اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

فردوسی سی سال بدون حق التحریر! بدون کپی رایت،

سید احمد حسینی ماهینی | پنجشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۷، ۰۸:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

همه قصه های دنیا، از یک نقطه شروع می شود! ولی در انتهای این مخروط، آنقدر پراکندگی است که، اقتباس از یاد رفته، به سرقت ادبی می رسد! و بدون ذکر منبع و یا :پرداخت کپی رایت، همه عناصر داستانی دیگران، آنهم بصورت بهم ریخته، استفاده می شود! یکی از قصه های معروف دنیا، نجات ابراهیم ع از آتش نمرودیان است. ولی به مرور آن را به فراموشی می سپارند، و بجای آن سیاوش از روی آتش می پرد! و نجات پیدا می کند. بعد هم رستم از اژدهای آتش خوار، و ژوراسیک و امثال آن! همه داستانها اصل آن به پیامبران برمی گردد. ولی دشمنان آن را در پستو ذهنها می گذارند، و برای خودشان داستان مشابه، بدون پرداخت کپی رایت می نویسند! مانند به آب انداختن قنداقه حضرت موسی! که اصلا موسی به نام فرزند آب است. اما رودابه ها می آیند. و افسانه گویان! و غیره که همگی بچه های: رودخانه ای پیدا می کنند و بزرگ می کنند! مبارزه میدانی حداقلی، در برابر حداکثری مختص امام حسین ع است. ولی دن کیشوت ها و خوزه ها و زوروها! ساخته می شوند. و این سرگشاد تمپو همچنان: صدا های کوچک و ضعیف گذشته را، بزرگتر و گوشخراش تر می کند. ابتدا شاهنامه چند ورق پاره بود! در بین مردم چین و ایران و هند، دست به دست می گشت. حتی یک شاهنامه نثر نیز، در قرن دوم هجری نوشته شد. ولی این فردوسی بود که سی سال تمام، در خانه نشست و اسناد جمع آوری کرد، و آنها را به صورت شعری روان و ساده، در یک مجلد ریخت و آن را در صندوقی بزرگ، برای اهدا فرستاد و فرمود: بسی رنج بردم در این سال سی . عجم زنده کردم به این پارسی. اما  وقتی دستمزد او در یک صندوق بزرگتر، برایش ارسال می شد، تابوت او از نقطه مقابل می آمد. یعنی فردوسی سی سال بدون حق التحریر! بدون کپی رایت، کاری بزرگ کرد  که اکنون، این کتاب قران بسیاری از افراد: کهنه پرست و باستان گرا است. به زبانهای گوناگون ترجمه شده، و در ابعاد مختلف و با شکل و: نقاشی های بی بدیل و تازه، رنگ آمیزی شد و در کتاب درسی تدریس می شود. داستان ها و افسانه های بین: انسان و حیوان و یا به زبان حیوانات، به صورت ورق پاره ای در هند بود. آن را بعد از اسلام به ایران آورده، به عربی ترجمه کردند. بعد به فارسی هم ترجمه و: کلیله و دمنه، شد. امروزه پایه هر قصه ای بلند در دنیا، به فردوسی و قصه های کوتاه و انیمیشن، به کلیله ودمنه برمی گردد. گرچه جرج اورل قلعه جیوانات را نوشت، به هر حیوان وظیفه و شخصیتی از انسان داد. ولی ایرانی ها، حتی برای گل ها و رنگ آن قصه و افسانه داشتند. باید جایی در دنیا باشد، به این بی سر وسامانی برسد، هرم یا نقشه قصه را تهیه نماید. نقش شحصیت های اصلی را به آن برگرداند. یا آن را دانشنامه ای بیان کند. قصه با گذشته و حال و آینده: همه مردم و دنیا سرو کار دارد. اهداف بزرگ مردان نامی دنیا، از زبان یک حیوان کوچک در: داستان مورچه ها بیان می شود! سلیمان بزرگ، از گفتار یک مورچه، پند می گیرد و حضرت علی می فرماید: اگر تمام ثروت دنیا را به من بدهند، تا دانه ای را از دهان موری بگیرم، این کار را نمی کنم. مورچه به بلبل خوشخوان می گوید: وقتی که جیک جیک مستانه ات بود، فکر زمستانه ات نبود؟ این است که نابسانی در قصه ها، یعنی سرگردانی در زندگی همه. آیا باید فکر مورچه را پذیرفت، یا فکر فیلی داشت؟ بزرگترین اصلاحی که باید شود: حق انبیا الهی به آنان برگردانده شود. زیرا سالها کمونیست و ضد دین ها، کوشیده اند همه دانش های انبیا الهی را، به حادثه و اتفاق و تصادف نسبت دهند! یا به دانشمندانی چون بقراط و سقراط. یا اینکه آنها را اساسا منکر شوند.

Story and adaptation

All the tales of the world start from a point! But at the end of the cone, there is so much dispersion that, reclaimed, comes to the plagiarism! And without mentioning the source or: copyrights are used, all the fictional elements of others are broken up! One of the most famous stories of the world is the salvation of Abraham from the fire of the Nemrutians. But overwhelmingly, they are oblivious to it, and Siavash goes out of the fire instead of it! And saved. Then, Rustam, from the fire dragon, and the Jurassic, and so on! All the stories come back to prophets. But the enemies put it in their minds, and they write the same story for themselves without paying copyright! Like to throw the blessings of Moses! Moses is called the son of water. But the rods are coming. And the legendary guy! And so on, all of them find and grow the river! The minimum field struggle is against the maximum of Imam Hussein. But Don Keyshots, Jose and Zorrou! are made. And this is still open: the small and poor sounds of the past make it bigger and more exciting. At first, a few shafts were torn! It was at the hands of the people of China, Iran and India. Even a prose script was written in the second century AH. But it was Ferdowsi who sat at the house for thirty years and collected documents, and sent them in a lively and simple poem in a volume and sent it in a large chamber for a donation and said: I suffered greatly in this Thirty years Ajim resurrected to this Persian. But when his wages were sent to him in a larger box, his coffin came from the opposite. That is, Ferdowsi thirty years without right! Without copyrights, the big thing is that now, this book is a coran of many people: old-fashioned and ancient. Translated into different languages, and in various dimensions, with the shape and: unmatched paintings painted and taught in the textbook. The stories and legends between humans and animals or in the language of animals were in the form of a sheet of paper in India. They brought it to Iran after Islam, translated into Arabic. Then he was translated into Persian: "Keelah and Damnah". Today, the basis of every tale in the world, to Ferdowsi, and short stories and animation, goes back to Kellam and Mementa. Though George Orlell wrote the castle of Givanath, he gave each animal a duty and personality of mankind. But the Iranians, even for their flowers and colors, had stories and legends. There must be somewhere in the world, get to this headless woman, make a pyramid or plan a story. Returns :the role of primary schools. Or give it an encyclopedia. Story with the past, present and future: all people and the world are working. The Objectives of the World's Most Famous Men, From the Language of a Small Animal: The Story of Ants Expressed! Great Suleiman takes on the words of an ant, and Ali says, "If I give all the wealth of the world to me to get a grain from the mouth of Mori, I will not do this." The ant reads to Nightingale: When was Jake Jake, you were not thinking of your winter? This is an abomination in the stories, that is, the wander in the lives of all. Should you accept the thought of the ant, or did you think Fili? The greatest correction to be made: the divine prophets will be returned to them. For many years, communists and anti-religions have tried to attribute all the knowledge of divine prophets to accident, accident and accident! Or: to scholars such as Hippocrates and Socrates. Or: to deny them substantially.

القصة والتکیف

کل حکایات العالم تبدأ من نقطة! ولکن فی نهایة المخروط ، هناک الکثیر من التشتت ، الذی تم استدعاؤه ، ویأتی إلى الانتحال! ودون ذکر المصدر أو: حقوق النشر المستخدمة ، یتم تفکیک کل العناصر الخیالیة للآخرین! واحدة من القصص الأکثر شهرة فی العالم هی خلاص إبراهیم من نار النروتیین. لکنهم بأغلبیة ساحقة ، فهم غافلون عنها ، ویخرج سیافاش من النار بدلاً من ذلک! وحفظ. ثم ، رستم ، من التنین النار ، والجوراسی ، وهلم جرا! کل القصص تعود إلى الأنبیاء. لکن الأعداء یضعونها فی أذهانهم ، ویکتبون نفس القصة لأنفسهم دون أن یدفعوا حقوق النشر! ترغب فی رمی برکات موسى! یطلق على موسى ابن الماء. لکن قضبان قادمة. والرجل الأسطوری! وهکذا ، کلهم ​​یجدون النهر ویزرعونه! الحد الأدنى للنضال المیدانی هو ضد الحد الأقصى للإمام الحسین. لکن دون کیشوت، خوسیه وزورو! مصنوعة. وما زال هذا مفتوحًا: فالصوت الصغیرة والفقیرة فی الماضی تجعله أکبر وأکثر إثارة. فی البدایة ، تم تمزیق بعض مهاوی! کان ذلک على أیدی شعب الصین وإیران والهند. حتى کتابة السیناریو النثر فی القرن الثانی الهجری. ولکن کان الفردوسی الذی جلس فی المنزل لمدة ثلاثین عاما وجمع الوثائق ، وأرسلها فی قصیدة حیة وبسیطة فی مجلد وأرسلها فی غرفة کبیرة للتبرع وقال: عانیت کثیرا فی هذا ثلاثون سنة أجیم من الأموات لهذا الفارسی. ولکن عندما تم إرسال رواتبه إلیه فی صندوق أکبر ، جاء التابوت من عکسه. هذا هو ، فردوسی ثلاثین سنة بلا حق! دون حقوق التألیف والنشر ، والشیء الکبیر هو أنه الآن ، هذا الکتاب هو الکثیر من الناس من الناس: قدیمة الطراز وقدیمة. ترجمت إلى لغات مختلفة ، وبأبعاد مختلفة ، مع الشکل و: لوحات لا مثیل لها ، رسمت وتدرس فی الکتاب المدرسی. کانت القصص والأساطیر بین البشر والحیوانات أو فی لغة الحیوانات فی شکل ورقة فی الهند. أحضروها إلى إیران بعد الإسلام ، وترجمت إلى العربیة. ثم تمت ترجمته إلى الفارسیة: "کیله ودامنة". والیوم ، یعود أساس کل قصة فی العالم ، إلى فردوسی ، والقصص القصیرة والرسوم المتحرکة ، إلى کلام ومیمتا. على الرغم من أن جورج أورویل کتب قلعة جیفاناث ، فقد أعطى کل حیوان واجباً وشخصیة للبشریة. لکن الإیرانیین ، حتى بالنسبة لزهورهم وألوانهم ، کانت لدیهم قصص وأساطیر. یجب أن یکون هناک مکان ما فی العالم ، یجب أن تصل إلى هذه المرأة المقطوعة الرأس ، أو تصنع هرمًا أو تخطط لقصتک. یعود دور المدارس الابتدائیة. أو اعطها موسوعة. قصة مع الماضی والحاضر والمستقبل: کل الناس والعالم یعملون. أهداف أشهر الرجال فی العالم ، من لغة حیوان صغیر: قصة النمل المُعبّر عنها! یأخذ سلیمان العظیم کلمات نملة ، ویقول علی: "إذا أعطیت کل ثروة العالم لی للحصول على حبة من فم موری ، فلن أفعل ذلک". النمل یقرأ إلى العندلیب: عندما کان جیک جیک ، أنت لم تفکر فی فصل الشتاء الخاص بک؟ هذا هو مکروه فی القصص ، وهذا هو ، تجول فی حیاة الجمیع. یجب أن تقبل فکرة النملة ، أو هل فکرت فیلی؟ أکبر تصحیح یجب القیام به: سیتم إعادة الأنبیاء الإلهی إلیهم. لسنوات عدیدة ، حاول الشیوعیون والأدیان المعادیة أن ینسبوا جمیع معارف الأنبیاء الإلهیین إلى الحوادث ، الحوادث ، الحوادث! أو لعلماء مثل أبقراط وسقراط. أو لإنکارها بشکل کبیر.

Hekayə və uyğunlaşma

Dünyanın bütün nağılları bir nöqtədən başlayır! Lakin konusun sonunda, geri çəkilən, intihal üçün çox dağılım var! Və mənbəyi qeyd etmədən və ya: müəllif hüquqları istifadə olunur, başqalarının bütün qondarma elementləri parçalanır! Dünyanın ən məşhur hekayələrindən biri, Nemrutların atəşindən İbrahimi xilas etməkdir. Ancaq bununla yanaşı, onlar bunu anlamırlar və SİVAŞ bunun əvəzinə oddan çıxır! Və xilas. Daha sonra, Rüstəm, yanğın əjdaşı və Jurassic və s. Bütün hekayələr peyğəmbərlərə qayıdır. Düşmənlər isə ağıllarına qoydular vəəllif haqqı ödəmədən özləri üçün eyni hekayəni yazdılar! Musanın xeyir-dualarını atmaq kimi! Musaya su oğlu deyilir. Amma çubuqlar gəlir. Və əfsanəvi oğlan! Və buna görə də, hamısı çay tapmaq və böyümək! Minimum sahədə mübarizə İmam Hüseynin maksimumuna qarşıdır. Ancaq Don Keyshots, Jose və Zorrou! Yapılır. Və bu hələ açıqdır: keçmişin kiçik və yoxsul səsləri daha böyük və daha maraqlı edir. Birincisi, bir neçə şaft parçalanmışdı! Bu, Çin, İran və Hindistan xalqının əlində idi. Hətta bir əsər yazısı ikinci əsrdə də yazılmışdır. bir həcmi göndərilən ianələr üçün böyük fondu onu tökdü və dedi Lakin Firdovsi otuz yaşında idi ki, evdə oturdu və sənədlər toplanmış və onlara poetik forma hamar və sadə: Bessie uğradığı Otuz il Ajim bu farsa dirildi. Lakin əmək haqqı daha böyük bir qutuda ona göndərildiyi zaman, tabutu əksinə gəldi. Yəni Ferdowsi otuz ildir haqsız! Müəlliflik hüququ olmadan, böyük bir şey indi bu kitab çox sayda adamın: qədim və qədim bir kitabdır. Müxtəlif dillərə tərcümə edilmiş və müxtəlif ölçülü şəkillərlə, şəkillərlə və eşsiz rəsmlərlə, dərslikdə boyanmış və öyrədilmişdir. İnsanlar və heyvanlar və ya heyvanlar dilində olan hekayələr və əfsanələr Hindistanda bir kağız hesabatı şəklində idi. İslamdan sonra ərəb dilinə tərcümə edildilər. Sonra Fars dilinə tərcümə edildi: "Keelah və Damnah". hər hekayə baza uzun dünyada, Firdovsi və qısa hekayələr və animasiya, Kəlilə Vdmnh qaytarır. George Orlell Givanath qalasını yazsa da, hər bir heyvana bəşəriyyətin vəzifəsi və şəxsiyyətini verdi. Amma iranlılar, hətta çiçəklər və rənglər üçün, hekayələr və əfsanələrə sahib idi. Dünyada bir yer olmalı, başsız bir qadına olsun, bir piramidası və ya bir hekayə planlaşdırmalısınız. İbtidai məktəblərin rolunu qaytarır. Və ya bir ensiklopediya verin. Keçmiş, indiki və gələcəyi ilə hekayə: bütün insanlar və dünya işləyir. Kiçik heyvanın dilindən dünyanın ən məşhur adamlarının məqsədi: qarışqaların xəbəri! Qarışıq Bülbüllə oxuyur: Jake Jake nə vaxt idi, qışda düşünmürdin? Bu hekayələr, yəni hər kəsin həyatında dolaşmaq bir şeydir. Qarışqanın düşüncəsini qəbul etməliyəmmi və ya Fili düşündünmü? Ən böyük düzəliş edilməlidir: ilahi peyğəmbərlər onlara qaytarılacaq. Uzun illər kommunistlər və din əleyhinə dinlər, ilahi peyğəmbərlərin bütün məlumatlarını qəza, qəza və qəzaya təhvil verməyə çalışdılar! Və ya Hippokrat və Sokrat kimi alimlərə. Və ya onları əhəmiyyətli dərəcədə inkar etmək.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی