اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

نمک گیر شده های آمریکا!

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ۰۸:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

در فارسی ضرب المثلی است که می گوید: اگر نمک خوردی نمکدان نشکن! حالا قضیه نان و نمک خورده های آمریکا، بلای جان ایران شده. مخصوصا آنهاییکه سالهای بیشتری بر سر: سفره آمریکایی ها بودند! هرگونه مخالفت با ترامپ را، خلاف جوانمردی دانسته و می گویند: ما نمک آمریکا را خوردیم، نمکدان را نمی شکنیم! البته نمک خورده ها دو دسته اند: یعنی آمریکا از دو راه، مردم ایران را نمک گیر کرده است: یکی در داخل و دیگری در خارج. آنهاییکه به انگلیس و آمریکا رفته، و نان ونمک انگلیس و آمریکا را خورده اند، نباید انتظار داشت خلاف جوانمردی باشند! جاسوسی و پیروی آمریکا را نکنند. و ما نباید به آنها تخم انگلیسی، یا جاسوس آمریکایی اسم بگذاریم! هرچه باشد رسم خودمان است، و باید بدانیم که ناصرخسرو در قرن هفتم، همین را گفته: از ماست که بر ماست. اما گروه دوم جالب ترند! آنهاییکه بچه بودند و بجای: شیر مادر از شیرخشک آمریکایی استفاده کردند. البته آمریکا آن را طبق اصل 4ترومن، و یا طرح مارشال مجانی می داد، ولی این اقایان آن را ارزان می فروختند! بقدری این شیرخشک ارزان و خوشمزه بود، که کودکان، شیر مادر را نمی خوردند! لذا شیر آنها خشک شد! به این دلیل نسل آن موقع را، نسل شیر خشکی می گویند! یعنی هم شیر مادرشان خشک شد، و هم خودشان شیرخشک می خوردند. این گروه خیلی مهم است زیرا که: کام شان با شیر و کره اهدایی آمریکا، برداشته می شد. اما آمریکا از گروههای دیگر هم، غافل نبود برای جوانان هم، روغن نباتی فرستاد این روغن نباتی چنان خوشمزه بود که: بجای روغن و کره حیوانی، که غذای سنتی ایرانیان بود استفاده می شد. به همین جهت این نسل را جوان روغن نباتی نام نهادند! در مدارس هم شیر و کره آمریکایی، همراه  نان از گندم آمریکایی، بعنوان تغذیه رایگان چند سالی در: مدارس ادامه پیدا کرد. کودکان شیرخشکی و جوانان روغن نباتی دیروز، الان مدیران بلندپایه ایران هستند! حالا مصیبت مدیریت ایرانی را با: تحریم های آمریکایی میتوان دریافت! و اینکه چرا هرچه رهبری می گوید: درونگرا باشید و به امید: اروپا و آمریکا نباشید، کسی گوشش بدهکار نیست! حتی خزب امید یا: فراکسیون امید هم تشکیل می دهند. زیرا همه آنها، چه تحصیلکرده خارج و چه درس خوانده داخل، همگی نان و نمک آمریکا را خوردند! لذا لوطی گری و مشتی گری آنها گل کرده، و نمی خواهند به آمریکا خیانت کنند. البته راه را اشتباه می روند و باید زود برگردند! زیرا مشتی گری و لوطی گری هم، حکم می کند احترام نان و نمکی را که: در ایران خورده اند نگهدارند. وطن خود را به آمریکا نفروشند! و دلرحمی برای امریکا نکنند. اصلا اگر واقعا دنبال مرام لوطی گری هستند، اول از همه باید مطیع خدا باشند. چه کسی به انها دهان و دندان داده، تا بتوانند نان و نمک بخورند؟ بنا براین اگر خیلی مشتی هستند، اول از همه باید نماز بخوانند، و روزه بگیرند! و بدانند که آمریکا و دولتمردان آنها را هم، خدا خلق کرده و نان و نمکی  را هم خدا خلق کرده، پس چه در ایران نان و نمک خورده باشند، چه نمک گیر آمریکا و انگلیس باشند، باید رها کنند و دامن خدا را بچسبند. گیریم که این حرفها را قبول نداشته باشند. ولی این را میدانند که: نقت ایران است که فروخته می شود، تبدیل به دلار می شود و: کمک هزینه و بورسیه تحصیلی آنها را، از همین دلار ها می دهند. ایران یکصدم جمعیت جهان را دارد، ولی 8درصد منابع زیر زمینی دنیا را مالک است. چطور این کشور غنی را، تسلیم دروغ های یک فردی می کنند که: روزانه بطور متوسط 8دروغ رسمی می گوید! حتی اگر همه اینها را هم قبول نداشته باشند، یک جو غیرت برایشان کافی است.

US Stuffed Salt!

In Persian, there is a proverbial saying: "If you eat salt, do not break the salt!" Now the issue of American bread and salt has been damaged by Iran. Especially those who had more years on: American tablecloths! Any opposition to Tramp's is contrary to the adolescent and says: "We ate the American salt, do not break the salt!" Salt-eaten, of course, are two categories: the United States is in two ways stuck to the Iranian people: one inside and one outside. Those who went to Britain and the United States, who ate the British and American bread, should not be expected to be offended! Do not spy and follow America. And we should not give them English hacks or American spies! Whatever it is, it is our own design, and we must know that Naser Khosrow in the seventh century said the same thing: "We are against us." But the second group is more interesting! Those who were children and instead of: breast milk used American infant formula. Of course, the United States would give it a Truman 4th Principle, or a Marshall Plan, but they sold it cheaply! It was so delicious and cheap, that children did not eat breast milk! So their milk dried! For this reason, the generation of milk is said to be dry! That is, their mother's milk was dried up, and they ate their own infants. This group is very important because it was taken away with the donation of milk and butter from the United States. But the United States did not care about other groups. For young people, it also sent vegetable oil so delicious that it was used instead of the animal oil and butter, which was traditional Persian food. So they called this generation young vegetable oil! In schools, lion and American Americans, along with American wheat bread, continued to be free for a few years at schools. Sweet children and youths of vegetable oils yesterday now are top managers of Iran! Now you can get Iran's catastrophe with US sanctions! And why the leader says: Be introverted and hopefully: do not be Europe and America, no one owes him! Even the Crusader of Hope or: The fraction of hope is also formed. Because all of them, whether they were educated outside and in-law, ate all the bread and salt of the United States! So they have scored the lottery and punch, and they do not want to betray America. Of course the way goes wrong and must come back soon! Because bunching and lootering, it orders the respect of bread and salt that they have eaten in Iran. Do not sell your homeland to America! And do not worry for the United States. At all, if you are really looking for a lottery, first of all you must be obedient to God. Who gave them mouths and teeth to eat bread and salt? Therefore, if they are very fists, they should first pray and fast! And they know that the United States and their governments have created them, and God has created bread and salt, so whether they have bread and salt in Iran, whether they are US and British salt, they must abandon and stick with God's skirt. We will not accept these words. But they know that: Iran's gold is being sold, converted into dollars, and they give them scholarships and scholarships. Iran has one hundred inhabitants of the world, but owns 8% of the world's underground resources. How do you make this rich country a lie to an individual: on average, 8 official lies! Even if they do not accept all of these, they will have enough joy for them.

الولایات المتحدة محشوة الملح!

فی الفارسیة ، هناک قول مأثور: "إذا أکلت الملح ، لا تکسر الملح!" لقد تضررت الآن قضیة الخبز والأملاح الأمریکیة من قبل إیران. خصوصا أولئک الذین کان عندهم سنوات أکثر على: مفارش المائدة الأمریکیة! أی معارضة ل Tramp's مخالفة للمراهق وتقول: "نحن أکلنا الملح الأمریکی ، لا تکسر الملح!" إن الملح الذی یؤکل بالملح هو طبقتان: الولایات المتحدة بطریقتین متداخلتین مع الشعب الإیرانی: واحد فی الداخل وآخر خارجها. أولئک الذین ذهبوا إلى بریطانیا والولایات المتحدة ، الذین تناولوا الخبز البریطانی والأمیرکی ، لا ینبغی أن یُزعجهم! لا تجسس واتبع أمریکا. ویجب ألا نعطیهم إختراق اللغة الإنجلیزیة أو الجواسیس الأمریکیین! أیاً کان الأمر ، فهو تصمیمنا الخاص ، ویجب أن نعرف أن ناصر خسرو فی القرن السابع قال نفس الشیء: "نحن ضدنا". لکن المجموعة الثانیة هی أکثر إثارة للاهتمام! أولئک الذین کانوا أطفالا وبدلا من: حلیب الثدی استخدموا حلیب الأطفال الأمریکی. بطبیعة الحال ، فإن الولایات المتحدة سیمنحها مبدأ ترومان الرابع ، أو خطة مارشال ، لکنهم باعوها بسعر رخیص! کان لذیذًا ورخیصًا إلى حد أن الأطفال لم یأکلوا حلیب الثدی! لذلک جفت حلیبهم! لهذا السبب ، یقال إن جیل اللبن جاف! هذا هو ، جفت حلیب أمهم ، وکانوا یأکلون أطفالهم. هذه المجموعة مهمة للغایة لأنها أخذت مع التبرع بالحلیب والزبدة من الولایات المتحدة. لذلک أطلقوا على هذا الجیل زیت نباتی صغیر! فی المدارس ، ظل الأمریکیون والأمریکیون ، إلى جانب خبز القمح الأمریکی ، یتمتعون بالحریة لبضع سنوات فی المدارس. أطفال حلوة وشباب الزیوت النباتیة بالأمس ، والآن هم کبار مدیری إیران! الآن یمکنک أن تحصل على کارثة إیران بعقوبات أمریکیة! ولماذا یقول القائد: کن انطوائیًا ونأمل: ألا تکون أوروبا وأمیرکا ، لا أحد مدین له! حتى صلیبی الأمل أو: جزء من الأمل یتشکل أیضا. لأن جمیعهم ، سواء کانوا متعلمین فی الخارج أو فی القانون ، أکلوا کل الخبز والملح فی الولایات المتحدة! لذا فقد سجلوا الیانصیب ولکمة ، وهم لا یریدون أن یخونوا أمیرکا. وبالطبع فإن الطریق یسیر على ما یرام ویجب أن یعود قریباً! لأن التجمیع والنهب ، یأمر باحترام الخبز والملح الذی أکلوه فی إیران. لا تبیع وطنک لأمریکا! ولا تقلق على الولایات المتحدة. على الإطلاق ، إذا کنت تبحث حقًا عن قرعة ، یجب علیک أولاً أن تکون مطیعًا لله. من أعطاهم أفواه وأسناناً لتناول الخبز والملح؟ لذلک ، إذا کانوا یرفعون القبضات ، یجب علیهم أولاً الصلاة والصیام! ونعلم أن أمریکا ورجال الدولة فی ذلک الوقت، والله قد خلق وخلقت الخبز والملح الله، لذلک ما هو الخبز والملح تؤکل، سواء الملح مع أمریکا وبریطانیا یجب أن تتخلى عن التنانیر الله العصا معا. لن نقبل هذه الکلمات. لکنهم یعرفون أن: یتم بیع الذهب الإیرانی ، وتحویله إلى دولار ، وأنهم یقدمون لهم المنح الدراسیة والمنح الدراسیة. یوجد فی إیران مائة شخص من سکان العالم ، لکنهم یملکون 8٪ من موارد الأرض السریة. کیف تجعل هذا البلد الغنی کذبًا على فرد: فی المتوسط ​​، 8 أکاذیب رسمیة! حتى لو لم یقبلوا کل هذه ، سیکون لدیهم ما یکفی من الفرح لهم.

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی