اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

ایران هسته ای، تبدیل به آرمانی برای غرب شده است!ا

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

 

ا

چرا ایرانیان به فناوری هسته ای، علاقمند هستند؟

توافق هسته ای هرچه باشد، فقط میدان سیاسی بازی است، ولی واقعیت ایران هسته ای غیر قابل انکار است. در ایران هسته ای دانش مقدس است، و وظیفه هر ایرانی است تا: در این راه به مسابقه برخیزد، و گوی سبقت را از همه ببرد . و این مسابقات پایه های ارزشی هم دارد، یعنی فناوری هسته ای، فقط صلح آمیز آن مدنظر ایرانیان است .البته ایرانیان، علم را اگر در ستارگان دیگر اسمان هم باشد، بدست خواهند آورد زیرا: انفاس قدسیه و  روح خدایی را درک کرده اند.

علت اینهمه پیشروی ایرانیان، یک موضوع غیر قابل انکار است: و آن اینکه این علوم از ابتدا هم، نزد ایرانیان بوده است. و فقط مرز آنان شکسته شده بود، یعنی به سادگی خیال و رویای صادقانه، فکر کرده بودند اگر: در خارج از مرزها هم، علم خود را بکار بگیرند ، مفید  خواهد بود و: این تصور از آنجا بوجود آمد که: فکر کردند اروپا دچار تحول واقعی شده است.

این تصورها، از زمان حمله های سراسری، علیه ایران شکل می گرفت. مثلا موقعی که اعراب به ایران حمله کردند، و با موسیقی ایرانی مخالفت کردند، موسیقی ایرانی به دل اعراب حمله کرد، و اکنون موسیقی عربی، همان موسیقی ایرانی است ! که اولین بار توسط بنا ها، برای تعمیر خانه خدا، به آنجا رفت و استادان معمار ایرانی، هنگام تعمیر ساختمان، با خود شعر و موسیقی زمزمه می کردند، و اعراب تصور کردند که: این هم جزو اعمال عبادی است.

    یا وقتی اسکندر مقدونی، به ایران حمله کرد، و بنای تاریخی تخت جمشید را آتش زد، همین بنا در دل آنان، آتش عشقی روشن کرد که: به ساختن مشابه آن در رم و آتن، روی آوردند و به جایی رسیدند که: معماری رومی مورد قبول: برخی معماران ایرانی قرار گرفت.

الهام از ایرانیان، کار را بجایی رساند که مغول ها ، وقتی به ایران حمله می کردند، ابتدا از ترس اینکه افراد مغول، جذب فرهنگ ایران نشوند، کتابخانه ها را آتش زدند! ولی دیری نپایید که به دست خود، هزاران کتابخانه در بغداد ، اهواز و زنجان و ری و اصفهان تاسیس کردند! و شاعران و نویسندگان را به دربار خود، فراخواندند و کاری کردند، که از ایرانیان نیز جلو افتادند!

     یکی از عجائب تاریخی ایرانیان، بقای زبان و خط فارسی است، و دراین راه ترک ها، بیش از همه همت گماشته اند. یعنی اگر بگوییم ترک ها، یا آذری ها، بیشترین سهم را در حفظ خط و ادب فارسی داشته اند، مبالغه نکرده ایم، چه امروزه که بیشترین همت را، در پاسداری از ادب فارسی، افرادی چون شهریار و امثال آن داشته اند، و چه در گذشته که سلجوقیان (همزمان فردوسی ) ، قاجار و امثال آن از خود نشان دادند.

    شاید اولین بار ترک ها، در ایران از دل برامکه بیرون آمدند، که خود برامکه، از دل اعراب بیرون آمدند! یعنی بنی عباس از برامکه استفاده کرد: برای اداره ایران بزرگ، و برامکه هم بر قدرت ترکان تکیه کردند، ولی بعد همین غلامان ترک، که به حکومت های چندانی هم رسیدند، فقط با هدف حفظ زبان پارسی شمشیر زدند! و کتابت کردند.

    اکنون نیز غرب همچون مغول، به ایران حمله کرده، اما هر روز که می گذرد، بیشتر مجذوب فرهنگ و: مرام ایرانی می شود! و واقعا امروز، غرب کاری ندارد جز اینکه: به ایران فکر کند. ایران هسته ای به ارمانی برای: غرب تبدیل شده است! و اوباما بارها اعلام کرده که: آبروی خود را بر توافق هسته ای گذاشته است. و باید این توافق به نتیجه برسد، و طوری هم به نتیجه برسد ، که رهبری ایران هم تایید کند.

زیرا مادر اویاما که: به زیارت مکه رفته بود، آرزو کرده بود که اوباما، سر براه شود و به اسلام برگردد، و این یعنی که شوق بازگشت به اسلام و قران، در خانواده اوباما وجود دارد. و بالاترین افتخار برای یک فرزند، برآورده  کردن خواسته پدر و مادر است. زیرا پدر ومادر قهرمان، واقعی زندگی هرکسی است. و شاید ایدئال ها و آرزوهایی که: اوباما نمی تواند به زبان بیاورد، از زبان مادرش بیان می شود.

علاوه بر انکه انر‍ژی هسته ای، برای ایرانیان یک دانش بومی بوده است! جایی که مولوی در چندین قرن قبل گفته که : دل هر ذره که بشکافی آفتابیش در میان بینی و یا شاعر دیگری آن را، به امام علی نسبت داده می گوید: بر ذره اگر، نظر، بوتراب کند، به آسمان رود و: کار افتاب کند! و این یعنی همان نظم منظومه شمسی، در دل اتم ها هم جاری است.

拥有核武器的伊朗,已经成为西方的事业!

为什么伊朗核技术,有兴趣的?

核协议,唯一的政治舞台上比赛,但伊朗拥有核武器的事实是不可否认的。伊朗核知识是神圣的,它是每一个伊朗有责任以这种方式来比赛,并超过了他们全部下来。本次比赛有一个基本值,这意味着核技术只用于和平则认为伊朗人伊朗人当然,如果天上的其他明星,它将接收,因为上帝的精神理解和神圣的有呼吸。

因为这么多的伊朗人完成,问题是不可否认的,而且当时的科学,伊朗人。他们的边境只有被打破的想象力和梦想只是说实话,如果想在国外,曾经是科学,将是有益的,因为有印象,他们认为欧洲进化是真实的。

也就是说,由于形成了对伊朗的全国大罢工。例如,当阿拉伯人入侵伊朗和伊朗人有反对的音乐,阿拉伯音乐心脏发作,现在阿拉伯音乐,波斯音乐是一样的!所以第一次,修复神的殿,去那里和教授伊朗建筑师,当建筑物,分别用音乐和诗歌哼唱,和阿拉伯人认为这也是崇拜的一部分。或者当亚历山大的马其顿,攻打伊朗,而碑烧毁波斯波利斯,建筑在他们的心中,爱火转身,在罗马和雅典同一栋大楼,转向,地方,古罗马建筑一些伊朗建筑师接受者。

波斯人的启发,蒙古人把工作的地方,当攻打伊朗,他们担心蒙古族人,他们不吸引伊朗文化,图书馆烧毁!但很快在他们的手中,数千名在巴格达,伊斯法罕,阿瓦士和德黑兰和雷库的建立!和诗人和作家对他的法庭,称并提出,伊朗人已经领先!一名伊朗历史上的奇迹,波斯语言和文字的生存,并以这种方式土耳其人,大多都是护航。这是说,土耳其人还是阿塞拜疆人,最大的是跟上波斯文学的线,没有夸张,什么是最大的努力,在波斯文学的保护,如王子之类的都有,什么在过去,塞尔柱(沿菲尔多西),卡加所以它显示出。或许在伊朗​​的第一条裂缝来自Bramk·H,其中Barmak,来自阿拉伯人!巴尼阿巴斯Barmak用于运行一个伟大的国家,并且还Barmak依靠土耳其人的权力,但后来离开了奴隶,谁是很多政府,只有剑保留他们的语言!和他们的写作。现在西方,如蒙古,伊朗的攻击,但每一天过去,更热衷于文化:伊朗的意识形态!事实上,今天的西方并不做更多的事:伊朗想。伊朗的核愿望:西方已成为!奥巴马曾多次表示,他的名声已经在核协议。并应订立本协议,并因此得出结论认为,伊朗领导层也被证​​实。

大山的母亲因为这是麦加朝圣,曾希望奥巴马,温顺,回到伊斯兰教,这意味着渴望回到伊斯兰教和古兰经,奥巴马家人在那里。最高荣誉的一个孩子,父母满足的需求。对于家长来说,英雄,谁是真正的生活。也许理想与梦想,奥巴马不能在母语带来的是口头的。

除了核电,伊朗人有一个当地的知识!凡鲁米说,几个世纪前,在阳光下或不同的诗人,归因于伊玛目阿里的鼻子之间的差距每个粒子的心脏说,粒子如果需要的话,阿布·特劳布,他去到天堂和:太阳的工作!这意味着太阳系的秩序,在当前原子的心脏。

  • سید احمد حسینی ماهینی

他们,不一样的伊玛目侯赛因

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

多年来,麦加和麦地那的家庭的出来,他们已经犯了罪,为什么伊斯兰教。伊玛目阿里和伊玛目侯赛因,和平是他,还有另外的犯罪!因为他们的祖先高贵,以实玛利那就是伊朗和也门人尊重,被带到伊朗,也门是唯一安全的地方,没有任何麻烦的是他的朋友。相反,它把自己的孩子出某些国家,他们是阿拉伯人的借口下,他们的伊玛目侯赛因的后代看起来!也门扎伊迪萨达特和十二指肠萨达特在伊​​朗,黎巴嫩和伊拉克,阿拉伯人,波斯人被指控,并指责阿拉伯阿吉曼!在任何情况下下面的敌人:伊斯兰世界的进一步分析是自发产生的部落纷争,他们摧毁对方。但随着伊斯兰革命的到来对收入的其他部门,并全部之一。没有人在也门,伊朗或伊朗告诉坏,所有也门人很友好。黎巴嫩值得骄傲的是,他们这一代似乎也门和也门人是伊玛目侯赛因的后代,烈士的生活,对自己,他们蓬勃发展。敌人,工会不喜欢,因为如果这种统一将持续,对祖国,返回到他们!第一次土地圣城,必须恢复到原来的居民,以及所有定居点,而不是阿拉伯人交付。这是一次去沙特后,也门和麦加和麦地那的交付,从而划分时候开始,他们用欺骗和谎言,没有敌意,他们出去杀了他们。但是,我们,杀死了也门,意味着烈士伊玛目侯赛因是了!因为你曾说过)卡尔巴拉所有的土地,和阿修罗的日子。但这里的关键是比头发骚扰也门,或任何什叶派萨达特更薄,先知的迫害,甚至更高!因为先知说:谁F到伤害,伤害我和其他人说,也门市场,已经伤害了我。为什么差?因为先知自己是亲切和宽恕迫害!但他的孩子,和临终关怀可能不具备开放的态度。或不会原谅。对于暴君和历史的暴君,如沙特的房子,将是非常沉重的。因为种子或先知的后代,非常恼火。正如我们所知,先知,从几个孩子中,一个女孩仍继续比赛。法蒂玛扎赫拉,伊玛目哈桑和伊玛目侯赛因的中毒的两名男孩子是烈士。大多数男性儿童的她的任务岁以上的,以及烈士的伊玛目侯赛因在卡尔巴拉,因为他们。伊玛目萨贾德唯一幸存的伊玛目萨贾德的儿子也很大:扎伊德称为烈士的历史,有许多的角色,所以他们Zaydi,或先知的家庭十二指肠,和他的直接后裔。和字科萨的解释,是在第二章科萨。

现在假设你的眼睛,你的孩子会被杀死或折磨。你是不是更满意,他们的敌人都困扰着你,但你没有子女或孙子女?

因此,在这个阶段,儿童的虐待的严重程度,“先知在他热爱心脏的后代比他们自己遭受迫害的力度更重。当我们读历史,有人去看望他几天来垃圾他们身上这是,他很尴尬,是一个穆斯林,但他富有同情心心脏,当法蒂玛扎赫拉的迫害​​,仍然如此,还是在他的孙子在卡尔巴拉的殉难时,法蒂玛发生了什么变化呢?多这场迫害,如果先知是现在还活着,(这是目前的观察员)的费用通过沙特的房子,并给他们?

آن ها با امام حسین فرقی ندارند،

سال ها است که اهل بیت را، از مکه و مدینه بیرون کردند، به جرم آنکه چرا به دین اسلام پایبند بودند. البته حضرت علی ع یا امام حسین ع، جرم دیگری هم داشتند! و آن اینکه به ایرانی ها  و یمنی ها احترام می گذاشتند، زیرا از جد بزرگوارشان حضرت اسماعیل، نسبت به ایران می بردند، و یمن تنها مکان امنی بود که، بدون دردسر با پیامبر دوست بود.

     درست برعکس آن، فرزندان ایشان را از برخی کشورها بیرون می بردند،  به این بهانه که عرب هستند، و نسل آن ها به امام حسین می رسد! سادات زیدی دریمن، و سادات اثنی عشری در  ایران ، لبنان و عراق از سوی اعراب، متهم به عجم بودن هستند، و از سوی عجمان متهم به عرب بودن! و در هر صورت دشمنان به دنبال: تجزیه هرچه بیشتر امت اسلامی هست، تا خود بخود دشمنی های قبایلی بوجود آید، و آنها همدیگر را از بین ببرند.

    اما با ظهور انقلاب اسلامی، دیگر دوران تفرقه به سر امد، و همه یکی شدند. هیچکس در یمن نبود که: از ایرانی بد بگوید یا در ایران، همه دوستدار یمنی ها شدند. لبنانی ها افتخار کردند که: نسل شان به یمن می رسد، و یمنی ها برای اینکه از نوادگان: امام حسین و زید شهید هستند، بر خود بالیدند.

    دشمن، این وحدت را نمی پسندید، زیرا اگر این وحدت ادامه پیدا کند، باید سرزمین پدری، به آن ها برگردانده شود! اولین سرزمین ، قدس شریف است که باید: به ساکنان اصلی آن برگردانده شود، وهمه شهرک سازی ها، تحویل اعراب شوند. بعد از ان نوبت آل سعود بود که بروند، و مکه و مدینه را تحویل یمنی ها بدهند، لذا نوبت تفرقه انداختن آغاز شد، و چون نتوانستند با حیله و دروغ، دشمنی ایجاد کنند، به سراغ کشتار آن ها رفتند.

 اما از نظر ما، کشتن یک یمنی، به معنی شهید کردن امام حسین است! زیرا که فرموده اند (کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا) همه زمین ها کربلا،  و همه روز ها عاشورا است. اما نکته باریکتر از مو این جا است که: اذیت و آزار هر یمنی، و یا هر شیعه و سادات، از اذیت و آزار خود پیامبر هم بالاتر است! زیرا پیامبر اسلام فرمود: هرکه فاطمه را ازار دهد، مرا آزرده است و: در جای دیگری فرمود هرکس، یمنی را ازار دهد، مرا ازار داده است.

    اما چرا بدتر است؟ چون خود پیامبر رئوف است، و  آزار دهندگان را می بخشد! ولی اولاد و احفاد ایشان ممکن است، این سعه صدر را نداشته باشند. و یا نخواهند گذشت کنند.  این برای ظالم ها و جباران تاریخ مانند آل سعود، بسیار سنگین تمام خواهد شد. زیرا آن ها ذریه یا فرزندان رسول را، بسیار اذیت می کردند. همانطور که می دانیم رسول خدا، از میان چند فرزندش، فقط یک دختر برای ادامه نسل باقی ماند.

     از  دو فرزندان ذکور فاطمه س هم، امام حسن مسموم، و امام حسین شهید شدند. اکثر فرزندان ذکور بالای سن تکلیف ایشان هم ، همراه امام حسین ع در کربلا شهید شدند. و فقط امام زین العابدین زنده ماندند، از امام زین العابدین هم فرزند بزرگواری: بنام زید شهید در تاریخ نقش فراوان داشته است، لذا این افراد زیدی، یا اثنی عشری از اهل بیت پیامبر محسوب شده، و نوادگان مستقیم ایشان هستند. و محل تفسیر کلمه کوثر، در سوره کوثر هستند.

حالا فرض کنید پیش چشم شما، فرزندتان را بکشند یا شکنجه و آزار دهند. آیا شما راضی تر نیستید که: دشمنان شما را آزار بدهند، ولی به فرزندان یا نوادگان شما کاری نداشته باشند؟

بنابر این در این مرحله،  شدت آزار و اذیت فرزندان و" نوادگان پیامبر بر قلب نازنین ایشان، سنگین تر از شدت آزار و شکنجه خودشان است. چنانچه در تاریخ می خوانیم که: ایشان به عیادت کسی رفت که ، چند روزی بر سرشان خاکروبه نریخته بود! و او شرمنده شد و مسلمان گردید. اما آیا قلب رئوف ایشان، در هنگام آزار و اذیت حضرت فاطمه س، باز هم اینطور بود؟ یا در هنگام شهادت نوه ایشان در کربلا، برای ایشان و حضرت فاطمه چه گذشت؟ و در ادامه همین ازار و اذیت، اگر پیامبر اکنون زنده بود، (که حاضر و ناظر است)از جرم آل سعود می گذشت، و آنان را می بخشید؟

  • سید احمد حسینی ماهینی

伊玛目阿里,我们怎么帮?

سید احمد حسینی ماهینی | شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

今天,我们在处理这些话的伊玛目阿里(AS):(我虔诚,行业,廉洁和你的自我帮助完整性)是。

我们知道,伊玛目阿里,如今超过其他年份,需要帮助。因为不仅没收了他的故乡,不仅从Yalsh,由他们去哪里了,但他们没有放过孙子和他的后代,那些谁可以杀死烈士。而那些没有,被毒死。而在今天,随着最后一颗子弹,因为他还没收萨勒曼·本·阿卜杜勒·阿齐兹。他下令他的仆人除了伊玛目神社后也看了!

    因为它是更方便的时刻!麦加和上帝的房子,这是阿里Amyralmvnyn的发源地,彻底没收:硬币也有自己的名字,和她的孩子,无论他们被损坏或摧毁以的坟墓。他花了什叶派从尾部刀片!而谁也不敢捍卫或不抗议。也门,黎巴嫩,伊朗和伊拉克,以及什叶派的地方的名字,他的剑是在他们之上!或者,它需要要么把对杀戮和种族灭绝的议程。

这是阿米尔·阿里,捍卫荣誉,尊严和他的孩子们需要帮助。谁可以帮他?

难道我们要等到他,其境内的头部,并再次,去犹太人:重新征服堡开伯尔?或者说,今天是你我的手,要我们去解放耶路撒冷?新山一篡位犹太复国主义,我们错过呢?

我应该等他,纳杰夫的头拉出,并Bdvd勋一个人去?我们已经看过他打?或等待,冠Bshkafnd,再次看她?或者等待他的最后一个孩子,她的主人和战争的工具简单,单靠战争:世界上的军队去?

      不,我们不应该欺骗吃饭,坐在沉默,重新阿里在我们面前,用有毒的剑恐怖,而我们只是让MMI说!而在胸部和上Bkvbym。这有什么区别?有什么区别Bshkafnd阿里他或她在也门,黎巴嫩和叙利亚儿童宰杀。是短跑的村庄,通过水和食物包围,它不会出现,不打阿米尔?

      如果他是?你把缅甸,穆斯林杀死?或者允许什叶派和孩子在炸弹和破坏的碎片? Byayydaz不是说说而已发明伊智提哈德的概念,圣战的判例是植根和纯军事,让阿里的帮助下手臂。

     如果这样的女人面罩下来,藏在他们家的衣柜里,这意味着是贞洁?贞节和虔诚,以圣战的领域是不是意味着伊智提哈德:学习或生活中和更大的繁荣更繁荣的方式开展工作。

在世界各国的青年男女,和阿里的所有的人的同时,你们每个人都需要帮助。让我们来帮助他,所以上帝帮助你。神爱阿里。让我们帮真主,先知,像阿里的使者,需要你的帮助。你知道,先知从麦加驱逐出去!他们想要一个晚上,他们揭示了他的头,他的暗杀行动。但伊玛目阿里睡,而是,他们出去麦加。

    人们知道,先知穆罕默德去世后,是她年轻的法蒂玛唯一的幸存者被打死,另有烈士后,他的孙女都之一,已经杀了也门或黎巴嫩或埃及和突尼斯在一起,Hmynqdr先知带来的痛苦。所以你看,当你想征服麦加,失去Azban删除和伊斯兰教先知的家庭,哈兹拉特·阿里,兑现?

امام علی ع را، چگونه کمک کنیم؟

اعینونی به ورع و اجتهاد و عفه و سداد

امروز همه ما مخاطب این سخن حضرت علی (ع): «اعینونی به ورع و اجتهاد و عفه و سداد» (مرا به پارسایی، مجاهدت، پاک‌دامنی و درستی خویش یاری دهید) هستیم.

و ما می دانیم که امام علی ع، امروز بیش از دیگر سال ها، نیاز به کمک دارد. زیرا نه تنها زادگاه او را مصادره کردند، و نه تنها اهل و عیالش را، از انجا بیرون بردند، بلکه به نوه ها و اولادش هم رحم نکردند، آن هایی را که می توانستند، کشتند و شهید کردند. و آن هایی را که نتوانستند، مسموم کردند. و امروز به عنوان آخرین تیر خلاص، عنوان او را هم، سلمان بن عبدالعزیز مصادره کرد. وی دستور داده که: بعد از این او را علاوه بر خادم الحرمین، امام هم بخوانند!

    زیرا دیگر خیالش راحت شده است! مکه و خانه خدا را، که زادگاه امیرالمونین علی ع است، کاملا مصادره کرده و: سکه آن را بنام خود زده است، و  قبور فرزندان و آثار او را، در هر کجا که بوده اند تخریب کرده، و یا در دستور کار تخریب دارد. شیعیان او را از دم تیغ می گذراند! و کسی هم جرات دفاع یا اعتراض ندارد. یمن و لبنان، ایران و عراق و هرجا که: نام شیعه است، شمشیر او بالای سرشان است! یا آن ها را می کشد یا: در دستور کار کشتن و قتل عام قرار می دهد.

این است که امیر المومنین علی ع، برای دفاع از ناموس ، شرف و فرزندان خودش، نیاز به کمک دارد. اما چه کسی او را کمک می کند؟

آیا منتظر هستیم تا خودش، سر از خاک بردارد و دوباره، به سراغ یهود برود و:قلعه خیبر را دوباره فتح کند؟ یا اینکه امروز در دست من و شما است، که برویم و قدس را ازاد کنیم؟ و آن را از دست صهیونیست های غاصب نحات دهیم؟

آیا باید منتظر بمانیم که خود ایشان، سر از نجف بیرون اورد، و به تنهایی به حنگ عبدود ها برود؟ او بجنگد و ما تماشا گر باشیم؟ یا منتظر باشیم، فرق سر او را دوباره بشکافند و تماشا کنیم؟ یا منتظر باشیم آخرین فرزند او، صاحب الزمان بیاید و با ساده ترین ابزار جنگی، آن هم به تنهایی به جنگ همه: ارتش های جهان برود؟

      نه، ما نباید گول بخوریم و ساکت بنشینیم، تا دوباره علی ع را در مقابل چشمان ما، با شمشیر زهر آگین ترور کنند، و ما فقط وا اماما بگوییم! و بر سینه و بر سر بکوبیم. چه فرقی می کند؟ چه خود حضرت علی را فرق بشکافند، یا فرزندان او را در یمن ، لبنان و سوریه سر ببرند. آیا روستاهایی که در محاصره داعش هستند، آب و غذا به آن ها نمی رسد، دل امیر المومنین را نمی لرزاند؟

      اگر او بود چه می کرد؟ آیا می گذاشت در میانمار، مسلمان ها را بکشند؟ یا اجازه می داد که شیعیان، و فرزندانش را زیر بمب و اوار از بین ببرند؟  بیاییداز کلمه اجتهاد مفاهیم من در اوردی درست نکنید، اجتهاد از ریشه  جهاد است، و کاملا جنبه نظامی دارد،  بیایید با اسلحه حضرت علی را کمک کنید.

     اگر مانند زنان رو در نقاب بکشید، و در پستو های خانه خود را پنهان کنید، این به معنی عفاف است؟ عفاف و ورع باید زمینه: جهاد باشد نه اجتهاد به معنی: درس خواندن یا کوشش: در راه زندگی مرفه تر و با ثروت بیشتر.

ای ملت های دنیا ، ای جوانان ای زنان و مردان ،و ای همه انسان ها حضرت علی ع در همین زمان، به کمک تک تک شما نیاز دارد. بیایید او را کمک کنید، تا خدا هم شما را کمک کند. زیرا خدا دوست دار علی است. بیایید پیامبر خدا را کمک کنید، پیامبر اسلام هم مثل حضرت علی، نیاز به کمک شما دارد. شما می دانید که پیامبر را از مکه بیرون کردند! آن ها می خواستند در یک شب، همگی بر سر او بریزند، و ایشان را ترور کنند. ولی حضرت علی ع جای ایشان خوابید و: ایشان از مکه بیرون رفت.

    ای مردم دنیا بدانید که: بعد از وفات پیامبر اسلام، تنها بازمانده او را که فاطمه س بود در جوانی کشتند، و نوه هایش را هم یکی پس از دیگری شهید کردند، الان هم کشتن یک یمنی یا لبنانی، یا حتی مصری و تونسی هم، همینقدر دل پیامبر را به درد می اورد.  پس شما کی می خواهید مکه را فتح کنید، ازدست عاضبان بیرون بیاورید، و به خاندان پیامبر اسلام و حضرت علی، تحویل دهید؟

  • سید احمد حسینی ماهینی

麦加重生返回麦加

سید احمد حسینی ماهینی | شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

伊玛目阿里出生在麦加,麦加是亚马尼的支柱混合,今天另需也门,阿里,以及他们的后代要回到麦加。和麦加在这种情况下,人,应该发挥他们的作用,知道伊玛目阿里的距离和独立性,走到了尽头和麦地那的人应该被重建的圣地,以免霸气开始,烧在神的愤怒之火。

    暴力和在世界上的战争,但最糟糕的是在阿拉伯半岛!由于零点边境人类和动物,因为人类是如此的坏脾气,不良的生活习惯和犯,有不同的动物。他们埋葬他们的女儿还活着,他们偷窃,抢劫到极致,他们没有这样做。这伊玛目阿里Nahj说。

他想炸掉密集的能源,并用于造福人类的能量。因为在半岛和希贾兹,他最大的,时间也不短了所有的罪孽,但很多的贝都因人的,人类的名义被扔进历史的垃圾堆。因此,神开始的盒子前几年。首先,当无知的阿拉伯人感到失望,亚伯拉罕奉命去。

  Hshrt文明,培养亚伯拉罕的日子,自己选择一个孩子,并把他带到麦加。留在麦加与他的母亲,伊斯梅尔还是一个孩子,并承担不解渴。敲打在地面上你的脚。而他的母亲是怕水他的声音后,一滴水她的孩子的母亲沮丧回来,却突然感到高兴!

    根据小男孩,春天格瓦拉是开放的!是的,孩子没有:土力学阅读,或知道地下水位地下,甚至不知道这可能是为什么死海的水泄漏到泻湖,扎姆扎姆的水发现!但在那一刻是专利和发现的,他称之为一个记录。

但母亲很高兴,她的孩子不打扰其他渴。然后人来到水,食物和衣服,他们更快乐:你家的建筑,坐在那里!亚伯拉罕,然而,该系列跑去,进行得非常迅速。有一次来了,他想孩子被斩首,天上的神将公羊牺牲它。

   再次,亚伯拉罕,和平是他,说要盖房子!但高大的房子!不久,但是,向上帝祈祷的人来了,这是一个大房子满了偶像,他们抛弃了上帝和亚伯拉罕。这也许是第一次在麦加,被出卖给他负责,与异教崇拜,而不是神。

再次,麦加,在家里,在那里他看到一个孩子!他与他的母亲和没有食物和水,但主耶稣基督作为她的食物和水为伊斯梅尔和他的母亲给了他和他的母亲,对孩子的照顾,以保持健康和生活一。

    但麦加的人打了他,他在外面!和麦加,其中阿布苏夫扬和他的孩子,和麦加沉默。梅迪纳也悲痛,阿里和他的孩子们,他们原来的家是亚马尼的支柱应该去库法和卡尔巴拉和马什哈德,以及新的犹太复国主义的穆斯林犹太人的·沙特和他在麦加逗留。甚至作为他们的圣地的仆人,烧古兰经和古兰经打印状态。摧毁为自己建造陵墓和宫殿。这一次,在也门清真寺的破坏,他们杀害妇女和儿童,然后说:“我们从来没有杀过人!和也门应该知道,他们是重新征服麦加。

مولود مکه  دوباره به مکه برمی گردد.

مولود مکه حضرت علی ع است، که با رکن یمانی مکه در آمیخته، و امروز بار دیگر یمن نام علی می برد، و مکه خواهان برگشت مولود خود است. و مردم مکه در این مورد، باید نقش خود را ایفا کنند و بدانند که: دوران دوری و هجران امام علی، به پایان رسیده و مردم مدینه هم باید: بازسازی عتبات عالیات، جنت البقیع را آغاز کنند که مبادا، در آتش قهر الهی بسوزند.

    در تمام دنیا وحشی گری و جنگ وجود داشت، ولی از همه بدتر در شبه جزیره عربستان بود! آنجا نقطه صفر مرزی انسان و حیوانیت بود، زیرا انسان ها بقدری زشت خو ، بد عادت و گناهکار شده بودند که: تفاوتی با حیوانات نداشتند. آن ها دختران خود را زنده زنده در گور می کردند، آن ها دزدی و غارت را به حد اعلی، رسانده بودند  و چه کار ها که نمی کردند. و همه اینها را امام علی، در نهج البلاغه فرموده است.

خداوند خواست که این انرژی متراکم را منفجر کند، و از انرژی آن به نفع بشریت استفاده شود. زیرا دراین شبه جزیره و در حجاز، همه گناهان در حد اعلی خود  بود، آن هم نه یک مدت کوتاه، بلکه مدت زیادی این اعراب بدوی، نام بشریت را به زباله دان تاریخ انداخته بودند. لذا خداوند از چند سال قبل شروع به کادر سازی کرد . ابتدا وقتی از همه اعراب جاهلی نا امید شد، به حضرت ابراهیم دستور داد به آنجا برود.

  حشرت ابراهیم از ایران متمدن و با فرهنگ آن روز، فرزندی از خود را انتخاب کرد، و او را به مکه برد. تا در مکه با مادرش بماند، اسماعیل هنوز طفل بود، وطاقت تشنگی نداشت. پای خود بر زمین می زد. و مادر خود را که هراسان بدنبال آب بود صدا می زد، مادر نا امید از یک قطره اب، برای کودکش برگشت، اما ناگهان شادمان شد!

    زیر پای پسر کوچکش، چشمه ای گوارا باز شده بود! بله آن طفل بدون آن که: مکانیک خاک خوانده باشد، یا از سفره های زیر زمینی آب خبر داشته باشد، و یا حتی بداند که ممکن است: بحرالمیت به خاطر همین نشتی آب، به صورت مرداب در امده، آب زمزم را کشف کرد! ولی در ان موقع سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات نبود، که این را بنام ایشان ثبت کند.

اما مادر خوشحال بود که: کودکش دیگر از تشنگی ناراحت نمی شود. و بعد هم دید که مردم آمدند و بخاطر این آب، به او غذا و لباس می دادند، بسیار خوشحال تر شد و: همانجا را خانه خود ساخت و نشست! حضرت ابراهیم هر چند سری می زد، و  بسیار زود می رفت. یکبار هم که آمد، می خواست سر کودکش را از تن جدا کند، که خداوند به او قوچی از بهشت داد، تا آن را قربانی کند.

   یکبار دیگر که ابراهیم ع آمد، گفت باید خانه بسازیم! اما خانه ای بلند مرنبه و بسیار بزرگ! برای عبادت خدا ولی چیزی نگذشت که : مردم آمدند و آن خانه بزرگ را، پر از بت کردند و خدا و حضرت ابراهیم را کنار گذاشتند. این شاید اولین باری بود که مکه، به متولی خود خیانت می کرد، و بجای خدا پرستی بت پرستی می کرد.

یکبار دیگر هم مکه، کودکی را در همانجا در داخل خانه خود دید! او هم با مادر بود و: بدون غذا و آب، ولی خداوند همانطور که به عیسی مسیح و مادرش غذا داد، و همانطور که به اسماعیل و مادرش آب داد، به حضرت علی و مادرش هم، رسیدگی کرد تا این کودک سالم بماند و زندگی کند.

    اما باز مردم مکه با او جنگ کردند، و او را بیرون کردند! و مکه شد جای ابوسفیان و فرزندان او، و مکه ساکت بود. مدینه هم غمی نداشت، علی و فرزندان او که: زادگاه اصلی شان رکن یمانی بود، باید به کوفه و مشهد و کربلا بروند، و یهودی ها تازه مسلمان شده صهیونیست، یعنی آل سعود و اطرافیانش در مکه بمانند. و حتی لقب خادم الحرمین بگیرند، قران ها را بسوزانند و قرانی دولتی چاپ کنند . مقبره ها را خراب کنند، و برای خودشان قصر بسازند. و اکنون هم که مساجد را در یمن تخریب می کنند، کودکان و زنان را می کشند، و بعد هم می گویند: ما اصلا کسی را نکشتیه ایم! و این است که یمن باید بداند: که به دست آن ها است که: مکه دوباره فتح شود.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

沙特阿拉伯是唯一

سید احمد حسینی ماهینی | جمعه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

有影响力的势力在也门沙特阿拉伯说,目前该国是关键,不只是什么也没有。沙特阿拉伯的所有了火中,坐了回去,看着。但是,没有人存在,且沙特阿拉伯和瓦哈比教派的酋长专门讨论。瓦哈比酋长在到达规则的开头,英国人有自己的盾牌。而且英国的解释狐狸,所以它是!

事实上,英国的碎承诺或谎言,但敦促沙特是必不可少的!这其中,执政的利益,因为它是。但由于人们不知道,话是英文的。但是,当英国是老人或残疾人,老狐Nbdyl,沙特已经放弃盾牌,并把美国。

美国人需要沙特的石油美元,沙特被迫替罪羊。和破坏的地方,有必要建立,并登记在美国人和沙特人的名字,死者只有血液,是沐浴和祈祷带来糖有道理!通常情况下,所有的美国参与,因为预算是沙特财政援助的战争,他说。

所有公司的股票,即使:在美国和欧洲的枪,原本属于阿拉伯人,美国人不,他们勤杂工谁只:钱全部工作。化学和生物武器,以及,如奉命沙特阿拉伯,沙特和商场的统计数据显示:最高数字是占。

铁匠的重要,所有的公司,如果他们无法从购房者的名单中删除沙特阿拉伯。即使在11,此案是,本·拉登是沙特王子:飞机,人们需要做好准备。否则,美国人却没有这样的额外收入。

本·拉登,美国最大的贸易伙伴,甚至美国总统布什是一个合作伙伴。这通常是被忽视的。虽然这是主要的问题,即沙特阿拉伯用自己的钱,世界上所有的战争都是为指导,并加强了武器工厂,如果有人没有钱购买武器,他给自己买了,并帮助他们!

在他与伊朗的战争可能:所有的国家,以帮助萨达姆·侯赛因对伊朗达成协议。因为除了直接援助萨达姆,所有的欧美国家,资金是。在完成他对伊朗的战争结束后,科威特的战争是成功的:所有设备对萨达姆和美国作为挡箭牌,作为军阀介绍。

    叙利亚和黎巴嫩的战争中,在形成沙特阿拉伯的授意下的联军,因为许多国家撤出。但沙特的钱是它汇集。而联盟或联盟,如此脆弱的资金丝毫减少来自沙特阿拉伯,走了。但在也门的情况,据透露:美国拉本身,甚至埃及和巴基斯坦,也没有拒绝合作。因此,唯一的遗骸沙特阿拉伯。

 ·曼苏尔·哈迪支付数百万美元打Alhvsy没有导致,突击队和雇佣军,甚至部署,是没有定论的,因为也门,也门人都有着丰富的经验,并进行了计算的地图,并与沙特错觉的关系不是。也门现在面临沙特阿拉伯,并且在它前面没有动力!由于假联盟解体,沙特是独自一人。

也门可以去阿拉伯的心脏,没有人会不同意他们!对于也门人有正确的目标。如果你可以引诱双手背后,和他的朋友认为沙特阿拉伯,埃及已经失败了。

عربستان تنها ماند

با نفوذ نیروهای یمن به عربستان، اکنون بحرانی بر آن کشور حاکم است که، با هیچ چیزی درست نمی شود. قبلا عربستان همه آتش ها را بپا می کرد، و خود در عقب می نشست، و تماشا می کرد. ولی حالا دیگر کسی حاضر نیست، فدایی عربستان و شیوخ سعودی و وهابی شود. شیوخ وهابی در ابتدای به حکومت رسیدن، انگلیس را سپر خود کرده بودند. و اینکه انگلیس به روباه تعبیر می شد، برای همین بود!

در واقع عهد شکنی یا دروغگویی اتگلیسی ها، ذاتی نبود بلکه خواست سعودی ها بود! که هرجا منافع حکم می کرد، همان کار را می کردند. منتهی چون مردم خبر نداشتند، فحش را به انگلیس می دادند. اما وقتی انگلیس پیر و از کار افتاده شد، و به روباه پیر نبدیل شد، سعودی ها این سپر را کنار گذاشتند، و از امریکا استفاده کردند.

احتیاج آمریکایی ها به دلارهای نفتی سعودی، آن ها را مجبور می کرد تا بلاگردان سعودی ها شوند. و هرجا لازم بود کشتار به راه انداخته، و بنام آمریکایی ها ثبت شود، و سعودی ها فقط با خون این کشته ها، وضو می گرفتند و نماز شکر بجا می اوردند! بطور شاخص همه جنگ هایی که آمریکا، در ان دخالت کرد، بخاطر بودجه ای بود که: عربستان بعنوان کمک مالی در اختیار او می گذاشت.

حتی سهام تمام شرکت های :اسلحه سازی در آمریکا و اروپا، در اصل متعلق به اعراب است نه آمریکایی ها، آنها نوکر هایی هستند که فقط: بخاطر پول همه کار می کنند. ساخت سلاح های شیمیایی و میکروبی هم، به سفارش عربستان صورت می گرفت، و آمار خرید عربستان نشان می دهد که: بیشترین رقم را بخود اختصاص داده است .

یعنی تمام کارخانجات مهم اسلحه سازی، اگر عربستان را از لیست خریداران خود حذف کنند ورشکست می شوند. حتی در قضیه 11 سپتامبر هم، بن لادن بود شاهزاده سعودی بود: که هواپیماها و افراد مورد نیاز را تهیه کرد. والا خود آمریکایی ها چنین در امد اضافی نداشتند .

بن لادن بزرگترین شریک تجاری آمریکا بود، و حتی با رئیس جمهور بوش هم شریک بود. که معمولا مورد بی توجهی قرار می گیرد. درحالیکه معضل اصلی همین است، یعنی عربستان با پول خود، همه جنگ ها را در جهان هدایت می کرد، و کارخانجات اسلحه سازی را تقویت می نمود، و اگر کسی پول نداشت اسلحه بخرد، خودش می خرید و به آن ها کمک میکرد!

در جنگ صدام با ایران توانست: تمام کشورها را برای کمک به صدام، بر علیه ایران به توافق برساند. زیرا علاوه بر کمک مستقیم به صدام، به همه کشورهای اروپایی و آمریکایی  هم، کمک مالی می کرد. بعد از اتمام جنگ صدام علیه ایران، در جنگ کویت نیز موفق شد :همه را برعلیه صدام تجهیز کند، و آمریکا را مانند سپر ،بعنوان فرمانده جنگ معرفی نماید.

    در جنگ های سوریه و لبنان، ائتلاف به دستور عربستان شکل گرفت، زیرا بسیاری از کشورها عقب نشینی کردند. اما باز پول های سعودی بود که: آن ها را دور هم جمع کرد. و این اتحاد یا ائتلاف، آنقدر شکننده بود که: با کمترین کاهش کمک مالی عربستان، از بین می رفت. اما در قضیه یمن، این موضوع فاش شد و :آمریکا خود را کنار کشید، حتی مصر و پاکستان هم، حاضر به همکاری نشدند. لذا عربستان تنها ماند.

 پرداخت میلیون ها دلار به منصور هادی، برای مبارزه با الحوثی ها نتیجه نداد، حتی اعزام کماندو و مزدور، به داخل یمن بی نتیجه بود چرا که، یمنی ها کاملا باتجربه بودند و: نقشه حساب شده داشتند، و در رابطه با عربستان دچار توهم نشدند. الان یمن در حال پیشروی در داخل عربستان است، و هیچ قدرتی در مقابل آن وجود ندارد! چون ائتلاف های دروغین از هم پاشیده، و عربستان تنها مانده است.

یمن می تواند تا قلب عربستان هم برود، و هیچکس با آن ها مخالفت نخواهد کرد! زیرا که یمنی ها درست هدفگیری کردند . اگر فریب دستهای پشت پرده را می خوردند، و عربستان را دوست خود تصور می کردند، مانند مصر دچار شکست می شدند.

  • سید احمد حسینی ماهینی

伊朗领导层是属于整个世界

سید احمد حسینی ماهینی | پنجشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۰۶ ق.ظ | ۰ نظر

约翰·克里在讲话中,对事实显露,例如,说如果我们轰炸伊朗的核设施,伊朗认为他们可以在弹,且它将再次一切!还是希望“美国是一个领导者,包括伊朗的领导人。

应该说,不仅约翰·克里,但所有的人在世界上有这样的愿望:这不只是一个幻想的愿望,但瓦法伊朗领导层是属于整个世界的措辞,伊朗可能把高在世界上,并用。尽管制裁,进步是惊人的,它是简单明了。

   但这一举动的背后:对velayat-E Faqih的原则和办事机关在对比的狭隘和短暂的良心,一个概念,只为什叶派穆斯林,伊斯兰教或,但概念是合乎逻辑和普遍。 Velayat-E Faqih的,知识的规则,这个原则是可以接受的整个世界:他并不反对它。

     因为在整个人类历史上,如政府或科学家:精英和民主与科学性,所以是。历史已经证明,大多数,和独裁专政,谁是文盲或低识字乌兰布和政府的人。

一个例子Myrpnj礼萨·汗在伊朗,伊朗国王,并与英国学者政变,摧毁了帮助。希特勒和成吉思汗蒙古,或者萨达姆和萨尔曼的财产,所有的人都是文盲。并看到你的眼睛闭上,儿童和妇女,老人和病人在家里自杀。

     这当然是合乎逻辑的结果!这意味着不知道谁应该向依靠别人,而且目前尚不清楚别人的意图他们的话。也许一个支配文盲,鼓励人们谋杀,目的是推翻他。因为不公总是迅速作出反应,并残忍不会持续太久。先知也说:(),政府可能会保留在怀疑,但仍然不公。

 因此,尽管知识或顾问,对裁决是不够的,但他们必须了解问题的能力,这是伊斯兰教领袖的命令应该与公众咨询,但最终决定采取()。因为顾问是不同的,他们大多是意见分歧简单,如果其领导,不具有最高的知识,不能在这一切之中:意见分歧生效。

如果你有知识,你没有选择的最佳方式,并不可避免地专制和暴力避难。例如,在也门的情况下,大量的传言称,伊朗不应该干涉,而且许多人说他们没有战略的一个好的结果的使​​用知识,如日光,还可以检测无知!所以,我们看到,伊朗在也门的人道主义支持的脸上策略。

伊朗领导层明确表示,也门并不需要武器,也不需要送武器的残酷无情的袭击,但由于沙特基础设施建设,需要人道主义援​​助,而这一策略在黎巴嫩和伊拉克,叙利亚和其他地方是正确的。

因为敌人的力量,但在我们的时代,帝国主义,犹太复国主义和阿拉伯反应的组合,由于无知,只有基础设施的攻击,如认为,如果人们正在挨饿受伤被提交。但是,我们看到,到处都是,这种策略是注定的,而是无知再继续。

          也许昨天,每三个中,其超级大国,但是,不知道的是性能,他们现在已经达到了一个地步,作为一个群体对伊朗,伊朗革命卫队司令审议并说:“如果美国或以色列沙特阿拉伯,虚张声势了对伊朗的攻击,我们都小心地收集,但如果你告诉正确的时间,做最坏的最高军事权力。我们已经准备

رهبری ایران، متعلق به همه جهان است.

جان کری در برخی سخنان خود، حقایقی را افشا کرده و مثلا گفته :که اگر مراکز هسته ای ایران را هم بمباران کنیم، فکر ایرانی ها را که نمی توانیم بمباران کنیم، و آن ها دوباره همه چیز را خواهند ساخت! و یا گفته آرزو دارم" برای آمریکا هم یک رهبر، مثل رهبر ایران باشد.

باید گفت که نه تنها جان کری، بلکه همه مردم دنیا چنین آرزویی دارند و: این هم فقط ارزوی خیالی نیست، بلکه وافعا رهبری ایران، متعلق به همه جهان است .از نظر اینکه ایران توانسته، جایگاه بالایی در جهان پیدا کند، و با وجود تحریم ها، پیشرفت های شگفت انگیز داشته باشد، امری ساده و مسلم است .

   اما راز این حرکت در: اصل ولایت فقیه است، و ولایت فقیه هم برخلاف تنگ نظران و کوتاه اندیشان، یک مفهوم صرف برای شیعه، یا حتی اسلا م نیست، بلکه مفهومی منطقی و جهان شمول است. ولایت فقیه یعنی حکومت دانایان، و این اصل قابل قبول برای همه جهان است و: کسی با آن مخالف نیست .

     زیرا در طول تاریخ بشری، با عنوان های مثل حکومت دانشمندان و یا: شایسته سالاری و علم سالاری و، و غیره مطرح بوده و هست. و تاریخ ثابت کرده که اکثر: دیکتاتوری ها و استبدادی ها، از سوی کسانی بوده که بیسواد  یا کم سواد بوه و به حکومت رسیدند.

یک نمونه آن رضاخان میرپنج در ایران بود، که شاه ایران شد و با کمک انگلیس، کودتا کرد و علما را از بین برد. هیتلر و یا چنگیز خان مغول، و یا صدام و ملک سلمان ، همه از افراد بیسواد هستند. و می بینیم که چشم خود را بسته، و کودک و زن ، پیر و بیمار را در منزل خودشان می کشند.

     این البته نتیجه منطقی هم هست! یعنی کسی که دانا نیست، باید به حرف دیگران تکیه کند، و معلوم نیست دیگران چه نیتی، از حرف های خود دارند. شاید کسی که حاکم بیسوادی را، به کشتار مردم تشویق می کند، هدفش سرنگونی وی است! زیرا ظلم همیشه زود جواب داده، و ظالم دوام نمی اورد. پیامبر اسلام هم فرموده که:( الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم )، حکومت با کفر ممکن است باقی بماند، ولی با ظلم باقی نمی ماند.

 و لذا وجود دانایان یا مشاوران، برای یک حاکم کفایت نمی کند، بلکه خود ایشان باید توانایی درک مسایل را داشته باشد، دستور اسلام هم همین است: رهبر باید با مردم مشورت کند، ولی تصمیم نهایی را خود بگیرد(وشاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ). زیرا مشاوران با هم تفاوت دارند، و اختلاف عقیده ساده ترین موضوع مشترک آن ها است، و رهبری اگر خود، بالاترین دانش ها را نداشته باشد، نمی تواند در میان اینهمه :اختلاف نظر ها به نتیجه برسد.

و اگر دانایی نداشته باشد، حتما بهترین راه را برنمی گزیند، و بناچار به استبداد و زور پناه می برد. مثلا در همین قضیه یمن، خیلی ها مشورت می دادند که: ایران باید دخالت کند، و خیلی ها هم می گفتند کاری نداشته باشد، خوب نتیجه این دو استراتژی، یرای دانا مثل روز روشن است، ولی نادان نمی تواند از هم تشخیص دهد! لذا می بینیم که استراتژی ایران، در مقابل یمن حمایت انساندوستانه است.

یعنی رهبری ایران با قاطعیت می گوید که: یمن احتیاج به سلاح ندارد و: نیازی به ارسال سلاح نیست، اما به خاطر حملات بی وقفه عربستان به زیر ساخت ها، نیاز به کمک های انساندوستانه دارد، و این استراتژی در مورد لبنان و عراق ، سوریه و جاهای دیگر هم صحیح است .

زیرا دشمن زور گو در عصر ما، که ترکیبی از امپریالیزم ، صهیونیزم و ارتجاع عرب است، بر اثر نادانی، فقط به زیر ساخت ها حمله می کند، چون باور دارد اگر مردم، گرسنه و زخمی شوند تسلیم میشوند. اما می بینیم که همه جا، این استراتژی محکوم می شود، ولی نادان ها باز هم ادامه می دهند.

          شاید دیروز هرکدام از این سه، برای خود ابر قدرتی بودند ولی، با همین عملکرد نادانسته، آن ها امروز به جایی رسیده اند: مانند یک گروهک در مقابل ایران، به حساب می آیند و سردار سپاه پاسداران می گوید" اگر امریکا یا اسرائیل و عربستان، بلوف می زنند که حمله به ایران می کنند، ما حواسمان جمع است . ولی اگر راست هم بگویند, ما برای بدترین شرایط. بالاترین توان نظامی را. آماده کرده ایم

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

在沙特阿拉伯伊斯兰教的伊朗与宗教:之间的区别

سید احمد حسینی ماهینی | چهارشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۰۶ ق.ظ | ۰ نظر

总统今天在开幕式:德黑兰国际书展,说:我们根据我们的宗教是不是剑的宗教。他记录了很多伟大的困境在现代历史上,破了,说这是“古兰经的奇迹和先知的传统书Nahj他们的伊玛目”

 霍梅尼年,勉强画了一条红线,在两个拿起两练伊斯兰教,并告诉他们什么他们之间的分歧,而要做到这一点,伊斯兰教,伊斯兰教的美国募集。当然,在那一刻,也给他的美国伊斯兰教,伊斯兰阿拉伯。并隐藏他们还表示,神职人员和他们的宗教教令商店就知道了。

   在沙特阿拉伯当前的攻击,也门被发现在神圣的月份,沙特伊斯兰教是剑的宗教,和所有的已经说了关于美国伊斯兰教,伊斯兰阿拉伯。这当然是植根于历史,两种收获或两个实践伊斯兰教的,从一开始就在那里。并提醒后先知自己的死亡,都是在同一个方向。

当谈话的先知死亡的伊玛目阿里之后就来了。他总是说,因为我就越过你们辛苦了!曾经说过,人们可以看到,在我之后,我的猩猩爬上讲台。在Ghadir布道的事件是很长,人们像阿里问,他说我是他的主人,那么我将我的表哥。

     而在这之后的人不犯错误,阿里的手,并提出。并表示:()这是阿里他的主人。人们都用他,尊敬他那个时代的习俗。 11 12万哈吉,谁参拜也门人民,和110的记者和作家一千也写了和报道了这一事件。

但是,发生了什么事?紧接着,他的脚,形成了议会,并表示继承先知确定!因为阿里是一个年轻而缺乏经验的!当之无愧的接班人先知,并应在有经验和成熟的男人阿布奥马尔和他们的社区的管理。当然,当你跟阿里,它并没有被接受,所以他回家,拿着包到会,其中防止穆罕默德,但他也被殴打,让孩子流产是。

也许是创建第一次伊斯兰教分离和冲突的看法之间,就是在这个时候,后来被称为伊斯兰愚昧或宗教Arnja,返回无知的伊斯兰传统,和先知来临之前伊斯兰教。这最终导致的伊玛目侯赛因伊玛目殉难,谁在伊斯兰的名义杀人,先知的外孙

 虽然耶齐德礼帽,歌曲和诗说,这是不是宗教,而不是一个启示!而所有这些已作出先知。(),但人们对他正在解决阿米尔!伊玛目侯赛因告诉外国,谁出的宗教。

这表明沙特房子,哪像耶齐德沉没在腐败和压迫,但神社的仆人!并保护伊斯兰教和古兰经知道伊斯兰教的捍卫剑。并通过媒体进行虚假宣传。虽然伊朗表示,美国的核武器禁止知道,恐怖分子有他,但任何人谁公开把刀递在他们的标志,为了吓唬人,被称为一个宗教人士。剑在其国旗的照片都有,这意味着:剑,不得不说香格里拉ilaha!

اسلام ایرانی و اسلام سعودی

رئیس جمهور امروز در افتتاحیه: نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: ما دین مان بر پایه کتاب است نه دین شمشیر. ایشان با توضیحات فراوان، معضل بزرگی را که در تاریخ معاصر، درست شده شکافتند و گفتند که" معجزه پیامبر آن قرآن مجید و میراث امامش نهج البلاغه کتاب است"

 سالها بود که امام خمینی ره،  زحمت می کشید تا یک خط قرمزی، بین دو نوع برداشت و دونوع عملکرد از اسلام بکشد، و بگوید که اینها چه تفاوت هایی با هم دارند، و برای اینکار، اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی را مطرح کرد. البته در ان موقع هم، منظور ایشان از اسلام آمریکایی، همان اسلام سعودی بود. و آنان را آخوندهای دربازی هم می گفت، و فتواهای آنان را دین فروشی می دانست.

   امروزه هم با حملات سعودی ها، در ماه حرام  به یمن معلوم شد که: اسلام سعودی دین شمشیر است، و هرانچه تا کنون در باره اسلام آمریکایی گفته شده، همان اسلام سعودی است. و این البته ریشه در تاریخ هم دارد، یعنی دو نوع برداشت یا دونوع عملکرد از اسلام، از همان ابتدا هم وجود داشت. و هشدار های پیامبر برای بعد از وفات خودش، همه در همین راستا بوده است.

وقتی که صحبت بعد از وفات پیش می آمد، پیامبر همیشه رو به امام علی می کرد و می گفت: بعد از من بر شما سخت خواهد گذشت! یکبار هم فرمود: روزی را می بینم که بعد از من، بوزینه ها بر منبر من بالا می روند. در واقعه غدیر خطبه بلند بالایی خواند، و از مردم دوستی علی را خواست، و فرمود هرکه را من مولای او هستم، بعد از من پسر عموی من خواهد بود.

     و بعد برای اینکه مردم دچار اشتباه نشوند، دست علی ع را گرفت و بالابرد. و فرمود:(من کنت مولاه  فهذا علی مولاه ) این علی ع مولای اوست. مردم همه با ایشان دست دادند، یعنی حسب رسوم زمان خود بیعت کردند. 11هزار از این  120هزار حاجی، اهل یمن بودند که بیعت کردند، و 110نفر خبرنگار و نویسنده نیز، این واقعه را نوشتند و گزارش دادند.

اما چه شد؟ بلافاصله روز فوت پیامبر، شورا تشکیل دادند و گفتند: جانشین برای پیامبر تعیین کنیم! زیرا حضرت علی جوان است و کم تجربه! شایسته جانشینی پیامبر نیست، و باید پیرمرد باتجربه و پخته ای، چون عمر یا ابوبکر، مدیریت جامعه را در دست بگیرند. البته این حرف تا موقعی که حضرت علی، آن را تایید نکرده قابل قبول نبود، لذا به در خانه رفته و ایشان را، دست بسته به محل شورا آوردند، که البته حضرت زهرا مانع شد، ولی ایشان را هم مضروب کردند، بطوریکه کودکش سقط شد.

شاید اولین باری که بین: اسلام و برداشت از آن، جدایی و تضاد ایجاد شد، در این زمان شکل گرفت که بعد، معروف شد به اسلام جاهلیت یا ارتجاع مذهبی، یعنی بازگشت به سنت های غیر اسلامی دوران جاهلیت، و قبل از ظهور پیامبر اسلام. و اوج این حرکت در شهادت امام حسین ع است، که بنام اسلام نوه پیامبر را می کشند

 در حالیکه یزید دائم الخمر، شعر هایی می سرود و می گفت : نه دینی بوده و نه وحی! و اینها همه ساخته و پرداخته خود پیامبر بوده است.( لعبت هاشم بالملک فلا خبر و جاء و لاوحی نزل) ولی مردم او را امیر المومنین خطاب می کردند ! و امام حسین را خارجی می گفتند، یعنی کسی که از دین خارج شده است.

و این نشان می دهد که آل سعود، که مانند یزید در فساد و تباهی و ظلم غرق هستند، ولی مردم آن ها را خادم الحرمین! و حافظ اسلام و قران می دانند، که با شمشیر از اسلام دفاع می کند. و این به واسطه تبلیغات دروغین رسانه ها است. که با اینکه ایران می گوید: ما بمب اتمی را حرام می دانیم، اورا تروریست معرفی می کنند، ولی کسی را که علنا در پرچم خود شمشیر گذاشته، تا مردم را بترساند، به عنوان افراد دین دار شناخته می شوند. آنها عکس شمشیر را، بر روی پرچم خود گذاشته اند، که یعنی: به زور شمشیر، باید لا اله الا الله بگوییم!

  • سید احمد حسینی ماهینی

远不会自杀的兄弟,我不会首发

سید احمد حسینی ماهینی | دوشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

这些谁说战争是要记好。

捍卫者阵线是他们的圣地,去有它的乐趣。任何人都可以去叙利亚,他们的经验:战士和他的圣地捍卫者。今天的纪念阿富汗防务Mahdieh神社在德黑兰的烈士,和那名阿富汗士兵,因为它正是照片:战士有8年神圣的防御,并在更广泛的正面战斗的延续。

如果这些利益的面前,他们去前线的办法就是开放!叙利亚,巴林,也门,伊拉克和阿拉伯国家,阿富汗,巴基斯坦,索马里和缅甸的非阿拉伯!即使在波黑,车臣和其它地区:欧洲和美国,他们的需求。但是,美国人民看到更少的折磨?或欧洲的人都没有低水头?

基本上,一个专业的刺客,谁往往是欧洲和美国,你必须自己的国家,要尽量给暴行被送到国外。因此,要确保人谁拥有:伊拉克,阿富汗或也门杀死数百名美国和欧洲已经悄悄地杀害。唯一的区别是西方自身,文明的摇篮,他不允许任何人听到!另一个工具是西方的投影:说有人偷证据看见他喊贼,贼IP。强盗,谁是被困在一个糟糕的困境,认为他的头,他喊着:iPhone贼,贼IP!而人们不知道谁是小偷!投影意味着伊朗的外交文献,或利用他们的谈判。在美国和欧洲,其人是残酷的:监狱,并杀死,然后血清窃贼喊iPhone!没有人注意到他们。

所以,到处是土匪和Akhyar之间的战争,善与恶之间,这是因为历史的开始就存在的一个概念,无论是该隐和亚伯的宗教历史开始,和他的弟弟亚伯,该隐是Qanl而琐罗亚斯德教什么文献,光明与黑暗的战斗,而在其他国家,其中善与恶,黑与白,光明与黑暗都互相打架的文献。唯一不同的是战争,灯不启动,但是这黑暗的开始。在该隐和亚伯的故事还表示,“亚伯该隐知道他打算杀了他,说:”我永。

它不会在这里结束,战争的真实面目今天或广告软件,真主党今天,如果你愿意,帕塔克说,帕塔克文化必须采取行动!由于其单个敌人,时间长,右侧则是还没有醒,帕塔克无法启动。

他的前场音乐会开始的色情图片的敌人,将其发展成为一个色情杂志和互联网上的今天和Viber的,Facebook和WhatsApp的,按照其发展。但他们的进攻,防守反击是没见过。这意味着,我们的年轻人对这些攻击是完全不设防。

电影,电视和虚拟世界,大规模杀伤性武器“,由旗下艺人,他们的青春攻击手无寸铁,并造成大量破坏的青年,使用精神科药物,吸毒和性感的是,这可能是一个文化人物,第一和第二世界大战的数据要高。种族暴力,恐怖主义,盲目模仿成瘾和疾病,和世界生物恐怖主义一半被摧毁。

这是除:到期前的性刺激,婚姻与生育,以及老年妇女和老人的损失弯腰世界,有一个新的一代!由于非法多产性的婚姻和家庭的形成和产生的遗体领域的结果。

现在的问题就是神的男人吗?这毫不起眼的烈士?

آن هایی که می گویند : جبهه ها یادش بخیر

مدافعان حرم جبهه آن ها است، بروند حالش را ببرند. هرکس می تواند به سوریه برود، و تجربه های خود را در اختیار: رزمندگان و مدافعان حرم بگذارد. امروز مراسم بزرگداشت شهدای افغانی: مدافع حرم در مهدیه تهران بود، و عکس هایی که رزمندگان افغانی گرفته بودند، دقیقا همان شکلی بود که :رزمندگان 8 سال دفاع مقدس دارند، و این یعنی ادامه راه آن رزمندگان، در جبهه ای وسیع تر.

اگر آن هایی که علاقه به جبهه دارند، بخواهند به جبهه بروند، راه باز است! سوریه و بحرین، عراق و یمن از کشورهای عربی، افغانستان و پاکستان ، سومالی و میانمار هم غیر عرب! حتی بوسنی هرزگوین، چچن و جاهای دیگر: اروپایی و آمریکایی هم، به آن ها نیاز دارند. مگر مردم آمریکا کم شکنجه می بینند؟ یا مردم اروپا کم سر به نیست می شوند؟

اصولا آدمکش های حرفه ای، که غالبا اروپایی و آمریکایی هستند، باید ابتدا در کشور خود، بی رحمی را امتحان بدهند تا: به خارج اعزام شوند . لذا مطمئن باشید همین آدم ها یی که: عراقی یا افغانی یا یمنی را می کشند، قبلا  صد ها امریکایی و اروپایی را، بی سرو صدا کشته اند. فقط تفاوتی که هست چون غرب، خود را مهد تمدن می داند، اجازه نمی دهد کسی خبر دار شود!

  فرافکنی یکی دیگر از ایزار های غرب است : می گویند کسی دزدی می کرد، شاهدی او را دید و فریاد زد ای دزد ، آی دزد. دزد که در بد مخمصه ای گیر کرده بود، فکری به سرش زد، او هم روبه جلو فریاد زد: آی دزد، آی دزد! و مردم نمی دانستند دزد کیست! این معنی فرافکنی است، که ایرانی ها در ادبیات دیپلماسی، و یا مذاکرات خود بکار می برند. یعنی آمریکا و اروپا، مردم خود را بصورت وحشیانه ای: زندان می کنند و می کشند، و بعد فریاد آی دزد هم سرمی دهند! تا کسی متوجه خودشان نشود.

لذا همه جای دنیا جبهه جنگ است، بین اشرار و اخیار، بین خوبی و بدی و این مفهومی است که، از ابتدای تاریخ وجود داشته، چه تاریخ مذهبی که از: قابیل و هابیل شروع می شود، و قابیل قانل برادرش هابیل است .و چه در ادبیات زرتشتی، که نور و ظلمت با هم مبارزه می کنند، و چه در ادبیات دیگر کشورها، که خوبی و بدی، سیاهی و سپیدی، روشنایی و تاریکی با هم می جنگند.

   فقط تفاوت این است که جنگ را ، نور شروع نمی کند، بلکه این ظلمت است که شروع می کند. در داستان هابیل و قابیل هم می خوانیم که" هابیل با اینکه می دانست قابیل، قصد کشتن او را دارد گفت که" من هرگز برادر کشی نخواهم کرد، و شروع کننده آن نخواهم بود.

البته کار به همینجا ختم نمی شود، جبهه واقعی امروز جنگ نرم یا تبلیغات است، امروز حزب الله اگر می خواهد، پاتک بزند باید پاتک فرهنگی بزند! زیرا دشمن تک خود را، مدت ها است شروع کرده و: این جبهه حق است که :هنوز بیدار نشده و: پاتک خود را شروع نکرده است.

دشمن جبهه خود را از: تصویر های مستهجن در کنسرت ها، شروع کرده و آن را به مجلات پورنوگرافی توسعه داده، و امروز در اینترنت و وایبر ، فیس بوک و واتساپ، به دنبال توسعه آن است. اما هنوز این حمله آنان، ضد حمله به خود ندیده است. یعنی جوانان ما در مقابل این حملات، کاملا بی دفاع هستند. 

سینما و تلویزیون و دنیای مجازی، سلاح های کشتار جمعی هستند که" هنرمندان از طریق ان، جوانان بی دفاع را مورد هجوم خود قرار می دهند، و نتیجه آن کشتار وسیع جوانان، در اثر مصرف دارو های روانگردان ، اعتیاد ها و هوسرانی ها می باشد. شاید آمار کشته های فرهنگی، از آمار جنگ های جهانی اول و دوم هم بیشتر باشد. خشونت های نژادی، تروریسم کور اعتیاد و بیماری های مصنوعی، و بیوتروریسم نیمی از جهان را از بین برده است.

و این علاوه بر ان است که با :تحریک جنسی قبل از بلوغ، باعث ازبین رفتن ازدواج و تولید مثل شده، و از این جهت دنیا در چنبره پیرزنان و پیرمردان افتاده، و نسل جدیدی در کار نیست! زیرا براثر پرکاری نامشروع در: مسائل جنسی زمینه ای برای: ازدواج و تشکیل خانواده و تولید نسل باقی نمی ماند.

حالا باید پرسید کجایند مردان خدا ؟ این شهیدان بی ادعا؟ 

  • سید احمد حسینی ماهینی

赶上和征服,麦加附近!

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

有关攻击蔓延到也门,沙特的土地,经营一个多功能的敌人很多传言:第一种方法使用伊本齐亚德在库法,与传言吓唬大众!第二阻力试验,终于让他的军队的战斗精神,准备想攻击。但是,当他的工作把这些谣言,一次或两次,并重复了,空洞和准确性不能证明它。

因此,可以说,沙特只讲遥控器!并不敢接近。美国和欧洲都开始寻求帮助,他们没有,而只是几个佣兵需要钱,就出来了,然后去了阿拉伯人,谁也拉出埃及,叙利亚,黎巴嫩和伊拉克抗议,并只停留

被迫离开自己的来源:埃菲社也来到这里,是因为你害怕地面战,作战飞机向左侧,这是出来了,但他们是唯一的呻吟和诅咒买了,随地吐痰,诅咒世界获得。我也想传播的宣传,没有参加他的背部。这是该行的末尾,并且它们将所有。但他们知道,也门不希望巴林:站在入侵阿拉伯的,他们有没有答案。在巴林,人们一方面与什叶派不知道自己和他们的领导人是不勇敢。在巴林,超过5年,还没有搬到部长,或杀死阿拉伯半岛。他们试图从看不见,谁来自其他地方的帮助,以及阿勒哈利法推翻很难杀死。但是,也门所有Alhvsy连人都什叶派和家庭的追随者,他们是著名的伊斯兰历史,和伊玛目侯赛因和他的家人。与此同时,我们很容易被废黜总统,它的工作。和他们的抵抗的艰辛。现在攻击的传闻,不撒谎,并在边境,如牛奶,保卫自己的国家。

巴林人不是武装,并采取他们的武器都是免费的!和他们的领导人只知道如何说话,并在实践中一个简单的燃烧弹,他们不能扔。在也门,人都是有武装,法拉利的总裁,形成流行的委员会后,并没有需要外国援助,以及对巴林的恐惧的名字,很容易也门人他与伊朗的友谊表达。作为最高领袖说,我们不以任何国家干预,巴林知道,如果伊朗参与,作为首次完成了!在也门的情况下也是如此,如果伊朗参与,集成了F-18可以撤消所有的攻击,并计划返回吉达和利雅得。但无济于事,因为人被拆除。

也门人民理解,但不理解巴林,巴林不知道愤怒沙特人反对占领,后可能被用来对付伊朗的伊朗干涉。而这场革命可以摧毁巴林人。但不会干涉伊朗,加强巴林人民的奋斗精神,这让他们独立,勇敢,长,但是,却会导致成功。所有也门人都还可以,除了是准备袭击沙特进入也门,利雅得也跟着起来,并摧毁。对于伊玛目阿里的订单是战争尼赫鲁和萨芬订单:杀颁发的逃犯,但在骆驼的巴特尔说你不跟他们合作,问为什么,他说:骆驼头战役消失。身体不能做任何事情。但在两战,阿尔准备和逃犯,重新组织。

也门人只有一个敌人麦加和麦地那的心脏,追逐并再次重复麦加的征服,和全世界朝觐阿克巴的故事,并邀请神的招待所。

فتح مکه نزدیک است!

شایعات فراوانی در باره :حمله زمینی عربستان به یمن پخش می شود، که از این عمل دشمن چند منظور دارد: ابتدا از شیوه ابن زیاد در کوفه استفاده می کند، تا مردم را با شایعات بترساند! در ثانی مقاومت مردم را تست کند، و بالاخره به ارتش خود روحیه جنگی بدهد: که فکر کنند زمینه برای حمله آماده است. اما این شایعات زمانی اثر خود را می گذارد، که یک بار یا دوبار تکرار شود، و تکرار بیش از حد آن، توخالی بودن و: صحت نداشتن آن را ثابت می کند.

بر این اساس می توان گفت: که سعودی ها فقط کنترل از راه دور بلد هستند! و جرات نزدیک شدن ندارند. آن ها ابتدا آمریکا و اروپا را به یاری طلبیدند، دیدند خبری نشد، و فقط چند مزدور محتاج پول، به میدان آمدند، بعد رفتند سراغ عرب ها، دیدند که مصر کنار کشید، و سوریه ، لبنان هم و عراق هم اعتراض کردند، و تنها ماندند

مجبور شدنداز خودشان مایه بگذارند: در این جا هم افه آمدند، چون از جنگ زمینی می ترسیدند، به سراغ هواپیماهای جنگی رفتند، و آن ها را که آکبند! ولی از دور خارج بودند، به کار گرفتند ولی فقط ناله و نفرین خریدند، و تف و لعنت دنیا را برای خود بدست آوردند. الان هم که می خواهند با شایع پراکنی، حضور نداشته خود را، جبران کنند. واین آخر خط است، و آن ها تمام خواهند شد.

     ولی آن ها بدانند که : یمن بحرین نیست که بخواهد: تجاوز سعودی ها را تحمل کند، و آن ها را بدون پاسخ بگذارد. در بحرین، مردم یک دست نیستند و از: شیعه بودن خود مطمئن نیستند، و رهبران شجاع ندارند. در بحرین با گذشت 5 سال، هنوز نتوانسته اند یک وزیر جابجا کنند، و یا یک سعودی را بکشند. آن ها به دنبال کمک از غیب هستند، که از جاهای دیگری بیایند، و زحمت سرنگونی آل خلیفه را بکشند.

       اما ملت یمن یکدست است، همه الحوثی هستند ، شیعه و پیرو اهل بیت، آن ها در تاریخ اسلام خوشنام هستند، و از امام حسین و خاندان ایشان هستند. در همین زمان ما هم، براحتی رئیس جمهور را خلع، و آن را بیرون کردند. و در مقابل سختی های آن مقاومت نمودند. اکنون هم شایعات حمله را، دروغی بیش نمی دانند، و در مرزها مانند شیر، از کشور خود دفاع می کنند.

در بحرین مردم مسلح نیستند، و سلاح بدست گرفتن را عار می دانند! و رهبران آن ها فقط سخنرانی بلد هستند، و در عمل یک کوکتل مولوتف ساده را، نمی توانند پرتاب کنند. اما در یمن مردم همه مسلح هستند، بلافاصله بعد از رفتن رئیس جمهور فراری، کمیته های مردمی تشکیل دادند، و نیازی به کمک های خارجی نداشتند، و برخلاف بحرینی ها که: از نام ایران ترس دارند، یمنی ها براحتی دوستی خود را با ایران ابراز می کنند.

  همانطور که رهبر معظم انقلاب گفتند که: ما در هیچ کشوری دخالت نمی کنیم، بحرینی ها بدانند که اگر ایران دخالت می کرد، همان ابتدا کار تمام بود! در مورد یمن هم همینطور است، اگر ایران دخالت می کرد، با سیستم پیشرفته اف 18 قادر بود: همه حملات را حنثی کند، و هدف را به سوی جده و ریاض برگرداند. اما فایده ای نداشت زیرا، نقش مردم حذف می شد.

مردم یمن این را بخوبی درک کردند، اما بحرین درک نمی کند، بحرین نمی داند همین خشم مردم که: برعلیه اشغال سعودی ها است، بعد از دخالت ایران ممکن است: برعلیه ایران بکار گرفته شود. و این انقلاب مردم بحرین را نابود می کند. ولی دخالت نکردن ایران، باعث تقویت روح مبارزه در :بین مردم بحرین شده، آن ها را مستقل و شجاع بار می اورد، و انقلاب را هرچند طولانی، ولی با موفقیت هدایت می کند.

     اکنون مردم یمن همینطور هستند، علاوه بر اینکه آماده اند تا در صورت: حمله سعودی ها به داخل یمن، آن ها را تا خود ریاض هم دنبال کنند، و از بین ببرند. زیرا دستور امام علی است که: در جنگ نهروان و صفین دستور: قتل فراری ها را صادر کرد، ولی در جنگ جمل گفت با ان ها کاری نداشته باشید، علت را پرسیدند فرمود: در جنگ جمل راس، از بین رفت. لذا بدنه کاری نمی توانست بکند. اما در ان دو جنگ، معاویه آماده بود و فراریان را، دوباره سازماندهی می کرد.

لذا یمنی ها فقط یک راه دارند، دشمن را تا قلب مکه و مدینه، تعقیب و یکبار دیگر داستان فتح مکه را تکرار کنند، و همه دنیا را برای حج اکبر و مهمانی خانه خدا دعوت نمایند.

  • سید احمد حسینی ماهینی

世界应该是父亲节快乐

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

伊玛目阿里是烈士的父亲!烈士的叔叔。和父亲的生日,作为父亲节在伊朗,先后被评为,他们也参与出生的庆祝活动,以及为他们的父亲购买礼物。事实上,回历的月份是伊朗欢乐的月份和幸福到达Sha'ban月份的峰值,因为它的一半生日:第十二伊玛目。斋月是一个月的喜悦,神,因为所有的客人。

尽管伊朗人幸福的巅峰,悲伤沉重的:国际社会的悲痛。他们从他们的先知,自己的悲伤难过的邻居了解到,并在欢乐的高度去思考。也门沙特杀戮,它也被禁止几个月,杀死塔利班在阿富汗的同时,还禁止在几个月,表明他们是大谎言圭亚那,到目前为止伊斯兰教说,人们一直在欺骗。

   相比之下,沙特阿拉伯和人民的犯罪欺骗,我们有责任和善行:真正的伊斯兰教,是全国的货运父亲的语言方式。好的做法应该被提升到世界各地:万向达到他们的文化意识。文化统一性,而这一切都很熟悉,因为文化是基于人性化,所有的人理解的幸福,而像父亲节,这一天在同一个“名字,他们首选。

基督教的父亲,上帝赋予意义,三位一体来自那里。父子与圣灵。克里斯蒂安的父亲是神在天上,耶稣的儿子,谁是出生没有父亲。二,即耶稣创造之间的圣灵调解,没有地上的父亲。这样做的原因名称是一样的东西,人们更致力于亚里士多德的逻辑,神的逻辑!

原因和演讲效果亚里士多德的逻辑,并通过归纳证明,每一个男孩需要一个父亲,因为孩子的存在的理由,因此耶稣,玛利亚的儿子的父亲,父亲推测是不是一个父亲或:父亲给他们。但是上帝在古兰经逻辑说,像耶稣,如亚当,这是从土壤中创建的,是一个没有父亲。

      伊斯兰逻辑学家想:他的心脏也打破因果改革的逻辑,并发明了第一个原因。但仍然是第一原因,亚当诞生的逻辑表达式,愿他安息,或不是耶稣,因为要能解释一下:是不是必需的生活哈兹拉特希德尔,或业主的长。有些医生用来帮助逻辑学家,而且如果只是营养说,和行为是平衡的,总是生存!

然而,伊玛目阿里,无论逻辑:人类的手,天上的神创造的逻辑,地球和Nahj生物解释说,因为他们没有负债!恐怕有人告诉他,Azstv的逻辑阅读!或者,他没有通过医疗单位。他们是在原来的源代码可以!和自己的来源:整个宇宙的创造者。

  除了阿里,先知的父亲也有他自己的时代,我们的国家,我和他和阿里的父亲!父亲节应该祝贺先知。而在此之际,庆祝一个星期,并呼吁团结,本周穆斯林学者,甚至神职人员基督教​​和犹太教,被邀请到德黑兰:出席盛大的庆祝活动。

    在众多的会议我都参加,甚至非一神论宗教,如佛教​​被邀请。对于所有那些谁认为全球性的,很多的想法来的共同点。所不同的从这里开始:在种族,民族或脊髓的普遍性减少,你的表将来自人类分开。

روز پدر باید جهانی شود!

حضرت علی ع پدر دو شهید است! عموی شهید است. و زاد روز این پدر بزرگوار، در ایران بعنوان روز پدر، نامگذاری شده است، مردم علاوه بر شرکت در جشن میلاد، برای پدران خود کادویی نیز می خرند. درواقع ماه رجب ماه شادی ایرانی ها است، و در ماه شعبان این شادی به اوج می رسد، زیرا در نیمه آن روز تولد: امام دوازدهم است. و ماه رمضان هم ماه شادی است، زیرا همه میهمان خدا هستند .

گرچه ایرانیان در اوج شادی هم، غم سنگینی دارند: غم امت و غم مردم بزرگ جهان. آنان نیز از پیامبر خود یاد گرفته اند که: غم همسایه را غم خود بدانند، و در اوج شادی به آن ها فکر کنند. کشتار سعودی ها در یمن، آن هم در ماه های حرام ، کشتار طالبان در افغانستان، آن هم در ماه های حرام، نشان می دهد که آن ها دروغ گویان بزرگ هستند، و تا حالا هرچه از اسلام می گفتند، برای مردم فریبی بوده است.

   در مقابل سعودی های مردم فریب و جنایتکار، ما وظیفه داریم اعمال خوب  و: راه و روش اسلام واقعی را، از زبان پدران این امت نقل کنیم.  رسوم خوب باید تبلیغ شود، تا در سطح جهان به یک: خود آگاهی فرهنگی همگانی برسیم. فرهنگی یکدست که همه با آن آشنا هستند، زیرا این فرهنگ مبتنی بر فطرت بشری است، و همه انسان ها شادی را درک می کنند، و روز پدر را دوست دارند، و اینکه در سال روزی را به همین" اسم داشته باشند می پسندند.

البته پدر در مسیحیت، معنی خدایی هم می دهد، که تثلیث از همین جا ناشی می شود. پدر و پسر و روح القدس. پدر مسیحی همان خدا است که در آسمان ها است،  و پسر همان حضرت عیسی است، که بدون پدر بدنیا آمده است. روح القدس واسطه بین این دو، یعنی بوجود آمدن حضرت عیسی، بدون داشتن پدر زمینی . علت این نامگذاری هم همین است، که انسان ها به منطق ارسطویی بیشتر پایبند هستند، تا منطق الهی!

منطق ارسطویی از: سلسله علت و معلول سخن می گوید، و از طریق استقرا ثابت می کند که: هر پسر نیاز به پدر دارد: زیرا پدر علت وجودی پسر است، و لذا برای عیسی بن مریم هم، که پدر ندارد یک پدر فرضی یا: پدر آسمانی منظور می کنند. اما منطق الهی در قران می گوید: مثل عیسی مانند مثل آدم است، که از خاک آفریده شد، بدون اینکه پدری داشته باشد.

      لذا منطقیون اسلامی که خواستند: دل ارسطو را هم نشکنند، منطق علت و معلولی را اصلاح کرده، و علت العلل را اختراع نموده اند.  اما باز هم علت العلل، بیان منطقی تولد حضرت آدم ع، یا حضرت عیسی نیست، همانطور که قادر به توضیح: عمر طولانی حضرت خضر، یا صاحب الزمان نیست. برخی پزشکان به کمک منطقیون رفته، و می گویند اگر انسان درست تغذیه کند، و رفتار متعادل داشته باشد، همیشه زنده می ماند!

اما امام علی ع بدون توجه به منطق: دست ساز بشری، با منطق الهی آفرینش آسمان ها ، زمین ها و موجودات را در: نهج البلاغه توضیح می دهد، زیرا ایشان وامدار عنوان نیست! که مبادا کسی به او بگوید که: منطق ازسطو نخوانده ای ! یا بگوید واحد های علوم پزشکی را نگذرانده ای. ایشان به منبع اصلی دسترس دارند! منبعی که خود بوجود آورند و :خالق کل هستی است.

  علاوه بر حضرت علی، پیامبر نیز پدر بودند، خود ایشان بار ها فرمودند و: من و علی ع پدران امت هستیم! روز پدر باید بر پیامبر نیز تبریک گفت . و در ایران به همین مناسبت، یک هفته جشن گرفته می شود،  و نام آن را هفته وحدت گذاشته اند، در این هفته علمای اسلام، حتی روحانیون مسیحی و یهودی، به تهران دعوت می شوند تا در: جشن بزرگ شرکت کنند.

    در بسیاری از جلساتی که بنده هم حضور داشتم، حتی از ادیان غیر توحیدی مانند: بودائیان هم دعوت می شده است. زیرا همه آن هایی که جهانی فکر می کنند، در بسیاری از تفکرات به مشترکات می رسند. در واقع اختلاف از انجا شروع می شود که: از جهانی بودن به قومی بودن، یا ملی بودن تنزل پیدامی کنیم، و سفره خود را از بشریت جدا می کنیم. 

  • سید احمد حسینی ماهینی