اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

دوماه غذای رایگان برای همه

سید احمد حسینی ماهینی | شنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

وقتی که محرم از راه می رسد، همه دنیا تغییری در خود احساس می کند. محرم ماه اول تقویم هجری قمری است، که براساس حرکت ماه تنظیم میشود. اول هرماه باید هلال ماه را ببینند. لذا تفاوت وهابیون در همین موضوع است: آنها از خودشان روز عید را اعلام می کنند، ولی مسلمانان طبق فرمان قران، باید حتما ماه را ببینند: تا بتوانند روزه بگیرند(فمن شهده فلیصمه) در ماههای محرم و صفر، همچنین ماه مبارک رمضان،(والبته همه روزها) مسلمانان دستور دارند که: به بقیه غذای رایگان بدهند. این عمل ممکن است بخاظر نذر باشد، یا به خاطر انفاق. نذر یعنی اینکه کسی مشکلی در زندگی دارد، از خدا می خواهد که آن را برطرف کند، و قول می دهد اگر برطرف شد، غذای رایگان بدهد. مثل نذری که حضرت علی ع، برای سلامتی امام حسن وامام حسین کردند، و قبول شد.(هل اتی.علی الانسان.) انفاق هم به این معناست که: بطور نرمال 50درصد مردم، زیر خط میانگین درآمد هستند و 50درصد بالای میانگین، و این امر به استعداد ها و توانایی های: بدنی و فکری آنها بستگی دارد. خداوند هم فرموده حالا که من به شماها، فکر برتر یا تن سالمتر داده ام، باید به شکرانه آن، دست فقرا و تنگدستان را بگیرید، تا جامعه حول محور میانگین، به تعادل برسد. در جوامع بدون تعادل، معمولا افراد پردرآمد، کم و افراد کم درآمد، زیاد هستند. لذا منحنی آنها چوله به راست است. برای توجیه آن را با اصل پاراتو مستند می کنند! یعنی می گویند طبیعتا، 80درصد مردم دارای 20درصد ثروت، و 20درصد مردم دارای 80درصد هستند. نظام سرمایه داری برای انتقام بیشتر از مردم، نقطه آغازین آن را انتخاب کرده! زیرا در واحد اول منحنی پاراتو، 99درصد مردم دارای یک درصد ثروت هستند! و یک درصد مردم، دارای 99درصد ثروت جهان. به همین دلیل نهضت 99درصدی، برای انها قابل فهم تر از نهضت اسلامی هست. از منظر حقوق الهی و اسلامی، ممکن است که واقعیت این باشد، ولی حقیقت این نیست! یعنی وضع موجود این است، ولی باید آن را به وضع مطلوب برسانیم. راه کار عملی هم انفاق است! انفاق از نظر ریاضی یعنی: تبدیل منحنی پاراتو به منحنی نرمال! یا تغییر میانگین و کاهش دامنه برای رقع چولگی آن. لذا اگر اقتصاد دولتی را، برمبنای سرمایه داری و اصل پاراتو ببینیم، اقتصاد مردمی یا اقتصاد شیعی و علوی، سعی دارد به منخنی نرمال حول میانگین برسد. یعنی کم درآمد ها و پردرآمد ها،  در اثر اجرای انفاق(شامل صدقه زکات نفقه هبه و ..) به همدیگر نزدیکتر میشوند. تمایز اقتصادمردمی از اقتصاد دولتی، در محرم آنقدر واضح است که مردم، اصلا اقتصاد دولتی را فراموش می کنند! و از دائره ارز و سکه وظلا و: دیگر ابزار های مالی وپولی دولت، دوری می گزینند. که اگر این درمان نبود، بیماری اقتصاد دولتی، همه چیز را نابود می کرد. محرم ماهی است که برای ایرانیان عزیز است: زیرا شیر مردی در این عرصه فداکاری کرد، که نه تنها جان عزیزش را هدیه خداوند کرد، بلکه اسارت فرزندان و: شهادت یاران را پذیرفت تا: خون خدا لقب بگیرد، و خط خدا باقی بماند. اقتصاد علوی، به زبان محرم با مردم حرف می زند و می گوید: طلا و سکه وارز و: عوامل نفوذ دولت ها را کنار بگذارید، و به پیروی از امام حسین ع و فرزندانش، به یاری همدیگر بشتابید. به همین جهت همه مسلمانان که: در امریکا و اروپا و افریقا و اسیا هستند، یا علاقمندان به امام حسین باید: هرچه در توان دارند، برای اطعام و تغذیه دیگران بکوشند. حداقل آن پخش خرما، آش  شله زرد از برنج است. ولی آنهاییکه توانی بیشتری دارند، از گوشت و کباب و ماهی هم نذر کنند، و به مردم بدهند. تا مبادا خانواده ای، تا به حال گوشت نخورده باشد. زیرا شکایت آنها و: آه مظلومیت آنها در نزد خداوند، بهتر شنیده می شود.

Two months free food for everyone

When the Muharram arrives, the whole world feels a change. Muharram is the first month of the Hijri calendar calendar, which is based on the moon movement. First, every month, you should see the crescent of the moon. Therefore, the difference between the Vahabis is on this issue: they declare themselves on the Day of Eid, but according to the command of the Quran, the Muslims must see the moon: to fast (in the months of Muharram and zero, also the holy month of Ramadan (and of course everyone Days) Muslims order: to give the rest free food. This act may be vindicated, or for the sake of charity. Vow means that someone has a problem in life, asking God to fix it, and promises to give him free meals if he is resolved. Like the vows of Imam Ali Hussein Ali for the health of Imam Hassan and Imam Hussein (Expenditure also means that: normally 50% of people are below the average income level and 50% above the average, and this is due to the talents and ability Your body and mind depend on them. God has said that now that I have given you a better thought or a healthier person, you must, thankfully, get the hands of the poor and the poor so that society can reach balance in the middle axis. In societies without balance, there are usually high-income, low-income people and low income people, so their curves are straightforward; they justify it with Paratou's principle! Naturally, 80 percent of people have 20 percent wealth, and 20 percent of the population has 80 percent. The capitalist system chooses the starting point for revenge more than people, because in the first paratoutic curve, 99 percent of people have a percentage of wealth! One percent of the population owns 99 percent of the world's wealth, which is why the 99 percent movement is more understandable to them than the Islamic movement. From the point of view of divine and Islamic rights, this may be true, but this is not the truth: that is the status quo, But we have to put it in a desirable situation. The practical way is to spend! Mathematically, charity means converting the Paratou curve to a normal curve! Or change the average and decrease the range for its skid coding. Therefore, if we look at the state economy, on the basis of capitalism and the principle of Paratou, the popular economy or the Shiite and Alawite economics will try to reach the normal value around the average. That is, low incomes and salaries are closer to each other due to the implementation of the charity (including alms of al-Zakat al-Haybah, etc.). The differentiation of the economic economy from the state economy is so obvious in Muharram that people are forgetting the state economy at all! And from :the currency and coin dials and other government and financial instruments. If this were not the case, the state-owned disease would have destroyed everything. Muharram is a fish that is dear to the Iranians: because the lion sacrificed a man in this field, which not only gave his loved one the gift of the Lord, but also the captivity of the children, and accepted the testimony of the helpers: the name of the blood of God, and the line of God will remain. Alawi's economy speaks to the people in Muharram's language and says: Gold and Coin: Instead, set aside the influence of governments, and rush to each other in accordance with Imam Hussein and his children. Therefore, all Muslims who: In America and Europe, and in Africa and Asia, or those interested in Imam Hossein must: do everything they can to feed and feed others. At the very least, the spread of dates is yellow rice. But those who are more powerful can vow meat and grilled fish and give it to the people. Lest: a family has ever had any meat. Because they complain and: that their oppression in the eyes of God is better heard.

طعام مجانی لمدة شهرین للجمیع

عندما یصل محرم ، یشعر العالم کله بتغییر. محرم هو الشهر الأول من التقویم الهجری ، والذی یعتمد على حرکة القمر. أولا ، کل شهر ، یجب أن ترى هلال القمر. الفرق الوهابیین فی هذه المسألة: هم أنفسهم أعلن عید، ولکن المسلمین کما أمرنا القرآن، یجب عرض الشهر: الصیام) فی شهری محرم وصفر، وکذلک شهر رمضان المبارک، (وطبعا کل أیام) ترتیب المسلمین: إعطاء البقیة طعامًا مجانیًا. قد یکون هذا الفعل مبررا ، أو من أجل الإحسان. مثل نذر أن الإمام علی، من أجل رفاه الإمام الحسن والإمام الحسین، وقبلت (یعنی الخیریة أیضا ما یلی: عادة 50 فی المئة، أی أقل من متوسط ​​الدخل هی 50٪ أعلى من المتوسط، وهذه الموهبة والقدرة بواسطة: المادیة والفکریة یعتمد علیها قال الله، والآن لدی لک، والتفکیر أو متفوقة على الناس أکثر صحة، لا بد لی بفضل ذلک، والفقراء والفقراء اتخاذ المتابعة من جمیع أنحاء المتوسط، للوصول إلى توازن المجتمعات. أن أقول، وبطبیعة الحال، و 80٪ من السکان 20٪ من الثروة، و 20 فی المئة من السکان یحمل 80 فی المئة. الرأسمالیة للانتقام أکثر من نقطة الانطلاق، حدده، لأن أول وحدة منحنى باریتو، و 99٪ من الأشخاص الذین لدیهم نسبة الثروة، و واحد فی المئة من السکان، لدیها 99 فی المئة من الثروة العالمیة. هذا هو السبب فی حرکة 99٪، لحرکة إسلامیة أکثر شمولا جیدا. من وجهة نظر الفقه والإسلامیة، قد یکون من الحقیقة، ولکن الحقیقة لیست هی الوضع الراهن هو، لکن علینا أن نضعها فی وضع مرغوب فیه. الطریقة العملیة هی أن تنفق! ریاضیا یعنی تحویل منحنى باراتو لى منحنى طبیعی! أو قم بتغییر المتوسط ​​وانقاص النطاق لتشفیر انزلاقه. لذلک، إذا کان اقتصاد الدولة على أساس الرأسمالیة ومبدأ باریتو یرى أو اقتصادیة أو الشیعة والعلویین الاقتصاد، فی محاولة للتوصل إلى المتوسط ​​على مدى منحنى طبیعی. وهذا یعنی أن الدخل المنخفض وذات الدخل المرتفع نتیجة لتنفیذ الخیریة (بما فی ذلک الزکاة النفقة التبرع الخیریة، وغیرها) هی أقرب إلى بعضها البعض. إن تمیز الاقتصاد الاقتصادی عن اقتصاد الدولة واضح جداً فی محرم أن الناس ینسون اقتصاد الدولة على الإطلاق! ومن العملات والعملة العملات وغیرها من الأدوات الحکومیة والمالیة. إذا لم یکن الأمر کذلک ، فإن المرض المملوک للدولة کان سیدمر کل شیء. محرم هو شهر للإیرانیین هو: لأن الرجل الحلیب فی الساحة التضحیة، الذی قتل لیس فقط لها هدیة الحبیب من الله، ولکن سبی الأطفال والصحابة شهادة لقبول الله الدم لیحصل على لقب، والبقاء على الله. على أقل تقدیر ، انتشار التمور هو الأرز الأصفر. لکن أولئک الذین هم أکثر قوة یمکنهم أن ینبذوا اللحوم والأسماک المشویة وأن یعطوها للناس. لئلا تعیش عائلة أی لحوم. لأنهم یشتکون و: أن سمعهم فی نظر الله أفضل.

Hər kəs üçün iki aylıq pulsuz yemək

Məhərrəm gəldikdə bütün dünya bir dəyişiklik hiss edir. Məhərrəm ayı hərəkət əsasında müəyyən edilir Hicri təqvim ilk ayıdır. Birincisi, hər ay ayın ayını görməlisiniz. Eid elan özləri, lakin müsəlmanlar Quranda əmr etdiyi kimi, olmalıdır ay baxış: fərq bu məsələdə vahabilər sürətli) Məhərrəm və Səfər, Ramazan müqəddəs ayın ayında (və əlbəttə bütün Günlər) Müsəlmanlar əmri: qalanı pulsuz ərzaq vermək. Bu hərəkət ədalətsiz və ya xeyirxahlıq üçün edilə bilər. . Orta mənfəətin orta yuxarıda 50 faiz aşağı, normal 50 faiz, bu istedad və qabiliyyəti: İmam Əli, yaxşı İmam Həsən və İmam Hüseyn olan və qəbul edildi (Sədəqə da o deməkdir ki, bir əhd kimi by: fiziki və intellektual onlardan asılıdır Allah Mən sizə, mən olmalıdır sayəsində bu, yoxsul və orta ətrafında yoxsul almaq-up, tarazlıq olmaq üçün sağlam insanlar düşünmək və ya üstün İndi, bildirib icmalar.. balans olmadan adətən yüksək gəlirli fiziki şəxslər, kiçik və dar gəlirli insanlar, Buna görə də, onlar sağ curve çəp. yüksəkdir. rəsmiləşdirilir Pareto prinsipi ilə haqq qazandırmaq üçün! sürətli əlbəttə, əhalinin 80% sərvəti 20% var və əhalinin 20 faizi başlanğıc nöqtəsi artıq qisas üçün 80 faiz təşkil edib. Kapitalizm keçirir demək, onu seçin, çünki ilk vahid curve Pareto, sərvət faizi insanların 99%, və əhalinin bir faiz, daha əhatəli İslami hərəkəti üçün 99% hərəkəti, yaxşı. hüquq və İslam baxımından, bu, həqiqət ola bilər niyə ki. qlobal sərvət 99 faiz, lakin həqiqət kvo vəziyyəti deyil, Ancaq bunu arzu olunan vəziyyətə qoymalıyıq. Praktiki yol sərf etməkdir! yəni riyazi xərcləyib: normal curve Pareto curve dönüş! Və ya skid kodlaması üçün ortalama dəyişiklik edin və aralığı azaltın. Bu, aşağı gəlirli və (və s. Zakat xeyriyyə ianə aliment daxil olmaqla) xeyriyyə həyata keçirilməsi nəticəsində yüksək gəlirli bir-birinə daha yaxın deməkdir. Məhərrəm iqtisadiyyatın Aqtsadmrdmy fərqləndirmə dövlət, xalq dövlət iqtisadiyyatı heç vaxt unutmayacaqdır ki, aydındır! Və valyuta və sikkə zəngləri və digər hökumət və maliyyə alətləri. Əgər belə olmadıqsa, dövlətin xəstəliyi hər şeyi məhv edərdi. Məhərrəm iranlılar üçün ay edir: Allah onun sevimli hədiyyə öldürən yalnız qurban arenada, süd insan, lakin uşaq və ifadələrinin əshabının sürgün adı almaq üçün Blood Allah qəbul çünki, Allah qalmaq. Buna görə də, bütün Amerika və Avropa, Afrika və Asiya müsəlmanlar və ya İmam Hüseyn həvəskarları qidalandırmaq və başqaları bəsləmək üçün cəhd üçün əllərindən gələn hər şeyi etməlidir. Ən azı, tarixlərin yayılması sarı düyüdür. Amma daha çox güc, və ızgara ət və balıq qurbanları olanlar və onların insanlara. Bir ailənin heç bir əti olmadığı. şikayətlərini Çünki Rəbbin təqsirsizlik eşitdim edilməlidir.

 

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی