اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

مردم ایران را رفاه طلب و: خواستار نان و آزادی نشان می دهند،

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۷، ۰۹:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

می گویند مردی به بهلول دانا گفت: من خدا را نمی بینم! پس خدایی وجود ندارد. بهلول کلوخی به پیشانی او زد، مرد چرا زدی درد گرفت. بهلول گفت من که دردی نمی بینم! پس درد وجود ندارد. حالا خیلی ها هم می گویند: امام زمان عج یا شهدا را ما نمی بینیم. پس وجود ندارند. اینها همه ساخته ی جمهوری اسلامی است! اما میتوان از آثار آن، این موضوع را ثابت کرد: همانطور که از آثار درد، می توان درد را فهمید. همه عالم و آدم می دانند که در این چهل سال، چهل هزار توطئه چیده شد تا: نظام اسلامی را سرنگون کنند. یکی از انها کافی بود که: نظام های دیگر را ساقط کند. کسانی که این توطئه ها را برنامه ریزی می کردند، همه افراد باتجربه ای بودند. چه آمریکاییها که تجربه کودتای 1332را داشتند، و چه انگلیسی ها که قیام رضاخانی و: سقوط قاجار را رهبری می کردند، و چه شارلاتانهای به نام منافقین وسلطنت طلب ها. سایت ها و خبرگزاری ها و رسانه های: همه آنها را اگر مرور کنید، یک روز نیست که نگویند: فردا نظام جمهوری اسلامی سقوط می کند! اخیرا هم که نیم پهلوی گفته: سال 98 می آید! ما از این می آید ها زیاد داشتیم! اما چرا تا حالا به نتیجه نرسیده؟ همه تحلیل های سیاسی و اقتصادی، نشان می دهد که حکومت اسلامی، باید همان روز های اولیه در نطفه خفه می شد! ولی چرا نشد؟ همه اینها از آثار هدایت امام زمان عج، و حمایت خون شهدا و وجود: صلحای قوم در میان مردم است. که هرسه نادیدنی و ناشنیدنی هستند! البته برای افراد معاند ناشنیدنی است، ولی برای مردم قابل شنیدن و: اجرا کردن است، که نتیجه آن چهل سال مقاومت: در ایران و جهان برای نگهداری: نظام مقدس جمهوری اسلامی است. حتی اگر ایرانیان هم، رفاه طلب و جنگ گریز شدند، خداوند یمن وعراق، فلسطین و لبنان و بحرین را هدایت کرد. عربستان از ترس موشک ها و پهباد های یمن، به حجاج ایرانی چیزی نگفت، و الا برنامه وسیعی برای: قتل عام آنها در منی داشت. می خواست یکبار برای همیشه، صدای حجاج ایرانی را قطع کند، تا دیگر کسی جرات گفتن: مرگ برآمریکا و مرگ بر اسرائیل، در درون حکومت سعودی نداشته باشند. اسرائیل هم از ترس موشک ها و: پهباد های حزب الله و حماس بود، که نتوانست کاری بکند و الا برنامه وسیعی داشت: تا مردم ایران را رفاه طلب و: خواستار نان و آزادی نشان دهد، تا نظام به چهل سالگی نرسد. این در حالی بود که اسرائیل و آل سعود، با نفوذ دادن عوامل خود در دولت  ایران، توانسته بود نظر مثبت آنها را، برای همکاری جلب کند. بطوری که در مجلس شورای اسلامی ایران افشاد شد، اشخاصی مثل دری اصفهانی که از سوی مسئولین، میهن پرست هم لقب گرفتند، با نفوذ در حلسات روز دوشنبه ریاست جمهوری، همه صورتجلسات را برای آمریکا و اسرائیل می فرستادند. اسرائیل حتی از موجودی: انبارهای ایران هم اطلاع داشت! سال قبل دیدیم در هول ولای انقلاب گریزی جوانان، ناگهان شهید حججی، همه برنامه های آنها بهم ریخت. امسال هم در سالگر شهادت حججی، حاتمی کیا با فیلم به وقت شام(سوریه)، نقش شهدا را پررنگ کرد. سوری ها با کمال احترام از: او و فیلم ش استقبال می کردند. لذا ممکن است شهدا در میان ما نباشند، ولی سخنان آنها قیلم آنها، در تمامی کانال های فضای مجازی، دست به دست می شود. اثر گذاری این فیلمها و سخنان، برای این است که صاحبان آنها، جان خود را بر سر قول خود گذاشتند. اما  سخنرانی و فیلم های غربی، بهترین فیلم سازان ضد سیگار! خود کمپانی های سیگار سازی هستند. لذا سخنان امام حسین ع بعد از 1400سال، از همه موثر تر است، زیرا جان خود و یارانش را فدای: سخنان هدایت آموز خود کرد.

The role of martyrs in: the continuation of the Islamic revolution.

They say a man said to Dawa: "I do not see God!" So there is no God. Kokoschka fled to his forehead, man, why did he hurt. Bohlul said I do not see any pain! So there is no pain. Now many say: Imam does not see ajj or martyrs. So there is not. These are all made by the Islamic Republic! But it can be proven of its effects: as pain can be understood from the effects of pain. Everyone knows that during these forty years, forty thousand conspiracies were set up to overthrow the Islamic system. One of them was enough to overthrow other systems. Those who planned these plots were all experienced people. What Americans who experienced the coup d'état of 1332, or the British, who led the Reza Khani uprising and led the fall of the Qajar, and the charlatans called the hypocrites and the wandering Palestinians. Sites and News Agencies and Media: If you browse them all, it's not a day to say: Tomorrow the Islamic Republic will collapse! More recently, half the Pahlavi said: It comes in 98 years! We've got a lot of it! But why not reach the result so far? All of the political and economic analysis shows that the Islamic government should be strangled in the bud on the very first days! But why not? All of these are from the works of guidance of the Imam of the time, and the protection of the blood of the martyrs and existence: Peace is among the people. Which are all invisible and inaudible? Of course, it's unacceptable for people, but it's audible for people: it's running, which is the result of forty years of resistance: in Iran and the world for maintenance: the holy system of the Islamic Republic. Even if Iranians escaped welfare and warfare, God led Yemen and Iraq, Palestine and Lebanon and Bahrain. Saudi Arabia did not say anything to the Iranian hajj in fear of Yemeni missiles and drills, and there was a big plan for: their massacre in Semih. He wanted to stop the sound of the Iranian pilgrim once and for all, so that nobody could dare say death to the United States and death to Israel within the Saudi government. Israel was also afraid of missiles and: Hezbollah and Hamas, which could not do anything, and had a broad agenda: to make the people of Iran prosperous and to demand bread and freedom, so that the regime would not reach forty years. Meanwhile, Israel and Al Saud, with the influence of their agents in the Iranian government, were able to win their positive opinion. As reported by the Islamic Consultative Assembly, individuals such as Dari Isfahani, also nicknamed by patriots, were sent to the United States and Israel by the influence of the presidential elections on Monday. Israel was even aware of the existence: Iran's caches were also aware! Last year, we saw that all of their plans broke out in the hollow of the youth revolutionary revolution, suddenly the martyr Hajji. This year, during the anniversary of the martyrdom of Hajji, Hatami Kia highlighted the role of the martyrs with the movie Dinner Time (Syria). The Syrians, with great respect, welcomed him and his film. Therefore, the martyrs may not be among us, but their words will be handled by all cyberspace channels. The effects of these films and speeches are due to the fact that their owners put their lives on their promise. But Western lectures and films, the best cigarette producers! The companies themselves are smoking. Therefore, the words of Imam Hussein after 1400 years are the most effective because he sacrifices his life and his fellows: his guidance was taught.

دور الشهداء فی استمرار الثورة الإسلامیة.

یقولون رجل قال لدعوة: "أنا لا أرى الله!" لذلک لا یوجد الله. فرالکلوخ الى جبهته ، رجل ، لماذا کان یؤلم. قال بحول لا أرى أی ألم! لذلک لا یوجد ألم. الآن یقول کثیرون: لا یرى الإمام عجة أو شهداء. لذلک لیس هناک. کلها مصنوعة من قبل الجمهوریة الاسلامیة! ولکن یمکن إثبات آثاره: حیث یمکن فهم الألم من آثار الألم. یعلم الجمیع أنه خلال هذه الأربعین سنة ، تم تأسیس أربعین ألف مؤامرة للإطاحة بالنظام الإسلامی. واحد منهم کان کافیا للإطاحة بالنظم الأخرى. أولئک الذین خططوا لهذه المؤامرات کانوا أشخاصًا ذوی خبرة. المواقع ووکالات الأنباء والإعلام: إذا کنت تتصفحها جمیعًا ، فلیس یومًا یقول: غدا ستنهار الجمهوریة الإسلامیة! فی الآونة الأخیرة ، قال نصف البهلویین: إنه یأتی فی 98 سنة! لدینا الکثیر من ذلک! لکن لماذا لا نصل إلى النتیجة حتى الآن؟ یظهر کل التحلیل السیاسی والاقتصادی أنه یجب خنق الحکومة الإسلامیة فی مهدها فی الأیام الأولى! لکن لم لا؟ کل من توجیهات الإمام المهدی، ودماء الشهداء والدعم: الناس Slha بین الناس. وکلها غیر مرئیة وغیر مسموع! وبطبیعة الحال، غیر مسموع للعدو، ولکن مسموعة للناس وتشغیل ما یصل، مما أسفر عن أربعین عاما من المقاومة: إیران والعالم لعقد: النظام المقدس للجمهوریة الإسلامیة. حتى لو فرّ الإیرانیون من الرفاهیة والحرب ، قاد الله الیمن والعراق وفلسطین ولبنان والبحرین. المملکة العربیة السعودیة تخشى الیمن صواریخ الطائرات بدون طیار والحجاج الإیرانیین لم یقل شیئا، وإلا فإن نطاق تطبیق لمجزرة أنها لم تفعل ذلک. مطلوب مرة واحدة وإلى الأبد، صوت الحجاج الإیرانیین تتوقف، لا أحد یجرؤ أن یقول: الموت لأمریکا والموت لإسرائیل، ولیس داخل الحکومة السعودیة. فی هذه الأثناء ، تمکنت إسرائیل والو سعود ، بتأثیر من عملائها فی الحکومة الإیرانیة ، من کسب رأیهم الإیجابی. کانت إسرائیل تدرک الوجود: مخابئ إیران کانت أیضاً مدرکة! فی العام الماضی ، رأینا أن کل خططهم اندلعت فی جوف الثورة الثوریة للشباب ، فجأة ، الحاج حجی. هذا العام ، وخلال ذکرى استشهاد حاجی ، سلط هاتامی کیا الضوء على دور الشهداء فی فیلم "وقت العشاء" (سوریا). السوریون ، باحترام کبیر ، رحبوا به وفیلمه. لذلک ، قد لا یکون الشهداء بیننا ، لکن کلماتهم ستتعامل مع جمیع القنوات الفضائیة. ترجع آثار هذه الأفلام والخطب إلى حقیقة أن أصحابها یکرهون حیاتهم بوعودهم. لکن المحاضرات والأفلام الغربیة ، أفضل منتجی السجائر! الشرکات نفسها هی التدخین. لذلک ، فإن کلمات الإمام حسین بعد 1400 سنة هی الأکثر فاعلیة لأنه یضحی بحیاته وزملائه: تم تعلیم توجیهاته.

İslam inqilabının davamında şəhidlərin rolu.

Bir adam Davaya dedi: "Mən Allahı görmürəm!" Beləliklə, Allah yoxdur. Kolochki alnına qaçdı, adam, niyə incitdi? Bhlul ağrı görmədiyini söylədi! Belə bir ağrı yoxdur. İndi çoxları deyirlər: İmam arvad və şəhid görmür. Beləliklə, yoxdur. Bunların hamısı İslam Respublikası tərəfindən edilir! Lakin bunun təsiri sübuta bilər: acı ağrının təsirindən başa düşülə bilər. İslam sistemi devirmək: Bütün dünya və insanlar bu qırx ildə qırx min biçdi ki, bilirik. Onlardan biri digər sistemləri devirmək üçün kifayət idi. Bu sahələri planlayanlar bütün təcrübəli insanlar idi. Nə amerikalılar 1332 zərbəsinin təcrübə idi və ingilis qiyam Reza-Khani və Qacarın payız rəhbərlik və nə kimi Sharlatanhay adlı münafiqlər hökmü axtarır. Saytlar və xəbər agentlikləri və media: üzərində əgər onlara bütün bir gün deyirlər yoxdur: sabah İslam Respublikası düşür! Daha yaxınlarda Pahlavinin yarısı dedi: "98 ildir! Bir çox şey var! Amma indiyə qədər nəticə əldə etməyin niyə? Bütün siyasi və iqtisadi təhlil, İslam dövləti erkən bud eyni gün nipped etmək lazımdır ki, göstərir! Niyə olmasın? insanlar arasında Slha insanların İmam Mehdinin rəhbərliyi və şəhid və dəstək qan Bütün. Hansı görünməz və oxunmur? Əlbəttə ki, düşmən işitilemez, lakin müqavimət qırx il nəticəsində insanlar və Run-up, səsli İran və dünya saxlamaq üçün: İslam Respublikasının müqəddəs sistemi. İranlılar, firavanlıq və pacifism Lord Yəmən axtarır idi belə, İraq, Fələstin, Livan və Bəhreyn yönəldilmişdir. Səudiyyə Ərəbistanı Yəmən vızıltı raket və bir şey demədim iranlı zəvvar, onlar idi qırğının başqa proqram sıra qorxuram. bir dəfə və bütün üçün Wanted İran zəvvarların səs dayandırmaq, heç bir demək dares: Amerika ölüm və ölüm İsrailə deyil, Səudiyyə hökuməti ərzində. İsrail varlığından hətta xəbərdar idi: İranın önlükləri də xəbərdar idi! Ötən il Hole İl Gənclik escape inqilab, birdən şəhid Hjjy ayrı düşən bütün planlarını gördüm. Bu il ifadələrinin Salgr Hjjy, bir film axşam Hatami Kia (Suriya), şəhid rolunu qeyd edib. Suriyalılar, böyük hörmətlə, onu və onun filmini qarşıladılar. Bu, bizim arasında şəhid ola bilər, lakin onların sözləri onlara Digitizing, bütün virtual kanalları əl-ələ getmək. Bu filmlərin və çıxışların təsirləri sahiblərinin öz vədlərini verdiyinə bağlıdır. Ancaq qərbli mühazirələr və filmlər, ən yaxşı siqaret istehsalçıları! Şirkətlər özləri siqaret çəkirlər. 1400 ildən sonra İmam Hüseyn (ə) sözləri, daha səmərəli, çünki onun həyat və onun qurban: onun tələbə rəhbərliyi sözləri.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی