اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

ممکن است هدف یک شرکت یا سازمان به ضد هدف تبدیل شود،

سید احمد حسینی ماهینی | پنجشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۰۹:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

هربار راجع به فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل رای گیری شده، اکثریت قاطع را داشته و آمریکا و اسرائیل تنها مانده اند. لذا وقت آن است که حماس به وظیفه تاریخی خود عمل کند! و همه ملت ها هم از او حمایت کنند. میدانیم که سازمان ملل از وظیفه اصلی خود، دور شده و تبدیل به سازمان دولت ها شده! آنهم فقط دولت آمریکا و اسرائیل و آل سعود. کلید این فساد هم در قانون وتو است، که دولت آمریکا به نفع اسرائیل و آل سعود از ان استفاده می کند. طبیعی است اگر هدف یک سازمان به ضد هدف تبدیل شود، آن سازمان باید منحل شود! و سازمان جدیدی وظایف اصلی او را به عهده بگیرد. هدف سازمان ملل همانطور که از نامش پیدا است، برای حمایت از ملت های جهان وحقوق بشر بود.  ملت ها که حقوق بشر را زیر پا نمی گذارند! این دولت ها هستند که برای: اعمال حاکمیت خود همه کار می کنند: از جمله نقض حقوق بشر. چرا که اگر حقوق بشر را رعایت کنند، باید بروند و جای خود را به دیگران بدهند. ولی این سه دولت حاضر نیستند: بروند بلکه  به هر قیمتی شده، می خواهند خود را حفظ کنند. ولو به زندانی کردن بیش از 50میلیون نفر در امریکا، و کشتار بیش از سه میلیون نفر در: سرزمین های اشغالی و عراق و افعانستان و غیره، این انگیزه ضد حقوق بشری موقعی بیشتر می شود که: آنها حتی صاحب سرزمین های اشغالی هم نباشند! رژیم اشغلگر قدس و آل سعود و دولت نژاد پرست آمریکا، هرسه در این  امر مشترک هستند. لذا اصرار بر باقی ماندن آنها، یعنی کشتار بیش از حد و ادامه قتل و غارت ها! آمریکا، سرزمین سرخپوستان بوده! سفید پوستان با کشتار وسیع آنها، سرزمین آنها را اشغال کرده، و خود را مالک آن خواندند. این امر کمتر از دویست سال تاریخ دارد! و به انتخاب اولین رئیس جمهور یا انتخاب آبراهام لینکلن برمی گردد.. درست شبیه این امر برای آل سعود است: آنها یهودی بودند و برای اشغال سرزمین های مکه و مدینه، به ظاهر مسلمان شدند و: با کشتار وسیعی  بر آنجا مسلط شدند. حتی نام حجاز را به ممکلت سعودی، یعنی بنام خودشان تغییر دادند! این امر هم کمتر از صد سال اتفاق افتاده است. قبل از ان عربستان در دست دولت عثمانی بوده است. شبیه هیمن امر توسط صهیونیست ها، در سرزمین اشغالی است. آنها هم ساکنان اصلی را با کشتار وسیعی، از بین بردند یا آنها را آواره کردند، و خود را مالک سرزمین های فلسطین خواندند! همه اینها به مدد سازمان ملل دروغین، که همان سازمان دولتهای سه گانه بود اتفاق افتاد! با اینکه در معاهده ورسای، جامعه ملل درسال 1919 با توافق: دولتها به وجود آمد ولی تا 1946فقط 46 کشور وجود داشت. ولی وقتی منحل شد و سازمان ملل بوجود آمد، با تجزیه طلبی بیشتر اکنون 197 کشور شده اند.  57 کشور عضو آن، از تجریه دو کشور عثمانی و ایران بوجود آمده است. که در ادامه آن می خواستند: عراق و ایران و سوریه فعلی را باز هم تجزیه کنند! که با ظهور و صدور انقلاب اسلامی، جلوی این تجزیه طلبی گرفته شد، و اکنون موقع آن است که اتحاد دوباره ایجاد شود، و کشورهای جهان به سازمان جدیدی بپیوندند. حماس می تواند نقطه اتصال این جمع باشد. 194کشور را با خود همراه کرده، و محل استقرار آن سازمان را هم در فلسطین قرار دهد. زیرا از قدیم الایام فلسطین، مرکز وحدت ادیان الهی بوده است: مسلمانان و مسیحیان و یهودیان، در انجا باهم زندگی مسالمت آمیزی داشته اند. گرچه بنام یهودیان این سرزمین اشغال شده، ولی فرقی بین یهودیان صهیونیست، مسلمانان وهابی پیرو آل سعود، و مسیحیان صلیبی و جنگ طلب نیست. و این سه در یک سو هستند(3کشور) اما بقیه 194کشور عضو سازمان اتحاد جهانی.

Palestine The Unification of Nations

Every time a Palestinian vote was voted on at the UN General Assembly, it has a decisive majority, and the United States and Israel remain alone. So it's time for Hamas to fulfill its historic duty! And all nations support him too. We know that the United Nations has gone from its original role and has become a government organization! It's just the US government and Israel and Al Saud. The key to this corruption is the veto law, which the US government uses in favor of Israel and Al Saud. It is natural if the organization's goal is to become counter-intuitive, that organization must be dissolved! And the new organization will take on its core responsibilities. The goal of the United Nations, as its name suggests, was to support the nations of the world and human rights. Nations that do not violate human rights! These are the governments that work for all of their sovereignty: including human rights abuses. Because: if human rights are respected, they have to go and give their place to others. But these three governments are not willing to: go, but at all costs, they want to keep themselves. Even if more than 50 million people were imprisoned in the United States and more than 3 million people were killed in Occupied Territories, Iraq, Afghanistan, and so on, this anti-humanistic impetus would be greater if they did not even own the occupied territories! The Quds and Al Saud regime and the racist state of America, all in common. So insist on their survival, that is, excessive killing and the continuation of murder and looting! America, the land of the Indians! The whites occupied their land with their massive slaughter, and called themselves the owner of it. This is less than two hundred years old! And goes back to the election of the first president or the choice of Abraham Lincoln ... It's just like this for Al Saud: they were Jews and, apparently, became Muslims to occupy the lands of Mecca and Medina: they were dominated by mass slaughter. You even changed the name of Hejaz to your Saudi leadership, in your own name! This has happened less than a hundred years. Before that, Saudi Arabia was in the hands of the Ottoman government. Like the Hayman of the matter, the Zionists are in occupied territory. They either destroyed or displaced the main inhabitants by mass killing, and they called themselves Palestinian lands! All this happened thanks to the false United Nations, which was the organization of the tripartite states! Although in the Versailles Treaty, the League of Nations, in 1919, came into being: governments were created, but by the year 1946 there were only 46 states. But when it was disbanded and the United Nations came into being, more than 197 countries were split into separatism. Its 57 member states originated from the experience of the two Ottoman countries and Iran. They wanted to continue: Iraq, Iran and Syria to break the current one! With the advent of the Islamic Revolution, this fragmentation has been stopped, and now it is about to reunite, and the countries of the world will join a new organization. Hamas could be the point of this connection. With 194 countries, it will be located in Palestine. For from the time of Al-Ayyam of Palestine, the center has been the unity of the divine religions: Muslims, Christians, and Jews, where they lived together peacefully. Although the Jews are occupied by this land, it is not a difference between Zionist Jews, Wahhabi Muslims, followers of Al Saud, and crusade Christians. And these three are on the one side (3 countries), but the rest of 194 countries are in the United Nations Alliance.

فلسطین توحید الأمم

فی کل مرة یتم التصویت فیها على تصویت فلسطینی فی الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، یکون لها أغلبیة حاسمة ، وتبقى الولایات المتحدة وإسرائیل وحدهما. لذا فقد حان الوقت لحماس أن تفی بواجبها التاریخی! وجمیع الدول تدعمه أیضا. نحن نعلم أن الأمم المتحدة قد انتقلت من دورها الأصلی وأصبحت منظمة حکومیة! إنها فقط حکومة الولایات المتحدة وإسرائیل والعود. مفتاح هذا الفساد هو قانون حق النقض الذی تستخدمه حکومة الولایات المتحدة لصالح إسرائیل وآل سعود. من الطبیعی إذا کان هدف المنظمة أن یکون غیر بدیهی ، یجب حل هذه المنظمة! وستتولى المنظمة الجدیدة مسؤولیاتها الأساسیة. إن هدف الأمم المتحدة ، کما یوحی اسمه ، هو دعم دول العالم وحقوق الإنسان. الدول التی لا تنتهک حقوق الإنسان! هذه هی الحکومات التی تعمل من أجل کل سیادتها: بما فی ذلک انتهاکات حقوق الإنسان. لأنه إذا تم احترام حقوق الإنسان ، فعلیهم الذهاب وإعطاء مکانهم للآخرین. لکن هذه الحکومات الثلاث لا ترغب فی: الذهاب ، ولکن مهما کان الثمن ، فإنها ترید أن تحتفظ لنفسها. حتى لو کان أکثر من 50 ملیون شخص مسجونین فی الولایات المتحدة وأکثر من 3 ملایین شخص قتلوا فی الأراضی المحتلة والعراق وأفغانستان ، وما إلى ذلک ، فإن هذا الزخم المعادی للانسان سیکون أکبر إذا لم یمتلکوا حتى الأراضی المحتلة! نظام القدس و آل سعود والدولة العنصریة الأمریکیة ، کلها مشترکة. لذا أصروا على بقائهم ، أی القتل المفرط ومواصلة القتل والنهب! أمریکا ، أرض الهنود! احتل البیض أرضهم بذبحهم الضخم ، وأطلقوا على أنفسهم اسم مالکها. هذا أقل من مائتی سنة وتعود إلى انتخاب الرئیس الأول أو اختیار أبراهام لنکولن ... الأمر مثله مثل آل سعود: کانوا یهودًا ، ومن الواضح أنهم أصبحوا مسلمین لیحتلوا أراضی مکة والمدینة: کانوا یهیمنون على المذبحة الجماعیة. حتى أنک غیرت اسم الحجاز لقیادتک السعودیة ، باسمک! لقد حدث هذا أقل من مائة عام. قبل ذلک ، کانت السعودیة فی ید الحکومة العثمانیة. مثل هایمان المسألة ، الصهاینة هم فی الأراضی المحتلة. إما أنها دمرت أو نزحت السکان الرئیسیین عن طریق القتل الجماعی ، وأطلقوا على أنفسهم أراض فلسطینیة! کل هذا حدث بفضل الأمم المتحدة الزائفة ، التی کانت منظمة للدول الثلاث! على الرغم من أن معاهدة عصبة فرسای تأسست فی عام 1919 ، إلا أن الحکومات نشأت ، ولکن بحلول عام 1946 لم یکن هناک سوى 46 ولایة. لکن عندما تم حلّها وبرزت الأمم المتحدة ، انقسم أکثر من 197 دولة إلى انفصالیة. نشأت دولها الأعضاء الـ 57 من تجربة الدولتین العثمانیین وإیران. أرادوا الاستمرار: العراق وإیران وسوریا لکسر واحد الحالی! مع ظهور الثورة الإسلامیة ، تم وقف هذا التشرذم ، والآن هو على وشک التوحید ، وستنضم بلدان العالم إلى منظمة جدیدة. قد تکون حماس هی النقطة فی هذا الصدد. مع 194 دولة ، سیکون مقرها فی فلسطین. منذ عهد الأیّام فی فلسطین ، کان المرکز وحدة الأدیان السماویة: المسلمون والمسیحیون والیهود ، حیث عاشوا معاً بسلام. على الرغم من احتلال الیهود لهذه الأرض ، إلا أنها لیست فرقًا بین الیهود الصهاینة والمسلمین الوهابیین وأتباع آل سعود والمسیحیین الصلیبیین. وهؤلاء الثلاثة هم من جانب واحد (3 بلدان) ، لکن بقیة 194 دولة موجودة فی تحالف الأمم المتحدة.

Fələstin millətlərin birləşməsi

BMT Baş Assambleyasında bir Fələstinli səsvermə hər dəfə səs verildiyində, həlledici əksəriyyəti var və ABŞ və İsrail tək qalır. Beləliklə, Həmasın tarixi vəzifəsini yerinə yetirmə vaxtı gəldi! Bütün millətlər də onu dəstəkləyir. Biz bilirik ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı orijinal rolundan getdi və hökumət təşkilatı oldu! Yalnız ABŞ hökuməti və İsrail və Əl-Saud. Bu korrupsiyanın əsası ABŞ hökumətinin İsrail və Əl-Saud lehinə istifadə etdiyi veto qanunudur. Təşkilatın məqsədi əks-intuitiv olmaqdırsa, bu təşkilatın ləğv edilməsi təbiidir! Yeni təşkilatın əsas vəzifələri olacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məqsədi, dünyadakı xalqlara və insan hüquqlarına dəstək olmaqdır. İnsan hüquqlarını pozan xalqlar! Bunlar, bütün suverenliyi üçün işləyən hökumətlərdir: insan hüquqlarının pozulması da daxildir. Çünki insan hüquqları hörmətə məruz qaldıqda, getmək və başqalarına yer vermək lazımdır. Ancaq bu üç hökumət istəmir: getmək, lakin hər halda, onlar özlərini saxlamaq istəyirlər. işğal olunmuş ərazilərdə, və s. İraq, Əfqanıstan, artıq üç milyon nəfər həlak Amerikada 50 milyondan çox adam, belə həbs, motivasiya insan hüquqları hətta işğal edilmiş ərazilər deyil məxsus olduğunu bir daha! Qüds və Əl-Səud rejimi və Amerikanın irqçi dövləti. Onların sağ qalması, yəni həddindən artıq öldürmə və cinayetin və yağma davam etdirilməsini tələb edirlər! Amerika, hindilər torpağı! Ağlar torpağını kütləvi qırğınlarla işğal etdi və özlərini özlərinin sahibi adlandırdılar. Bu iki yüz ildən azdır! Hicazın adını Səudiyyə rəhbərliyinə, öz adı ilə dəyişdin! Bu yüz ildən az oldu. Bundan əvvəl Səudiyyə Ərəbistanı Osmanlı hökumətinin əlində idi. Məsələin Haymanı kimi sionistlər də işğal edilmiş ərazilərdədirlər. Onlar əsas kütləvi öldürmə yolu ilə ana sakinləri yox etdi və ya yerindən qovdular və özlərini Fələstin torpaqları adlandırdılar! Bütün bunlar üçtərəfli dövlətlərin təşkilatı olan yalançı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sayəsində baş verib! Versal müqaviləsi olsa da, 1919-cu ildə Millətlər Liqası razılaşdırılmış dövlət meydana gəldi, lakin 1946-ci ilə qədər yalnız 46 ölkə var idi. Lakin dağıldığı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaradıldığı 197-dən çox ölkə separatçılığa bölündü. Onun 57 üzv dövləti iki Osmanlı dövlətinin və İranın təcrübəsindən yaranıb. Onlar davam etmək istəyirdi: İraq, İran və Suriya indiki dövrdə qırılacaq! Həmas bu əlaqənin nöqtəsi ola bilər. 194 ölkə ilə Fələstində yerləşəcəkdir. Çünki qədim Fələstin, dinlərin birliyi sayı: müsəlman, xristian və yəhudilərin dinc birgə orada yaşayır. Lakin işğal olunmuş torpaqlarının yəhudilərə, amma sionist yəhudilər, müsəlmanlar, Səud vəhhabi Evinin ardıcılları və xristian cross və bir warmonger arasındakı fərq kimi. Bu üç nəfər bir tərəfdədir (3 ölkə), lakin 194 ölkənin qalan hissəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İttifaqıdır.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی