اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

همه انسان ها خوب هستند!

سید احمد حسینی ماهینی | جمعه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۶، ۰۸:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی می گوید: «حتی لنین یا مارکس هم آدم های خوبی بودند، بالاخره دغدغه داشتند و: می خواستند برای فقرا کاری بکنند». از این دیدگاه همه آدم ها، انسان های خوبی هستند زیرا انسان: بر فطرت پاک به دنیا می آید، هرکاری می کند برای خوبی و خوب بودن است. فقط گاهی آن را برعکس انجام می دهد!رکتر احمدی

یا طور دیگری می فهمد. مثلا دزد ها، وقتی قانع می شوند دزدی کنند که: بدانند حق خود را یا دیگران را، پس می گیرند! در قدیم گروهی سارق یا قطاع الطریق، یا دزد گردنه بودند که برخی ها، نماز هم می خواندند! نام اینها عیار بود. در سریال روزی روزگاری، یکی از همین ها وضو می گیرد! تا نماز بخواند و در مقابل سوال دیگران می گوید: غارت بی وضو ثواب ندارد! همه کسانی هم که جنایت یا اختلاس کردند، نماز می خواندند. کشمیری، کلاس بالایی ما، در دانشگاه تهران بود و: رئیس انجمن اسلامی در قبل از انقلاب، بعد از انقلاب هم که: دسنیار ویژه شهید رجایی بود، می گفتند همه نخست وزیری، فقط او را برای پیشنمازی قبول داشتند! ولی، قاتل شهید رجایی و باهنر شد! و به خارج فرار کرد. مجاهدین خلق، در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، کتاب هایی در باره: امام حسین و حضرت علی نوشتند! و به قول امام خمینی : نهج البلاغه را از حفظ می خواندند، و ترجمه می کردند، ولی الان در آمریکا هستند! زن های آنها هنوز حجاب را دارند، و جزو لباسهای سازمانی شان است. ولی کج فهمی یا خود محوری، باعث شد تا خون هزاران نفر را بریزند! شاید وقتی می خواستند 17هزار نفر را در تهران، ترور کنند مثل لشکر یزید، به نیت خیر این کار را کردند. چنانچه می گویند شمر، وقتی سر امام حسین را برید، خیلی عجله داشت تحویل دهد! پرسیدند عجله ات برای چیست؟ گفت نمازم قضا می شود! حتی فرعون زمان حضرت موسی، که یک ایرانی اهل خراسان بود، وقتی دید عذاب خدایی جدی است، مخفیانه با خدا عهد کرد که: آدم خوبی باشد و عذاب دفع شد! ولی فکر کرد خیالاتی شده، و به ظلم خود ادامه داد، تا عذاب دوم نازل شد! بازهم توبه کرد و بارسوم هم تکرار شد، تا اینکه خدا فرمود: این بار طوری عذاب می کنم که: جنازه ات تازه بماند برای عبرت آیندگان، والان هم برخی در توهم هستند و: فکر می کنند مومیایی شده است! لذا همه مردم همه چیز را می دانند، و اگر ظلم می کنند یا زور می گویند، شیطان آنها را گول زده است: یعنی توجیه می کنند. باید که از این خود توجیهی! یا خود راضی کردن دست بردارند. برحسب برخی نقل قول ها، انسان ها یکبار قبلا بطور کامل: از سوی خدا توجیه شده و تعهد داده اند! ولی فراموش  کرده یا خود را، به فراموشی زده! لذا انسان های خوب، از نظر خداوند کسانی هستند که: تعهد خود را فراموش نکردند، چه آن تعهد اولیه در عالم ذر، و چه نعهدی که در این دنیا، به خدا می دهند و مانند: نذر و عهد و قسم و آن را فراموش می کنند، یا از یاد می برند. همه انسان ها میدانند که: در درون خود کشوری بزرگ دارند. قوه مقننه ای بنام عقل و خرد و دانایی، که آنها را به کارهای نیک راهنمایی می کند. اراده یا قوه مجریه ای دارند که: این کارهای نیک را انجام می دهد. وجدان یا قوه قضائیه ای دارند که: آنها را تشویق می کنند. اما اینها هرکدام دشمنی دارد! دشمن عقل، جهل و نادانی و بی خردی است. که فرمان از شیطان می گیرد، تا خود را به نفهمی بزند. دشمن اراده، وسوسه شیطان است، در باغ سبز نشان می دهد و: او را منصرف می کند، تا وظیفه اصلی فراموش شود. نفس اماره که در قران آمده، در مقابل نفس لوامه،( وجدان) است. اگر برهمه اینها پیروز شود، به نفس مطمئنه می رسد و: نزد خدای تعالی مستقر می شود

All humans are good!

Dr. Ahmadi, a member of the Cultural Revolutionary Council, said: "Even Lenin or Marx was also good people, they were finally concerned and: they wanted to do something for the poor." From this perspective, all human beings are good people because human being is born of pure nature; it does everything for goodness and goodness. Only sometimes it does the opposite! Or otherwise understands. Thieves, for example, are robbed when they are convinced that they will understand their rights or others! In the old days, a group was a burglar or a thief, or a thief, some of whom were praying! The names were fine. In the episode Once Upon a Time, one of these is Ablution! To pray and say in front of others: looting does not have a voidance! All those who committed a crime or embezzled prayed. Kashmiri, our upper class, was at Tehran University and: The head of the Islamic Association in the pre-revolution, after the revolution, who was the special martyr Rajaii, said that all the prime ministers only accepted him for a pretext! But, the killer of the martyr Rajai and Bahonar! And: escaped abroad. The Mojahedin Khalq wrote books about Imam Hussein and Ali Ali before and after the Islamic Revolution! And in the words of Imam Khomeini, they read Najj al-Balaghah from the preservation, and translated it, but now they are in the United States! Their women still have a veil, and they are part of their corporate clothing. But the curtailment or self-centering caused the blood to throw thousands of people! Maybe they wanted to assassinate 17,000 people in Tehran, such as the Yazid Division, when they wanted to do so. As they say, Shamar was very rushed to hand over Imam Hussein's head! Asked what's your hurry? He said that prayer will be judge! Even Pharaoh of the time of Prophet Moses, who was an Iranian from Khorasan, when he saw God's punishment seriously, secretly pledged to God: "It is a good person and the torment was repulsed!" But he thought he was imagined, and continued to oppression, until the second torment was revealed! Again, he repented, and Barçum was repeated, until God said: This time I torment so that: Your body remains fresh for the sake of the future, the valiant are somewhat illusory: they think they have been mummified! Therefore, all people know everything, and if they are oppressed or forceful, Satan has deceived them: they justify it. You must justify this! Or to leave them satisfied. According to some quotations, humans have once been fully justified: they are justified by God and committed! But forget or forget yourself! Therefore, good humans, in the eyes of God, are those who: did not forget their commitment, whether they committed the initial commitment to the world, or the commitment they make in this world to God, such as: vow, promise, swear, and forget it Do or forget. All humans know that they have a great country within themselves. A legislative authority called wisdom and wisdom, which directs them to good works. They have the will or executive power to do good things. Conscience: or Judiciary that encourages them. But each one has an enemy! An: enemy of reason, ignorance, ignorance and impudence. Who takes command of the devil, so that he will understand himself? The enemy of will is the devil's temptation, showing in the green garden, and: dissuading him until the main task is forgotten. The breath of the ancestor who came in the Qur'an is against the breath of the soul (conscience). If all of these triumphs, he will surely be satisfied and will be deployed to the God of excellence.

جمیع البشر جیدة!

وقال الدکتور أحمدی، عضو المجلس الثوری الثقافی: "حتى لینین أو مارکس کانوا أیضا أشخاصا طیبین، إلا أنهم قلقون فی النهایة، وأرادوا أن یفعلوا شیئا للفقراء". من هذا المنظور، کل البشر شعب طیب لأن الإنسان یولد من الطبیعة البحتة، فإنه یفعل کل شیء من أجل الخیر والخیر. فقط فی بعض الأحیان یفعل العکس! أو یفهم خلاف ذلک. فالصوص، على سبیل المثال، یتعرضون للسرقة عندما یقتنعون بأنهم سیفهمون حقوقهم أو غیرهم! فی الأیام الخوالی، کانت مجموعة لص أو لص، أو لص، بعض منهم کان یصلی! کانت الأسماء على ما یرام. فی الحلقة ذات مرة، واحدة من هذه هی الوضوء! للصلاة وقول أمام الآخرین: النهب لا یکون باطلا! جمیع الذین ارتکبوا جریمة أو اختلوا یصلی. ولکن، القاتل الشهید راجای وباهونار! وهربوا إلى الخارج. کتب المجاهدون کتبا عن الإمام الحسین وعلی علی قبل وبعد الثورة الإسلامیة! وبعبارة الإمام الخمینی، یقرأون نجاة البلاغة من الحفظ، وترجمها، لکنهم الآن فی الولایات المتحدة! ولا تزال نساءهن حجابا، وهن جزء من ملابسهن. ولکن التقیید أو التمرکز الذاتی تسبب الدم لرمی الآلاف من الناس! ربما کانوا یریدون اغتیال 17،000 شخص فی طهران، مثل شعبة یزید، عندما أرادوا ذلک. کما یقولون، شرع شمر جدا لتسلیم رئیس الإمام الحسین! سألت ما هو عجلة من امرنا؟ قال إن الصلاة ستکون قاضیا! حتى فرعون من زمن النبی موسى، الذی کان الإیرانی من خراسان، عندما رأى عقوبة الله على محمل الجد، وتعهد سرا إلى الله: "رجل طیب، وتم صد العذاب!" لکنه اعتقد انه کان یتصور، واستمر فی القمع، حتى تم الکشف عن العذاب الثانی! لذلک، کل الناس یعرفون کل شیء، وإذا کانوا مضطهدین أو قوة، الشیطان قد خدع لهم: أنها تبرر ذلک. یجب أن تبرر هذا! أو ترک أنفسهم راضون. وفقا لبعض الاقتباسات، کان البشر مبررا تماما مرة واحدة: أنها مبررة من قبل الله وملتزمة! ولکن ننسى أو ننسى نفسک! أهل الخیر من الرب هم أولئک الذین: التزامنا لا ننسى، ما اجبها الأساسی فی عالم الجسیمات، فی هذا العالم، إلى الله، وهذا النذر والعهد والیمین وننسى لا أو ننسى. کل البشر یعرفون أن لدیهم بلد عظیم داخل أنفسهم. سلطة تشریعیة تسمى الحکمة والحکمة، التی توجههم إلى أعمال جیدة. لدیهم الإرادة أو السلطة التنفیذیة للقیام بأشیاء جیدة. الضمیر أو السلطة القضائیة التی تشجعهم. ولکن کل واحد لدیه عدو! عدو العقل والجهل والجهل والوقاحة. الذی یأخذ قیادة الشیطان، حتى انه سوف یفهم نفسه. العدو من الإرادة هو إغراء الشیطان، والتی تظهر فی الحدیقة الخضراء و: ثنی عنه حتى یتم نسیان المهمة الرئیسیة. نفاس السلف الذی جاء فی القرآن هو ضد نفس النفس (الضمیر). إذا کان کل من هذه الانتصارات، وقال انه سیکون بالتأکید راض وسیتم نشرها إلى الله من التمیز.

Bütün insanlar yaxşıdır!

Əhmədi həkim, Mədəniyyət İnqilabı üzvü deyir: "Hətta Lenin və ya Marx, yaxşı insanlar idi nəhayət narahatlıqlar var idi. Onlar kasıb üçün bir şey etmək istədim" Bu baxımdan bütün insanlar yaxşı insanlardır, çünki insanın təmiz təbiətdən doğduğu, yaxşılıq və yaxşılıq üçün hər şeyi edir. Yalnız bəzən əksini edir! Və ya başqa şəkildə başa düşür. Məsələn, oğrular öz hüquqlarını və ya başqalarını anlayacaqlarına əmin olduqları zaman soyulurlar! Köhnə günlərdə bir qrup oğru və ya bir oğru ya da bəziləri namaz qılan oğru idi! Adlar yaxşı idi. Bir zamanlar bir epizodda, bunlardan biri Quldur! Dua etmək və başqalarının qarşısında danışmaq üçün: yağma bir ittiham yoxdur! Cinayət törətmiş və ya qəsd edən hər kəs dua etdi. Amma şəhid Rəcai və Bahonarın qatili! Və xaricdə qaçdı. Mojahedin xalqı, İslam inqilabından əvvəl və sonra İmam Hüseyn və Əli Əli haqqında kitablar yazdı! Və İmam Xomeyni sözləri: yaddaş Nahjolbalaghe oxumaq və tərcümə, lakin Amerikada artıq! Onların qadınları hələ də örtüklüdürlər və onların korporativ geyiminin bir hissəsidir. Ancaq səksənlik və ya öz-özünə mərkəzləşdirmə qanı minlərlə insanı atmağa səbəb oldu! Bəlkə onlar Tehranda, yəni Yazıd şöbəsi kimi, 17 min nəfərin öldürülməsini istədilər. Onlar deyirlər ki, Şamar İmam Hüseynin başını ələ keçirmək üçün çox qaçdı! Tələsən nədir? O dedi ki, namaz hakim olacaq! Amma düşündüyünü düşünürdü və ikinci əzab ortaya çıxana qədər təzyiqə davam etdi! Ona görə də hər kəs hər şeyi bilir və ezilmiş və məcbur olduqları halda, Şeytan onları aldatdı. Bunu haqq qazandırmalısan! Yoxsa özlərini məmnun etsinlər. Bəzi fərziyyələrə görə, insanlar bir dəfə tamamilə haqlıdırlar: onlar Allah tərəfindən haqlıdırlar və törətdilər! Amma unut və ya özünü unutma! Rəbbinin yaxşı insanlar edənlər: bizim öhdəliyi, nə onun əsas hissəciklər dünyada öhdəlik və Nhdy bu dünyada Allaha və belə bir əhd və əhdi və andı unutmayın və unutmadı Və ya unut. Bütün insanlar özlərinin içində böyük bir ölkə olduğunu bilirlər. Bir qanunverici orqan hikmət və müdriklik adlandırır və onları yaxşı işlərə yönəldir. Yaxşı şeylər etmək üçün iradəsi və ya icra hakimiyyəti var. Vicdan və ya Mühakiməni onlara təşviq edir. Amma hər bir düşmən var! Məqsəd, cahillik, cahillik və ehtirasın düşmənidir. Şeytanın əmrini yerinə yetirən şəxs özünü başa düşəcək. Iradə düşməni, yaşıl bağda göstərilən şeytanın sədaqətidir və əsas vəzifəsi unudulmayana qədər onu dağıtmaqdır. Quranda gəlmiş atanın nəfəsi ruhun nəfəsinə (vicdanına) qarşıdır. Bu zəfərlərin hamısı əlbəttə ki, razı qalacaq və mükəmməl Allahın qarşısında yerləşəcəkdir.

 

所有的人都好!

有时它只会做相反的事情!或以其他方式理解。例如,当盗贼确信他们会理解他们的权利或其他人时,盗贼就会被抢劫!在老帮派或公路部门,或谁通过一些盗贼,祈祷阅读!名字很好。在“黄飞鸿”一集中,其中一个就是Ablution!在别人面前祷告说:掠夺并没有空虚!所有犯罪或被盗用的人都会祈祷。但是,烈士Rajai和Bahonar的杀手!并逃到国外。 MEK,伊斯兰革命前后,约伊玛目侯赛因和伊玛目阿里的书籍中写道!而在霍梅尼的话说:Nahjolbalaghe从内存中读取,以及翻译,但现在是在美国!他们的女人仍然有面纱,他们是他们企业服装的一部分。但削减或自我中心导致血液投掷数千人!也许他想17000人在德黑兰刺杀像拉什卡 - 耶齐德,好意做了。正如他们所说,沙玛很急于交出伊玛目侯赛因的头!当被问到你有什么匆忙?他说,祈祷将是法官!但他认为他是想象中的,并继续受到压迫,直到第二次折磨揭晓!你必须证明这一点!或者让自己满意。根据一些引言,人类曾经是完全正当的:他们被上帝所证实并承诺!但忘记或忘记自己!主的善良的人是那些谁:我们的承诺也没有忘记在颗粒的世界里,什么它的主要义务,Nhdy在这个世界上,神,这样的保证并承诺和誓言,忘记做或忘记。所有人都知道自己有一个伟大的国家。一个称为智慧和智慧的立法权威,指导他们做好工作。他们有意愿或行政权力做好事。良心或司法机构鼓励他们。但每个人都有一个敌人!一个理性,无知,无知和无礼的敌人。谁掌管魔鬼,让他明白自己。请问仇敌撒旦,在绿色的花园,他会给你的主要任务被人遗忘。来自古兰经的祖先的气息违背了灵魂的气息(良知)。如果所有这些胜利,他一定会满意,并将部署到卓越的神。

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی