اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

دولت حجیم یا: دولت توسعه یافته؟

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

دولت حجیم یا: دولت توسعه یافته؟

استفاده از کلمات متفاوت، عشق یا نفرت هرکس را از یک موضوع واحد نشان می دهد. مثلا کلمه آمریکا برای خیلی ها، رویا و آزادی و عشق را بیاد می اورد! اما برخی ها نیز ان را مترادف جنایتکار و گانگستر می دانند. حتی کلمه گانگستر و جنایتکار برای خود افراد، و حوزه عملکردی آنها شیرین است! همانطور که ترور و سر بریدن و خون ریزی، برای داعش افتخار محسوب می شود. در مورد حجیم شدن دولت نیز، بحث های مخالف و موافق زیاد است. عده ای می گویند اگر سه وزارت خانه صنعت و معدن و تجارت، یکی شود دولت کوچکتر می شود! برخی ها هم معتقدند اگر این سه، هریک وزارتخانه جداگانه ای بشوند، دولت چابکتر می شود. برخی از این نظریه ها را زمان اثبات می کند، و برخی دیگر فقط کپی می شوند. مثلا زمانی ماکس وبر، شعاری را مطرح کرد : نگو بنویس! یعنی دستور و مدارک دولتی و شرکتی، نباید شفاهی باشد بلکه همه باید کتبی باشد، که بتوان به آن استناد کرد. وی بروکراسی را با شیرینی تمام! پایه گذاری کرد و سالها بعنوان معمار بوروکراسی مطرح بود. حتی در ایران نیز عده ای با استناد به آیه 288سوره بقره، و همچنین نقل قول معروف از حضرت علی ع، معتقد بودند با نوشتن، دانسته ها راتثبیت می کنیم و: آنها را در بند می کنیم تا بماند. آیت الله منتظری هم در دروس فقه خود می گفت: جوانان و طلبه ها همه چیز را بنویسند، چون حافظه آدم ها در سنین بالا، دچار جمود می شود و اعتماد به آن اشتباه است. اما این نظریه در طول زمان تبدیل شد: به اقیانوسی از کاغذ و نوشته ها و انبوهی از: قوانین و مقررات که مانع رونق کسب و کار: و فعالیت های بشری شد. دشمنی با بوروکراسی آغاز شد! از این تاریخ به بعد بوروکراسی به: مانع تراشی و چوب لای چرخ گذاشتن معنی شد. حجم دولت ها هم همینطور، در جریان تاریخی متفاوت تغییر کرد، و زشت و زیبا شد. در ایران باستان ابتدا ملوک الطوایفی بود! هرکس در گوشه ای خود را شاه می خواند، هخامنش آمد و همه را سرکوب کرد و: خود را شاه شاهان نامید! بنابر این قبل از هخامنشیان، دولت ها کوچک و خود مختار و یا مستقل بودند، و در زمان هخامنشیان همه اینها یک دولت بزرگ شدند: که از آفریقا و اروپا تا چین و هند گسترش داشت، و جاده ابریشم یادگار چنین دورانی است. بعدا دوباره دولت مرکزی، چند بار حذف و اضافه شد: تا ساسانیان بوجود آمدند! در اروپا این وسعت مفهوم نداشت و: کشور در آنجا همان شهر بود! یعنی آتن و رم، یونان و روم را می ساحتند و: تمدن به معنی شهر نشینی بود، نه کشور نشینی ! و این امر نهایتا به قوم گرایی در قرون وسطا، مانند ژرمن ها و گل ها و انگلو ساکسون و وایکینگها رسید. با انقلاب صنعتی، این جزیره ها بطور مجزا بزرگ می شدند، ولی بعد از انقلاب اسلامی، اتحادیه اروپا تشکیل می شود و: نقش دولتها پررنگ می گردد. اما در شرق همچنان بین ملوک الطوایفی و: دولت مرکزی نوسانات در جریان بود، عباسیان و صفویان و قاجاریه دولت مرکزی بودند، فواصل آنها خودمختاری و قوم گرایی پر می کرد. بعد از انقلاب اسلامی، در ابتدا جنگهای داخلی سعی داشت: قومیت گرایی را بر دولت مرکزی تحمیل نماید، ولی با شروع جنگ تحمیلی نیاز به وحدت شکل گرفت، و دولت مرکزی تثبیت شد. اما دنیا نیز به این مرکزیت احتیاج داشت، لذا پس از رحلت امام خمینی، ابتدا مرزهای تعیین شده توسط انگلیس تثبیت شد، و بیش از 200کشور با ارتش های جداگانه تشکیل گردید. ولی با حملات داعش نیاز به وحدت جهان، زیر یک حکومت مرکزی ضد داعش، بالا گرفت و اکنون دولت ایران، دولت مرکزی جهانی است...

The bulk government or: the developed state?

Using different words makes love or hates each one from a single subject. For example, America's word for many people remembers dream, freedom and love! But some also regard it as a criminal and gangster. Even the gangster and criminal gang for the people themselves and their functional area is sweet! As the assassination and bloodshed, it is proud for ISIS. There is a lot of controversy about the bulk of the government. Some say that if the three ministries of industry and mining and commerce become one, then the government will become smaller! Some also believe that if these three, each ministry are separate, the government becomes more agile. Some of these theories prove time, and others only copy. For example, Max Weber's time spoke: Do not write! That is, government and corporate orders should not be oral, but all must be written in order to be cited. He has a bureaucracy with all the sweets! He founded many years as a bureaucratic architect. Even in Iran, some people based on verse 288 of Surah al-Baqarah, as well as the famous Quran from Imam Ali, believed that by writing, we would fix the knowledge and: we put them together to stay. Ayatollah Montazeri also said in his jurisprudence: young people and students write everything, because the memory of people of the ages, suffers from fatigue and trust in it is wrong. But this theory became over time: an ocean of paper and writing and a bunch of laws and regulations that prevented business prosperity and human activities. Enemy began with bureaucracy! From that date onwards, the bureaucracy became meaningful: an obstacle and a stick. Similarly, the size of the state changed in a different history, and was ugly and beautiful. In ancient Persia, Maluku al-Tawaifi was first! Everyone who calls on the king in his corner, Achaemenid came and suppressed everyone, and called himself King of the Kings! Thus, before the Achaemenids, the states were small, autonomous or autonomous, and during the Achaemenid times all of them became a great government: from Africa and Europe to China and India, and the Silk Road was a relic of such a period. Later again, the central government was removed and added many times: until the Sasanians were created! In Europe, this scope did not mean, and the country was the same! That means Athens and Rome, Greece and Rome: Civilization means township, not country! And this eventually came to medieval folklore, such as the Germans and the flowers, and the Anglo-Saxon and the Vikings. With the industrial revolution, these islands grew apart, but after the Islamic Revolution, the European Union is formed, and the role of governments is highlighted. But in the east between the Mauluk-al-Tawaiifi and the central government of fluctuations, the Abbasids, the Safavids and the Qajars were the central government, their distances filled with autonomy and ethnocentrism. After the Islamic Revolution, at first civil wars attempted to impose ethnicism on the central government, but the start of the imposed war required unity, and the central government was stabilized. But the world also needed this centrality, so after the death of Imam Khomeini, the boundaries established by the United Kingdom were first established, and more than 200 countries were formed with separate armies. But with ISIL's attacks, the need for unity of the world, under an anti-ISIS central government, was raised, and now the Iranian government is a global central government...

الحکومة الأکبر أو: الدولة المتقدمة؟

استخدام کلمات مختلفة یجعل الحب أو الکراهیة کل واحد من موضوع واحد. على سبیل المثال، کلمة أمریکا لکثیر من الناس یتذکر حلم والحریة والحب! ولکن البعض یعتبرونه أیضا جنائیا وعصابات. حتى العصابات والعصابة الإجرامیة للشعب أنفسهم، ومجال وظیفتها حلوة! وباعتبارها الاغتیال وإراقة الدماء، فإنها تفخر بتنظیم داعش. هناک الکثیر من الجدل حول الجزء الأکبر من الحکومة. یقول البعض أنه إذا أصبحت الوزارات الثلاث للصناعة والتعدین والتجارة واحدة، ثم الحکومة سوف تصبح أصغر! ویعتقد البعض أیضا أنه إذا کانت هذه الوزارات الثلاث منفصلة، ​​فإن الحکومة تصبح أکثر مرونة. بعض هذه النظریات تثبت الوقت، والبعض الآخر فقط نسخ. على سبیل المثال، اقترح وقت ماکس ویبر شعارا: لا تکتب! وهذا یعنی أن الحکومة وأوامر الشرکات لا ینبغی أن تکون شفویة، ولکن یجب أن تکون مکتوبة جمیعا من أجل أن استشهد. لدیه بیروقراطیة مع جمیع الحلویات! أسس سنوات عدیدة کمهندس بیروقراطی. حتى فی إیران، بعض الناس على أساس الآیة 288 من سورة البقرة، فضلا عن الاقتباس الشهیر من الإمام علی، یعتقد أنه من خلال الکتابة، ونحن سوف إصلاح المعرفة و: وضعنا معا للبقاء. کما قال آیة الله مونتازیری فی فقهه: "الشباب والطلاب یکتبون کل شیء، لأن ذکرى الناس فی العصور، الذین یعانون من البؤس، والثقة فیه أمر خاطئ. ولکن هذه النظریة أصبحت مع مرور الوقت: محیط من الورق والکتابة ومجموعة من القوانین واللوائح التی حالت دون ازدهار الأعمال والأنشطة البشریة. بدأ العدو مع البیروقراطیة! ومنذ ذلک التاریخ فصاعدا، أصبحت البیروقراطیة ذات معنى: عقبة وعصا. کما تغیر حجم الحکومات فی تاریخ مختلف، وکان قبیحا وجمیلة. فی بلاد فارس القدیمة، کان مالوکو الطویفی أولا! کل من یدعو الملک فی رکنه، جاء أخمینید وقمع الجمیع، ودعا نفسه ملک الملوک! وهکذا، قبل الدول الأخمینیة کانت الدول صغیرة أو مستقلة أو مستقلة، وخلال العصر الأخمینی أصبح کل منهم حکومة عظیمة: من أفریقیا وأوروبا إلى الصین والهند، وکان طریق الحریر بقایا هذه الفترة. فی وقت لاحق مرة أخرى، تم إزالة الحکومة المرکزیة، وأضاف عدة مرات: حتى تم إنشاء الساسانیین! فی أوروبا، وهذا النطاق لا یعنی، والبلد کان هو نفسه! وهذا یعنی أثینا وروما والیونان وروما: الحضارة تعنی البلدات، ولیس البلد! وجاء هذا فی نهایة المطاف إلى الفولکلور فی القرون الوسطى، مثل الألمان والزهور، والأنجلو ساکسون والفایکنج. مع الثورة الصناعیة، نمت هذه الجزر، ولکن بعد الثورة الإسلامیة، یتم تشکیل الاتحاد الأوروبی، ویتم تسلیط الضوء على دور الحکومات. ولکن فی الشرق بین مولوک الطوییفی والحکومة المرکزیة من التقلبات، کان العباسیین والصفویین والقاجار الحکومة المرکزیة، ومسافاتهم ملیئة بالحکم الذاتی والنزعة العرقیة. بعد الثورة الإسلامیة، فی الحروب الأهلیة الأولى حاولت فرض العرقیة على الحکومة المرکزیة، ولکن بدء الحرب المفروضة یتطلب الوحدة، واستقرت الحکومة المرکزیة. ولکن العالم بحاجة أیضا إلى هذه المرکزیة، وبعد وفاة الإمام الخمینی، تم إنشاء الحدود التی أنشأها البریطانیون لأول مرة، وشکلت أکثر من 200 دولة مع جیوش منفصلة. ولکن مع هجمات داعش، تم رفع الحاجة إلى وحدة العالم، فی ظل حکومة مرکزیة ضد داعش، والآن أصبحت الحکومة الإیرانیة حکومة مرکزیة عالمیة ...

Toplu hökumət və ya inkişaf etmiş dövlət?

Fərqli sözlər istifadə edərək, hər biri bir mövzudan sevgi və ya nifrət edir. Məsələn, Amerikanın çoxu üçün sözü yuxu, azadlıq və sevgi xatırlayır! Amma bəziləri də bunu cinayət və gangster hesab edirlər. Hətta xalqın özləri üçün gangster və cinayət şəbəkəsi və onların funksional sahəsi şirindir! Sui-qəsd və qan tökülməsi kimi, ISIS üçün qürur duyur. Hökumətin böyük hissəsi haqqında bir çox mübahisələr var. Bəziləri deyirlər ki, əgər üç nazirlik sənayesi və mədənçilik və ticarət nazirliklərindən birinə çevrilirsə, onda hökumət daha kiçik olacaq! Bəziləri inanırlar ki, əgər bu üç, hər bir nazirlik ayrıdırsa, hökumət daha çevik olur. Bu nəzəriyyələrin bəziləri vaxtını sübut edir, digərləri yalnız surətini sübut edir. Məsələn, Max Weber zamanı bir şüar təklif etdi: Yazma! Yəni, hökumət və korporativ sifarişlər şifahi olmamalıdır, amma bunların hamısı qeyd olunmaq üçün yazılmalıdır. Bütün şirniyyatlarla bürokrasi var! Uzun illər bürokratik bir memar kimi quruldu. Amma bu nəzəriyyə vaxt keçdi: kağız və yazı okeanı, biznesin rifahı və insan fəaliyyətinə mane olan bir sıra qanun və qaydalar. Düşmən bürokratiyadan başladı! O gündən bürokratiya mənalı oldu: bir maneə və çubuq. Hökumətlərin həcmi fərqli bir tarixdə də dəyişdi və çirkin və gözəl idi. Qədim Persiyada Maluku əl-Təvəifə ilkdir! Kəlamı küncündə çağırdıran hər kəs Açıqəndi gəldi və hər kəsə basqın etdi və özünü padşahların kralı adlandırdı! Daha sonra, mərkəzi hökumət bir neçə dəfə çıxarıldı və əlavə edildi: Sasanilər yaradıldı qədər! Avropada bu çərçivə demək olmur və ölkə eyni idi! Deməli, Afina və Roma, Yunanıstan və Roma deməkdir: Sivilizasiya ölkə deyil, şəhər deyil! Sənaye inqilabı ilə bu adalar bir-birindən ayrıldı, amma İslam İnqilabından sonra Avropa Birliyi formalaşdı və hökumətlərin rolu vurğulandı.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی