اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

سالم سازی اقتصاد جامعه ادامه می یابد.

سید احمد حسینی ماهینی | دوشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

سالم سازی جامعه از فساد و: مفسدین باید ادامه یابد. و این یک ضرورت تاریخی و: مشیت الهی با فرماندهی امام زمان عج می باشد. و هرکس از ان کوتاهی کند، خودش در صندلی متهم جای می گیرد!  نگرش جزیره ای  به این موضوع، باید عوض شود.  تا برخی آن را جدا از هم و یا اتفاقی تصور نکنند. همه این فساد ها بهم پیوسته است، و جریان وسیعی را دنبال می کند. ریشه اصلی فساد در هوای نفس: هر انسانی هست لذا وسعت فساد، به میزان وسعت سلامت نفس، یا کمی از آن کمتر است. بر اساس فلسفه اسلامی و: ادیان توحیدی، خداوند روح خود را در انسان دمیده، او را خلیفه خود در زمین قرار داده است. اما همزمان، شیطان که طغیان کرد و دستور خدا را نپذیرفت، در خواست کرد انسان ها را هم مثل خودش، سرکش و فاسد و مستکبر نماید. خداوند به دلیل سابقه طولانی او در اطاعت، این خواسته او را قبول کرد، ولی فرمود در مورد بندگان خاص من، قدرتی نخواهی داشت. پس بجز معصومین یا انبیا و اولیای الهی، بقیه مردم تحت تاثیر دو نیروی: الهی و شیطانی هستند. این نظریه در عقاید غیر توحیدی هم، به عنوان خیر و شر، نور و تاریکی و یا خوبی و بدی (فضائل و رذایل) مطرح است. لذا از اینکه افراد فاسد زیاد است نباید ترسید. در جاهاییکه ادعا می شود: فساد نیست! آنها افراد ترسویی هستند که فاسد را، نمی توانند معرفی و یا محاکمه کنند. مثلا در فرانسه یا سوئیس که بهشت این اقایان است، پلیس بدترین شکنجه ها را اعمال می کند، و کسی نمی تواند مقابل آنها شعار دهد! چه رسد به دستگیری یا محاکمه آنها. بنا بر این میتوان گفت شر یا بدی، در این کشورها حاکم است، و به همین دلیل کسی بعنوان: فاسد معرفی و یا محاکمه نمی شود. دلیل مهم آن این است که: همه مفسدان ایرانی که محاکمه می شوند، مورد تایید و حمایت آنها هستند! از اوباش و اراذلی بنام منافقین که بدتر نداریم، 17هزار ترور در ایران، انجام دادند و حالا خودشان سه هزار طلبکار شده اند! اینهم به خاطر آن است که: رحیم پور گفته که ما سیصد هزار شهید داده ایم، شما سه هزار شهید بدهید، این جکومت را تحویل بگیرید! آنها هم پرونده موهومی: بنام 67 را نبش قبر کرده و: مدعی دادن سه هزار شهید شده اند! عملکرد فرانسه یا آمریکا این است: آنها را از لیست تروریست بودن خارج کردند! معلوم می شود همه آدمهای خوب فرانسه، همگی تروریست هستند. زیرا از قدیم گفته اند: دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. لذا کشتن 17هزار، نفر برای فرانسه اشکالی ندارد. زیرا خودشان هر روز، مردم را در خیابانها می کشند و: کسی جرات اعتراض ندارد. از یک روسری زنان محجبه می ترسند. در حالیکه یک تکه دستمال که ترس ندارد! ولی نمی گذارند کسی روسری سر کند. از نام محمد و علی هراس دارند. از اسلام و شیعه می ترسند. برای چه؟ مگر اینها ترس دارد؟ نه! چون خودشان دزد و فاسد و دروغگو هستند، نمی توانند انسانهای پاک و معصوم را ببینند. در نهایت با یک تحلیل جریانی، این تفکر جزیره ای برهم می خورد. انقلاب اسلامی مانند: چشمه جوشانی است که آب زلال از ان می جوشد، ولی در مسیر حرکت گل آلود می شود. باید این خاک ها و آشغال ها، در مسیر ته نشین شوند. چون همه دنیا را فساد گرفته، نمی توانند در آمریکا یا فرانسه ته نشین شوند! لذا در ایران و در میان گودال انقلاب اسلامی، جلوی آنها گرفته می شود. به آنها سکون داده می شود: تا کاملا زلال شوند. به همین دلیل مفسدان ایرانی، همگی سر در آخور یکی از این کشورها دارند. و اگر عملیات دستگیری آنها، بموقع انجام نمی گرفت، مثل همه مفسدان دیگر، به دامن غرب پناهنده می شدند و: در آنجا با آغوش باز از آنها پذیرایی می شد.

The health of the community continues.

Health of society from corruption and: corruptors must continue. And this is a historical necessity: Divine Providence is at the command of the Imam of Ajz. And whoever loses it, he is in the seat of the defendant! The island's attitude to this issue needs to be changed. So: as not to think of it separately or accidentally. All these corruption are interconnected, and they follow a broad stream. The root of corruption in the air is every human being; therefore, the extent of corruption is less than or less than the extent of self-esteem. Based on Islamic philosophy and: monotheistic religions, God blown his soul into man, placing him as a caliph on earth. But at the same time, Satan, who fled and refused God's command, urged humans to be angry and corrupt. Because of his long history of obedience, God accepted this request, but he said that you will not have power over my special servants. So apart from the infallibles or the prophets and divine ones, the rest of the people are influenced by two forces: divine and evil. This theory is also expressed in non-monotheistic ideas as good and evil, light and dark, or good and evil (virtues and vices). Therefore, it's not to be feared that corrupt people are too much. Where it is alleged: corruption is not! They are cowardly people who cannot introduce or punish corrupt people. For example, in France or Switzerland, which is the paradise of these, police will apply the worst torture, and nobody can slam against them! Let's arrest or try them. Therefore, evil or evil can be said to be dominant in these countries, and therefore no one is introduced as corrupt or tried. The main reason is that: all Iranian corruptors who are tried, endorsed and supported! Thousands of hypocrites, who are not worse off, carried out 17,000 assassinations in Iran, and now they have got 3,000 crew! This is because Rahimpour has said that we have given 300,000 martyrs, give you three thousand martyrs, hand over this conquer! They have also filed a fictitious case: called "67" and "claimed three thousand martyrs!" The function of France or the United States is to remove them from the terrorist list! It turns out that all the good people of France are all terrorists. Because: they have been told for a long time: crazy, they're crazy to see. So killing 17,000 people is unfortunate for France. Because they themselves kill people every day in the streets and: no one dares to protest. They are afraid of a scarf of veiled women. While a piece of cloth is not afraid! But they do not let anyone wear a scarf. From the name of Muhammad and Ali are afraid. They are afraid of Islam and Shia. For what? Is it afraid? No! Because: they are robbers and corrupt and liars, they cannot see the pure and innocent people. Eventually, with this flow of analysis, this island thought collapses. The Islamic Revolution is like a sprinkling spring that drains clear water, but becomes muddy. These soils and rubbish should be deposited on the path. Because the whole world is corrupted, they cannot settle in America or France! Therefore, in Iran and among the pit of the Islamic Revolution, they will be stopped. They are given a rest: to be completely clear. That's why Iranian corruptors are all in the reach of one of these countries. And if their arrest operations were not carried out in a timely manner, like all the other corruptors, they would be refugees to the west, and there they were welcomed with open arms.

تستمر صحة المجتمع.

صحة المجتمع من الفساد و: یجب أن یستمر المفسدون. وهذه ضرورة تاریخیة: الإلهیة الإلهیة هی فی قیادة إمام أجاز. وأیا کان من یفقده ، فهو فی مقعد المتهم! یجب تغییر موقف الجزیرة من هذه القضیة. حتى لا تفکر فی ذلک بشکل منفصل أو عن طریق الخطأ. کل هذه الفساد مترابطة ، وهی تتبع مجرى واسع. إن جذور الفساد فی الهواء هی کل کائن بشری ؛ لذا ، فإن مدى الفساد أقل أو أقل من مدى احترام الذات. واستناداً إلى الفلسفة الإسلامیة والأدیان التوحیدیة ، قام الله بنفخ روحه فی الإنسان ، ووضعه کخلیفة على الأرض. لکن فی الوقت نفسه ، شجع الشیطان ، الذی هرب ورفض قیادة الله ، البشر لیکونوا غاضبین وفاسدین. بسبب تاریخه الطویل فی الطاعة ، قبل الله هذا الطلب ، لکنه قال إنک لن تملک السلطة على خدامی الخاصین. وبصرف النظر عن المعجزات أو الأنبیاء والمقدسیین ، یتأثر بقیة الناس بقوتین: الإله والشر. یتم التعبیر عن هذه النظریة أیضًا فی الأفکار غیر التوحیدیة کالجیدة والشر ، النور والظلام ، أو الخیر والشر (الفضائل والرذائل). لذلک ، لا نخشى أن یکون الفاسدون أکثر من اللازم. حیث یدعى: الفساد لیس کذلک! إنهم شعب جبان لا یستطیعون تقدیم أو معاقبة الفاسدین. على سبیل المثال ، فی فرنسا أو سویسرا ، التی هی جنة هؤلاء ، ستطبق الشرطة أسوأ أنواع التعذیب ، ولا یمکن لأحد أن ینتقدها! دعونا القبض علیهم أو تجربتهم. لذلک ، یمکن القول بأن الشر أو الشر هو المسیطر فی هذه البلدان ، وبالتالی لا یتم تقدیم أی شخص على أنه فاسد أو جرب. السبب الرئیسی هو: کل المفسدین الإیرانیین الذین جربوا وأیدوا ودعموا! الآلاف من المنافقین ، الذین لیسوا أسوأ حالاً ، نفذوا 17000 عملیة اغتیال فی إیران ، والآن أصبح لدیهم 3000 طاقم! هذا لأن رحیمبور قال إننا أعطینا 300 ألف شهید ، وأعطیتکم ثلاثة آلاف شهید ، سلّموا هذا القهر! کما قدموا قضیة وهمیة: تسمى "67" و "ادعى ثلاثة آلاف شهید!" وظیفة فرنسا أو الولایات المتحدة هی إزالتها من قائمة الإرهابیین! اتضح أن کل الناس الطیبین فی فرنسا هم کلهم ​​إرهابیون. لأنهم قیل لهم لفترة طویلة: مجنون ، انهم مجنون لرؤیة. إذن قتل 17000 شخص أمر مؤسف لفرنسا. لأنهم هم أنفسهم یقتلون الناس کل یوم فی الشوارع و: لا أحد یجرؤ على الاحتجاج. إنهم یخافون من وشاح النساء المحجبات. بینما قطعة من القماش لا تخاف! لکنهم لا یدعون أحداً یرتدی وشاحاً. من اسم محمد وعلی خائفون. إنهم یخافون من الإسلام والشیعة. على ماذا؟ هل هو خائف؟ لا! ولأنهم لصوص وفاسدون وکذابون ، فإنهم لا یستطیعون رؤیة الناس البحتین والأبریاء. فی نهایة المطاف ، مع هذا التدفق من التحلیل ، اعتقدت هذه الجزیرة انهارت. فالثورة الإسلامیة تشبه رَبعًا رَشَّى یستنزف الماء الصافی ، لکنه یصبح موحلاً. هذه التربة والقمامة یجب أن تودع على الطریق. لأن العالم کله فاسد ، لا یمکنهم أن یستقروا فی أمریکا أو فرنسا! لذلک ، فی إیران وبین حفرة الثورة الإسلامیة ، سیتم إیقافها. یتم منحهم راحة: لیکون واضحا تماما. هذا هو السبب فی أن کل مفسدین إیرانیین فی متناول أحد هذه الدول. وإذا لم یتم تنفیذ عملیات اعتقالهم فی الوقت المناسب ، مثل جمیع المفسدین الآخرین ، فإنهم سیکونون لاجئین إلى الغرب ، وهناک یتم الترحیب بهم بأذرع مفتوحة.

Cəmiyyətin sağlamlığı davam edir.

Cəmiyyətin sağlamlığı korrupsiyadan və korrupsiyanı davam etdirməlidir. Və bu tarixi bir zərurətdir: İlahi Providence Ajz İmamının əmridir. Və kim itirərsə, o, şübhəlinin yerindədir! Adanın bu məsələyə münasibətini dəyişdirmək lazımdır. Beləliklə ayrı-ayrı və ya təsadüfən düşünməməyin. Bütün bu korrupsiya bir-birinə bağlıdır və geniş bir axınla davam edirlər. Havada korrupsiyanın kökləri hər bir insandır, buna görə də korrupsiya dərəcəsi özünə hörmət dərəcəsindən az və ya azdır. İslam fəlsəfəsinə və monotheist dinlərə əsaslanaraq, Allah insana ruhunu saldı, yer üzündə xalifə kimi yerləşdirdi. Lakin eyni zamanda, Allahın əmrindən qaçan və imtina edən Şeytan insanları qəzəbli və korrupsiyaya çağırdı. Onun uzun ömür boyu itaətkarlığı səbəbindən Allah bu istəyini qəbul etdi, amma mənim xüsusi qulluqçularım üzərində hakimiyyətə malik olmadığını söylədi. Beləliklə, günahsızlar, peyğəmbərlər və ilahi kimsələrdən başqa, qalan insanların iki qüdrətindən: ilahi və pisdən təsirlənir. Bu nəzəriyyə də yaxşı və pis, yüngül və qaranlıq, yaxud yaxşı və pis (əxlaq və pozğunluqlar) kimi qeyri-monotheist fikirlərdə də ifadə edilir. Buna görə də, korrupsiyalı insanların çox olması qorxmamalıdır. Harada olduğu iddia edilir: korrupsiya deyil! Onlar korrupsiyalı insanları tanıtmaq və cəzalandırmaq bilməyən qorxaq insanlardır. Məsələn, bu cənnət olan Fransa və ya İsveçrədə, polis ən pis işgəncə tətbiq edəcək və heç kim onlara qarşı çarx edə bilməz! Tutaq və ya onları sınamaq. Ona görə də bu ölkələrdə pis və ya pis şeylər hakim ola bilər və buna görə heç kim korrupsiyaya uğramış və ya sınaqdan keçirilməmişdir. Bunun əsas səbəbi: sınaqdan keçən, dəstəkləyən və dəstəkləyən bütün İranlı korrupsiyanı! Müttəfiqlərdən daha az olmayan minlərlə münafiqlər, İranda 17 min sui-qəsd həyata keçirmişlər və indi onlar da 3 min nəfərdir! Bunun səbəbi Rahimpour'un 300 min şəhid verdiyini, 3 min şəhid verdiyini, bu fəthi ələ aldığını söylədi! Onlar həmçinin "67" və "üç min şəhid verdilər!" Adlı bir xəyanətkar iddia açdılar. Fransa və ya ABŞ-ın funksiyası onları terrorist siyahısından çıxarmaqdır! Görünür, bütün yaxşı insanlar Fransanın bütün terrorçularıdır. Çünki onlar uzun müddətdir dedilər: çılpaq, görməyə çaşdılar. Beləliklə, 17 000 nəfərin öldüyü Fransa üçün uğursuzdur. Çünki onlar özləri küçələrdə gündəlik olaraq öldürürlər və heç kim etiraz etməyə cəsarət göstərmir. Onlar örtülü qadınların bir eşarpından qorxurlar. Bir parça parça qorxmasa da! Ancaq hər kəs bir eşarp buraxmırlar. Məhəmməd və Əli adından qorxurlar. İslam və Şiadan qorxurlar. Nə üçün? Qorxur mu? Xeyr! Çünki onlar soyğunçular, korrupsiya və yalançılardır, təmiz və günahsız insanları görə bilmirlər. Nəhayət, bu axın analizi ilə bu ada çökdü. İslam inqilabı təmiz suyu təmizləyən buludlu yay kimi deyil, çirkli olur. Bu torpaqlar və zibil yola yatırılmalıdır. Çünki bütün dünya pisdir, Amerikada və ya Fransada yerləşə bilməzlər! Buna görə də, İran və İslam İnqilabının çuxuru arasında dayandıracaqlar. Onlara tamamilə aydın olmaq üçün istirahət verilir. Bu səbəbdən İranlı kasıblar bu ölkələrdən birinə çatmaqdadır. Onların həbs olunması əməliyyatları vaxtında yerinə yetirilmədikdə, bütün digər korrupsiyalar kimi, qərbdə qaçqın olardı və orada açıq silahlarla qarşılandı.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی