اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

وطن فروشانی که، به تن فروشی رسیدند!

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

تجار الوطن الذین جاءوا إلى السوق!

على الرغم من أنه کان واضحا منذ البدایة أن النرجسیون کانوا یبحثون الدعارة! ولکن لا حریة لبیع أراضی وطنهم، وکانت المغتربین تصل بالأسلحة: العرب والغرب الحب الدعارة بهم. الفکاهة والشرف شیء لا تفهمه! إنهم مترددون فی فهمها أیضًا. أنها أقل مجرد هیئة مهم، أن الرب قال لغطاء، فإنها تکشف! لصنع شریحة من الخبز وقطعة الشهرة. لسوء الحظ ، کانت هذه الأوان قد فات! المتأخرات لا یعرفون أمثالهم، وحتى أسوأ مما کانت الکامل لهذه المتع مذنب کتب الشعر! وتبنی النوم الغریبة والمعیشة: کان الرجال أکثر متعة. ولکن تتمة بجوار المراحیض فاسدة وملیئة القمامة للرجال والنساء، فقدوا حیاتهم. لم تبکی لهم السماء ، ولم یقبلوها. لیس فقط له ولکن أیضا الآلاف الآخرین الذین یعتقدون أن الجمال الأنثوی من تلقاء نفسها، أن الله قد أعطى لهم، وسوف یکون للقتال مع الله والمؤمنین على العمل: کلما بالوعة الفساد، سحب، وجدت أن جمال : الحمى وارد، ولهم لیلة. عندما کانت الملکیة فی مکان عظیم، واللصوص تصل أخیرا، ومعهم کل جهد. جمال بضعة أیام، ومساعدة الجمیلة والدعم، ولکن السیلان والزهری والإیدز وآلاف مرض، وعلاج الألم، وسوف تتبع. بحیث أنهم یعرفون أن خالق الجمال، یمکن أن یکون هذا الجمال لهم. ومع ذلک، فإن الجنین الفعلی جمیلة، ولیس بشعا للغایة، فإنهم یضطرون لاظهار جمیلة! هذا القرد: إنه قبیح أکثر. الشباب والنضج قد یکون غطاء جید للذنوب، ولکن کبار السن وراء الکوالیس، وأنها ستدفن فی ذلک الیوم! کما المذنبین منهم، کانت محنة کبیرة، وحتى على وترابه لن تمر. أین أسیادک؟ أولئک الذین کانوا فخورین: مئات من الأفلام لعبت، واتخذت بعض الفتیات أی العذریة الفیدیو؟ أو أولئک الذین یحاولون التمثیل، على استسلام الجمال والفنانین الشباب؟ الهرة والفقر والبؤس ، وأنت لا تهتم! ولکن من المهم أن لا أحد یهتم لهم لم یکن الذقن المزدوجة. للقاء الآخرین ، والتسول من أجل الحب. وأخیرا فقط المرضى والفقراء، والذی طال انتظاره عودة: لم ذروة نجاحها والفخر، ولا یتوب! توفی البؤس الذی لا حتى شخص لاتخاذ أجسادهم. فقط عدد قلیل من یستحق القتلى والنسور، فی انتظار موتهم، وکانوا المدمجة، له الغداء والاسکواش لهم.

وطن فروشانی که، به تن فروشی رسیدند!

گرچه از اول مشخص بود که: خودشیفته ها به دنبال تن فروشی بودند! ولی نبود آزادی را، برای فروش وطن بهانه کردند، جلای وطن نمودند تا در آغوش: عرب و غرب عاشقانه تن فروشی کنند. این تفاله های ضایعاتی که: در غرب بازیافت شده اند، تا بر علیه فرهنگ وتاریخ ما پاشیده شوند، ارزش خود را در حراج ارزان: هر انچه ندارند می دانند. شرف و غیرت و ناموس، چیزی است که آن را نمی فهمند! تمایلی هم به فهمیدن آن ندارند. برای آنها فقط پایین تنه مهم است، اینکه هرچه خداوند گفته بپوشانید، آنها آشکار کنند! تا لقمه نانی و تکه شهرتی را به دست بیاورند. و راه برای لهیده شدن شان، بیشتر باز شود و آنها تا می توانند: در دستان پرگناه دیگران، مچاله شوند و مانند کاغذ دستمالی ظاهرا زیبا، بعد از مچاله شدن، نتوانند حتی به زادگاه خود برگردند. متاسفانه اینها دیر به فکر افتادند!  زمانی که دنیا بر شاخ: روسپیان می چرخید، سالها است که به پایان رسیده و: همه آنهاییکه تجاوز را یک افتخار میدانستند، اکنون در پای میزمحاکمه، به جرم آزار جنسی، باید سینما را رها کنند و: از هستی هم ساقط شوند. این عقب افتادگان نمیدانند: امثال آنها و حتی بد تر از آنها، بودند کسانی که از گناه پر ز لذت شعر می گفتند! و در آغوش بیگانه خوابیدن و پذیرایی: مردان لذت بیشتری می بردند. اما عاقبت در کنار جوی های گندیده، و پر از کثافات ابریزگاهی زن و مرد، جان خود را از دست دادند. نه آسمان بر آنها گریه کرد، و نه زمین آنها را به خود پذیرفت. نه تنها او بلکه هزاران نفر دیگری که: فکر می کردند زیبایی زنانه اشان را، که خداوند به آنها داده، باید در راه مبارزه با خدا و: مومنان به کار گیرند و: هرچه بیشتر در منجلاب فساد فرو بروند، فهمیدند که زیبایی آنها به: تبی بند است و مال آنها به شبی. وقتی مال در جایی زیاد شد، بالاخره دزدان سر می رسند، بدون زحمت همه را با خود می برند. زیبایی هم چند صباحی، صاحب جمال را یاری و همراهی می کند، ولی سوزاک و سفلیس و ایدز و: هزاران مرض درد بی درمان را، به دنبال خواهد داشت. تا آنها بدانند که خالق زیبایی های آنها، میتواند این زیبایی را از آنها بگیرد. هرچند که زیبا رویان واقعی، اینطور نیستند آنها که زشت تر هستند، ناچارند خود را زیبا نشان دهند! که میمون: هرچه زشت تره بازیش بیشتره. اما آنها که سینما را بهانه کرده اند، تا همه مقدسات را زیرپا بگذارند، و فرموده های خداوند را نادیده بگیرند، بدانند قبل از آنها بسیار کسان دیگر، این کارها را کردند ولی، هیچیک جان سالم به در نبردند. جوانی و خامی ممکن است: برای گناهان پوشش خوبی باشد، ولی افراد مسن پشت پرده، بدانند که روزی زیر خاک خواهند رفت! همان کسانی که برای گناهکار کردنشان، زجر زیادی کشیدند، حتی برخاکشان گذر نخواهند کرد. کجا هستند اربابان شما؟ آنهاییکه افتخار می کردند: صدها فیلم بازی کرده اند، و در هر فیلم بکارت چند دختر را برداشته اند؟ یا آنهاییکه امتحان بازیگریشان، در گرو تسلیم کردن: زیبایی و جوانی هنروران بود؟ نام بردن از آنها شایسته قلم نیست، والا می گفت که همه آنهاییکه: باد غبغب شان آسمان را می شکافت، به چه روزگاری گرفتار شدند! پیسی و فقر و بدبختی و نداری، برایشان مهم نبود! بلکه مهم آن بود که: برای غبغب آنها دیگر کسی اهمیتی قائل نبود. برای دیدار دیگران، محبت را گدایی می کردند. و عاقبت هم تنها و بیمار و فقیر، سالها در انتظار بازگشت: روزهای اوج و غرور آمیز خود، ماندند و توبه نکردند! با بدبختی مردند که: حتی کسی نبود جنازه آنها را بردارد. فقط یک عده مرده خور و لاشخور، که منتظر مرگ آنها بودند، جمع و جورشان کردند، تا به نهاری و حلوایی برسند.

Homeland dealers who came to the market!

Although it was clear from the outset: self-perfectionists were seeking to trade! But they did not justify the lack of freedom, for the sake of homeownership, they felled their homeland to embrace: love the Arab and the West romantically. These waste scraps, which are recycled in the West to be sprayed against our culture and history, know their worth at a cheap auction: whatever they do not have. Humor and honor are something you do not understand! They are reluctant to understand it either. It is important for them only the bottom of the trunk, that whatever God said, they will reveal it! To make: a slice of bread and a piece of fame. And the way to shrink them is to open more and they can, in crumpled hands of others, crumble and, like a scrawling paper, are beautiful, after crumpling, they cannot even return to their hometown. Unfortunately, these were too late! These retreats do not know: their likes, and even worse, were those who said of the sin of pleasing poetry! And in the alien embrace of sleep and dining: Men enjoyed more. But eventually they died in the face of the dirty streams, full of male and female abacus. No heaven cried to them, nor did they accept them. Not only him but also thousands of others who think that the feminine beauty of their own, that God has given them, will have to fight with God and the believers to operate: the more a cesspool of corruption, withdrawn, found that the beauty of the: It's a tribute to them and they're in the night. When the property raises a lot, the thieves finally reach, they take it all effortlessly. The beauty of several DAY will help the owner of Jamal, but with gonorrhea, syphilis and AIDS and: thousands of illnesses of untreated pain. To make: them aware that the creator of their beauties can take this beauty out of them. Although the beautiful real-life crew is not, the ones who are ugly, have to show themselves beautifully! That monkey: the more ugly it is. But those who pretended to cinema to slander all the sacred ones, ignore the words of God, know that before them many others did it, but no one survived. The youthful and crude may be: good coverage for sins, but the elderly behind the curtain, to know that one day they will be under the soil! Those who hurt a lot to slaughter them will not even cross their soil. Where are your masters? Those who were proud: have played hundreds of movies, and have they removed a few girls in each of the virginity videos? Or whose acting quests depend on surrender: the beauty and the youth of the artisans? Naming them is not worthy of the pen, Waah said that all those who: their wind blurred the sky, when they were caught! Pussy, poverty and misery, and you did not care! But it was important: for them, nobody cared for them anymore. To meet others, begging for love. And, after all, only, sick and poor, have been waiting for years to return: their pride and proud days remained, and they did not repent! Miserably, they died: nobody could even take their bodies. Only a few dead and sorrowful, waiting for their deaths, gathered together to reach lunch and soup.

Bazarına gələn vətən dilerlər!

Başlanğıcdan aydın olsa da: özünü təkmilləşdirənlər ticarət etməyə çalışırdılar! Amma öz əsas satmaq azadlığı Qürbətçilər silah up idi: Ərəblər və Qərb öz fahişəlik sevirəm. Yumor və şərəf anlamadığınız bir şeydir! Onu da başa düşmək istəmirlər. Onlar üçün gövdənin alt hissəsi vacibdir ki, Allahın söylədiyi hər şey onu açıqlayacaqdır! Bir dilim çörək və şöhrət bir parça etmək. Təəssüf ki, bunlar çox gec idi! Yuxu və yeməkdə olan xarici əhatədə: Kişilər daha çox idilər. Amma nəticədə onlar kişi və qadın abakəsiylə dolu çirkli axınlar qarşısında öldülər. Heç bir göy onlara ağlamadı və onlar qəbul etmədi. Yalnız onu, həm də öz qadın gözəlliyi, Allahın onlara verdiyi fəaliyyət Allaha və möminlərə ilə mübarizə olacaq hesab edirəm ki, digər minlərlə: daha korrupsiya çöplük, geri, aşkar ki, gözəlliyi : Bu onlara bir ziyarətdir və onlar gecə. Mülkiyyət çox artıb zaman oğrular nəhayət çatırlar, bütün səylərini əlindən alırlar. bir neçə gün gözəllik, gözəl yardım və dəstək, lakin süzənək və sifilis və QİÇS və minlərlə xəstəlik, ağrı müalicə olacaq. Onların gözəlliklərinin yaradıcısı onların bu gözəlliyini onlardan ala biləcəyini bilmək üçün. Gözəl real həyat qrupu olmasa da çirkin olanlar özlərini gözəl göstərməlidirlər! Bu meymun: daha çirkindir. Gənclər və immaturity günahları üçün yaxşı əhatə ola bilər, lakin pərdə arxasında yaşlı insanlar, onlar o gün dəfn olunacaq! Onları öldürmək üçün çox zərər verənlər hətta torpaqlarını keçməyəcəklər. Ustalarınız haradadır? Təkəbbür göstərənlər: film yüzlərlə oynamışdır və bəzi qızlar hər hansı bir video bakirəlik qəbul etdilər? Yoxsa aktual möcüzələri təslim olmaqdan asılıdır: sənətkarların gözəlliyi və gəncliyi? Pussy, yoxsulluq və sefillik, siz də qayğı vermədiniz! Ancaq vacibdir: onlar üçün heç kim artıq onlara qayğı vermədi. Başqaları ilə tanış olmaq, sevgini diləyirəm. Şübhəsiz ki, onlar öldülər: heç kim hətta bədənlərini ala bilmədi. Ölümlərini gözləyən yalnız bir neçə ölü və kədərli, nahar və şorbaya çatmaq üçün bir araya gəldi.

叛徒的妓女!

虽然这是从自恋者正在寻找卖淫开始就明确!但不是自由出售他们的主场进行,外籍人士在武器分别上涨:阿拉伯和西方热爱自己卖淫。被回收在西方,纸浆废液反对我们的历史,其在拍卖会上价值的文化撒上廉价不管不知道。荣誉和尊严和荣誉,他们不明白!不愿意去了解它。他们只是下身是很重要的,耶和华对盖说,灵兽!为了获得一块面包和名气片。不幸的是,他们也来不及多想!拥抱外星人的睡眠和生活:男人们更多的乐趣。但续集旁边的男人和女人的烂,充满垃圾的厕所,失去了生命。他们哭了,不是天堂,人间不接受他们。不仅是他,而且成千上万的人谁认为自己的阴柔之美,上帝给了他们,将与神和信徒拼操作:越腐败的粪坑,孤僻,发现的美景:发热病房,和他们的夜晚。当属性是一个伟大的地方,盗贼终于抵达,并与他们一起毫不费力。几天的美丽,美丽的帮助和支持,但淋病和梅毒和艾滋病数千疾病,疼痛治疗,也会随之而来。让他们知道,美的创造者,可这种美给他们。然而,实际的胚胎美丽,没那么难看,他们被迫以显示他的漂亮!猴:丑陋的他托雷上午。青年和不成熟可能是罪良好的覆盖,但幕后年纪的人,他们将当天埋葬!至于那些犯他们的,是很大的困扰,甚至在他们的土地将无法通过。哪里是你的主人?这些谁自豪:数百部电影的发挥,有的女孩采取任何视频贞操?或谁尝试演戏,在美女和年轻艺术家的投降? PC和苦难和贫穷,也没在意!但是,重要的是没有人关心他们是不是有双下巴。为了满足别人,乞求他们的爱情。最后只有病人和穷人,期待已久的回报:他们的成功和骄傲的高度,并没有悔改!死亡的痛苦,即使不是有人拿自己的身体。只有少数值得死亡,秃鹫,等待着他们的死亡,他们是紧凑的,有午餐和壁球他们。

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی