اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

امت همیشه در صحنه

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مردم ایران دشمنان را خسته کردند، از بس رفتاری داشته اند که: دشمن را گمراه می کرده! در همین چند روزه دیدیم که: خرمشهر را بهانه کرده بودند تا بی آبی را مطرح کنند. بعد معلوم شد اصلا کم ابی نبوده، و نماینده خرمشهر هم گفته بود: ما هیچ مشکلی نداریم. فقط لازم شد امام جمعه، با لوله های آب رسانی، یک عکس بگیرد تا مردم آسوده خاطر شوند. مانند این رفتار ها بسیار زیاد است، که دشمن را گیج کرده! الان چهل سال است که آنها، فریب می خورند و سرجای اول بر می گردند. آنها کاری کرده اند که: منافقین هم سرخورده، و بی اینده شدند. با اینکه ترامپ به مریم قول داده بود: چند روزه حکومت ایران را سرنگون کند! و تحویل منافقین دهد. ولی خبری نیست و اصلا آب از آب تکان نخورده. و منافقین شرمنده شدند، تا بعد از این چطور گدایی کنند. و یا باج خواهی نمایند. آنها همه پولهایی که از کنگره آمریکا، و یا فرانسه می گیرند، با وعده یکماهه و یا کمتر است! یعنی می گویند کار تمام است، ما حکومت ایران را یک ماه دیگر تحویل می گیریم! و بدهی های خود را می پردازیم. دقیقا همین بازی را در مقابل صدام داشتند، بعد از سالها وعده و عید، که نتوانستند پول صدام را پس بدهند، ناچار محل اختفای او را به آمریکایی ها لو دادند: تا دیگر طلب کار نباشد. الان هم آمریکا و فرانسه بدانند که: هرچه بدهی های منافقین بیشتر شود، به ضرر آنها است زیرا عاقبت مجبور می شوند: جمهوری اسلامی آلاسکا را علم کنند، و دولت آمریکا را به آنها بفروشند. یا جمهوری اسلامی موریس یا کرت را، اعلام نمایند و دولت فرانسه را به آنها نحویل بدهند. زیرا منافقین ثابت کرده اند در همه جا، مخالف ایران عمل کردند، تا پول بگیرند و بعد که دیدند نمی توانند بیشتر پول بگیرند، بعنوان آلترناتیو عمل کرده و: مانند صدام و یا داعش آنها را فروختند. این رفتار منافقین در هواداران داخلی آنها هم هست. آنها هم با وعده سرنگونی دولت، از مرکزیت سازمان اخاذی می کنند! چند روزی به خیابان ها می آیند، بعد که پول تمام شد نادم می شوند، خود را تسلیم می کنند و: همه چیز را لو می دهند. این پولهای باد آورده را هم، روانه بازار می کنند و: گرانترین چیز ها را می خرند! اصلا گویا تظاهراتی نبوده! بلکه صف خرید سکه و خودرو تشکیل شده. حتی آیفن یا ایپد و اپل را هم، از دست نمی دهند! در بازار علاء الدین صف خرید تشکیل می دهند. این رفتار ها برای همه عجیب است. در تمام دنیا اگر جنس گران شود، مردم بعنوان اعتراض نمی خرند! ولی اینها دو برابر می خرند، گاهی 38هزار سکه را یک تنه می خرند. چون پول کافی گرفتند. از آنطرف هم کار مهمی انجام ندادند! که جمهوری اسلامی به آنها گیر بدهد، لذا به بهانه رسیدگی به زندگی خود، با تمام قوا به میدان می ایند، که اصلا معلوم نمیکند قبلا چه کاره بودند. نه تنها منافقین بلکه توده ایها و: دیگران هم همینطورند. سازمان زیباسازی شهرداری تهران، و روزنامه های زنجیره ای و: سبنمای قدیمی پر است از افرادی که: سابقه همکاری دارند، ولی کسی به آن توجه نمی کند، چون توبه کرده، و تخلیه اطلاعاتی شده اند. اما در مجموع با این حرکت های زیگزاگی، ثروت و اموال را از: آمریکا و دشمنان قسم خورده ایران می گیرند، و به داخل منتقل می کنند. به همین دلیل است که در ایران، نقدینگی بسیار بالا است. زیرا آمریکا اموال بلوکه شده ایران را، برای مبارزه با اسلام، به اینها می دهد. اینها هم با سرپل هایشان به داخل می اورند، ولی مثلا لو می رود! حتی اگر لو نرود بالاخره، خرج می شود و بین مردم تخس می گردد. دولت هم می بیند نقدینگی، بدون کنترل و زیاد شده، فوری سکه ودلار را سه برابر می کند! تا این نقدینگی را جذب کند.

Ummah is always on the scene

The Iranian people have become tired of the enemies, they have behaved in a way that: misled the enemy! In the few days we saw that: Khorramshahr had been excused to make a deaf. Then it turned out that he was not at all alive, and the representative of Khorramshahr also said: "We have no problems." It was only necessary for the Friday Imam, with water pipes, to take a picture to make people feel comfortable. There are so many behaviors that make the enemy confused! Forty years now they are deceived and returned to the first place. They have done that: The hypocrites were disillusioned and desperate. Though Tramp had promised to Miriam: Overthrow Iran's rule a few days! And deliver the hypocrites. But there is no news and the water does not move from the water at all. And the hypocrites were ashamed to beg for them afterwards. Or you will ransom. They take all the money from the US Congress, or France, with the promise of a month or less! That is, it's all work, we will deliver the Iranian rule one month later! And we pay off our debts. It was precisely this game against Saddam, after years of promise and Eid, who could not afford Saddam's money, forced him to hide him from the Americans: to no longer seek work. Now both the US and France know that: The more the debt of the hypocrites will be, the more harmful it will be, because they are eventually forced to: make the Islamic Republic of Alaska known and sell the American government. Or the Islamic Republic of Mauritius or Crete, and give them the French government. Because the hypocrites have proven everywhere, they opposed Iran in order to make money, and when they saw that they could not make more money, they acted as an alternative: they sold them like Saddam or ISIS. This is the behavior of the hypocrites in their domestic supporters. They are exorcising the centrality of the organization by promising the overthrow of the state! How many days do they come to the streets, after they've gotten their money, they will not give up, they surrender themselves, and they give everything? They also sell the windfall money and buy the most expensive things! It does not seem like a rally! But: also the queue for buying coins and cars. Do not even lose Iphone or iPad and Apple! In the Aladdin market, they form a queue to buy. These behaviors are strange for everyone. In the whole world, if the sex is expensive, people will not buy as protest! But they buy twice; sometimes they buy 38,000 coins a trunk. Because: they got enough money. They did not do any significant work from that! That the Islamic Republic will stumble upon them, therefore, they will come out with full force under the pretext of taking care of their lives, which does not make it clear what they were doing before. Not only the hypocrites, but the masses and others are the same. Tehran Municipality Beautification Organization, Chain Newspapers and: The old cinema is full of people who have a history of cooperation, but nobody cares about it, because they repent and evacuate information. But in general, with these zigzag movements, they take wealth and property from: the United States and the sworn enemies of Iran, and pass into it. That's why liquidity in Iran is very high. Because: the US gives them the blocked property of Iran to fight Islam. They also come in with their heads, but they go, for example! Even if it does not go away, it will eventually be spent and befriended people. The government sees liquidity, uncontrolled and increased, instantly triple the coin and dollar! To: absorb this liquidity.

الأمة هی دائما على الساحة

لقد تعب الشعب الإیرانی من الأعداء ، وقد تصرفوا بطریقة ضللت العدو! فی الأیام القلیلة التی رأینا فیها: تم إعفاء خورمشهر لجعل الصم. ثم اتضح أنه لم یکن على قید الحیاة على الإطلاق ، وقال ممثل خرمشهر أیضا: "لیس لدینا أی مشاکل". کان من الضروری فقط لصلاة الجمعة ، مع أنابیب المیاه ، التقاط صورة لجعل الناس یشعرون بالراحة. هناک الکثیر من السلوکیات التی تجعل العدو مرتبکًا! أربعون عاما الآن هم خدعوا وعادوا إلى المقام الأول. لقد فعلوا ذلک: کان المنافقون محبطین ویائسین. رغم أن Tramp قد وعدت مریم: إسقاط حکم إیران بضعة أیام! وتقدیم المنافقین. لکن لا توجد أخبار ولا ینتقل الماء من الماء على الإطلاق. وکان المنافقون یخجلون من التسول لهم بعد ذلک. أو سوف فدیة. یأخذون جمیع الأموال من الکونغرس الأمریکی ، أو فرنسا ، مع وعد شهر أو أقل! هذا هو ، کل شیء یعمل ، سنقوم بتسلیم الحکم الإیرانی بعد شهر واحد! ونحن ندفع دیوننا. کانت هذه اللعبة بالضبط ضد صدام ، بعد سنوات من الوعد وعید ، الذین لم یستطیعوا تحمل أموال صدام ، وأجبروه على إخفائه من الأمیرکیین: لم یعد یبحث عن عمل. الآن تعرف کل من الولایات المتحدة وفرنسا أنه: کلما ازدادت دیون المنافقین ، کلما ازدادت ضررا ، لأنهم فی نهایة المطاف مجبرون على: جعل جمهوریة ألاسکا الإسلامیة معروفة وتبیع الحکومة الأمریکیة. أو جمهوریة موریشیوس الإسلامیة أو کریت ، ومنحهم الحکومة الفرنسیة. ولأن المنافقین أثبتوا فی کل مکان ، فقد عارضوا إیران من أجل کسب المال ، وعندما رأوا أنهم لا یستطیعون کسب المزید من المال ، تصرفوا کبدیل: باعواهم مثل صدام أو داعش. هذا هو سلوک المنافقین فی مؤیدیهم المحلیین. إنهم یتخلصون من مرکزیة المنظمة عن طریق الوعد بالإطاحة بالدولة! کم یوما یأتون إلى الشوارع ، بعد أن یحصلوا على أموالهم ، لن یستسلموا ، یستسلمون أنفسهم ، ویعطون کل شیء. هم أیضا بیع المال المفاجئ وشراء أغلى الأشیاء! لا یبدو وکأنه تجمع! ولکن أیضا قائمة الانتظار لشراء العملات المعدنیة والسیارات. لا تفقد حتى iPhone أو iPad و Apple! فی سوق علاء الدین ، یشکلون طابورًا للشراء. هذه السلوکیات غریبة للجمیع. فی العالم کله ، إذا کان الجنس مکلفًا ، فلن یشتری الناس کاحتجاج! لکنهم یشترون مرتین ، وفی بعض الأحیان یشترون 38000 قطعة نقدیة. لأنهم حصلوا على ما یکفی من المال. لم یفعلوا أی عمل مهم من ذلک! لذلک فإن الجمهوریة الإسلامیة ستتعثر علیهم ، سیخرجون بکل قوة تحت ذریعة الاعتناء بحیاتهم ، وهو ما لا یوضح ما کانوا یفعلون من قبل. لیس فقط المنافقین ، ولکن الجماهیر وغیرها هی نفسها. منظمة بلدیة طهران للتجمیل ، وسلسلة المجلات: إن السینما القدیمة ملیئة بالأشخاص الذین لدیهم تاریخ من التعاون ، ولکن لا أحد یهتم بذلک ، لأنهم یتوبون ویخرجون المعلومات. لکن بشکل عام ، مع هذه الحرکات المتعرجة ، یأخذون الثروة والممتلکات من: الولایات المتحدة والأعداء اللدود لإیران ، ویمررون بها. هذا هو السبب فی ارتفاع السیولة فی إیران. لأن الولایات المتحدة تمنحهم الملکیة المحظورة لإیران لمحاربة الإسلام. کما أنها تأتی مع رؤوسهم ، لکنهم یذهبون ، على سبیل المثال! حتى لو لم یذهب بعیدا ، فإنه سیتم إنفاقه فی المستقبل وصداقا مع الناس. ترى الحکومة السیولة ، غیر المنضبطة والمتزایدة ، على الفور ثلاث مرات العملة والدولار! لاستیعاب هذه السیولة.

Ümmət həmişə səhnədə

İran xalqı düşmənlərdən yorulub, düşmənləri aldadaraq bir şəkildə davranmışdılar! Bir neçə gündən sonra gördük ki, Xoramşahr kar olmayacaqdı. Sonra çıxdı ki, o, heç də sağ qalmayıb və Xoramşahrın nümayəndəsi də dedi: "Bizim problemimiz yoxdur". Cümə İmamı, su boruları ilə, insanlar rahat hiss etmək üçün bir şəkil çəkmək lazımdır. Düşmənə qarışıqlıq edən bir çox davranış var! İndi qırx ildir aldadılar və ilk sıraya döndülər. Bunu etdilər: Münafiqlər məyus və ümidsiz idi. Tramp Məryəmə söz verdi: İranın hakimiyyətini bir neçə günə aşmaq! Müttəfiqləri xilas edin. Ancaq heç bir xəbər yoxdur və su heç bir yerdən su daşımır. Münafiqlər bundan sonra da yalvarmaqdan utanırdılar. Və ya fidyə edəcəksiniz. Bir ay və ya daha az vəd ilə ABŞ Konqresindən, yaxud Fransadan bütün pulları alırlar! Yəni, bütün işlərimiz, bir ay sonra İran hökmranlığını çatdırırıq! Və borclarımızı ödəyirik. Və ya Mauritius İslam Respublikası və ya Krit və onlara Fransız hökumətini verin. Bu, yerli tərəfdarlardakı münafiqlərin davranışıdır. Onlar dövlətin devrilməsinə vəd verərək, təşkilatın mərkəzliyini təcəssüm etdirirlər! Həm də pulları satırlar və ən bahalı şeyi satın alırlar! Bu mitinq kimi görünmür! Həm də sikkələr və avtomobilləri almaq üçün növbə. Hətta iPhone və ya iPad və Apple itirmək etməyin! Alaoddin bazarında, onlar almaq üçün növbə təşkil edirlər. Bu davranışlar hər kəs üçün qəribədir. Bütün dünyada cinsiyyət bahalıysa, insanlar etiraz kimi almazlar! Ancaq iki dəfə satın alırlar, bəzən 38,000 sikkə bir magistral alırlar. Çünki kifayət qədər pul var. Bunlardan heç bir əhəmiyyətli iş görmədilər! Yalnız münafiqlər deyil, kütlələr və başqaları eynidır. Amma, ümumiyyətlə, bu hərəkət zigzag, sərvət və əmlak: Amerika və İran düşmən and və pass daxil edilir. Buna görə İranda likvidlik çox yüksəkdir. Çünki ABŞ onlara İslamla mübarizə aparmaq üçün İrandan maneə törətmiş əmlakını verir. Onlar da başları ilə gedirlər, amma məsələn, onlar gedərlər! Lou son deyil, hətta, sərf və insanlar yaramaz var. Hökumət likvidliyi görür, nəzarətsiz və artacaq, sikkə və dollarla bir anlıq üç dəfə! Bu likvidliyi udmaq üçün.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی