لا نعرف: هناک ستة ملایین طالب وطالب وجنود، الذین یبدو أنهم عاطلین عن العمل، حیث فی طهران! إلى هذه الوظیفة ملیونی مدمنی المخدرات، والمعوقین والمرضى والمعوقین العمل الشاق المتخلفین عقلیا وغیرهم، مثل کبار السن والأشخاص ذوی الإعاقة والمحاربین القدامى أکثر من 50 فی المئة. لذلک، السید وزیر العمل الاجتماعی والتعاون الاجتماعی العمل، کنت تفکر فی شیء لنفسک! لا تخافوا من الاعتراف بالسریة، وإصابة النفس، وإیذاء النفس وغیرها من الهجمات! لأن هذا کل شیء! سوف یأتی بک القادمة: شاب لدیه عدد قلیل من الأشیاء الهامة فی یدیه لا یعمل! ویعمل فقط کوزیر لیصبح عاطلا عن العمل، وذلک بحساب البطالة لبقیة حیاته. مثل المعلمین الذین یسافرون فی الغالب! وللحصول على الوظیفة الثالثة، فإنهم إما یغلقون فصولهم الدراسیة أو یحتفظون بنصف أو نصف المرتب بحجة المرتب.

Cənab Əmək Nazirliyi!

Hər kəsin bütün işi aparmaq üçün tələsik var, yalnız Əmək Nazirinin işsiz olduğu təqdirdə! Beləliklə, hər kəsin işsiz olduğunu düşünür və deyir və deyir: 40 il hökumətdən sonra hələ də 60% işsizlik var. Əlbəttə ki, rəsmi statistikalar 15% -dən çox deyil, qeyri-rəsmi və gizli statistika var: 50% -ə qədər. Amma bir gün onların avtomobil özləri çıxmaq və metro, onlar bütün iş və dərəcədə işləmək üçün rushing olduğunu görəcəksiniz işləmək demək sentimental heç bir zaman ki, çəənbə axşamı saat gəlmək yanında metro gözləyən! Bella qoyunları kimi, öz işlərinə çatmaq üçün özlərini vaqonlara qoyurlar! Hörmətli cənab nazir metroya sahib olmasa, taksiya getmə. Taksi sərnişinlərini görürsən, yerin üstündə, taksi da tamdır! Hər kəs bir taksi aşağı və ya niyə onlar yalnız düz və ya qapıya minmək niyə merak. Sərnişinlər, məsələn, 50 minə yaxın məscid: hava limanına çatmaq və ya işləmək! Bu ikinci hissəsidir! Amma əgər onlar cansıxıcı olsalar, avtobus xəttinə və ya BTR-ə getməyin! BTR-lər sürətli və geniş olsa da, həmişə doludur. Və onların maaşından çıxılır. Bunlar iki milyon nəfərdir! İndi gəzmək və ya avtomobil, lakin onlar bütün nazir kimi bilər: Special xətti öz işsizliyin çatmaq gedin. Beləliklə, saat trafik var, onların əksəriyyəti avtomobil içərisində işlərini yerinə yetirmək məcburiyyətindədir, əslində onların ofisləri öz avtomobilidir. Deyirlər ki, bir gün 4 milyon təkərli nəqliyyat vasitəsi Tehrana gedəcək! İndi iki milyon sürücüyə gedək! İşləyən və vaxt sərf etdikləri üçün cərimələrə girən və ödəyən avtomobil sürücüsü kimi: hətta parka və parka dublyaj etmək vəə çıxmaq. On milyondan çox mühərrik və avtomobilləri, taksisi, metro və avtobuslarla yola çıxırıq! Tehranda hamısı tələsikdir və hər zaman çox gec olur! Tehran əhalisi 12 milyon olsa da, yalnız bir yaşdan kiçik uşaqlar işsizdir! Daha pis, biz bilmirik: Tehranda olduğu altı milyon şagird, şagird və əsgər var, göründüyü kimi işsizdir! Bu 50 faizdən çox maneəli və qazilər ilə iki milyon narkotik belə yaşlı kimi bağımlılarla, əlil xəstə və zehni maneəli və digər maneəli ağır iş, və şəxslərin əlavə edin. Hörmətli cənab Sosial İşlər və Sosial İşlər Əməkdaşlığı, özünüz üçün bir şey düşünürsünüz! Məxfilik, özünü yaralama, özünə zərər və digər hücumları etiraf etməkdən qorxmayın! Çünki bu! Gəlməyiniz olacaq: əlində bir neçə vacib şeyləri olan bir gənc işləmir! Və yalnız işsiz olmaq üçün bir nazir olaraq çalışır və həyatının qalan hissəsi üçün işsizlik hesablanır. Əsasən səyahət edən müəllimlər kimi! Üçüncü işə getmək üçün onlar ya siniflərini bağlayırlar, ya da əmək haqqı bəhanəsi ilə əmək haqqının yarı və ya yarısını tuturlar.

劳工部长先生!

每个人都急着做所有的工作,就好像只有劳工部长失业一样!所以,他认为大家都失业了,想说:40年的政府,我们还是有60%的失业率。当然,官方的统计数字还不到15%,但是他们有非官方的和机密的统计数字:高达50%。但仅仅一天他们的车感伤自己,站出来说地铁上班,他们会看到,所有的工作,奔波在那里工作,在某种程度上,没有时间周二小时,等待成为下一个地铁来了!就像贝拉羊一样,他们会把自己放在货车上来工作!如果部长先生没有地铁,就不要坐出租车:你看到出租车的乘客,都在地上,出租车已经满了!每个人都被困惑,想知道为什么一辆出租车是低的,或者为什么他们只是直奔或到门口。乘客高达五万tomans,例如:到达机场或工作!这是第二部分!但是,如果他们感到无聊,去沿着公交线路,或BTR!虽然BTR是快速和宽敞的,他们总是充满。他们从工资中扣除。这是两百万人!现在坐或汽车,但他们不能都喜欢部长:专线去达到他们的失业问题。所以有几个小时的交通,他们中的许多人不得不在车内做他们的工作,实际上他们的办公室是他们自己的车。他们说有一天,有四百万个单座车辆会去德黑兰!现在,让我们去两百万骑手!我们看到高达千万的引擎,汽车和出租车,地铁和公共汽车!在德黑兰,他们都很着急,总是太迟了!虽然1200万的德黑兰的人口,似乎只有孩子一岁以下的老失业!更糟糕的是,当我们不知道:六名万名学生和士兵,谁显然处于失业状态,其中,德黑兰一直在这里!所以,社会工作和社会工作部长先生,你自己想一想!不要害怕承认保密,自我伤害,自我伤害和其他攻击!因为就是这样!你的到来会使一个年轻人手上有几件重要的东西不起作用!它只能作为一个部长失业,从而为他的余生计算失业。像大多数旅行的老师一样!而要到第三份工作,他们要么关闭他们的课堂,要么以工资为借口拿下一半或者一半的工资。

  • سید احمد حسینی ماهینی

آقای وزیر کار همه کاردارند!

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی