اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

محصولات جدید دریای عمان

سید احمد حسینی ماهینی | شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۰۸:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

راه‌اندازی پایگاه اینترنتی چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس

در چهارمین همایش بین المللی: اقیانوس شناسی خلیج فارس، عنوان شد که اگر دستگاههای آب شیرین کن نصب شود، نمک های آن را نباید در دریا ریخت. زیرا شوری دریا را تا دوبرابر زیاد می کند! البته مهندس زارع نژاد در مصاحبه با: ماهین نیوز گفت بهترین راه، ایجاد کارخانه نمک دریایی است، تا مردم هم از شر نمک های: شیمیایی نجات پیدا کنند! با این پیشنهاد میتوان گفت: دریای عمان علاوه بر نعمت های: خدا دادی بیشماری که داشته، میتواند دو یا چند محصول جدید نیز، به مردم ایران و جهان تقدیم کند:

 اولین آن آب شیرین که از دستگاههای: آب شیرین کن بیرون می آید. دوم نمک دریایی ید دار که میتواند جانشین: نمکهای شیمیایی یا همان کلرور سدیم شود. علاوه بر خطرانی که نمک شیمیایی، در اثر پیوند های سست: بین کلر و سدیم و: احتمال تجزیه و تبدیل به: دو سم کشنده کلر و سدیم شود، جلوگیری میشود،از آلودگی دریای عمان هم می کاهد. زیرا آب های شیرین مصرفی، از طریق فاضلاب های طبیعی یا دست ساز، به آب دریای عمان اضافه می شود. از تولید انبوه آب شیرین نیز، می توان بیابان زدایی هم کرد! تالاب های خشک شده را با پمپاز آب شیرین، زنده نگه داشت و نزدیکترین و: مهمترین مرکز تولید ریز گرد، یعنی جازموریان را احیا نمود. یا اینکه فاضلاب ها پس از تصفیه، بنحوی به سوی مزارع یا تالاب ها هدایت شوند. با این کار، آب های شیرین در زمین ماندگار می شوند. علاوه بر آب شیرین و نمک دریایی، میتوان محصولات دیگر را از نمک دریایی تولید کرد: زیرا دستگاه آب شیرین کن، فقط آب مقطر را به لوله ها می فرستد، در حالیکه آب دریا به غیر از نمک طعام، املاح دیگری هم دارد. بسیاری از آنان قلیایی و میتوان فلزات مختلفی از آن بدست آورد. اگر چگالی آب اقیانوس ها و: دریای عمان 1035گرم باشد، یعنی 35گرم مواد غیر آب، در آن هست که البته عمدتا کلر و سدیم است. ولی کلسیم و منزیم و پناسیم هم به مقدار: قابل اسنحصال وجود دارد. یا  فلزات و مواد مغذی دیگری در ان هست، که در چرخه غذایی موجودات دریایی هست. و برخی که غیرشکاری هستند، از ان نغذیه می کنند. این امر علاوه برمنافع غذایی و دارویی و طبی، منافع اقتصادی و اشتغال زایی نیز دارد. اما چرا مسئولین این کار را نمی کنند؟ مهمترین دلیل آن: برون نگری در اقتصاد است! تا با وارد کردن آب شیرین، به پورسانت هایی از جنس میلیارد دلار برسند. زیرا همه امکانات این امر، در ایران هست ولی چشم آقایان به دبی است! نه تنها در بحث آب شیرین، بلکه در همه موارد اینطور است: مثلا در تئوری های حمل و نقل، میتوان از تاکسی هوایی برای: مسئولین و سفرا و مدیران استفاده کرد. زیرا ترافیک را کاهش می دهد و: آلودگی ندارد. اما آقایان میروند از خارج آدم میاورند! و سمینار می گذارند که بگویند: نمی شود، هزینه اش بالا است. حتی خودشان هم میدانند: صرفه اقتصادی دارد، ولی بخاطر یک مشت دلار لعنتی، اصلا به آن نمی پردازند! درحالیکه میتوان با توسعه این ناوگان، آن را در دسترس عموم هم قرار داد. چه اشکالی دارد که رباط های پرنده را، ارتقا داد و بجای دوربین بردن ، نفربر هوایی از آن ساخت؟ و یا پهباد ها و سیستم فناوری آن را، در قطار یا اتوبوس هوایی به کار گرفت، ولی می گویند هزینه بالا است! و دولت بودجه ندارد؟ عجب دولت می تواند میلیاردها دلار بدهد: اتوبوس های کهنه دیگران را بخرد، یا تمام ناوگان نیرو ها را بنز و: تویوتا قرار دهد، ویا سامسونگ را بزرگترین شرکت دنیا کند، ولی نمی تواند خرج یک تویوتا را، برای تاکسی هوایی بدهد؟ مسلما با نوابغی که در ایران داریم، هزینه تاکسی هوایی از تاکسی زمینی کمتر می شود! هزینه اتوبوس و قطارهوایی هم ارزانتر خواهد شد.

New Oman Sea Products

In the fourth international conference: Persian Gulf Oceanography, it was stated that if desalting units were to be installed, salt should not be poured into the sea. Because it brings about twice as much salinity as the sea! Of course, engineer Zare Nejad in an interview with: Mahin News said the best way is to build a sea salt factory to save people from chemical salts! With the suggestion it can be said: Oman Sea, in addition to the blessings: God has given you countless, can bring two or more new products to the people of Iran and the world: the first is the fresh water coming out of desalinating devices. The second is salt iodized sea salt, which can replace: chemical salts, or sodium chloride. In addition to the dangers of chemical salts, due to loose bonds: between chlorine and sodium, and the likelihood of decomposition and conversion: two lethal chlorine and sodium toxicants, it also reduces the pollution of the Oman Sea. Because freshwater is consumed through natural or man-made wastewater, it is added to the Oman Sea. A massive amount of freshwater can also be desertification! Keep the wetlands wet with a freshwater pump, and restore the nearest and: the most important small-scale production center, the Jasmourian. Or that the sewage is directed to farms or wetlands after purification. By doing so, the sweet water stays on the ground. In addition to fresh water and sea salt, other products can be produced from sea salt: because the desalinator only sends distilled water to the pipes, while sea water, other than salt, has other salts. Many of them are alkaline and can be obtained from various metals. If the ocean water density and: Oman Sea is 1035 grams that is 35 grams of non-water, it is mainly chlorine and sodium. But calcium, myzim and penny are also present in the amount of lactic acid. There are other metals and nutrients in the marine food cycle. And some, who are devious, do not eat it. In addition to food and drug and medical benefits, this also has economic benefits and job creation. But why do not the authorities do this? The most important reason for this is the extravagance in the economy! To bring in fresh water:, take on some $ billions of dollars. Because all the facilities are in Iran, but the eyes of the gentlemen are in Dubai! Not only in the debate about fresh water, but in all cases as well: for example, in the theory of transportation, an air taxi can be used for: officials, ambassadors and managers. It reduces traffic and does not have pollution. But gentlemen are coming out of the house! And the seminar is going to say: it's not, its cost is high. Even they themselves know: it is economical, but it does not pay for a damn dollar! While: it can be made available to the public through the development of this fleet. What is the problem with upgrading the bird's ligaments and making the airbag instead of the camera? Whether it's used in the train or the bus, it's expensive and expensive. And the government does not have funds? The government can give billions of dollars: buy old buses, buy all the fleet of power and: Toyota, or make Samsung the largest company in the world, but cannot afford to pay a Toyota for a taxi? Certainly, with the geniuses in Iran, the cost of a taxi is lowered by land tax! Bus and coach costs will be cheaper as well.

منتجات بحر عمان الجدیدة

وفی المؤتمر الدولی الرابع: علم المحیطات فی الخلیج الفارسی، ذکر أنه إذا أرید ترکیب وحدات تحلیة المیاه، فلا ینبغی صب الملح فی البحر. لأنه یزید من ملوحة البحر إلى ضعف! وبطبیعة الحال، مهندس زاری نجاد فی مقابلة مع: وقال ماهین أخبار أفضل طریقة لبناء مصنع ملح البحر لإنقاذ الناس من الأملاح الکیمیائیة! مع اقتراح یمکن القول: بحر عمان، بالإضافة إلى النعم: أعطاک الله لا تعد ولا تحصى، یمکن أن تجلب اثنین أو أکثر من المنتجات الجدیدة لشعب إیران والعالم: الأول هو المیاه العذبة التی تخرج من أجهزة تحلیة المیاه. والثانی الملح الملح المعالج بالیود، والذی یمکن أن یحل محل: أملاح کیمیائیة، أو کلورید الصودیوم. وباإلضافة إلى مخاطر األملاح الکیمیائیة، بسبب السندات الفضفاضة: بین الکلور والصودیوم، واحتمال التحلل والتحویل: وهما سامة کلورین وصودیوم سامة، فإنه یقلل أیضا من تلوث بحر عمان. ولأن المیاه العذبة تستهلک من المیاه العادمة الطبیعیة أو من صنع الإنسان، فإنها تضاف إلى بحر عمان. کمیة هائلة من المیاه العذبة یمکن أیضا أن یکون التصحر! الحفاظ على الأراضی الرطبة الرطب مع مضخة المیاه العذبة، واستعادة أقرب و: أهم مرکز الإنتاج على نطاق صغیر، و جاسموریان. أو أن الصرف الصحی موجه إلى المزارع أو الأراضی الرطبة بعد التنقیة. من خلال القیام بذلک، یبقى الماء الحلو على الأرض. بالإضافة إلى المیاه العذبة والملح البحری، یمکن أن تنتج منتجات أخرى من ملح البحر: لأن تحلیة المیاه ترسل فقط الماء المقطر إلى الأنابیب، فی حین أن میاه البحر، بخلاف الملح، لدیها أملاح أخرى. العدید منها قلویة ویمکن الحصول علیها من مختلف المعادن. إذا کانت کثافة میاه المحیطات و: بحر عمان 1035 غراما، أی 35 غراما من غیر الماء، هو أساسا الکلور والصودیوم. ولکن الکالسیوم، میزیم و بینی موجودة أیضا فی کمیة من حمض اللبنیک. وهناک معادن ومواد مغذیة أخرى فی دورة الأغذیة البحریة. وبعض من الملتویة، لا تأکله. بالإضافة إلى الغذاء والدواء والفوائد الطبیة، وهذا له أیضا فوائد اقتصادیة وخلق فرص العمل. ولکن لماذا لا تفعل السلطات ذلک؟ وأهم سبب لذلک هو الإسراف فی الاقتصاد! لجلب المیاه العذبة، تأخذ على بعض ملیارات الدولارات من الدولارات. لأن جمیع المرافق فی إیران، ولکن أعین السادة فی دبی! لیس فقط فی النقاش حول المیاه العذبة، ولکن فی جمیع الحالات أیضا: على سبیل المثال، فی نظریة النقل، ویمکن استخدام سیارة أجرة الهواء ل: المسؤولین والسفراء والمدیرین. أنه یقلل من حرکة المرور ولیس لدیها التلوث. ولکن السادة یخرجون من المنزل! والحلقة الدراسیة سوف تقول: انها لیست، تکلفتها عالیة. حتى أنهم أنفسهم یعرفون: أنها اقتصادیة، لکنها لا تدفع مقابل الدولار لعنة! فی حین أنه یمکن إتاحتها للجمهور من خلال تطویر هذا الأسطول. ما هی المشکلة مع رفع الأربطة الطیور وجعل الوسادة الهوائیة بدلا من الکامیرا؟ سواء کان ذلک فی القطار أو الحافلة، انها مکلفة ومکلفة. والحکومة لا تملک الأموال؟ یمکن للحکومة تقدیم ملیارات الدولارات: شراء الحافلات القدیمة، وشراء جمیع أسطول الطاقة و: تویوتا، أو جعل سامسونج أکبر شرکة فی العالم، ولکن لا یمکن أن تحمل لدفع تویوتا لسیارة أجرة؟ بالتأکید، مع عباقرة فی إیران، یتم تخفیض تکلفة سیارة أجرة سیارة أجرة بواسطة ضریبة الأراضی! وستکون تکالیف الحافلات والمدربین أرخص أیضا.

Yeni Oman Dəniz Məhsulları

Çünki dənizin şoranlığını iki dəfə artırır! Əlbəttə mühəndis Zare Nejad: Mahin News ən yaxşı şəkildə insanları kimyəvi duzlardan xilas etmək üçün bir dəniz duz zavodu qurmaq olduğunu söylədi. Bu təklif, biz demək olar: şirinləşdirilməsi çıxır: İran xalqı və dünya bitkilərin təzə su ilk təklif Allah iki və ya daha yeni məhsullar ola bilər ki, bir çox verdi xeyir əlavə Oman, da var. İkincisi, duzlu yodlaşdırılmış dəniz duzudur: kimyəvi təzyiqlər və ya natrium xlor. Şirin su təbii və ya insan qurudulmuş çirkab suları vasitəsilə istehlak olduğu üçün Oman dənəsinə əlavə olunur. Şirin su miqdarı da səhralaşma ola bilər! Bərpa sahələrini bir təzə su pompası ilə nəmləndirin və ən yaxın və ən kiçik kiçik miqyaslı istehsal mərkəzi - Jasmourian bərpa edin. Və ya kanalizasiya təmizlənmədən sonra təsərrüfatlara və ya sulak sahələrə yönəldilmişdir. Bunu etməklə, şirin su yerə qalır. Onların çoxu qələvidir və müxtəlif metallardan əldə edilə bilər. Amma kalsium, myzim və quruş da laktik turşu miqdarında mövcuddur. Dəniz qidası dövründə digər metallar və qidalar var. Bədbəxt olanlar isə yemirlər. Ərzaq, dərman və tibbi müavinətlərə əlavə olaraq, bu da iqtisadi fayda və iş yerlərinin yaradılmasıdır. Niyə hakimiyyət bunu etmir? Bunun ən vacib səbəbi iqtisadiyyatdakı ehtirasdır! Təmiz su gətirmək üçün milyardlarla dollar çəkin. Çünki bütün imkanlar İranda, amma cənabların gözləri Dubayda! Trafikin azalması və çirklənməməsi. Amma cənablar evdən çıxır! Və seminar deyəcəkdir: deyil, onun dəyəri yüksəkdir. Hətta özləri də bilirlər: bu iqtisadi cəhətdən, amma lənətə görə bir dollar ödəmir! Bu donanmanın inkişafı ilə ictimaiyyətə təqdim edilə bilər. Quşun bağlarını yüksəltmək və kameranın əvəzinə hava yastığını açmaqla problem nədir? Qatarda və ya avtobusda istifadə olunsa da, bahalı və bahalıdır. Və hökumətin vəsaiti yoxdur? Hökumət milyardlarla dollar verə bilər: köhnə avtobuslar almaq, bütün güclü donanma və Toyota-ya satın almaq və ya dünyanın ən böyük şirkətini Samsung etmək, ancaq bir taksi üçün Toyota ödəmək imkanı yoxdur? Əlbəttə ki, İranlı dahilərlə, taksi taksisinin qiyməti torpaq vergisi ilə endirilir! Avtobus və məşqçi xərcləri də ucuz olacaq.

 

新的阿曼海产品

因为它使海洋的盐度增加了两倍!在马欣社采访的工程师Zare'nejad说最好的方式,创造了海盐的工厂,盐的人:化学救了!有了这个报价,我们可以说:阿曼除了祝福神给了众多可以有两个或更多的新产品都还可以,伊朗人民和世界所提供的第一,这两个工厂的淡水:淡化出来。第二种是盐碘化海盐,它可以代替化学盐或氯化钠。由于淡水是通过天然或人造废水消耗的,因此将其添加到阿曼海。大量的淡水也可能导致沙漠化!或者净化后污水直接进入农场或湿地。通过这样做,甜水留在地上。它们中的许多是碱性的并且可以从各种金属获得。如果海水的密度和:阿曼海是1035克,即35克的非水,它主要是氯和钠。但是,钙,myzim和便士也存在于乳酸的量中。海洋食物循环中还有其他金属和营养素。而一些狡猾的人,不要吃它。除了食品和药物以及医疗福利外,这也有经济效益和创造就业机会。但为什么当局不这样做?最重要的原因是经济上的奢侈!为了带来新鲜的水,拿出几十亿美元。因为所有的设施都在伊朗,但绅士的眼睛在迪拜!不仅在淡水,但在所有的情况下,它是:在理论上运输,空中的士可用于:用于官员和大使和管理人员。它减少了交通并且没有污染。但是,先生们正从房子里出来!研讨会将会说:不是,它的成本很高。即使他们自己也知道:这是经济的,但它不会支付一个该死的美元!它可以通过发展这个机队向公众提供。升级鸟的韧带并制作安全气囊而不是相机有什么问题?无论是在火车上还是在公共汽车上使用,它都很昂贵而且昂贵。政府没有资金?当然,对于伊朗的天才,乘坐地税可以降低出租车的费用!总线和升高的列车的成本会便宜一些。

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی