اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

چطور دولت ارزان می شود؟

سید احمد حسینی ماهینی | پنجشنبه, ۶ دی ۱۳۹۷، ۰۶:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر رودکتر روحانی گفت که دولت هم گرانفروش است.  ولی راه حل آن را نگفت. به نظر می رسد راه حل بسیار ساده است، ولی نیاز به عزم راسخ و تصمیمی محکم دارد. ما در روایات اسلامی داریم که: هیچکس حق ندارد سربار دیگری باشد. پیامبر اسلام هرگاه به سفر می رفت، یا با دوستان بود همیشه کارهای خود را انجام می داد، و از کسی نمی خواست کارش را انجام دهد. بلکه حتی به آنان کمک هم می کرد. سربار(و هوکل علی مولاه) در اینجا به معنی هزینه های خود را، به دیگران تحمیل کردن است. یکی از دلایل گران بودن دولت این است که: افرادی با نفوذ در آن برای خود، دستمزدهای کلان می گیرند. اگر این دستمزدها تعدیل شود، دولت ارزان می شود. به دو دلیل مهم این امر اتفاق می افتد: اول اینکه هزینه دستمزدهای نجومی، که معادل بودجه کل کشور در هرسال است، از سربار هزینه ها کم می شود، لذا هزینه خدمات دولت به نصف کاهش می یابد. از طرف دیگر باعث منفک شدن بسیاری از: مدیران از بدنه دولت می شود. واقعیت این است اغلب افرادی که: وارد بدنه دولت می شوند، به قصد درآمد های نجومی است، تا خود و خانواده خود را، برای همیشه بیمه  نمایند! هرچه رده سازمانی این مدیران بالاتر است، انتظار دریافت های نجومی برایشان بیشتر است. ولی وقتی ببیند که حقوق نجومی در کار نیست، به سراغ کار دیگری می روند، و بیش از 50درصد بدنه دولت سبک می شود! لذا بازهم هزینه ها کاهش یافته و: هزینه خدمات دولتی تا 25درصد فعلی، نزول می کند. البته توهین به همه مدیران و دولتمردان نباشد، منظور ما 50درصد طماع است، نه 50درصدی  که می مانند، تا خدمت کنند و انتظار: حقوق های نجومی ندارند. در زمان شهید رجایی دولت انقلابی، بیشتر حقوق خود را از محل خدمت قبلی می گرفتند. برای صرف نهار هم فقط از نان و ماست استفاده می کردند. حتی بهزاد نبوی ریاکار! چایی را هم خودش از خانه می آورد، و با دست خودش دم می کرد و می گفت: به کارگر نباید دستور بدهیم و یا ظلم کنیم! طبیعی بود که در این دوران، پول فراوان بود و ارزاق هم ارزان بودند. همه برای رضای خدا کار می کردند، و کسی حقوق نجومی نداشت. ولی موقعی که مهندس موسوی نخست وزیر شد، همه را به مسخره گرفت و گفت: بهترین غذاها را برای هیات دولت بیاورند، بطوری که هزینه غذای یک نفر دولت او، معادل هزینه عذای کل هیات دولت شهید رجایی می شد. طبیعتا پولها صرف وزرا و وکلا و استانداران شد، و بودجه ای باقی نماند! به همین دلیل وقتی امام خمینی فرمود که: دولت به جنگ کمک کند، ایشان استعفا داد. عاقبت محسن رضایی راهم معتقد کرد که: بودجه قرمز شده وزیر صفر است، و باید صلح را بپذیرند! در دوران هاشمی دست دولتی ها، نه تنها برای حقوق ومزایا باز شد، بلکه بیت المال هم در اختیار انان گذاشته شد! و مانند رضا شاه، هرجا ملک مرغوبی بود به تملک ریاست جمهوری در آمد. کاخ ها که قرار بود موزه شود، در اختیار هاشمی قرار گرفت. کاخ مرمر کارهای اداری و کاخ نیاوران امور تفریحاتی انجام می شد. کیش و سفرهای خارجی و هرگونه هزینه دیگر قابل قبول شد! بودجه دولت به بهانه سازندگی، به پاداش و دستمزد اختصاص یافت. همین امر باعث هجوم جویندگان طلا به دولت گردید. معترضان هم ضد هاشمی معرفی می شدند! لذا این جریان اگر قطع نشود، دولت همچنان گران خواهد بود.

How will the government become cheap?

Dr. Rouhani said that the government is also expensive. But the solution did not say it. The solution seems to be very simple, but it needs a firm resolve and determination. We have in Islamic narratives that: No one has the right to be another. The Prophet, when he was traveling, or with friends, always did his work, and nobody wanted to do his job. But: even helped them. Overhead: () here means imposing your costs on others. One of the reasons why the government is expensive is that: influential people get big wages for themselves. If these wages are adjusted, the government becomes cheap. This is due to two main reasons: firstly, the cost of astronomical wages, which is equivalent to the total budget of the country each year, reduces the overhead, so the cost of government services is halved. On the other hand, many people are disfigured: managers become the body of the government. The reality is that most people who enter the government body are for astronomical purposes, they will insure themselves and their families forever! The higher the organizational class of these directors is, the more they expect astronomical downloads. But when he sees that astronomical rights are not working, they will go to another job, and more than 50% of the government body will be light! Therefore, costs have fallen and: the cost of government services is down to 25%. Of course, there is no insult to all directors and statesmen, we mean 50% of the Finns, not 50% of them who they are, to serve and expect no astronomical salaries. At the time of the Revolutionary Government's martyr Rajai, they took more of their salary from the previous service. For lunch, they only used bread and yogurt. Even Behzad Nabavi hypocrite! He brought the tea from the house himself, and he spoke with his own hand, saying: We should not order or oppress the worker! It was natural that during this period, there was a lot of money, and they were cheap too. Everyone worked for God's sake, and no one had astronomical rights. But when Mousavi became prime minister, he mocked everyone and said: "Bring the best food to the government, so that the cost of one man's food would be equal to the cost of the total mourning of the martyr Raja'i government." Naturally, the money was spent on ministers, lawyers and governors, and there was no budget! For this reason, when Imam Khomeini said that the government would help the war, he resigned. The sequel to Mohsen Rezaei Raham believed that: The red budget is a zero minister, and must accept peace! During the Hashimi era, the hands of the state were opened not only for salaries, but also for the bite-llm! And like Reza Shah, wherever he was a wealthy property, he became president. Hashmi was given to the palaces that were supposed to be the museum. The marble palace and the Niavaran Palace of Recreation were carried out. Kish and foreign travels and any other expenses are acceptable! The state budget was allocated to rewards and wages on the pretext of construction. This led to the influx of gold seekers into the government. Anti-Hashemi protesters were introduced! Therefore, if the current course is not discontinued, the government will continue to be expensive.

کیف ستصبح الحکومة رخیصة؟

قال الدکتور روحانی إن الحکومة مکلفة أیضاً. لکن الحل لم یقل ذلک. یبدو الحل سهلاً للغایة ، لکنه یحتاج إلى عزم وتصمیم قویین. لدینا فی الروایات الإسلامیة ما یلی: لا أحد لدیه الحق فی أن یکون آخر. کان النبی ، عندما کان مسافرا ، أو مع الأصدقاء ، یقوم بعمله دائما ، ولا أحد یرید أن یؤدی وظیفته. ولکن حتى ساعدهم. النفقات العامة () هنا تعنی فرض تکالیفک على الآخرین. أحد الأسباب التی تجعل الحکومة مکلفة هو: یحصل الأشخاص ذوو النفوذ على أجور کبیرة لأنفسهم. إذا تم تعدیل هذه الأجور ، تصبح الحکومة رخیصة. ویرجع ذلک إلى سببین رئیسیین: أولاً ، أن تکلفة الأجور الفلکیة ، التی تعادل المیزانیة الإجمالیة للبلد کل عام ، تقلل من النفقات العامة ، وبالتالی فإن تکلفة الخدمات الحکومیة تنخفض إلى النصف. من ناحیة أخرى ، یتم تشویه العدید من الناس: یصبح المدیرون جسد الحکومة. والحقیقة هی أن معظم الناس الذین یدخلون هیئة حکومیة هم لأغراض فلکیة ، وسوف یؤمنون أنفسهم وعائلاتهم إلى الأبد! وکلما ارتفعت الطبقة التنظیمیة لهؤلاء المدیرین ، زاد توقعهم للتنزیلات الفلکیة. لکن عندما یرى أن الحقوق الفلکیة لا تعمل ، فإنهم سیذهبون إلى وظیفة أخرى ، وأکثر من 50٪ من هیئة الحکومة ستکون خفیفة! لذلک ، انخفضت التکالیف و: انخفضت تکلفة الخدمات الحکومیة إلى 25 ٪. بالطبع ، لا یوجد إهانة لکل المدیرین ورجال الدولة ، فنحن نقصد 50٪ من الفنلندیین ، ولیس 50٪ منهم ، أن یخدموا ولا یتوقعون أی رواتب فلکیة. فی زمن الشهید رجائی ، أخذوا رواتبهم من الخدمة السابقة. لتناول طعام الغداء ، استخدموا الخبز والزبادی فقط. حتى بهزاد نبوی منافق! أحضر الشای من البیت نفسه ، وتکلم بیدیه قائلاً: لا ینبغی أن نأمر أو نقمع العامل! کان من الطبیعی أنه خلال هذه الفترة ، کان هناک الکثیر من المال ، وکانت رخیصة أیضا. الجمیع عملوا من أجل الله ، ولم یکن لأحد حقوق فلکیة. لکن عندما أصبح موسوی رئیساً للوزراء ، سخر الجمیع وقال: "أحضروا أفضل غذاء للحکومة ، بحیث تکون تکلفة الطعام لشخص واحد مساویة لتکلفة الحداد الکلی لحکومة الشهید رجائی". بطبیعة الحال ، تم إنفاق المال على الوزراء والمحامین والحکام ، ولم تکن هناک میزانیة! ولهذا السبب ، عندما قال الإمام الخمینی إن الحکومة ستساعد الحرب ، استقال. التکملة ل محسن رضائی راهم تؤمن بأن: المیزانیة الحمراء هی صفر وزیر ، ویجب أن تقبل السلام! خلال عهد الهاشمی ، تم فتح أیدی الدولة لیس فقط للمرتبات ، ولکن أیضا من أجل لدغة! ومثل رضا شاه ، أینما کان ممتلکات ثریة ، أصبح رئیسًا. أعطیت هاشمی للقصور التی کان من المفترض أن تکون المتحف. تم تنفیذ القصر الرخامی وقصر نیافاران للاستجمام. کیش والسفر الأجنبیة وأی نفقات أخرى مقبولة! خصصت میزانیة الدولة للمکافآت والأجور بحجة البناء. هذا أدى إلى تدفق طالبی الذهب فی الحکومة. تم تقدیم المتظاهرین المناوئین لهشمی! لذلک ، إذا لم یتم إیقاف الدورة الحالیة ، فستظل الحکومة مکلفة.

Hökumət necə ucuz olacaq?

Dr. Ruhani hökumətin də bahalı olduğunu söylədi. Ancaq həll belə deyildi. Həll çox sadə görünür, amma bu, möhkəm bir həll və qətiyyətə ehtiyac duyur. İslam peyğəmbərlərimizdə belə bir şey var: Heç kimin başqa olma haqqı yoxdur. Peyğəmbər, yoldaşı və yoldaşları ilə birlikdə həmişə işini etdi və heç kim öz işini etmək istəmədi. Lakin hətta onlara kömək etdi. Overhead () burada xərclərinizi başqalarına qoymaq deməkdir. Hökumətin bahalı olması səbəblərindən biri nüfuzlu insanların özləri üçün böyük əmək haqqı qazanmasıdır. Bu ödənişlər düzəldilirsə, hökumət ucuzlaşır. Bunun iki əsas səbəbi var: birincisi, hər il ölkənin ümumi büdcəsinə bərabər olan astronomik əmək haqqı xərcləri azaldır, belə ki, dövlət xidmətlərinin xərcləri iki dəfə azalıb. Digər tərəfdən, bir çox insan xəsarət almışdır: menecerlər hökumət orqanı olurlar. Həqiqi ki, hökumət orqanına daxil olanların əksəriyyəti astronomik məqsədlər üçündir, özləri və ailələrini əbədi təmin edəcəklər! Bu direktorların təşkilati sinifi nə qədər yüksəksə, astronomik yükləmələr daha çox gözləyir. Amma o, astronomik hüquqların işləmədiyini görəndə başqa bir işə gedəcək və hökumət orqanlarının 50% -dən çoxu yüngül olacaqdır! Buna görə, xərclər düşüb və dövlət xidmətlərinin dəyəri 25% -ə düşür. Əlbəttə ki, bütün direktorlara və dövlət adamlarına heç bir haqsızlıq yoxdur, biz Finlərin 50% -ni deyirik, onlardan 50% -i astronomik əmək haqqına xidmət etmək və gözləmək deyil. İnqilabçı Hökumətin şəhid Rajai dövründə, əvvəlki xidmətdən maaşlarını daha çox aldılar. Yemək üçün yalnız çörək və qatıq istifadə edirdilər. Hətta Behzad Nabavi ikiüzlülük! Evdən özünü çay gətirdi və özü ilə danışdı: "Biz işçiyə əmr vermə və ya zülm etməməliyik! Təbii ki, bu dövrdə çox pul var idi və onlar ucuz idi. Hər kəs Allahın uğrunda çalışmışdır və heç kimin astronomik hüququ yox idi. Musəvinin baş nazir olmasına baxmayaraq, hər kəs onu istehza edərək dedi: "Hökumətə ən yaxşı yemək gətirin ki, bir adamın yeminin qiyməti şəhid Raja'i hökumətinin ümumi azğınlığına bərabər olacaq". Təbii ki, pullar nazirlərə, vəkillərə və quberniyaya sərf edilmişdi və heç bir büdcə yox idi! Buna görə İmam Xomeyninin hökumətin müharibəyə kömək edəcəyini söylədiyi zaman istefa etdi. Mohsen Rezaei Raham'ın davamı inanırdı: Qırmızı büdcə sıfır nazirdir və sülhü qəbul etməlidir! Haşimi dövründə dövlətin əlləri yalnız əmək haqqı üçün deyil, həm də ısırıq üçün açıldı! Rza Şah kimi, zəngin bir mülk olduğu yerdə, o, prezident oldu. Haşmi muzeyin olması lazım olan saraylara verildi. Mərmər sarayı və Niavaran Həyəcan Sarayı keçirildi. Kış və xarici səyahətlər və hər hansı digər xərclər qəbul edilə bilər! Dövlət büdcəsi tikintinin bəhanəsi ilə mükafatlara və əmək haqqına ayrıldı. Bu, qızıl axtaranlar hökumətə axınına gətirib çıxardı. Anti-Haşimi protestantları tanıdıldı! Buna görə, əgər mövcud kurs dayandırılmamışsa, hökumət bahalı olmağa davam edəcəkdir.

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی