سازمان ملل اسلامی

ساز مان ملل اسلامی در سال 2020 اعلام موجودیت می کند

سازمان ملل اسلامی

ساز مان ملل اسلامی در سال 2020 اعلام موجودیت می کند

گرانی و روانشناسی اجتماعی

سید احمد حسینی ماهینی | پنجشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۸، ۰۸:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

امروز روانشناسان اجتماعی دور هم جمع شده بودند، تا از دکتر ابوالهری تقدیر نمایند. و ایشان در صحبت های خود گفت: این رشته را کسی حمایت نمی کند! و ما به سختی ان را حفظ می کنیم تا یک انستیتو بدهند! اما ایشان نگفت که چه کاری کرده است! اگر دفاع از رشته ای باشد که کار کردی ندارد، به چه دلیل باید آن را کمک کرد؟ در حالیکه جای خالی این رشته، در جامعه و جهان به شدت احساس می شود. به نظر می رسد اقایان بیشتر در جناح های سیاسی، که ماندگاری ندارند فعالیت کرده اند، و لذا با رفتن یک جناح، علم روانشناسی اجتماعی هم رفته. در حالیکه این علم برای خود شخصیت دارد، و تا کنون برای جامعه کاری انجام نداده. یکی از کار های مهم ان ساختن افکار عمومی است. البته به انها حق می دهیم که جناحی فکر کنند، زیرا ساختن افکار عمومی برای بهره برداری یک جناح خاص تصور می شود. در حالیکه باید فراجناحی(ملی) فکر کنند مشکل حل می شود مثلا افکار عمومی ایرانی را بسازند. مشکلات روانی مردم ایران به دو دلیل به وجود آمده است: یکی گسست آن با تاریخ باعظمت خودش. یعنی اینکه می گوید ما هزاران سال قدرت اول جهان بودیم، چطور شد که این دویست سال اخیر دیگران جلو افتادند؟ و ما را عقب زدند. به همین جهت دچار افسردگی هستند. مانند اینکه وقتی حضرت آدم ع از بهشت بیرون رانده شد! کاری نداشت جز گریه! و می خواست راهی پیدا کند، تا دوباره به آن بهشت برگردد. خداوند راه توبه را برایش معرفی کرد، و او خودش به بهشت برگشت. ولی فرزندان او که اینهمه افسردگی و حسرت را در پدر می دیدند، نمی توانستند مثل پدرشان باعظمت باشند، لذا راه بازگشت به بهشت برایشان مشکل می نمود. در ان موقع دو راه حل پیش رو داشتند: یکی اینکه توبه کنند و به لطف خدا امیدوار باشند، تا بعد از مرگ به بهشت بروند.(این پشنهاد الهی بود) دوم اینکه: به نیروی عقل و علم خود! اکتفا کنند. فرش دست باف ایران را نتیجه همین تفکر می دانند. زیرا ایرانیان فرش پر از گل می بافند و زیر پا می اندازند! نقش فرش ها همان توصیف های پدر بزرگشان از بهشت است. لذا وقتی روی ان راه می روند، گویا در بهشت قدم می زنند. واین افسردگی انها را کاهش می دهد. یا برای خود کاخ و باغهای مانند بهشت توصیفی، می ساختند و خود را بی نیاز از توبه و بازگشت به سوی خدا می انگاشتند. در مورد این موضوع در زمان ما، روانشناسان میتوانند مردم را قانع کنند: مانند کورش و داریوش یگانه پرست و پیامبر گونه شوند، تا بتوانند فتوحات کورش را دوباره زنده کنند، و به عظمت آن موقع برسند. یا اینکه امپریالیستی فکر کنند! بگویند برای خودتان در امریکا و اروپا، خانه بخرید و در انجا زندگی کنید و در محیط انجا، فرزندان خود رابزرگ کنید! دلیل دوم مفهوم رفاه است. الگوی رفاه برای مردم تبیین نشده، لذا هرچه رفاه به دست می اورند، احساس فقر بیشتری می کنند! مثلا تا دیروز می گفتند فقیر کسی است که: نان شب نداشته باشد! حالا که یارانه به همه میدهند، تا لا اقل نان بخرند و بدون نان شب نمانند، باز هم می گویند ما فقیر و بدبخت هستیم! فلاکت مورد ادعای انها، آنقدر بالا است که وزیر تعاون هم نمی تواند جوابگو باشد! وزیر تعاون اعلام کرده: کسانی که خانه بالای یک میلیارد، یا خوردوی بالای نیم میلیارد داشته باشند، مشمول طرح کمک معیشت نمی شوند! اما همه صدایشان در امده: که چرا می خواهید این را بدانید! پس: همه آنها بالای میلیاردر هستند، ولی باز هم چشمشان به دویست تومن دولت است. آمار مرکز آمار هم همین را می گوید! 90درصد فقیران ایران کارمندان دولت و بازنشسته ها هستند! روانشناسان میتوانند قناعت یا کاهش انتظارات را در مردم تقویت کنند.

Gravity and Social Psychology

Today, social psychologists have come together to praise Dr. Abulhari. And he said in his remarks: "There is no one to support this discipline!" And we barely keep it up to build an institute! But he didn't say what he did! If defending a field doesn't work, why should it help? Whereas the vacancy of this field is deeply felt in society and in the world. Most gentlemen appear to have been active in the political factions, which have no permanence, and so with the advent of one faction, social science has gone along. While this science is personal, it has never done anything for society. One of the important things is to build public opinion. Of course, we give them the right to think on the faction, because building public opinion is thought to exploit a particular faction. While the (national) superiors should think the problem is solved, for example, they build Iranian public opinion. The psychological problems of the Iranian people are due to two reasons: one is to break it off with its great history. That is to say that we were the first power in the world for thousands of years, how did the last two hundred years come to pass? And they pushed us back. That's why they are depressed. Like when Prophet Adam was kicked out of heaven! There was nothing but crying! And he wanted to find a way to return to that paradise again. God introduced the way of repentance to him, and he returned to heaven himself. But his children, who saw so much depression and regret in their father, could not be as great as their father, so it was difficult for them to return to heaven. At that time, they had two solutions: one to repent and hope for God to go to heaven after death. (This was a divine suggestion) Second: to the power of their own wisdom! Enough. Iranian carpets are the result of this thinking. Because Iranians weave rugs full of flowers and trample them down! The role of the carpets is their grandfather's description of heaven. So when they walk on it, it is as if they are walking in paradise. This reduces their depression. Or they would build descriptive palaces and gardens for themselves and consider themselves needless of repentance and return to God. On this subject in our time, psychologists can persuade people: like Cyrus and Darius to become monotheists and prophets, so that they can revive Cyrus' conquests, and achieve greatness then. Or think imperialist! Say buy yourself a home in America and Europe and live there and raise your children in that environment! The second reason is the concept of welfare. The welfare pattern is not explained to people, so the more welfare they get, the more poverty they feel! For example, until yesterday they said that the poor is the one who: no bread at night! Now that they subsidize everyone, at least to buy bread and stay without night bread, they still say we're poor and miserable! The misery they claim is so high that even the Minister of Co-operation cannot answer! The Co-op Minister said: Those who own a home of over a billion, or over half a billion, are not eligible for a livelihood plan! But all in all: why you want to know this! So: All of them are top billionaires, but they still look at the government's two hundred tomans. Statistics Center says the same thing! 90% of Iran's poor are government employees

and retirees! Psychologists can reinforce or reduce expectations in people.

الجاذبیة وعلم النفس الاجتماعی

الیوم ، اجتمع علماء النفس الاجتماعی للثناء على د. وقال فی تصریحاته: "لا یوجد أحد یدعم هذا النظام!" ونحن بالکاد نبقیه لبناء معهد! لکنه لم یقل ما فعله! إذا کان الدفاع عن حقل لا یعمل ، فلماذا ینبغی أن یساعد؟ فی حین أن شغور هذا المجال محسوس بعمق فی المجتمع وفی العالم. یبدو أن معظم السادة کانوا نشطین فی الفصائل السیاسیة ، التی لیس لها دیمومة ، وهکذا مع ظهور فصیل واحد ، سار العلم الاجتماعی. فی حین أن هذا العلم شخصی ، فإنه لم یفعل أی شیء للمجتمع. أحد الأشیاء المهمة هو بناء الرأی العام. بالطبع ، نحن نمنحهم الحق فی التفکیر فی الفصیل ، لأن بناء الرأی العام یعتقد أنه یستغل فصیلًا معینًا. فی حین یجب أن یعتقد الرؤساء (الوطنیون) أن المشکلة قد تم حلها ، على سبیل المثال ، فإنهم یبنون الرأی العام الإیرانی. تنشأ المشاکل النفسیة للشعب الإیرانی لسببین: الأول هو استراحة من تاریخه العظیم. ما معنى أن نقول أننا کنا القوة الأولى فی العالم لآلاف السنین ، وکیف مرت آخر مائتی سنة؟ ودفعونا إلى الوراء. لهذا السبب هم من الاکتئاب. مثل عندما طرد النبی آدم من السماء! لم یکن هناک شیء سوى البکاء! وأراد إیجاد طریقة للعودة إلى تلک الجنة مرة أخرى. قدم الله طریق التوبة له ، وعاد إلى الجنة بنفسه. لکن أولادها ، الذین رأوا الکثیر من الاکتئاب والندم على والدهم ، لم یکن من الممکن أن یکونوا عظماء أبائهم ، لذلک کان من الصعب علیهم العودة إلى الجنة. فی ذلک الوقت ، کان لدیهم حلان: واحد للتوبة والأمل فی أن یذهب الله إلى الجنة بعد الموت. الاعتماد. السجاد الإیرانی هو نتیجة هذا التفکیر. لأن الإیرانیین نسجوا البساط الملیئة بالورود ویدوسونها! دور السجاد هو وصف جدهم للسماء. لذلک عندما یمشون علیه ، یبدو الأمر وکأنهم یمشون فی الجنة. هذا یقلل من الاکتئاب. أو کانوا یبنون قصورًا وحدائقًا وصفیة لأنفسهم ویعتبرون أنفسهم بلا داعٍ للتوبة والعودة إلى الله. حول هذا الموضوع فی عصرنا ، یمکن لعلماء النفس إقناع الناس: مثل سایروس وداریوس بأن یصبحوا أنبیاء وأنبیاء ، حتى یتمکنوا من إحیاء فتوحات سایروس ، وتحقیق العظمة بعد ذلک. أو فکر فی الإمبریالیة! قل أن تشتری لنفسک منزلاً فی أمریکا وأوروبا وتعیش هناک واربی أطفالک فی تلک البیئة! السبب الثانی هو مفهوم الرفاه. لا یتم شرح نمط الرفاهیة للناس ، فکلما حصلوا على الرفاهیة ، زاد الفقر الذی یشعرون به! على سبیل المثال ، حتى الأمس قالوا إن الفقراء هم الذین: لا خبز لیلا! والآن بعد أن کانوا یقدمون الدعم للجمیع ، حتى یتمکنوا على الأقل من شراء الخبز والبقاء بدون خبز لیلی ، ما زالوا یقولون إننا فقراء وبائسون! البؤس الذی یدعونه مرتفع لدرجة أنه حتى وزیر التعاون لا یستطیع الإجابة! قال وزیر التعاون: أولئک الذین یمتلکون مسکنًا یزید عن ملیار شخص ، أو أکثر من نصف ملیار شخص ، لا یحق لهم الحصول على خطة لکسب الرزق! ولکن الکل فی الکل: لماذا ترید أن تعرف هذا! لذلک: کلهم ​​من أصحاب الملیارات ، لکنهم ما زالوا ینظرون إلى مائتی تومان من الحکومة. مرکز الإحصاء یقول نفس الشیء! 90٪ من فقراء إیران هم موظفون حکومیون ومتقاعدون! یمکن لعلماء النفس تعزیز أو تقلیل التوقعات لدى الناس.

Cazibə və Sosial Psixologiya

Bu gün sosial psixoloqlar, doktor Abulhari'nı tərifləmək üçün bir araya gəldilər. Və açıqlamalarında dedi: "Bu nizam-intizamı dəstəkləyən yoxdur!" İnstitut qurmaq üçün çətinliklə saxlayırıq! Ancaq nə etdiyini demədi! Bir sahəni müdafiə etmək işləmirsə, niyə kömək etməlidir? Halbuki bu sahədəki boşluq cəmiyyətdə və dünyada dərindən hiss olunur. Əksər bəylər daimi olmayan siyasi fraksiyalarda fəal olduqları görünür və buna görə də bir fraksiyanın meydana gəlməsi ilə ictimai elmlər irəliləməyə başladı. Bu elm fərdi olsa da, cəmiyyət üçün heç bir şey etməmişdir. Əhəmiyyətli işlərdən biri ictimai rəyin formalaşdırılmasıdır. Əlbəttə ki, onlara fraksiya üzərində düşünmək hüququ veririk, çünki ictimai rəyin yaradılması müəyyən bir fraksiyanın istismarı olduğunu düşünür. (Milli) rəhbərlər problemin həll olunduğunu düşünməlidirlər, məsələn, İran ictimai rəyi qururlar. İran xalqının psixoloji problemləri iki səbəbə görə ortaya çıxır: biri böyük tarixi ilə fasilədir. Min illər boyu dünyada ilk güc olduğumuzu söyləmək nə deməkdir, son iki yüz il necə keçdi? Və bizi geri itələdilər. Buna görə depressiyaya düşürlər. Adəm peyğəmbər göydən qovulduqda! Ağlamaqdan başqa bir şey yoxdu! Və yenidən o cənnətə qayıtmaq üçün bir yol tapmaq istədi. Allah ona tövbə yolunu tanıtdı və özü də cənnətə qayıtdı. Ancaq atalarında bu qədər depressiya və təəssüf hissi görən övladları ataları qədər ola bilməzlər, buna görə də cənnətə qayıtmaq çətin idi. O dövrdə iki həll yolu vardı: biri tövbə etmək və ölümdən sonra Tanrının cənnətə getməsini ümid etmək. (Bu ilahi bir təklif idi) İkincisi: öz müdriklərinin gücünə! Yetər. İran xalçaları bu təfəkkürün nəticəsidir. Çünki iranlılar çiçəklərlə dolu xalçalar toxuyurlar və onları tapdalayırlar! Xalçaların rolu babalarının cənnəti təsvir etməsidir. Beləliklə, onlar gəzəndə sanki cənnətdə gəzirlər. Bu, onların depressiyasını azaldır. Yoxsa özləri üçün təsvir sarayları və bağları tikərdilər və özlərini tövbəyə ehtiyacsız hesab edib Allaha qayıdırlar. Dövrümüzdə bu mövzuda psixoloqlar insanları inandıra bilər: Cyrus və Darius kimi monoteist və peyğəmbər olmağa çalışsınlar ki, Kirin fəthlərini canlandırsınlar və o zaman böyüklük qazansınlar. Və ya imperialist düşünün! Amerikada və Avropada özünə bir ev al və orada yaşa və övladlarını o mühitdə böyüt! İkinci səbəb rifah anlayışıdır. Rifah nümunəsi insanlara izah edilmir, buna görə nə qədər rifah alsalar, bir o qədər yoxsulluq hiss edərlər! Məsələn, dünənə qədər dedilər ki, yoxsul budur: gecə çörək olmaz! İndi hər kəsə subsidiya verdikləri üçün heç olmasa çörək alıb gecə çörəksiz qala bildiklərini, yenə də kasıb və acınacaqlı olduğumuzu söyləyirlər! Onların iddia etdikləri səfalət o qədər yüksəkdir ki, hətta əməkdaşlıq naziri cavab verə bilməz! Həmkar nazir dedi: Bir milyarddan çox, ya da yarım milyarddan çox evə sahib olanlar dolanışıq planı üçün uyğun deyildir! Ancaq hamısı: niyə bunu bilmək istəyirsən! Beləliklə: Hamısı ən yaxşı milyarderlərdir, lakin yenə də hökumətin iki yüz tomanına baxırlar. Statistika Mərkəzi eyni şeyi deyir! İranın yoxsullarının 90% -i dövlət işçiləri və təqaüdçülərdir! Psixoloqlar insanlarda gözləntiləri gücləndirə və ya azalda bilər.

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی