اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اگر حکومتی میتوانست به 25سالگی برسد باید، سکه می زد

سید احمد حسینی ماهینی | دوشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۷، ۰۹:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

اصطلاح (سکه زد) را استاد مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی، اینطور تعریف کرد: در تاریخ چند هزار ساله ایران، اگر حکومتی میتوانست به 25سالگی برسد باید، سکه می زد! یعنی به دوران تثبیت رسیده، و باید سکه بنام خود بزند، تا خود را به جهانیان معرفی نماید. از زمانیکه کشتی حضرت نوح ع به زمین نشست، نسل فعلی ما ادامه یافت. فرزندان نوح و یارانش، در اطراف رود ارس پراکنده شدند، و کم کم به تمام جهان آنروز رفتند.(مانند مادها ، پارت ها، سکاها، هندو اروپایی) اما در زمان حضرت لوط ع به دلیل بارش شهاب سنگ ها(عذاب الهی ) زمین گرمتر شد، و مانند خربزه قاچ برداشت! قاره آمریکا غلفتی از دوطرف، از آسیا و اروپا دچار گسل شد، و جدا گردید اما تمدن مایا، و آثار بقایای آن نشان می دهد که: این ارتباط قبل از حضرت لوط، بین اسیا و آمریکا وجود داشته. براساس یک نظریه، فرزندان نوح که چهار نفر بودند(بجز کنعان که غرق شد)، هرکدام به رنگی دچار شدند. افراد ی که به سام منتسب بودند و: نژاد سفید سامی را شامل میشدند، مرکزیت را در تصرف داشتند. اما نوادگان دیگر او به اطراف پراکنده شدند: سیاهان به آفریقا و زردها به آسیای شرقی و سرخ ها، در قاره آمریکا شروع به اسکان و رشد  و نمو کردند. بنابر این قبل از رانش زمین، (حدودا زمان هحامنشیان)تمامی قاره ها، به هم چسبیده بود. حتی کویر لوت ایران، دریا بوده که در آن کشتیرانی هم می شده است. با توجه به اینکه بیشتر انبیا الهی در بین النهرین بودند، تمدن این منطقه بیش از: نقاط دیگر جهان قدرت گرفت. هر قطعه از ان تمدنی نام آور شد: مانند تمدن ایلام و آشور، بابل و رود ارس. مرکزیت جهان به این منطقه که: اکنون خاورمیانه گفته می شود، منتسب شد. جهان شرق و غرب و شمال و جنوب، با این منطقه سنجیده شد. جمعیت که زیاد می شد، عده ای بدنیال یافتن چراگاهها، وکشت زارهای جدید به: سرزمین دیگر می رفتند، که آخرین ان هجرت جمعی اروپایی، به آمریکا است. آنها پس از مدتی اسکان، دچار افسردگی شده و تمایل به بازگشت پیدا می کردند! ولی سالها گذشته بود، و افراد تغییر پیدا کرده بودند، لذا این تمایل به بازگشت را تهاجم می دانستند! مانند جنگ مغول(شرق)،روسها(شمال)اعراب (جنوب)و صلیبی ها(غرب) با ایران. زیرا ایران مرکزیت این تمدن ها بود، مزیت های بسیاری برای زیست بوم انسان داشت. ابتدا آنها از در دوستی آمدند! ولی وقتی مقاومت شد، حمله کردند. اکنون نیز آمریکا برای جبران دوری خود، ابتدا با طرح مارشال آمد! ولی وقتی نتوانست، به زور جنگ متوسل شد. ایران سالها این جنگ را تحمل کرد، ولی بالاخره در سال 1979با: پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا را بیرون کرد. در ابتدا می گفتند: جمهوری اسلامی دوام نمیاورد! ولی اکنون چهل سال از آن روزها می گذرد. البته دشمنان چشم خود را به چهل بسته اند، و همان حرفهای روز اول را تکرار می کنند! تعدادی از این دشمنان، آمریکایی و برخی هم، دولتهای فرانسه و انگلیس! اما مهم این است که: افرادی در داخل برای انها کار نکنند! حرف انها را، ترجمه نکنند و مواظب باشند آنها را بزرگ نکنند! مثلا با اینکه دشمن بر روی اختلافات داخلی ایران، فوکوس کرده و آن را بهترین: عامل فروپاشی می داند، وزیر خارجه ایران می گوید: به اختلافات داخلی آمریکا دل نبندید، این دیپلماسی بزرگنمایی دشمن! و ضد ضربه نشان دادن آن، به چه معنی است. رئیس جمهور ایران تاکنون، به دیدار بشار اسد نرفته! در حالیکه پوتین بارها، به آنجا رفته و همه پیروزی های سوریه را، بنام خود ثبت کرده است. معنی اش این است که: مدافعان حرم که از ایران رفته، وبرای مبارزه با داعش، جان خود را فدا کردند، هیچ عقبه و دستاوردی ندارند!

Islamic revolution coin!

The term "coin" was described by the professor at the Islamic Center for the Study of Filmmaking: "In a few thousand years of Iran, if a government could reach the age of 25, it would have to coin! That is, it has come to an end, and it should be called a coin to introduce itself to the world. Since our Noah's ship was landing, our current generation continued. The sons of Noah and his followers were dispersed around the Ayr River, and gradually went all over the world that day (such as the Medes, the Parthians, the Scythians, the European Hindus), but during the time of the Prophet Lot, because of the meteorites, the earth Got warmer, and pick like a slice of melon! The American continent, on both sides, suffered from faults in Asia and Europe, and was separated, but the Maya civilization, and the remains of it, showed that this relationship existed before the Prophet Lot between Asia and the United States. According to a theory, the sons of Noah, who were four (with the exception of Canaan, who were drowned), each got colored. The people who were related to Sam and the Semitic race included centrality. But his other descendants were scattered around: the blacks in Africa and the zealand to East Asia and the Reds began to settle and grow in the Americas. So, before the thrust of the earth, (approximately the time of the Hakhamnians), all the continents were clinging together. Even the Iranian Lut desert was a sea in which it was shipping. Considering that most of the divine prophets were in Mesopotamia, the civilization of this region was more powerful than elsewhere in the world. Every piece of civilization was called: like the Ilam and Assyria, Babylon and Aras River. The centrality of the world was attributed to this region, which is now called the Middle East. The East and West, and North and South, were measured in this region. As the crowd grew, some sought to find pastures, and to plant new land to another land, the last of which was European collective migration, to the United States. After a while, they became depressed and had a tendency to return! But years have passed, and people have changed, so they thought the return was invasive! Like: the Mogul Wars (East), the Russians (North) Arabs (South) and the Crusaders (West) with Iran. Because Iran was the centerpiece of these civilizations, it had many benefits to human ecosystems. They first came in friendship! But when they were resisted, they attacked. Now, too, the United States came to Marshal's plan to compensate for its remoteness! But when he did not succeed, he resorted to war. Iran suffered this war for years, but finally, in 1359, with the victory of the Islamic Revolution, the United States was expelled. At first, they said, "The Islamic Republic will not last!" But now, forty years have passed since those days. Of course, enemies close their eyes to forty, and repeat the same words of the first day! Some of these enemies, the Americans and some, the governments of France and Britain! But the important thing is: people do not work inside them! Do not translate their words, and be careful not to magnify them! For example, while the enemy focuses on Iran's internal conflicts and considers it to be the best: the cause of the collapse, the Iranian foreign minister says: "It is not in the US internal conflicts that this enemy diplomacy is magnifying! And what does it mean by counter-impacting it. Iranian President has not visited Bashaar Assad so far! While: Putin has repeatedly traveled there and recorded all his victories in Syria. The meaning of this is that: Defenders of the Shrine who have escaped from Iran, sacrificed their lives for fighting ISIS, have no say!

الثورة الاسلامیة عملة!

أی أنه قد وصل إلى نهایته ، وینبغی أن یطلق علیه عملة لتعریف نفسه للعالم. منذ هبوط سفینة نوح ، استمر جیلنا الحالی. وتناثرت أحفاد نوح وأتباعه حول نهر أراس، وشیئا فشیئا للعالم کله ذهب فی ذلک الیوم. (مثل المیدیین، البارثیین، السکیثیین، الهندو أوروبیة)، ولکن فی زمن النبی لوط کما نیزک الصخور (العقاب) الأرض حصلت على أکثر دفئا ، واختیار مثل شریحة من البطیخ! ووفقاً لنظریة ، فإن أبناء نوح ، الذین کانوا أربعة (باستثناء کنعان ، الذین غرقوا) ، کل منهم ملون. اشتمل الأشخاص الذین کانوا على صلة بسام والعرق السامی على مرکزیة. لذا ، قبل قوّة الأرض ، (تقریبا وقت الحاخامینیّین) ، کلّ القارات کانت تتشبّث معا. حتى صحراء "لوت" الإیرانیة کانت بحراً کانت تشحن فیه. وبالنظر إلى أن معظم الأنبیاء الإلهیین کانوا فی بلاد ما بین النهرین ، فإن حضارة هذه المنطقة کانت أقوى من أی مکان آخر فی العالم. کان یسمى کل قطعة حضارة: مثل عیلام بابل ارس عاشوریان لقد نُسبت الأهمیة المرکزیة للعالم إلى هذه المنطقة ، التی یطلق علیها الآن الشرق الأوسط. تم قیاس الشرق والغرب والشمال والجنوب فی هذه المنطقة. ومع نمو الحشد ، سعى البعض إلى إیجاد مراعی ، وزرع أرض جدیدة إلى أرض أخرى ، آخرها الهجرة الجماعیة الأوروبیة ، إلى الولایات المتحدة. بعد فترة ، أصبحوا مکتئبین وکان لدیهم میل للعودة! ولکن مرت سنوات ، وتغیر الناس ، لذلک ظنوا أن العودة کانت مجتاحة! مثل حروب المغول (الشرق) ، الروس (الشمال) العرب (الجنوب) والصلیبیین (الغرب) مع إیران. ولأن إیران کانت محور هذه الحضارات ، فقد کان لها فوائد کثیرة للأنظمة الإیکولوجیة البشریة. جاءوا لأول مرة فی الصداقة! لکن عندما قاوموا ، هاجموا. الآن ، أیضا ، جاءت الولایات المتحدة إلى خطة المارشال للتعویض عن بعدها! ولکن عندما لم ینجح ، لجأ إلى الحرب. عانت إیران هذه الحرب لسنوات ، ولکن فی النهایة ، فی عام 1979 ، مع انتصار الثورة الإسلامیة ، تم طرد الولایات المتحدة. فی البدایة ، قالوا ، "الجمهوریة الإسلامیة لن تستمر!" ولکن الآن ، مرت أربعون سنة منذ تلک الأیام. بالطبع ، یغلق الأعداء عیونهم على أربعین ، ویکررون نفس الکلمات فی الیوم الأول! بعض هؤلاء الأعداء ، الأمریکیین والبعض ، حکومات فرنسا وبریطانیا! لکن الشیء المهم هو: الناس لا یعملون داخلها! لا تترجم کلماتهم ، واحذروا من تضخیمها! وماذا یعنی ذلک من خلال التأثیر المضاد علیه. لم یزر الرئیس الإیرانی بشار الأسد حتى الآن! بینما سافر بوتین مرارا وتکرارا وسجل کل انتصاراته فی سوریا. معنى هذا هو أن: المدافعون عن الضریح الذین فروا من إیران ، ضحوا بحیاتهم لمقاتلة داعش ، لیس لهم أی رأی!

İslam inqilabı sikkə!

Hökumət yaş, onun pul 25 yaşına çatmış bilər müddətli (coinage) və filmmaking İslam Təhsil Mərkəzi professor, bir neçə min il tarixindəəyyən edilir! Yəni, bu bir sona çatdı və bu dünyaya tanıtmaq üçün bir sikkə adlandırılmalıdır. Nuhun gəmisi açılarkən bizim cari nəsil davam etdi. Araz çayı ətrafında Nuhun nəvələri və ardıcılları o gün getdi bütün dünyaya az dağınıq və az idi. (Bu Midiya kimi, Parfiyalılar, skiflər, Hind-Avropa), lakin bir meteor süxurlar kimi Peyğəmbər Lut vaxt (cəza) torpaq Daha isti və bir dilim qovun kimi seçin! Bir nəzəriyyəyə əsasən, Nuhun dörd övladları (dördüncü Kanadanın boğulmaları istisna olmaqla) hər biri rənglidirlər. Sam və Semitik irq ilə əlaqəli olanlar mərkəzi mövqeyə daxil idi. Beləliklə, yerin bərkidilməsindən (təxminən Haxamlılar dövrü) bütün qitələr bir-birinə büründülər. Hətta İranda yaşayan Lut çölu göndərilən bir dəniz idi. İlahi peyğəmbərlərin əksəriyyətinin Mezopotamiyada olduğunu nəzərə alaraq, bu bölgənin sivilizasiyası dünyanın başqa yerlərindən daha güclü idi. Hər bir sivilizasiya parçası çağırıldı: İlam, Aşuriya, Babil və Aras çayı kimi. Dünyanın mərkəzliyi indi Orta Şərq adlanan bu bölgəyə aid idi. Şərq və Qərb, Şimal və Cənub, bu bölgədə ölçüldü. izdiham, otlaq axtarış bəzi böyük idi yeni mədəniyyət sahələri: torpaq, Amerika avropalıların hansı kütləvi miqrasiya son köçürülüb. Bir müddət sonra depressiyaya düşdülər və qayıtmağa meyl etdilər! Ancaq illər keçdi və insanlar dəyişdi, buna görə də geri dönüş invaziv idi! Moğol müharibələri (Şərq) kimi, ruslar (Şimali) ərəblər (Cənub) və haçlılar (Qərb) İranla. Çünki İran bu sivilizasiyaların mərkəziyəsidir, çünki insan ekosistemlərinə çox fayda var idi. Onlar ilk dəfə dostluğa gəldilər! Lakin müqavimət göstərdikləri zaman hücum etdilər. İndi ABŞ da Marşalın uzaqlığını kompensasiya etmək planına gəldi! Amma müvəffəqiyyətsiz olmadıqda, döyüşə müraciət etdi. İran bu müharibəni illərdir çəkmişdi, amma 1979-cu ildə İslam inqilabının zəfərlə ABŞ-dan qovuldu. Əvvəlcə dedilər: "İslam Respublikası davam etməyəcək!" İndi bu günlərdən qırx il keçdi. Əlbəttə, düşmənlər qırx gözlərini bağlayırlar və birinci günün eyni sözlərini təkrarlayarlar! Bu düşmənlərdən bəziləri, amerikalılar və bəziləri, Fransa və İngiltərə hökumətləri! Ancaq vacib olan şeydir: insanlar içərisində işləmirlər! Sözlərini çevirməyin və onları böyütmək üçün diqqətli olun! Və bunu əks təsir ilə nə deməkdir. İran prezidenti bu günə qədər Bəşər Əsədə səfər etməyib! Putin dəfələrlə orada getdi və Suriyadakı bütün qələbələrini qeyd etdi. Bunun anlamı: İrandan qaçıb ibadət edən Müdafiəçilər, İSİS ilə döyüşmək üçün canlarını qurban verdi, heç bir söz söyləməyin!

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی