اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

پس لرزه های سقوط

سید احمد حسینی ماهینی | پنجشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۶، ۰۸:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

همانطور که بر آمدن انرژی از زیر زمین، که بنام زلزله است، پس لرزه دارد، سقوط هر شی از بالا هم، پس لرزه دارد! این پس لرزه نیز:چهار معادله دارد : معادله اول: جسم ساقط شونده سنگین و حجیم باشد، زمین یا جایگاه سقط هم محکم و سفت است! فاز پس لرزه بصورت موج خواهد بود، و آسیبی به کسی نمی رساند! 

اما:  ساقط شوند جسم سخت ولی مسقط آن نرم باشد، در داخل زمین شکاف ایجاد کرده، و در آن فرو می رود. و فقط به ساکنان همانجا و: شاید اطرافیان ضرر بزند. حالت سوم هردو نرم باشند: مانند سقوط آبشاری! پس از چند دقیقه یکی می شوند، البته رنگ هرکدام قوتر باشد، به رنگ مسلط تبدیل می شود. اما معادله چهارم: سقوط یک جسم سبک بر: زمین سخت است مانند: کوبیدن توپ بر زمین فوتبال، که ممکن است دو سه باری، اوج بگیرد ولی هربار ضعیف تر می شود. علت اینکه در مکانیک، به روشهای دیگر توجه نمی شود، یا از آن بحث نمی شود، به دلیل گرایش شدید به مصالح ساختمانی است. و همواره نقش باد را در این سقوط، امری حتمی فرض می کنند که: طبیعتا ساقط شونده همیشه مقصر شناخته، و محکوم به مرگ است. در سیاست هم همینطور است: اغلب تصور بر این است که مثلا اگر داعش، سقوط کرد حتما سبک بوده! زمینه هم سخت با او مقابله کرده، در حالیکه دلایل سقوط داعش، همه را در بر دارد. زیرا(1) ابتدا محکم ظاهر شدند تا بگویند: سقوطی در کار نیست :(2) مطابق قانون دوم: در میان مردم فرو رفته باقی می مانند! اما دیدند زمین سفت است، و آنها مطابق معادله اول فقط موج ترس ایجاد کردند. (3) در اواسط کار کمی نرم شدند، در مذاکرات حاضر شدند! با مردم زیر مجموعه، رفتار بهتری کردند، تا بگویند قابل اختلاط با مردم هستند، اگر مردم هم نرم شوند! بصورت معادله سوم قابل ابقا میشوند. (4) معادله چهارم با گشتاور: نیروهای درونی و بیرونی، آنها را مانند توپ به زمین کوبیده! که برخاستنی در کار نیست. به همین دلیل بلافاصله شایع کردند: البغدادی در زندانهای آمریکا است، که قرار است آزاد و برگردد! یعنی انرژی یا کار جدیدی وارد مدار کردند! تا اوج جدیدی بگیرند. این را ما پس لرزه سیاسی می نامیم! مشخصه این پس لرزه معکوس عمل کردن آن است! یعنی لرزه انداختن به جان خودشان! مثلا شایع کردند که همه داعشی ها جهان، بلیط سفر به تهران دارند! هر روز از افزایش تعداد آنان در: استانهای محروم گفتند. ولی همه پوچ و باد هوا بود! گفتند افغانستان مرکز فعالیت داعش جدید شده: که به مرز ایران نزدیک می شود! پاکستان را به حمایت از تروریسم تبلیغ کردند تا ایران فکر کند تنها مانده. اما سخنگوی ارتش پاکستان گفت: ما خود را برای مبارزه با: آمریکا آماده کردیم. می بینیم این آشوب طلبی ها، در ایران و همسایه ها نتوانست: خواسته آنها را بر آورده سازد! اوج آن، فوری تبدیل به حضیض شد. و فرکانس حیاتی شان روبه افول رفت، و صدای دستگاه مرگ هم بلند شد. حمله هوایی به غزه و یمن، صدای دستگاه مرگ آنها بود. ارتشی که روزی: صد میلیون عرب را شکست داد، و یکمیلیارد مسلمان را داغدار کرد! حالا فقط می تواند دزدانه، به شهر بی دفاع صنعا، یا غزه حمله کند. نتانیاهو و آل سعود قبل از این آشوب ها، گفته بودند کار دولت ایران تمام است. و حالا برای اینکه افکار عمومی را فریب بدهند، یا کاری کرده باشند، فقط مردم بی دفاع یمن و غزه را می کشند. زیرا فکر می کنند که کشتن: حتی یک کودک از انان غنیمت است! چون همین کودکان، فردا بزرگ شده اسلحه بدست میگیرند و: خط مقاومت را ادامه می دهند!اما آنها بدانند: یمنی ها و غزه ای ها، بهترین زندگی را دارند! و آن، آزادی از دست اراذل و اوباشی چون: صهیونیست ها و ال سعود است.

Aftershocks fall

As the energy coming from the underground, which is called earthquake, is abrupt, the collapse of any object from above is abruptly! This aftershock also has four equations: The first equation is a heavy and bulky object, the ground or abortion is also tight and firm! The aftershock phase will be in wave, and nobody will be harmed! But: they are broken; the hard object, but soft, is smooth, it creates a gap inside the ground, and falls into it. And only to the inhabitants of the same place: Maybe the people around you will be harmed. Third mode is both soft: like cascading! After a few minutes, the colors, each of them are fake, are turned into dominant colors. But the fourth equation: the fall of a light object: the ground is hard like knocking the ball over the football field, which may take two to three times, but it will be weaker every time. The reason is that it is not discussed or not discussed in mechanics in other ways because of the intense tendency towards building materials. And always the role of the wind in this fall assumes that: Naturally, the fallen is always blamed, and is condemned to death. This is also the case in politics: it is often assumed that, for example, if ISIS fell, it was certainly light! The background is hard to deal with, while the reasons for ISIL's downfall are all. Because (1) they first appeared firmly to say: there is no collapse: (2) in accordance with the second law: they remain in the midst of the people! But they saw that the ground was tight, and they created only a wave of fear in accordance with the first equation. (3) In the middle of the job a little soft, ready to negotiate! They were better off with the people in the subcategory, to say that they are mixed with people, if people are softened! As :in the third equation. (4) Fourth equation with torque: internal forces and extermination, they kick them like a ball! That is not upright in the work. For this reason, they quickly spread: Al-Baghdadi is in the US prisons, which is set to free and return! It means energy or a new job! Take a new peak. We call this a political shockwave! The characteristic of this aftershock is to reverse it! That is, shaking their own lives! For example, it was widespread that all ISILs in the world have tickets to Tehran! Every day they increased their number in: deprived provinces. But all was absurd and windy! They said that Afghanistan has become the center of ISIL's activity: it is approaching the Iranian border! Pakistan has been propagandized to support terrorism, so that Iran only thinks. But the head of the Pakistani army headquarters said: We prepared ourselves to fight America. We see that these upheavals in Iran and its neighbors did not succeed: to bring them back! Its peak momentum became instantaneous. And their vital frequency went down, and the sound of the death machine was raised. The air strike on Gaza and Yemen was the sound of their death device. An army that once defeated a hundred million Arabs, and injured one billion Muslims! Now it can only sneak into the defensive city of Sanaa, or Gaza. Netanyahu and Al Saud, before the riots, said the work of the Iranian government is over. And now, in order to deceive or make public opinion, only the defenseless people of Yemen and Gaza are killing. Because they think they are killing: even a child has a lot of them! Because these children will get guns raised tomorrow and they will continue the line of resistance! But they know: Yemenis and the Gazans have the best of life! And that is freedom from the thugs such as Zionists and El Saud.

سقوط الهزات الارتدادیة

کما الطاقة القادمة من تحت الأرض، وهو ما یسمى الزلزال، هو مفاجئ، وانهیار أی کائن من فوق هو فجأة! هذه الهزة الارتدادیة لها أیضا أربعة معادلات: المعادلة الأولى هی کائن ضخم وضخم، والأرض أو الإجهاض هو أیضا ضیق وثابت! ستکون مرحلة الهزة الارتدادیة فی الموجة، ولن یتعرض أحد للأذى! ولکن: یتم کسرها؛ الکائن الثابت، ولکن لینة، على نحو سلس، فإنه یخلق فجوة داخل الأرض، وتقع فی ذلک. وفقط لسکان نفس المکان: ربما الناس من حولک سوف تتضرر. الوضع الثالث على حد سواء لینة: مثل المتتالیة! بعد بضع دقائق، یتم تحویل الألوان، کل منهم وهمیة، إلى ألوان مهیمنة. ولکن المعادلة الرابعة: سقوط کائن خفیف: الأرض صعبة مثل ضرب الکرة على ملعب کرة القدم، والتی قد تستغرق مرتین أو ثلاث مرات، ولکنها ستکون أضعف فی کل مرة. والسبب هو أنه لم یناقش أو لا یناقش فی المیکانیکا بطرق أخرى بسبب المیل الشدید نحو مواد البناء. ودائما دور الریاح فی خریف هذا العام یفترض ما یلی: بطبیعة الحال، یتم ساق اللوم دائما، ویتم إدانته حتى الموت. هذا هو الحال أیضا فی السیاسة: غالبا ما یفترض أنه على سبیل المثال، إذا سقطت داعش، کان من المؤکد أنها خفیفة! الخلفیة من الصعب التعامل معها، فی حین أن أسباب سقوط داعش کلها. لأن (1) ظهرت لأول مرة بقوة القول: لا یوجد انهیار: (2) وفقا للقانون الثانی: أنها لا تزال فی وسط الشعب! لکنهم رأوا أن الأرض کانت ضیقة، وأنهم خلقوا فقط موجة من الخوف وفقا للمعادلة الأولى. (3) فی منتصف العمل قلیلا لینة، وعلى استعداد للتفاوض! کانوا أفضل حالا مع الناس فی الفئة الفرعیة، لیقول أنها مختلطة مع الناس، إذا کان الناس خففت! کما هو الحال فی المعادلة الثالثة. (4) المعادلة الرابعة مع عزم الدوران: القوات الداخلیة والإبادة، فإنها رکلة لهم مثل الکرة! هذا لیس مستقیما فی العمل. لهذا السبب، انتشروا بسرعة: البغدادی موجود فی سجون الولایات المتحدة، التی سیطلق علیها الحریة والعودة! وهذا یعنی الطاقة أو وظیفة جدیدة! اتخاذ ذروة جدیدة. ونحن نسمی هذا صدمة سیاسیة! سمة هذه الهزة الارتدادیة هی عکس ذلک! وهذا هو، هز حیاتهم الخاصة! على سبیل المثال، کان على نطاق واسع أن جمیع داعش فی العالم لدیها تذاکر لطهران! وفی کل یوم زاد عددهم فی: المحافظات المحرومة. ولکن کل شیء سخیف وعاصف! وقالوا إن أفغانستان أصبحت مرکزا لنشاط داعش: إنها تقترب من الحدود الإیرانیة! وقد تم نشر باکستان لدعم الإرهاب، حتى لا تفکر إیران إلا. لکن رئیس قیادة الجیش الباکستانی قال: لقد أعدنا أنفسنا لمحاربة أمریکا. ونحن نرى أن هذه الاضطرابات فی إیران وجیرانها لم تنجح: لاعادتهم! أصبح زخمه الذروة لحظیة. و انخفض ترددهم الحیوی، و تم رفع صوت آلة الموت. کانت الغارة الجویة على غزة والیمن صوت جهاز الموت. جیش هزم مرة واحدة مئة ملیون عربی، وأصاب ملیار مسلم! الآن، یمکن أن یتسلل فقط إلى مدینة صنعاء الدفاعیة، أو غزة. وقال نتانیاهو والسعود، قبل أعمال الشغب، إن عمل الحکومة الإیرانیة قد انتهى. والآن، من أجل خداع أو إبداء الرأی العام، فقط الشعب العزل فی الیمن وغزة یقتلون. لأنهم یعتقدون أنهم یقتلون: حتى الطفل لدیه الکثیر منهم! لأن هؤلاء الأطفال سیحصلون على البنادق التی أثیرت غدا، وسوف یستمرون فی خط المقاومة، لکنهم یعرفون: الیمنیین والغاز لدیهم أفضل الحیاة! وهذا هو التحرر من البلطجیة مثل الصهاینة والسعود.

Aftershocks düşür

Zəlzələ adlanan yeraltıdan gələn enerji kəskinləşdiyindən, yuxarıda göstərilən hər hansı bir obyektin dağılması birdən-birədir! Bu aftershock da dörd tənliklər var: İlk tənlik ağır və həcmli bir obyekt, yer və ya abort da sıx və möhkəmdir! Aftershock mərhələsi dalğa olacaq və heç kimə zərər olmaz! Lakin onlar pozulur, ağır obyekt, lakin yumşaq, hamar, yerin içərisində boşluq yaradır və ona düşür. Və yalnız eyni yer sakinlərinə: Ətrafınızdakı insanlar zərər verə bilər. Üçüncü rejim həm yumşaqdır: kaskad kimi! Bir neçə dəqiqədən sonra rənglər, hər biri saxta, üstün rənglərə çevrilir. Amma dördüncü tənlik: bir yüngül obyektin düşməsi: top iki sahədə üç dəfə gələ biləcək topu yıxmaq kimi çətindir, lakin hər dəfə zəif olacaq. Bunun səbəbi tikinti materialları ilə bağlı güclü meyllərdən ötəri mexanikada müzakirə edilməməsi və ya müzakirə edilməməsi. Və həmişə bu payızda küləyin rolu həmişə düşünür: Təbii ki, düşmüşdür həmişə suçlanır və ölümlə məhkum edilir. Bu da siyasətdə belədir: tez-tez, məsələn, İSİS düşsə, bu, əlbəttə ki, yüngül idi! İŞİD-in düşməsinin səbəbləri bütünlükdə olsa da, arxa planla məşğul olmaq çətindir. Çünki (1) ilk dəfə möhkəm bir şəkildə ortaya çıxdılar: heç bir dağılma yoxdur: (2) ikinci qanuna görə: onlar xalqın ortasında qalırlar! Lakin onlar yerin sıx olduğunu gördülər və birinci tənliyə uyğun olaraq yalnız bir qorxu dalğası yaratdılar. (3) İşin ortasında müzakirə etməyə hazır bir az yumşaq! İnsanlar yumşaldıqları halda, insanlar ilə qarışıq olduqlarını söyləmək üçün sub-kateqoriyadakı insanlar ilə daha yaxşı idilər! Üçüncü tənlikdə olduğu kimi. (4) Dördüncü torka bərabərdir: daxili qüvvələr və məhv, onlar bir top kimi vururlar! Bu işdə düz deyil. Buna görə də tez yayıldılar: Əl-Bağdadi ABŞ həbsxanalarında, azad və geri qaytarılacaq! Enerji və ya yeni bir iş deməkdir! Yeni bir zirvəyə çıxın. Biz bunun bir siyasi şok dalğası deyirik! Bu aftershock xarakterik onu çevirmək üçün! Yəni, öz həyatlarını sarsıtmaq! Misal üçün, bütün İŞİD-lər dünyanın Tehranda bileti var ki yayılmışdır! Hər gün onların sayı artdı: məhrum iller. Ancaq bütün bunlar absurd və küləkli idi! Əfqanıstan ISIL fəaliyyətinin mərkəzinə çevrildi: İran sərhədinə yaxınlaşır! Pakistan terrorizmi dəstəkləmək üçün təbliğ olunur, belə ki, İran yalnız düşünür. Pakistan ordusunun baş qərargahının rəhbəri deyib: "Biz özümüzü Amerika ilə döyüşməyə hazırlamışıq. Görürük ki, İran və onun qonşuları bu çökmələr müvəffəq olmayıb: onları geri gətirsin! Onun zirvə təcil anı oldu. Və onların həyati tezliyi azaldı və ölüm maşınının səsi qaldırıldı. Qəzzaya və Yəmənə hava hücumu ölüm qurğusunun səsi idi. Bir dəfə yüz milyon ərəbi məğlub edən və bir milyard müsəlmanı yaralayan bir ordu! İndi yalnız müdafiə şəhəri Sanaa ya da Qəzzaya girə bilər. Netanyahu və Əl Saud, iğtişaşlardan əvvəl, İran hökumətinin işinin bitdiyini söylədi. İndi, ictimaiyyəti aldatmaq və ya etmək üçün Yəmənin və Qəzzanın müdafiəsiz insanları öldürülür. Çünki onlar öldürdüklərini düşünürlər: hətta bir uşağın çoxu var! Çünki bu uşaqlar sabah qaldırılan silahları alacaqlar və müqavimət xəttini davam etdirəcəklər! Ancaq bilirlər: Yəmənlər və Qəzzalılar həyatın ən yaxşısıdır! Bu sionistlər və Əl-Səud kimi hərbçilərdən azadlıqdır.

  • سید احمد حسینی ماهینی

پس لرزه های سقوط

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی