اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

چه کسی از قلک ترامپ دزدی می کند؟

سید احمد حسینی ماهینی | دوشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

ضرب المثل فارسی می گوید: دزدی که از دزد یدزدد، شاه دزد است. حالا قضیه ترامپ است! او به عنوان سمبل حکومت: قبیله سفید پوستی در آمریکا، تا بحال از همه دنیا دزدی می کردند، تمام دنیا را میگشتند، از همه باج میگرفتند، اما حالا می بینند: کیسه شان سوراخ بوده، یا به قول خود ترامپ، مثل قلکی هستند که: دیگران از آن دزدی می کنند. معنی این حرف آن است که: نمی دانند چه کسی هم دزدی می کند! چون اگر می دانستند، آنقدر قدرت داشتند که جلوی آنها را بگیرند، ولو اینکه خیلی هم زیاد باشند. ولی حالا، می دانیم چه کسی از قلک ترامپ دزدی می کند! میتوانیم آن را معرفی کنیم، فقط  شرط دارد: اول شیتیل ما را بدهد، یا بعد از ثابت شدن آن، سبیل ما را چرب کند! قبل از هرچیز باید بدانیم که: دولت آمریکا یک نقطه ضعف اساسی دارد: اینکه اطلاعات مورد نیاز خود را، باید بخرد. زیرا آمریکا از دو جهت در بی اطلاعی کامل است: اول اینکه در محاصره آبهای نیلگون: اقیانوس ها است. راه خشکی به دنیای دیگر ندارد. راه آبی هم بسیار سخت و طولانی است. و راه هوایی و اینترنتی هم، هزینه های بسیار دارد. دوم اینکه دولت امریکا منتخب: سفید پوستان نژاد پرست است، لذا در میان خودش هم، با محاصره اطلاعاتی روبرو است: یعنی سرخپوستان، مالک اصلی اموال غیرمنقول آمریکا! با آنها دشمن هستند. سیاهپوستان هم که مالک اصلی: اموال منقول می باشند، دل خوشی از دولت ندارند. در این دویست سال، یا شصت دوره ریاست جمهوری، حتی یک سرخپوست رئیس جمهور نشده! هرکس هم شده، ضد سرخپوست بوده. اگر از سیاهپوستان هم یکی مثل اوباما آمد، نگذاشتند کاری بکند یا حرفی بزند. لذا این فقر اطلاعاتی، دولت را کاملا ایزوله کرده، بطوریکه مجبور شده سازمان مرکزی اطلاعات را، ایجاد کند تا: خبرچین پرورش دهد و جاسوس بخرد. این امری است که در کشورهای شرقی، معکوس است! یعنی خبرچین ها نه تنها پولی نمی خواهند،(بی جیره و مواجب) بلکه پول هم می دهند! لذا وقتی ایران می گوید: تمام ملت جمعیت اطلاعاتی است، شعار نیست بلکه مردم، دولت خود را دوست دارند، و هزینه می کنند تا بماند. البته برای آمریکا قابل درک نیست. بهرحال بخاطر همین نقطه ضعف هم،   22تریلیون دلار تا کنون هزینه کرده است. از این بدتر، خبر چین ها یا جاسوسها، برای اطلاعات غلط! از آمریکا دستمزدهای کلان می گیرند. 7تریلیون دلار از این هزینه ها، فقط به خاطر اطلاعات غلطی بود که: گفته بودند عراق، سلاح های کشتار جمعی دارد. آمریکا به آنجا حمله کرد و: هیچ سلاح کشتار جمعی پیدا نکرد، لذا نتوانست هزینه هایش را هم پس بگیرد، یا از آل سعود دزدی کند. بقیه هزینه ها که هنوز هم ادامه دارد، باز هم برای اطلاعات غلطی است که: در مورد ایران یا حزب الله لبنان و: خط مقاومت به آمریکا داده می شود. مثلا می گویند: ایران بمب اتمی می سازد. کسانی که این اطلاعات را می دهند، بسیار محکم می گویند تا: دلار های بیشتری بگیرند، ولی بعد امریکا،ا سازمان ملل و آژانس اتمی، هرچه می گردند چیزی پیدا نمی کنند. بیش از ده تریلیون دلار فقط صرف: این اطلاعات غلط شد. که بازهم آمریکا دست خالی ماند، و از اعراب نتوانست پولی بگیرد. حدود 5تریلیون دلار آن هم، هزینه های حمایتی اسرائیل: در مقابل حزب الله لبنان و مقاومت فلسطین و: دولت سوریه است. زیرا اطلاعات غلطی می دهند: که فلسطینی ها ارتش اسرائیل را نابود می کند، ولی باز می بینند خبری نیست. جالب است بدانید همه این اطلاعات غلط را، یک زن! بنام مریم عضدانلو قجر می دهد. زیرا ادعا می کند که: از همه چیز خبر دارد و میتواند رژیم ایران را سرنگون کند. آری! دزد اصلی قلک ترامپ، یک زن است..

Who steals from the trench chamber?

The Persian proverb says: The thief stealing from the thief is a thief. Now the case is Tramp! He is a symbol of government: the American tribal tribe in the United States steals the world from all over the world, took the whole world, ransomed everyone, but now they see: their bags are holes, or they are, as they say, tramp, like a whiskey That: others steal it. The meaning of this is that: do not know who steals! Because: if they knew, they had enough power to stop them, even if they were too many. But now, we know who steals from the Trumpet! We can introduce it, it's just a prerequisite: first give us a slap, or, after fixing it, make us mustache! First of all, we must know: The American government has a fundamental disadvantage: it must buy the information it needs. Because the United States is completely unidentified in two directions: First, it is surrounded by magnificent waters: the oceans. There is no drought to the other world. The blue way is very hard and long. And the airline and the Internet, it costs a lot. Secondly, the elected US government is white-haired, so it is surrounded by intelligence among its own: Indians, the proprietor of the immovable property of America! They are enemies. The black people who own the main property are movable property, they do not deserve the government. In these two hundred years, or in the sixty presidential terms, not even an Indian president has been! Everyone is anti-Indian. If one of the blacks came to Obama, they would not do anything or say anything. Therefore, this information poverty has completely isolated the state, as it has to compel the Central Intelligence Agency to: educate informants and buy spies. This is an inverse in eastern countries! That is, informants not only do not want money, they give it money and money! Therefore, when Iran says: "The whole nation is a population of information, not a slogan, but people like their government, and they spend on it to stay. Of course, it's not understandable for the United States. However, due to this weakness, it has already spent $ 22 trillion. Worse, the news of the chains or spies, for the wrong information! America gets big wages. Of these costs, $ 7 trillion was due only to false information: they said Iraq had weapons of mass destruction. The United States attacked it and: It did not find any weapons of mass destruction, so it could not recover its costs, or steal from al-Saud. The remaining costs, which are still ongoing, are still for the wrong information: in the case of Iran or Hezbollah in Lebanon and: the line of resistance to the United States is given. For example, they say: Iran makes a nuclear bomb. Those who give this information say very firmly that they will receive more dollars, but then America, the United Nations and the Atomic Energy Agency will not find anything they can. More than $ 10 trillion only spent: this information was wrong. America still remained empty, and the Arabs could not afford to pay. About $ 5 trillion, Israeli support costs: against Lebanon's Hezbollah and Palestinian resistance and: the Syrian government. Because they are making false information: that the Palestinians destroy the Israeli army, but they do not see it. It's interesting to know all this false information, a woman! Maryam Azdanlou Ghajar  gives. Because it claims that it knows everything and can overthrow the regime of Iran. Yes the main thief of the Charm Trump is a woman.

من یسرق من غرفة الخندق؟

یقول المثل الفارسی: اللص الذی یسرق من اللص هو لص. الآن القضیة هی الصعلوک! کرمز للحکومة: البیض القبلیة فی أمریکا، وبعیدا عن عالم السرقة و، ذهب العالم کله، الفدیة ولکن الآن أرى أکیاس بها ثقوب، أو وعده ترامب، مثل Qlky هی هذا: البعض الآخر یسرقها. معنى هذا هو: لا أعرف من یسرق! لأنهم إذا عرفوا ، لدیهم القوة الکافیة لإیقافهم ، حتى لو کانوا کثیرین. لکن الآن ، نعرف من یسرق من البوق! یمکننا تقدیمه ، إنه مجرد شرط أساسی: أولاً أعطینا صفعة ، أو بعد إصلاحه ، اجعلنا شارب! بادئ ذی بدء ، یجب أن نعرف: إن الحکومة الأمریکیة لدیها عیب أساسی: یجب أن تشتری المعلومات التی تحتاجها. لأن الولایات المتحدة غیر معروفة بالکامل فی اتجاهین: أولاً ، أنها محاطة بالمیاه الرائعة: المحیطات. لا یوجد جفاف إلى العالم الآخر. الطریق الأزرق صعب وطویل. وشرکة الطیران والإنترنت ، یکلف الکثیر. ثانیاً ، الحکومة الأمریکیة المنتخبة ذات شعر أبیض ، لذا فهی محاطة بذکاء خاص بها: الهنود ، مالک الملکیة غیر المنقولة لأمیرکا! هم أعداء. إن السود الذین یمتلکون الملکیة الرئیسیة هم ممتلکات منقولة ، فهم لا یستحقون الحکومة. فی هذه المائتی عام ، أو فی فترة الرئاسة الستین ، لم یکن حتى رئیس هندسی! الجمیع معادی للهند. إذا جاء أحد السود إلى أوباما ، فلن یفعل أی شیء أو یقول أی شیء. ولذلک ، فإن هذه المعلومات عن الفقر قد عزلت الدولة تماماً ، حیث أنها اضطرت إلى إجبار وکالة الاستخبارات المرکزیة على: تثقیف المخبرین وشراء جواسیس. هذا معکوس فی بلدان الشرق! أی أن المخبرین لا یریدون المال فقط ، بل یعطونه المال والمال! لذلک ، عندما تقول إیران: "إن الأمة کلها هی مجموعة من المعلومات ، ولیس شعارًا ، ولکن الناس یحبون حکومتهم ، وینفقون علیها للبقاء. بالطبع ، هذا أمر غیر مفهوم للولایات المتحدة. ومع ذلک ، وبسبب هذا الضعف ، فقد أنفق بالفعل 22 تریلیون دولار. أسوأ من ذلک ، أخبار السلاسل أو الجواسیس ، للحصول على معلومات خاطئة! أمریکا تحصل على أجور کبیرة. من بین هذه التکالیف ، کان 7 تریلیون دولار بسبب معلومات زائفة فقط: قالوا إن العراق یمتلک أسلحة دمار شامل. هاجمتها الولایات المتحدة و: لم تجد أی أسلحة دمار شامل ، لذلک لم تستطع استرداد تکالیفها ، أو سرقتها من آل سعود. التکالیف المتبقیة ، التی لا تزال جاریة ، لا تزال لمعلومات خاطئة: فی حالة إیران أو حزب الله فی لبنان و: یتم إعطاء خط المقاومة للولایات المتحدة. على سبیل المثال ، یقولون: إیران تصنع قنبلة نوویة. أولئک الذین یعطون هذه المعلومات یقولون بحزم شدید أنهم سیحصلون على المزید من الدولارات ، ولکن بعد ذلک لن تجد أمریکا والأمم المتحدة ووکالة الطاقة الذریة أی شیء یمکنهم الحصول علیه. تم إنفاق أکثر من 10 تریلیون دولار فقط: کانت هذه المعلومات خاطئة. بقیت أمریکا فارغة ، ولم یکن العرب قادرین على الدفع. حوالی 5 تریلیون دولار ، تکالیف الدعم الإسرائیلیة: ضد حزب الله اللبنانی والمقاومة الفلسطینیة و: الحکومة السوریة. لأنهم یقدمون معلومات کاذبة: أن الفلسطینیین یدمرون الجیش الإسرائیلی ، لکنهم لا یرونه. من المثیر للاهتمام معرفة کل هذه المعلومات الخاطئة ، امرأة! مریم ازدانلو غیه یعطی. لأنها تدعی أنها تعرف کل شیء ویمکنها قلب نظام إیران. نعم! اللص الرئیسی من سحر ترامب هی امرأة.

Xəndək otağından tutan kimdir?

Fars sözdə deyilir: oğru oğurluq oğru bir oğru. İndi iddia Tramp! hökumət simvolu kimi. Amerikada qəbilə ağlılar, uzaq oğurluq dünya, bütün dünya getdi, bütün fidyə Amma indi yastıqları deşik var, və ya Qlky kimi onun vəd Trump, var idi Bunlar: başqaları onu oğurlayırlar. Bunun mənası budur: kimin oğurladığını bilmirəm! Çünki əgər bilsəydilər, çox sayda olsalar belə, onları dayandırmaq üçün kifayət qədər gücə malik idi. Ancaq indi, Truba'dan kimin oğurladığını bilirik! Biz bunu təqdim edə bilərik, bu, yalnız bir şərtdir: əvvəlcə bizə bir tokat verin, yaxud düzəldildikdən sonra bizi bığa çevirin! İlk növbədə bilməliyik ki, Amerika hökuməti əsas cəhətdən əlverişsizdir: lazım olan məlumatları almaq lazımdır. Amerika Birləşmiş Ştatları iki istiqamətdə tamamilə naməlumdır: Birincisi, möhtəşəm sularla əhatə olunur: okeanlar. Digər dünya üçün quraqlıq yoxdur. Mavi yol çox çətin və uzun. Və hava yolu və internet, çox xərcləyir. İkincisi, Amerika hökuməti: ağlılar qarşısında duran informasiya blokadası ilə, buna görə də öz aralarında, irqçi: Indians, daşınmaz əmlak Amerika əsl sahibi! Onlar düşmənlərdir. Əsas mülkiyyətə sahib qara insanlar daşınmaz əmlakdır, onlar hökumətə layiq deyillər. Bu iki yüz il ərzində, ya da altmış prezidentlik müddətində, hətta bir Hindistan prezidenti belə olmadı! Hər kəs anti-hindidir. Qardaşlardan biri Obamanın yanına gəlsə, heç bir şey etməyəcək və ya bir şey söyləməyəcəklər. informers yetişdirmək və casusları almaq: ki üçün yaradılmışdır Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyi, məcbur Buna görə də, informasiya yoxsulluq, hökumət, olduqca təcrid edir. Şərq ölkələrində tərs düşmüşdür! Yəni informantlar pul istəmirlər, pul və pul verirlər! İran deyir zaman millət bütün məlumat, bir şüar var, lakin insanlar öz dövlətini sevən, və dəyəri qalmaq. Əlbəttə ki, ABŞ üçün aydın deyil. Ancaq bu zəiflik səbəbiylə artıq 22 trilyon dollar xərcləndi. Xatırladaq ki, zəncir və ya casusların xəbərləri, yanlış məlumatlar! Amerika böyük əmək haqqı alır. Bu xərclərin 7 trilyon dolları yalnış məlumatlara səbəb oldu: İraqın kütləvi qırğın silahları olduğunu söylədilər. ABŞ hücuma keçdi və: heç bir kütləvi qırğın silahı tapmadı, buna görə xərclərini bərpa edə bilmədi və ya əl-Sauddan oğurladı. Məsələn, deyirlər: İran nüvə bombası edir. USD daha çox, lakin sonra Amerika, BMT-nin və IAEA, onlar heç bir şey tapmasanız nə: məlumat vermək edənlər, çox möhkəm deyirlər. Yalnız 10 trilyon dollardan çox xərcləndi: bu məlumat səhv idi. Amerika hələ də boş qaldı və ərəblər ödəməyə qadir deyildi. İsrailin dəstəyi 5 trilyon dollara yaxındır: Livanın Hizbullah və Fələstin müqavimətinə və Suriya hökumətinə qarşı. Çünki onlar yalan məlumatlar verirlər: Fələstinlilər İsrail ordusunu məhv edir, amma onu görmürlər. Bütün bu saxta məlumatı, qadını bilmək maraqlıdır! Maryam Azdanlou Ghegh verir. Çünki hər şeyi bilir və İran rejimini devirmək iddiasıdır. Bəli Charm Trump'un əsas oğru bir qadındır.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی