اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

تقسیم ثروت پست و مقام و چیزهای دیگر

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

انانیت به معنی خود محوری یا خود را خدای جهان دانستن! و این مختص ترامپ یا نتانیاهو و: دیگر انسان ها نیست، بلکه همه اشیا هم انانیت دارند! کامیون ها می گویند: اگر ما نباشبم دنیا از بین میرود! زیرا هیچ غذا و لوازمی به مردم نمی رسد، و آنها ازبی غذایی خواهند مرد. کامیونداران هم همینطور! برای همین اعتصاب می کنند، تا قدرشان معلوم شود. حتی قطعات یک کامیون هم انانیت دارند: لاستیک نباشد کامیون خوابیده! و همان می شود که بالا گفته شد.! موتور یا گریبکس، حتی پیچ کوچک چرخ یا انگشتی سوپاپ. فقط کامیون نیست. خانه شما چه می گوید؟ اگر خانه نباشد سرما و گرما، شما را تلف می کند! خانواده و زاد ولذ ازبین میرود، و جهان نابود می شود. در خانه شما اجزاء خانه چه می گوید؟ اگر خانه بدون سقف، یا بدون دستشویی! یا بدون در و پنجره باشد، باز هم همان است. هیاهوی انانیت  چنان بزرگ و کوبنده است، که خدای اصلی فراموش می شود! و دیگران جای او را می گیرند. البته از نظر خالق، این تفکر غلط نیست، زیرا انانیت نیز مخلوق خدا است. ولی خداوند وقتی بشر را جانشین خود اعلام می کند، یعنی اینکه ادعای انانیت او باید: در راستای خداوندی خدا باشد، نه در راه تکذیب یا تمسخر آن. زیرا تکذیب خداوندی خدا، به کفر می انجامد و تمسخر او، به شرک و نفاق. اما اگر در راستای خواست خداوند باشد، خداوند نیز تمام جهان را به مدیریت او در اورده، و برحسب آمادگی اش، حیطه عملکرد او را زیاد تر می کند، تا اینکه تصرف در عالم خلقت داشته باشد. یعنی انانیت در راستای خداوندی، فعال است و انانیت بدون خداوند منفعل. در انانیت بدون خداوند، که در بالا توضیح داده شد. فقط در صورتی که شما کار نکنید، سیستم اشکال پیدا می کند، آنهم بلافاصله توسط خداوند جایگزین می شود. یعنی فقط حنبه سلبی یا انفعالی دارد. اما اگر در راستای خداوندی باشد، که جانشین خدا باشد نه دشمن خدا، میتواند در جهان تغییرات ایجاد کند، یا آنها را کنترل کند. مانند معجزاتی که پیامبران داشته اند، یا انفاس قدسیه ای که ائمه و: یاران ایشان دارند. از آن گذشته انانیت فقط در اجسام نیست، کلمات هم دارای انانیت هستند! و برای همین است که خداوند، کلمات را هم به آدم ع یاد می دهد! یعنی در تصرف ایشان در می اورد. شما فکر می کنید مثلا کلمه: تقسیم چه انانیتی دارد؟ او به زبان بی زبانی می گوید: همه رژیمها و سیستمها و احزاب دنیا، فقط برای تقسیم بوجود آمدند! تقسیم ثروت پست و مقام و چیزهای دیگر. هرکسی خود را بهترین مقسم دنیا می داند، معتقد است اگر دنیا وامکانات آن به داده شود، بهترین تقسیم را انجام خواهد. امپریالیزم می گوید: همه امکانات دنیا را به من بدهید(حاکمیت جهانی پیدا کنم)، آنوقت بهترین نوع تقسیم: ثروت و امکانات را خواهم داشت. که براساس نبوغ افراد و: کوشا بودن آنها خواهد بود! سوسیالیزم می گوید اگر حکومت جهانی بامن باشد، همه چیز را براساس: نیازهای انسان تقسیم خواهم کرد! همه ما در درون خود، گاهی سوسیالیست هستیم وگاه امپریالیست. اما همه اینها شعار است، وقتی حکومت جهان، یا قسمتی از جهان را گرفتند، همه را رها کرده! به اعتدال روی می اورند. زیرا می گویند اگر براساس: نبوغ و کوشش تقسیم کنیم، افراد کودن و نادان یا کم هوش، بی بهره شده و یا از بین می روند. اگر براساس نیاز باشد، همه مردم تنبل می شوند! چون درآمد قطعی دارند، لذا نیازی به کوشش یا تفکر نیست.  اعتدال می خواهد بین آن تقسیم ها، تعادل ایجاد کند که هم کوشش و تلاش باشد، و هم، هیچ همنوع انسانی از گرسنگی نمیرد. کمی که پیشرفت می کند: می بیند مردم پر رو هستند! لذا همه امکانات را برای خود برمی دارد، و تا مجبور نباشد، چیزی از لای انگشتانش نمی ریزد!

Self-centering and split

Enanity means self-centered, or know yourself the god of the world! And this is unique to Tramp or Netanyahu and: not the other humans, but all the same things! Trucks say: If we are not, the world will be lost! Because there is no food for people, and they die from food. Truckers, too! They will strike for it, so that they can be recognized. Even the parts of a truck are synonymous with: not tires, the truck is sleeping! And: the same as above. Blond: or Grieve, even a small twist of a wheel or finger. Not just a truck. What does your home say? If there is no house, cold and heat will waste you! The family and birth of Velles are destroyed, and the world is destroyed. What do your home parts mean in your house? If the house is without a roof, or without a sink! Or without the door and window, it's the same again. The frenzy of Enanity is so great and harsh that the main god is forgotten! And others will take his place. Of course, from the Creator's point of view, this is not a false thought, for it is also the creature of God. But God declares man to be his successor, that is, his claim to his virtue must be: in the direction of God, not in the way of denying or ridicule it. For: the rejection of the Almighty God leads to disbelief and to ridicule him, to polytheism and hypocrisy. But if it is in accordance with God's will, God will guide the whole world to him, and according to his readiness, he will increase the scope of his work than he has in the creation world. That is, the Enanity is active in the direction of God, and the Enanity is passive without God. In Enanat without: God, as explained above. Only if you do not work will: the system become buggy, it will immediately be replaced by God. That is, there is only a passive or passive stomach. But if it is in the direction of God, that he is the successor to God, not the enemy of God, he can make changes in the world or control them. Like the miracles that the prophets had, or the sacrifices that the Imams and their followers had. Moreover, the Enanity is not just in the objects; the words also have Enanity! And that is why God gives words to Adam! It means taking them over. What do you think, for example, is the word: what is a division of a person? He says in plain language: "All the regimes, systems and parties of the world were created only for division!" Split the wealth of posts and positions and other things. Everyone thinks that he is the best place in the world, believes that if the world is given the right to do so, it will do its best. Imperialism says: I will give all the possibilities of the world (I will find world sovereignty), then I will have the best kind of division: wealth and facilities. Which is based on the genius of people and: they will be diligent! Socialism says that if the rule of the world is on my hands, I will divide everything according to: the needs of man! We are all within ourselves, sometimes socialist, and imperialist. But all this is a slogan, abandoning everyone when they ruled the world, or part of the world! Going: to moderation. Because they say that if we divide our genius and effort, the foolish or ignorant people will be lost or lost. If everyone needs to be lazy, all people will be lazy! Because there is definite income, so there is no need for effort or thought. Moderation wants to balance between those: divisions, which is both effort and effort, and neither does humanity die from hunger. A little progress: He sees people are full! So it takes all the possibilities for you, and so it does not have to get anything from your fingertips!

ذاتی التمرکز والانقسام

یعنی الجنون أنانی ، أو تعرف نفسک إله العالم! وهذا فرید من نوعه فی الصعلوک أو نتنیاهو و: لیس البشر الآخرین ، ولکن کل الأشیاء نفسها! الشاحنات تقول: إذا لم نکن کذلک ، فسیضیع العالم! لأنه لا یوجد طعام للناس ، ویموتون من الطعام. سائقو الشاحنات ، أیضا! سوف یضربون من أجله ، حتى یمکن التعرف علیهم. حتى أجزاء الشاحنة مترادفة: لیس الإطارات ، الشاحنة نائمة! ونفس الشیء على النحو الوارد أعلاه. الاشقر أو الحزن ، حتى لمسة صغیرة من عجلة أو إصبع. لیس مجرد شاحنة. ماذا یقول بیتک؟ إذا لم یکن هناک منزل ، سوف یهدر لک البرد والحرارة! یتم تدمیر الأسرة والولادة م ، ویتم تدمیر العالم. ماذا تعنی قطع منزلک فی منزلک؟ إذا کان المنزل بدون سقف ، أو بدون مغسلة! أو بدون الباب والنافذة ، هو نفسه مرة أخرى. إن جنون الجنون عظیم جدًا وقاسًا لدرجة أن الإله الرئیسی قد نسی! وسوف یأخذ آخرون مکانه. بالطبع ، من وجهة نظر الخالق ، هذه لیست فکرة خاطئة ، لأنها أیضا مخلوق الله. لکن الله یعلن أن الإنسان هو خلیفته ، أی أن ادعائه بفضیلته یجب أن یکون: فی اتجاه الله ، لا فی طریق إنکاره أو سخریة منه. لأن رفض الله سبحانه وتعالى یؤدی إلى الکفر والسخریة منه ، إلى الشرک والنفاق. ولکن إذا کان ذلک وفقا لإرادة الله ، فإن الله سیوجه العالم کله إلیه ، وحسب استعداده ، سیزید من نطاق عمله أکثر مما یفعل فی عالم الخلق. هذا هو ، الجنون نشط فی اتجاه الله ، والجنون سلبی بدون الله. فی إنانات بدون الله ، کما هو موضح أعلاه. فقط إذا کنت لا تعمل سوف یصبح النظام عربات التی تجرها الدواب ، سیتم استبدالها على الفور من قبل الله. وهذا هو ، لا یوجد سوى سلبی أو سلبی المعدة. ولکن إذا کان فی اتجاه الله ، فهو خلیفة الله ، ولیس عدو الله ، یمکنه إجراء تغییرات فی العالم أو السیطرة علیها. مثل المعجزات التی کان لدى الأنبیاء ، أو التضحیات التی قدمها الأئمة وأتباعهم. وعلاوة على ذلک ، فإن الجنون لیس فقط فی الأشیاء ؛ الکلمات أیضا لها جنون! ولهذا السبب یعطی الله کلمات لآدم! وهذا یعنی الاستیلاء علیها. ما رأیک ، على سبیل المثال ، هی الکلمة: ما هو تقسیم الشخص؟ یقول بلغة واضحة: "جمیع الأنظمة والأنظمة والأحزاب فی العالم تم إنشاؤها فقط من أجل الانقسام!" تقسیم ثروة من الوظائف والمواقف وغیرها من الأشیاء. الجمیع یعتقد أنه أفضل مکان فی العالم ، ویعتقد أنه إذا أعطى العالم الحق فی القیام بذلک ، فإنه سوف یبذل قصارى جهده. الإمبریالیة تقول: سأعطی کل إمکانیات العالم (سوف أجد السیادة العالمیة) ، ثم سأحصل على أفضل نوع من التقسیم: الثروة والمرافق. الذی یقوم على عبقریة الناس و: سیکونون مجتهدین! تقول الاشتراکیة أنه إذا کانت حکم العالم على یدی ، فسوف أقسّم کل شیء حسب: حاجات الإنسان! نحن جمیعًا داخل أنفسنا ، وفی بعض الأحیان اشتراکیین ، وإمبریالیین. لکن کل هذا شعار ، یتخلى عن الجمیع عندما یحکمون العالم ، أو جزء من العالم! الذهاب الى الاعتدال. لأنهم یقولون أنه إذا قسمنا عبقریتنا وجهدنا ، فسوف یضیع أو یضیع الناس الجاهلون أو الجاهلون. إذا کان الجمیع بحاجة لأن یکونوا کسالى ، فکل الناس سیکونون کسالى! لأن هناک دخل محدد ، لذلک لیس هناک حاجة للجهد أو التفکیر. یرید الاعتدال أن یوازن بین تلک الانقسامات ، التی هی جهد وجهد فی آن واحد ، ولا تموت الإنسانیة من الجوع. تقدم ضئیل: یرى الناس ممتلئین! لذلک یأخذ کل الاحتمالات بالنسبة لک ، لذلک لیس من الضروری الحصول على أی شیء من أطراف أصابعک!

Özünü mərkəzləşdirmək və bölmək

Enanity özünü merkezli deməkdir və ya özünü dünyanın tanrısını bilir! Və bu Tramp və ya Netanyahu üçün unikaldır: digər insanlar deyil, eyni şeylər! Yük maşınları deyir: Əgər deyilsə, dünya itəcək! Çünki insanlar üçün yem yoxdur və onlar yeməkdən ölürlər. Truckers, çox! Onlar bunu vuracaqlar, buna görə tanınırlar. Hətta bir yük maşınının hissələri ilə sinonim var: təkərlər deyil, yük maşını yatır! Və yuxarıda olduğu kimi. Saç və ya Qrieve, hətta təkər və ya barmağın kiçik bir bükülməsidir. Yalnız bir yük maşını deyil. Eviniz nə deyir? Heç bir ev yoxsa, soyuq və istilik sizi sərf edəcək! Vellin ailəsi və doğulması məhv edilir və dünya məhv edilir. Evinizdə evinizdə nə deməkdir? Evin bir dam olmadan və ya bir lavabo olmadan! Və ya qapı və pəncərə olmadan, yenə eyni. Enanity'in qəzəbi o qədər böyük və sərtdir ki, əsas tanrı unudulur! Digərləri də yerini alacaqlar. Əlbəttə ki, Yaradanın fikrincə, bu yanlış düşüncəsidir, çünki bu da Allahın məxluqudur. Amma Allah insanı onun varisi halına gətirir, yəni onun fəzilətinə olan iddiası Allahın istiqamətində olmalıdır və onu inkar etmək və ya lağ etmək yolu ilə deyil. Qüdrətli Allahın rədd edilməsi Allahın küfr və itaət, şirk və riyakarlığa gətirib çıxarır. Amma Allahın iradəsinə uyğun gəlsə, Allah bütün dünyanı ona yönəldəcək və hazır olmağına görə, yaradıcılıq dünyasında var olduğundan daha çox işini genişləndirəcəkdir. Yəni, Ruhaniyet Allah istiqamətində fəaldır və Ruhaniyet Allahsız passivdir. Yuxarıda açıqlandığı kimi Tanrı olmadan Enanat'da. Yalnız işləməsiz sistem sistemə çevriləcək, dərhal Allah tərəfindən əvəz olunacaq. Yəni, yalnız pasif və ya passiv mədə var. Ancaq Allahın istiqamətində olsaydı, Allahın düşməni deyil, Allahın varisi olduğunu, dünyada dəyişiklik edə biləcəyini və ya onları idarə edə biləcəyini söylədi. Peyğəmbərlərin möcüzələri və ya imamların və onların davamçılarının qurbanları kimi. Üstəlik, Enanity yalnız obyektlərdə deyil, sözlər də Enanity var! Buna görə də Allah Adəmə söz verir! Onları götürmək deməkdir. Nə düşünürsünüz, məsələn, sözdür: bir insanın bölünməsi nədir? Düzgün dildə deyir: "Dünyanın bütün rejimləri, sistemləri və partiyaları yalnız bölünmə üçün yaradılıb!" Mövzular, mövqelər və digər şeylərin sərvətini bölüşdürün. Hər kəs dünyadakı ən yaxşı yer olduğunu düşünür, dünyaya bunu etmə haqqı verilirsə, əlindən gələni edəcək. Emperyalizm deyir: Mən dünyanın bütün imkanlarını (dünya suverenliyini tapacağam) verəcəyəm, sonra ən yaxşı bölünmə növü olacağam: sərvət və qurumlar. İnsanların dahiyəsinə əsaslanan və onlar çalışqan olacaqlar! Sosializm deyir ki, dünyanın hakimiyyəti mənim əlimdədirsə, mən hər şeyi bölüşəcəyəm: insanın ehtiyacları! Biz hamımız özümüz, bəzən sosialist və imperialistik. Amma bu, şüarlardır ki, onlar dünya və ya dünyanın bir hissəsi olduqda hər kəsdən imtina edirlər! Mürəkkəbliyə gedir. Çünki deyirlər ki, əgər biz dahi və səyimizi bölsək, axmaq və ya cahil insanları itirəcək və ya itəcəkdir. Hər kəsin tənbəl olması lazımdırsa, bütün insanlar tənbəl olacaq! Çünki müəyyən gəlir var, buna görə səy və düşüncəyə ehtiyac yoxdur. Moderasiya həm səylər, həm də səy olan bölmələr arasında tarazlıq etmək istəyir və insanlıq aclıqdan ölmür. Bir az irəliləyiş: O, insanların dolu olduğunu görür! Beləliklə, sizin üçün bütün imkanları alır və parmaklarınızın ucundan bir şey almaq lazım deyil!

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی