اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

بیل گیتس از راه فروش اطلاعات کاربران(آدم فروشی)، به اینجا رسیده

سید احمد حسینی ماهینی | پنجشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۷، ۰۷:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

ادعای جریان آزاد اطلاعات، از سوی هرکسی باشد دروغ است! مخصوصا کسانی که خود را، بانی یا بنیان گذار این موضوع می دانند. زیرا جمع آوری اطلاعات هزینه دارد، پردازش داده ها و طبقه بندی و تحلیل آنها هم، هزینه های بیشتر نیاز دارد. کسی که اینهمه هزینه می کند، عاقلانه نیست رایگان آن را در اختیار دیگران قرار دهد. لذا همان کسانی که می گویند: جریان آزاد اطلاعات، همیشه خواستار اطلاعات دیگران هستند، تا بدون پرداخت وجه، آن را تصاحب کنند! ولی وقتی نوبت به خودشان می رسد، قیمت های بالایی پیشنهاد می کنند که: گاهی دهها برابر هزینه هایی است: که انجام داده اند. نمونه این کار جذب اطلاعات کاربران است. ممکن است دریافت اطلاعات یک کاربر، هزینه داشته باشد ولی وقتی تعداد کاربر زیاد شد، سود آوری خواهد داشت. فیس بوک نمونه این کار است. وقتی 700میلیون کاربر اطلاعات خود را، در کاربرگ های آن ثبت کرده باشند. معلوم است که سهام آن بالا می رود. زیرا با این اطلاعات، تجارت مهمی را انجام می دهد. بیل گیتس که ثروتمند ترین مرد دنیا است، از راه فروش اطلاعات کاربران(آدم فروشی)، به اینجا رسیده. همین اطلاعات کاربران، برای دولت ها و مخالفان آنها، ارزشهای رقابت برانگیزی دارد. در کشورهای چند قطبی، این رقابت ها بیشتر می شود. احزاب و جناحها هم به این رقابت دامن می زنند، و بازار گرمی می کنند. نه تنها ارائه اطلاعات کاربران، ارزش دارد عدم ارائه آن هم سود مالی دارد! یعنی با تحریم دادن اطلاعات نیز، دارندگان داده ها به سود می رسند! لذا این امر مهم باعث می شود: تا موضوعی بنام جریان ازاد اطلاعات، یک فریب بیشتر نباشد: که تحریم کنندگان اطلاعات، با برون فکنی، از ان سوء استفاده کرده، آدرس غلط می دهند. یک نمونه از این تحریم های اطلاعاتی، در مورد حضرت علی ع است. در روز غدیر، یازده هزار تا صد و ده هزار نفر، گوش به سخنان پیامبر دادند: 110نفر خبرنگار و نویسنده، خطبه پیامبر را در مورد حضرت علی ع نوشتند. اما چه اتفاقی افتاد؟ طرفدارن شورا! و مدیریت مشارکتی،  بعد از رحلت پیامبر ص، گوشها را بریدند تا کسی این احادیث را نشنیده باشد! به بهانه جریان ازاد اطلاعات، از همه خواستند نوشته های خود را به میدان شهر بیاورند، و درجا آنها را آتش زدند. با تبلیغات وسیع دو اصل را وارونه کردند: گفتند نصب جانشین از: سوی پیامبر اشتباه بوده! مردم باید رای بدهند، لذا غدیر را مطرود و مردود اعلام کردند. دوم اینکه گفتند: فقط قران کافی است، و کتاب و نوشته دیگری لازم نیست. لذا خبرنگاری را نیز حرام دانستند. هرنوع نقل اخبار ممنوع شد. و به همین دلیل کتابسوزان اتفاق افتاد. ابولحره(پدر آتش زدن ها) لقب یکی از همین افرادی است، که روز غدیر بود و در نزد پیامبر، ولایت علی و نصب ایشان را تبریک گفت! اما با تمام سختگیری ها،امام باقر و امام صادق ع،بعد از صدسال اخبار را زنده کردند.اما بازهم، طرفدارن بحث آزاد و مناظره آن را مخفی کردند! در واقع مناظره خواهان، می خواستند ببینند چه منابعی هنوز، در دست است تا آن را هم نابود کنند! همه را خلاصه کردند: در صحاح سته و بقیه را مردود اعلام نمودند. اما همین کتب اهل سنت نیز، به وسیله علمای شیعه مانند: علامه مجلسی و علامه امینی واکاوی شد. صدها روایت و اخبار در مورد غدیر در آن پیدا شد! که: در عصر آزادی اطلاعات و جریان اخبار، هنوز یک میلیارد مسلمان که این کتب را قبول دارند، یکی از این احادیث را نشنیده اند! این است که دروغ طرفدران اطلاعات ازاد، با معیار حضرت علی آشکار می شود. زیرا پیامبر فرمود: حق با علی است. هرکس علی را قبول ندارد، یعنی حق و حقیقت را قبول ندارد. و دروغ می گوید.

Ali is the pulse of the free flow of information.

The allegation of free flow of information by anyone is a lie! Especially: those who know themselves, Bunny or the founder of this topic. Because data collection is costly, data processing and classification and analysis also require additional costs. The one who does all this is not wise to give it free of charge to others. So those who say that the free flow of information always calls for the information of others to seize it without pay! But when it comes to themselves, they offer high prices: sometimes tens of times the cost: they have done. An example of this is the user information capture. It may cost a user's information, but it will be profitable when the number of users is increased. Face book is an example of this. When: 700 million users have recorded their data in their worksheets. It turns out that its stock is rising. Because: it does business with that information. Bill Gates, who is the richest man in the world, has come here through the sale of user information. That same information is competing for governments and their opponents. In multi-polar countries, the competition is increasing. Parties and factions also foment the competition, and the market is warming. Not only is providing user information, it is worth noting that it also has a financial benefit! Meanwhile, data holders benefit from data boycotting! Therefore, this makes it important: until something like the free flow of information, there is no more deception: that the information bureaucrats use it outright to mislead the address. An example of this information sanctions is about Hazrat Ali. On the day of Ghadir, eleven thousand to one hundred and ten thousand people listened to the words of the Prophet: 110 journalists and writers wrote the sermon of the Prophet about Ali (as). But what happened? Council advocates! And cooperative management, after the demise of the Prophet Muhammad, cut off the ears so that no one has heard these hadith! Under the pretext of a free flow of information, they all wanted to bring their writings to the city square, and they burned them in their place. With a massive propaganda, they reversed the two principles: they said installing a successor from the Prophet's side was wrong! People have to vote, so declare Ghadir rejected and rejected. Second, they said, "Only the Qur'an is sufficient, and no other book or writing is required." Therefore, journalism was forbidden. Any news articles were banned. And that's why the burner happened. Abluherra is one of those people who was Ghadir day and congratulated the Prophet, Ali province and his installation! But with all the rigors, Imam Baqir and Imam Sadiq, after a hundred years, have resurrected the news. But again, the fans of the free debate and the debate were hiding it! In fact, the debaters wanted to see what resources are still in hand to destroy it! Summarized: everyone: they denied the truth and rejected the rest. But these Sunnist books were also analyzed by Shiite scholars such as Allameh Majlisi and Allamah Amini. Hundreds of narratives and news about Ghadir were found! That: In the age of freedom of information and news, yet one billion Muslims who accept these books have not heard one of these hadiths! This is to say that the false proponents of freedom of information are revealed by Ali's criterion. Because the Prophet said: "Allah is Ali." Anyone who does not accept Ali, does not accept the truth and the truth. And leis.

علی هو نبض التدفق الحر للمعلومات.

ادعاء حریة تدفق المعلومات من قبل أی شخص هو کذب! خاصة أولئک الذین یعرفون أنفسهم ، الأرنب أو مؤسس هذا الموضوع. ولأن جمع البیانات مکلف ، تتطلب معالجة البیانات والتصنیف والتحلیل تکالیف إضافیة. الشخص الذی یفعل کل هذا لیس من الحکمة أن یعطیه مجانا للآخرین. لذا ، فإن من یقول إن التدفق الحر للمعلومات یدعو دائمًا إلى معلومات الآخرین للاستیلاء علیها دون مقابل! ولکن عندما یتعلق الأمر بأنفسهم ، فإنهم یقدمون أسعاراً عالیة: فی بعض الأحیان عشرات المرات من التکلفة: لقد فعلوا. مثال على ذلک هو التقاط معلومات المستخدم. قد یکلف المستخدم معلومات ، لکنه سیکون مربحًا عند زیادة عدد المستخدمین. الفیسبوک هو مثال على ذلک. عندما قام 700 ملیون مستخدم بتسجیل بیاناتهم فی أوراق العمل الخاصة بهم. وتبین أن مخزونها یرتفع. لأنها تتعامل مع تلک المعلومات. لقد جاء بیل غیتس ، أغنى رجل فی العالم ، إلى هنا من خلال بیع معلومات المستخدم. هذه المعلومات نفسها تتنافس على الحکومات وخصومها. فی البلدان المتعددة القطبیة ، تتزاید المنافسة. الأحزاب والفصائل أیضا إثارة المنافسة ، والسوق یسخن. لیس فقط توفیر معلومات المستخدم ، تجدر الإشارة إلى أنه أیضا له فائدة مالیة! وفی الوقت نفسه ، یستفید حاملو البیانات من مقاطعة البیانات! ولذلک، هذه المسألة تشکل ما یسمى التدفق الحر للمعلومات، خدعة ألا تتجاوز العقوبات المعلومات، مع توقعات الإساءة لها عنوان خاطئ. مثال على هذه العقوبات المعلومات عن حضرة علی. لکن ماذا حدث؟ دعاة المجلس! والإدارة التشارکیة، بعد وفاة النبی، وقطع أذنی حتى لم یسمع شخص ما هذا الکلام! تحت ذریعة حریة تدفق المعلومات، من کل کتاباته اراد ان یصبح ساحة البلدة، ووضعها على النار. مع حملة واسعة مبدأین رأسا على عقب: أنها کانت تثبیت خلیفة للنبی خاطئة! على الناس أن یصوتوا ، یعلنون أن غدیر مرفوض ویرفض. ثانیاً ، قالوا: "القرآن وحده کاف ، ولیس هناک کتاب أو کتاب آخر مطلوب". لذلک ، تم حظر الصحافة. تم حظر أی مقالات إخباریة. ولهذا السبب حدث الموقد (والد حرق) لقب واحد من هؤلاء الناس، والذی کان فی یوم الغدیر والنبی وعلی وتثبیت مقاطعة هنأهم! ولکن مع کل التشدد الإمام الباقر والإمام الصادق، وبعد مائة سنة، ولکن کان لا یزال على قید الحیاة أخبار، أنصار النقاش المفتوح والنقاش اختبأ ذلک! فی الواقع ، أراد المناقشون معرفة الموارد التی ما زالت فی متناول الید لتدمیرها! لخص الجمیع: لقد أنکروا الحقیقة ورفضوا الباقی. ولکن کتب السنة أیضا، من قبل علماء الشیعة مثل العلامة أمینی العلامة وتحلیلها. تم العثور على مئات من القصص والأخبار حول غدیر! هذا یعنی أن المؤیدین الخاطئین لحریة المعلومات یتم الکشف عنه من خلال معیار علی. لأن النبی قال: "الله علی". أی شخص لا یقبل علی ، لا یقبل الحقیقة والحقیقة. والکذب.

Əli məlumat axınının nəbzidir.

Hər kəsin məlumatların pulsuz axını olduğu iddiası yalandır! Xüsusən özlərini tanıyanlar, Bunny və ya bu mövzunun qurucusu. Məlumatların yığılması bahalı olduğundan, məlumatların emalı və təsnifatı və təhlili ayrıca əlavə xərc tələb edir. Bütün bunları edənlər başqalarına pulsuz verə bilməyəcəklər. Beləliklə, məlumatların pulsuz axını hər zaman başqalarının məlumatlarını ödənişsiz ələ keçirmək üçün çağırır! Ancaq özlərinə gəldikdə, yüksək qiymət təklif edirlər: bəzən onlarla dəfə xərclər: etdikləridir. Bunun bir nümunəsi istifadəçi məlumatının ələ alınmasıdır. Bir istifadəçinin məlumatına mal ola bilər, ancaq istifadəçilərin sayı artdıqca sərfəli olacaq. Facebook bunun nümunəsidir. 700 milyon istifadəçi öz məlumatlarını iş sənədlərində qeyd etdikdə. Görünür ki, səhmdar yüksəlir. Çünki bu məlumatla iş aparır. Dünyadakı ən zəngin adam olan Bill Qeyts, istifadəçi məlumatlarının satışı ilə bura gəldi. Həmin məlumatlar hökumət və onların rəqibləri üçün rəqabət aparır. Çox qütblü ölkələrdə rəqabət artır. Tərəflər və qruplar da rəqabətə yol açır və bazar ısınır. Yalnız istifadəçi məlumatı verməklə yanaşı, bunun da maliyyə mənfəətinə malik olduğunu qeyd etmək lazımdır! Bu arada məlumat sahibləri məlumat boykotundan faydalanır! Bu informasiya sanksiyalarının bir nümunəsi Həzrəti Əli haqqında. Ancaq nə oldu? Şuranın müdafiəçiləri! kimsə bu sözləri eşitdim qədər və iştirakçı idarə, Peyğəmbərin vəfatından sonra, qulaqları kəsilmiş! Kütləvi bir təbliğatla, onlar iki prinsipi geri qaytardılar: Peyğəmbərin yanından bir xalqa qurulması səhv idi! İnsanlar səs vermək məcburiyyətindədirlər, buna görə Qədir rədd etdi və rədd edildi. İkincisi: "Yalnız Quran kifayətdir və başqa heç bir kitab və yazı tələb olunmur" dedi. Buna görə jurnalistika qadağan edildi. Hər hansı bir məqalə qadağan edildi. Və buna görə burner baş verdi. Əslində, mübahisələr onu məhv etmək üçün hələ də hansı resursların əlində olduğunu görmək istəyirdi! Hər kəs yekunlaşdırdı: onlar həqiqəti inkar etdilər və qalanları rədd etdilər. Lakin bu sünnilərin kitabları Allameh Majlisi və Allamah Amini kimi şiə alimləri tərəfindən təhlil edildi. Qədr haqqında yüzlərlə hekayə və xəbərlər tapıldı! Bu məlumat və xəbər azadlığı dövründə hələ bu kitabı qəbul edən bir milyard müsəlman bu hədislərdən birini eşitməmişdir! Əlbəttə ki, məlumat azadlığının yalançı tərəfdarları Əli tərəfindən göstərilmişdir. Çünki Peyğəmbər dedi: "Allah Əli". Əli qəbul etməyən hər kəs həqiqəti və həqiqəti qəbul etmir. Və yalançı.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی