اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

دلیل تمام گرفتاری های اقتصادی سیاسی و فرهنگی فعلی

سید احمد حسینی ماهینی | شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۷، ۰۹:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

ایران تنها ابر قدرت جهانی

در کنگره آموزش شیمی در دانشگاه علم وصنعت، نمایشگاهی ترتیب داده بودند که نشان می داد: علم شیمی مانند همه علوم دیگر، ریشه در ایران و دانشمندان ایرانی دارد. ولی همه اینها فقط برای مصرف داخلی و محدود بود! زیرا در انسوی مرزها، همه چیز برعکس است. نه تنها ایران را نمی شناسند، بلکه تاریخ ایران را اشتباه می فهمند !یا ایران را جزیی از عراق و عربستان می دانند! این فاصله عمیق تفاوت برداشت: بین داخل و خارج نسبت به ایران، نشان از کم کاری دستگاههای دیپلماسی فرهنگی و سیاسی است. البته دیپلماسی فقط چند کار دار یا: وابسته فرهنگی داشتن نیست. دیپلماسی در برداشت مدیران جامعه تعریف می شود. اگر آنان بی اعتنا باشند، کاردار و وابسته فرهنگی هم منزوی می شود. علاوه بر وزارت خارجه و سازمان ارتباطات اسلامی، موسسات آموزشی و فرهنگی و امثال آن زیادی: از جمله بنیاد سعدی یا بنیاد فردوسی و امثال آن! که به آموزش زبان فارسی در کشو.رهای دیگر، مشغول هستند ولی در چهل سال یا بیشتر عمرخود، فقط به داشتن دو یا سه علاقمند کفایت کرده اند! هر جا همایش و کنگره بین المللی برگزار می شود، همان ها بعنوان نماینده کشورشان می آیند. علت این کم کاری در اندیشه مدیران عالی و میانی ما نهفته است. وقتی که دو تابعیتی ها، مقامات کشور ما را اشغال کرده اند، بدیهی است که فرهنگ بومی معطل می ماند! و فرهنگ غربی بجای آن تبلیغ می شود. کارمند سفارت یا سازمان های دیگر هم، خحالت می کشند راجع به ایران حرف بزنند! فقط در حد تکلیف کار هایی را انجام می دهند. در واقع موفق ترین مبلغ ایرانی، کسی است که دو تابعیتی باشد! ارزشهای ایرانی را در خود خاموش کرده، و ارزشهای غربی را معرفی کند. درواقع جاسوس دوجانبه باشد، با تراز مثبت نسبت به غرب! به همین دلیل است که در غرب، رازی  و ابن سینا را یک دانشمند عرب می دانند. زیرا ایرانی وجود ندارد که از آن دفاع کند! زبان دفاع کنندگان فقط در داخل دراز است، آنهم بخاطر باطل نشدن تابعیت ایرانی آنها، زیرا مطابق قانون اساسی، کسی که تابیعت یک کشور دیگر را بگیرد، بطور طبیعی تابعیت ایرانی او لغو می شود. حداقل اگر می خواهند ایران را، زیر مجموعه عربستان معرفی کنند، لا اقل عرب پیامبری را مطرح کنند، نه عرب آل سعود را. پیامبر وظیفه ای داشت جهانی. یعنی تئوری پیامبر انترناسیونالیستی بود. زیرا ناسیونالیسم، باعث تکه تکه شدن مردم دنیا، در قالب قومیت ها می شود. ولی انترنالیسم به وحدت آنها کمک می کند. پیامبر اسلام رحمه للعالمین بود! در حالیکه مسئولین ما، رحمه للایران یا رحمه للامریکا هستند! به بقیه کاری ندارند. بجز مقام معظم رهبری، بقیه مسئولین دو دسته هستند! یا دو تابعیتی هستند یا در انتظار دو تابعیتی شدن، و فقط به دنبال: اخبار ترامپ هستند که ببینند او کی عطسه کرد بنویسند! و مردم ایران را از او بترسانند. و حاضر نیستند هیچ کمکی، به لبنان یا سوریه و یا مردم آواره روهنگیا بشود. زیرا آمال آنها فقط امریکا است، بنابر این بقیه را نمی بینند یا نمی خواهند ببینند. باید مدیران عالی و متوسط، کمی به فکر معرفی ایران باشند. فکر نکنند با معرفی ایران، رقیب های خود را بالا می برند! که متاسفانه به دلیل همین رقابت های ناسالم: اقتصادی فرهنگی و سیاسی این روند ادامه دارد. هیچگاه پیشرفتهای ایران مطرح نمی شود، و ابرقدرت بودن ایران را کسی باور نمی کند! زیرا می ترسد اگر ایران را ابر قدرت معرفی کند، رقیب شان برنده این معرفی باشد. لذا تمام گرفتاری های اقتصادی سیاسی و فرهنگی فعلی، ( اگر وجود داشته باشد!) فقط به دلیل نادیده گرفتن: جایگاه ایران اسلامی بعنوان: تنها ابر قدرت جهانی است.

Iran is the only global superpower

At the Congress of Chemistry at the University of Science and Technology, they arranged an exhibition showing that chemistry, like all other sciences, is rooted in Iran and Iranian scientists. But all this was limited to domestic consumption! Because: across borders, everything is the opposite. Not only do they not know Iran, they understand Iran's history as a mistake! Or consider Iran as a part of Iraq and Saudi Arabia! This is a deep difference in the distance: between the inside and outside of Iran, indicates the lack of work of cultural and political diplomacy systems. Diplomacy, of course, is just a few people: they do not have a cultural affiliation. Diplomacy is defined in the perception of community leaders. If they are disregarded, the cadre and cultural affiliates will also be isolated. In addition to the State Department and the Islamic Relief Organization, educational and cultural institutions and so on, include the Foundation of Saadi or the Ferdowsi Foundation and the like! They are busy studying Persian language in other countries, but have grown forty or more years, only two or three people are interested! Wherever the congresses and international congresses take place, the same will come as representatives of their country. The reason for this is lack of work in the minds of our top and middle managers. When two nationalities occupy our country's authorities, it is obvious that indigenous culture is lagging behind! And Western culture is being promoted instead. The staff: of the embassy or other organizations are also crazy about talking about Iran! They are doing just about the homework. In fact, the most successful Iranian singer is who has two citizenship! Extinguish Iranian values ​​and introduce Western values. In fact, the spy is bilateral, with a positive level relative to the West! That is why, in the West, Razi and Ibn Sina are considered an Arab scholar. Because there is no Iranian to defend it! The language of the defendants lies only internally, not because of their Iranian citizenship being overturned, because, according to the Constitution, the one who takes over another country will naturally abandon his Iranian nationality. At least, if they want to introduce Iran, a subset of Saudi Arabia, they should raise the propagandist Arab, not Arab al-Saud. The Prophet was duty-bound worldwide. That is, the theory of the Prophet was internationalist. Because: nationalism causes the people of the world to be fragmented in the form of ethnicity. But internationalism helps to unite them. The Prophet of Islam was Rahmah al-al-Amin! While our officials are Rahmah, they are for us! They do not have the rest. Except for the Supreme Leader, the rest of the officials are in two categories! Either two citizenships or are waiting for: two citizenship, just looking for: the news is tramp to see who she sneeted to write! And frighten the people of Iran. And they are not willing to give any help to Lebanon or Syria or the displaced people of Rohangya. Because their aspiration is only America, so they do not see or want to see the rest. Higher and moderate executives have little thought of introducing Iran. Do not think they will raise their rivals by introducing Iran! Unfortunately, because of this unhealthy competition: the economic and political culture of this trend continues. Iran's progress is never raised, and Iran's superpower is not believed by anyone! Because: it is afraid that if Iran introduces superpower, its rival will win this introduction. Therefore, all the current political and cultural economic difficulties (if any) are due only to ignore: the position of Islamic Iran as the only supreme power of the world.

إیران هی القوة العظمى الوحیدة فی العالم

فی مؤتمر الکیمیاء فی جامعة العلوم والتکنولوجیا ، رتبوا معرضًا یوضح أن الکیمیاء ، شأنها شأن جمیع العلوم الأخرى ، متجذرة فی إیران والعلماء الإیرانیین. لکن کل هذا کان مقصورا على الاستهلاک المحلی! لأنه عبر الحدود ، کل شیء هو عکس ذلک. لیس فقط أنهم لا یعرفون إیران ، فهم یفهمون تاریخ إیران کخطأ ، أو یعتبرون إیران جزءًا من العراق والمملکة العربیة السعودیة! هذا اختلاف عمیق فی المسافة: بین إیران وخارجها ، یشیر إلى عدم وجود أنظمة دبلوماسیة ثقافیة وسیاسیة. الدبلوماسیة ، بطبیعة الحال ، لیست سوى عدد قلیل من الناس: لیس لدیهم انتماء ثقافی. یتم تعریف الدبلوماسیة فی تصور قادة المجتمع. إذا تم تجاهلها ، سیتم أیضا عزل الکوادر والفروع الثقافیة. بالإضافة إلى وزارة الخارجیة ومنظمة الإغاثة الإسلامیة ، والمؤسسات التعلیمیة والثقافیة وغیرها ، بما فی ذلک مؤسسة السعدی أو مؤسسة الفردوسی وما شابه! إنهم مشغولون بدراسة اللغة الفارسیة فی بلدان أخرى ، ولکنهم نما أربعین سنة أو أکثر ، ولکن هناک شخصین أو ثلاثة أشخاص فقط مهتمین! أینما تعقد المؤتمرات والمؤتمرات الدولیة ، سیأتی نفس الأمر کممثلین عن بلدهم. السبب فی ذلک هو عدم وجود عمل فی أذهان مدیرینا الأعلى والمتوسطة. عندما تحتل جنسیتین بلدانا فی بلدنا ، من الواضح أن الثقافة المحلیة متأخرة! ویجری الترویج للثقافة الغربیة بدلا من ذلک. کما أن موظفی السفارة أو المنظمات الأخرى مجانین فی الحدیث عن إیران! یفعلون فقط حول الواجبات المنزلیة. فی الواقع ، أنجح مطرب إیرانی هو من لدیه جنسیتین! إطفاء القیم الإیرانیة وإدخال القیم الغربیة. فی الواقع ، الجاسوس ثنائی ، مع مستوى إیجابی بالنسبة للغرب! ولهذا السبب ، فی الغرب ، یعتبر الرازی وابن سینا ​​عالما عربیا. لأنه لا یوجد إیرانی یدافع عنها! لغة المدعى علیهم تکمن فقط داخلیا ، لیس بسبب انقلابهم على الجنسیة الإیرانیة ، لأنه وفقا للدستور ، فإن الشخص الذی یتولى قیادة دولة أخرى سیتخلى بشکل طبیعی عن جنسیته الإیرانیة. على الأقل ، إذا أرادوا إدخال إیران ، وهی مجموعة فرعیة من المملکة العربیة السعودیة ، فعلیهم أن یروّجوا للدعائیة العربیة ، ولیس آل سعود. کان النبی ملزمًا فی جمیع أنحاء العالم. أی أن نظریة النبی کانت أممیة. لأن القومیة تتسبب فی تجزؤ شعوب العالم على شکل عرق. لکن الدولیة تساعد على توحیدهم. کان نبی الإسلام سید الکون! فی حین أن مسؤولینا هم رحمة ، فهم بالنسبة لنا! لیس لدیهم الباقی. باستثناء المرشد الأعلى ، فإن بقیة المسؤولین فی فئتین! إما اثنین من المواطنة أو فی انتظار الحصول على جنسیتین ، فقط تبحث عن: الأخبار متشرد لرؤیة الذین سخرت للکتابة! ویخیف شعب إیران. وهم غیر مستعدین لتقدیم أی مساعدة للبنان أو سوریا أو للنازحین فی روهانجا. لأن طموحهم هو أمریکا فقط ، لذا فهم لا یرون أو یریدون رؤیة البقیة. المدیرین التنفیذیین الأعلى و المعتدل لدیهم القلیل من التفکیر فی تعریف إیران. لا أعتقد أنهم سیرفعون منافسیهم بإدخال إیران! لسوء الحظ ، بسبب هذه المنافسة غیر الصحیة: تستمر الثقافة الاقتصادیة والسیاسیة لهذا الاتجاه. التقدم الإیرانی لا یُثار أبداً ، والقوة الإیرانیة العظمى لا یصدقها أحد! ولأنها تخشى من أن تقدم إیران قوة عظمى ، فإن منافسها سیفوز بهذه المقدمة. ولذلک ، فإن جمیع الصعوبات الاقتصادیة والسیاسیة الحالیة (إن وجدت) لا یمکن تجاهلها إلا: موقف إیران الإسلامیة القوة الأسمى الوحیدة فی العالم.

İran tək qlobal super gücdür

Elm və Texnologiya Universitetində Kimya Konqresində, digər elmlər kimi, kimya, İran və İranlı alimlərin köklü olduğunu göstərən bir sərgi təşkil etdi. Bütün bunlar daxili istehlakla məhdudlaşdı! Çünki sərhədlər arasında hər şey əksinədir. İranı tanımırlar, İranın tarixini səhv hesab edirlər və ya İranı İraq və Səudiyyə Ərəbistanının bir hissəsi hesab edirlər! Bu, məsafədə dərin bir fərqdir: İranın daxili və xaricində, mədəni və siyasi diplomatiya sistemlərinin əskikliyini göstərir. Diplomatiya, əlbəttə ki, yalnız bir neçə nəfərdir: mədəni mənsubiyyəti yoxdur. Diplomatiya icma liderlərinin qəbulunda müəyyənləşdirilir. Onlar nəzərə alınmırsa, kadr və mədəniyyət nümayəndələri də təcrid olunacaq. Dövlət Departamenti və İslam Donorluğu Təşkilatı, Saadi və ya Ferdowsi Fondu və digərləri ilə yanaşı, təhsil və mədəniyyət müəssisələri və s. Digər ölkələrdə Fars dilini öyrənməklə məşğuldurlar, lakin qırx və ya daha çox il keçdikcə, yalnız iki-üç nəfər maraqlanır! Konqreslər və beynəlxalq kongrelərin keçiriləcəyi yerdə, eyni zamanda, ölkələrinin nümayəndələri də gələcəkdir. Bunun səbəbi bizim üst və orta menecerlərimizin zehinlərində işin olmamasıdır. İki millət ölkəmizin səlahiyyətlərini işğal edəndə, yerli mədəniyyətin geridə qaldığı aydındır! Bunun əvəzinə Qərb mədəniyyəti yüksəlir. Səfirliyin və ya digər təşkilatların heyəti də İran haqqında söhbət etmək üçün dəli deyil! Onlar ev tapşırığı ilə məşğul olurlar. Əslində ən müvəffəqiyyətli İranlı müğənninin iki vətəndaşlığı var! İran dəyərlərini söndürmək və Qərb dəyərlərini tanıtmaq. Əslində casus Qərbə nisbətən müsbət bir səviyyədə ikitərəfli deyil! Buna görə Qərbdə Razi və İbn Sina ərəb alimi sayılırlar. Çünki onu müdafiə etmək üçün İran yoxdur! Şübhəlilərin dili yalnız İranlı vətəndaşlığının pozulmasından deyil, daxili içindədir, çünki Konstitusiyaya əsasən, başqa bir ölkəni devirən təbii olaraq İran vətəndaşlığını tərk edəcəkdir. Ən azından, əgər İranı tanıtmaq istəsələr, Səudiyyə Ərəbistanının bir dəstəsi ərəb ərəblərini deyil, ərəb təbliğatçılarını qaldırmalıdırlar. Peyğəmbər dünya səviyyəsində vəzifə etdi. Yəni, Peyğəmbərin nəzəriyyəsi beynəlxalqist idi. Çünki millətçilik dünyanın xalqına etnik bir forma parçalanmasına səbəb olur. Ancaq beynəlxalqizm onları birləşdirməyə kömək edir. İslam Peyğəmbəri kainatın ustası idi! Bizim səlahiyyətlilərimiz Rahmah olsa da, onlar bizim üçün! Onlar qalanları yoxdur. Ali lideri istisna olmaqla, vəzifəli şəxslərin ikisi də iki kateqoriyada qalır! Ya iki vətəndaşlıq və ya iki vətəndaşlığı gözləyirlər, yalnız axtarırlar: xəbərlər yazmaq üçün kimə tağırdı! İran xalqını qorxutmaq. Livan və ya Suriyaya, ya da Rohanqya köçkünlərinə heç bir kömək vermək istəmirlər. Çünki onların istəkləri yalnız Amerikadır, buna görə də görmürlər və qalanları görmək istəmirlər. Yüksək və orta səviyyəli rəhbərlər İranı tanıtmaq üçün çox az düşünürlər. İranı tanıtmaqla rəqiblərini qaldıracağıqlarını düşünməyin! Təəssüf ki, bu qeyri-sağlam rəqabət səbəbiylə: bu tendensiyanın iqtisadi və siyasi mədəniyyəti davam edir. İranın irəliləməsi heç vaxt artırılmayıb və İranın super gücünə heç kim inanmaz! Çünki İranın super gücün tətbiq edəcəyi təqdirdə, onun rəqibi bu təqdimatı qazanacaq. Buna görə, bütün mövcud siyasi və mədəni iqtisadi çətinliklər (əgər varsa) yalnız İslamın İranın dünyadakı yeganə qüdrəti kimi mövqeyini nəzərə almır.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی