اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

دعای پس از باران

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۶، ۰۸:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

خواندن نماز و دعای طلب باران را همه میدانند! زیرا که به آن احتیاج دارند، ولی وقتی باران یا برف آمد، شکر گزاری را فراموش می کنند! دعای پس از باران و بعد از نزول برف را نمی دانند، شاید خیلی ها هم بجای شکر گزاری، گله گذاری کنند، زیرا این خاصیت بشر است!

تا گرسنه است، هر غذایی را می خورد، ولی بعد از سیر شدن می گوید: این چه غذایی بود که برای من آوردید! شور بود، ابکی بود یا کمی تپخته بود. به همین دلیل در یکی از آیات قران، خداوند می فرماید: تشکر کنند گان بسیار کم هستند(و قلیل من عبادی الشکور). تا دیروز همه می گفتند: چرا باران و برف نمی اید؟ خشکسالی در پیش داریم، قحطی شده! آینده مردم سیاه است. یا مسئولین می گفتند: دبی اب کاهش یافته و: ذخیره آب فقط برای یکماه دیگر کافی است! دانشمندان می گفتند: آمار چهل ساله نشان می دهد که: متوسط بارندگی در ایران، در آخرین رقم های رتبه بندی جهان است! و قصه هایی که از این مغزهای علیل بیرون می آمد، غصه های بشریت را دو چندان می کرد. بسیاری را به مرز کفر و جنون می کشاند! حالا که چند روزی برف می آید، همه می گویند: راهها قفل شده! مردم در خانه زندانی شدند، دانشگاه و کارخانه و مدرسه تعطیل شده و: اجتماع از هم گسیخته! عده ای دلسوز الکی هم پیدا شده و می گویند: مواظب باشید سرمازده نشوید، تا کنون چند نفر از سرمازدگی مرده اند! کودکان کرمانشاهی در چادر هستند! اصلا زندگی مختل شده، کار و کاسبی از بین رفته و: هیچکس به بازار نمی رود. دستفروشها نمی توانند در هوای سرد: و برفی بساط کنند. مصرف گاز و حامل های سوختی، بالا رفته و نیروگاهها، با تمام توان کار می کنند و: برخی از آنها منغجر شده، یا از کار افتاده اند، با این کار ما اینده فروشی می کنیم آینده مردم سیاه است! مردم در جاده ها مانده ، از سرما تلف شده اند. براثر سنگینی برف، سقف برخی خانه ها ریخته، تیرهای چراغ برق و شاخه های درختان شکسته: کوچه ها را خطرناک کرده، هزاران نفر در بیمارستان ها، بخاطر شکستگی لگن و دست و پا بستری شده اند!.. البته فقط با خدا نیست که، این طور بی ملاحظه وکفر امیز سخن می گویند، و این بجای تشکر کردن شان است. بلکه در محیط اجتماعی هم همینطور است. علم اقتصاد، به مردم یاد می دهند، و می گویند: از ایات قران مهم تر است، در این علم سود را بالاترین ایده، معرفی می کنند که باید: در پای آن قربانی داد. نتیجه این می شود که همه دزد یا قاچاقچی می شوند. تجارت اسلحه و مواد مخدر در ردیف یک و دو، بالاترین درآمد های جهان می شوند. شغل کثیف قاچاق انسان و اجزا بدن، سوم است و بعد هم شغلهای وابسته به آن! یعنی جهان در چنبره سوداگران: مرگ و شرف و انسانیت قرار می گیرد. اقتصاد دانان حتی جرات نمی کنند: نام دزدی یا قاچاق را بدون احترام ذکر کنند! و حد اکثر برخی شغل ها یا درآمد ها را ناشایست! اعلام می کنند. و به همین خاطر وقتی در ایران، با مواد مخدر مبارزه می شود، و اینهمه شهید داده می شود، می گویند حقوق بشر رعایت نمی شود! چرا که بشر از نظر آنها، همان قاچاقچی ها هستند! فقیران فلسطینی و گرسنگان آفریقا و حامیان آنها، ضد بشر هستند. بخوبی می بینیم هرکس در ایران، جنایت و دزدی و اختلاس می کند، فوری به خارج رفته و در آنجا، بالا می نشیند و احترام می بیند. خاوری اختلاس گر را کانادا، نه تنها تحویل نمی دهد، بلکه بهترین شرایط سرمایه گذاری را هم، برایش فراهم می اورد! خاندان پهلوی واطرافیانشان، چه پولها که از ایران نبردند! ولی بجای تحویل این دزدان و جنایتکاران، به آنها میدان دادند! تا الان همه آنها بزرگترین سرمایه داران: اروپا و آمریکا و کانادا واسترالیا هستند.

Prayer after the rain

All prayers and prayers call for rain! Because they need it, but when it comes to rain or snow, they forget to thank you! Do not know the prayer after the rain and after the snowfall, maybe many, rather than grateful, plow, because this is human. He is hungry, he eats every food, but after he has grown up, he says: "What was the food you had for me! It was salty; it was watery or slightly cooked. Therefore, in one of the Qur'anic verses, Allah says: "There are so many thanksgivings until yesterday everyone was saying, "Why do not you rain and snow?" We have a drought, famine! The future of the people is black. Or the authorities said: Water has been reduced and water storage is only enough for another month! The 40-year-olds say the average rainfall in Iran is in the last rank of the world! And the stories that came out of these crazy brains made the grief of mankind double. Kills many to the limits of disbelief! Now that the snow comes a few days, everyone says: the roads are locked! People were imprisoned at home, the university and the factory and the school were shut down and: a broken society! Some careless chefs are also found and they say: "Be careful not to shudder, so many people have died of frostbite! Kermanshahi children are in the tent! At all, life is impaired, business is gone, and nobody goes to the market. Walkers cannot be in the cold: snow and snow. The consumption of gas and fuel carriers has risen and the power plants are working full-time: some of them are leaking, or they have become out of date. By doing this, we are selling the future. The future of the people is black. People are left on the road, they have died of cold. Due to heavy snow, the roof of some houses, electric light beams and branches of broken trees: the streets are dangerous, thousands have been hospitalized for hip fracture and hands and feet! ... Of course, it's not just God. , They say so unobtrusively, and this is instead of thanking them. It is also in the social environment. Economics teaches people, and they say: It is more important than the Qur'an, in this science, the idea of ​​profit is the highest idea, which they must: sacrifice at the foot of it. The result is that they are all thieves or smugglers. Trade in arms and drugs in rows one and two are the highest in the world. The dirty business of trafficking in human beings and the components of the body is third, and then the related affairs! That is, the world is at the forefront of businessmen: death and honor and humanity. Economists do not even dare to mention the name of theft or smuggling without respect! And most of the jobs or income is unlikely! Declare And so when it comes to fighting narcotics in Iran, and all these martyrs are said, they say that human rights are not respected! Because human beings are the same smugglers! The poor Palestinians and the hungry Africans and their supporters are anti-human. We see well that anyone in Iran, who is a crime, theft and embezzlement, immediately goes abroad and is up there, and respects him. Canadian Assassin does not just deliver, but also provides the best investment opportunity! Pahlavi family and their peoples, what money did they not go from Iran! But instead of delivering these thieves and criminals, they gave them! To date, they are all the greatest capitalists: Europe and America, and Canada and Australia.

الصلاة بعد المطر

جمیع الصلوات والصلوات تدعو للمطر! لأنهم فی حاجة إلیها، ولکن عندما یتعلق الأمر المطر أو الثلج، فإنها تنسى أن أشکرکم! لا أعرف الصلاة بعد المطر وبعد تساقط الثلوج، وربما کثیرة، بدلا من الامتنان، المحراث، لأن هذا هو الإنسان. هو جائع، یأکل کل الطعام، ولکن بعد أن کبر، یقول: "ما کان الطعام الذی کان لی بالنسبة لی! کان مالح، کان مائی أو طهی قلیلا. لهذا السبب، فی واحدة من الآیات القرآنیة، یقول الله: "هناک الکثیر من الشکر. حتى یوم أمس کان الجمیع یقول: "لماذا لا أنت المطر والثلوج؟" لدینا الجفاف والمجاعة! مستقبل الشعب الأسود. أو قالت السلطات: تم تخفیض المیاه وتخزین المیاه یکفی فقط لشهر آخر! ویقول البالغون من العمر 40 عاما إن متوسط ​​هطول الأمطار فی إیران هو فی المرتبة الأخیرة من العالم! والقصص التی خرجت من هذه العقول مجنون جعلت حزن البشریة مزدوجة. یقتل الکثیرین إلى حدود الکفر! الآن بعد أن یأتی الثلج بضعة أیام، یقول الجمیع: الطرق مؤمنة! تم سجن الناس فی المنزل والجامعة والمصنع وأغلقت المدرسة و: کسر المجتمع! تم العثور على بعض الطهاة الإهمال أیضا ویقولون: "کن حذرا لا الرهیب، الکثیر من الناس قد ماتوا من قضمة الصقیع! الأطفال کیرمانشاهی فی خیمة! على الإطلاق، الحیاة ضعفت، ذهب العمل، ولا أحد یذهب إلى السوق. المشاة لا یمکن أن تکون فی البرد: الثلوج والثلوج. وقد ارتفع استهلاک ناقلات الغاز والوقود، وتعمل محطات تولید الکهرباء على أساس التفرغ: بعضها یتسرب، أو أنها قد أصبحت قدیمة، وبذلک نبیع المستقبل، ومستقبل الشعب أسود. ویترک الناس على الطریق، وقد ماتوا من البرد. بسبب الثلوج الکثیفة، سقف بعض المنازل، أشعة الضوء الکهربائیة وفروع الأشجار المکسورة: الشوارع خطیرة، وقد تم إدخال الآلاف إلى المستشفى لکسر الورک والیدین والقدمین! بطبیعة الحال، انها لیست مجرد الله. ، یقولون ذلک بشکل غیر مزعج، وهذا بدلا من شکرهم. بل هو أیضا فی البیئة الاجتماعیة. فالإقتصاد یعلم الناس، ویقولون: إنه أکثر أهمیة من القرآن، فی هذا العلم، فکرة الفکرة هی الفکرة العلیا التی یجب علیها: التضحیة عند سفحها. والنتیجة هی أنهم جمیعا لصوص أو مهربین. والتجارة فی الأسلحة والمخدرات فی الصفین الأول والثانی هی الأعلى فی العالم. الأعمال القذرة للاتجار بالبشر وعناصر الجسم هی الثالثة، ثم الشؤون ذات الصلة! وهذا هو، العالم فی طلیعة رجال الأعمال: الموت والشرف والإنسانیة. ولا یجرؤ الاقتصادیون حتى على ذکر اسم السرقة أو التهریب دون احترام! ومعظم الوظائف أو الدخل من غیر المحتمل! قالوا. وهکذا عندما یتعلق الأمر بمکافحة المخدرات فی إیران، ویتم إعطاء جمیع الشهداء، یقولون إن حقوق الإنسان لا تحترم! لأن البشر هم نفس المهربین! إن الفقراء الفلسطینیین والأفارقة الجوعى ومؤیدیهم هم مناهضون للإنسان. ونرى جیدا أن أی شخص فی إیران، وهو جریمة وسرقة واختلاس، یذهب على الفور إلى الخارج ویوجد هناک، ویحترمه. قاتل الکندی لا یسلم فقط، ولکن أیضا یوفر أفضل فرصة استثماریة! عائلة بهلوی وشعوبهم، ما المال لم یذهبوا من إیران! ولکن بدلا من تسلیم هؤلاء اللصوص والمجرمین، أعطاهم! حتى الآن، هم جمیعا أعظم الرأسمالیین: أوروبا وأمریکا، وکندا وأسترالیا.

Yağışdan sonra dua edin

Bütün dualar və dualar yağış çağırır! Çünki onlar ehtiyacı var, amma yağış və ya qarla əlaqədar olduqda, sizə təşəkkür edirəm! Yağışdan sonra və qar yağışından sonra, bəlkə bir çoxları, minnətdar, süründürücü olan namazları bilmirəm, çünki bu insandır. O, acdır, hər yeməyi yeyir, amma böyüdükdən sonra: "Mənim üçün yeməyiniz nə idi? Duzlu idi, sulu və ya az pişdi. Bu səbəblə, Quran ayələrindən birində Allah: "Şükür edənlər çoxdur. Dünənə qədər hər kəs deyirdi: "Niyə yağmur və qar yağmırsan?" Quraqlıq, aclıq var! Xalqın gələcəyi qara. Yoxsa səlahiyyətlilər bunları söylədi: Su azaldı və suyu saxlama bir ay daha kifayətdir! 40 yaşlı uşaqlar İranda orta yağışın dünya səviyyəsində olduğunu söylədilər! Və bu ağılsız beyinlərdən çıxan hekayələr insanlığın kədərini iki dəfə artırdı. Küfrü məhdudlaşdırır! İndi qar bir neçə günə gəlir, hər kəs deyir: yollar kilidləndi! İnsanlar evdə, universitetdə və fabrikdə həbs edildi və məktəb bağlandı və qırılan bir cəmiyyət! Bəzi diqqətəlayiq aşbazlar da var və onlar deyirlər: "Doymursan, çox adam dondan öldü! Kermanşahi uşaqları çadırda! Həyat zəifdir, iş getdi və heç kim bazarda gedir. Walkers soyuq ola bilməz: qar və qar. Qaz və yanacaq daşıyıcılarının istehlakı artdı və elektrik stansiyaları tam işləyirdi: bəziləri sızdılar, ya da gündəmə gəldilər, buna görə gələcəyimizi satırıq, xalqın gələcəyi qara. İnsanlar yolda qalır, soyuqdan öldülər. Qar yağışı, bəzi evlərin damı, elektrik işıq şüaları və qırıq ağacların dalları: küçələr təhlükəlidir, hip sınıqları, əlləri və ayaqları üçün minlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib! ... Əlbəttə ki, yalnız Allah deyil. , Onlar çox təəccüblü deyirlər və bu, onlara təşəkkür edirəm. Bu da sosial mühitdədir. İqtisadiyyat insanlara öyrədir və onlar deyirlər: "Bu, Quranla müqayisədə, bu elmdə daha vacibdir, mənfəət ideyası ən yüksək fikirdir və onlar bunu etiraf etsinlər". Nəticədə onlar bütün oğrular və ya qaçaqmalçılardır. Silah və narkotik maddələrin ticarətində bir və iki sıradakı ticarət, dünyada ən yüksək səviyyədədir. Insan alverinin və bədənin tərkibinin çirkli işi üçüncü, sonra da əlaqədar işlərdir! Yəni dünya iş adamlarının önündədir: ölüm, şərəf və insanlıq. İqtisadçılar oğurluq və ya qaçaqçılıq adına hörmət etmədən hətta söz verməyə cəsarət etmirlər! Və işlərin və ya gəlirlərin çoxu çətin deyil! Bildirin Beləliklə, İranda narkotiklərlə mübarizəyə gəldikdə və bu şəhidlərin hamısı deyilir ki, insan hüquqları hörmət edilmir! İnsanlar eyni qaçaqçı olduğundan! Kasıb fələstinlilər, ac Afrikalılar və onların tərəfdarları anti-insanlardır. Yaxşı görürük ki, İranda cinayət, oğurluq və mənimsəmə olan hər kəs dərhal xaricə gedib orada qalır və ona hörmət edir. Kanadalı Assassin yalnız təslim deyil, həm də ən yaxşı investisiya imkanı təmin edir! Pəhləvilər ailəsi və onların xalqları, İrandan nə pul almadılar! Amma bu oğruları və cinayətkarı əvəzinə onlara verdilər! Bu günə qədər onlar ən böyük kapitalistlərdir: Avropa və Amerika, Kanada və Avstraliya.

雨后祷告

所有的祈祷和祈祷都要求雨!因为他们需要它,但是当遇到下雨或下雪时,他们忘了谢谢你!不知道雨后的祷告,也许很多,而不是感激,犁,因为这是人类。他饿了,他吃了所有的食物,但长大后,他说:“你给我的食物是什么?这是咸的,它是水或稍微煮熟。出于这个原因,在古兰经的经文之一,安拉说:“有这么多的感恩。直到昨天,每个人都在说:“你为什么不下雨?”我们有干旱,饥荒!人民的未来是黑色的。或者有关部门说:水已经减少了,蓄水量只剩下一个月了!这位40岁的年轻人说伊朗的平均降雨量是世界排名的最后一个!而这些疯狂的大脑产生的故事使人类的悲痛加倍。杀死许多到怀疑的极限!现在大雪已经过去几天了,大家都说道路被锁住了!人们被关在家里,大学,工厂和学校被关闭,社会破坏了!一些不小心的厨师也被发现,他们说:“小心不要打哆嗦,这么多人死于冻伤! Kermanshahi孩子在帐篷里!毕竟,生活受到损害,生意不复存在,没有人去市场。步行者不能在寒冷中:雪和雪。人们被留在路上,他们已经死于寒冷。他们这么不屑一顾地说,而不是感谢他们。这也是在社会环境中。结果是他们都是小偷或者走私犯。第一和第二排武器和毒品贸易是世界上最高的。贩卖人口和身体的组成部分的肮脏的业务是第三,然后是相关的事务!也就是说,世界处于商人的最前线:死亡,荣誉和人性。经济学家甚至不敢不提盗窃或走私的名称而不予尊重!而大部分的工作或收入是不可能的!他们说。因此,在伊朗打毒品的时候,所有这些殉难者都说,他们说人权不受尊重!因为人类是同一个走私者!贫穷的巴勒斯坦人和饥饿的非洲人及其支持者是反人类的。加拿大刺客不仅交付,而且提供最佳的投资机会!巴列维家族和他们的人民,他们不是从伊朗出来的钱!但他们并没有把这些小偷和罪犯交给他们!到目前为止,他们都是最伟大的资本家:欧美,加拿大和澳大利亚。

  • سید احمد حسینی ماهینی

دعای

پس از باران

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی