اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

چرا عاقل کند کاری که، باز ارد پشیمانی؟

سید احمد حسینی ماهینی | جمعه, ۲۲ دی ۱۳۹۶، ۰۷:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

ناطق قبل از خطبه نماز جمعه می گوید: اعتراض حق مردم است! البته این حمله کلیشه ای صد ها بار گفته شده، ولی مسئولین یکبار هم فکر نکردند یعنی چه؟ 

واقعیت این است که این حرف، از یک لیبرال اسلامی هم بعید است، چه رسد به یک روحانی که مدتی، ستاد نمازجمعه هم بوده است. این حرف یعنی ما کاری کنیم که: مردم اعتراض کنند و اگر اعتراض کردند، کاری به کارشان نداشته باشیم! بقول شاعر چرا باید کاری کنیم که: صدای اعتراض مردم بلند شود؟ مانند این است که با چوب به سر مردم بزنیم، و بگوییم حالا بگو آخ! آخ گفتن حق تو است. ماهیت حکومت های استبدادی هم، چنین ساده اندیشانه برخورد نمی کنند. مگر اعتراض مردم برای چیست؟ دو حالت بیشتر ندارد: یا اصل نظام را زیر سوال می برد، یا حق خودشان را می خواهند، وهیچکدام زیبنده نظام نیست. اگر کسانی باشند که اسلام و: نظام اسلامی و ولایت فقیه و حکومت آخوندی را نمی پسندند، و بدون دلیل به آن اعتراض می کنند، که این امرقانونی نیست: زیرا قانون اساسی می گوید: اعتراضات نباید مخل به مبانی اسلامی باشد. پس حرف ناطق بی اساس است، و اگر عمدا چنین حرفی زده، خودش باید دستگیر شود! چون حمایت از اعتراضی می کند که: مخل به مبانی اسلامی و: نظام جمهوری اسلامی است، و برای لارج نشان دادن خودش! حیثیت نظام را نادیده می گیرد. ولی اگر اعتراض به غیر از مبانی باشد، این هم شایسته نظام و دولتمردان نیست، و کسانی که باعث این اعتراضات می شوند، باید دستگیر شوند! نه کسانی که اعتراض می کنند. معنی این حرف آن است که اگر مردم به رشوه گیری ، اختلاس ، دزدی و کارهای خلاف برخی مسئولین، اعتراض می کنند، نه تنها باید حرف آنان شنیده شود، بلکه جایزه هم داده شود، که توانسته اند نقاط کور و: سیاه نظام را شناسایی کنند. مسئولین دولتی که با سوء استفاده از نام: جمهوری اسلامی و نظام اسلامی، به دزدی و اختلاس مشغول بوده، و یا هنوز هم ادامه میدهند، دستگیر و بازداشت شوند. متاسفانه باید گفت اغلب موارد، برعکس است: معترضان از شغل خود بیکار می شوند، دارایی ها و زندگی شان مورد تهدید قرار می گیرد، گاهی از زندگی ساقط می شوند. ولی دزدان هر روز مناصب بالاتری می گیرند، و به ریش معترضان می خندند. یک بررسی ساده این موضوع را ثابت می کند: چرا قانون از کجا آورده ای؟ اجرایی نشده و دارایی های: مسئولین شفاف سازی نمی شود؟ چرا به حقوقهای نجومی اعتراضی نمی شود؟ البته ساده است! چون می گویند: اگر حقوق نجومی بگیرها را کم کنند، مدیریت کشور ضربه می خورد! این یعنی مدیریت کشور، در دست اختلاس گران است. و الا چرا باید بانک رفاه، که بنام کارگران باز شده، بالاترین حقوق را به روسای بانک وهیات مدیره بدهند؟ بانک مسکن که با فریب مردم، برای خانه دار شدن، سپرده های آنان را صاحب می شود، به دلیل همین خلاف کاری، آن را مدیریت بانکی موفق اسم می گذارند! به حقوق های کلان آنها اضافه هم می کنند.  نه تنها بانکها در مدیریت فساد، گوی سبقت را برده اند، مراکز اطلاع رسانی هم از این موضوع بهرهمند هستند! چرا در کشور سیستم اطلاع رسانی مانند: تلگرام وجود ندارد؟ البته بهانه تصاویر مستهجن را میاورند! ولی اینطور نیست، بهترین برنامه نویسان در ایران هستند، ولی همه به دنبال رانت خودشان هستند! والا اگر به فکر مردم بودند، مانند انرژی هسته ای، یک شبه از همه جلو می افتادند. ظرفیت رسانه های دیجیتال، بنیاد بازهای رایانه ای، شورای عالی فضای مجازی، ارتباطات زیر ساخت و: صدا و سیما هرکدام برای یک دنیا کافی است.

Why wise do you regret that?

Speaks: before the Friday prayer sermon says: "The protest is the right of the people! Of course, this stereotype attack has been said hundreds of times, but officials did not once think about what? The fact is, it is unlikely that this is a letter from an Islamic liberal, let alone a cleric who for some time has been the headquarters of the prayer. That's what we mean: people protest, and if they protest, do not do anything! According to the poet, why should we make: the voice of the people's protest rise? It's like sticking people around, and says now, oh! Oh, tell you you’re right. The nature of tyrannical governments is not so simple. What is the protest of the people? There are no more two modes: either the principle of the system is questioned, or they want their own right, and none of the beautiful system of the system. If there are those who disagree with Islam and the Islamic system, and do not like the rule of the Faqih and the clerical regime, and without reason, this is not a law: because the constitution says: "Protest should not be detrimental to Islamic principles." So the speaker is unfounded, and if he has intentionally said this, he must be arrested himself! Because it supports the protest: It is detrimental to the Islamic principles and: the Islamic Republic, and to show itself! Ignores: the dignity of the: system. But if the protest is other than bases, then this is not worthy of the regime and the statesmen, and those who cause these protests must be arrested! Not those who protest. The meaning of this is that if people protest against bribery, embezzlement, robbery and acts contrary to some officials, they should not only be heard, but also be given a prize, which have been able to identify the blind spots and: the blackness of the system. They do. Government officials who were abusing the name: the Islamic Republic and the Islamic system, were engaged in robbery and embezzlement, or are still continuing, were arrested and detained. Unfortunately, most cases are the opposite: protesters get out of work, their assets and their lives are threatened, they sometimes die out of life. But the thieves take more positions every day, and they laugh at the bearded protesters. A simple review proves this: Why did you bring the law? Not Performed and Assets: Officials Will Not Be Transparent? Why not protest astronomical salaries? Of course it is simple! Because they say: if the astronomical rights are reduced, the country's government is struck! This means managing the country in the hands of the embezzlers. Why should the Bank of Welfare, which is called the workers, give the highest salaries to the heads of banks and board of directors? The mortgage bank, which owns their deposits for housekeeping, deceives people for their own sake because of the same misconduct; it is a successful bank management! They add to their great salaries. Not only have banks taken over in the management of corruption, the information centers also benefit from it! Why is there no notification system in the country such as: Telegram? Of course the excuse for pornographic images! But it's not the best programmers in Iran, but everyone is looking for their own rents! Supreme, if they were thinking of people, like nuclear energy, they would be overtaken by all overnight. Digital Media Capacity, Computer Gaming Foundation, High Cyberspace Council, Infrastructure and Communication: Each and every one is enough for a world.

لماذا الحکمة هل نأسف لذلک؟

یتحدث قبل خطبة صلاة الجمعة یقول: "الاحتجاج هو حق الشعب! وبطبیعة الحال، وقد قیل هذا الهجوم النمطی مئات المرات، ولکن المسؤولین لم یفکر مرة واحدة فی ماذا؟ والحقیقة هی أنه من غیر المحتمل أن تکون هذه رسالة من لیبرالی إسلامی، ناهیک عن رجل دین کان قائدا للصلاة فی وقت ما. هذا ما نعنیه: الناس الاحتجاج، وإذا احتجوا، لا تفعل أی شیء! وفقا للشاعر، لماذا یجب علینا أن نجعل: صوت ارتفاع احتجاج الشعب؟ انها مثل الالتصاق الناس حولها، ویقول الآن، أوه! أوه، أقول لک حقک. إن طبیعة الحکومات المستبدة لیست بهذه البساطة. ما هو احتجاج الشعب؟ لیس هناک أکثر من وضعین: إما أن یتم استجواب مبدأ النظام، أو أنهم یریدون حقهم الخاص، ولیس أیا من نظام جمیل للنظام. لذلک المتکلم لا أساس له من الصحة، وإذا قال عمدا هذا، یجب أن یلقى القبض علیه! لأنه یدعم الاحتجاج: إنه یضر بالمبادئ الإسلامیة و: الجمهوریة الإسلامیة، ویظهر نفسه! یتجاهل کرامة النظام. ولکن إذا کان الاحتجاج غیر القواعد، فإن هذا لا یستحق النظام ورجال الدولة، ویجب أن یلقى القبض على أولئک الذین یتسببون فی هذه الاحتجاجات! لیس أولئک الذین یحتجون. ما یعنیه هذا هو أنه إذا کان الناس الرشوة والاختلاس والسرقة وأعمال بعض المسؤولین والاحتجاج، ولیس فقط ما سمعوا، ولکن تعطى هذه الجائزة، التی لدیها البقع العمیاء ونظام الأسود لتحدید یفعلون. لسوء الحظ، فإن معظم الحالات هی عکس ذلک: المحتجون یخرجون من العمل، وممتلکاتهم وحیاتهم مهددة، وهم یموتون أحیانا من الحیاة. ولکن اللصوص یتخذون مواقف أکثر کل یوم، ویضحکون على المتظاهرین الملتحین. ویظهر استقصاء بسیط: لماذا جلبت القانون؟ لم ینفذ والأصول: المسؤولین لن تکون شفافة؟ لماذا لا تحتج المرتبات الفلکیة؟ بالطبع هو بسیط! لأنهم یقولون: إذا تم تخفیض الحقوق الفلکیة، حکومة البلاد ضرب! وهذا یعنی إدارة البلاد فی أیدی الاختلاسین. ولماذا یجب على بنک الرفاهیة، واسمه باسم العمال، إعطاء أعلى رواتب لرؤساء البنوک ومجلس الإدارة؟ أنها تضیف إلى رواتبهم العظیمة. لیس فقط البنوک استولت على إدارة الفساد، ومراکز الإعلام تستفید أیضا من ذلک! لماذا لا یوجد نظام إعلام فی البلاد مثل: برقیة؟ بالطبع ذریعة للصور الإباحیة! لکنها لیست أفضل المبرمجین فی إیران، ولکن الجمیع یبحثون عن إیجاراتهم الخاصة! العلیا، إذا کانوا یفکرون فی الناس، مثل الطاقة النوویة، فإنها سوف تغلب علیها کل لیلة وضحاها. سعة الوسائط الرقمیة، مؤسسة ألعاب الکمبیوتر، مجلس الفضاء السیبرانی العالی، البنیة التحتیة والاتصالات: کل واحد یکفی لعالم.

Nəyə görə bu ağılsızlıqdır?

Cümə namazının vaazından əvvəl danışır: "Etiraz xalqın haqqıdır! Bu dəfə yüzlərlə stereotiplərə hücum, lakin hakimiyyət orqanları bir dəfə bu nə deməkdir haqqında düşünmədiklərini bildirib edilmişdir? fakt bir liberal müsəlman Dursun mənəvi vaxt çətin ki, qərargahı cümə idi. Demək ki, budur: xalq etiraz edir, etiraz etsə, heç nə etməyəsin! Şairə görə, niyə etməliyik? Xalqın etirazının səsi yüksəlir? Ətrafdakı insanlara bənzəyir və deyirəm, oh! Oh, sağ olun. Zərərli hökumətlərin təbiəti o qədər də asan deyil. Xalqın protestosu nədir? No daha iki hallarda: sistem sarsıdır, və ya öz iradəsi deyil, Vhychkdam flair hüququ bilərsiniz. Beləliklə, spiker əsassızdır və qəsdən bu barədə söyləsə, özünü həbs etməlidir! Və onun böyük göstərmək üçün İslam Respublikasının: İslam prinsiplərini pozan etiraz dəstək! Sistemin ləyaqətini yox sayır. Amma əsasları başqa obyekt, bu dövlət və hökumət layiq deyil və etiraz səbəb olanlar həbs edilməlidir! Etiraz edənlər deyil. Bu o deməkdir adama rüşvət, tərəf, oğurluq və bəzi vəzifəli şəxslərin aktları, etiraz, onlar eşitməmişəm nə yalnız, lakin mükafat verilir, əgər kor ləkələr vəəyyən etmək üçün qara sistemi olan ki, Onlar bunu edirlər. Amma oğrular hər gün daha çox vəzifə alırlar və saqqallı nümayişçilərə gülərlər. Sadə bir araşdırma bunu sübut edir: Niyə qanun gətirdiniz? İcra və Aktivlər: Rəsmlər Şəffaf olmayacaq? Niyə astronomik maaşlara etiraz etmir? Əlbəttə ki, sadədir! Çünki deyirlər: əgər astronomik hüquqlar azalırsa, ölkənin hökuməti vurulur! Bu, ölkəni mənimsəyənlərin əlində idarə olunması deməkdir. Əks halda niyə işçilərin adına açılan olmalıdır Prosperity Bank, direktorları ilə onların lövhələri ən yüksək ödənişli bankirlər? Onlar böyük maaşlarına əlavə edirlər. Bankların korrupsiyanın idarə olunmasında yalnız almış olduğu məlumat mərkəzləri bundan da faydalanır! Niyə ölkədə belə bir bildiriş sistemi yoxdur: Telegram? Əlbəttə, pornoqrafik şəkillər üçün bəhanə! Amma İranın ən yaxşı proqramçıları deyil, hər kəs öz kirayəsi axtarır! Ali, nüvə enerjisi kimi insanları düşünsəydilər, gecə boyunca onlar tərəfindən üst-üstə düşəcəkdi. Capacity digital media, kompüter şahinləri Fondu, kiberməkanda, infrastruktur və kommunikasiya Ali Şurası radio və televiziya, ədalətli dünya üçün hər.

  • سید احمد حسینی ماهینی

باز ارد پشیمانی

چرا عاقل کند کاری که

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی