اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

عوامل داخلی جنگ نرم در ورزش کدام است؟

سید احمد حسینی ماهینی | پنجشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

در اولین کنفرانس پزشکی کوهستان، یکی از سخنرانان گفت:« جدیدا مد شده که: مردم می گویند نمک نمی خوریم، یا آب کم می نوشیم! در حالیکه بیشترین ادم مغزی در: کوهگرفتکی یا ورزشهای دیگر، براثر از دست دادن آب و نمک بدن،بواسطه تعریق می باشد، باید بلافاصله به بیمار که: سرگیجه گرفته، سرم قند و نمک تزریق کرد»

 این نشان میدهد که: کم کم به اهمیت طب ایرانی، و سخنان پیامبر توجه علمی می شود. زیرا پیامبر فرمود: قبل از غذا، نمک بخورید و بعد از غذا شیرینی. ولی باز هم برخی هستند که: مانع تحقق این امر می شوند، اسلام و جمهوری اسلامی را زیر سوال می برند، چنانکه در همین همایش، پزشک دیگری مصرف سیر را مسخره کرد، و آن را با تریاک یکی دانست! این نوع جنگ روانی ها یا جنگ فرهنگی، که به تهاجم فرهنگی تعبیر شده بسیار هست. در غیر ورزش هم هست، مثلا دانشمندان مدیریت دانشگاه صنعتی! افتخار می کردند که: پیتر دراکر گفته: درختان از سر خشک می شوند! در حالیکه این حرف عامیانه: مردم عرب است که نخل را مانند انسان میدانند، که اگر سر آن بریده شود، از بین می رود. یا مردم عامی ایران که می گویند: ماهی از سر گندیده شود نه از دم! لذا همانطور که عوامل خارجی، آنهم در نوک قله! در جنگ نرم دخیل هستند، در داخل نیز، مزدورانی دارند که در بسیاری از: کرسی های دانشگاهی یا مجاری اداری و قضایی نفوذ دارند. و همه چیز را برعلیه: ایران و اسلام سازمان دهی می کنند. برخی مانند مزدوران آل سعود، که نمی توانند به اسلامی بودن ایراد بگیرند، به بهانه ایرانی و عامی بودن، تمسخر می کنند و ایراد می گیرند. برخی دیگر مثل مزدوران آمریکا، علنا اسلام را خرافات دانسته و: مسلمانان را تروریست نام گذاری می کنند. برخی دیگر که مزدوران اسرائیل هستند، با اسرائیلیات جلو می آیند! مثلا می گویند جنگ چهار تا داماد پیامبر، بر سرتصاحب دخنرش، به ما مربوط نمی شود!( اگر عمر سیلی به گوش حضرت فاطمه زد، برای این بود که به خواستگاری اش، جواب منفی داده بود یا ابوبکر و عثمان!) لذا می بینیم که با روشهای مختلف اربابان، سعی دارند در جنگ نرم پیروز شوند، و ایران را از اسلامیت خارج کنند! ولی آنها نمی دانند که اگر، مردم خواستار جدایی دین از سیاست بودند، که هر 22بهمن با آن جمعیت زیاد به خیابان ها نمی آمدند! این توهم آنها است که: فکر می کنند میتوان مردم ایران را، از اسلام جدا کرد و با مال دنیا آنها را گول زد. مردم ایران همیشه مذهبی و خدا پرست بودند: زیرا دارای هوش برتر بودند و: حقیقت را بهتر می فهمیدند. قبل از اسلام هم زرتشتی بودند و یگانه پرست، و درمقابل مانویان کمونیست! یا ارژنگیان ماده پرست و خرافه گرا که خدارا دوتا میدانستند، یا موبدان درباری و سلطنت طلب، مقاومت می کردند. اکنون نیز از همان ابتدا، با راهنمایی سلمان فارسی، دامن امامان را گرفته اند و: دست از پیامبر و اهلبیت آن برنمی دارند. لذا می بینیم دشمنان، به تازگی شیعه شده و از شیعیان، برعلیه ایران کمک می گیرند! از دراویش وعلی الهی که: عشقشان مولا امیرالمومنین است، می خواهند دشمنی برای جمهوری اسلامی بتراشند، و یا سعی دارند سید خراسانی، یاور امام زمان عج را، از خودشان منسوب کنند! تا تئوری خراسان بزرگ را، جایگزین دولت اسلامی شام وعراق نمایند، لذا باید هوشیار بود! به برادرزاده ام گفتم: این فیلم عشقولانه را که کارگردانی کردی، برخی ها می گویند ما کارگردان بودیم، ولی اسم ایشان را نوشتیم! گفت این حرف خوب است، چون در جریان کارگردانی و تهیه فیلم، اصلا جلو نیامدند و حالا که: فیلم جا افتاده مدعی شده اند. لذا دشمن هرچه مدعایش بیشتر شود، تایید حقانیت ماست.  

What are the internal factors of the soft war in sport?

"It's fashionable: people say we do not eat salt, or drink water," said one of the speakers at the first mountain medical conference. While most cerebrovascular sepsis or other sports are due to sweating due to loss of body water and body salt, it should be immediately given to the patient who: Dizzled, injected with glucose and salt serum. "This shows that: little by little the importance: of Iranian medicine, and the words of the Prophet, are of scientific interest. Because the Prophet said: eat salt before eating, and after eating sweets. But there are still some who: hinder the realization of this, they question Islam and the Islamic Republic, as at the same meeting, another physician mocked the consumption of garlic, and called it opium. This kind of psychological warfare or cultural warfare, interpreted as a cultural invasion. There is also non-sport, for example, the scientists of the University of Industrial Management! They were proud: Peter Drucker said: the trees are drying out! While this is a slogan: the Arab people know the palm like a man, which, if cut off, is destroyed. Or the people of Iran who say: fish are scalded, not from the tail! So, as external factors, at the tip of the summit! In the soft war, there are also mercenaries inside, which in many respects influence university seats or administrative and judicial channels. And oppose everything against Iran and Islam. Some, like the mercenaries of al-Saud, who cannot stand up to Islam, are mocking and lamenting on the Iranian pretext and publicity. Others, like the US mercenaries, publicly regard Islam as superstition: they call Muslims a terrorist. Some others who are Israeli mercenaries come forward with Israelis! For example, they say that the battle of the four Prophet's grooms is not related to us in taking possession of it (if Omar Slayz fled to Hazrat Fatima, it was because he was giving a negative answer to Abu Bakr and Usman!) We see that, with different methods of masters, they try to win the soft war, and get Iran out of Islam! But they do not know that if people were demanding the separation of religion from politics that every 22 Bahamans did not come to the streets with that huge crowd! It is their hallucination: they think that they can separate the people of Iran from Islam, and deceive them with the wealth of the world. The people of Iran were always religious and God-wise: because they had superior intelligence and: they understood the truth better. Before Islam, they were Zoroastrians and monotheists, and against the Communist Manicans! Or the proud and superstitious aristocrats, who were the goddess of the two, or the mobs of the court and the monarchist, resisted. Now, from the very beginning, with the guidance of Salman Farsi, they have taken the path of the Imams: they do not give up the Prophet and his descendants. So we see the enemies, recently Shiites, and help the Shiites against Iran! From their dervishes and goddesses: their love is Mola Amir al-Momenin, they want to hate enemy of the Islamic Republic, or try to attribute Sayyid Khorasani, the helper of the Imam of the time, to themselves! In order to replace the great Khorasan theory with the Islamic State of Iraq and Iraq, it should be vigilant! I said to my nephew: "You made the director's movie, you know, we were the director, but we wrote it!" He said this is a good thing, since they did not even go on directing and producing the film, and now that: The film has been stalled. Therefore, the enemy will increase its allegiance, confirming our rightfulness.

ما هی العوامل الداخلیة للحرب اللینة فی الریاضة؟

وقال أحد المتکلمین فی المؤتمر الطبی الأول للجبال: "إنه من المألوف: یقول الناس أننا لا نأکل الملح أو شرب الماء". فی حین أن معظم ذمة دماغیة فی جبل Grftky أو ​​غیرها من الألعاب الریاضیة، وذلک بسبب فقدان الماء والأملاح من الجسم عن طریق التعرق هی على الفور للمرضى: الدوخة، رئیس السکر والملح حقن "هذا یدل على ان شیئا فشیئا أهمیة الطب الإیرانی، وکلمات النبی، ذات أهمیة علمیة. لأن النبی قال: أکل الملح قبل الأکل، وبعد تناول الحلویات. ولکن لا یزال هناک بعض الذین: یعیق تحقیق ذلک، أنهم یشککون الإسلام والجمهوریة الإسلامیة، کما فی نفس الجلسة، وسخر طبیب آخر استهلاک الثوم، ودعاها الأفیون. هذا النوع من الحروب النفسیة أو الحرب الثقافیة، یفسر على أنه غزو ثقافی. وهناک أیضا غیر الریاضة، على سبیل المثال، علماء من جامعة الإدارة الصناعیة! کانوا فخورین: قال بیتر دراکر: الأشجار تجف! فی حین أن هذا هو شعار: الشعب العربی یعرف النخیل مثل الرجل الذی، إذا قطع، یتم تدمیرها. أو أناس إیران الذین یقولون: السمط، ولیس من الذیل! لذلک، کما العوامل الخارجیة، فی غیض من القمة! فی الحرب اللینة، هناک أیضا مرتزقة داخل، والتی من جوانب کثیرة تؤثر على مقاعد الجامعة أو القنوات الإداریة والقضائیة. ومعارضة کل شیء ضد إیران والإسلام. وبعضهم، مثل مرتزقة آل سعود، الذین لا یستطیعون الوقوف على الإسلام، یسخرون ویرفضون الذریعة الإیرانیة والدعایة. آخرون، مثل المرتزقة الأمیرکیین، یعتبرون علنا ​​الإسلام خرافة: وهم یدعون المسلمین إرهابیا. البعض الآخر من المرتزقة الإسرائیلیین یأتی مع الإسرائیلیین! على سبیل المثال، یقول النبی أربعة العریس، للاستیلاء Dkhnr الشمس، ونحن لا ترتبط! (إذا کان صفعة سمعت فاطمة طالبت کان لطلب یدها، أجاب بالنفی، أو أبو بکر وعثمان!) وهکذا، ونحن نرى أن، مع أسالیب مختلفة من الماجستیر، فإنها محاولة لکسب الحرب لینة، والحصول على إیران من الإسلام! لکنهم لا یعرفون أنه إذا کان الناس یطالبون بفصل الدین عن السیاسة، فإن کل 22 بهاما لم یأتوا إلى الشوارع مع هذا الحشد الضخم! وهلوسهم: یعتقدون أنهم یستطیعون فصل شعب إیران عن الإسلام، وخداعهم بثروة العالم. کان شعب إیران دائما دینیا وحکم الله: لأن لدیهم ذکاء متفوق و: فهموا الحقیقة بشکل أفضل. قبل الإسلام، کانوا زرادشتیین وتوحیدیین، وضد المانیکانیین الشیوعیین! أو الأرستقراطیین الفخورین والخرافیین، الذین کانوا إلهة الاثنین، أو غوغاء المحکمة والملکیه، قاوموا. الآن، منذ البدایة، بتوجیه من سلمان الفارسی، أخذوا طریق الأئمة: هم لا یتخلوا عن النبی وذریته. لذلک نرى الأعداء، الشیعة مؤخرا، ومساعدة الشیعة ضد إیران! الدراویش علی الإلهیة: أحب الإمام علی، نرید العداء للحلاقة الجمهوریة الإسلامیة، أو محاولة سید خراسانی، المساعد الإمام المهدی، وقد عینت نفسها! من أجل استبدال نظریة خوراسان العظیمة مع الدولة الإسلامیة فی العراق والعراق، یجب أن یکون یقظا! قلت لأخی: "لقد جعلت فیلم المخرج، کما تعلمون، کنا المخرج، لکننا کتبنا ذلک!" وقال هذا شیء جید، لأنهم لم یذهبوا حتى على توجیه وإنتاج الفیلم، والآن: الفیلم عالقا یدعی. ولذلک فإن العدو سیزید من ولائه، مؤکدا حقنا.

İdmanda yumşaq döyüşün daxili amilləri hansılardır?

"Dəbli bir şeydir: insanlar duz yemək deyillər, su içməyəcəklər" deyərək birinci dağ tibb konfransında danışanlardan biri. Mount Grftky ya görə su və duzların zərər digər idman, ən beyin şiş tərləmə vasitəsilə bədən xəstələrə dərhal olsa: başgicəllənmə, vurulub şəkər və duz rəhbəri "Bu az az göstərir İran tibbinin əhəmiyyəti və Peyğəmbərin sözləri elmi maraq doğurur. Peyğəmbər dedi: "Yeməkdən əvvəl duz yemək, şirniyyat yeməkdən sonra. Bu cür psixoloji müharibə və ya mədəni müharibə, mədəni bir işğal kimi şərh edilir. Sənaye qeyri-idman da var, məsələn, Sənaye İdarəetmə Universitetinin alimləri! Onlar qürur duydular: Peter Drucker dedi: ağaclar qurumuşdur! Bu bir şüar olarkən: Ərəb xalqı xurma kimi bir insan kimi tanıyır, əgər kəsilmişsə, məhv edilir. Və ya İran xalqı deyirlər: balıqlar quyruqdan deyil, haşiyələnirlər! Belə ki, xarici amillər kimi, sammitin sonunda! Yumşaq müharibədə, həmçinin, bir çox hallarda universitet yerlərində və ya inzibati və məhkəmə kanallarına təsir göstərən muzdlular var. İrana və İslam'a qarşı hər şeyə qarşı çıxır. Bəziləri, İslam dininə qarşı çıxa bilməyən əl-Səudun muzdluları kimi, İranın bəhanəsi və təbliğatına lağ edir. Digərləri, ABŞ əsgərləri kimi, İslamı xurafatlıq kimi qəbul edirlər: müsəlmanları terrorist adlandırırlar. İsrail əsgərləri olan bəzi kəslər israillilərlə irəli gəlirlər! Məsələn, dörd kürəkən peyğəmbər Dkhnr Günəş ələ demək, biz (Fatimə eşitdim Tokat, onun əl xahiş idi adlanan mənfi cavab və ya Əbu Bəkr və Uthman!) bağlı So deyil Görürük ki, ustaların müxtəlif üsulları ilə yumşaq müharibə qazanmağa və İranı İslamdan qovmağa çalışırlar! Amma onlar bilmirlər ki, əgər insanlar dinlərin siyasətdən ayrılmasını tələb edirdilərsə, hər 22 nəfərdən çoxunu bu böyük kütlə ilə küçəyə çıxmadı! Bu, onların hüsnü-şərifliyidır: onlar İran xalqını İslamdan ayırmaq və dünya mal-dövləti ilə aldatmaq fikrindədirlər. İran xalqı həmişə dini və Allah-müdrik idi: çünki onların üstün zəkası vardı və onlar həqiqəti daha yaxşı başa düşdilər. İslamdan əvvəl onlar Zərdüştlər və monoteyistlər idi və kommunist manikilərdən fərqli olaraq! Və ya Arzhngyan Allah, iki və ya məhkəmə kahinlər və monarxistləri bilirdi müqavimət idi ki, materializm və xurafat yönümlü. İndi əvvəldən, Salman Farsi rəhbərliyi altında, imam Peyğəmbərin əlini qəbul etek və məsum imamlar bu yoxdur. Beləliklə, biz düşmənləri, yaxın zamanda Şiələri görürük və şiələrə qarşı İrana kömək edirik! Dərvişlər Ali Divine: İslam Respublikası qırxmaq üçün düşmənçilik və ya Seyid Khorasani İmam Mehdinin köməkçi çalışırıq istəyirsinizsə, İmam Əli sevgi, özləri təyin etdik! Böyük Xorasan nəzəriyyəsini İraq və İraq İslam Dövləti ilə əvəz etmək üçün həssas olmalıyıq! Yeğənimə dedim: "Sən direktorun filmini düzəldirdin, bilirsən, rejissorduq, amma yazdıq!" Filmin rejissorluğuna və filmə çəkilmədiklərinə görə, bu, yaxşı bir şeydir. İndi isə: film durdu. Buna görə də, düşmən bizim haqlılığımızı təsdiqləyərək sadiqliyini artıracaqdır.

 

体育软性战争的内在因素是什么?

“这很时尚:人们说我们不吃盐或喝水,”第一次山地医疗会议上的一位发言人说。而在山Grftky或其他运动,由于水和盐丢失多数脑水肿人体通过排汗立即对患者:头晕,注射糖和盐的头“这表明,一点一点地伊朗医学的重要性以及先知的话语都具有科学价值。因为先知说:吃之前吃盐,吃甜食之后。这种心理战或文化战,被解释为文化入侵。例如,非工业管理大学的科学家也是非体育运动!他们很自豪:彼得德鲁克说:树木变干了!虽然这是一个口号:阿拉伯人知道手掌像人一样,如果被切断,它就会被摧毁。或者伊朗人说:鱼不是从尾巴烫伤的!所以,作为外部因素,在峰会的顶端!在软战中,内部也有雇佣军,这在很多方面影响着大学席位或行政和司法渠道。并反对对伊朗和伊斯兰教的一切。有些人,像·沙特的雇佣兵,谁也无法找到被伊斯兰,波斯和故障被嘲笑的借口下躺着,他们交付。其他人,如美国雇佣军,公开将伊斯兰教视为迷信:他们称穆斯林为恐怖分子。一些以色列雇佣军的其他人也会与以色列人一起出面!例如,假设四个新郎先知,抓住Dkhnr太阳,我们是没有关系的!(如果听到法蒂玛的巴掌要求是要求她的手,回答是否定的,或者阿布·贝克尔和奥斯曼!)所以,我们看到,他们用不同的大师方法,试图赢得软性战争,让伊朗摆脱伊斯兰教!但他们不知道,如果人们要求宗教与政治分离,那么每22个巴哈马人就不会有那么多人来到街头!这是他们的幻觉:他们认为他们可以将伊朗人民与伊斯兰教分开,并用世界财富欺骗他们。伊朗人民一直都是宗教和神明的,因为他们拥有卓越的智慧和:他们更了解真相。在伊斯兰教之前,他们是琐罗亚斯德教徒和一神论者,反对共产狂人!或者是这两个女神的骄傲和迷信的贵族,或者是法院和君主的暴徒。现在,从一开始,萨尔曼波斯语的指导下,裙边伊玛目已经采取了先知的手和犯错的伊玛目没有它。所以我们看到敌人,最近什叶派,帮助什叶派反对伊朗!德尔维什阿里神圣:爱伊玛目阿里,希望敌视伊斯兰共和国刮胡子,或试图赛义德Khorasani,伊玛目马赫迪的助手,已任命自己!为了用伊拉克和伊拉克伊斯兰国取代伟大的呼罗珊理论,应该警惕!我对我的侄子说:“你做导演的电影,你知道,我们是导演,但我们写了!”他说这是一件好事,因为他们甚至没有出面指导和拍摄这部电影,而现在:电影一直在声称。因此,敌人会增加效忠,证实我们的合法性。

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی