اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

مملکت صاحب دارد یا نه؟

سید احمد حسینی ماهینی | يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

خیلی ها می گویند: مملکت صاحب ندارد و حسینقلی خانی! و هرکی به هرکی است. چون قیمت های ارزاق فرق می کند! کرایه تاکسی ها به دست تاکسی رانان هست، و هرکس هرچقدر می تواند می گیرد. و یا اینکه هرکس هرچقدر می خواهد، حقوق برای خودش می نویسد! وام می گیرد و فرار می کند، کسی نیست آنها را برگرداند!

الان هم که داعش رفته افعانستان و: می خواهند دولت خراسان بزرگ را درست کنند! مبارزه با اختلاس ها و دزدی ها، فقط در حرف است! زیرا آنهایی هم که باید مبارزه کنند، دستشان در کار است. مجوز کنسرت از ارشاد گرفته می شود، ولی عده ای آن را لغو می کنند، تمام سرزمین های ما که: در زمان قاجار از دست رفته، همچنان از دست رفته است، و کسی به فکر برگرداندن آن نیست. همین ها در جای دیگر می گویند: کافی است یک نفر روسری از سرش بردارد، فوری او را می گیرند و می برند. یا اگر کسی اغتشاش کند، فوری او را دستگیر می کنند. در این مملکت آزادی نیست! همه چیز و همه جا کنترل می شود، حتی یک عده ای می گویند: آزادی را آزاد کنید! حالا این تضاد به چه دلیل است؟ نیاز به بررسی دارد زیرا: یا قسمت اول درست است، یعنی کسی به کسی نیست، یا قسمت دوم که می گویند: به همه چیزمان کار دارند. همه اینها را هم یک گروه می گویند! زیرا دولتی ها که: نظرشان معلوم است: قانون همه چیز را بیان کرده، اگر کم و سری باشد مجلس تصویب می کند. قوه مجریه هم کار خود را بخوبی انجام می دهد، قوه قضاییه هم سوء جریان ها را اصلاح می کند. پس حرف های بالا، برای افرادی است که حرفی می زنند تا: کسی نگوید آنها لال هستند. زیرا حرف باد هوا است! خناق نیست که گلوی آدم را بگیرد و خقه کند. در درجه اول هرچیزی که: صاحب ندارد همه میتوانند بردارند! و صاحب شوند. لذا اگر کسی واقعا ادعا می کند: مملکت صاحب ندارد، برود صاحب شود! و هرطور که خودش می خواهد اداره کند. ولی اگر منظورش انتقاد است، یعنی صاحب دارد ولی رسیدگی نمی کند! باید آن را به صاحب بگوید، نه به مردم! پس دسته دوم افرادی هستند که: منظور آنها طعنه زدن است. این افراد معمولا سوال و جواب ها را، با هم دارند هرجا برای شیرینی کاری، هرکدام بهتر باشد آن را ارائه می دهند. یعنی هم ساز مخالف را خوب می نوارند، هم ساز موافق را خوب کوک می کنند. عده ای هم هستند که خود را هیات دولت، رئیس جمهور و یا مجلس فرض می کنند! و در اتوبوس یا تاکسی، مشکلات جهان را با یک پیشنهاد حل می کنند. عده ای هم ناهار نخورده سیر هستند و: می گویند حق ما بود که: شاه یا رئیس جمهور شویم، ولی حق ما را خوردند! بهرحال از این صحبت که بگذریم، مملکت صاحب دارد و خوب هم دارد. صاحب اصلی این مملکت و: تمام جهان امام زمان است، و اگر نبود با انفجار اشتباهی یک بمب اتم، دنیا از بین می رفت. همانطور که در کتاب سقوط 1979 نوشته: یک بمب در ایران منفجر می شود و: به بمب های پاکستان ضربه زده، آنها را منفجر می کنند! و بصورت زنجیره ای، بمب های هندوستان وچین، آمریکا و اروپا پشت سرهم، موج انفجار می گیرند و منفجر می شوند! در یک روز همه بمب ها بکار می افتند، و جهان را نابود می کنند.(لولاالحجه لساخت الارض باهلها). اگر برخی از مشکلات هم هست، باعث آن خود مردم هستند: مثل زلزله و سیل که: براثر گناهانی مثل رباخواری و دروغگویی بوجود می اید. بسیاری از مشکلات مردم ایران هم، بخاطر تحریم های آمریکا، و سرقت اموال ماست. تمام اینها بخاطر اعتقاد ما، به امام زمان عج است و: این است که با تمام این مشکلات، مردم امیدوارند و آینده روشن در پیش رو دارند. و با تمام انتقاداتی که می کنند، پای دین و اسلام ایستاده اند و: یک لحظه از اعتقادات اسلامی عقب نشینی نمی کنند. و این را در راهپیمایی های: 22بهمن چهل ساله دیدیده ایم

Is the country owned or not?

Many say: the country does not own the owner! And whoever is to anyone. Because the prices are different! Taxi fares are in the hands of a taxi driver, and everyone can take it as much as possible. Or, whatever he wants, he writes rights for himself! Looks and runs away, nobody returns them! Now that ISIS has gone to Afghanistan, and they want to make a big Khorasan government! The fight against embezzlement and robbery is just in words! Because: those who must fight must have their hands on the job. The concert license is taken from the guidance, but it is canceled by some, all of our lands, which have been lost during the Qajar period, are still missing, and nobody is thinking of returning it. The same thing says elsewhere: it is enough for a person to remove a scarf from his head; he will immediately take and take him. Or if someone is disturbed, they will immediately arrest him. There is no freedom in this country! Everything is controlled everywhere, even some people say: release freedom! Now why is this contradiction? It needs to be investigated because: either the first part is true, that is, no one is to anyone, or the second part that says: "We have everything to do." All this is a group! Because the governments that: their opinion is clear: the law has expressed everything, if it is small, the parliament passes. The executive branch also does its job well, the judiciary reforms the misconduct. So the above is for those who say so: nobody says they are dumb. Because the wind is the weather! It's not a shrine to get your throat off and stomp out. First of all, everything that the owner does not have, everyone can take! And become owners. So if anyone really claims: the country has no owner, go to own it! And :as he wants to handle. But if he means criticism, he means the owner, but he does not handle it! It should tell the owner, not the people! So the second group of people is: they mean taunting. These people usually have questions and answers; they can come together wherever they are for better cookies. It means that the opposing machine is good, they are mutually agreeing. There are also some who assume that they are the government, the president or the parliament! By bus or taxi, they solve the world's problems with a proposal. Some people are eating lunch and: they say it was our right to be the king or the president, but they ate our right! Anyway, let's just say that the country owns and has a good deal. The main owner of this country is the whole world of the Imam of Time, and if it were not, the world would be destroyed by the wrong blast of an atomic bomb. As described in the 1979 crash book: A bomb explodes in Iran and: Blows Pakistani bombs and explodes them! And in a chain, the bombs of India and China, the United States and Europe are bursting along the blast and exploding! In one day, all bombs are used, and they destroy the world. If there are some problems, it is the people themselves: like earthquakes and floods that are caused by sins such as usury and lying. Many of the problems of the Iranian people are also due to US sanctions and theft of our property. All of this is due to our belief in the Imam of Ajz time: that is, with all these problems, people are hopeful and have a bright future ahead. And with all their criticisms, they stand at the foot of religion and Islam: they will not retreat a moment from Islamic beliefs. And this is what we saw on the marches: Forty years ago, Bahman

هل تملک الدولة أم لا؟

ویقول کثیرون: البلاد لیس لدیها أصحاب! ومن هو لأی شخص. لأن الأسعار مختلفة! سیارات الأجرة هی فی أیدی سائق سیارة أجرة، ویمکن لأی شخص أن أعتبر قدر الإمکان. أو، کل ما یرید، یکتب الحقوق لنفسه! یبدو ویهرب، لا أحد یعود لهم! الآن بعد أن ذهب داعش إلى أفغانستان، وأنها ترید أن تجعل حکومة خوراسان کبیرة! إن الکفاح ضد الاختلاس والسطو هو بکلمات فقط! لأن أولئک الذین یجب أن القتال یجب أن یکون أیدیهم على العمل. یتم أخذ رخصة الحفل من التوجیه، ولکن یتم إلغاء بعض من قبل، کل من أراضینا، التی فقدت خلال فترة قاجار، لا تزال مفقودة، ولا أحد یفکر فی إعادته. الشیء نفسه یقول فی مکان آخر: یکفی أن یقوم شخص بإزالة وشاح من رأسه، وسوف یأخذ على الفور ویأخذه. أو إذا کان هناک انزعاج شخص ما، فإنها سوف اعتقاله على الفور. لیس هناک حریة فی هذا البلد! یتم التحکم فی کل شیء فی کل مکان، حتى بعض الناس یقولون: الإفراج عن الحریة! الآن لماذا هذا التناقض؟ ولا بد من التحقیق فیها لأن: الجزء الأول صحیح، أی أنه لا أحد على أحد، أو الجزء الثانی الذی یقول: "لدینا کل ما نفعله". کل هذا هو مجموعة! لأن الحکومات: رأیهم واضح: لقد عبر القانون عن کل شیء، إن کان صغیرا، یمر البرلمان. وتقوم السلطة التنفیذیة أیضا بعملها على نحو جید، وتقوم السلطة القضائیة بإصلاح سوء السلوک. حتى ما سبق هو بالنسبة لأولئک الذین یقولون ذلک: لا أحد یقول أنها غبیة. لأن الریاح هی الطقس! انها لیست ضریح للحصول على الحلق قبالة و ستومب بها. أولا وقبل کل شیء، کل ما لم یملک المالک، یمکن لأی شخص أن یأخذ! وتصبح أصحابها. حتى إذا کان أی شخص یدعی حقا: البلد لیس لدیه مالک، انتقل إلى امتلاک ذلک! وکما یرید التعامل معها. ولکن إذا کان یعنی الانتقاد، فهو یعنی المالک، لکنه لا یتعامل معها! یجب أن تخبر المالک، ولیس الشعب! وبالتالی فإن المجموعة الثانیة من الناس هی: أنها تعنی تونتینغ. وعادة ما یکون لدى هؤلاء الأشخاص أسئلة وأجوبة، ویمکنهم الالتقاء أینما کانوا للحصول على ملفات تعریف ارتباط أفضل. وهو ما یعنی أن الجهاز المتعارض هو جید، فهی توافق متبادل. وهناک أیضا بعض الذین یفترضون أنهم الحکومة أو الرئیس أو البرلمان! بواسطة الحافلات أو سیارات الأجرة، فإنها تحل مشاکل العالم مع اقتراح. بعض الناس یأکلون الغداء ویقولون: کان من حقنا أن نکون الملک أو الرئیس، لکنهم أکلوا حقنا! على أی حال، دعونا نقول فقط أن البلاد تملک ولها صفقة جیدة. المالک الرئیسی لهذا البلد هو العالم کله من الإمام من الزمن، وإذا لم یکن کذلک، فإن العالم سوف یتم تدمیرها من خلال انفجار خاطئ من قنبلة ذریة. کما هو موضح فی کتاب تحطم عام 1979: قنبلة تنفجر فی إیران و: تفجیر القنابل الباکستانیة وینفجر لهم! وفی سلسلة، القنابل من الهند والصین والولایات المتحدة وأوروبا تنفجر وتفجیر وتنفجر! فی یوم واحد، یتم استخدام جمیع القنابل، وتدمر العالم، وإذا کان هناک بعض المشاکل، فمن الناس أنفسهم: مثل الزلازل والفیضانات التی تسببها الخطایا مثل الربا والکذب. وکثیر من مشاکل الشعب الإیرانی هی أیضا بسبب العقوبات الأمریکیة وسرقة ممتلکاتنا. کل هذا یرجع إلى إیماننا بإمام أجز الوقت: وهذا هو، مع کل هذه المشاکل، والناس أمل، ومستقبل مشرق قدما. ومع کل انتقاداتهم، یقفون على قدم الدین والإسلام: لن یتراجعوا عن لحظة من المعتقدات الإسلامیة. وهذا ما رأیناه فی المسیرات: قبل أربعین عاما، بهمن

Ölkənin sahibi olub-olmaması?

Bir çoxları deyirlər: ölkənin sahibləri yoxdur! Kimsə hər kəsə. Qiymətlər fərqli olduğundan! Taksi tarifləri taksi sürücüsünün əlindədir və hər kəs bunu mümkün qədər götürə bilər. Yoxsa istədiyi hər şeyi özü üçün yazır! Görünür və qaçır, heç kəs onları geri qaytarmaz! İndi İSİS Əfqanıstana gedib, böyük Xorasan hökuməti qurmaq istəyirlər! İtki və soyğunçuluqla mübarizə yalnız sözlərdir! Çünki mübarizə aparmaq istəyənlər işə əllərini qoymalıdırlar. Və ya kimsə narahat olsa, dərhal onu tutacaqlar. Bu ölkədə azadlıq yoxdur! Hər şey hər yerdə nəzarət olunur, hətta bəzi insanlar deyirlər: azadlığa azad olun! İndi niyə bu ziddiyyət var? Bütün bunlar bir qrupdur! Çünki hökumətlər: onların fikirləri aydındır: qanun kiçikdirsə, qanun parlamentə keçir. İcra şöbəsi də öz işini yaxşı həyata keçirir, ədalət mühakiməsi islahatları pisləyir. Yəni yuxarıdakılar belə deyirlər: kimsənin lal olduğunu deyirlər. Çünki külək havadır! Bu, boğazını çıxartmaq və çölə atmaq üçün bir xaç deyil. Hər şeydən əvvəl, sahibin olmadığı hər şey, hər kəs ala bilər! Və sahib olmaq. Yəni kimsə həqiqətən iddia edirsə: ölkənin sahibi yoxdur, özünə gedin! Və idarə etmək istəyir. Ancaq tənqid deməkdirsə, o, sahibi deməkdir, amma onu idarə etmir! O, deyil, sahibinə xəbər verməlidir! Beləliklə, ikinci qrup: bu, təvazökarlıq deməkdir. Bu insanlar adətən suallar və cavablar verirlər, onlar şirniyyat üçün ən yaxşısı olduqda bir yerə toplaşa bilərlər. Deməli, əks maşın yaxşıdır, qarşılıqlı razılaşırlar. Hökumət, prezident və ya məclis olduğuna inananlar da var! Avtobus və ya taksi ilə dünyanın problemlərini bir təklif ilə həll edirlər. Bəzi insanlar nahar yemək edirlər və onlar padşah və ya prezident olmağımızın haqqı olduğunu söyləyirlər, amma onlar bizim haqqımızı yeyirlər! Hər halda, deyək ki, ölkənin sahibi və yaxşı bir şey var. 1979-cu ildə qəza kitabında təsvir olunduğu kimi: İranda bomba partlayır və: Pakistan bombalarını partlatır və onları partlayır! Və bir zəncirdə Hindistan və Çin, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropanın bomba partlayır və partlayır və partlayır! İran xalqının bir çox problemi ABŞ-ın sanksiyaları və əmlakımızın oğurlanması ilə əlaqədardır. Bütün tənqidləri ilə, din və İslamın dibində dururlar: İslam inancından bir an geri çəkilməyəcəklər. Bu gedişlərdə gördüklərimiz: qırx il bundan əvvəl Bəhmən

该国是否拥有?

许多人说:这个国家没有所有者!而谁是谁的。因为价格不同!出租车司机是在出租车司机手中,而且每个人都可以尽可能地拿走。或者,无论他想要什么,他都为自己写作权利!望而却步,没有人回报他们!现在ISIS已经到了阿富汗,他们想要成为一个大的呼罗珊政府!打击盗用和抢劫只是言语上的!因为那些必须打架的人必须在工作上有所作为。音乐会执照是从指导中获得的,但是一些我们在卡扎尔时期流失的土地仍然失踪,没有人想要归还。同样的事情在别的地方说过:一个人只要从头上取下一条围巾就够了,他会立即拿走他。或者如果有人受到干扰,他们会立即将他逮捕。这个国家没有自由!一切都掌控无处不在,甚至有人说:释放自由!那为什么这个矛盾?这需要进行调查,因为:第一部分是真实的,也就是说,没有人对任何人,或第二部分,说:“我们有一切事情要做”。这一切都是一个群体!因为政府认为:他们的意见是明确的:法律已经表达了一切,如果小,议会通过。行政部门也做得好,司法改革不端。所以对于那些这样说的人来说,没有人说他们是愚蠢的。因为风是天气!掐死你的喉咙并不是一个神殿。首先,主人没有的一切,每个人都可以拿!并成为业主。所以如果有人真的说:国家没有主人,去拥有它!而且他想处理。但是,如果他的意思是批评,他就是主人,但他没有处理!它应该告诉主人,而不是人民!所以第二组人是:他们是嘲弄。这些人通常有问题和答案,他们可以在任何地方聚集在一起,以获得更好的饼干。这意味着对方机器好,双方都同意。也有一些人认为他们是政府,总统或议会!乘坐巴士或出租车,他们用一个建议来解决世界上的问题。有些人正在吃午饭,他们说我们有权做国王或总统,但他们吃的是正确的!无论如何,我们只是说这个国家拥有和拥有一个很好的交易。这个国家的主要所有者是整个时代的伊玛目的世界,如果不是这样的话,那么世界就会被一颗原子弹的错误炸毁。正如1979年的崩溃书所描述的:一枚炸弹在伊朗爆炸:他们击中巴基斯坦炸弹,炸毁他们!而在连锁中,印度和中国,美国和欧洲的炸弹爆炸爆炸和爆炸!有一天,所有的炸弹都被使用了,它们毁灭了世界,如果有问题的话,那就是人民自己,像高利贷和撒谎这样的罪恶,就像地震和洪水一样。伊朗人民的许多问题也是由于美国的制裁和盗窃我们的财产。所有这一切都归功于我们对Ajz时代的伊玛目的信仰:即所有这些问题都让人们充满希望,并拥有光明的未来。在他们的批评下,他们站在宗教和伊斯兰教的脚下:他们不会从伊斯兰教的信仰中退缩。这就是我们在游行中所看到的:四十年前,巴曼

  • سید احمد حسینی ماهینی

مملکت صاحب دارد یا نه

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی