اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

جهان در آرامش کامل

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

جهان در آرامش کامل

برخلاف تبلیغاتی که رسانه ها می کنند، جهان در یک آرامش کامل است و: همه چیز تخت کنترل و آرام است. ما اکنون نه هیتلر داریم که با دو جنگ جهانی، صد میلیون نفر را به کام مرگ بفرستد، و نه چنگیزخان مغولی که به کشور دیگری حمله کند، و شهرهای آن را با خاک یکسان کند. اگر هم در گوشه و کنار، اتومبیلی! چند نفر را زیر می گیرد، نسبت به جمعیت 8میلیاردی جهان، واقعا در حد صفر است. همانطور که شدت نور باعث می شود: تا شبکیه چشم از بین رفته و: همه جا تاریک دیده شود، رسانه ها هم همچون خفاش ها، از دیدن نور خورشید ناراحت می شوند! آنها دوست دارند همیشه شب باشد، تا آرامش و سکوت در زیر: بال های تاریکی بوجود آید. در حالیکه روز روشن، آرامش بیشتری دارد و: ترس از تاریکی، کسی را آزار نمی دهد. البته آنها از یک نکته روانشناسی استفاده می کنند: تا یک در هزار را 999در هزار نشان دهند! و بالعکس، تا مردم سیاهی را دوست بدارد و: به روز روشن حمله کنند: وقتی شما یک پارچه سفید: هزارمتری داشته باشید که تمیز باشد، کسی متوجه تمیزی آن نمی شود! ولی اگر در این هزار متر، یک قطره خون یا جوهر ریخته باشد، همه می گویند حیف که این پارچه: هزارمتری سفید کثیف است! از هنگامی که انقلاب اسلامی شد، همه دنیا را صلح و آرامش فرا گرفت، همه نهاد ها صلح طلب شدند! حتی فاشیست های لیبرال که: هیروشیما را بمب باران کرده بودند، طرفدار حقوق بشر شدند و: دیگران را به نقض حقوق بشر متهم نمودند. رژیم کودک کش عربستان، رئیس کمیسیون حقوق بشر شد و: حامیان کشتار فلسطینی ها جایزه صلح گرفتند. صلح کلمه مقدسی شد و: همه ارکانها و نهاد ها و سازمان های بین المللی، صلح طلب شدند و پیمان های منع گسترش سلاح ها را، یکی پس از دیگری امضا نمودند. حتی آنهایی هم که امضا نکردند، از ترس افکار عمومی، به داشتن آن افتخار نکردند! بلکه آنها را از دید افکار عمومی دور کردند. دیگر کلماتی مثل قاشیسم و آنارشیسم و تروریسم مقدس نبودند! همه بدنبال تکفیر این لغت ها بر آمدند و اکنون، بالاترین فحش محسوب می شود. در حالیکه در قرن نوزدهم و بیستم، موسولینی و استالین و خروشچف و هیتلر و راسپوتین! قهرمانان ملی بودند، امروزه امام خمینی و سید حسن نصرالله و  پوتین  قهرمانان جهان هستند. اگر هم کسانی با زر و زور و سیاست! مدال های صلح یا مدال های قهرمانی می گیرند، خودشان میدانند که این مدال ها برای آنها ارزشی ندارد. اما این امر یک چیز را ثابت می کند: که همه به دنبال صلح و آرامش و عدالت هستند. قانون رشد جمعیت هم این را ثابت می کند: که آرامش در حد کمال وجود دارد: مردم هند به مرز 2میلیارد جمعیت نزدیک می شوند، مردم چین اگر سیاست های تک فرزندی نبود، الان مرز 3میلیارد را گذرانده بودند، همه دنیا در کمال آرامش و عدالت، در حال تجارت و کار و کوشش و زاد و ولد هستند. قانون اقتصاد می گوید که: جامعه همیشه  در حالت تعادل است، هرگاه عدم تعادلی به آن تزریق شود، بلافاصله خود را ترمیم می کند، و به تعادل بر می گردد. ولی خفاشانی که مرگ خود را، در روشنایی نور می دیدند، دنبال چاره گشتند تا با نقطه های کثیف، کل جهان را آلوده نشان دهند! جالب این است هیچ نقطه کثیفی را هم پیدا نکردند! ناچار شدند با هزینه شخصی آلودگی را، ایجاد و به آن افتخار و آنرا تبلیغ کنند! بالاترین بدهی های آمریکا و عربستان و اسرائیل، برای هزینه هایی است که به داعش می دادند: تا کشتار راه بیاندازد و: وحشت وترور ایجاد کند. ولی داعش مانند لکه حیض است که: زنان با آن روبرو هستند، که زیبایی و جذابیت آنها را برای: مدت کوتاهی تحت الشعاع قرار می دهد.

The world is in complete peace

Contrary to the advertisements made by the media, the world is in complete tranquility: everything is flat and controlled. We now have no Hitler to send a hundred million people to death in two world wars, and not the Mongol Genghis Khan attacking another country, and its cities with the same soil. If you're in the corners of the car! The number of people below is really zero at the 8 billionth of the world. As the intensity of light makes it: so that the retina is lost: Everywhere is dark, the media, like bats, are saddened by the sun! They like to always be at night, so that peace and quiet can be created below: the wings of darkness. While the bright day is more peaceful: fear of darkness does not annoy anyone. Of course, they use a psychological point of view: to show up to a thousand in 999 per thousand! And vice versa, to love the black people: To attack the bright day: when you have a white cloth: Have a thousand yards that are clean, no one will notice its cleanness! But if in this thousand meter, a drop of blood or ink, everyone says it's a pity that this fabric: a thousandth of a dirty white! Since the Islamic Revolution, peace has flooded the whole world, all the institutions were peaceful! Even liberal fascists who bombed Hiroshima were human rights activists and accused others of violating human rights. Saudi Kidney Diet, head of the Commission on Human Rights, was awarded the Peace Prize for supporters of the killing of Palestinians. Peace became a sacred word: all international organizations, institutions and organizations were peaceful and signed non-proliferation treaties, one after the other. Even those who did not sign up were afraid of being afraid of public opinion! But they diverted them from public opinion. Other words like Ghastism, Anarchism, and Terrorism were not sacred! Everyone was followed by the excommunication of these words and now it is the highest cursing. While in the nineteenth and twentieth centuries, Mussolini and Stalin and Khrushchev and Hitler and Rasputin! National heroes were today the Imam Khomeini and Seyed Hassan Nasrallah and Putin are the heroes of the world. If there are people with zeal and politics! Peace medals or championship medals, they themselves know that these medals do not matter to them. But this proves one thing: everyone is looking for peace and justice and justice. The law of population growth also proves that there is so much peace: the people of India are approaching 2 billion people, the Chinese people, if they were not single-sided policies, now had a limit of 3 billion, the whole world was peaceful and Justice, business, work and effort and birth. The law of economics states: "The society is always in equilibrium, if it is injected into an imbalance, it instantly repairs itself, and returns to equilibrium." But the bats who saw their death in the light of the light sought to spot dirty points to infect the entire world! Interestingly, there is no dirty point! They had to create and proudly advertise the pollution at personal expense! The highest debts of the United States, Saudi Arabia and Israel are for the cost to ISIL: to launch massacres and to create horror. But ISIS looks like a ghost: women face it, which brings their beauty and attraction to: for a short time.

إن العالم فی سلام تام

وخلافا للإعلانات التی قامت بها وسائل الإعلام، فإن العالم فی هدوء تام: کل شیء مسطح ومتحکم فیه. لیس لدینا الآن هتلر لارسال مائة ملیون شخص حتى الموت فی حربین عالمیتین، ولیس المغول جنکیز خان مهاجمة بلد آخر، ومدنها بنفس التربة. إذا کنت فی زوایا السیارة! عدد الناس أدناه هو صفر حقا فی 8 ملیار من العالم. کما شدة الضوء یجعل من: بحیث یتم فقدان الشبکیة: فی کل مکان مظلمة، وسائل الإعلام، مثل الخفافیش، والحزن من الشمس! انهم یحبون أن یکون دائما فی اللیل، بحیث یمکن إنشاء السلام والهدوء أدناه: أجنحة الظلام. فی حین أن یوم مشرق هو أکثر سلاما: الخوف من الظلام لا یزعج أی شخص. وبطبیعة الحال، فإنها تستخدم وجهة نظر نفسیة للعرض: لإظهار ما یصل إلى ألف فی 999 فی الألف! والعکس بالعکس، أن یحب الناس السود: لمهاجمة یوم مشرق: عندما یکون لدیک قطعة قماش بیضاء: لدیک ألف یاردة التی هی نظیفة، لا أحد سوف تلاحظ نظافته! ولکن إذا کان فی هذا ألف متر، قطرة من الدم أو الحبر، والجمیع یقول انه من المؤسف أن هذا النسیج: ألف من الأبیض القذر! منذ الثورة الإسلامیة، غمرت السلام العالم کله، کانت جمیع المؤسسات سلمیة! حتى الفاشیون اللیبرالیون الذین قصفوا هیروشیما کانوا ناشطین فی مجال حقوق الإنسان واتهموا الآخرین بانتهاک حقوق الإنسان. وحصل الدکتور عبد الله الدایت، رئیس لجنة حقوق الإنسان السعودیة، على جائزة السلام لمؤیدی قتل الفلسطینیین. وأصبح السلام کلمة مقدسة: فجمیع المنظمات والمؤسسات والمنظمات الدولیة سلمیة ووقعت على معاهدات عدم الانتشار، واحدة تلو الأخرى. حتى أولئک الذین لم یوقعوا کانوا یخافون من الخوف من الرأی العام! لکنهم حولوها عن الرأی العام. کلمات أخرى مثل غاستیسم، الأنارکیة، والإرهاب لم تکن مقدسة! وقد تبع الجمیع بحماس هذه الکلمات والآن هو أعلى الشتم. بینما فی القرنین التاسع عشر والعشرین، موسولینی وستالین وخروشوف وهتلر ورابوتین! کان الأبطال الوطنیون الیوم الإمام الخمینی وسید حسن نصرالله وبوتین هم أبطال العالم. إذا کان هناک أشخاص مع الحماس والسیاسة! میدالیات السلام أو میدالیات البطولة، وهم أنفسهم یعرفون أن هذه المیدالیات لا یهم لهم. ولکن هذا یثبت شیئا واحدا: الجمیع یبحثون عن السلام والعدالة والعدالة. قانون النمو السکانی یثبت أیضا أن هناک الکثیر من السلام: شعب الهند یقترب من 2 ملیار نسمة، الشعب الصینی، إذا لم تکن سیاسات من جانب واحد، لدیها الآن حد من 3 ملیارات، کان العالم کله سلمیة و العدالة والأعمال التجاریة والعمل والجهد والولادة. وینص قانون الاقتصاد على أن "المجتمع هو دائما فی حالة توازن، إذا تم حقنه فی اختلال التوازن، فإنه یقوم على الفور بإصلاح نفسه، ویعود إلى التوازن". ولکن الخفافیش الذین رأوا موتهم فی ضوء الضوء سعى إلى بقعة النقاط القذرة لتصیب العالم بأسره! ومن المثیر للاهتمام، لیس هناک نقطة القذرة! کان علیهم إنشاء وبفخر الإعلان عن التلوث على حساب شخصی! إن أعلى دیون الولایات المتحدة والمملکة العربیة السعودیة وإسرائیل هی تکلفة داعش: إطلاق المذابح وإثارة الرعب. لکن داعش یشبه شبح: المرأة تواجهه، مما یجلب جمالها وجذبها إلى: لفترة قصیرة طغت.

Dünya tam sülh içindədir

KİV tərəfindən edilən reklamların əksinə, dünya tam əmin-amanlıq içindədir: hər şey düz və nəzarətlidir. Monqol Çingiz xan başqa bir ölkəyə və eyni torpaqları olan şəhərlərə hücum etməyərək, iki dünya müharibəsində yüz milyon insan göndərmək üçün heç bir Hitimiz yoxdur. Əgər avtomobilin köşelerindəsinizsə! Aşağıdakı insanların sayı dünyanın 8 milyardıncı yerində həqiqətən sıfırdır. İşığın intensivliyi onu yaradan kimi: retinanın itməsi üçün: hər yerdə qaranlıq, yarasalar kimi media, günəşə görə kədərlənir! Onlar həmişə gecə olmağı xoşlayırlar ki, sülh və sakitlik aşağıda yaranacaqdır: qaranlıq qanadları. Parlaq gün daha dinc olsa da: qaranlıq qorxusu kimsəni narahat etmir. Əlbəttə ki, onlar psixoloji baxımdan istifadə edirlər: min 999-da minə qədər göstərmək! Və əksinə, qara xalqı sevmək: Parlaq günə hücum etmək üçün: ağ bir parça olduğunuzda: təmiz min bir metr var, təmizliyi heç kim görməyəcək! Amma bu min metrdə, bir qan damcı və ya mürəkkəb varsa, hər kəs bu parça olduğuna təəssüf edir: çirkli ağın minlərləi! İslam inqilabından bəri, sülh bütün dünyanı sular altında qoydu, bütün təşkilatlar sülh içində idi! Hiroşiməni bombalayan hətta liberal faşistlər insan hüquqları müdafiəçiləri idi və başqalarını insan hüquqlarının pozulmasına görə ittiham ediblər. İnsan Hüquqları Komissiyasının rəhbəri Səudiyyə Böyrək Diyeti, Fələstinlilərin öldürülməsinin tərəfdarları üçün Sülh Mükafatı verildi. Barış müqəddəs bir söz oldu: bütün beynəlxalq təşkilatlar, qurumlar və təşkilatlar sülh və nizama salınma müqavilələri imzaladılar, bir-birinin ardınca. Hətta qeydiyyatdan keçməyənlər də ictimaiyyətdən qorxmaqdan qorxurlar! Ancaq onları ictimaiyyətdən yönəltdi. Ghastism, Anarşizm və Terrorizm kimi digər sözlər müqəddəs deyildi! Hər kəsin bu sözləri yalançı şəkildə təqib etdikləri və indi ən yüksək təhqirdir. XIX və XIX əsrlərdə Mussolini, Stalin və Xruşşev, Hitler və Rasputin! Milli qəhrəmanlar bu gün İmam Xomeyni və Seyid Həsən Nəsrullah idi və Putin dünyanın qəhrəmanlarıdır. Səylə və siyasəti olan insanlar varsa! Barış medalları və ya çempionluq medalları, özləri də bu medalların onlara əhəmiyyət vermədiyini bilirlər. Amma bu bir şeydir: hər kəs sülh, ədalət və ədalət axtarır. uşaq siyasəti artıq 3 milyard keçmiş ötüb əgər Hindistan xalqı rahat, bütün dünyanı, Çin xalqı yaxınlaşan 2 milyard insanlara çatmaq üçün: Law əhali artımı, bu istirahət orada mükəmməl sübut edir ki, Ədalət, iş, iş və səy və doğum. Amma işığın işığında ölümlərini görən yarasalar çirkli nöqtələri bütün dünyaya bulaşdıra bilmək istədi! Maraqlıdır ki, çirkin bir nöqtə yoxdur! Çirklənməni fərdi hesabda yarada və qürurla elan etmələri lazımdırdı!

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی