اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

بانک مرکزی از خود شروع کند!

سید احمد حسینی ماهینی | پنجشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

در نشست خبری فابا توسط دکتر بیات، اعلام شد که بانک مرکزی مامور اصلاح نظام بانکی گردیده است. این خبر خوبی برای اقتصاد ایران است، زیرا به معنی اصلاح از درون است. بطور کلی بانک مرکزی دو ایراد اساسی دارد: اول اینکه برضد وظیفه و ماموریت خود عمل می کند، یعنی ماموریت او حفظ ارزش پول ملی است، ولی از سال 1330تا کنون نه تنها ارزش پول ملی را خفظ نکرده بلکه آن را کاهش داده! در سال 1130 هر دلار یک ریال بوده، و بانک موظف بوده آن را حفظ کند. اما تا سال 1357 به 75 برابر رسیده است، تقریبا هر سال سه برابر! بعد از انقلاب اسلامی برای خرید کالاهای اساسی، سالها نرخ رسمی دلار همان 75 ریال بود. اما در بازار آزاد، روند افزایش بهای دلار ادامه داشت. بانک مرکزی هم با تایید این نرخ، چند نرخی را پذیرفت! این روش (ثبات  و تغییر) در دوران های 8 ساله بعد از انقلاب، تکرار می شد و یک روند کلی داشت. دولتها در 6سال اول ریاست جمهوری، قیمت دلار را ثابت نگه داشته و آن را اضافه نمی کردند، یا با اضافه شدن آن مخالف بودند. ولی در دو سال آخر، برای تامین کسری بودجه، همه افزایش ها را یکجا اعمال می کردند. البته این را از عدم استقلال بانک مرکزی می دانند. لذا در مرحله اول، بانک مرکزی باید مستقل از دولت شود. البته بانک مرکزی ها، استقلال کامل را پیشنهاد می دهند! یعنی حتی زیر نظر رهبری هم نباشند. این امر اعمال حاکمیت را زیر سوال می برد، چرا که رئیس بانک مرکزی، باید از سوی جایی انتخاب و به آنها پاسخگو باشد. اگر به رای مردم، یا شورای سه قوه، یا رهبری نباشد، معنی اش این است که تابع آمریکا و: صندوق بین المللی پول باشد. و این همان کاپیتولاسیون است، که در اسلام ممنوع شده است. زیرا طبق ایه قران (لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا) راه نفوذ کفار بوسیله خدا بسته شده، و آنها قادر به اعمال نفوذ نیستند، یعنی اجازه چنین کاری را ندارند. حالا اگر به دست خود، قانونی بنویسیم که کفار را بر مال و جان خود مسلط کنیم، برضد دستور صریح عمل کرده ایم، و همان کاپیتولاسیون می باشد. ولو عنوان قوانین، پولشویی و امثال آن باشد. نفس موضوع  استقلال بانک مرکزی از ایران، و وابسته شدن آن به کفار ممنوع شرعی می باشد. لذا بهترین راه استقلال بانک مرکزی از دولت، تعیین رئیس و سیاست آن از سوی رهبری است. وجود شورای فقهی بانک مرکزی هم، به همین معنا است. اگر شورای فقهی بخواهد فتوای رهبری را اعمال کند، طبیعی است که باید خط مشی و سیاست های ان را تغییر دهد. و الا بجای اینکه بانک را اسلامی کند، اسلام را بانکدار می کند! یعنی همه اصول بانکداری غربی را، تئوریزه کرده و شکل اسلامی به آن می دهد! درواقع کلاه شرعی های معمول را قانونی می کند.  در این حالت است که: رهبری تعیین می کند: وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است یانه، ماموریت آن، قرض دادن به دولت و تامین کسری بودجه، که موجب کاهش ارزش پول ملی (مصلحت ملی یا منافع ملی) شود. دوم اینکه بانک مرکزی وارد امور بنگاه داری شده است. مثلا: با اینکه برگزاری نمایشگاه، همایش، و دریافت وجه از اسپانسر ها، به عهده فابا است، ولی موسسه پژوهشهای پولی بانکی آن را انجام می دهد! و درآمد های نجومی از این راه کسب می کند. بانکهای زیر مجموعه هم مجبورند: بعنوان حامی طلایی عمل کنند، و از صد میلیون تا یک میلیارد تومان هم، پرداخته اند. وقتی موسسه این کار را انجام دهد، یعنی مجوز صادر کرده، تا تمام بانکها هم به کاسبکاری روی آورند! و با جیب مردم بنگاه داری کنند و صاحب سود و سرمایه شوند(با لباس دیگران داماد شوند!)

The central bank starts out!

At the Faba news conference by Dr. Bayat, it was announced that the central bank has been the task of reforming the banking system. This is good news for the Iranian economy, because it means reforming from within. In general, the Central Bank has two basic disadvantages: first, it is acting against its mission and mission, which is its mission of maintaining the value of the national currency, but since 1330, not only has the national currency been undervalued but reduced! In 1130, each dollar was a rial, and the bank was obliged to maintain it. But by the year 1357 it has reached 75 times, almost tripled every year! After the Islamic Revolution to buy basic goods, for years the official dollar rate was 75 rials. But in the free market, the dollar continued to rise. The central bank accepted a few rates by confirming this! This method (stability and change) was repeated in the eight years after the revolution, and it had a general trend. In the first six years of the presidency, governments kept the dollar constant, did not add it, or opposed it. But in the last two years, to raise the deficit, all the increases were applied simultaneously. Of course, this is due to the lack of independence of the central bank. So, in the first stage, the central bank should be independent of the state. Of course, the central banks offer complete independence! Not even under the leadership. This undermines the rule of law, because the head of the central bank has to be chosen from somewhere and accountable to them. If you do not vote for the people, or the council of three powers, or the leadership, it means that it is a function of the United States and: the IMF. And this is the same capitol, which is forbidden in Islam. Because according to the Qur'an (), the infiltration of infidels is closed by God, and they are not able to exercise influence, that is, they are not allowed to do so. Now :if we write in our hands a law that prevents infidels from dominating our wealth and our lives, we have acted against the clear command, and that is the same capitol. Even if the rules are money laundering, and so on. The soul is the subject of the independence of the Central Bank of Iran, and its affiliation with the prohibited Shiite infidels. Therefore, the best way is the central bank's independence from the government, the appointment of its boss and its policy by the leadership. The same is true of the Central Bank's jurisprudential council. If the jurist council wants to enforce the fatwa of the leadership, it is natural that it should change its policies and policies. And instead of Islamicizing the bank, Islam will be a banker! That is, all the principles of Western banking are theorized and given the Islamic form! In fact, it legalizes the customary hat. In this case: the leadership determines: the central bank's role is to preserve the value of national currency, its mission, lend to the government and to provide a deficit, which would result in the devaluation of the national currency (national interest or national interest). Secondly, the central bank has gone into business affairs. For example, while organizing an exhibition, conference, and sponsorship, Faba is responsible, but the Bank Research Institute performs it! And it earns astronomical revenues. Subordinate banks also have to act as a gold medalist, and from a hundred to one billion tomans. When the institution does this, it has issued a license, so that all banks will go to business! Make a business with people's pockets and become profitable (they will be blessed with others!)

البنک المرکزی یبدأ!

فی مؤتمر Faba الصحفی للدکتورة بیات ، تم الإعلان عن أن البنک المرکزی کان مهمة إصلاح النظام المصرفی. هذه أخبار جیدة للاقتصاد الإیرانی ، لأنها تعنی الإصلاح من الداخل. بشکل عام ، یعانی البنک المرکزی من سلبیتین أساسیتین: أولاً ، أنه یتصرف ضد مهمته ومهمته ، التی تتمثل مهمته فی الحفاظ على قیمة العملة الوطنیة ، ولکن منذ عام 1330 ، لم یتم تخفیض قیمة العملة الوطنیة فحسب بل تخفیضها! فی عام 1130 ، کان کل دولار الریال ، واضطر البنک للحفاظ علیه. ولکن بحلول عام 1357 وصلت 75 مرة ، أی ثلاث مرات تقریبًا کل عام! بعد الثورة الإسلامیة لشراء السلع الأساسیة ، لسنوات کان سعر الدولار الرسمی 75 ریالا. لکن فی السوق الحرة ، استمر الدولار فی الارتفاع. قبل البنک المرکزی بعض المعدلات بتأکید ذلک! هذه الطریقة (الاستقرار والتغییر) تکررت فی السنوات الثمانی التی أعقبت الثورة ، وکان لها اتجاه عام. فی السنوات الست الأولى من الرئاسة ، أبقت الحکومات الدولار ثابتًا ، ولم تضیفه ، أو عارضت ذلک. لکن فی السنتین الأخیرتین ، لرفع العجز ، تم تطبیق جمیع الزیادات فی وقت واحد. بالطبع ، هذا یرجع إلى عدم استقلال البنک المرکزی. لذا ، فی المرحلة الأولى ، یجب أن یکون البنک المرکزی مستقلا عن الدولة. بالطبع ، تقدم البنوک المرکزیة الاستقلال الکامل! لیس حتى تحت القیادة. هذا یقوض سیادة القانون ، لأنه یجب أن یتم اختیار رئیس البنک المرکزی من مکان ما وأن یخضع للمساءلة أمامه. إذا کنت لا تصوت للشعب ، أو مجلس ثلاث قوى ، أو القیادة ، فهذا یعنی أنها وظیفة تابعة للولایات المتحدة و: صندوق النقد الدولی. وهذا هو نفس الکابیتول ، وهو ممنوع فی الإسلام. لأنه وفقا للقرآن، یتم إغلاق تسلل الکفار من قبل الله ، وهم غیر قادرین على ممارسة التأثیر ، أی أنهم غیر مسموح لهم بالقیام بذلک. الآن إذا کتبنا فی أیدینا قانونًا یمنع الکفار من السیطرة على ثرواتنا وحیاتنا ، فقد تصرفنا ضد القیادة الواضحة ، وهذا هو نفس الکابیتول. حتى لو کانت القواعد هی غسل الأموال ، وما إلى ذلک. الروح هی موضوع استقلال البنک المرکزی الإیرانی ، وانتمائه إلى الکفار الشیعة المحظورین. لذلک ، فإن أفضل طریقة هی استقلال البنک المرکزی عن الحکومة ، وتعیین رئیسه وسیاسته من قبل القیادة. وینطبق الشیء نفسه على المجلس الفقهی للبنک المرکزی. إذا أراد المجلس الشرعی فرض فتوى القیادة ، فمن الطبیعی أن یغیر سیاساته وسیاساته. وبدلاً من إضفاء الطابع الإسلامی على البنک ، سیکون الإسلام مصرفیًا! أی أن جمیع مبادئ العمل المصرفی الغربی منظورة ومنحها الشکل الإسلامی! فی الواقع ، فإنه یشرع القبعة المعتادة. فی هذه الحالة: تحدد القیادة: دور البنک المرکزی هو الحفاظ على قیمة العملة الوطنیة ، ومهمتها ، وإقراض الحکومة ، وتوفیر عجز ، مما یؤدی إلى تخفیض قیمة العملة الوطنیة (المصلحة الوطنیة أو المصلحة الوطنیة). ثانیا ، لقد ذهب البنک المرکزی فی الشؤون التجاریة. على سبیل المثال ، أثناء تنظیم معرض ومؤتمر ورعایة ، فإن فابیا مسؤولة ، لکن معهد أبحاث البنک یقوم بذلک! ویکسب عائدات فلکیة. البنوک الثانویة یجب أن تعمل أیضا کمیدالیة ذهبیة ، ومن مائة إلى ملیار تومان. عندما تقوم المؤسسة بذلک ، فقد أصدرت ترخیصًا ، بحیث تذهب جمیع البنوک إلى العمل! جعل الأعمال التجاریة مع جیوب الناس ویصبح مربحا (سوف یبارک مع الآخرین!)

Mərkəzi bank başlayır!

Bayatın Faba mətbuat konfransında mərkəz bankının bank sisteminin islahatı vəzifəsi olduğunu açıqladı. Bu, İran iqtisadiyyatı üçün yaxşı bir xəbərdir, çünki bu, içəridən islahatlar deməkdir. 1130-cu ildə hər bir dollar bir rial idi və bank onu saxlamaq məcburiyyətində idi. Ancaq 1357-ci ilə qədər 75 dəfə çatdı, hər il təxminən üç dəfə! İslam inqilabından sonra əsas mallar almaq üçün, rəsmi əqdlər illərdir 75 rial idi. Lakin azad bazarda dollar yüksəlməyə başladı. Mərkəzi bank bunu təsdiqləyərək bir neçə dərəcə qəbul etdi! Bu üsul (sabitlik və dəyişiklik) inqilabdan səkkiz il sonra təkrarlanıb və ümumi bir tendensiya oldu. Prezidentin ilk altı ildə hökumətlər dollar sabit qaldı, əlavə etmədilər və ya ona qarşı çıxmadılar. Lakin son iki ildə açığı qaldırmaq üçün bütün artım eyni vaxtda tətbiq olundu. Əlbəttə ki, bu, mərkəzi bankın müstəqilliyinin olmaması ilə bağlıdır. Beləliklə, birinci mərhələdə mərkəzi bank dövlətdən müstəqil olmalıdır. Əlbətdə, mərkəzi banklar tam müstəqillik təklif edir! Hətta rəhbərliyin yanında deyil. Bu qanunun aliliyinə zərbə vurur, çünki mərkəzi bankın rəhbəri bir yerdən seçilməlidir və onlara cavabdehdir. Əgər insanlara, ya da üç səlahiyyət və ya rəhbərliyə səs vermirsinizsə, bu, ABŞ-ın və BVF-nin bir funksiyası deməkdir. Və bu, İslamda qadağan edilmiş olan eyni kapitoldur. Qaydalar pul axınlığı olsa belə və s. Ruh İran Mərkəzi Bankının müstəqilliyinə və onunla qadağan edilmiş Şiə küfrlərinə aid olan bir mövzu. Buna görə də, ən yaxşı şəkildə mərkəzi bankın hökumətdən müstəqilliyi, onun müdirinin təyin edilməsi və rəhbərliyi tərəfindən siyasəti. Eyni, Mərkəzi Bankın hüquq fəlsəfəsi şurası ilə bağlıdır. Hakim şurası rəhbərliyin fətvasını tətbiq etmək istəyirsə, onun siyasəti və siyasətini dəyişməsi təbiidir. Bankı İslamı əvəz etmək yerinə, İslam bankçı olacaq! Budur, Qərb bankçılığının bütün prinsipləri nəzərdən keçirilir və İslam forması verilir! Əslində, bu adət şapkasını qanuniləşdirir. İkincisi, mərkəzi bank işə başlamışdır. Məsələn: sərgilər, konfranslar, və sponsorlar vəsait, məsul Faba almaq, ancaq pul tədqiqat institutu baxmayaraq! Və astronomik gəlirlər qazanır. ödənilən milyard dollar hər Qızıl aktı bir vəkil kimi, və bir yüz milyon: Banklar həmçinin aşağıdakı sıra var. Təşkilat bunu edəndə, bütün banklar işə getmək üçün lisenziya verdilər! İnsanlar cibləri ilə iş edin və qazanc əldə edin (onlar başqaları ilə mübarək olacaq!)

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی